Gry wojenne w USA jako zmiana ocen na serwerze w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Starachowice na dzień 28.02.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Ukrycie przez rząd polski kradzieży Skarbu Państwa dla Żydów w 2006 na dokumenty zawłaszczone po morderstwie Mariana Stefana Bochyńskiego , którego śledztwa odmówił IPN a sąd położył do Waldemara Maksalon, który pracował dla Żydów z Nowego Jorku.

System informatyczny w Szwajcarii musiał wykazać prawidłowe dane co spowodowało dorabianie fałszywych spraw do podmiany danych, które się znajdują w USA w systemie tajnym wojskowym połączonym przez szkolnictwo z centrum wywiadu w Polsce w Łodzi. Spowodowało to połączenie spraw maturalnych ze Starachowic z Łodzią i podstawiono moją córkę Martę Bochyńską i córkę siostry Urszulę Idziak jako połączenie z systemem wojska, który jest połączony z wywiadem. Spowodowało to wprowadzenie do Banku Watykańskiego fałszywych danych połączonych z systemem wojskowym poprzez upozorowanie przez Zakon Cystersów w Wąchocku wojny i nadanie dla zakonnika stopnia wojskowego pułkownik co połączono z Rycerzami Kolumba przechodząc na Zakon Maltański. Wykorzystano dano wymordowanych profesorów i nauczycieli polskich zamienionych na Żydów, dlatego wyjechało ze Starachowic do Nowego Jorku 18 nauczycieli, aby pozorować fałszywych spadkobierców na carskim mieniu podstawiając za nauczyciela panią Bem w Starachowicach zamieniono na piosenkarkę Ewę Bem jako Ewa w systemie. Spowodowało to podstawienie nauczycieli pod system wojskowy na Nowy Jork do kradzieży carskiego mienia przez Żydów, którzy udawali, że polskie elity przeżyły, oraz ,że są żydowskie. Upozorowano, że w 2006 roku mój tata Józef Ludwik Bochyński nie żyje i podstawiono mojego chrzestnego Józefa Kowalskiego co spowodowało, że w parafii Wszystkich Świętych ksiądz próbował mówić herezje, abym drugi raz się chrzciła co miało być podmianą moich danych Bożena Bochyńska-Kaźmierczyki dla siostry Beaty Idziak co miało zlikwidować mojego chrzestnego Józefa Kowalskiego po wprowadzeniu szkolenia przez Tadeusza Rydzyk w Toruniu dla sędziów , aby ukryć połączenie systemu wywiadu ze szkolnictwem przez Toruń i wstawienie tak połączonego systemu do Niemiec .

Fałszywe dane są wprowadzane przez infolinie w tym do sądów przez kapitał ludzki. Osoby , które są zatrudnione mają swoich zastępców, którym system płaci na jedną osobę co jest niewidoczne. W taki sposób wykorzystano dane Wioletty Wiatrowskiej za którą ktoś występował w Kielcach podobnie moje dane , gdy pracowałam w Kielcach pozorując, że pracowałam w Warszawie. Na USA podstawiono 18 nauczycieli pod wojskowy system połączony z Łodzią. Przy realizacji szkolenia sędziów przez Toruń księdza Tadeusza Rydzyk miało dojść do wymordowania sędziów, którzy prowadzili spawy jak sędzia Wojciechu Pruss, sędzia Jacek Pietrzak, sędzia Wojciech Metra, Hubert Wicik, sędzia Jarosław Pniak, sędzia Wojciech Kucharski, sędzia Artur Kaczor, sędzina Broda i wszyscy inni, którzy od 2006 roku prowadzili sprawy moje i męża, gdyż w systemie wojskowym nas uśmiercono i podmienio9no nam dane , które są na nieruchomości i nie ma Waldemara Maksalon, który prowadził sprawy co oznacza, że jest agentem , którego sprawy mają być usunięte po zmianie systemu. W 2004 roku skradziono dokumenty APE UMWELTTECHNIK AG firmy męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i 50 milionów euro kredytów oraz obrazy za 50,- mionów euro, które stanowiły zabezpieczenie kredytów, gdyż były naszą własnością i otruto nas w 