Wymiana dowodu osobistego jako sposób ukrycia planu morderstwa carskiej rodziny przez rząd polski.

Starachowice na dzień 05.03.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Próba ukrycia planu morderstwa męża przez wymianę dowodów osobistych

Zamierzano świadomie i celowo z premedytacją aresztować, męża na fałszywe dane w miejscu rodziców i dziadków i zamordować męża w więzieniu oraz mnie pobić i obciążyć mojego niewinnego męża. Celem jest ukrycie faktu kradzieży przez rzad naszego mienia co miało być ukryte przez wymianę dowodów osobistych , gdyż maż ma dowód ważny do 2018 roku czyli w zaplanowanym czasie jego pobytu w więzieniu z czego miał nie wyjść , gdyż zamieniono przez Czesława Daleszak jego dane przez błąd „zi” na Jerzy Kazimierczyk i stworzono roszczenie, aby kraść pieniądze z Fundacji mojego męża APEX-STAR. Mój dowód jest do wymiany w 2020 roku co miało spowodować podstawienie agentki mosadu jako Bożeny Bochyńskiej, która w czasie aresztowania mojego męża miała być podstawiona za żonę mojego męża co miało nie być widoczne przez zamianę nazwiska Jerzy Kaźmierczyk na Jerzy Kazimierczyk przez sprawy prowadzone przez Helenę Surma, gdzie pobierała wodę na moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z podmieniony członem przez błąd „zi” jako Bożena Bochyńska-Kazimierczyk a to oznacza ,że zrobiła się spadkobiercą na łączu wodnym po mojej mamie w czym uczestniczyły czynnie wodociągi. Sprawy są prowadzone non stop od 2001 roku , gdy rodzice zakupili mieszkanie z garażem i działką , komórką i piwnicą .Wykorzystano zapis tak jak w blokach jako wspólne części dach, podmurówka i zewnętrzne mury do pozorowania, że są wspólną częścią domu , gdzie zakupili rodzice na wyłączną własność mieszkanie wykazując przez urząd konieczność zakupu w jednym czasie przez sąsiadów, aby otrzymać bonifikatę 95 % co było ukryciem oszustwa , gdyż sąsiedzi zabili moich rodziców przez działania sądów i zrobili się spadkobiercami wykorzystując w szczególności działkę 29 z garażem , gdzie rodzice kupili na wyłączną własność garaż z działką przynależną do garażu, która wchodziła w skład większej powierzchni jako współwłasność za 100% wartości zakupionej. Spowodowało to oszustwo pana geodety Andrzejewskiego i pana Andrzeja Szmajdy, aby oddać mienie sąsiadom i ukryć oddanie dla firm windykacyjnych nieruchomości w Warszawie. Oszustwo doprowadziło do wprowadzenia Heleny Surma na działkę po moich rodzicach na wjeździe do garażu, którą zakupili na wyłączną własność co podmieniono na współwłasność wykazując Helenę Surma po śmierci moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich co jest prawnie niemożliwe i wprowadzono siostrę Beatę Marię Idziak podwójnie zamieniając na Nad Kamienną 25 na Beatę Gąsior jako sąsiadów i Dariusza Gąsior pod Dariusza i Beatę Pałka sądów na Bohaterów Westerplatte 1/1 co spowodowało zniszczenie ogrodzenia na ulicy Nad Kamienną 25 łącząc z Pasternik 25 w celu wprowadzenia sąsiadów na nasze miejsce . W tym celu przesunięto paliki ogrodzenia i upiłowano metalowe słupki oraz zamieniane jest ogrodzenie płacąc ludziom przez sędziów, którzy mieli wyroki , aby zmusić do posłuszeństwa co prowadzi do niszczenia moralności narodu przez sędziów. Zamierzano umieścić moją siostrę Beatę Idziak w garażu, gdyż podstawiono ją na moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk zamierzając mnie zlikwidować przez sędziów i położyć w grobie matki Filomeny Bochyńskiej , aby podmienić DNA mojego ojca jako mamy. W tym celu podstawiono dane mojego syna Adama Pióreckiego obecnie Kornaszewski w Inteligo w PKO na Piórecki Adam jako zamknięcie kont i przekierowanie na gminę, aby ukryć wyprowadzone mienie na Lipie Henryk Szyb 1 przez dane mojego syna podstawiając na niego alimenty na alimenty dla jego córki Wiktorii Kornaszewskiej i ukryć podmianę na syna mojego męża Adama Kaźmierczyk z pierwszego małżeństwa.

