Mahkota Segala Radia

Starachowice na dzień 23.02.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Mahkota Segala Radia

Doszło do nikczemności i szubrawstwa sądów i wpisano eksmisję na Nad Kamienną 25 działka 29 czyli tą samą, gdzie widnieje garaż zakupiony na wyłączną własność moich rodziców z działką i dokonano oszustwa wpisując podstępnie zapis o prośbę Heleny Surma obcej osoby sąsiadki na Bohaterów Westerplatte przy wspólnym zakupie mieszkania w jednym czasie zakupie mieszkań w jednym domy o zmianie numeracji działki 29 na 95. Działka 29 widniała na nieruchomości Nad Kamienną 25 co wykorzystano do usunięcia mojej babci Anieli Reginy Mazurek. Po śmierci moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich wpisano ponownie na działkę po zniesieniu współwłasności gruntowej na działce zakupionej na wyłączną własność moich rodziców przez oszustwo Heleny Surma co ukryto przez zmianę numeracji działki pierwotnej mojej rodziny na obcych sąsiadów. Mieszkanie przy Bohaterów Westerplatte 1/1 było przypisane do garażu na wyłączną własność czyli połączono działki z działką wcześniejszą 29 również występująca przy ulicy Nad Kamienną 25, co przy eksmisji z ulicy Nad Kamienna 25 i wykazaniu Bohaterów Westerplatte było powodem zabrania wejścia, aby podstawić Helenę Surma na garaż moich rodziców i działkę 29 mojej babci Anieli Reginy Mazurek i rodziców. Stało się dowodem, że eksmisja z ulicy Nad Kamienną 25 i wykazanie Bohaterów Westerplatte 1/1 z garażem jest powodem wstawienia sąsiadów którzy nie chcą, abym chodziła po swojej działce i uniemożliwili mi sprzedaż, gdyż oni ją zadłużyli i zawłaszczyli wejście do domu, a co oznacza również eksmisję z Bohaterów Westerplatte ukrywając to przez fałszywe windykacje i przy podmianie mojego PESEL na męża co wynikało z rozmowy a przy wykazaniu nazwisko wyszło, że nastąpiło połączenie byłego męża Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewski na moje dane, a obecnego męża podstawiono na długi byłego męża. Z tego powodu działka 29 wykazana została w sądzie SO Toruń IIK 164/11 jako IIKo186/16 w Toruniu, gdyż wpisano siostrę męża Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk pod moja córkę Martę Bochyńską pozorując spadkobierców i wpisano Martę Kaczyńską na nasze mienie nie odpisano długów po 15 latach, aby zawłaszczyć cztery nieruchomości bez odpisania długów, aby je ukraść i rozpowiadać, że nic nie miałam. Taty dług pierwotny miała jak widać windykacyjna firma KRUK, która je spłaciła i zrobiła się spadkobiercą na mieniu rodowym w Warszawie mojego taty co spowodowało herezje na nieruchomościach w Warszawie. Całość zadłużenia rodziców była około 160 tysięcy a po śmierci i mamy pozostało ok 58 tysięcy do spłaty, co spowodowało nie podjęcie w ciągu roku wniosku o roszczenie i umorzenie urzędowe, co próbowano ukryć prze plan mojego morderstwa i powtarzając długi moje sprzed 11 lat na nazwisko Bożena Piórecka, a długi sprzed 15 lat powielono na cztery fałszywe linie. Powodem miło być obecnie przejście na działkę 29 na którą wpisano służby i upozorowano zamknięcie mnie w wierzy jako bajka o trzech siostrach, które tej najmłodszej zazdrościły i połączono dwie rodziny, aby podmienić mnie Bożenę na córkę teściów Wiolettę, aby ukryć , że w domu moim miałam tylko jedną siostrę starszą Beatę.

