Gang komorników

Starachowice na dzień 22.02.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279
Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Gang komorników i firm windykacyjnych jako sposób likwidacji Polski na zmarłych

Program 500+

Proceder ten jest niewidoczny ponieważ ludzie nie żyją a system pozoruje, że żyją do pobierania pieniędzy poprzez roszczenie i wytwarzane długi oraz alimenty , emerytury i renty co jest ukrywane poprzez komornika, który zamienia swoją rodzinę na moją cesarską co powoduje wstawianie służb wywiadu jako krąg spadkobierców fałszując sprawy w sądach. Spowodowało to, że w SO Toruń IIK 164/11 zeznawali fałszywi świadkowie i ukryto moje mienie, które dałam za zwolnienie męża dorabiając fałszywe dokumenty , aby ukryć przed sędzią Wojciechem Pruss dokonane oszustwa w Starachowicach i pobierane na nieruchomościach renty i emerytury przez zastawienie nieruchomości dla fałszywych osób z których to pobierane są dorabiane alimenty na fałszywe rodziny co kryją fałszywe windykacje jako udział w kapitale dłużnym co wytworzyło u mnie 6,- tysięcy złotych jako udział w nieruchomości jako 19,- tysięcy wartej 3,- miliony PLN według analizy porównawczej co oznacza , że samo mieszkanie warte około 300,- tysięcy zostało zawłaszczone na emerytury, które wypłacają po 1.000,- PLN jako udział w innych nieruchomościach w Warszawie przez SSE Starachowice podstawiając Piotra Główkę, aby podstawić Piotra Buka, Piotra Idziak i Joanne Główkę co jest niewidoczne. Na działkę 29 wstawiono księcia Wacława Bochyńskiego w USA czyli oficjalnego brata mojego dziadka Brunona Mariana Bochyńskiego pozorując, że Wacław Bochyński żyje i podstawiono Wacław Podolski pod Wacław Mieszała nieżyjący w celu wstawienia biskupa Wacława Depo w Częstochowie jako zastawienie pod udział w drodze wstawiając do ukrycia pobieranych pieniędzy przez Kościół panią Helenę Surma, która wpisała się samoistnie na garaż i grunt po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich na całość budynku na Bohaterów Westerplatte 1 co jest dowodem przestępstwa jako zapłata 200,- PLN, których mama nie zdążyła oddać co stworzyło dopisanie długu na wodę jako renowacja grobów na Jasnej Górze. Syn pani Heleny Surma pan Marek jest podstawiony pod biskupa Marka Jędraszewskiego w Krakowie wcześniej w Łodzi, córka pani Heleny Surma pani Daniela Słodkiewicz poprosiła o kilim moich rodziców z Maryją Częstochowską, który otrzymała co miała obowiązek odpisać od długu mojej mamy , ale tego nie zrobiła przerabiając się za spadkobiercę i pozorując, że mój ojciec Józef Ludwik Bochyński otrzymał zwrot części mienia, o które prosił jako rekompensata za zabrane maszyny Wytwórni Wód Gazowych mojego dziadka taty ojca co odmówiono. Obecnie wpisano na numer 1 na Bohaterów Westerplatte panią Helenę Surmę co połączono z Jasną Górą jako działka 29 co połaczono przez geodetę Jana Górę podstawiając na Legnicę wstawiając zakonnika Wojciecha Pruss , aby pobrał pieniądze przez fałszywą sprawę w SO Toruń IIK 164/11 na bazie fałszywych zeznań świadków.

Gang komorników doszedł do perfekcji na bazie czego stworzono program 500+ aby ukryć zastawiane nieruchomości, które służą do pobierania emerytur z których pobierane są pieniądze jako alimenty płacone przez babcie. Spowodowało to, że umarłych nie widać a komornicy zamierzajc przejść na tereny rodowe mojej cesarskiej rodziny za granicą zastawić na renty i emerytury oraz alimenty. Spowodowało to podmianę akt i podstawienie Waldemara Maksalon jako koło zamachowe machiny śmierci mordując do działów spadku na cudzym mieniu wiele istnień ludzkich i podstawiając Ewę Cichocką pod fałszywą emeryturę i alimenty na Wiktorię Kornaszewską moja wnuczkę podstawioną pod obcą osobę pozorując , że pobiera po mojej babci i podmieniono na moją mamę. Wykorzystano trzy małżeństwa Ewy Cichockiej plus dorobione z jej ojcem prowadząc do wypłaty czterech emerytur powielanych na cztery nieruchomości na cztery kraje co jest niewidoczne przez użycie komornika. Komornik Gotfryd Nowak przerobiony został za męża mojej matki Filomeny Jadwigi Bochyńskiej podmieniając na mamy chrzestną Filomenę Nowak dlatego umorzył sprawę spisu z inwentarza do sprawy INs 426/10 tworząc INs 395/10, aby ukryć dorobienie dzieci z nieprawego łoża, których nie było wpisując jako niematerialne czyli dokument, który zgłosiliśmy w sądzie już potwierdzony notarialnie, który zamieniono na przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej podstawiając kręgi spadkobierców jako kręgi zbożowe mielące ziarna na chleb wstawiając mąkę jako Mączkowskich i Mączka i podstawiono świadków Jehowa, którzy według doniesień opanowali Pocztę. Następną podmianą jest wstawienie Marianny Misztal z domu Krześniak, która obecnie zmarła, aby pozorować ją na Mariannę Maksalon z domu Nowak występującą jako matka mojej babci Anieli Reginy Mazurek co spowodowało naruszenie grobów, gdyż babci ciało jest podstawione pod jej matkę jako Mariannę , którą się usuwa, aby podstawić fikcyjną Marię Maksalon wykreowaną przez Waldemara Maksalon z Mariana Stefana Bochyńskiego.