Wprowadzono Adama Kornaszewskiego na Wąchock pod pana Guzik ojca cystersa podstawionego pod Franciszek Guzik i wstawiono obecnie Roch do podmiany mojego pierwszego ślubu w Kościele Św. Rocha w Białymstoku, gdzie podmieniono moje dane pozorując, że pod prawidłowymi danymi nie żyje i podstawiono inną osobę za Dariusza Pióreckiego kryjąc to przez Starachowice zamianą mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk przez błąd „zi” na Jerzy Kazimierczyk przez Urząd Skarbowy. Przejście na fałszywe dane miało być egzekucją tysięcy osób, gdyż Boga nie da się oszukać. Jedynie prawda i zwrot mienia oraz anulowanie wyroku mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez prezydenta Polski może uratować naród polski. Zamierzano wprowadzić masowe prześladowania chrześcijan co jest priorytetem obecnego rządu, gdyż chrześcijan umieszczono w garażach zamierzając zabrać im mieszkania i zabierać im finansowe środki planując ich dzieci umieścić w domach publicznych, a wnuki jako niewolników przez SR Starachowice i SR Toruń , SA Gdańsk, SN Warszawa.

Aby ludzie nie mogli się obronić podmieniono małżonków, aby przez fałszywych małżonków dorabiać akta psychiatryczne co było widoczne w Prokuraturze w Tomaszowie Mazowieckim , która prowadziła sprawy przez osobę , która podała się za mojego męża czyli Czesław Daleszak podmieniając dane mojego męża Jerzy Kaźmierczyk przez błąd „zi” na Jerzy Kazimierczyk windykując moje nieruchomości, aby przejść na NWO zastawiając mienie mojej rodziny udając spadkobiercę, którym nie jest ani on ani jego rodzina co zamierzano ukryć przez podmianę dowodów osobistych , gdzie w 2018 roku zamierzała się podać za mojego męża obca osoba, która miała mnie wywieść do zakładu psychiatrycznego i zamordować, aby wprowadzić Bożenę Bochyńską z MOSADU, która nie ma mojego DNA a IPN świadomie działa przeciwko nie sprawdzając mojego DNA.

Jest napisane, że wystąpienie przeciwko rządowi powoduje destrukcje w narodzi i zawirowania. Z powodu próby zabicia naszych rodzin mając wiedzę merytoryczną jestem zmuszona wystąpić przeciw, gdyż kto nie dba o własny dom gorszy jest od niewierzącego i wyrzekł się wiary. Dlatego postąpię według wskazówek mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, który gdy dowiedział się, że pokazała się Marianowi i Teresie zielona ręka nad piecem rozebrał piec . Oznacza to, że rodziny , których przypisano do naszej rodziny potraktowano jak własne miały doprowadzić do zniszczenia naszej prawdziwej rodziny carskiej wykorzystując niewiedzę i manipulując ludźmi co miało doprowadzić do zamordowanie moich dzieci i wnuków oraz trzech naszych rodzin.

Oznacza to, że muszę wprowadzić wyjaśnienie , że Jerzy Bochyńscy , Teresa, Konstancja, Cecylia oraz Marian byli włączeni do mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego rodziny i wpisywani jako bracia i siostry mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego, których rodziny wystąpiły przeciwko naszej prawdziwej carskiej rodzinie i doszło do zamordowania Mariana Bochyńskiego, który był kawalerem wykształconym zamordowany przez bezpiekę, gdyż jego dane zostały podstawione pod mojego dziadka , który ukrywał się jako Marian Bochyński w Seminarium w Sandomierzu co spowodowało podstawienie pana Czumy na Radom oraz pana Guzik na Klasztor w Wąchocku pod mojego syna Adam Piórecki obecnie Kornaszewski, którego powielono pozorując spadkobiercę po mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk i po mężu Jerzym Kaźmierczyk. Podstawiono Piórecki Adam, aby ukryć wyprowadzane mienie w Warszawie i Starachowicach przez jego żonę z pierwszego małżeństwa Agnieszkę Kornaszewska z domu Krześniak i podstawić jako rozliczenie PIT przez bank PKO BP, który kryje obroty na Adam Kornaszewski i Adam Piórecki, którego zrobiono spadkobiercą po mnie w biblii nazwanej jako okradanie własnej matki przez Żydów, którzy wymyślili ten system do kradzieży mienia. Wprowadzono nasze dzieci w ten system poprze oszustwa banków. Dlatego przyszły w jednym czasie z dwóch miejsc listy na Adam Piórecki pozorując, że jest inną osobą niż Adam Kornaszewski oraz Marta Piórecka później Marta Bochyńska obecnie zamężna zmieniła nazwisko w Irlandii co doprowadziło do kradzieży mojej strony internetowej , gdzie widniała jej metryka urodzenia na Piórecka oraz dwojga pozostałych dzieci zamierzając wprowadzić Annę Marię Piórecką za córkę Beaty Marii Idziak podstawiając Annę Frankiewicz oraz podstawiono Andrzej Roch pod Andrzej Duda jako podmiana małżeństwa przez Żydów w Kościele , którzy zaplanowali zniszczyć mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i jego rodzinę mimo błogosławieństwa moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich co stoi wyżej niż papież , który wie , że kościół doprowadził do ukrycia mordowania mojej rodziny starając się ją deprawować przez lata w celu kradzieży mienia i godności jako sprzedaż chrztu do czego nie ma prawa.

