Metody kradzieży sędziów przez wykorzystanie immunitetu sędziowskiego jako sposób aneksji Łotwy na alimenty dla Zuzanny Maksalon dziecka W. Putin ukrytej przez podstawienie Wiktorii Kornaszewskiej jako zamiana więzienia w Toruniu na więzienie w Dyneburgu.

Starachowice na dzień 01.03.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Metody kradzieży przez sędziów

Sędziowie w Starachowicach wyznaczyli zarządce SOF-ART Sp. z o.o. pana Przygodę, który zawłaszczył nieruchomość i nie oddał , ale wprowadzono fałszywych spadkobierców , którzy zadłużają Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i go skazują przez Waldemara Maksalon, którego rodzina wprowadziła się do domu mojej babci udając rodzinę w latach 50- tych, gdy mordowano arystokrację, który zamienił najpierw moja babcie na dziadka później mamę na tatę przy jednoczesnej odmowie zwrotu mienia przez Sąd Administracyjny w Kielcach po dziadkach dla mnie i męża, których mienie oddał Żydom co świadczy o fakcie utraty suwerenności Polski na rzecz oszustów, którzy ukrywają to przez windykacje weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i posługują się sędziowie kradzionym dzieckiem Zuzanną ze skradzionej Anny Marii Pióreckiej do windykacji Jerzego Dariusza Kaźmierczyk co jest kradzieżą przez sędziów w Starachowicach, którzy wykorzystują fałszywe opinie psychiatryczne podłożone na Bohaterów Westerplatte 1/1 w celu tworzenia windykacji do banków. Adres męża jest przy mnie a nie w miejscu zameldowania co jest wykorzystywane do podmiany rodziny, gdyż adres zameldowania jest adresem Marty Cybulskiej, którą podstawiono pod moją córkę Martę Bochyńską pod którą podstawiono Beatę Marię Idziak w celu pozorowania Marty Bochyńskiej za żonę Piotra Idziak w celu podstawienia na Miedzną Drewnianą 244, aby połączyć Szwajcarię z Łotwą, gdzie podstawiono Adama Kornaszewskiego z Lailą Sergejew-Kornaszewska pod dane Adam Kaźmierczyk, aby zastawić na Łotwie carskie ziemie pod akredytywy w Latvian Biznes Bank podstawiając na Pałac w Białaczowie zarządzany przez wojewodę Łódzkiego do ukrycia kradzieży i podstawienia Feliksa Maksalon i Władysława Maksalon jako braci mojej babci podstawionych w PRL. Dziadkowie mojej mamy Marianna i Franciszek Maksalon byli przybranymi dziadkami i nie mieli prawa własności dlatego sporządzona była dobrowolna umowa, która kryła wymordowaną część mojej carskiej i książęcej rodziny przez komunistów. Kościół katolicki wykorzystał porwane dzieci na nazwisko Piórecki i wstawił je za dzieci Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, którego sędziowie w Starachowicach okradają z prokuraturą i komunistami robiąc działy spadku przez 13 lat bez przerwy podstawiają sąsiadów z Bohaterów Westerplatte, których upozorowano za spadkobierców po moim ojcu Józefie Ludwiku Bochyńskim i mamie Filomenie Jadwidze Bochyńskiej wprowadzając pod trzy kwoty zakupu nieruchomości na Bohaterów Westerplatte 1/1 co oznacza, że sąsiedzi nie zakupili tych nieruchomości., ale wynajęto je dla nich co ukryto jako sprawę o przyłącze wodne Heleny Surma i przesunięcie granicy z oddaniem chodnika dla Urzędu Miasta co spowodowało wypłatę odszkodowań pozorując sąsiadów za spadkobierców po moich rodzicach, co spowodowało, że sąsiedzi okradają mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk co zamierzano ukryć jako podstawienie teścia za spadkobiercę po jego synu przez Urząd Miasta i Ministerstwo Sprawiedliwości podmieniając literkę „a” w moim i teścia nazwisku stosując różne czcionki. Sąsiedzi nie mają nic do firm męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i