Zielona ręka nad piecem i jego rozebranie w Starachowicach

Starachowice na dzień 07.03.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Rozebranie pieca nad którym ukazała się zielona ręka w Starachowicach

Nie mamy dostępu do naszych pieniędzy, które umieszczono na uśpionych kontach pozorując wielokrotnie od 2004 roku naszą śmierć mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i męża Jerzego Kaźmierczyk w celu wykazania źródła pochodzenia pieniędzy pod które podstawiono fałszywych hrabiów Tarnowskich i Jarosława Kaczyńskiego oraz siostrzenicę Martę Kaczyńską na moje mienie po rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich w tym Nad Kamienną 25, gdzie po sprawach wpisano mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek, który miał jedną córkę Filomenę Jadwigę Bochyńską, która miała jednego męża Józefa Ludwika Bochyńskiego. Nasi rodzice mieli dwie córki mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk i moją siostrę Beatę Idziak, która oddała swoją część dla mnie co oznacza, że zostałam sama i wpisano moją eksmisję co oznacza, że sędzia Wojciech Pruss pobrał nieruchomości i nie zwolnił męża w SO Toruniu IIK 164/11, a adwokaci robili dla fałszywych Tarnowskich czyli Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego i Jarosława Kaczyńskiego, którzy zawłaszczyli nieruchomości w celu uwierzytelnienia się w Warszawie dorabiając długi przez sąsiadów, aby ukryć ,że przerobiły sądu ich za spadkobierców po moich rodzicach. Udziały wykazane dla emerytki sąsiadku Heleny Surma są dowodem grabieży mienia moich rodziców i dziadków. Pan Hors Waechter w Krakowie oddał obrazy zrabowane przez jego ojca gubernatora Krakowa natomiast Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego w Polsce mieszkający w Kanadzie zawłaszczył nazwisko Tarnowski , gdyż prawdziwe nazwisko to Mazurkiewicz i posłużył się dokumentami zagrabionymi przez gestapo w Zakopanym w tym przez szefa gestapo Roberta Weissmann i zawłaszczył nieruchomości w Starachowicach , aby ukryć fakt, że ojciec Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego był skazany na śmierć w PRL za sadyzm wobec więźniów gestapo w Zakopanym a obecnie jego synowie kontynuują jego działania ukrywajć się pod nazwiskiem Tarnowski jako trzech braci Tarnowskich w sieci czyli Jarosław Kaczyński, Aleksander Tarnowski i Juliusz Tarnowski, którzy zamierzali kontynuować działania gestapo prześladując naszą rodzinę tak w czasie wojny jak i obecnie. Zamierzano wykorzystać oddane obrazy przez Niemca pana Horst Waechter do ukrycia podstawienia fałszywych Tarnowskich czyli synów Bronisława Mazurkiewicz tłumacza w Palace Zakopane katowni Podhala pod którego podstawiono byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego i posłużono się adwokatem Łukasz Drapisz w celu podstawienia pod Łukasza Krzemińskiego , syna Izabeli i Witolda Krzemińskich , który był synem Konstancji Krzemińskiej z domu Bochyńskiej czyli dziecka służącej ocalałego z zamachu w Pałacu w Kruszynie przed wojną, którą wychował dziadek Brunon Bochyński ( Aleksy Romanow) i jego siostra babcia Bolesława Bochyński czyli Maria Romanow zastępująca spaloną prawdziwą moja babcię księżną Marię Lubomirską. Dziś należy to wyjaśnić, że były to dzieci służących, które wykorzystano do zniszczenia naszej rodziny. Spowodowało to, że Lukasz Drapisz wprowadził na dom moich dziadków na ulicy Nad Kamienną 25 fałszywych Tarnowskich prawdziwe nazwisko Mazurkiewicz oraz Jarosława Kaczyńskiego, którego prawdziwe nazwisko powinien ujawnić kościół a według pokazanych akt można przypuszczać że nazwisko to Rzeźniczka jako trzy żaby z apokalipsy. Adwokaci działali na szkodę mojego męża co daje przypuszczenie,ze mieli zapłacone , gdyż