Paradyż jako rajskie ptaki na górze we Włoszech

Przechodząc z paradyż powiat Opoczno na Klasztor Kartuzów na pomorzu założony w XIV wieku przez księcia Pomorskiego Mestwina znany w księstwie poznańskim Paradyż jako klasztor Cystersów, z którego wyszli znani teologowie jaku i Piotr z Paradyża. Jakub z Paradyża przeprowadzał dysputy na Zamku w Krakowie z Husytami i brał udział w Soborze Bazylejskim . Monografię do pisma , która została po nim nw Bibliotece Jagielońskiej napisał ksiądz doktor Jan Fiałek co doprowadziło do podstawienia Józefa i Krysty Fiołek w Australii, która ma siostrę w Niemczech.Przez nazwę Patadiso , gran, szczyt w Alpach Graickich we Włoszech przechodzi się na Paradiseidae jako rajskie ptaki co oznacza połączenie z Raiskiem w Krakowie, gdzie miałam kupić dom i podstawienie pod ptaki, które miały wyśpiewać prawdę, które podmieniono na firmy windykacyjne aby zniszczyć historię pierwszej rodziny świata podstawiając ikonę Maryi w Rapperswil na która oddawały odchody ptaki.

Starachowice na dzień 11.03.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk

PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Podmiana dzieci służących z Palcu w Kruszynie pod nasze trzy siostry Beatę-Martę-Wiolettę
Zamiana Katowic na Miedzną Drewnianą

Stworzono w Kościele pedofilię, aby ukryć dwoje moich skradzionych dzieci Annę Marię Piórecką i Michała Pióreckiego i podstawienie ich jako żony i męża papieża Franciszka. Jest to kontynuacja pracy komunistów widocznej w IPN, gdzie wprowadzono mojego tatę, za męża córki czyli mnie i podstawiono Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego z 28.06.2006 roku, gdzie skrót „ks.” zamiast odczytać jako książę odczytano jako ksiądz tworząc pedofilię przez system PRL, gdyż wówczas miałam 6 lat, gdyż wpisano mnie za żonę mojego ojca. Spowodowało to podstawienie dwoje dzieci ukradzionych do kościoła jako dzieci księdza i muzułmanina. Moja trójka pozostałych dzieci miała być usunięta oraz moja siostra z dziećmi.

Zastosowano oszustwo do kradzieży pieniędzy i wpisano Genowefę Maksalon z domu Kołodziejczyk jako Maria Maksalon fikcyjną osobę, aby podstawić pod Marię Tarnowską i Marię Lubomirską oraz Marię Romanow po czym upozorowano związki z papieżem Franciszkiem i papieżem Benedyktem XVI jako Józef w celu podstawienia na działce Nowowiejska w Starachowicach zamienić mojego tatę na Józef Mazurek , aby przejść na dziadka Jana jako Radziwiłł i podstawić Marię Tarnowską córkę dziadka pod Marię Kołodziejczyk w celu kradzieży mienia po moich rodzicach.

Podstawiono kolejny wypadek kolumny z czołgiem z samochodem Polo w Białymstoku z kobietą do podmiany działu spadku na Wiolettę Wiatrowską z udziałami 3% w SOF-ART Sp. z o.o., która to sprawa podstawiona jest do SO Toruń IIK 164/11 i połączona z Sądem Rejonowym w Łęczycy, gdzie podstawiono fałszywe akta psychiatryczne do mandatu z fotoradaru w Nowej Wsi podmieniajc ubezpieczenie samochodu teścia Jana Kaźmierczyk na ubezpieczenie Wioletty Wiatrowskiej w celu podstawienia jej danych na Bożena Piórecka do zamiany na Dariusz Piórecki, gdyż jego akta włączono do SO Toruń IIK 164/11 przez podmianę spraw jako niezgodność pesel w Kielcach do ukrycia kradzieży pieniędzy zamieniając Dariusz Piórecki ( obecnie Kornaszewski) na Ewę Bukrym z Białegostoku pod sekretarkę Urzędu Skarbowego panią Ewę Machowską obecnie Ewę Kornaszewską zamienioną na mężczyznę jako związek dwóch mężczyzn pod który podstawiono dwóch papieży jako homoseksualistów pod który podstawiono W. Putin i Dymitr Miedwiediew podstawionego pod Sebastian Dymitr Limanówka podstawiony pod Sebastian Turowski w USA syn Elżbiety Włodarczyk jako numer 0001 i 002 pod który podstawiono jej matkę Cecylię Włodarczyk z domu Bochyńska dziecko służącej z Pałacu w Kruszynie na Bohaterów Westerplatte 1/1 co zamieniono na prokuratora Wilczyńskiego w SO Toruń IIK 164/11 jako spadkobiercy na kradziony mieniu carskim wykorzystując Fundację APEX-STAR oskarżonego za którego spadkobierce podstawiono prokuratora.