służby wywiadu, które zawłaszczyły kredyty i wybudowały dom publiczny jako Willa Rosochacz. Kościół katolicki nie ma nic do firm mojego męża ani mienia cesarskiego jakie , przekazali moi rodzice i nie może korzystać z carskich depozytów , gdyż zabili moich rodziców, aby ukryć kradzież w 2006 roku przez rząd i sąd. Na koniec zamierzali podstawić windykacje na licznik energetyczny na Bohaterów Westerplatte 1/1 na podmienione nazwisko Bożena Bochyńska-Kazimierczyk z błędem „zi” w celu podstawienia pod umowę energetyczną na ulicy Nad Kamienną 25 dla spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o pod użyczenie działki 29 przez mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską dla Jerzego Dariusza Kaźmierczyk podmieniając na ulicy Nad Kamienną 25 jako Biuro Handlowe spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. , którą umieszczono na Radomska 29 jako SSE Starachowice co połączono ze Szkolnictwem przez nazwę Harvard Business Review Polska w celu połączenia z uczelniami w USA i Anglii, aby przez podmienione nazwisko Kaźmierczyk na Kazimierczyk i Kaźmierczak pobierać pieniądze z Fundacji APEX-STAR w Katowicach i wstawiać granty przez wcześniejsze zadłużanie co ukryto przez roboty wymiany slupów energetycznych na kręcone i wstawiono fałszywych spadkobierców na drogę wpisaną na działkę 29 i 31 w Krakowie ukrywając jako windykacja ścieków na dane Marta Bochyńska pod które podstawiono moja siostrę Beatę Idziak wstawiając na Miedzną Drewnianą 244 przez oszustwo Prokuratury Starachowice.

Dokonano oszustwa w Sądzie w Starachowicach dokonując bezprawnie działu spadku po moich rodzicach między na Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk i moją siostrą Beatą Marią Idziak mimo iż nie uiściłam opłaty i sprawy nie było. Ale dokonano podziału nieruchomości aby ukryć wpisanie Bożeny Bochyńskiej czyli mnie , gdy toczyła się sprawa o przyjecie spadku po moim ojcu i za mnie zamierzano wstawić osobę jako Bożena Bocheńska zamieniając przez IPN mojego tatę na Józefa Ludwika Bocheńskiego usuwając mój drugi człon nazwiska Kaźmierczyk i nie odnosząc się w sygnaturze IPN S55/12/Zk postanowienie z 11.12.2012 w IPN w Kielcach przez prokuratora Michał Kiełek, który nie sprawdził mojego DNA co jest bezsprzecznym dowodem kim jestem a nieścisłości miała ustalić prokuratura, aby usunąć nieprawdziwe dane wpisane przez historyków oraz błędy i nieścisłości. Prokurator powielił mojego tatę na dwie osoby jako Józef Ludwik Bochyński i Józef Ludwik Bocheński i mnie na Bożenę Bochyńską i Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk co doprowadziło do podmiany wygranej sprawy w SO Kielce IXKa 280/12 dla służb wywiadu i mimo zgody pozostania na nieruchomości Nad kamienną 25 z mężem jako sprawa SO Kielce IICZ 422/16 stworzono pomyłkę, aby wytworzyć drugą sprawę, aby nas wyrzucić i męża skazać w SO Toruń IIK 164/11, aby wykazać w jaki sposób moja rodzina była represjonowana czego dokładnie nie umiałam dokładnie wyrazić. Z tego powodu tajnie przeprowadzono sprawę podziału nieruchomości i wstawiono na ½ na dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk oraz na kolejne ½ wstawiono dane mojego drugiego imienia Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk pobierając na zapłatę dla siostry Beaty Marii Idziak pieniądze z Fundacji APEX-STAR mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk co ukryto przez prowadzenie sprawy IC 178/15 o eksmisję na dane Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk przez Waldemara Maksalon byłego członka komitetu PZPR w Starachowicach co ujawnia oszustwo.