Marianna Misztal z domu Krześniak jest pozorowana na tą samą osobę co Marianna Maksalon i podstawiono pod Mariannę Podczaską z domu Dybalską. Dlatego Urząd Miasta Starachowice wydal fałszywy dokument dla mnie zamieniając Marianne na Marcjannę jako matkę mojej babci co byłam zmuszona wydać do IPN, gdyż nie wydano mi innego dokumentu co spowodowało moje podanie do IPN jako przestępstwo Urzędu Miasta , które nie zostało usunięte. Następną podmianą do pobierania emerytur wielokrotnych na jedną osobę Mariannę jest ukrycie tego przez wstawienie służb jako fikcyjna Marianna Bochyńska, która wystąpiła po akta w sądzie po zamordowanej pannie Bogusławie Bochyńskiej w Gibach jednej z sióstr Marii Gudewicz z domu Bochyńskiej. Było ich cztery siostry i nie ma przejścia na Bochyński. Dowodzi to, że pan komornik Misztal wypłaca cztery emerytury zamieniając moją babcie na ich matki i podstawiając służby wojskowe i trzech braci Podczaskich pod trzy fałszywe emerytury tworzone przez komornika a czwartą dla komornika co jest kryte przez dorabiane długi, aby licytować z zastawianych nieruchomości na pobierane emerytury dlatego rozpowszechniane są fałszywe informacje, że nic nie posiadam po moich rodzicach robiąc samoistnie działy spadku i dzieląc mnie z siostrą , aby windykować z Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego na firmach mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk kryjąc to za dwoma wekslami mojego męża z firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, który otrzymał prawo do dziedzictwa rodowego wraz ze mną w linii cesarskiej Rurykowiczów co próbowano powielić na linie cesarską Niemiec i podstawiono dane jako Kaźmierczak.

Sfałszowane przez zaświadczanie ZUS numer 7/563983 z dnia 2.12.2009 roku oraz przez prokuraturę rejonową Starachowice jako Ko 12/11 , gdzie wezwano mnie osobno z mężem na Bohaterów Westerplatte 1/1 kierując pismo jako termin stawienia 21.01.2011 rok co próbowano ukryć za podmianą mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek na mojego teścia Jana Kaźmierczyk wstawiając jako Jan Kaźmierczak podobnie i mnie w jednym piśmie, aby pozorować związek małżeński z teściem bądź konkubinat na Bohaterów Westerplatte 1/1 pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 20.01.2011 BM-III-R-054-260/11/2 spowodowało to wykorzystanie teścia przez Przemysława Czmoch podstawionego pod Przemysław Słodkiewicz za którego wstawiono Przemysława Król z Włocławka i podstawiono Wiesławę Główka jako Wiesława Gołębska pracownik ZUS i podstawiono Wojciech Merta prezesa Sądu w Kielcach przez dokument z dnia 26.09.2012 roku jako pismo z dnia 12.09.2012 z kopertą, aby podstawić koperty z Irlandii co było w sądzie w Starachowicach pod sędzia Wojciech Pruss w Toruniu dla których podstawiono pod rodziców Genowefy Maksalon i Wojciecha Kołodziejczyk Marię Kołodziejczyk pozorowaną na Marię Maksalon i natomiast teścia podstawiono pod Janinę Maksalon i jej ojca Jana podmieniając na mojego teścia i jej matkę Marianne podstawiono pod Marianne Misztal z domu Krześniak kryjąc to przez Janinę Pikul w Tarnowie podmieniono na Janinę Kulczyk. Wykorzystano zbieżność imienia matki Janiny Maksalon żony Władysława Maksalon jako Marianna co stało się powodem zbezczeszczenia grobów dziadków i rodziców, aby uzyskać DNA mojej rodziny, których podstawiono pod Jasną Górę jako księdza Wojciecha Pruss podstawiając sprawę IC 21627/10 przez SO Kielce 26.09.2012 roku do sprawy SR Starachowice INs 716/10 z powództwa Waldemara Maksalon pozorując, że nie żyjemy pod pełnymi danymi przez podmianę danych na Każmierczyk i podstawiając Grażynę Elżbietę Każmierczyk czyli fikcyjna osobę pod Grażynę Kulczyk, aby ukryć wyprowadzane obrazy pozorowaną za żonę Dariusza Pióreckiego wykorzystując przekazane przez kościół dziecko Anny Pióreckiej dla Edyty Maksalon podstawionej pod Annę Gocał-Kłapcia na moje konto udającą spadkobiercę na Ostrowiec Świętokrzyski do Szwajcarii. Podstawiono byłego dyrektora na Hucie Ostrowiec SA pana Czesława Daleszak jako spadkobiercę na Hucie w Ostrowcu Świętokrzyski w celu ukrycia skradzionych w 2004 roku 50,- milionów euro, z których zakupiono Hutę Ostrowiec SA i podstawiono pod Czesława Maksalon, który nie występował przy mnie i siostrze do wypłaty pieniędzy po naszej mamie, ale podstawiono go za brata mamy co jest oszustwem fałszując dokumenty przez komornika, który powielił sprawy podkładając fałszywe dokumenty.