Próba nakłonienia do drugiego chrztu w Kościele Katolickim jest dowodem podstawienia agentki mosadu za dziecko moich rodziców jako Bożena Bochyńska, która jest widoczna w internecie a wstawiona przez podstawienie nazwiska Mazurek dla mojego taty Bochyńskiego co miało spowodować kradzież mienia przez Żydów i próby umieszczenia naszej rodziny w domu publicznym. Jest to na Facebook więc sędziowie i prokuratorzy nie mają żadnej obrony.

Działania polskich sędziów i prokuratorów na wniosek rządu miały doprowadzić do zamordowania naszej carskiej rodziny i wykazania, że chrześcijaństwo i Kościół Katolicki jest organizacją przestępczą i szkodliwą społecznie przez Żydów, którzy chcieli zrzucić odpowiedzialność za dokonaną zbrodnie zaplanowaną już w 1917 roku, którą dokończyć zamierzali polscy sędziowie, którzy podali się za spadkobierców po mnie i moim mężu Jerzym Dariusz Kaźmierczyk na jego FUNDACJI APEX-STAR, gdzie już od 2004 kradzione były pieniądz przez podmianę nazwiska przez błąd „zi” na Jerzy Kazimierczyk i wprowadzono w 2017 roku moje dane na Bożena Piórecka przez EOS , aby podstawić do Urzędu Skarbowego w miejsce wykazania jako błąd moich danych również adresowych jako podział jednej osoby i podstawienie pod fałszywą śmierć 31.marca 2008 roku stworzoną przez Urząd Skarbowy Starachowice dla mojego taty podstawiając pod pana Niewczas ojca sekretarki Urzędu Skarbowego dla której prowadzono sprawę ICo 554/16 wykazując mnie i siostrę jako dłużniczki., aby podstawić windykacje pana Niewczas podmienioną na Fundację męża APEX-STAR przez podmianę nazwiska przez błąd „zi” przez Urząd Skarbowy i Czesława Daleszak.

Podobnie jest z Jakubem Pióreckim , który zmienił nazwisko na Kornaszewski a bank PKO BP nadal ma dane Jakub Piórecki co oznacza podstawienie drugiego męża Pawła Kaźmierczyk pod dane Jakub Piórecki co doprowadziło do zmiany Jerzy Kaźmierczyk na Jerzy Piórecki przez fabrykowane opinie psychiatryczne na Bohaterów Westerplatte 1/1 na zlecenie Kościoła, który ukradł dwoje moich dzieci na nazwisko Piórecki i pobrał na nie pieniądze, aby upozorować , że taki system jest właściwy i tak kreować świadomość młodzieży.

Zapis nazwisko potem imię oznacza dług.

Aby ukryć matactwo jakie sąd dokonał w Katowicach na Fundacji APEX-STAR w Kościele wprowadzono zapis, że nazwisko Kazimierczyk było pierwotnie właściwym w parafii w Białaczowie co zamieniono przed 300 laty na zapis Kaźmierczyk co łączy oba nazwiska w Fundacji APEX-STAR, gdyż Kościół podstawił pod windykację Fundację Kościelną Zaopatrzenia Wsi w Wodę ze Starachowic do Katowic pod Fundację APEX-STAR oraz podmieniono licznik energetyczny na Bohaterów Westerplatte 1/1 przez podmianę mojego nazwiska przez błąd „zi” jako Bożena Bochyńska-Kazimierczyk do czego wezwałam policję, ale okazała się nieskuteczne, gdyż dokumentu nie poprawiono. Sąsiadka Helena Surma dorabiała długi na wodę również na nazwisko z błędem „zi” na Bożena Bochyńska-Kazimierczyk co wykazuje, że pobierane były pieniądze z Fundacji APEX-STAR w Katowicach na błędne nazwisko , aby ukryć ich pobieranie przez Urząd Skarbowy. Dlatego sąsiadka zachowywała się w stosunku do mojej mamy lekceważąco, gdyż otrzymywała pieniądze za swoje usługi i kradła co jest widoczne przy wycenie pana Szmajdy.

