Podmiana pokolenia jako cofniecie czasu o pokolenie

Starachowice na dzień 24.02.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska

PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk

PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Podmiana grobów w celu podmiany pokolenia do cofnięcia czasu o pokolenie i 100 lat.

Doszło do fałszowania danych osobowych w systemie przez ZUS i powielenie ludzi na trzy tożsamości przez akta medyczne co miało spowodować ukrycie tego przez wydawanie z ZUS fałszywych dokumentów, gdyż pod prawdziwymi ludzi uśmiercano. Nas pozbawiono całkowicie tożsamości i wydawano ludziom nasze pieniądze. W dniu dzisiejszym zostałam poinformowana, że moje dane widnieją również w miejscu mojej siostry, którą przypisano do mnie dzieląc działkę na pół i wpisując mnie Bożenę Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk w dwóch częściach dzieląc na Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk i Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk, aby ukryć kradzież naszego mienia.

Pan Ryszard Kalista został podstawiony pod wojskowego Ryszarda Kuklińskiego w USA oraz pod księcia Wacława Bochyńskiego w USA podstawiając Wacława Podolskiego jako Wacława Kalista co miało być ich likwidacją, gdyż trzecią tożsamość posiadają służby i podstawiono Waldemara Maksalon, którego również zamierzano zlikwidować z rodziną oraz Lidię Daleszak z rodziną i Lidia Maksalon, Lidię Pokuszyńską z męża Chojnacka zastępując jedną osobą Kabajewa co miało być porwaniem Zuzanny Maksalon w celu zgwałcenia i zabicia po urodzeniu dziecka.

W tym momencie cała rodzina Bochyńskich , Idziak, Kaźmierczyk, Maksalon, Mazurek i innych przypisanych byłyby wymordowane.

Doszło do podmiany wiceprezydenta USA Pence Joins na mojego dziadka prawdziwe dane Jan Tarnowski podstawionego pod teścia Jan Kaźmierczyk , aby wstawić Macieja Frankiewicz, którego żona wynajmowała ode mnie mieszkanie po rodzicach , a jej mąż Maciej Frankiewicz z żoną Anitą Frankiewicz z domu Majewska opiekują się cmentarzem Żydowskim oraz odtwarzali miejsce, gdzie mieszkali Żydzi co zostało wykorzystane do podmiany na sprzątanie cmentarzy żydowskich w USA podstawiając pod Macieja Frankiewicz wiceprezydenta USA Pence Joins, który pomagał sprzątać cmentarz żydowski w USA przez pracę przechodząc dalej przez Ryszard Kuklińki podstawiony na moją działkę na ulicy Nowowiejskiej i podmieniony na działkę 27 pod Mieszała w celu odwołania się do Macieja Frankiewicz jako świadka na Oświadczeniu Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego z dnia 28.06.2006 roku dla mnie i męża w celu podstawienia do Starachowic wiceprezydenta USA Pence Joins i ukrycie tego przez podstawienie Macieja Giertych pod Macieja Makułę, aby podmienić Starachowice na Łódź i przejść na Kościół Ewangeliczny przez podstawienie Henryka i Barbary Nowek rodziców Iwony Makuła jedynaczki, której zmarło dziecko Maciej, co wykorzystywano do działów spadku , aby pobierać kredyty niespłacane podstawiając narkotyki i ludzi uzależnionych pozorując Michała Makułę na Michała Pióreckiego , który jest księdzem w Kościele porwanym po urodzeniu. Podmieniono ulice Wierzbową w Starachowicach, gdzie mieszaka rodzina Makuła i podmieniono na wodociągi w Łodzi, gdzie tworzone jest zadłużenie do windykacji carskich depozytów podstawiając szpitale, gdzie podmieniane są akta medyczne w celu podmiany osób do NWO. Moje dzieci podstawiono pod złote gwarancje do Korei i Chin , gdzie pan Bohdan Żakiewicz miał kontakty z Bankiem Chińskim , gdyż UBS AG i Credit Suisse AG wyprowadziły z USA pieniądze cesarskiej naszej rodziny do Chin i podstawiono moje dzieci i wnuki do wykazania DNA carskiej rodziny do obrotu wyprowadzonymi pieniędzmi. Poinformowano mnie, że wszystko jest na mnie i męża, ale uśmiercono nas w systemie i służby wojskowe posługujące się naszą tożsamością dokonują obrotu depozytami przez pobieranie kredytów, których nie spłacają , przy jednoczesnym skazywaniu męża na podmienione dane osobowe, gdyż pod prawdziwymi został uśmiercony co wykazuje oszustwo w SO Toruń IIK 164/11 i Sądzie Najwyższym w Warszawie, którym przez skazanie męża zamierzał zablokować konieczność spłaty pieniędzy zawłaszczonych przez rząd polski i kościoły dążąc do morderstwa z premedytacją naszej rodziny na co wskazują wydane wyroki i postanowienie o eksmisji przez SO Kielce z działki 29 na ulicy Nad Kamienna 25 w Starachowicach na dane Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk gdzie zamierzano wprowadzić służby jako Kabajewa czyli prezydenta Rosji W. Putin, który odnosi się do czasu jako piły, która odcina po kawałku życie człowieka za którą podstawiono Lecha Pilarskiego w SO Toruń IIK 164/11 jako narzędzie w reku papieża Franciszka , który realizuje swoje działania przy pomocy Czesława Daleszak wpisanego bezprawnie pod Czesława Maksalon, którego komornik fałszując dokumenty wpisał przy mnie i siostrze, aby pozorować za brata, w celu podmiany rodziny moich rodziców na rodzinę teściów czyli dwie siostry z bratem.