Podstawiono byłą teściową Władysławę Kramp z domu Mączka za żonę jej syna Dariusza Pióreckiego pozorując moje dzieci za jej dzieci , aby upozorować, że miała jedno małżeństwo a jej cztery maleństwa podstawiono pod moich dziadków i rodziców znieważając ich po śmierci a moje dzieci pozorując za dzieci i wnuki za innej rodziny. Dlatego prezydent Donald Trump mówił o dwóch skazańcach jako odniesienie do nas do podmiany systemu na fałsz co miało spowodować masowe egzekucje, gdyż Boga nie da się oszukać przez system, a do planowanych morderstw przyznały się już służby. Dlatego usunięto mnie z systemu, aby podstawić byłą teściową za matkę moich dzieci jako NWO pozorując cudowne nawrócenie jako śmierć i podstawiono z Władysławę Kramp panią Ewę Kornaszewską z domu Niewczas z pierwszego małżeństwa Machowska.

Zamierzano mnie eksmitować z Nad Kamiennej 25 na Bohaterów Westerplatte 1/1 , gdzie dorobiono konkubinat z moim teściem Janem Kaźmierczyk co miało spowodować zamordowanie mojego teścia, aby podstawić pod Dekret Sądu Kościelnego w Radomiu jego córkę Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk pod dane Marta Bochyńska czyli moją córkę usuwając drugie imię moje i męża, aby pozorować inne osoby zamieniając mnie obecnie na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk co jest dowodem planu morderstwa do przejęcia Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego z 28.06.2006 roku oraz Dekretu Sadu Kościelnego Diecezji Radomskiej z dnia 3.04.2013 numer 1.dz.668/13 i podstawiono pod energię elektryczną dwie umowy na Marmoroc-Polska Sp. z o.o. na ulicy Nad Kamienną 25, i Radomska 29 , aby jedną umowę podstawić do Kielc pod dług pracowniczy zamieniony na windykacje ZUS od 13 lat pozorując, że nie byłam zwolniona i ktoś pobierał pieniądze podmieniając moje nazwisko na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak i podstawiono Martę Cybulską jako spadkobierce pod nazwisko Kaźmierczak w celu połączenia Kanclerz Niemiec Angelą Merkel co połączono z Heleną Surma podstawiona na mienie moje babci Anieli Reginy Mazurek urodzonej w Hucie podstawiając Helenę Podłońską przez Kościół katolicki pozorując, że żyje wstawiając na działkę 29 a za babci matkę jako Mariannę Maksalon wstawiono Mariannę Misztal z domu Krześniak co połaczono z Michałem Janiszewskim jako donosicielem na dwóch dziadków do UB co jest udokumentowane w IPN opisane w gazecie wydawanej na Misji we Fryburgu w Szwajcarii i podstawiono Ewę Eugster w Szwajcarii pod lekarza Ewę Lewkowicz w Starachowicach, która dorabiała z policja fałszywe dokumenty dla Adama Stanisława Pióreckiego podstawiając dalej Ewę Ząbecką główną księgową SOF-ART Sp., z o.o oraz Ewę Falkiewicz żonę prokuratora Falkiewicz, który podmienił mnie i męża na Kaźmierczak i powielono prokuratora na Kielce i Kraków łącząc wszystkie Ewy w jedną osobę w systemie jako Eva.

Moje pieniądze przesłane od Podczaskich jako zapłata za książkę „Zakazana Prawda” spowodowały problem w dostarczeniu pieniędzy , gdyż komorniki pobiera pieniądze na wszystkie Marianny jako roszczenie co spowodowało przesuniecie o półtora roku zapłaty przez pocztę. Dlatego poczta przesłała cztery koperty, aby wykazać cztery miejsca i głównej kopercie podmieniono dane na przez błąd „zi” na Bochyńska-Kazimierczyk czyli tak jak fałszuje dane Helena Surma dorabiając sprawę o jej wodę na mnie i podstawiono biskupa Wacława Depo jako renowacja grobów na Jasnej Górze czyli Denhoff pobierać pieniądze z Fundacji męża APEX-STAR , gdzie wpisano błąd „zi” i powielono w ten sposób osobę mojego męża na Jerzy Kazimierczyk.

Eksmisja na moje dane z nieruchomości Nad Kamienną 25 przy zastosowaniu wpisania mojego dziadka , który miał jedyną córkę jest dowodem, podmiany mnie na mamę i zemsty sędziego Wojciecha Pruss , którego podstawiono pod Janinę Maksalon, która nie miała żadnych praw w tej nieruchomości a jej mąż nie miał nawet zasiedzenia co pominięto w sądzie, a mama przez szacunek nie chciała niszczyć innych ludzi co musi być powiedziane, gdyż sędzia wytworzył, że zmarły Władysław Maksalon mnie wyrzuca z domu przez spadkobierców, którzy nie mieli zasiedzenia na mojej własności po mojej mamie, której mama miała nabyte prawa co podmieniono przez zamianę mnie na córkę teściów przez odwrócenie zapisu , aby to ukryć co jest widoczne w KM 2443/15 z dnia 19.08.2015 przez komornika sądowego Gotfryda Nowak jako sprawa do INc 134/06 z dnia 15.11.2006 jako kwota 25.451,80 wpisując odsetki jako 43.000.791,95 koszty sądowe 3000.080,64 koszty adwokackie 1.800,- która to windykacja widniała na moim koncie, aby pozorować, że windykuje mnie mój ojciec na moim koncie w PKO BP , gdzie wpłynął miliard sto milionów euro co sędzia chciał ukryć przez stworzenie zapisu dłużniczki w 2016 przez sędziego Jarosława Pniak tworząc dodatkową sygnaturę pod którą zamierzano wprowadzić śmierć mojego żyjącego teścia Jana Kaźmierczyk wprowadzonego na Bohaterów Westerplatte 1/1, gdyż moje sprawy po rodzicach były zamknięte i przyjęte z dobrodziejstwem inwentarza. Jest to dowód , że sędziowie planują śmierć czyli mordują jak Adolf Hitler.