Sędziwie i prokuratorzy od 2004 roku skarżyli i skazywali mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, aby tworzyć tytuły windykacyjne do Fundacji APEX-STAR w Katowicach, gdzie pobierano pieniądze na firmie APE UMWELTTECHNIK AG, gdzie podmieniono dane męża Jerzy Kaźmierczyk na Jerzy Kazimierczyk, aby wstawić moją skradzioną córkę Annę Marię Piórecką za żonę mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , w celu ukrycia skradzionych pieniędzy i dzieci. Dla mnie zamierzano podstawić za mąż Czesława Daleszak, aby ukryć, że okradał męża od 2004 roku na Fundacji APEX-STAR w Katowicach podając się za mojego męża przez sfałszowanie zlecenia usługi finansowej wstawiając Lidie Marię Daleszak na mienie mojego dziadka , gdzie występowała babcia Aniela Regina Mazurek na rogu posesji jako Anna Glińska co było ukryte a pod którą podstawiono moją siostrę Beatę Marię Idziak i zamieniono ją przez Lidię Marię Daleszak wstawiając Marię Wicik podstawioną pod fikcyjną Marię Maksalon naprawdę Marię Kołodziejczyk kolaboranta niemieckiego.

Po likwidacji męża zamierzano wydać dokumentny dowód osobisty i paszport na błędne nazwisko do podstawienia do APE UMWELTTECHNIK AG w Zug w Szwajcarii, gdzie konieczny jest paszport do operacji finansowej co miało być tłumaczone przez kościół, że maż był wielkim grzesznikiem , gdyż mamy drugie małżeństwo, które zaakceptowali moi rodzice oraz rodzice męża co zamierzano podważyć w celu ukrycia kradzieży pieniędzy przez Kościół Katolicki i zielonoświątkowy.

Sędziwie zaplanowali mord co jest widoczne w cynicznych wypowiedziach i notorycznych błędach, które tworząc coraz więcej fałszywych tożsamości i wyroków służących kradzieży pieniędzy co jest wartością najwyższą u Żydów w celu krycia kradzieży jakiej dokonywali sędziwie, prokuratorzy i adwokaci od 2004 roku, gdyż pobierali pieniądze z Fundacji APEX-STAR w Katowicach do ochrony rodziny zamieniając się na rodzinę przez dopisanych dzieci służących, którzy przeżyli po zamachu w Pałacu w Kruszynie w 1932 roku co ukrył IPN i Kościół Katolicki z powodu udziału księży w zamachu , którym popierali faszyzm w celu zdobycia pieniędzy i do dziś nie zrobiono nic, aby przeprosić naszą rodzinę i naprawić szkodę co doprowadziło do śmierci moich rodziców i prowadzi do wykazania , że kościół i chrześcijaństwo miało być organizacją przestępczą. Dlatego ukryto mój wniosek w obronie chrześcijaństwa do prokuratury i byłam aresztowana we własnym domu za włamanie się do cudzego domu i podstawiono Lidię Maksalon pod Lidię Daleszak i Lidię Pokuszyńską z męża Chojnacka podmieniając na Radziwiłł przez oszustwo policji wstawiając dwóch braci Zapała pod dwóch Kaczyńskich oraz pracownik MDK Zapalała i Starostwa Powiatowego, podmieniając nazwisko przez błąd „zi” na Bożena Bochyńska-Kazimierczyk wskazując obecnie to miejsce, abym mieszkała, żeby obca osoba wywiozła mnie ponownie do zakładu psychiatrycznego udając mojego męża po morderstwie prawdziwego męża.

Prokuratorzy skazali męża za 300,- tysięcy dwa razy pobierając pieniądze z jego Fundacji APEX-STAR w Katowicach, gdzie upozorowano naszą śmierć na nazwisko moje Bożena Piórecka a męża powielono na dwa Jerzy Kaźmierczyk i Jerzy Kazimierczyk co jet ukrywane a dowodem jest wystawienie Willi Rosochach z pobranych pieniędzy, jako hotel, który ukrywa dom publiczny na terenie firmy kontrolowanej przez wywiad, którego wartość dyskwalifikuje zeznania świadków i dowody przygotowane przez prokuratora oraz dyskwalifikuje wydane wyroki przez sędziów, którzy zamierzali ukryć znieważenie carskiej rodziny czyli naszych rodziców wstawiając ikonę Maryi na garaż jako Depozyty , aby wykazać, że biskup Wacław Depo pierwszy uczestniczył w wykonaniu działu spadku na Kaplicy w Rudzie Malenieckiej na obrazach drogi krzyżowej co doprowadziło do śmierci Zyty Gilowskiej , aby zrobić spadek na ½ dzieląc mnie i siostrę samoistnie mimo braku działu spadku. Sędziowie ukradli pieniądze i zaplanowanie morderstwo przez sędziego Zbigniewa Puszkarskiego, sędziego Jacka Pietrzak, sędziego Wojciecha Pruss, Wojciecha Kucharskiego, sędziego Huberta Wicik, sędziego Wojciecha Mertę, sędziego Artura Kaczor , który jest podstawiony pod Maciej Artur Frankiewicz jako świadka podpisu na Oświadczeniu Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego z 28.08.2006 roku na które wstawiono jako spadkobierców Żydów co miało ukryć dokonaną kradzieże.