Celem była zamiana mojej skradzionej do Kościoła córki Anny Marii Pióreckiej na Annę Idziak córkę siostry Beaty Idziak pracującej dla Kościołów. Moich troje dzieci umieszczono jak „W baśni z 1001 nocy” i upozorowano oddanie a wychowanie przez ogrodnika. Miała to być podstawieniem pod moje mienie byłego męża Dariusz Pióreckiego obecnie Kornaszewski z jego druga żoną dawną sekretarką urzędu Skarbowego którzy wyjechali do Irlandii . W Irlandii ukradziono po urodzeniu dwoje dzieci mojemu synowi, aby powtórzyć sytuacje i dlatego dokonuje się ponownych mordów Polaków jako kierowców ciężarówek. Dlatego wpisano mandaty podstawione pod pełnomocnictwa i uśmiercani są ludzie do podmiany przez szpitale co jest rzeczywistą przyczyną likwidacji, aby ukryć oszustwa. Z tego powodu doszło do niszczenia autorytetów jakimi byli moi dziadowie i rodzice przez motłoch jaki chciał zniszczyć ich najwyższe dobro jakim była prawdziwa rodzina i zniszczyć prawdziwe wartości wprowadzając nowy ład jako sposób na niszczenie chrześcijan i zastąpienie Jezusa Chrystusa przez Lidera Światowego niszcząc jego matkę Maryję królową Polskiej Korony ukrywając nasze cesarskie pochodzenie zniewalając narody. Moja eksmisja jest dowodem planu wyrzucenie na bruk, aby ukryć pobrane kredyty przez rząd polski który ich nie spłaca i postanowił dorobić wyrok skazujący, aby mieć bezsporne roszczenie do kradzieży na długi na których są tworzeni fałszywi arystokraci arystokraci przez Kościół planując zabić właściciela mienia. Plan jak widać wykonują nadgorliwe kościoły i rząd co miło być początkiem zguby kościołów do których weszła masoneria i niszczy go od wewnątrz nie bacząc na skutki. Inni idą w ślad żywiąc się grzechem jako kabałą czyli stosując dwuwierie , gdyż Żydzi nie wierzą w Zbawienie Jezusa Chrystusa, ale kierują się starym testamentem który wypełnił Jezus Chrystus, bez którego łaski nie będzie nikt zbawiony. Łaska to przebaczenie a nie pokuta i żal za grzechy. Nie można ciągle żałować, gdy Bóg już przebaczył i powiedział, aby nikt się nie oglądał za ciebie, gdyż kto przyłoży do pługa ręce i ogląda się wstecz nie nadaje się do królestwa Bożego. Każdy kto się odwraca i powtarza to co się nie godzi, aby wywołać żal i to co już przeminęło powraca nie nadaje się do królestwa Bożego. Działanie Kościoła spowodowało że Kościół jest traktowany jako terapia medyczna dla chorych psychicznie którzy się bawią ludzkim życiem pozorując, że są wierzący a w rezultacie odrzucają łaskę i jedynie planują szkodzić a nie budować i okazywać gościnność bez szmerania. Miłosierny Samarytanin jasno pokazuje jakie powinno być chrześcijaństwo co nie stało się obecnie wpojone w życie, ale dokonuje się planowego zabijania do działów spadku samemu określając grzeszników mimo Bożego przebaczenia, gdyż nad wierzącymi sąd już się odbył a Bóg wychowuje każdego w inny sposób odpowiedni dla danej osoby.

Zastosowano formułę czarodziejską jako kabała czego przykładem jest nazwisko Kabajewa co wyjaśniłam wczoraj co jest skrótem wpisanych rodzin . Przykładem stosowania czarodziejskich formuł jest zabawa w przerwie w pracy, gdzie wiele osób wpisywało się w jeden tekst jako ciągłość, które miały rozdane wyrazy, które miały być zastosowane w danym tekście. Takie prowadzenie spraw powoduje , że osoby uczciwe są wmieszane w tłum szubrawców i osób , które muszą wykonywać zlecenia , aby żyć.

Przytoczę sposób anarchii jaką stosuje rząd polski wpisując się z tekstami w jedną całość do zmiany ustroju co miało prowadzić do zniszczenia polskiego narodu.

Podawane kartki z wyrazami były rozdawane dla osób tworzących tekst o tematyce seksualnej jako dewiacje i po kolei każda z osób dopisywała zdania , które powiększały zapisy patologiczne co było zapisywane na tablicy. Zabawę prowadzi się w dwie strony przy końcu zostałam ja z wyrazem, pisklę oraz dwie osoby przede mną jako bicz i alkohol. Moje zdanie do treści dewiacyjnych było wpisane jako „nawet pisklę jest mądrzejsze niż ludzie , którzy wymyślają takie rzeczy” , po czym dwie osoby za mną , które musiały swoje wyrazy umieścić jako kontynuacja mojego zdania wypowiedziały dalszą część po słowach „takie rzeczy” i wypowiedziały „wywijając biczem i pijąc alkohol”. Zmieniło to kształt wszystkiego co zaplanowano a oznacza to, że nawet pisklę wprowadzając dobro jako człowiek potrafi wykazać wyższość rozumu prowadzonego przez Boga niż uczeni w piśmie i faryzeusze w tym profesorowie i sędziowie, którzy tworzą wyroki jako ciągłość dewiacji i nie potrafią przestać ani zatrzymać się co spowodowałoby usunięcie całej dewiacyjnej treści i uwolnienie ludzi.