Następnym komornikiem gangu jest Anna Gocał-Kłapcia , która wpisała się na dług męża na moje konto co jest niedorzeczne , ale pozorowała jedno konto , aby połączyć mojego syna Adam Piórecki obecnie Kornaszewski z synem mojego męża Adam Kaźmierczyk w celu podstawienia alimentów pod pobierane fałszywe emerytury zastawiając nasze mienie i podstawiono córkę teściów , aby podmienić moich rodziców na moich teściów w celu upozorowania, że moi rodzice żyją, a moich teściów uśmiercając w systemie jako Km 336/10 w 2016 roku do wstawienia Kaczyńskich na Miedzną Drewnianą 244 czyli Lecha i Marię Kaczyńskich wstawiają za spadkobiercę Martę Kaczyńska pod Marę Cybulską zamienioną na Marię Kaczyńską pozorując, że żyje i wstawiono Marię Bochyńską na Czechy jako matkę Marii Gudewicz z domu Bochyńska za którą wstawiono Maryle Rodowicz. Marty już uśmiercono w systemie podstawiając Marię co ukryto przez podstawienie Marii Żakiewicz i Bohdana Żakiewicz po których wstawiono ich córkę Ewę na USA pod emeryturę dorobioną na moją babcie i prababcię w Starachowicach co ukrywano przez windykację Marmoroc-Polska Sp. z o.o. mimo obrotów zero i braku pracowników podstawiając Janinę Pikul z Tarnowa pod Janinę Maksalon, która nie żyje żona Tadeusza Maksalon. Podstawiono zmarłego kawalera Tadeusza Maksalon pod Tadeusza Maksalon, który ma córkę Dorotę Maksalon domu Tarnawa podmieniając na Dorotę Maksalon -Tarnawa zastępując Dorotą z Izraela podstawioną pod Dorotę Dąbrowską na Skarżysko-Kamienna oraz Dorotę Dąbrowską na Kanadę za którą wstawiono Dorotę Idziak przez Helenę Surma usuwając dzieci Tadeusza Maksalon i jego żony, która była chora na guza, której guza podstawiono dla jej męża i podmieniono dla mojej mamy, którą zabito , aby to ukryć i usunięto Tadeusza Maksalon z całą rodziną podstawiając brata mojej babci Tadeusz Maksalon kawalera, który był muzykiem i zmarł bezdzietnie jako kawaler. Siostra Doroty czyli Joanna Maksalon nauczyciel w LO numer 1 została podstawiona pod Joannę Główka zamienioną na Joannę z domu Krzemińską córkę Marii i Wojciech Krzemińskich podstawiając pod Maksalonów i zamieniając na Wojciecha Pruss a Marię Kołodziejczyk jako Marię Maksalon wprowadzając służby wojskowe Niemiec jako zielony król podstawiając muzyka Jan Kowalski co próbowano ukryć jako akcja Mosadu „Zielony Król” wstawiając Bożenę Bochyńską , którą zgłosiłam do prokuratury, która straszyła Mosadem oraz zakładem psychiatrycznym i podając się za dziecko moich rodziców realizując groźby, gdyż ja byłam aresztowana w swoim domu za włamanie się do cudzego domu i wywieziona do zakładu psychiatrycznego na obserwację co wykazało, że jestem zdrowa co oznacza, że podstawiona osoba jak Bożena Bochyńska widoczna na Facebook jest pracownikiem Mosadu pracującym dla Kościoła Zielonoświątkowego, a wykazanie eksmisji z Nad Kamiennej 25 na Bohaterów Westerplatte 1/1 czyli tam gdzie byłam aresztowana podmieniając mnie na Elżbieta jest dowodem planu morderstwa przez Sąd w Starachowicach i Kielcach oraz Toruniu, gdzie dorobiono fałszywe akta psychiatryczne do pobrania pieniędzy przez Jasną Górę w USA stosując akta pani Zdzisławy ze Starachowic podłożone dla Zdzisławy Lewandowskiej w Tomaszowie Mazowieckim podstawiając po moje dane osobowe co powielono na Wisławę Główkę. Tak wypłacane są pieniądze z moich kont zawłaszczając moje mienie i licytując jako Km 336/10 co jest dowodem podstawienia agenta Mosadu pod dane Bożenę Piórecka na Warszawę jako żona Bochyńskiego pozorując mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na Jerzego Bochyńskiego z Katowic co ukryto przez podstawienie akt psychiatrycznych na Bohaterów Westerplatte gdzie mąż nie był zameldowany do 2016 roku i pozorowano na męża mojej córki Anny Marii Pióreckiej skradzionej do Kościoła podstawionej pod Annę Pachowską żonę Andrzeja Pachowskiego za którego wstawiono prezydenta Andrzeja Dudę jako EKORECYKLING podstawiony na SOF-ART Sp. z o.o. Stosowana jest do tego psychologia, gdyż ludzie nie reagują na błędy i podmianę treści, którą system odczytuje jako inną osobę co jest ścisłą matematyką i logiką. Spowodowało to zdeprawowanie młodych adwokatów, aby wypłacać pieniądze na umarłych dopisując długi w celu ukrycia pobieranych pieniędzy. Dlatego wpisano byłego męża Dariusza Pióreckiego obecnie Kraszewski jako Bochyński , aby podstawić do windykacji jako Bożena Piórecka przez EOS po 11 latach , gdy zmieniłam nazwisko i kreowane są powielone długi na cztery Marianny podmieniając moją babcię urodzoną w Hucie na Bohaterów Westerplatte 1/1 i podstawiając jej męża na jej nieruchomości , aby podstawić pod pobieraną renta po mężu przez moją babcię Anielę Reginę Mazurek inną osobę podstawiając Ewę Cichocką i jej rodzinę co określane jest, że pan Waldemar Maksalon musi wszystkich opłacać nie wypłacając należnych pieniędzy przez sąd dla mnie, gdyż pobierane są renty i emerytury z kredytów na APE UMWELTTECHNIK AG jako windykacja męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , które są obłożone windykacją i alimentami jako sposobem kradzieży 500+ co miało przejść na inne kraje, aby zastawić mienie pod emerytury podstawiając jako windykacja Jerzego Dariusz Kaźmierczyk przez ZUS w Tomaszowie Mazowieckim przekazany do Łodzi co ukryto w SO Toruń IIK 164/11 jako fałszywe zeznania syndyka i innych świadków ukrywając zenanie mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, że zięć będzie miał pieniądze, aby podmienić mojego męża i podstawić zeznania moich teściów, że ich syn nic nie posiada co spowodowało podstawienie ich córki Marty Cybulskiej jako spadkobiercy na mieniu moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskiej rozpowszechniając, fałszywe informacje przez podmianę dokumentów w ZUS dla Piotra Bukat stwierdzających, że nie ma majątku i podstawiono Piotra Idziak i moją siostrę Beatę Idziak jako jedyną córkę naszego ojca co jest oszustwem użytym do kradzieży na 500+ przez fałszywe emerytury. Podstawiono Marka i Urszule Król z Kanady pod Marka Ignaczewskiego prawdziwe nazwisko Piekielny i wstawiono biskupa Marka Jędraszewskiego i Urszulę Idziak pod Urszulę Ochyńską z Urzędu Skarbowego, a dzieci Marka Król z Kanady podstawiono pod Marka i Katarzynę Katzer z Warszawy podstawionych jako dzieci Dariusza i Bożeny Kot, gdzie Dariusz Kot z Ewą Eugster byli świadkami na moim ślubie jako Bożeny Elżbiety Bochyńskiej z Jerzym Dariuszem Kaźmierczyk 28.06.2008 roku, gdzie przybrałam nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk a pod dane Bożena Piórecka w Szwajcarii podstawiono moją porwaną córkę Anne Marię Piórecką , którą podstawiono następnie pod dane Bożena Bochyńska nazwisko, które używałam przed ślubem w Brodach Iłżeckich 28.06.2008 roku wstawiając moją córkę jako żonę Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , któremu podmieniono nazwisko na Jerzy Bochyński tworząc drugie małżeństwo pod które podstawiono Jerzego Brunona Bochyńskiego z Katowic, który ma dostęp do naszych pieniędzy i udaje spadkobierce po moich rodzicach na Bohaterów Westerplatte 1/1 , gdzie nie mogę przebywać i zabrano mi wejście oraz udziały pozorując Bożenę Bochyńską przez Bożenę Surma koleżankę z klasy podstawioną na Hotel na ulicy Mrozowskiego co podmieniono na Willę Rosochacz podstawiając Ewę Falkiewicz pod Ewę Ząbecka pod Ewę Kornaszewską pod Ewę Eugster podstawiając Martę Przygoda, aby ukryć dokonane podmiany. Z tego powodu w telemarketerze podmieniono moje nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w systemie jako Bożena Bochyńska i wpisano R, aby podstawić pod Romanow wstawiając moją córkę Annę Marię Piórecką jako Bożena Bochyńska pod małżeństwo z moim mężem Jerzym Kaźmierczyk, który przyjąć nazwisko żony jako Jerzy Bochyński w Szwajcarii w celu wstawienia jej jako spadkobiercy na APE UMWELTTECHNIK AG skąd kredyty są przekazywane do Fundacji APEX-STAR w Katowicach, gdzie podstawiono agentów wojska za nas w celu obrotu pieniędzmi co zamierzano ukryć przez podstawienie Jerzego Brunona Bochyńskiego jako Jan Kowalski i sędziny Barbary Bochyńskiej jako Barbara Kowalska na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach.