Podstawiono kobietę Ewę Machowską obecnie Ewę Kornaszewską jako mężczyznę pozorując moją córkę Martę Bochyńską która miała samochód Polo w Irlandii za jej żonę.

Wykorzystano rachunek prawdopodobieństwa i kombinacje do powielenia ilości związków do zwielokrotnienia ilości pobranych pieniędzy jako ubezpieczenia przez podstawienie Wioletty Wiatrowskiej pod dane Bożena Piórecka zamienione na Dariusz Piórecki w celu ukrycia pobranych pieniędzy przez PEKAO SA w Łodzi jako windykacja precjozów carowej Katarzyny II , przez bank PEKAO SA na dane Bożena Piórecka, gdyż takie dane podstawiono pod Teresę Daniszewską pozorując chorobę Teresy Szmytka matki Konrada Szmytka podstawionego pod Konrada Wiatrowskiego męża Wioletty Wiatrowskiej podkładając akta chorobowe teściowej pod akta pozorowanego świeżego zawału w SO Toruń II 164/11, które sfabrykowano do ukrycia zatrucia mnie i męża Szwajcarii w 2006 roku po czym nas okradziono przez SO Kielce IIIK 207/07 z zaskarżenia Czesława Daleszak, który podstawił swoją żonę Lidię Marie Daleszak za córkę mojego ojca Józefa Bochyńskiego przez Urząd Skarbowy po czym dokument ukryto i podstawiono jako podmiana akt w Sądzie Rejonowym w Starachowicach przy nieuznanej sprzedaży działki Nowowiejska jako Dz.Kw. 4005/11 i Dz.Kw. 4006/11 co jest dowodem oszustwa w sądzie, gdzie Zakon Maltański podstawił członka przez fałszerstwa na Montelupich w Krakowie opinii psychiatrycznych do ukrycia sprzedaży Pałacu w Kruszynie przez podstawionego agenta pod księcia Stanisława Lubomirskiego, który faktycznie był zastrzelony przez księdza w 1932 roku, gdy szedł na pomoc mojej babci Marii Lubomirskiej, która po urodzeniu mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego spalono z jej matką i służbą , której dzieci wychował mój dziadek, pod nazwiskiem Bochyński co spowodowało wykorzystanie ich do kradzieży pieniędzy i reaktywację COP co ukryto przed moimi rodzicami i było powodem ich zamordowania co próbowano obecnie zrobić dla nas.

Do eliminacji rodziny wykorzystano akta mężczyzny z Krosna, który wybudował duży dom i został zaskarżony przez swoją żonę i pobity przez pięciu policjantów co podłożono pod Jerzego Kucha i jego siostrę Elżbietę Piórkowską, którą zamieniono na Bożena Piórecka przez akta sprawy rozwodowej z Dariuszem Pióreckim, a mnie anonsował Urząd Miasta Starachowice jako Kazimiera czyli mate Elżbiety Piórkowskiej ( Elżbieta Szybart z domu Piórkowska) podstawionej na Rudę Maleniecką.