2006 roku pozorując dział spadku doprowadzając dla aresztowania męża przez Gminę Żydowską z Nowego Jorku dla której wydał Skarb Państwa prezydent Lech Kaczyński pozorując Żydów za spadkobierców carskiej rodziny oraz mnie i męża i jego firm, które są od tego czasu zadłużane na kredyty, których Żydzi nie spłacają, gdyż Polacy ich nie otrzymywali bo nie mieli poparcia o czym powiedział dyrektor banku. Dlatego 2006 prezydent Lech Kaczyński i rząd postanowili oddać Skarb Państwa dla Żydów i ukryto ten fakt przed społeczeństwem przez Żydów, którzy udają spadkobierców po moje carskiej i książęcej rodzinie co oznacza, że zaplanowano morderstwo moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich co potwierdza sprawa SR Starachowice IIKp 314/16 jako odmowa zwrotu mienia carskiego i wprowadzono Mariannę Kryk ze Starachowic w miejsce mojej babci matki księżnej Glińskiej, która ukryta była jako rodzina Maksalon z Huty, gdzie babcia się urodziła co podmieniono przez system wojskowy na Starachowice. Doszło do przejścia na Toruń przez parafię Wszystkich Świętych wykorzystując Magdalenę Buczek niepełnosprawną podstawioną pod sędziną Magdalenę Jarczyk pod dług mojej firmy SOF-ART Sp. z o.o. dla Huty Buczek i podstawiono ulicę Buczek, którą zamieniono na Św. Barbary. Skradzione 50,-milionów euro przekazano tajnie do fundacji męża APEX-STAR w Katowicach skąd Konrad Szmytka wpłacił 300,- tysięcy PLN na konto właściciela PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu, gdyż upozorowano naszą śmierć już w 2004 roku. Pan Konrad Szmytka został podstawiony pod Konrada Wiatrowskiego męże Wioletty Wiatrowskiej, którą bezprawnie skazano w SR Kielce przez prokuratora Janusza Bieleckiego, który podmienił jej dane 3% udziałów w SOF-ART Sp. z o.o pod Bożena Piórecka na 20 % udziałów z 2002 r pozorując za żonę Konrada Szmytka z matki Teresy Szmytka prawdziwe panieńskie nazwisko Kaźmierczak, którego zamierzano wprowadzić jako spadkobiercę na Pałac w Białaczowie przez wojewodę łódzkiego do ukrycia pobranych kredytów na APE UMWELTTECHNIK AG. Z tego powodu sędzia Wojciech Pruss w Toruniu, Jacek Pietrzak w Gdańsku złamali prawo skazując właściciela pieniędzy w SO Toruń IIK 164/11 i SA Gdańska IIAKa3/16 oraz sędziowie Sądu Najwyższego, gdyż ukryli zdradę Polski przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który oddał z PiS Skarb Państwa dla Żydów czyli carskie mienie czym udowodnił, że Polskę odbudował w 1918 roku car Mikołaj II Romanow jako obronę przed bolszewikami, oraz ukryto, że przez Żydów został zamordowany w Polsce w 1924 roku, a 2007 i 2010 zostali zamordowani moi rodzice Józef i Filomena Bochyńscy przez Żydów, którzy zawłaszczyli Skarb Państwa do Nowego Jorku jako kontynuacja działań Trockiego, który zamierzał zabić cara w 1917 roku, aby ukraść pieniądze w Nowym Jorku. Pogrom Kielecki był kabałą do ukrycia działań Żydów w Starachowicach przed wojną, którzy zabili cara a obecnie oskarżyli rodzinę carską w Polsce i okradli jako odszkodowanie za Pogrom Kielecki, gdzie Żydzi zabili Żydów , aby ukryć kradzież pieniędzy i wymordowanie mojej carskiej i książęcej rodziny w Polsce , gdyż zawłaszczyli już mienie w 2006 roku, gdyż zawłaszczyli dokumenty mojego taty już wcześniej trzymane u wujka Mariana Bochyńskiego przez jego otrucie oraz upozorowano nieudaną próbę otrucia w 2006 roku podczas przyjazdu pan z Bostonu w USA do Starachowic jako udaną jako podmianę mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego na mojego chrzestnego Józefa Kowalskiego co spowodowało skazanie