„Ludzie dobrzy i łaskawi za żadną przysługę nie oczekują nic w zamian. Czymże by mógł świat odwzajemnić miłościwość deszczowych chmur”

Zamierzano podmienić nazwę biblijną Betel, którą nosi Kościół Zielonoświątkowy w Starachowicach na betel prymkę do żucia złożoną z kawałka orzecha areki, zawiniętego w liść pewnego rodzaju pieprzu. Przy żuciu wydziela czerwony sok co miało oznaczać krew jako symbol eliminacji ludzi. Przez podmianę nazwiska w wyrazie Kamandakijanitisara jako kwintesencja polityki Kamandakiego można uzyskać inne znaczenie Bochyńskijanitisara co jest podwójnym znaczeniem jako kwintesencja polityki Bochyńskiego Jana oraz Iti stwora z kosmosu przypisanego do Sary jako księżniczki żony Abrama Saraj zabranej na dwór faraona. Stąd wpisano Jan Bocheński pod mojego dziadka zamieniając na mojego teścia i wiceprezydenta USA Pence Joins.

Z poważaniem

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Doszło do powielenia mojej osoby i podstawienia wypłaty rewaloryzacji wynagrodzeń za pracę w szkolnictwie do podstawienia na emerytury i powielenie podstawiając jako obligacje skarbu państwa, które przez OFE pożyczał minister skarbu co nie było widoczne. Można to nazwać unicestwieniem pobieranych pieniędzy i skalpowaniem państwa na dodatkowe tożsamości, które wydano ludziom , których eliminowali w systemie co w przypadku eliminacji szpitali miało być mordowaniem ludzi, którym wydano fałszywe dokumenty z ZUS. Za mnie podstawiono do szkolnictwa jako doradcę prawnika Lidię Maksalon zatrudnioną w SOF-ART sp. z o.o. do utrzymania ilości osób niepełnosprawnych jako SOF-ART Sp. z o.o, która otrzymała dofinansowanie, a wojewoda bezprawnie wstecz cofnął status zakłady pracy chronionej mimo braku przesłanek , gdyż pielęgniarka miała uprawnia. Spowodowało to doliczenie podatków i podstawienie fałszywych spadkobierców wypłacając emerytury na fałszywe tożsamości. Podstawiono Lidię Chojnacką pozorowaną na Radziwiłł, która po rozwodzie zmieniła nazwisko na Pokuszyńska. Po likwidacji mojego stanowiska w MDK nie mogłam wrócić na stanowisko do pracy i upozorowano, że Młodzieżowy Dom Kultury został zlikwidowany w systemie. W rzeczywistości przeniesiony z ulicy Górnej na ulice Murarską, gdzie obecnie mieści się Tygodnik Starachowicki po czym przeniesiono na ulice Leśną do dawnego przedszkola pozorując inną placówkę, jako trzecią, aby ukryć wypłaty z OFE na fałszywe tożsamości wpisując inny adres i kryjąc wpisaniem żony byłego sędziego Grażyny Krupa pod Grażynę Klusek , aby wpisać Natalie Klusek pod Natalie Ziobro i Natalie Kukulską pozorując herb Leliwa mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej z domu Mazurek prawdziwe nazwisko z domu hrabina Tarnowska zamieniając na Kukulska co zamierzano ukryć w Szwajcarii przez podstawienie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Jerzy Mazurek podstawiając za moją siostrę Beatę Idziak panią Beatę Mazurek w rządzie polskim. Likwidacja szpitali jest ukryciem fałszywych arystokratów dorobionych na kradzionych i nie spłacanych kredytach przez Urząd Miasta Starachowice, gdzie mama miała kredyt spłacony na zakup mieszkania, który według kabały podmieniono na Bank Śląski, gdzie mama zaciągnęła kredyt na zapłatę za mieszkanie, gdzie podstawiono Artura Cybulskiego pod Artur Szmytka z ojca Niemiec podstawiając Grażynę Szmytka pod Grażynę Ancyparowicz jako wieka polityka rządu , która kryje komunistów i SS-manów. Wszystkie sprawy są przedstawiane na dwa sposoby czyli w firmie filmu Seksmisja pana Jana Machulskiego, aby ludzie widzieli fałsz w celu niemożliwości obrony w przypadku planu ich likwidacji. Powoduje to, że pracownicy rządu pobierają fałszywe emerytury. Poinformowano, że moje pieniądze są w OFE a ZUS podmienił moje dane ze Starachowic na Warszawę podstawiając inną osobę powielając emerytury za granice na inne osoby na kilka krajów.

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s