Zamierzano upozorować, rozmowy telefoniczne, aby dorobić akta niepoczytalności i podstawić dla mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na adres moich rodziców na Bohaterów Westerplatte 1/1, aby ich znieważyć co prowadziło do aresztowania mężów w wytworzonych związkach przez kombinacje w celu zwielokrotnienia pobranych pieniędzy a po odwróceniu zamiany kobiet na mężczyznę jako sprawa Ko 336/13 zamieniono Ewę Podolską czyli Bożenę na mężczyznę i podstawiono Ewę Kornaszewską pod konto w PKO BP SA na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, gdzie wpłynęło miliard sto milionów euro jako numer 336 dawny numer konta Zakładów Starachowickich w PKO w Radomiu pod który podstawiono dawnych pracowników zakładów dziadka jako spadkobierców w tym podstawiono Jarosława Kaczyńskiego jako Rzeźniczka co połączono ze szpitalem w Ostrowcu Świętokrzyski, którego przed laty dyrektorem był z zawodu rzeźnik, aby dokonać podmiany zawodu na nazwisko i odwrotnie chrzestnego Józefa Kowalskiego zamierzano zamienić na Kowala.

Ukryto zakup przez Credit Suisse AG udziałów w PEKAO SA z pieniędzy pobranych z APE UMWELTTRECHNIK AG założonej na podstawie PPH APE -Jerzy Kaźmierczyk , pobierając kolejne pieniądze na zakup Polbanku SA jako Raiffeisen-Polabnk SA przez tajnie prowadzone sprawy Andrzeja Pachowskiego w Łodzi, gdzie ze sprawy SO Kielce IIIK 207/07 przesłano kwotę kary 10.000,- PLN co ukryli świadkowie, którzy twierdzili, że windykacje w Łodzi były bezskuteczne oraz na koniec zakupiono PKO BP SA po decyzjo przelewu 100,- milionów euro przez pełnomocnika na konto PKO BP SA w Starachowicach przez konto męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu powiększając kwotę o miliarda euro do zakupu banku PKO BP SA co ukryto przez połączenie Elżbiety Piórkowskiej z Bartłomiejem Misiewiczem jako Wielki Szu . Działania ukryto w Toruniu, gdzie sędzia Wojciech Pruss znieważył moich rodziców twierdząc , że nie byli arystokratami aby ich okraść, gdyż podstawiono do sądu w Starachowicach i IPN pana Jerzego Brunona Bochyńskiego syna służącej z Pałacu w Kruszynie i wydano akta spraw , które wykazywały Jerzego Bochyńskiego, który w rzeczywistości nie prowadził żadnych spraw, ale podmieniono akta i podstawiono synów skazanego na śmierć za sadyzm Bronisława Mazurkiewicz zamienionego na Bruno Mazurkiewicz, którego synowie przybrali nazwiska Aleksander Tarnowski i Juliusz Tarnowski i ukryli się w Kanadzie.