mojego męża w SO Kielce IIIK 207/07, gdyż został zaskarżony przez firmy , które dokonały kradzieży 50,- milionów euro uruchomionych legalnie jako kredyty w 2004 roku na zakup GBC Centrostal Bydgoszcz SA i wstawiono spadkobierców jako wierzycieli na długu do ukrycia kradzieży pieniędzy przez działania prokuratora Janusza Bieleckiego w Kielcach. System wojskowy w USA niszczy ludzi jako świadków dokonanych kradzieży i morderstw co powoduje, że sędziowie, prokuratorzy i policjanci i ludzie , którzy w jakiś sposób są połączeni z fałszywszymi sprawami działów spadku tworzonymi przez polskich sędziów jak sędzina Broda, sędzia Wojciech Pruss i inni podmieniani na system szkolnictwa zostaliby mordowani i zamieniani na młode pokolenie przez system komputerowy jako szkolenia sędziów. System, morduje świadków kradzieży Skarbu Państwa czyli carskiej własności i dlatego doprowadzano do zamachu na samolot prezydencki Lecha Kaczyńskiego w Smoleńsku przez CIA w tym upozorowano samobójstwa wojskowych. W Polsce nie znalazł się żadem prawnik adwokat, sędzia, prokurator czy radca prawny włączając sędziów Sądu Najwyższy do wprowadzenia do sądu prawdy w celu ochrony życia jego kolegów przed systemem wojskowym , który ich morduje i jest połączony przez Kapitał Ludzki i Telemarketer z USA do zamiany danych osobowych, które wojsko wprowadziło wcześniej do kradzieży mienia carskiego na finansowanie wojny. Wszystkie instytucje państwa zawiodły narażając suwerenność państwa pracując dla obcych rządów czym powtórzono trzeci rozbiór Polski wprowadzając polityków finansowanych przez CIA do ukrycia kradzieży carskiego mienia. Dlatego zamierzano doprowadzić do zamordowano prezydenta Donalda Trump przez CIA, aby nie ujawnić wprowadzonych fałszywych danych oraz jego żony jako M-El-Ania jako jako M jako dom Marty jako miłości boga El do Ania czyli mojej skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej pod którą podstawiono drugą córkę Martę Bochyńską , która wykazuje dane po ślubie jako Mc Elligott przez system traktowanej jako El-Li- bóg, który poświęcił swojego syna na śmierć Jeduda za którego wstawiono prezydenta Polski Andrzeja Dudę , którego potraktowana jako osobę , która kryje rząd PIS sterowany przez CIA jako Chacha w państwie szczątkowym, który miał zginąć co wynika z realizacji kabały co jest połączone z przepowiedniami z Fatimy jako opis skutków kabały, której uczestników i świadków eliminuje sztuczna inteligencja, która przez wojsko wprowadzona została w stan wojny i posiada fałszywe dane wprowadzane przez system wojskowy w USA co połączono z fałszywymi sprawami w Polsce, aby doprowadzić do podmiany mojej rodziny na trzech nieruchomościach po rodzicach. Oznacza to, że papież Franciszek czy inny , aby miał świadomość ponieważ system watykański jest wprowadzony jako żywienie dla szpitali wprowadzając Catering, aby ukryć fałszywych spadkobierców, gdyż dziadek zabezpieczył w Szwajcarii dla mnie mienie, ale wojsko nie oddało i wprowadziło Ewę Eugster oszukując system. Dlatego pan Alfred Gustaw Schmidt przy zapoznaniu ukłonił się Ewie Eugster jako księżnej po czym sprostował co jest oczywiste, że pierwsze słowo jest potraktowane za prawdę. Ewę Eugster podstawiono w 2004 roku pod skradzione dokumenty APE Umwelttechnik AG i wstawiono Konrada Szmytka pod Konrada Wiatrowskiego pozorując spadkobierców po mnie i mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk co wykazuje, że wszystkie sprawy sądowe w Polsce były prowadzone przez wywiad do USA w celu kradzieży pieniędzy i są fałszywe.