Przykładem stosowanym obecnie jest wykorzystanie wiedzy przez bezbożnych, którzy nie mają Ducha Świętego i nie wierzą, że przegrają co jest pewne i oznacza, że każdy odpowie za swoje.

Stosowane sposoby są niczym innym jak zaczerpnięciem wiedzy ze starożytnego Egiptu, Babilonii, Palestyny, Japonii , Korei i Wietnamu przykładem jest zastosowanie różnych form jak Saundarananda co oznacza poemat o pięknym Nandzie „Trudno podłemu żyć uczciwie, trudno chciwcowi żywić gości, trudno hardemu być uprzejmym, a lubieżnemu trwać w czystości”

Podmieniono Dorotę Tarnawa z domu Maksalon na Dorotę Tarnawa Maksalon co miało usunąć linie jej prawdziwej rodziny. Subhaszitarnawa jako ocean dobrych powiedzeń. Przesadna czystość, zbytnie zaniedbanie, w przyganie albo w pochwałach przesada, nadmierna grzeczność , zbyteczne łajanie, sześć takich znamion głupca zapowiada.

Słowo Mahabharata oznacza wielką opowieść o walce potomków Bharaty co jest używane obecnie do podstawienia różnych zwrotów do imion i treści, aby zmienić kształt wypowiedzi i znaczenie imion.

Posłużono się słowem alkohol w celu podłożenia akt medycznych Marii Gudewicz z ulica Broniewskiego 11/16 na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach i wstawiono Marian Stefana Bochyńskiego jako Marię pozorując małżeństwo homoseksualne z mężem Marii Gudewicz bokserem, który został zamordowany wstawiając za ich syna Dariusza Gudewicz na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, który grał w kasynach w Chicago w USA co połaczono z Sądem Najwyższym w Polsce jako orzeczenie o ustawie o grach hazardowych w Polsce w celu podstawienia do USA do Banku Rezerw Federalnych w USA podstawiając sprawę SO Częstochowa Nc 44/09 skazania Bohdana Żakiewicz jako windykacja w USA przez zamianę Bohdan Żakiewicz na Bohdana Bochyńskiego dziadka Dariusza Gudewicz w celu jego windykacji w Banku Rezerw Federalnych w USA podstawiając jego żonę Lenę Gudewicz pod Magda-Lenę jako sędzinę Magdalenę Jarczyk z Katowic zwaną Katarzyna podstawioną pod Katarzynę Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim podstawioną pod Bożenę Bochyńską -Kaźmierczyk podstawioną pod Bożena Bochyńska podstawioną pod Anna Maria Piórecka podstawiona pod Kabajewa jako formuła. Aby to ukryć podstawiono Dariusza Gudewicz syna Marii Gudewicz za męża i podstawiono na Czechy pod matkę Marii Gudewicz czyli Marię Bochyńską , a jej męża Bohdan Bochyńskiego wstawiono pod Bohdana Żakiewicz jako odwrócenie formuły jako Awejabak wstawiając pod „A” jako Antoni Bochyński czyli Antoni Macierewicz minister MON.