nikt za darmo nie dopuściłby się do tak niskiego postępowania co i ukryto przez skazanie męża w SO Toruń IIK 164/11 zawłaszczając nieruchomości co powielono na SA Gdańsk IIAKa3/16 jako inną sprawę nie odnosząc się do sygnatury SO Toruń IIK 164/11 przy kasacji w Sądzie Najwyższym, aby ukryć zawłaszczone moje mienie do wprowadzenia Jerzego Bochyńskiego z Katowic dziecka służącej z Pałacu w Kruszynie. Podmiana sygnatury INs196/00 na INs 956/09 jest powodem, że Izba Skarbowa w Kielcach wykazuje fałszywe dane na ulicy Nowowiejskiej , aby zamienić sytuację i podstawić moją babcie i mamę na ulice Nowowiejską jako ½ pod którą podstawiono na ½ kupującą Lidię Daleszak pozorując dział spadku na darowiźnie dla mojej mamy Filomeny Bochyńskiej i podstawiono Czesława Daleszak na Nad Kamienną 25 podstawiając pod fabrykowane sprawy, gdzie wpisano przy mnie i siostrze Czesława Maksalon co oznacza, że Czesław Daleszak miał mnie eksmitować z domu po mojej babci, który wpisano jako dom po dziadku co oznacza świadomy cel zabójstwa również moich teściów, których córkę podstawiono za moją córkę a mojego teścia za mojego dziadka pod prawdziwe dane hrabia Jan Tarnowski i wstawiono Łukasza Drapisz pod Łukasz Krzemiński pod którego nieżyjącego ojca Juliana Krzemińskiego podstawiono Juliusza Tarnowskiego brata Aleksandra Tarnowskiego i połączono z Juliuszem Bochyńskim oficjalnie zamordowany brat dziadka jako mąż Gertrudy Komorowskiej zamordowanych razem, gdyż były to służby wokół dziadka za które obecnie podstawiono nowe służby. Podstawiono akta medyczne nogi Łukasza Krzemińskiego w Rosji pod akta złamanej ręki mojego syna Jakuba Pióreckiego podstawionego pod moje dane osobowe jako kobiety. Dlatego prokuratura zamierzała uszkodzić mi ciało z sądem, tworząc akta bezdomnej i podstawiono brata Marysi Krzemińskiej z domu Kuszka , który zmarł bezdomnie i podstawiono mnie na Warszawę , gdzie urodziła się w obecnej wersji Ewa Cichocka z domu Mirowska wcześniej wykazano miejsce urodzenia Lublin pozorując, że jest Bożeną Bochyńską -Kaźmierczyk przysyłając PIT do Urzędu Skarbowego z Warszawy na moje dane dokonując podmiany. Doszło w przeszłości w 1985 roku do jedynej w Polsce reaktywacji w PRL w Rudzie Malenieckiej na obrazach drogi krzyżowej w Kaplicy, co ukryto na Jasnej Górze, gdyż wykorzystano ślub mojego dziadka Brunona Maria Bochyńskiego jako Roman i babci księżnej Marii Lubomirskiej w 1930 roku wykorzystując podstawienie biskupa Wacława Depo pod księcia Wacława Bochyńskiego w USA.

Pod dwóch braci Śliwińskich z których jeden jest ojcem Izabeli Krzemińskiej z domu Śliwińskiej podstawiono dwóch braci Tarnowskich (Mazurkiewicz) pod firmę metalową Śliwińskich jako braci podstawiając METAL-CHEM na garaż na Bohaterów Westerplatte 1/1 , który był zakupiony na wyłączną własność przez moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich z działką dojazdową pod którą podstawiono do ukrycia fałszywych Tarnowskich( Mazurkiewicz) panią Helenę Surma uniemożliwiając mi sprzedaż i wydając nakaz eksmisji z ulicy Nad Kamienną 25 , gdyż jest to ta sama działka 29 co oznacza podmianę mojej babci Anieli Reginy Mazurek na Helenę Surma co Kościół próbował ukryć za podstawienie Heleny Podłońskiej na garaż i warsztat w Miedznej Drewnianej 244 łącząc z garażem i warsztatem na ulicy Nad Kamiennej 25 w Starachowicach wydając mienie dla sąsiadów okradając moją rodzinę przez Kościół, który wstawił na garaż obraz Maryi z dzieckiem jako udawanie przez Danielę Słodkiewicz spadkobiercy , gdy poprosiła mnie o kilim z Maryją po śmierci moich rodziców. Pani Surma wyliczyła dług moich rodziców 200,- PLN z tego powodu ma obowiązek odpisać 200,- PLN, gdyż kilim jest wartości dużo większej a są to ludzie obcy.