Gmina Żydowska w Nowym Jorku przy pomocy CIA zamierzała zamordować swojego własnego prezydenta Donalda Trump, aby mieć powód do rozpoczęcie wojny wystrzelenie rakiety do ukrycia kradzionych pieniędzy jako kredytów na dane męża Jerzego Kaźmierczyk, które muszą oddać Żydzi , gdyż zawłaszczyli pieniądze. Wojna miało być zniszczeniem gospodarki USA, czyli tym co sami zaplanowali. Bohdan Żakiewicz jako współpracownik CIA współpracujący z Antonim Macierewicz zablokował moje pieniądze przesłane ze Szwajcarii z UBS AG przez konto męża jako PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu do PKO BP w Starachowicach w kwocie 100,- milionów euro powiększonych o miliard euro według uzgodnień pełnomocnika co spowodowało zakup PKO BP przez Credit Suisse AG prowadząc działania przez bankierów zmierzające do zamordowania nas w Starachowicach przez sędziów współpracujących z wywiadem, który oddał Pałac Paderewskiego dla agenta wywiadu Bohdana Żakiewicz i jego żony Marii Żakiewicz, którą podstawiono pod prawdziwe dane mamy Filomeny Bochyńskiej jako panieńskie jako hrabiny Marii Tarnowskiej i babci księżnej Marii Lubomirskiej, w celu ukrycia kradzieży przez wywiad, który zablokował zwrot mienia mojej carskiej i książęcej rodziny jako SR Starachowice IIKp314/16 jako liczba Pi czyli 3,14 jako Zakon Templariuszy.

W Starachowicach zainstalowano kamery w różnych miejscach jako miasto monitorowane, aby podmienić rodzinę cioci Będzińskiej i podstawić pod dorabiane przez policję akta do podmiany nieżyjącej Marii Kołodziejczyk na fikcyjną Marię Maksalon podstawioną Marię Tarnowską czyli prawdziwe dane panieńskie mamy podstawionej pod Marian Bochyński mojego nieżyjącego wujka. Celem było wykorzystanie różnych akt oraz zdjęć i filmów , gdy chodziłam po wodę do podmiany na filmy pornograficzne w USA przez fotomontaż. Wykorzystano dane nauczyciela Piotra Michta do podmiany na Piotr Idziak zamieniony na Piotr Bukat podstawiony pod Piotr Główka co zamieniono na reżyser Roman Polański i połączono jako ekscesy z małoletnimi wykorzystując Piotra Michtę i jego żonę Renatę podstawioną pod Renatę Aksan skąd zakupiono telewizję polską dwa programy w tym TVP Religia przez osobę mającą w Australii telewizję pornograficzną wykorzystując do podmiany na Barbarę Kowalską i jej córkę Małgorzatę i zmarłą Annę podstawiona pod Annę Marię Piórecką podmienioną pod Hannę Kasprzyk natomiast Małgorzatę z domu Kowalska podstawiono pod Małgorzatę Michta, a jej brata pod Pawła Kaźmierczyk i Pawła Idziak, aby podstawić włamanie do serwer z ocenami pod system wojskowy w USA co połączono ze studiami informatycznymi Pawła Idziak pozorując jedną osobę z Polski i Irlandii.

Obok cioci Henryki Błędzińskiej w klatce obok dwie osoby są w więzieniu za narkotyki co zamierzano podłożyć dla moich synów, którzy wyjechali i nie są w Polsce , ale podmieniono dane pod osoby , które podały się za moje dzieci wynosząc rzeczy z domu i do sąsiadów określili, że ja nie żyje i jestem pochowana na Cmentarzu Bugaj czyli tam gdzie moi rodzice i dziadkowie, a moje ciało zamierzano umieścić w grobie mojej mamy do podmiany DNA dla fałszywych Tarnowskich, którzy przerobili się na linię genealogiczną mojego taty usuwając go z istnienia i przypisując ją do linii genealogicznej mamy, której nazwisko panieńskie zawłaszczono i podstawiono na Szwajcarię.