Wydane wyroki naruszają prawa własności , gdyż posłużono się kabałą do podmiany akt wprowadzenia fałszywych zeznań co można zademonstrować na przykładzie prezydenta Andrzeja Dudy przez podmianę zapisu litery „u” na „ó” oraz „Ł” na „J” co powoduje zapis Andrzej Dóda

w Pajacu Prezydenckim , gdzie litera „Ł” oznacza zamianę imienia Łucja na Jan jako wskazanie miejsca podmiany i wstawienie Chanuki co powoduje, że taki pan nie jest już prezydentem, ale wodzirejem co było widoczne u prezydenta Bronisława Komorowskiego, który założył kotylion symbol wodzireja i zabawy. Zamiana Kąsinowskich na Woli w Warszawie na Kasinowskich w Kielcach na Biurze Czesława Daleszak ma wyraz w wykorzystaniu „ą” w miejsce podmiany czyli w tym wypadku jako Ko 155/12 w Prokuratura Rejonowa Opoczno z dnia 30.11.2012, gdzie powielono mnie na dwie osoby w tym jako Bożena Bochyńska-Kąźmierczyk przez mgr. Urszulę Wiśniewską, która z tego powodu podpisała się podwójnie i podstawiona została pod Urszulę Idziak córkę mojej siostry Beaty Idziak , którą podmieniono na pracownika Urzędu Skarbowego Urszulę Ochyńską jako księżniczkę Cieszyńską i podstawiono dwie pieczęcie do sprawy spadkowej INs 426/10 , aby mamie dorobić dzieci z nieprawego łoża według kabały babilońskiej stosowanej w Kościele Katolickim zamiast Ducha Świętego. Wytworzono dwie sprawy przez Waldemara Maksalon czyli oszustwo INs 716/10 wykazując do Urzędu Miasta sprawę z powództwa Waldemara Maksalon z uczestnikami zamieniając na przeciwko. Wymieniono pojedyncze moje imię a siostry podwójne , aby wytworzyć podwójne sprawy, gdyż nie ma możliwości, aby pan Waldemar Maksalon wystąpił przeciwko będąc sam dłużnikiem z nakazu sądu co zamieniono na windykatora kradnąc nasze mienie i nie odpisując od długu, co czyniono w Katowicach w sądzie , aby podstawić sędzinę Magdalenę Jarczyk jako Tara czyli podatek pod chrześnicę papieża Jana Pawła II panią Magdalenę Kozłowską, która pobierała pieniądze na Fundacji APEX-STAR podatek dla Kościoła od zadłużonego mienia bez zgody moich rodziców, których okradziono i zabrano mienie nie naprawiając szkody i zabijając ich. Doszło do zawłaszczenia pieniędzy przesłanych ze Szwajcarii do PKO BP SA na konto Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na adres Konstytucji 3-Maja 27, gdzie bank PKO BP sprzedał dla Wydawnictwa 24 blok , gdzie właściciel Żyła nie ma możliwości wykazania 8,- milionów złotych na zakup bloku co uczyniono jako przesuniecie granicy na Bohaterów Westerplatte 1 jako dział spadku na moim kocie i umieszczono w budynku banku sąd karny, który miał ukryć kradzież miliarda stu milionów euro przez podstawienie danych Adam Piórecki jako spadkobiercy , który miał być rozliczany przez gminę co ukryto przez podstawienie Adam Kaźmierczyk , aby ukryć jego zamianę na Adam Piórecki w celu zamiany Jerzy Kaźmierczyk na Jerzy Piórecki przez podłożone opinie psychiatryczne do ukrycia skradzionej Anny Marii Pióreckiej, którą podstawiono pod Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuska i rozliczenie PIT przez bank PKO BP do ukrycia kradzionych pieniędzy przez Kościół co podstawiono pod moje konto w M-Banku mojego syna pod danymi Piórecki Adam jako dług jako zamkniecie rachunku przez 10 lat nie prowadzonego.

W 2004 roku zawłaszczył rząd dokumenty APE UMWELTTECHNIK AG i 50,- milionów euro kredytu co ukryto w Katowicach na fundacji APEX-STAR pozorując moją śmierć pod danym Bożena Piórecka i śmierć Jerzego Dariusza Kaźmierczyk. Wprowadzono pomyki pisarskie, aby wpisać służby wojskowe w tym również w M-Manku, który w jednej umowie wytworzył cztery tożsamości. Bożena Bochyńska, Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, Bożena Bochyńska-Kazimierczyk przez błąd „zi” oraz Bożena Bochyńska-Kaźmierczak na karcie bankomatowej, którą nigdy nie użyłam a bank odmówił naprawy umowy przy wykazaniu dowodu, gdyż podmieniono mnie na wiele osób.