Na ½ nieruchomości dokonano działu spadku po mnie żyjącej Bożenie Elżbiecie Bochyńskiej-Kaźmierczyk i wstawiono za spadkobiercę moją córkę Martę Bochyńską zamienioną na Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk pod którą wstawiono Beatę Marię Idziak na Miedzną Drewnianą 244 i podwójnie ją wpisano do fałszywych wycen na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach przez pana Szmajdę do kradzieży nieruchomości. Upozorowano,że jestem pana z dzieckiem i wstawiono pod dane Bożena Bochyńska panią Edytę Maksalon , która wychowuje dziecko ze skradzionej Anny Marii Pióreckiej i osoba podająca się za Bożenę Bochyńską podała się za żonę Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Energetyce, gdzie tworzono windykacje i ukryto na Łotwie podstawiając Adam Klusek pod Adam Kornaszewski podstawiony pod Adam Kaźmierczyk w celu ukrycia pobieranych kredytów na Palcu w Białaczowie , które są zasilane jako kredyty zastawione na Łotwie w Rydze, gdzie byliśmy. Aby to ukryć otwarto przez prezydenta Bronisława Komorowskiego pomnik hrabiego Platera na Łotwie, który był zarządcą Pałacu w Białaczowie, którego podmieniono na właściciela i podstawiono Adama Kornaszewskiego, którego podstawiono na Emiraty Arabskie wykorzystując jego żonę Lailę pod koleżankę z klasy mojej córki Marty Bochyńskiej wcześniej Piórecka panią Lejlę , której ojciec jest arabem. Bronisława Komorowskiego podstawiono pod skazanego na śmierć za sadyzm w PRL tłumacza gestapo Bronisława Mazurkiewicz w Palece Zakopane, którego podmieniono na Bruno Mazurkiewicz i podstawiono pod mojego dziadka Brunona Mariana Bochyńskiego co spowodowało odzyskanie Zakopanego majątku mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej przez gestapo czyli państwo Mazurkiewicz, którzy po wojnie przybrali nazwisko Tarnowski i ukryli się w Kanadzie jako Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego pan Aleksander Tarnowski podstawiony pod Aleksandra Romanow. Firma , która podpisała się na akcie zgony Romanowów nie istniała a w 2007 roku wykorzystano części ciała mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego po operacji w Końskich, aby podstawić pod jego ojca carewicza Aleksego Romanow.

Spowodowało to uśmiercenie w systemie bankowym mnie i męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk za którego podstawiono zmarłego w 2005 roku Jerzego Idziak w Katowicach w celu wstawienia Wandy Idziak i spadkobiercy Piotra Idziak z Beatą Idziak, którzy pobierali pieniądze przez windykacje długów mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego, który był żyrantem obciążając mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w celu pobrania pieniędzy z Fundacji APEX-STAR w Katowicach podmieniając nazwisko przez błąd „zi” i “a” przechodząc na Niemcy na nazwisko Kaźmierczak i tak wstawiono dane do sprawy INs 956/09 po śmierci mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej jako list do mnie z sądu. Podmieni zamieniono nazwisko Kaźmierczyk na Kaźmierczak w Archiwum w Radomiu podmieniając rodziny do Niemiec. Podstawiono moje dzieci z byłym mężem Dariuszem Pióreckim, który zmienił nazwisko na Kornaszewski pod dzieci Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , które mieszkają w Ostrowcu Świętokrzyskim i podstawiono zawód Dariusza Pióreckiego elektromonter górnictwa podziemnego , aby połączyć z windykacją na energię Zakładów Górniczych w Starachowicach , aby wytworzyć roszczenie do prania pieniędzy. Wykorzystano Oświadczenie mojej mamy do korzystania z nieruchomości dla mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i podmieniono na mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego i podstawiono Józefa Kowalskiego, który wpisał pracowników Zakładów Górniczych w tym Jarosława Kaczyńskiego pod fałszywe windykacje co wykazuje oszustwo Sądu Administracyjnego w Kielcach, który odmówił nam zwrotu mienia po dziadkach, a