Pod Piotra Krzemińskiego i Michała Krzemińskich podstawiono dwóch bliźniaków Lecha Kaczyńskiego i Jarosława Kaczyńskiego jako bliźniaków. Michała Krzemińskiego podstawiono pod Michała Krzymowskiego, który napisał książkę o Jarosławie Kaczyńskim , aby podstawić Pawła Krzymowskiego w SO Toruń IIK 164/11, świadka, który podał się za arystokratę herbu ślepowron. Oznacza to podstawienie pod rodziny służących z Palcu w Kruszynie, której córka Konstancja przeżyła i skradziono szkatułę z dokumentami carskimi i biżuterią, gdy pozostał tylko Jerzy Bochyński syn kolejnej służącej z Pałacu w Kruszynie, gdyż nie są rodziną. Wykorzystano dzieci Konstancji Krzemieńskiej wstawiając Witolda Krzemińskiego za kobietę do podstawienia mecenas Małgorzaty Witek do SA Kraków IIAKo67/16 jako przywrócenie sprawy SO Kilce IIIK207/07 zamienionej na dział spadku. Wykorzystano drugie dziecko Konstancji Krzemińskiej czyli Katarzynę Kędziora z domu Krzemińska , którą podstawiono pod Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuska, która ma brata Wojciecha Krasuskiego pod którego podstawiono Wojciecha Krzemińskiego trzecie dziecko Konstancji Krzemińskiej dziecka służącej w Pałacu w Kruszynie, której przypisano nazwisko Bochyński. Michała Krzemińskiego podstawiono pod skradzione moje dziecko Michała Pióreckiego do Kościoła, którego DNA podstawiono dla osób wstawionych za Michała Krzymowskiego pod którego podstawiono Pawła Krzymowskiego, który zażądał miliona złotych nawiązki w SR Toruń IIK 467/15 zamieniając mnie na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk przy pomocy psychiatry w w Toruniu, którzy badali mojego męża i podważyli arystokratyczne pochodzenie mojego ojca arystokraty z urodzenia i połączono z drugą sprawą o 300,-tysięcy złotych w SO Toruń IIK 164/11 co jest dowodem pobierania pieniędzy w martwych kont w bankach polskich, które to pieniądze przesłane zostały przez pełnomocników do Polski ze Szwajcarii i USA. Pełnomocnik Bohdan Żakiewicz podstawił swoją córkę za mnie za żonę mojego męża do pobierania pieniędzy wprowadzając komornika na martwe konta do kradzieży pieniędzy przez fałszywych arystokratów czyli służby wojskowe, które mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk i męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk uznały za nieżyjących pod prawdziwymi danymi a nieżyjących rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich wstawiono za naszych spadkobierców tworząc martwe konta i wydając karty przez banki dla fałszywych spadkobierców zamienianych na arystokratów. Wielkość naszych pieniędzy ukryto za wpisaniem 34,- tysięcy osób na Bohaterów Westerplatte 1/1 jako martwe konta powielając adres na ten sam jako Westerplatte 1/1 i jeszcze powielono na inny adres Bohaterów przez geodetę Jan Góra co połączono z Jasną Górą i zakonnikiem Wojciechem Pruss podstawionym pod sędziego Wojciecha Pruss w SO Toruń IIK 164/11 jako zamknięcie obiegu. Wszystko jest na mnie i męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, ale uśmiercono nas w 2004 roku w systemie Credit Suisse AG w Zurychu i Banku Watykańskim, który wprowadził porwane dzieci Michała Pióreckiego i Annę Marię Piórecką w 1985 roku i 1986 roku jako jedynych spadkobierców po nas zamierzając wymordować nasze rodziny.