Beata Maria Idziak kilkukrotnie przesyłała dokumenty, że przekazuje dla mnie mienie w części , która jej przypada po naszych rodzicach co sąd nie uznał w sprawie , gdy miałam reprezentować jako właściciel całości w sprawie wspólnoty mieszkaniowej o przyłącze wodne Heleny Surma co sąd nie uznał , a przyjął dokument siostry Beaty Marii Idziak i wręczył sędzia Hubert Wicik dla Heleny Surma. Spowodowało to wstawienie Heleny Surma za spadkobiercę po moich rodzicach jako słupa oddając część mienia rodowego na słupa i podstawiono Lidię Maksalon jej ojca Józefa podstawionego pod mojego tatę Józefa Bochyńskiego, aby pozorować, że jest tą samą osobą i podstawiono Edytę Maksalon za żonę, a Zuzannę Maksalon za córkę mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego co ukryto przez podstawienie Zuzanny Czyż pod księdza emeryta Czyż, aby go znieważyć i podstawiono Lidię Daleszak pod Lidię Maksalon czyli ludzi obcych w celu zamiany kupującej działkę na ulicy Nowowiejskiej za spadkobiercę i podzielono tajnie działkę , aby na ½ wpisać fałszywych spadkobierców pod moje dane i obciążyć podatkiem za ½ pozorując sprzedaż i kupno, gdyż pieniadze pochodziły z fundacji męża APEX-STAR pozorujać, że kupuję do siostry Beaty Marii Idziak mienie, gdyż sfałszowano akta, aby pozorować, że mieliśmy innych ojców co jest oszczerstwem Kościoła i rządu, który podał się za spadkobiercę na firmach i fundacji męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk. Ukryto to przez podstawienie Ewy i Dariusza Kornaszewskich na Lipie Henryk Szyb 1 na Willi Rosochacz wykorzystując fakt, że był tam wcześniej zameldowany jako Dariusz Piórecki, którego podstawiono pod dane Wioletty Wiatrowskiej, która nabyła 3% udziałów w SOF-ART Sp. z o.o. w 2003 roku a Konrada Wiatrowskiego podstawiono za brata Marty Cybulskiej i upozorowano spadek na Lipie Henryk Szyb 1 podstawiajac dyrektora Konrada Szmytka pod Konrada Wiatrowskiego męża Wioletty Wiatrowskiej jako spadkobiercy po Jerzyn Dariuszu Kaźmierczyk co połączono z Grażyną Kulczyk jako Grażyna Szmytka (która ma syna Artura) pozorując związek z jej ojcem Bogusławem Szmytka zamienionym na Bogusław Krasuski. Podstawiono Roman Polański pod Roman Bochyński pozorując kolejny związek jako Grażyny i Romana , którzy mieli się przenieść pod dawny mój adres na Konstytucji 3-Maja 23/9 piętro niżej pod Agencję Rozwoju Regionalnego jako spadkobiercy zamieniając Grażyna Kulczyn na Grażyna Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk jako połączenie kilku fałszywych linii genealogicznych jako Grażyny Szmytka i Elżbiety Włodarczyk w celu wstawienia jako Grażyna Elżbieta. Jako spadkobiercę po żyjącym Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk wstawiono również Martę Cybulską jako spadkobierca za którą podstawiono moją córkę Martę Bochyńską za którą wstawiono Martę Rzeźniczka czyli Martę Kaczyńską. Agencja Rozwoju Regionalnego zaplanowana była pod Ministerstwo Rozwoju , aby kryć oddanie Skarbu Państwa dla fałszywego kręgu spadkobierców podstawionego na PGR jako Agencja Rynku Rolnego , która przejęła mienie arystokratów i podstawiła rolników.

Wykorzystano dane mojego dziadka Brunona Mariana Franciszka Bochyńskiego tworząc cztery linie Brunon Bochyński, Marian Bochyński i Franciszek Bochyński i czwartą przez wojsko na Roman.

  1. Pod Franciszka podstawiono mamy ojca Franciszka Jana Mazurek czyli hrabiego Jana Tarnowskiego i zamieniono na papieża Franciszka łącząc z moim pradziadkiem carem Mikołajem II Romanow jako Franciszek Bochyński/ Bocheński ojcem Brunona Bochyńskiego przez Izydor przechodząc na patriarchę Moskwy.

  2. Marian Bochyński został podstawiony pod Elżbietę Włodarczyk pannę z dzieckiem Sebastianem Turowskim

  3. Brunon Bochyński podstawiony pod Bronisława Komorowskiego wstawiając jako sadysta Bronisław Mazurkiewicz tłumacz gestapo w Zakopanym zwany Bruno ojciec Aleksandra Tarnowskiego i Juliusza Tarnowskiego w Kanadzie.

  4. Roman Bochyński linia wstawiona dla WSI podstawiając Roman Polański pod Roman Sanguszko podstawiony na Tranów, gdzie sprzedano Górę Marcina na fałszywych spadkobierców.

