List do Boga

Starachowice na dzień 03.03.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

List do Boga

Sędziowie w Starachowicach i Kielcach w sprawie IC 178/15 o eksmisje ukradli miliard sto milionów euro z konta PKO BP na nazwisko Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk kradnąc nieruchomości przez eksmisje i obciążając podatkiem zabierając mienie tworząc 6,- tysięcy udziałów, jest to jawną kradzieżą sędziów i prokuratorów. Kradzież za którą musi odpowiadać Minister Ziobro, gdyż nic nie zrobił od 2006 roku pozorując, że nie żyjemy. Urząd Miasta nie odpowiedział na prośbę o umorzenie podatku i nie otrzymałam informacji , aby móc uiścić podatek na bieżąco co oznacza, że ktoś inny został podstawiony pod moje dane i ukradziono pieniądze i odbierał wezwania. Aby przerwać kradzieże prokuratorzy i sędziowie muszą odpowiadać majątkiem za swoje działania. Naczelnik Urzędu Skarbowego upozorował ,że są dwie osoby na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk co przy wydanych dokumentach udowadnia świadome działania co miało być ukryte przez moją eksmisję i podstawienie Elżbiety Włodarczyk i Elżbiety Doda i Elżbiety Nowak pozorując ,że moja mama miała różne związki, aby ją zbezcześcić i upozorowano, ze skarżę męża co jest oszustwem. Odwrócono zapis w zawiadomieniu, aby podstawić fikcyjną Bożenę Kaźmierczyk z domu, aby dorobić akta psychiatryczne dla fikcyjnych osób i podstawić córkę teściów pod moje dane zamierzając zlikwidować moją córkę Martę Bochyńską wcześniej Piórecka, która obecnie zmieniła nazwisko po wyjściu za mąż w Irlandii.

Polska nie może korzystać z carskich depozytów bo doprowadziła do zamordowania moich rodziców z Gminą Żydowską z Nowego Jorku i skazała mojego męża w SO Toruń IIK 164/11 planując go zabić i nasze rodziny. Nakaz zapłaty na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk jest fikcją wytworzoną przez sędziów, którzy wprowadzają błędy do systemu tworząc sprawy wyższej instancji wcześniej niż niższej i dorabiając do niej dokumenty co świadczy o świadomym działaniu sędziów i prokuratorów , którzy w Starachowicach ukradli miliard sto milionów euro niszcząc godność moich dziadków i rodziców i podstawiono na Kaźmierczyk Bożenę pozorując męża Jerzego Bochyńskiego czyli dorabiane przez służby tożsamości do wprowadzenia windykacji jako numer Nr-w15/46/2017(278867) z dnia 27 luty 2017 pismo 2612-EA.511.191.2017.w7457/2017 podpisała Ewa Kurek wpisując Bochyńska-Kaźmierczyk Bożena natomiast w tytule Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk nie wykazując drugiego imienia wedle sprostowania z 29.09.2016 roku naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach jako 2612-EA-P.511.4079.2016.BA podpisał Michał Zacharski dowodzi to tworzenia rożnych tożsamości dorabiając długi zabierając całe mienie aby nie móc zapłacić. Dorobiono Bochyńska-Kaźmierczyk Elżbieta na kopercie, aby podstawić pod Kaźmierczyk fikcyjną osobę jako IC 178/15 co jest dowodem przestępstwa SR Starachowice numer Nrk.dł.:01/2017/0014 natomiast w piśmie jako karta dłużnika 100,- złoty na fikcyjne dane, aby dorobić mojej mamie dzieci z nieprawego łoża i moje babci przez sądy z kościołem , gdzie są agenci, którzy wykorzystają kradzione dzieci , co jest wykorzystywane świadomie przez sędziów i prokuratorów wykorzystując Upoważnienie z dnia 16.02.2010 rok podpisane przez moją mamę, gdzie nie widnieją drugie imiona, które wykorzystał Waldemara Maksalon w nikczemny sposób tworząc sprawę IC 178/15 do INs 716/10 zamieniając mnie na Elżbietę, aby podstawić panów z domów publicznych pod moich dziadków i rodziców tworząc różne sygnatury dla Żydów, które splugawili dobre imię mojej rodziny i nie mogą pracować w bankach, gdzie są nasze pieniądze, a banki zamknięte w tym wszystkie w Polsce. Dlatego Izba Skarbowa przedłużyła kolejny termin załatwienia sprawy na 20 marzec 2017 roku co do podatku pismem z dnia 17.02.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości , którą sprzedano dla mnie . Stworzono fikcje, że nie żyjemy z mężem robiąc podział nieruchomości przez Urząd Miasta i wprowadzając krąg fałszywych spadkobierców, którzy według zasłyszanej informacji mogli żądać odszkodowania co wynika, że to zrobiono, gdyż mam eksmisję z miejsca, gdzie pobrano pieniądze rodowe pieniądze , które przepływają przez mojego męża, którego skazano w Toruniu, aby je ukraść. Mąż może pozostać na nieruchomości co zamierzano ukryć przez nasze morderstwo, gdyż mnie nakazano opuścić dom w którym się urodziłam, aby pozorować, że służby są właścicielem naszej nieruchomości, które otrzymały prawo od rządu polskiego deptania po mojej rodzinie , która była represjonowana i jest nadal. Oznacza to definitywny zakaz korzystania z carskich pieniędzy przez rząd polski i kościoły i Zakon Maltański , który z Żydami podłożyli listy dłużne i zniszczyli godność moich rodziców i dziadków podstawiając pod cztery linie pod Elżbieta Łokietek , Elżbieta Granowska, Elżbieta Pilecka, Elżbieta Jagiełło, łączyć nazwiska w celu powielenia i dorobiono adres na teściów , aby ukryć oszustwo. Na ulicy Leśnej 40 jest przedszkole numer 13, gdzie znajdował się przez pewien czas Młodzieżowy Dom Kultury. Wszystkie miejsca są zacierane i dorabiane opinie psychiatryczne . W dniu dzisiejszym poinformowano mnie ,że robią to służby twierdząc, że nie kościół.