Jarosław Kaczyński występując na miesięcznicach na terenie Pałacu Namiestnikowskiego podmienionego przez telewizje na Pałac Radziwiłłów pozoruje właściciela Pałacu Namiestnikowskiego, aby ukryć kradzież Pałacu i Skarbu Państwa przez jego brata Lecha Kaczyńskiego i rząd w tym wicepremierów Jarosława Kaczyńskiego, Romana Giertych, Andrzeja Lepper, Kazimierza Marcinkiewicz dla Żydów. Z tego powodu Żydzi w tym kardynał Stanisław Dziwisz umieścili Lecha i Marię Kaczyńskich na Wawelu, aby ukryć kradzież carskiego mienia przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego dla Żydów stosując faszystowską zasadę Goebbelsa, że kłamstwo wielokrotnie powtarzane staje się prawdą. Wszystkie służby wojskowe, sądowe i prezydenci ukryli kradzież Skarbu Państwa czyli carskiego mienia przez Gminę Żydowską z Nowego Jorku co wykazuje słabość NATO jako układu wojskowego, którego celem była kradzież carskiego mienia jako realizacji porozumienia Ribbentrop-Mołotow podstawiając w miejsce Niemiec wojska USA, które przyjechały do Polski z Niemiec jako zamiana przez kabałę na wojska niemieckie. Pomordowanych w Katyniu i Smoleńsku w czasie wojny zamieniono na ofiary katastrofy samolotu podmieniając historię przez odczytywanie ofiar katastrofy samolotu, którego katastrofę spowodowała sztuczna inteligencja jako eliminacja świadków w tym wojska.

Służby wojskowe zawłaszczyły teren spółki SOF-ART Sp. z o.o. i jej adres ukrywając Regon i NIP przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które ukrywa rząd piorący pieniądze przez wojnę i handel narkotykami jako pożyczki dając narkotyki ludziom uzależnionym, aby pozorowali potrzebne zdarzenia i pobierali kredyty dla policji przez podstawienie sędziny Barbary Bochyńskiej z Katowic pod nieżyjącą Barbarę Nowek pozorując, że żyje, aby pobierać emeryturę w celu ukrycia wydanych narkotyków przez policję jako pożyczka podmieniając Iwonę Makuła na Iwonę Wróblewską na Warszawę a jej męża Roberta Wróblewskiego podstawiono jako spadkobierce na SOF-ART Sp. z o.o. zamieniając na Piórecki, aby ukryć handel narkotykami przez rząd podstawiając Piotra Jasztal męża Iwony Jasztal z domu Główka pozorując na Piotra Główkę a Iwonę Jasztal na Iwonę Wróblewską. Aby podstawić Piotra Główka na Bohaterów Westerplatte 1/1 pod Piotra Jasztal i Piotra Idziak, Piotra Waydel, Piotra Bukat Piotr Pedryc i innych wprowadzono fałszywe akta przez komornika Gotfryda Nowak. Podstawiono Lecha Kaczyńskiego pod pseudonim Lech podchorążego artylerii przeciwlotniczej Jerzego Fiedorowa podstawionego pod Jerzego Kaźmierczyk oraz zamienionego na Jerzy Mazurek na Szwajcarię, aby podstawić pod Marię Fiodorowną a panią mecenas Małgorzatę Witek podstawiono pod pseudonim Witek studenta architektury Witolda Rabka podstawiając pod Witold Krzemiński wstawionego na Rabkę jako uzdrowisko do podmiany danych osobowych. Park Technologii jest podstawiony pod znaczenie park z książki Artylerzysta Piechura- autora Tadeusza Sztumberk-Rychter strona 111 co oznacza podstawienie pod Marianne Maksalon podpułkownika dyplomowanego Bohdana Zielińskiego szefa sztabu brygady górskiej z oddziałów KOP i podstawiono Bohdana Żakiewicz współpracownika CIA przez wojsko natomiast za Franciszka Maksalon czyli księcia Glińskiego podstawiono Franciszka Herman generała odrodzonego WP wcześniej występował jako Nowak podstawiając komornika Nowak pod księżna Glińską wstawiono rodziny komorników jak Misztal i Kruk.

W apokalipsie są wymienione trzy ropuchy pod którego podstawiono nasze trzy siostry, które ze strachu kłamały a pod nie podstawiono trzy zakonnice jako trzy agentki wywiadu, które udają okultystów w kościele w Rzymie, którego założycielem byli nasi przodkowie. Trzy żaby pracują dla Bohdana Żakiewicz, który pracował dla CIA. Mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego zamordowano w rocznicę założenia Rzymu i podstawiono jego żonę Filomenę Jadwigę Bochyńską w miejsce mojej siostry Beaty Idziak, którą zamieniono na mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk pozorując w systemie wojskowym jedno dziecko naszych rodziców.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s