Spowodowało to, że dorobiono długi na wodę na cztery rożne tożsamości i pomnożono na fałszywe linie co wytwarza niemożliwość zapłaty na ciągle kreowane fałszywe rachunki powielane podobnie jak telekomunikacja co wykazała INTRUM JUSTITIA jako kwotę 5.000,- PLN z kwoty 35,- złotych miesięcznie jako super promocja na Nad Kamienną 25 gdzie pół roku odmówiono mi przyjęcia zapłaty 700,- PLN naliczonej nie wiedział operator, gdzie wskazać miejsce zapłaty. A dziś znalazło się w firmie, której siedziba znajduje się w Szwajcarii. Dlatego znika moje konto w BGŻ, gdzie wpisała się komornik pani Gocał-Kłapcia wpisując dług firmy mojego obcego męża nie mój dług na moje konto, aby ukryć wpisane alimenty na Adama Kornaszewskiego pozorując dwoje dzieci jako jedno Adam Kaźmierczyk i przesuwając bank ze Starachowic do Ostrowca Świętokrzyskiego po przesłaniu pieniędzy z Biura Prawnego z St. Gallen na moje konto. Biuro Prawne w Szwajcarii ustaliła istnienie Roboksicza , który w rezultacie jest moim dziadkiem podtrzymywanym sztucznie przy życiu po którym Kościół katolicki zrobił się spadkobiercą na działce 29 podstawiając księdza z Jasnej Góry w Częstochowie o nazwisku Wojciecha Pruss pod sędziego Wojciecha Pruss w Toruniu , który skazał męża, za pieniądze pobrane z jego kredytu, które są wykorzystywane do pobierania na kredyty pod zastawiane ziemie ukrywane jako windykacji firm męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , za którego podstawiono byłego męża Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski i ożenił się z byłą sekretarką Urzędu Skarbowego panią Ewą Kornaszewską z domu Niewczas z pierwszego małżeństwa Machowska, którzy ukrywali udział Urzędu Skarbowego w wyprowadzaniu pieniędzy z depozytów carskich co jest okradaniem Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i mnie oraz całego narodu polskiego, który będzie musiał zwrócić kredyty zastawiane jako roszczenia wielokrotne i przeterminowane do pobierania pieniędzy nie odpisując nawet takich fałszywych roszczeń przez komorników. Z tego powodu Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski pobierał wielokrotnie alimenty w Łodzi nie odpisując pobranych pieniędzy na dzieci Jerzego Dariusz Kaźmierczyk podstawiając moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską, której matka to Agnieszka z domu Krześniaki pod komornika Misztal podstawiając Mariannę Misztal z domu Krześniak pod Agnieszkę Stępień oraz Agnieszkę Kozłowską pozorując chrześnice papieża Jana Pawła II na jego dziecko jako nierząd co spowodowało spektakl wykazujący współudział kościoła w kradzieży mienia jako 1% od firm, które na bazie kapitału dłużnego pobierają kościoły na co kościół wyraził zgodę wbrew zasadom chrześcijańskim co spowodowało mordowanie ludzi do działów spadku na cudzym mieniu wpisując alimenty, renty i emerytury dla fałszywych spadkobierców tworzonych przez komorników Misztala, Gotfryd Nowak, Gocał-Kłapcia orz Pień-Koss i innych jako windykacje ZUS w Łodzi na PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk przez podstawienie Agnieszki Kowalczyk córki Mirosława Lewy pod moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską córkę Agnieszki z domu Krześniak i Adama Kornaszewskiego porwaną do Polski, gdyż dziecko ma obywatelstwo Irlandii co ukryto na Łotwie przez podstawienie Ewy Kornaszewskiej z domu Niewczas pod Lailę Sergejew-Kornaszewską powielając jako Laila Kornaszewska-Sergejew, aby przez windykacje akredytyw PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk pobrać pieniądze z BANKU REZERW FEDERALNYCH w USA co powoduje, że zamierzano blokować zwrot naszego mienia w USA przez podłożenie dla nas dokumentów emigrantów jako skazanych, aby pobierać na fałszywe emerytury, renty i alimenty w USA, mimo,że ja wygrałam wszystkie sprawy co ukryto w SO Kielce IXKa280/12 , aby podstawić fałszywe akta psychiatryczne do SO Toruń IIK 164/11, gdzie wykazano przez psychiatrów inną żonę dla mojego męża co jest ujawnieniem sposobu kradzieży naszego mienia co zamierzano ukryć przez wstawienie córki za mnie. Dlatego mieliśmy być windykowani do końca życia, gdyż tylko ja i mąż mamy prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej i podstawiono dokumenty skazanego męża w Toruń IIK 164/11 do USA oraz powielono na mnie potajemnie, aby dorobić drugiego skazanego emigranta, którego zamierzano deportować z USA, aby dorobić do eksmisji z Nad Kamienną 25 alibi i ukryć pobranie czterech nieruchomości przez oszustwa systemu, który można wyłączyć bądź naprawić, a nie doprowadzać do tragedii narodów przez ludzi , którzy nie mają wiedzy i umiejętności prowadzenia gospodarki i nie widzą do czego prowadzi system w przypadku naszego skazania jako likwidacja narodów.