Wykazując źródło pochodzenia tak dużych pieniędzy wykazywano dział spadku na carskiej rodzinie co powodowało, że za każdym razem tworzono dział spadku i uśmiercano mnie w systemie bankowym i męża, którego skazywano, bo pieniądze pochodzą jako linie kredytowe na APE-UMWELTTECHNIK AG poprzez wykorzystanie weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk , których odmówiono zwrotu i następuje podmiana na Jerzy Kazimierczyk na konto w Credit Suisse AG w Zurychu, gdzie SO Toruń IIK 164/11 wytworzył windykacje, SA Gdańsk IIAKo3/16, oraz Sąd Najwyższy przez odrzucenie kasacji, aby ukryć nielegalny dział spadku w SA Kraków IIAKo67/16 jako przywrócenie sprawy SO Kielce IIIK 207/07 zamienionej na dział spadku do Credit Suisse AG w Zurychu, gdzie jest konto męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pod które podstawiono moje dane na Bożena Piórecka i Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego z 28.06.2006 roku do windykacji wstawiając listy dłużne Żydów. W Zurychu podstawiono za mnie Bożenę Bochyńską, którą miał wypromować mój chrzestny Józef Kowalski.

Wpisano oszczerstwa na moich rodziców przez sędziego Wojciecha Pruss i lekarzy psychiatrów z Krakowa i Torunia w opinii mojego męża co miało ukryć szpital w Łodzi jako nastawienie urojeniowe do sądów, aby ukryć podmianę na Elżbietę Bochyńską -Kaźmierczyk w celu kradzieży dekretu Sądu Kościelnego w Radomiu na Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk i Jerzego Kaźmierczyk zamierzając podstawić Dariusza Pióreckiego zamieniając na Dąbrowski. Utrzymanie wyroku z SO Toruń IIK 164/11 przez sędziego Sądu Najwyższego Zbigniewa Puszkarskiego jest dowodem, że jest to wymierzone w moją carską rodzinę i podstawiono na garaż jako Depo i Zyta wstawiając Depozyty na rodzinę Maryi Królowej Korony Polskiej, którą potraktowano jako gorszą znęcając się nad rodziną co doprowadziło do zaplanowanych przez naukowców zachowań rodziny w celu kradzieży mienia.

W sądach wytworzono dwie tożsamości skazując męża na prawidłowe dane i zwalniając na podmienione dane przez błąd „zi” jako Jerzy Kazimierczyk , który miał być właścicielem fortuny pod którego dane zamierzano finalnie wprowadzić Lidera Światowego przez polskich sędziów, który zamierzał zakazać chrześcijaństwa ujawniając prawdę. Umieszczono moje dane na Lipie Henryk Szyb 1 gmina Brody Iłżeckie jako praca w domu publicznym w Willi Rosochacz, aby ukryć fakt, że wybudowano ją z windykacji męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pobierając pieniądze z Fundacji APEX-STAR, gdzie sędziowie, prokuratorzy oraz adwokaci zostali wpisani jako spadkobiercy co ukryto w Willi Rosochacz na spółce SOF-ART Sp. z o.o., gdzie wpisano spadkobierców i wytworzono pod-spółkami przez sędziów na zlecenie rządu. Do oszustwa zamierzano wykorzystać wytworzony film porno przez Dariusza Pióreckiego, który sprzedał materiały co zmontowano z zapisek kamer na mieście i dokręcono przez dublerów sceny.

Prokuratorzy i sędziowie oraz IPN wytworzyli fałszywe akta, którymi posługują się świadomie do kradzieży pieniędzy co spowodowało zamordowanie moich rodziców Józef i Filomeny Bochyńskich a skazanie męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11 jest dowodem ,że zrobiono to z premedytacją , aby ośmieszyć teściów przez kościół, który świadomie wprowadzał w błąd teściów płacąc za plotki.

Wartość skradzionego mienia przekracza wartość 300,- tysięcy PLN co powoduje konieczność zwrotu zawłaszczonych przez rząd i kościół pieniędzy przez windykacje Urzędu Skarbowego na Fundacji APEX-STAR w Katowicach od 2004 do 2017 roku, gdyż w sądzie w Toruniu wykazano, że mąż nic nie ma, a Urząd Skarbowy przysłał podatki za nieruchomości co wskazuje, że wstawiono spadkobierców. W 2004 roku zawłaszczono 50,- milionów euro kredytu i obrazy za wartość 50,- milionów euro pod które podstawiono Grażynę Kulczyk , która również zawłaszczyła obrazy z Muzeum w Radomsku z Pałacu w Kruszynie mojej babci Marii Lubomirskiej co spowodowało, że w 2011 roku podpisaliśmy z mężem decyzję o przekazaniu z depozytów dziadka Brunona Bochyńskiego w UBS AG w Szwajcarii 100,- milionów euro przez pełnomocnika Kazimierza Banię do PKO BP SA w Starachowicach co ukradziono i powiększono o miliard euro, aby ukryć jako zakup banku PKO BP przez Credit Suisse AG, gdzie za mnie wstawiono mojego świadka na ślubie Ewę Eugster, która zrobiła dział spadku i podstawiła swoją córkę za spadkobiercę Izabelę Miller pracownika banku Credit Suisse AG, który ukrywał zakup PKO BP za nasze pieniądze podstawiając Credit Suisse AG w Zurychu, gdzie mamy zameldowanie co podmieniono przez błąd „zi” na Jerzy Kazimierczyk w celu wstawienia do banku Lidera Światowego.