Zamieniono Piotra Krzemińskiego na Annę Marię Piórecką co ukryto przez wstawienie Piotra Idziak jako żony Beaty Marii Idziak podstawionego pod porwaną Annę Marię Piórecką jako Marię Bochyńską co zamierzano ukryć przez zamianę mojej córki Marty Bochyńskiej na mężczyznę jako żony kobiety Piotra Idziak zamieniając dalej na homoseksualistów i lesbijki jako powielenie działów spadku do pobrania pieniędzy.

Wykorzystano wyniki badań polskich podróżników naukowców w tym w Afryce wyprawa antropologiczna Jana Czekanowskiego, który w latach 1907-1909 uczestniczył w niemieckiej ekspedycji księcia Adolfa Fryderyka Meklemburskiego do obszarów między Nilem a Kongiem i podstawiono Bohdana Żakiewicz, który zrobił przedstawicielstwo Konga w Pałacu Paderewskiego, gdzie wykorzystała dane mojej mamy Filomeny Bochyńskiej czyli z domu hrabiny Marii Tarnowskiej i mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej podstawiając Marie Żakiewicz jako rodziny Weissmann podstawiając podróżnika niemieckiego H.W. Wissmann badacza rzeki Kongo , który był gubernatorem Niemieckiej Afryki Wschodniej za którego wstawiono szefa gestapo w Zakopanym Roberta Weissmann kryjąc za Robert Burke podróżnikiem co połączono z Australią a wstawiając moją wnuczkę Wiktorię do ukrycia podmiany przez wykazanie DNA dziecka do kradzieży mienia. Należy zaznaczyć, że Jan Czekanowski był kustoszem Muzeum Aleksandra III w Petersburgu, w latach 1913-1941 profesorem antropologii na Uniwersytecie Lwowskim po wojnie krótko na Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie Poznańskim 1946-1960 członek Polskiej Akademii Nauk, który piastował po studiach w Zurychu jako młody doktor asystenturę w Muzeum Etnograficznym w Berlinie, który opublikował dzieło naukowe „Badania Antropologiczne Międzyrzeczu Nilu i Kogo” co wykorzystano do połączenia Marii Żakiewicz i sędziny Barbary Bochyńskiej żony Jerzego Bochyńskiego z Katowic syna służącej z Pałacu w Kruszynie rodziny szefa gestapo Roberta Weissmann w Zakopanym z którym współpracował tłumacz Bronisław Mazurkiewicz, ojciec Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego z w Polsce mieszkający w Kanadzie Aleksandra Tarnowskiego i Juliusza Tarnowskiego co połączono przez panią Barbarę z Anina świadka morderstwa premiera Jaroszewicz do połączenia czerwonej dynastii z Końskimi i Willą Anin ( Pałac Paderewskiego ) na ulicy Poprzecznej 19 w Warszawie czyli przedstawicielstwo Konga do wystawienia fałszywych spadkobierców przez Nimiecką Afrykę Wschodnią na ulice Nad Kamienna 25 w Starachowicach co połączono z Lipie Henryk Szyb 1 gmina Brody Iłżeckie jako teren SOF-ART Sp. z o.o. jako reaktywacja przez fałszywe dokumenty na Gürsche przez Katowice na które nie mieli prawa odzyskać terenów, gdyż dokumenty nie były ich własnością traktowane jako muzealne. Dlatego Jerzy Bochyński nie zwrócił dokumentów Fabryki Wód Gazowych czyli księgowych , które tata Józef Ludwik Bochyńskiego