Podmiana osób przez liczbę 28

Szanowni Państwo
Wyjaśniamy sposoby wykorzystania papież Franciszka i naciski jakim podlega do wprowadzenia NWO co miało być zaparciem się faktycznego Jezusa Chrystusa i odrzuceniem jego matki Maryi nazwanej Królową Korony Polskiej, aby wprowadzić Antychrysta. Określenie papież Franciszka, że jest omylny może być jego ucieczką od odpowiedzialności za plan wprowadzenie Lidera Światowego, który jest błędem. Jest to jednocześnie wskazanie dla przywódców na spotkanie 24 marca w Rzymie,że wprowadzenie Lidera Światowego jest błędem i plan podmiany przez liczbę 24 jako urodziny 24 styczniu mojej siostry Beaty Marii Idziak zamieniono na marzec na moje urodziny 10 marca podmienione na 28 marca jako sprawa w Sądzie Okręgowym w Toruniu, aby odnieść się do 28 czerwca daty ślubu mojego pod danymi Bożena Elżbieta Bochyńska z Jerzym Dariuszem Kaźmierczyk po czym przybrała nazwisko Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk co miało służyć wprowadzeniu moje siostry Beaty Marii Idziak za mnie pod Oświadczenie mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego z 28.06.2006 roku, gdzie jeszcze widnieje moje nazwisko na Bożena Piórecka z domu Bochyńska pod które zamierzano wprowadzić moją siostrę Beatę Marię Idziak wykazując ją jako złodzieja w celu przejęcia carskiego mienia przez Lidera Światowego.
Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice na dzień 09.03.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Próba podmiany rodziny carskiej przez Sąd Okręgowy w Toruniu do wprowadzenia NWO.

Doszło do podstawienia akt psychiatrycznych jako jednej osoby i akt agenta mosadu jako drugiej, aby wpisać mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk z siostrą Beatą Idziak w celu zastąpienia agentem mosadu , która podszyła się pod moje dane i wystawiła swoje zdjęcie na Facebook, którą zgłosiłam do prokuratury, która dorobiła dla niej alibi aresztując mnie w moim domu i męża skazując w SO Toruń IIK 164/11, aby podstawić pod nasz ślub 28.06.20-08 roku dla agenta mosadu. Ponieważ czas przyspieszył wstawiono datę 28 marzec co łączy z miesiącem mojego urodzenia. Miało to spowodować podmianę sprawy o urlop męża w SO Toruń IIK 164/11 do podstawienia innej osoby w celu zastąpienia mnie agentem wywiadu, który dorobił dla męża akta psychiatryczne wykorzystując trzy nasze siostry . Miało to skutkować likwidacją naszych rodzin przez Sąd Okręgowy w Toruniu, który znieważył moich rodziców i zamienił na moich teściów. Miało to spowodować wykorzystanie zeznań moich teściów przeciwko ich synowi i przeciwko mnie w celu upozorowania zamknięcia męża przez żonę w zakładzie psychiatrycznym a żonę przez dorobioną matkę za którą podstawiono teściową , gdyż moja mama i tata nie żyją.