Doszło do podstawienia Marian Bochyńskiego na Wytwórnie Wód Gazowych mojego dziadka podstawionej na Radom jako Marian Bochyński i pod tymi danymi znał mojego dziadka pan Dąbrowski, którego wujek książę Sanguszko został zamordowany z rodziną na Ukrainie za którego wstawiono handlarza narkotyków Dariusza Dąbrowskiego, którego karnie zwolniłam z SOF-ART Sp. z o.o. , który prowadził .szwalnię w Skarżysku-Kamiennej i podstawiono Edytę Maksalon pozorując , że jest to firma SOF-ART Sp. z o.o wstawiając ją spadkobierca po jej żyjącej mamie, która był zatrudniona w SOF-ART Sp. z o.o., ale nie podjęła pracy. Celem było podstawienie Zuzanny córki Anny Pióreckiej za spadkobiercę na SOF-ART Sp. z o.o. na moim ojcu Józefie Bochyńskim pozorując jej ojca, gdyż DNA wykaże jest córką skradzione Anny Marii Pióreckiej.

Aby ukryć oszustwo wytworzono trzy fałszywe opinie psychiatryczny o urojeniach dla mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk dwie na Montelupich w Krakowie do ukrycia zamiany zastrzelonego w 1932 roku pradziadka księcia Stanisława Lubomirskiego pozorując, że przeżył i został zamordowany na czasie II Wojny Światowej na Montelupich w Krakowie do podstawienia członka Zakonu Maltańskiego, który podał się za księcia Stanisława Lubomirskiego i sprzedał Pałac w Kruszynie oraz padał się za właściciela Zamku w Nowym Wiśniczu.

Druga fałszywa opinia psychiatryczna została wytworzona przez lekarza z Ukrainy pracującego w Pińczowie, który dorobił nieistniejącą probę samobójczą i wytworzono koleją opinie przez Montelupich w Krakowie w celu podstawienia danych pod księcia Alfreda Krzysztofa Radziwiłł, który w 1939 roku upozorował samobójstwo w celu ochrony, gdyż jego żona była Niemką i prowadziła Nimiecki Czerwony Krzyż w Krakowie. Był on zmuszony się ukryć , gdyż inaczej musiał wyjechać na front do armii niemieckiej zgodnie z obowiązującym prawem. Ukrył się pod nazwiskiem Wincenty Jasiewicz , któremu obecnie dopisano Rawicz, aby nawiązać do mojego dziadka Brunona Bochyńskiego z którym trafił do jednej celi na Firleju w Radomiu w grupie notabli ze Starachowic, gdzie był teren wojskowy. Księżna Radziwiłł wstawiła się do Kanclerza Niemiec Adolfa Hitlera za sowim mężem wskazując na mojego dziadka Brunona Maria Franciszka Bochyńskiego , a oficjalna moja babci wstawiła się do gestapo za mężem, gdzie wstawiono Bolesławę Bochyńską za Stanisławę Bochyńską, aby nawiązać do Stanisława Lubomirskiego, którego córkę czyli moją prawdziwą babcię księżną Marię Lubomirską spalono w Pałacu Kruszynie, która przekazała motyla Faberg`e za zwolnienie mojego dziadka i była to jego siostra Maria Romanow. Z tego powodu Urząd Miasta Starachowice podmienił mojego tatę Józefa Bochyńskiego przez zapis na Józef Mazurek w celu zamiany na Radziwiłł , gdyż podstawiono mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek za męża jego matki Katarzyny Krakowiak czuli księżnej Katarzyny Radziwiłł, pod którą w 1999 roku podstawiono Katarzynę Kaźmierczyk wnuczkę księcia Radziwiłł zamieniając mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego na mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk zamienionego na księcia Jerzego Radziwiłł w celu wstawienia spadkobierców na APE UMWELTTECHNIK AG. Dlatego podmieniono drugą żonę Waldemara Maksalon panią Alicję Maksalon z domu Kowalska jako Alicję Mazurek w celu kradzieży precjozów carskich w banu PEKAO SA, aby podstawić pod Radziwiłł na Łódź. Podstawiono Jakub Jan Piórecki oraz Marta Jadwiga Bochyńska pod fałszywe dane mojego taty Józefa Bochyńskiego jako Józef Mazurek podstawiając Dariusza Jerzy Piórecki jako Dariusz Bochyński, który udawał męża swojej córki Marty Pióreckiej, która zmieniła nazwisko na moje panieńskie Bochyńska. Podstawiono córkę Adama Pióreckiego obecnie Kornaszewski z pierwszego małżeństwa z Agnieszką z domu Krześniak czyli ich córkę Wiktorię Kornaszewską jako korporacyjne dziecko w Polsce.