Banki wszystkie w Polsce mogą być zamknięte a ich pracownicy zwolnieni, gdyż odmówiono właścicielowi dostępu do pieniędzy i jest to jednocześnie zakaz finansowania państwa polskiego, gdyż sędzia Wojciech Pruss zakazał działalności na pięć lat co można stwierdzić, że rząd Polski nie chce korzystać z carskich pieniędzy i musi je oddać.

Maż miał być usunięty pod pełnymi danymi, aby podstawić służby wojskowe, które prowadzą operację wojskowa przeciwko cywilom i zadłużają firmy męża od 2004 roku oraz zamierzało wojsko ukraść moją firmę IMPERATOR ROMANOW przez zawłaszczenie adresów na Nad Kamienna 25 i Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach jako działka 29 podstawiając sąsiadkę Helenę Surma.

Wykorzystano moje pismo do IPN , gdzie wpisał Różę Marię zamiast Marię Różę oraz Anne Glińską zamiast Reginę Anielę co ma uzasadnienie w dokumentach obecnie używanych przez sądy i instytucje oraz w sprawie sądowej. IPN podstawił pod Anne Glińską podstawiono Lidię Marię Daleszak zamieniając mnie przez sąd na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk jednoczenie odmawiając postępowania, które wyjaśniłoby zapis , gdyż cofnięto pokolenie, a prababcia również została spalona w Palcu w Kruszynie w 1932 roku co powinien ustalić IPN , który ukrył ten fakt.

SO Kielce IICZ 422/16 wykazało,ze maż może pozostać i ja lecz zastosowano błąd w mojej apelacji a obecnie podmieniono mnie na Elżbietę zamierzając zniszczyć moje dzieci i przez działania Izby Skarbowej ponownie ukraść pieniądze. Należy zaznaczyć, że kasację odrzucano nie wykazując sygnatury SO Toruń IIK 164/11, gdyż dokumenty były sfabrykowane na nazwisko Kaźmierczak i dokonano eksmisji, gdyż zabrano pieniądze i mienie skazując męża co jest jawnym napadem wojska polskiego, które kradnie pieniądze. Zakon Maltański rozpętał II wojnę światową przez udział w napadzie w Pałacu w Kruszynie w 1932 roku i zamierzał rozpętać III wojnę światową w celu ukrycia kradzieży pieniędzy. Ludzie, którzy zamierzali nas eksmitować handlują żywym towarem czyli moimi wnukami z carskim DNA i podają się za arystokratów czyli członkowie Zakonu Maltańskiego.

Helena Surma ukradła nieruchomość , gdyż miała udział 6202/30876 a moi rodzice mieli 10315/30876 a obecnie wstawiono dla Heleny Surma 37332/99222 wpisując Bohaterów Westerplatte 1/1 a udział mój z siostrą 10315/99222 oraz w udziale 20630/99222 co jest niezgodne z prawdą a kradzione mienie było opisywane przez mojego ojca jako oszustwa Urzędu Miasta o czym pisała również mama. Oznacza to, że rząd jest organizacją przestępczą, która kradnie nieruchomości i zastawia oraz wyrzuca okradzionych obywateli na bruk w tym również okrada konta bankowe. Pani Helena Surma, która jest złodziejem została obdarowana przez złodziei co miało być katem dla moich dzieci przez rzeczoznawcę majątkowego mgr. inż Andrzej Szmajda, który wycenia budynki zwany NIDA zakupiony z całością na Lipie Henryk Szyb 1 około 7 ha , gdzie dziś jest Willa Rosochacz co podstawiono dla Heleny Surma jako osoba zarządzająca Domem Publicznym i moją mamę i nas umieszczono na jej adresie i taki spadek rząd polski przygotował dla carskiej rodziny prześladowanej w PRL.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s