udostępnił w celu odzyskania mienia, które odzyskano potajemnie i zabito moich rodziców. Z analizy faktów wynika, że sędzinę Barbarę Bochyńską jako rodzina Marii Żakiewicz jako dzieci szefa gestapo Roberta Weissmann podstawiono pod Pałac w Białaczowie jako Lebensborn co ukryto przez podstawienie Konrada Szmytka jako spadkobiercy pod dane Konrada Wiatrowskiego w celu ukryci dzieci Krzysztofa Radziwiłł i Katarzyny Krakowiak czyli Radziwiłł. W tym celu podstawiono skazanego na banicję Krzysztofa Arciszewskiego w holenderskiej wyprawie do Brazylii w 1629-1637 i Krzysztofa Pawłowskiego do Indii w 1596 i upozorowano jako jedną osobę pod Krzysztofa Radziwiłł jako podróżnika. Wykorzystano biuro notarialne Arciszewski w Kielcach i podstawiono Marię Arczyńską pod Marie Żakiewicz oraz lekarza Pawłowskiego córkę Paulinę Pawłowską podstawiając Paulinę Machowską córkę Marcina Machowskiego i Ewy Machowskiej obecnie Ewy Kornaszewskiej z domu Niewczas byłej sekretarki Urzędu Skarbowego w Starachowicach podstawiając na dane moje do 2007 roku Bożena Piórecka z domu Bochyńska podstawiając jej drugie małżeństwo z Dariuszem Kornaszewskim dawniej Piórecki czyli pierwszym moim mężem za jej pierwszego męża Marcina Machowskiego usuwając nasze rodziny przez działania Urzędu Skarbowego i sądu dla rodzin gestapo. Należy zaznaczyć, że Krzysztof Pawłowski zmarł w Persji w 1602 roku co wykorzystały służby jak i notatki Krzysztofa Arciszewskiego. Prezes IPN pan Jarosław Szarek sfałszował dokumenty, że Jadwiga Kaczyńska jest siostrą pani Ireny Śledzi , gdzie upozorowano panią Irenę Śledzik za Romanow co prokuratura Kielce próbowała ukryć jako Irena Kaźmierczyk zamieniając mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na kobietę w sprawie Ko 58/09 czyli IIK p 425/09, gdzie sąd w Opocznie odmówił zwrotu obrazów i podstawiono Mirosława Lewy i jego żonę Irenę Lewy zamieniając ich córkę Agnieszkę Kowalczyk z domu Lewy za żonę Mirosława Lewy, aby podstawić moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską córkę Agnieszki z domu Krześniak pod Agnieszkę Kowalczyk i Leokadię Kowalczyk z domu Śledzik jedynaczkę córkę Jana i Ireny Śledzik w celu wykorzystania weksla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w ręku Mirosława Lewy do zawłaszczenia obrazów przez M-Bank , który powielił moje tożsamości w celu ukrycia kradzieży przez Grażynę Kulczyk obrazów z Muzeum w Radowsku pochodzących w Pałacu w Kruszynie moje babci Marii Lubomirskiej, którą faszyści spalili w 1932 roku. Podstawiono Matyldę jako Komorowska na Belgię , aby udać, że jest wnuczka Komorowskiego Bronisława wykorzystując Kongo jako wolne państwo Kongo utworzone w 1885 roku na Konferencji Międzynarodowej w Berlinie, które było w Unii Personalnej z Belgią na którego czele stanął król Belgii Leopold II podstawiając w Szwajcarii hrabia Leopold Tarnowski. Król Belgii był wcześniej protektorem Międzynarodowego Towarzystwa Afrykańskiego.