Poczta podmieniła moje dane , ale wydala mi pieniądze, które przesłano dla mnie ze Szwajcarii co uniemożliwia wykazanie w Urzędzie Skarbowym przez błędy w nazwisku i pieniądze są trzymane na koncie męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG jako właściciela PKO BP SA podstawiając sprawę INs 67/08 z 22 lipca 2009 roku jako zarządzenie z 21 lipca bez drugich imion nie wykazując mojej siostry do sprostowania mojego błędu w zapisie mojego taty Józefa Bochyńskiego, którego zamieniono na kobietę i wpisano jako Bożenna Peryt po czym w 2017 roku dorobiono sygnaturę INs 768/07 co oznacza oszustwo , gdyż pod sygnaturą INs 501.07 jest akt notarialny mojej mamy z naszymi danymi a nie jest wymieniany w innej sygnaturze , gdyż ja i siostra byliśmy w próżniejszym czasie co jest sprzeczne z dorobioną sygnaturą . Stworzono trzy sygnatury przy czym właściwa jako INs 67/08 była z powództwa Invest Bank SA, który podmienił mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską na Jadwigę Bochyńską w sprawie laptopa Acer mojego taty uniemożliwiając zapłatę przez kradzież pieniędzy i podstawiając Fundację APEX-STAR dla innych osób podstawionych pod sprawy w SA Kraków IIAKo 67/15 , które wykorzystały sprawę o przywrócenie postępowania SO Kielce IIIK 207/07 jako sprawa SA Kraków IIAKo67/16, gdzie wykazano ,że jest interes do wznowienia sprawy, ale adwokat nie wywiązał się i zostaliśmy oszukani, gdyż wstawiono spadkobierców na firmach męża pobierając wielokrotnie pieniądze okradając go. Oznacza to, że z przelanych pieniędzy rząd polski pobrał pieniądze za sprzedaż PKO BP SA, którymi obraca i podstawił mojego syna Piórecki Adam pod Westerplatte 1/1 pozorując przez Urząd Skarbowy, że jest to inny adres niż Bohaterów Westerplatte 1/1 , aby pozorować, że Adam Piórecki i Jakub Piórecki czyli bracia są dla banku obcymi osobami i wstawiono Ireneusz Utnicki i jego żonę Bożenę Utnicką z domu Ślęczka za mnie w celu ukrycia kradzieży pieniędzy w banku PKO BP SA i PEKAO SA zakupionymi za nasze pieniądze co ukrywano przez opłacanie sędziów i prokuratorów przez firmy windykacyjne , które kradną nasze mienie i nie odpisują długu. Oznacza to, że rząd oddając moje mienie powoduje, że wpłacam za męża 300,- tysięcy złotych do czego rzad nie chciał dopuścić, gdyż pobiera pieniądze jako kapitał dłużny dla fałszywych spadkobierców udających arystokratów na długu, prawdziwych arystokratów umieszczając w garażu do windykacji jako wypadki samochodowe jako Depo na garażu.

Podzielono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na ½ nieruchomości i siostrą Beatę Idziak na ½ nieruchomości , aby usunąć nas z istnienia i podstawiono babcię Anielę Reginę Mazurek na ½ nieruchomości i jej córkę Filomenę Jadwigę Bochyńską na ½ części i wstawiono sprawę INs196/00 na INs 956/09 jako dział spadku i zniesienie współwłasności wpisując mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek po zamordowaniu mamy Filomeny Bochyńskiej co stworzyło ½ po babci i ½ po mamie wstawiając pod babcię Aniele Regine Mazurek wstawiono Lidię Maksalon i jej córkę Edytę Maksalon a po moje mamie Filomenie Jadwidze Bochyńskiej wstawiono Waldemara Maksalon i Jadwigę Kaczyńską pod Jadwigę Limanówka z domu Maksalon. Z tego powodu Sąd Rejonowy w Starachowicach ukrył sprawę z 2003 roku jako przyjęcie spadku przez moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską po jej mamie Anieli Reginie Mazurek, gdyż wyszło ,że podstawiono ½ na Nowowiejskiej co nie mogło mieć miejsca , gdyż dziadek Franciszek Jan Mazurek dał mamie Filomenie Jadwidze Bochyńskiej i jako darowizna swoje mienie za jego życia. Dlatego Izba Skarbowa w Kielc przedłuża sprawy o podatek, który naliczono ze sprzedaży a sad odmówił wpisu kupującej przerabiając siostrę Beatę Marię Idziak za jedyną córkę naszych rodziców, którą zamieniono na Lidię Marię Daleszak zamieniając na Marię Bochyńską wykorzystując moją córkę co oznacza, że wykorzystano Martę Jadwigę Bochyńska jako Jadwigę Bochyńska co połączono z moją mamą jako Filomena Jadwiga Bochyńska. Opisane działanie powoduje, że wszystkie instancje sądowe po Sąd Najwyższy dokonały oszustwa i kradzieży pieniędzy.