Słowo „bicz” podmieniono na plażę w Irlandii co ma dwa znaczenia jako plaża i bicz jako suka co połączono z żebrakiem wystawiany przez Facebook jako Jan Kowalski obok młodego człowieka z pomalowaną twarzą na plaży w celu podstawienia muzyka Jana Kowalskiego pod Irlandię, gdyż w WBK jest kapitał carski ukryty w Irlandii jako inwestor, a w banku tym pracował wicepremier Mateusz Morawiecki. Dlatego, aby ukryć kradzież pieniędzy doprowadzano do wypadku mojej córki Marty Bochyńskiej w 2011 roku w Irlandii po przelewie 100,- milionów euro ze Szwajcarii przez pełnomocnika przez konto męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Szwajcarii do PKO BP SA w Starachowicach na moje konto Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i mój pesel przy firmie windykacyjnej przypisano dla Jerzego Dariusza Kaźmierczyk za którego podstawiono Dariusza Pióreckiego , przez którego wyprowadzono pieniądze tworząc długi na Bożena Piórecka i podstawiono dorabiane długi przez byłego męża na cztery linie genealogiczne co oznacza., że kierowca ciężarówki jest podstawiony pod Lukasa Urban na Berlin a w Irlandii pod córkę Martę Bochyńską, aby podstawić jej wypadek w Irlandii BMW na kolizję z ogrodzeniem Dariusza Pióreckiego samochodem BMW. Po wypadku córki zadzwonił z Irlandii ze szpitala pan Marcin, który dał telefon dla córki , która się zapytała czy jest mężatką i ma troje dzieci. Po czym pan Marcin uciekł do Polski, gdyż podstawiono córkę pod moje dane i zamieniono mnie na Ewę Kornaszewską z domu Niewczas z pierwszego męża Machowska żona Marcina Machowskiego, z którym ma dziecko Paulinę Machowską , której sprawy prowadzi mecenas Kotwica , która prowadziła rozwód Dariusza Dąbrowskiego z Nelą Dąbrowską , którego podstawiono pod byłego męża Dariusz Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski i ożenił się z Ewą Machowską z domu Niewczas i podstawiono Kazimierza Banie pełnomocnika, który przelał pieniądze ze Szwajcarii pod Kazimierza Jelonek mecenasa, który był zaprzyjaźniony z Waldemarem Maksalon, który podmienił moją babcię Anielę Reginę Mazurek urodzoną w Hucie na Starachowice , aby podstawić swoją rodzinę i zamienił Helenę Surma na działkę mojej babci Anieli Reginy Mazurek co stało się powodem wpisania tej osoby na nasze mienie pod rodzicach w dodatku wpisując numer 1 jako cały dom na Bohaterów Westerplatte 1 i podstawiono moja firmę IMPERATOR ROMANOW na cały dom co oznacza kradzież firmy i wydanie regonu dla obcej osoby, aby prowadziła przestępczą działalność dla rządu, który skazał w ten sposób mojego męża przy obrotach zero i wpisano mnie na Kielce, gdyż obroty robił wicepremier Mateusz Morawiecki wpisany pod Mateusza Sznajder, który jako dziecko molestował seksualnie moją malutką córkę, gdy jego ojciec był pastorem Kościoła Zielonoświątkowego , a żoną była Anna Sznajder, którą podstawiono pod Annę Marię Piórecką a jej firmę Biuro Rachunkowe podstawiono pod moją firmę AKMA, którą prowadziłam przez rok, którą wykorzystano do podstawienia na Białystok jako rozliczenia METRON SA w Toruniu i wstawiono na Białystok inną osobę pod którą podstawiono Annę Sznajder. Dlatego podstawiony agenta MOSADU, który straszył MOSADEM i zakładem psychiatryczny co już zrealizował i wpisał jako dłużniczki mnie i siostrę, aby wyrzucić mnie i siostrę z naszego domu po rodzicach, aby wpisać MOSAD jako premiera Mateusza Morawieckiego , który pracował w WBK, gdzie jest irlandzki inwestor, kryjący kradzież carskiego mienia z mojego konta w PKO BP. Anna Sznajder chodziła do klasy z osobą z ART-B i podstawiono na Izrael, gdzie się skryli oraz Irlandię , aby wykorzystać dane Jan Wojnar i i imię córki brata Mara Wojnar , której ojciec Korneliusz Wojnar nie żyje, aby podstawić pod moja córkę Martę Bochyńską, a Jana Wojnar pod mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek czyli hrabiego Jana Tarnowskiego pod którego podstawiono mojego teścia Jana Kaźmierczyk, którego zamierzano zastrzelić według analizy faktów, aby reaktywować ART-B przy udziel premiera Mateusza Morawieckiego jako oscylator na naszym mieniu jako dwa biliony klaster holdingu samochodowego podstawiając dwa biliony w sprawie SO Kielce IC 2627/10 jako przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej co podstawiono do SR Starachowice INs 716/10 bezprawnie tworząc wypadki jako RDS 716/10 na Bożena Piórecka co wykazał policjant i dlatego doszło do wjechania w bazar w Berlinie w Niemczech jako wjazd do kościoła co połączono z Kielcami , USA oraz Irlandią, którą połaczono z Anglią w celu podstawienia zmarłego Jerzego Idziak pod mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, aby ukryć pobrane pieniądze jako dział spadku po moim mężu żyjącym skazanym w SO Toruń IIK 164/11 przez podstawienie mojej siostry Beaty Marii Idziak za jego żonę w celu ukrycia skradzionych w 2004 roku pieniędzy i obrazów pod które podstawiono Grażynę Kulczyk w tym z Pałacu w Kruszynie, gdzie spalono moja babcię księżną Marię Lubomirską czyli po wyjściu za mąż Marię Bochyńską. Nas zadłużano i pozbawiono mienia nie odpisując pobranych pieniędzy i podstawiając teściów córkę za spadkobiercę po moich dziadkach i rodzicach co ukryto przez wstawienie Heleny Surma na działkę 29 dzielą na pół a by wstawić Urząd Miasta.