Celem było podstawienie papieża Franciszka za mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek , któremu dopisali jego matkę za żonę czyli Katarzynę Krakowiak , której prawdziwe nazwisko ti księżna Katarzyna Radziwiłł i podstawiono pod Katarzynę Kaźmierczyk wnuczkę księcia Radziwiłł pozorując jej byłego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na księdza podstawiając papieża Franciszka co spowodowało podstawienie papieża pod dokumenty firmy męża APE UMEWEKLTTECHNIK AG w Szwajcarii, aby podstawić moją skradziona córkę Annę Marię Piórecką do Kościoła jako spadkobiercę po Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk za którego wstawiono papieża Franciszka w celu podmiany mojej linii genealogicznej jako linii Maryi , której nie uznają Żydzi tak jak Jezusa Chrystusa dla Lidera Światowego jako Antychrysta , który miał mieć dziecko z moją wnuczką Zuzanną córką Anny Marii Pióreckiej zamienioną na córkę przesuwając pokolenia w celu wstawienia za spadkobiercę po Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk skazanym w SO Toruń IIK 164/11 na fałszywe akta na zlecenie papieża Franciszka, który pozorował męża mojej skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej do pozorowania monarchii dziedzicznej jaką ogłoszono w radio Maryja w Toruniu co jest dowodem,że papież Franciszek został przerobiony na męża mojej skradzionej córki aby wykazać cesarska linię genealogiczną po moim ojcu zamieniając na byłego męża Dariusza Pióreckiego, którego zamieniono przez to na Dariusz Bochyński jako nagroda za niszczenie naszej carskiej rodziny. Papież Franciszek zamierzał wprowadzić dziecko Anny Marii Pióreckiej jej córkę Zuzannę pod jej dane jako żony której dziecko Zuzanna ,miał wprowadzić jako żonę Antychrysta jako Lidera Światowego o czym media wskazują, który miał mieć nieposzlakowaną opinię i miał udawać moją linię genealogiczną z której nie jest. Wykorzystano spół od 30 lat państwa Wójcik z panią Stanisławą Kalista zamieniając na pana Przygodę i spór o 2 cm w celu podstawienia filmowej osoby Pawlaka za którą wstawiono premiera Waldemara Pawlak zamieniając na Waldemara Maksalon , którego zamieniono na Waldemara Komisarz, pozorując na funkcję jako zarząd komisaryczny co podmieniono na Peter non Schilhorn na Belgię , gdzie podstawiono Matyldę jako Komorowska wykazując jako wnuczka Bronisława Komorowskiego w Prestiżu i zamieniono na szkołę jazdy jako “L” zamieniając na kawalerię . Sąd w Toruniu zamierzał wprowadzić Lidera Światowego przez podstawienie za mnie agenta mosadu, który wejść zamierzał jako Bożena Bochyńska pod nasz ślub traktując liczbę daty 28 jako sposób podmiany. Policja dokonała włamania na stronę internetową www. polskaprzyszłosc.wordpress.com podmieniając treść, aby pozorować inną osobę do kradzieży mienia przez fabrykowane spory przez Starachowice. Podmieniona treść strony aby podstawić fałszywe opinie psychiatryczne jest miernikiem szacunku policji i polskiego rządu oraz kościoła do rodziny carskiej w Polsce co oznacza, że zamierzano pobić osobę podstawioną jako agenta mosadu w celu uwiarygodnienia oszustw sądu i prokuratury, kryjącej działania kościoła. Sędzia upozorował w Toruniu, że skarb państwa jest właścicielem carskiego majątku ukrywając, że pieniądze pochodzą z kredytów na firmie męża , którego skazano, aby pobrać pieniądze przez roszczenie pozorując, że oddano mu nasze carskie mienie i obciążono listami dłużnymi Żydów co jest oszustwem do ukrycia kradzieży.

Zła nie można zwalczyć złem bo królestwo wewnątrz skłócone się nie ostanie i Lider Światowy wie, że papież Franciszek udaje męża mojej skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej co spowodowałoby jego zniszczenie i Kościoła Katolickiego. Próbowano to ukryć przez podstawienie Wiolety Wiatrowskiej za moją córkę Annę Marię Piórecką, a mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk podstawiono za byłego męża Dariusza Pióreckiego pozorując małżeństwo córki z ojcem. Sąd Okręgowy w Toruniu IIK 164/11 tajnie przerobił mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk za byłego męża Dariusza Pióreckiego pod dane Dariusz Kaźmierczak i podstawił Wiolettę Wiatrowską za moją córkę podstawioną pod moje dane osobowe w celu ukrycia podstawienia papieża Franciszka na Miedzną Drewnianą 244 pod dane mojego teścia podstawionego pod mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek. Oszustwo próbowano ukryć przez wstawienie mojej siostry Beaty Marii Idziak pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Nad Kamienną 25 co spowodowałoby oskarżenie Beaty Marii Idziak o kradzież , którą ukarano by według islamu obcięciem ręki podmieniając ją na naszą babcie. Dlatego zaznaczono prawą dłoń na zdjęciu babci i naruszono grób. Sfabrykowano zdjęcie mojego dziadka Brunon Bochyńskiego pozorując brak nogi, aby podstawić Feliksa Maksalon odlewnika, który na skutek wypadku miał zmiażdżoną nogę na odlewni i podstawiono Jerzego Brunona Bochyńskiego, któremu odjęto nogę pozorując cukrzycę i podstawiono jako Brunon Bochyński.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s