Doszło do podmiany Marianny Podczaskiej na Marcjannę Podczaską, aby ukryć podstawienie drugiego badacza J. Dybowskiego badacza Afryki. Podstawiono sędziów pod badania naukowe, aby nie dostały się we właściwe ręce jako uczonego Antoniego Jakubskiego zoologa i podróżnika i podstawiono Ewę Jakubczyk do banku Credit Suisse AG do finansowani biur podróży w celu wykorzystania danych osobowych ludzi do podmiany historii do działów spadku na martwych kontach blokując przez bank dostęp nam do naszych pieniędzy przez 13 lat. Podstawiono ulicę Strzelniczą, gdzie mieszka Andrzej Pachowski w Warszawie podstawiony pod pana Strzeleckiego i jego badania Alp Australijskich, który odkrył najwyższy szczyt Australii i nadał mu nazwę Góra Kościuszko (2234m) co połączono przez plany fortyfikacji z Nowym Jorkiem i wyspą Governor`s Island. Podstawiono pana Malinowskiego pod Bronisława Malinowskiego etnologa polskiego i profesora Uniwersytetu Londyńskiego w 1927 roku co jest zbieżne z listem Józefa Tarnowskiego z Brazylii z państwa Jezuickiego na granicy Argentyny i Brazylii do dziadka Bruno Bochyńskiego w Starachowicach w 1927 roku co połączono przez Holandię z Nowym Amsterdamem , który po opanowaniu w 1664 roku przez Anglików zmienił nazwę na Nowy Jork. Podmieniono kierowników wypraw profesora Gemelina i Millera przez Syberię na Kamczatka do podmiany na więźniów i podstawiono komunistów jak Leszka Millera co połączono ze Szwajcarią przez Izabelę Miller pracownika Credit Suisse AG córkę Ewy Eugster podstawionej pod Izabelę Lichtoń żonę policjanta wstawioną pod Izabelę Krzemińską z domu Sliwińską a jej syna Łukasza Krzemińskiego wstawiono za męża jego matki podstawiając Izabelę Marcinkiewicz i mecenasa Łukasza Drapisz w celu ukrycia podstawiania fałszywych Tarnowskich wielkich mistrzów, których wprowadził mecenasa Łukasz Drapisz jako adwokat męża na ulicę Nad Kamienną 25 wykorzystując nasz dekret z Sądu Kościelnego w Radomiu, gdzie nie ma drugiego imienia mojego i męża, aby pozorować, że jesteśmy innymi osobami co jest widoczne już w Urzędzie Skarbowym i sądzie w Kielcach i Toruniu oraz Starachowicach zamieniając mnie na Elżbieta, które to imię nie jest wymienione w dekrecie Sądu Kościelnego w Radomiu podobnie jak drugie imię męża jako Dariusz, gdyż pod dwoma imiona męża skazano a mnie skazano tajnie podmieniając płeć przez Starachowice do Torunia jako Ko 336/13 SR Starachowice co określono w sądzie, że nie jest moją sprawą, ale mężczyzny a prokuratura powiedziała odwrotnie co oznacza, że zamierzano okaleczyć moją córkę podstawiając ją za mnie i dorabiając akta i niszcząc dokumenty na ulicy Nad Kamienną 25. w Starachowicach. Łukasz Drapisz przez zamianę mojej teściowej Łucja Kaźmierczyk na Łucję Kaźmierczak upozorował Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk za żonę jej ojca Jan Kaźmierczyk zamienionego na hrabiego Jana Tarnowskiego dorabiając dauna wpisanego przez Szpital w Starachowicach przy urodzeniu Marty Pióreckiej co nie było prawdą i świadomym działaniem do zniszczenia mojej rodziny na przyszłość. Pod podmienione dane przez błąd mecenasa Łukasza Drapisz do sprawy Ko 173/16 powielonej jako Ko 173/Łs w SO Kielce do sprawy przywrócenia SO Kilce IIIK 207/07 jako SA Kraków IIAKo67/16 podstawiając odbiór korespondencji na dane błędne Łucja Kaźmierczak, aby zamienić na dział spadku i podstawiono za syna Jerzego Kaźmierczak czyli Jerzego Bochyńskiego z Katowic, którego żona sędzina Barbara Bochyńska jest rodziną Marii Żakiewicz z ojca szefa gestapo Roberta Weissmann co połączono z Pałacem w Białaczowie jako Lebensborn, w którym był Kanclerz Adolf Hitler. Dowodzi to, że prawdziwe nazwisko Jerzego Brunona Bochyńskiego to Jerzy Kaźmierczak syn Jana Kaźmierczak dlatego podmieniono mojego teścia Jana Kaźmierczyk