Podstawiono Dariusza Kor na Opatów jako cesarską rodzinę Romanow jako żarty z Boga których symbolem miało być połączenie pani Ewy Machowskiej z Dariuszem Kot w celu zamiany wartość przez zakład psychiatryczny jako sygnet z lwem podstawiając zapis Mahkota Segala Radia: korona wszystkich władców co zamierzano podstawić na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach.

W Warszawie „Mądrości z palmowego liścia” zostały zamienione na palmę jako zwycięstwo Syjonu nad Polską co można określić jako niechęć czytania i zdobywania wiedzy i mądrości przez zamianę znaczeń „ Nieprawości, popełniane przez urzędników są nieprawościami władzy. Jeśli władca toleruje złe postępowanie swych urzędników, ich występki będą w dniu sądu rzucone na głowę władcy. Niedobrzy urzędnicy, służący władcy przez chciwość i nadużywający swego stanowiska, są zatem najbardziej śmiertelnymi wrogami władcy” Oznacza to, że prezydent Andrzej Duda miał być zniszczony przez swych urzędników.

Złupiono nas w sposób prostacki niegodny człowieka, gdyż zabrano nasze dobre imię , aby szargać do kradzieży przez rząd i kościół. Co oznacza konieczność zwrotu , gdyż chcą zabijać bo mało im było pieniędzy i złota, nieruchomości i programów z których kradzieży czerpali zyski oprócz nas- to już koniec. Skazanie męża w SO Toruń II K 164/11 jest podstawieniem na dorabiane długi fałszywych arystokratów, którzy nie mają pieniędzy tylko czerpią zyski z kradzieży kredytów na dane osobowe moje i męża , nie spłacając ich aby rościć sobie prawo do naszego mienia. Kościół katolicki ma miliard złotych z konkordatu i musi spłacać kredyty, które zaciągnął na nasze dane tworząc fałszywych arystokratów co chciał ukryć przez opłacane plotki, że moi rodzice nic nie mieli kradnąc ich mienie i naszą godność i groby rodziców i dziadków w celu zdobycia materiału genetycznego dla CIA i Mosadu. Rząd polski i wicepremier Mateusz Morawiecki pracował w WBK co powoduje zamieszanie w sprawę kradzieży carskiego mienia co jest połączono z Cementownią w Ożarowie SA, Hutą Ostrowiec SA i Wiesławą Główka, której syna Piotra Główkę wpisano na na moje mieszkanie moich rodziców na Bohaterów Westerplatte 1/1 . Pani Wiesława Główka pochodziła z Ukrainy i twierdziła , że posiada pieniądze od bogatych Żydów, którzy jak się okazało okradali carskie depozyty wpisując się na Bohaterów Westerplatte 1 przy uczestnictwie wielu Kościołów. Działania PIS i Kościoła przypominają wymachiwanie biczem z pisku jako odniesieni do formuły czarodziejskiej tworzonej w Kielcach i jest podstawieniem pod „cyrograf Twardowskiego z diabłem.” System NWO daje zepsute pożywienie dla chrześcijan co oznacza realizację planu Klubu Rzymskiego przez polskich sędziów jako eliminacja narodu do piętnastu milionów osób. Zepsute ryby w Norwegii przeznaczano dla chrześcijan w Afryce co świetnie obrazuje powiedzenie „z nieświerzego mięsa usuwa się zepsute, aby zjeść resztę, ale nieświeżą rybę od razu się wyrzuca”.