Pan Wojciech Pruss jest dorabiał tajnie akta psychiatryczne na zlecenie Jasnej Góry co wynika z logiki, gdyż Kościół Katolicki stosuje dwuwierie wprowadzając Żydów, którzy nie wierzą w łaskę Jezusa Chrystusa i jego moc i oskarżają ludzi za ich grzechy uzurpując sobie prawa Boga jako sposób kradzieży pieniędzy. Dokumenty sfabrykowane w Toruniu w sprawie SO Toruń IIK 164/11 i podłożono do USA jako dwóch emigrantów skazanych w celu wytworzenia windykacji do pobrania pieniędzy w Banku Rezerw Federalnych w USA z cesarskich depozytów co miało być początkiem zniszczenia USA. Zrobiono z jednej osoby dwie z Magdaleny Kozłowskiej chrześnicy papieża Jana Pawła II podstawionej pod Magdalenę Jarczyk z domu Bochyńską i łącząc z Leną Gudewicz jako małżeństwo lesbijskiej jako Magda i Lena jako Magdalena czyli połaczono żony sędziego Zbigniewa Jarczyk i żonę Dariusza Gudewicz już czwartą w USA, która jest z Torunia tworząc, że ich dwoje będą jednym ciałem i podstawiono Zbigniewa Ziobro aby to ukryć.