na Jana Kaźmierczak i wpisano zamiast męża na Bohaterów Westerplatte 1/1 pozorując mnie na córkę Jerzego Bochyńskiego czyli Magdalenę Jarczyk zwaną Katarzyna podstawioną pod Katarzynę Kaźmierczyk pierwszą żonę mojego męża pozorując za żonę Jerzego Bochyńskiego czyli sędzinę Barbarę Bochyńską córkę Roberta Weissmann , którego zamieniono na Aleksander Piorkowski szef Auschwitz na Pałac w Rudzie Malenieckiej zamieniając ojca Dariusza Pióreckiego pana Edwarda Pióreckiego na Roberta Pióreckiego w celu podstawienia sprawy o podział majątku w Szwajcarii po rozwodzie Roberta Weissmann i Ingard Weissmann na Lipie Henryk Szyb podstawiając Robert Skóra jako handel ludźmi zmarłymi ukryty jako meble na miarę aby podstawiając trumny, które połączono z hotelami. Podstawiono panią Jadwigę Wcisło z Końskich pod Franciszka Wcisło aresztowanego przez Roberta Weissmann w celu połączenia z Radą Nadzorcza PFRON w Warszawie w celu ukrycia kradzionych pieniędzy jako windykacji bez odpisywania pobranych pieniędzy na moja mamę Jadwigę Bochyńską. Moje wnuczki Lili i Lile podstawiono pod Wille Lilia w Zakopanym , gdzie odbywały się konferencje nauczycieli 10 września z inicjatywy doktor Janiny Piróg , która została dyrektorem Liceum i Gimnazjum Państwowego imienia Oswalda Balcera przy ulicy Gimnazjalnej i podstawiono panią Balcerzak Juda z Marmoroc-Polska Sp z o.o. co podmieniono na prokuratora panią Juda wstawioną pod córkę Janiny Nowak-Piróg a syna Krzysztof Nowak podstawionego pod Radziwiłł. Nikt nie chce mówić o rozpowszechnianej historii Waldemara von Szczepańskiego, który był największym zbrodniarzem Kielecczyzny i mieszkał pod moim adresem zameldowania. Powodem jest podstawienie dyrektora Maciejewskiego, który mieszkał przed nami pod zastępcę szefa gestapo Roberta Weissmann pana Maciejewicz czyli Mertens, który pochodził z Drezna co spowodowało podstawienie córki Roberta Weissmann sędziny Barbary Bochyńskiej jako Barbary Kaźmierczak i zawłaszczanie moich nieruchomości włącznie z wydaniem eksmisji jako plan gestapo. Podstawiono ślub mojej córki Marty Bochyńskiej z Luck Mc Elliot zamieniając na Elligott co połączono z pierwszym małżeństwem Roberta Weissmann jako połączenie Marty i Got czyli Margot z domu Rote jako czerwona dynastia Jaroszewiczów wstawionej na Końskie , gdzie podstawiono troje dzieci jako dział spadku pod wyrok Sądu Okręgowego we Fryburgu z 12.04.1960 roku bez uznania winy &48 Ustawy Małżeńskiej. W tym samym roku Robert Weissmann ożenił się z rozwiedzioną z Pascherat matką dwóch córek Ingard z domu Ristau co upozorowano na ślub moje córki z jej teściem określając jako żart, że jest gestapowcem, aby dopasować do Roberta Weissmann. Robert Weissmann budował według zeznań tysiącletnią Rzeszę Niemiecką i podstawiono Sehmisch na Zakopane i Katowice oraz Wisłę jako druga rodzina służących w Pałacu w Kruszynie. Podstawiono Karola Peters na Wawel pod księcia Karola i wstawiono dyrektora Petrus na Wawel pod Jana Pawła II podmieniając na Wielkiego, któremu przypisano serce mojego taty wyjęte bezprawnie w szpitalu w końskich do podmiany papieża na carską moją rodzinę. Mecenas Możdżeń, który tworzył dla męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk umowę fundacji APEX-STAR w Katowicach i został podstawiony na Komitet Pomocy Biednym i Osieroconym dzieciom w Poroninie na którego czele był Jakub Możdżeń, gdzie zamierzano wykorzystać mojego syna Jakuba Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski. Działania sądów prowadziły do dopasowania przebiegu zdarzeń do historii „Place katownia Podhala” pana Alfonsa Filar i Michała Leyko wstawiając Lecha Filarskiego pod nazwiskiem Lech Pilarski i Pawła Krzymowskiego. Pani Jadwiga Wcisło została wykorzystana do podstawienia Jadwigę Kaczyńskiej wstawionej jako