Plan rządu polskiego i PiS opierał się na kradzieży carskiego mienia na ulicy Nad Kamiennej 25 przez podmianę sprawy z SO Kielce IC 2627/10 na SR Starachowice i wstawienie pod kradzione mienie Waldemara Maksalon i skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej z W. Putin co zamierzano ukryć jako formula Kabajewa jako bicz z piasku , który się rozsypie podstawiając alkohol za chrzest jako windykacja na wodę agenta Helena Surma i jej rodzina.

„Najcenniejsze wśród klejnotów pieniądz łatwo kupić zdoła. Za sto klejnotów nie kupisz chwili, kiedy śmierć zawoła.”

Zamierzano odwrócić znaczenie pisma , gdzie jest napisane, że zostały odłamane szlachetne gałęzie i wszczepione z dzikiego pędu, a Bóg ma moc wszczepienia ich ponownie w szlachetną swoją winorośl. Odwrócono zapis i moje dzieci ze szlachetnego pędu podstawiono do nieszlachetnych dzikich drzew, aby wyszydzić słowo Boże i ukryć ludzkie tragedie, aby je przedstawić jako szyderstwo i dewiacje dokonując zniszczenia duchowego ludzi do kradzieży pieniędzy przez rzad i kościół, które to instytucje muszą zwrócić pieniądze, gdyż w SO Toruń IIK 164/11 skazano właściciela za 300,- tysięcy PLN na mosiądz, które pobrano już od męża jako wielomiliardowe kredyty pobrane przez rząd i kościół. Wykorzystano moje dzieci, aby zrobić z nich głupców, gdyż nie mają wiedzy i są prowadzeni przez głupców, aby ich zgubić niszcząc własną szlachetną rodzinę.

Upaniszad-nazwa religijno-filozoficznych traktatów literatury wedyjskiej z I tysiąclecia przed naszą erą. Przełożył część Stanisław Michalski i podstawiono adwokata Michalskiego

„ W mroku niewiedzy wędrujący głupcy, choć się za mędrców uważają sami, bez celu tylko drepczą naokoło, jakby ślepcy prze ślepca wiedzeni.”

Nitipradipa-lampa polityki zastosowano jako zwierciadło poezji przechodząc przez twórczość sahitjadarpana.

Siantisiataka czyli setka zwrotek o pokoju wewnętrznym „ Dla głupca dzieci i krewni tudzież dom z małżonką młodą , a dla mędrca mądre księgi w rozmyślaniu są przeszkodą.

Dzieci określane są jako zwierciadło , które naśladują to co robią rodzice, dlatego moje dzieci wplątali w kabałę, aby naśladowali co im każą w celu wykrzywienia obrazu, który miały w domu.

Na ikonę Maryi w Zamku Rapperswil oddawały odchody ptaki w wieży jako symbol pogardy dla naszej cesarskiej rodziny i podstawiono nazwiska ptaków, które dorabiały długi jak Kruk, Wróblewski, Wróbel, Wrona, Orzeł kradnąc mienie i nie odpisując pobieranych pieniądze opłacając z nich plotki, że moi rodzice nic nie mieli, aby ukryć skradzione pieniądze przez rzad i kościoły. Podstawiono na nazwisko Bożen Piórecka długi co jest dowodem przestępstwa rządu i jego urzędników oraz kościołów, którzy kradną na umór aby zniszczyć człowieka. Batak ptaszek tkalaktak jako żart z narodu tworząc powiedzenie, ze Polska jest lakiem czyli niczym , które tkać miała Beata Szydło dla Rosji i Niemiec jako wędrówka po jabłko cesarskie. Ptaszek tkalaktak pośród ciszy leci przez księżycowe smugi. Kto małych ludzi głos usłyszy, zamiast żądań zobaczy długi. Tak potraktowano moją cesarska rodzinę i okradziono, gdyż nikt6 na świecie nie powiedział prawdy. W książce wymienionej jest jeszcze jeden zapis „Sen rozumnego człowieka przynosi więcej korzyści niż modlitwa głupiego”

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s