pismo nie jest zbieżne z odpowiedzią prokuratora i sądu, który wskazał drogę cywilną wykazując mienie , ze nie jest już Skarbu Państwa co oznacza, ze sprawa była prowadzona, gdy nam odmówiono zwrotu, a Skarb Państwa był własnością i oddała mienie w Warszawie tworząc długi i nie odpisując pobranych pieniędzy zawłaszczając całe mienie. Z tego powodu udaremniono mi sprzedaż mieszkania za 300,- tysięcy złotych , aby nie zapłacić roszczeń, gdyż sąsiedzi nie zapłacili za kupno swoich lokali , ale zostali przerobieni za spadkobierców po moich rodzicach dzieląc na trzy i usuwając mnie prawdziwą wstawiając siostrę Beatę Marię Idziak i siostry męża Piotra Idziak, gdyż nas usunięto w systemie i podstawiono siostrę Beatę Idziak pod mamę Filomenę Bochyńską, która była jedynaczką. Jest to oszustwo sędziów, którzy świadomie posługiwali się fałszywymi opiniami psychiatrycznymi do podmiany osób i wytworzenia roszczeń do fałszywych dokumentów w celu kradzieży Oświadczenia Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego z 28.06.2006 roku i podstawienia darowizny mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek zmarłego w 1999 roku dla mojej mamy Filomeny Bochyńskiej z domu Mazurek za którą wstawiono moją siostrę Beatę Idziak, której mąż Piotr Idziak został zamieniony na Bochyńskiego i zadłużał firmy Jerzego Dariusz Kaźmierczyk co ukryto w Katowicach i podstawiono Piotra Żyła pod Wydawnictwo 24 , gdzie właścicielem jest Wiesława Żyła i jej syn Grzegorz Żyła co wykorzystano do podstawienia pod Wiesława Maksalon pozorując, że zmarły , który nie miał nawet według prawa zasiedzenia mnie wyrzuca. Podstawiono w miejsce banku PKO BP SA na ulicy Konstytucji 3-Maja 27, gdzie na moje konto Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk wpłacił pełnomocnik przez konto męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu 100,- milionów euro i według jego uzgodnień kolejny miliard euro co spowodowało ,że Wydawnictwo 24, które zapłaciło za budynek 8.- milionów złotych wynajęło dla SR Starachowice II Wydział Karny co połączono z II Wydziałem, Karnym w Toruniu, gdzie skazano męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk za zawłaszczenie 300,- tysięcy złotych przez METRON SA za którego właściciela podał się Skarb Państwa podstawiając w 2005 roku zaskarżenie Bohdana Żakiewicz, który był naszym pełnomocnikiem i posłużono się naszym pełnomocnictwem w SR Starachowice INs 956/09 i INs 716/10 co wykazuje, że męża skazali pełnomocnicy i fałszywy krąg spadkobierców, gdyż 300,- tysięcy PLN przelał Konrad Szmytka z Fundacji APEX-STAR w Katowicach, a zakup bloku na Konstytucji 3-Maja przez panią Wiesławę Żyła finansowano z mojego konta w PKO BP jako dział spadku przez przesuniecie granicy na Bohaterów Westerplatte 1 co połączono z Bankiem Paribas Polska wskazując na mapach, na moje mieszkanie, które oddano dla Heleny Surma przez fałszywe sprawy zamieniane na spadkowe co zamierzano ukryć przez dorabiane windykacje na nazwisko Piórecka w 2016 roku i zamierzano wstawić agenta Bożenę Bochyńską, której zachowanie wykazuje, że są to służby wywiadu. Pani Wiesława Żyła nie jest wstanie wykazać źródła pochodzenia pieniędzy na zakup budynku wynajętego dla sądu i podstawiono nieżyjącego Grzegorza Surdy i Renatę Surdy podstawioną pod Renatę Aksan na Australię , aby podstawić jej dzieci za moje do ukrycia wyprowadzonych pieniędzy wstawiając Grzegorza Schetynę i Grzegorza Smerdzyńskiego na Końskie i Izrael. Do oszustw dochodzi ponieważ uczestniczy w tym Urząd Skarbowy, który dla rządu windykuje Fundacje APEX-STAR na podmienione dane osobowe co jest połączone przez windykacje na energię elenktyczną z USA i ukrywane przez szkolnictwo połączone systemem elektronicznym z system wojskowym jako windykacja P4 na Lipie Henryk Szyb 1 gmina Brody Iłżeckie oraz Bohaterów Westerplatte 11 Starachowice jako fikcyjny adres do ukrycia pobieranych pieniędzy.