Jadwiga Laurman kucharka gestapo w Zakopanym. Symulacja sądów jest spowodowana ukryciem wymordowanych ludzi w Starachowicach i podstawienie Aleksandra Mazurek z Krakowa pod Aleksander Kwaśniewski zamieniając na Bochyński następnie wydano klucze w sprawie SR Starachowice INs 819/20 i INs 820/14 dla Waldemara Maksalon przez komornika, który zmieniał wkładkę zamka i oddał klucze dla Waldemara Maksalon i drugie nam obecnie zamierzając nas eksmitować, aby dopasować do wtargnięcia piecu umundurowanych gestapowców, gdzie dwóch buło Mazurkiewicz i Blaude dlatego byłam aresztowana zgodnie z praktyką III Rzeszy wstawiając syna gestapowca Mazurkiewicz obecnie Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego pana Aleksandra Tarnowskiego ( prawdziwe nazwisko Mazurkiewicz syn opisanego gestapowca) podstawionego pod Aleksandra Mazurek w Krakowie dlatego mojego tatę Józefa Bochyńskiego zamieniono na Józefa Mazurek i podstawiono Józef Machowski rozstrzelany w Zakopanym przez gestapo. Opis przeszukania zakamarków przez gestapo jest zbieżny z opisem co zrobiono w domu mojego ojca przez Niemców co powtórzono przez ABW w domu mojej matki i oddano kluczy dla Waldemara Maksalon jako pozorowanie zamknięcia mieszkania przez hitlerowców i zabranie kluczy przez nich nazywając Polaków polnische banditen. W książce opisują doktora Bochyńskiego co miało być podmianą przez sądy dla III Rzeszy, gdy czynności powtórzyli synowie Mazurkiewicza, którzy ukryli się pod nazwiskiem Tarnowski oraz Martens jako Maciejewski podstawiając Barbarę Bochyńską jako Weissmann. Dlatego obcięto dla Jerzego Bochyńskiego nogę, aby podstawić pod Feliks Maksalon odlewnika fałszując akta, aby ukryć, że mój dziadek dał pieniądze na wybudowanie domu a Waldemar Maksalon jest rodziną kolaboranta niemieckiego Kołodziejczyk. Wykorzystano dzieci gestapowców jako Lebensborn, który uderzyć miał po 70 latach jako Wunderwaffe i podstawiono Antoni Twardowski aresztowany w 1944 roku w pracy w Sanatorium Czerwonego Krzyża w Zakopanym przy ulicy Chramcówki dla którego zamieniono karę śmierci na więzienie na Montelupich, gdzie w czasie obecnym przebywał również mój mąż do podmiany akt i wstawiono Antoniego Ciszewskiego, który udaje herb Zadora podstawiony pod 22 letniego zamordowanego Mieczysława Zadora z Jordanowa, gdzie był bank Bocheńskich i przewożono pieniądze do Szwajcarii. Panią Emilię Ziębicką aresztowano w 1943 roku za nielegalne korzystanie z radia i posadzili w Palace w Zakopanym i podstawiono na Kielce pan Ziębickiego w Państwowej Inspekcji Pracy, który dał mi karę 500,- PLN i zamierzał mnie aresztować, aby nawiązać do gestapo i podstawić Emilię Miller wnuczkę Ewy Eugster za mnie do banku Credit Suisse AG w Zurychu pozorując spadkobiercę po mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk i mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk , gdzie podmieniono jego dane przez błąd „zi” jako Jerzy Kazimierczyk co ukryto w parafii Białaczów przed 300 laty , gdzie podmieniono nazwisko Kazimierczyk na Kaźmierczyk. Podstawiono Franz Mertens niemiecki historyk sztuki po architekturze pod zbrodniarza Metren i połączono z moim dziadkiem Franciszkiem Janem Mazurek podstawiony pod dwóch kolejnych dziadków Franciszka Maksalon jako księcia Franciszka Glińskiego oraz Franciszka Bochyńskiego/Bochyńskiego dziadka mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego. Sędziego Wojciecha Kucharskiego podstawiono pod malarza pokojowego, który wymalowuje inną rzeczywistość przy pomocy podmiany akt sądowych malując sygnatury jako hieroglify do wstawienia III Rzeszy jako zupy Romana.

Informacje z „Zarysu Historii Odkryć Geograficznych” Józef Babic i Wojciech Walczak wydawnictwo PWN 1968 rok Warszawa.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s