Stworzono trzy sprawy przez Waldemara Maksalon , aby żonglować mną i mężem na trzy sposoby jak zielone piłeczki w ręku papieża Franciszka na kalendarzu co miało ukryć wystąpienie sędziny Magdaleny Jarczyk przeciwko mężowi podstawionej pod Magdalenę Kozłowską chrześnicę papieża Jan Padwa II , którą podstawiono pod oskarżenie Katarzyny Kaźmierczyk pod która wstawiono Katarzynę Tusk do ukrycia windykowanych przez Kościół l precjozów carowej Katarzyny II Romanow w Łodzi.

Pan Czesław Daleszak podstawił mnie za jego sekretarkę panią Ewę w Daleszycach pozorując ją na Ewę Eugster i opłacał z naszych pieniędzy komornika sądu do podmiany sprawy INs 716/10 wpisując inne wartości niż pierwotnie co w księgowości tworzy kolejną sprawę dlatego są pytania o datę postanowienia w sądzie, gdyś sprawy są tworzone jak króliki do jednej sprawy podstawiając 26.03.2012 w punkcie drugim nie istniejącego wcześniej Czesława Maksalon, aby pozorować za brata i zamieniono na Czesława Daleszak, który wykorzystał zlecenie usługi finansowej z 10.06.2011 , które przy wymówieniu złożył inny podpis, gdyż używał zlecenia do pobierania pieniędzy z Fundacji APEX-STAR nie odpisując pobranych pieniędzy i skazując drugi raz męża jako spadkobiercę podstawiając Bohdan Żakiewicz do ukrycia oszustwa na mojej działce w Starachowicach i Fundacji męża APEX-STAR w Katowicach.

Dlatego po złożeniu propozycji pobrania pieniędzy z nieruchomości za męża stworzono sprawę przeciwko podmieniając nam małżonków zamieniając mnie obecnie na Elżbietę, gdyż pobrano pieniądze z Fundacji na zakup działki przez Lidię Marię Daleszak i Izba Skarbowa czeka aż mnie zamordują, gdyż Urząd Skarbowy dokonywał kradzieży na tej samej Fundacji APEX-STAR w Katowicach.

Pismo Sądu Rejonowego Starachowice z 31.08.2012 INs 716/10 podstawiło mnie na Miedzną Drewnianą 244 wpisując z udziałem natomiast pismo z 1 lutego 2012 INs 716/10 karta 257 do Urzędu Miasta wpisał przeciwko, aby pobrać długi zapisując jako kapitał dłużny dla służb wywiadu na Fundacji męża APEX-STAR nas wyrzucając z naszego mienia. Waldemar Maksalon nie miał prawa nie miał prawa występować po mojej matce, gdyż nie jest to jego sprawa i nie jest rodziną prawdziwą , ale zamierzano nas wymordować, aby wytworzyć z fikcji prawdę , gdyż posiada moją wnuczkę ze skradzionej córki przekazaną przez Kościół Katolicki z Anny Marii Piórecki dlatego papież Franciszek nie odzywa się co do treści Klątwy, gdyż nie chce kłamać a Kościół mordował moją rodzinę i nadal zamierzał to czynić.

Podmian mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego na Józef Mazurek przez Urząd Miasta miała ukryć podmiany w Białymstoku, gdzie pan Józefa, który miał żonę w Kościele Prawosławnym i czworo dzieci, aby przejść na Rosję i został podstawiony za mojego męża.

Załączniki

  1. Zlecenie usługi finansowej podmieniając nazwisko do kradzieży z Fundacji APEX-STAR w Katowicach przez wodociągi.
  2. Urząd Skarbowy podmiana nazwisk przez błąd „zi” do pobierania pieniędzy jako windykacji Urzędu Skarbowego dla Czesława Daleszak i jego żony Lidii Marii Daleszak na Fundacji APEX-STAR.
  3. Poczta na stare dane obecnie do podmiany i połączenia dwóch rodzin w jedną.
  4. Legitymacja córki
  5. Niszczenie dokumentów jako faktyczna praca wywiadu polskiego.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr. Inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s