Już wcześniej policja w Starachowicach ujawniała, że moje odciski mają trafić do cioci w USA czyli Marii Gudewicz z Białegostoku, która już nie żyje a miała być kreowana na zabitą przez masonerię hrabinę tańczącą na stole, gdyż są to służby wojskowe, które wykorzystują fakty z życia , aby niszczyć ludzi w tym wypadek samochodowy cioci po którym była na stole auli Akademii Medycznej w Białymstoku po czym nie chodziła i odzyskała możliwość ruchu po spożyciu alkoholu co spowodowało dorabianie akt alkoholika. Ciocia miała piękne włosy, które po wypadku zostały osłabione i podstawiono inne osoby w tym córkę Bohdan Żakiewicz podstawioną przez Ewę Wielochowską na USA , Ewę Eugster na Szwajcarię, Ewę Cichocką na Starachowice oraz Ewę Kornaszewską na Irlandię przechodząc na Lipie Henryk Szyb 1, gmina Brody Iłżeckie, gdzie podstawiono ich na Wille Rosochacz wybudowaną za środki mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk przez jego windykacje podstawiając Dariusza Kot i jego ciągłe windykacje komornicze. Aby ukryć pobierane, emerytury, renty, alimenty w Łodzi podstawiono Marka i Katarzyna Katzer z Warszawy pod Marka i Kasię dzieci Dariusza Kot podstawiając Artura Katzer ojca Marka w jego miejsce jako zapłata za pracę w SOF-ART Sp. z o.o. i wstawiono Artura Cybulskiego pod Artura Niemiec i inne osoby. Celem było ukrycie kradzieży pieniędzy w Łodzi podstawiając biskupa Marka Jędraszewskiego pod Marta Katzer podstawionego pod Marek Kowalski, którego ojciec Józef Kowalski mój chrzestny miał być zamieniony na brata Jana Kowalskiego, muzyka, w celu wstawienia Jana Kiepury i jego wojaży, aby ukryć miejsca podmiany, aby podstawić ich jako Jan Kaźmierczyk na Bohaterów Westerplatte jako spadkobiercy po jego synu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk dorabiając do tego fałszywe opinie psychiatryczne , aby dokonać podmiany osób i podstawiono za żonę Jana Kaźmierczyk panią Barbarę Kowalską żonę zmarłego Mieczysława Kowalskiego pozorując Mieczysława za męża swojej córki Hanny Kowalskiej, która nie żyje zamieniona na Hannę Kasprzyk na Łebieniec i Kielce, gdzie podstawiono Małgorzatę z domu Kowalską na Katowice, aby ukryć podstawienie Małgorzaty Kwaśniewskiej podstawionej pod Małgorzatę Idziak na Katowice siostrę Piotra Idziak podstawionego pod Piotr Główka podstawiając opinie psychiatryczne Wiesławy Główki co miało ukryć zakupu Huty Ostrowiec SA ze skradzionych nam pieniędzy przez windykacje w Łodzi przez ZUS, który windykował firmy męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk nie odpisując pobranych pieniędzy.

Mecenas męża doprowadził do wprowadzenia męża na mienie po mojej mamie, że może pozostać i skazano go w Toruniu w SO Toruń IIK 164/11 , aby go aresztować i podstawić inną osobę dorabiając dla mnie eksmisję jako błąd sytemu na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk , aby dokonać podmiany rodziny i wstawić Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk siostrę męża za córkę mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek podstawiając jej ojca Jana Kaźmierczyk na na mój adres na Bohaterów Westerplatte 1/1, gdzie wykazano miejsce eksmisji , a które to mieszkanie zawłaszczono na fałszywe emerytury tworząc kapitał dłużny pobierany przez szereg osób jako zapłata za pracę.