Połączono Akademik Filon z prawicowym kandydatem na prezydenta Francji, którego zaskarżono, aby podstawić na dział spadku po carskiej rodzinie w 1923 roku we Francji jako Michale Potockim i podstawiono pod akademik Filon w Kielcach, gdzie mieszkał mój syn w Kielcach Laurtę jako (Lavra, greckie „wąska ulica”) nazwa osiedli mnichów we wschodnim kościele co połączono jako problem homoseksualny dwóch księży do czego odniosła się kuria. Powodem jest podstawienie węża jako herb Trach czyli smok jako system 666, który kojarzy małżeństwa przeciwnie naturalnemu porządkowi wykorzystując sprawy prywatne ludzi i niszczy rodziny przez wyprowadzanie pieniędzy na fabrykowane małżeństwa i działy spadku jako pozorowanie czyli kabała oznaczająca czary. Jest to zbieżne z podstawienie dyrektora Kabały na Starachowickie Zakłady Górnicze co łączy z gabinetem Kabały w Szkocji, gdzie sekretarzem stanu był znienawidzony za absolutystyczne zasady Lauderdale John Maitland hrabia od 1672 ks. polityk angielski co stosowane według kabały zamiennie książę jako ksiądz co w drugim przypadku jest absurdem i zastosowaniem lustra jako prawej strony.

Natomiast podstawiono Jarosława Kaczyńskiego pod lewą stronę panią Magdalenę Ogórek podstawioną pod sędzinę Magdalenę Jarczyk z Katowic jako współpracownika Leszka Millera w Łodzi, który podstawił panią Magdalenę Ogórek pod Horsta Waechter , który zwrócił trzy obrazu zabrane przez jego ojca jako gubernatora Krakowa w czasie wojny. Połączono sędzinę Magdalenę Jarczyk z jej matką z pochodzenia niemką sędziną Barbarą Bochyńską z Katowic , aby ukryć jej prawdziwe nazwisko, którą podstawiono pod księżną Radziwiłł , która w czasie II wojny światowej prowadziła Niemiecki Czerwony Krzyż w Krakowie jako Drucka-Lubecka, która wstawiła się do Kanclerza Niemiec Adolfa Hitlera i zwolniła z więzienia swojego męża księcia Alfreda Radziwiłł ukrytego jako Wincenty Rawicz Jasiewicz i mojego dziadka Brunona Maria Bochyńskiego i ojca pana Macieja Frankiewicz, który podpisał jako świadek podpisu Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego. Pan Maciej Frankiewicz jako świadek jest dowodem, że trzech więźniów z celi więzienia na Firleju przeżyło, gdyż urodził się po wojnie i obecnie zajmuje się cmentarzem żydowskim w Starachowicach. Księżna Radziwiłł wyjechała następnie z Pałacu w Bałtowie z moim dziadkiem Brunonem Bochyńskim jako księciem Krzysztofem Radziwiłł do III Rzeszy a pod Wincenty Rawicz Jasiewicz podstawiono Jadwigę Kaczyńską co spowodowało podstawienie służb wojskowych na Pałac w Bałtowie i wstawienie Jarosława Kaczyńskiego na Pałac w Bałtowie, gdzie zamierzał hodować byki z Belgii. Pod Horsta Waechter podstawiono Horst Kaźmierczak w celu wstawienia Angeli Merkel zamierzając przejść lewą stroną przez SO Toruń IIK 164/11, gdzie wprowadzono firmę METRON-Miller , aby podstawić Ewę Eugster pod paszport córki mojego męża Ewy Kaźmierczyk w celu podstawienia córki Ewy Eugster pani Izabeli Miller pracownika UBS AG i Credit Suisse AG w Zurychu do obrotu depozytami przez konto mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu. Zamierzano to ukryć przez zamianę nazwiska Ewy Eugster na jej panieńskie Ewa Jakubczyk, którą podstawiono pod moje konto w PKO BP SA w Starachowicach, pozorując, że jej córka wysyła do matki pieniądze wysyłając do mnie co spowodowało podmianę mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na Ewę Eugster, którą podstawiono pod Wandę Serwicką z domu Jakóbczyk w celu podstawienia pod Wandę Idziak, której nieżyjący mąż Jerzy Idziak pobierał emeryturę w Anglii ,gdzie podstawiono mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pod którego podstawiono Jerzego Brunona Bochyńskiego w Katowicach męża sędziny Barbary Bochyńskiej, która reaktywowała zakłady COP i ukryła ten fakt przed właścicielem czyli moim rodzicami Józefem i Filomeną Bochyńskich, których niszczono całe życie i doprowadzono do śmierci oraz skazano mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11 na podmienione dane przez fałszywych spadkobierców po nim i po mnie na firmach mojego męża, a mnie nie wydano regonu do firmy IMPERATOR ROMANOW ze Starachowic, gdyż inna osobo wystąpiła o niego a firma znalazła się we Włocławku.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s