Dlatego maż jest ciągle skazany i miał odbywać karę, gdyż w systemie jest dzieckiem innych osób co miało ukryć jego morderstwo, a mnie zamierzano eksmitować w każdej chwili z Nad Kamienną 25 na Bohaterów Westerplatte 1/1 skąd zamierzano nie wywieść do zakładu psychiatrycznego przez podłożone fałszywe opinie psychiatryczne na Bohaterów Westerplatte 1/1 do podmiany danych, aby kościół mógł zostać spadkobiercą po mnie i mężu w celu ukrycia skradzionych pieniędzy i dzieci, do kościoła, który wykorzystał dzieci do kradzieży pieniędzy. Zmierzano to ukryć przez podstawienie skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej jako Bożena Bochyńska za żonę Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, aby ją zlikwidować i podstawić jej córkę Zuzannę wychowywana przez Edytę Maksalon. Skradzionego syna Michała Pióreckiego podstawiono pod Michała Janiszewskiego i połączono z panem Krześniak, który donosili na dwóch moich dziadków do UB i podstawiono pod pana Janiszewskiego jako męża Agnieszki Kornaszewskiej z domu Krześniak obecnie Janiszewskiej córki komornika. Na cztery małżeństwa Dariusza Gudewicz podstawiono cztery małżeństwa byłej moje teściowej Władysławy Kramp matki Dariusza Pióreckiego z czego trzy miały być podstawione pod trzy małżeństwa prezydenta Donalda Trump i jedno pod Dariusza Gudewicz, który zamienił mnie na jego siostrę Elżbietę Doda z domu Gudewicz a drugą siostrę podstawił pod Ewę Kornaszewską z domu Niewczas drugą żonę Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewski co oznaczało zniszczenie mojej prawdziwej rodziny i zniszczenie rodziny mojego obecnego męża i oskarżenie Kościoła Katolickiego. Wymienione cztery linie genealogiczne są podstawione pod pierwszy związek mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk jako ślub kościelny i cywilny i drugi ze mną oraz mój ślub pierwszy w Kościele Katolickim z Dariuszem Pióreckim podmienionym przez Kościół na Dariusza Gudewicz wykorzystując nakaz w tym czasie dwóch ślubów jako cywilny przed kościelnym pozorując, że brałam jedynie związek cywilny i podmieniono mnie na szefa obozy koncentracyjnego w Auschwitz dlatego zgotowano nam warunki obozowe zwane Maryja jako Rybno czyli dorobiono historię do kabały. Podstawiono Ewę Bukrym jako pierwszy związek i jej dziecko wcześniak pod Annę Marię Piórecką urodzoną w Starachowicach zamieniając na Adama Pióreckiego którego urodziłam pierwszego co oznacza podmianę kobiety na mężczyznę i tak przeszli na USA przez Kościół Katolicki, który podstawił Dariusza Gudewicz za mojego pierwszego męża Dariusza Pióreckiego podstawiajac pod Lenę Gudewicz. Natomiast dla męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pierwszy związek w Kościele z Katarzyną Krasuską podstawiono pod Magdalenę Jarczyk z domu Bochyńską pozorując Kozłowską , aby podstawić moją córkę Annę Marię Piórecką podmienioną na Bożena Bochyńska pozorując żonę mojego męża jako związek kościelny. W tym celu wstawiono Agnieszki Kozłowskiej córkę Magdalenę w miejsce chrześnicy papieża Jana Pawła II cofając czas, aby wstawić Wiktorię Kornaszewską córkę Adama Kornaszewskiego i Agnieszki z domu Krześniak pozorowaną na Kozłowską, aby podstawić Zuzannę córkę Anny Marii Pióreckiej z W. Putin podstawiając Kabajewa jako kabała pod Katarzynę Murawską chora na boleriozę podstawiając pod moje DNA carskiej rodziny , gdzie również badają na kleszcza i podstawiono pod Zdzisławę Lewandowską, która miała kleszcza w kręgosłupie i podstawiono za jej siostrę Magdalenę Murawską podstawioną pod Kabajewą jako Towarzystwo Ubezpieczeniowe Axa, aby podstawić W. Putin jako biskupa na Atos na meczet Al Axa jako miejsce Świątyni Pańskiej na które zamierzano wprowadzić Lidera Światowego, jako podział Jerozolimy na dwa państwa czyli podział cesarstwa jako NWO czego początkiem jest sprawa mojej działki po mamie na ulicy Nowowiejskiej , gdzie wpisano ½ mimo braku podziału masy spadkowej jako podział Jerozolimy usuwając moje dane , aby wstawić moją siostrę za jedyną córkę naszego ojca a mnie dorobić jako z nieprawego łoża wstawiając Annę Wojciechowską pod Annę Marię Piórecką. Eksmisja moja na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk miała wprowadzić moja siostrę Beatę Marię Idziak w moje miejsce jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, a jej dane Beata Maria Idziak jako Beata Maria pod Beatę Szydło wstawiając jako dłużniczki przez oszustwa sędziego Jarosława Pniak , aby podstawić pod fałszywe sprawy INs 716/10 , gdzie dniu 16.11. 2010 roku miałam obowiązkowe stawiennictwo w SR Starachowice w moim imieniu i mojej siostry , gdzie wykazał sąd dla mojej siostry Beaty Marii Idziak adres po rodzicach Bohaterów Westerplatte 1 mieszkanie 1 jako wskazany przez nią do notariusza do korespondencji co podmieniono przez prokuraturę na adres teściów na Miedzną Drewnianą 244 i podstawiono sprawę o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej dla komunistów czyli Waldemara Maksalon pracującego dla Jasnej Góry. W Klasztorze na Jasnej Górze jest ikona Maryi z kościoła prawosławnego w Hagia Sophia, gdzie obecnie jest meczet, który zamieniono na Muzeum co oznacza, że podział Jerozolimy miał być potraktowany jako podział cesarstwa był podzielony na dwa meczety w Jerozolimie i Konstantynopolu co połączone zostało z Jasną Górą jako zamiana religii co zamierzano połączyć z pałacem cesarskim Chalke , gdzie przenoszono ikonę Maryi i zamierzano zamienić na operę Straszny Dwór Stanisława Moniuszki jako wycinka drzew. Czyli trzech rodzin.

Dorobienie opinii psychiatrycznej dla męża i dla mnie potajemnie miało oznaczać, że dzieci chrześcijańskie stojące przed Chrystusem są chore psychicznie dlatego zniszczono obraz Jezusa Chrystusa we Francji przez zakonnice na małpę, aby podstawić roszczenie na moją córkę Annę Marię Piórecką i dorobić APE jako małpa pod APE UMWELTTECHNIK AG założoną na podstawie zamkniętej firmy PPH APE -Jerzy Kaźmierczyk w Polsce prowadzona przez rzad jako SO Toruń IIK 164/11 jako przerobienie Jezusa Chrystusa na małpę dla której przygotowano terapię zajęciową jako sposób pobierania pieniędzy przez kościoły z Fundacji APEX-STAR jako szczyt gwiazdy jako piramida wstawiona jako gwiazda ewangelii czyli pycha, próżność i pożądanie.

USA w przypadku braku uwolnienia męża i braku usunięcia fałszywych opinii psychiatrycznych w SO Toruń IIK 164/11 znieważających również mojego nieżyjącego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego i matkę Filomenę Jadwigę Bochyńską nie będzie mogły korzystać z cesarskich depozytów, gdyż godzi to w moją prawdziwą rodzinę. Aby USA mogły korzystać z cesarskich depozytów na finansowanie kredytów na rozwój USA muszą nas uwolnić i usunąć fałszywe akta w USA wprowadzone do Banku Rezerw Federalnych w USA przez SO Toruń IIK 164/11 w Polsce jako dwóch skazanych emigrantów w celu tworzenia windykacji do prania pieniędzy jako bezspornego roszczenia opartego na oszustwie w sądzie w Polsce, które prowadziło przez NWO do mordowania ludzi do działów spadku na cesarskim mieniu. Podobnie uczyniono w Niemczech i Szwajcarii, gdzie podmieniono nas również na emigrantów.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s