Wytworzona opinię tajnie wykorzystano w Łodzi do windykacji precjozów carskich, jako Andrzej Pachowski i Piotr Bukat, gdyż precjoza carskie znalazły się na skutek naszego wniosku do prezydent Szwajcarii, aby wskazać miejsce pochowania dziadka Brunona Bochyńskiego jako ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński albo zwrócić broszkę Faberg`e z motylem jako prawo wojenne co spowodowało uruchomienie martwego konta z byłym mężem podmieniając mnie na sekretarkę US do upozorowania zwrotu dla mnie precjozów uniemożliwiając mi dostęp do konta wznowionego na Bożena Piórecka. Poprowadzono ponownie sprawy do podmiany danych osobowych na fałszywy krąg spadkobierców co spowodowało wykorzystanie Teresy i Krzysztofa Daniszewskich przez bank PEKAO SA, który przysyła jej wyciągi na nazwisko Bożena Piórecka z PEKAO SA.

Trzecią opinie psychiatryczną wytworzył szpital w Toruniu, który wpisał urojenia dla męża i podważył arystokratyczne pochodzenie mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego arystokraty z urodzenia co określił sędzia Wojciech Pruss w wyroku, gdyż kościół posiada skradzione moje dzieci, których DNA wykazuje jako jedyną żyjącą rodzinę co miało usunąć nasze rodziny, aby ukryć kradzież. Sędzia Wojciech Pruss nie wykazał przelewu 300,- tysięcy PLN z Katowic do Szwajcarii, ale wstawił fałszywe zeznania świadków, gdyż pieniądze na Fundacje APEX-STAR zostały uruchomione w 2004 roku czyli rok wcześniej niż dokonano przelewu, ale podstawiono inne osoby. Ukryto takie działanie przez fałszywe zeznania. Ukryto przelew ze Szwajcarii dla Mariusza Kołodzińskiego, gdyż zamieniono przelew 100,- tysięcy PLN na przelew 100.000.000,- PLN powiększony o miliard na prywatne moje konto w PKO BP SA w Starachowicach na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z konta męża Jerzy Dariusz Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu w Szwajcarii i zakupiono z przelanych pieniędzy za 8,- milionów budynek w którym znajdował się bank PKO BP SA przez podstawienie Wydawnictwa 24 i wynajęto budynek banku dla Sądu Rejonowego w Starachowicach drugi wydział karny co podmieniono na drugi wydział karny w Toruniu w celu ukrycia oszustwa. Zamierzano podłożyć akta Dariusz Pióreckiego podczas jego aresztowania, gdy został zamknięty w piwnicy przez moją mamę Filomenę Bochyńską, gdy szedł z siekierą po czym powiedział, że chciał zabić moją mamę a nie mnie i takie akta zamiezrano podlozyć teściuowekj Lucjia Kaźmierczyk pozryjc ją na matke dariusza Pióreckiego dorabijć akta,ze ma niebezpiecznego syna przez Urząd Miasta Starachowice. Doprowadziło to do wymuszenia zachowań innych osób, aby pozorowali sytuację z przeszłości podkładając rozmowy telefoniczne , które są sterowane , a które miały wykazać , że maż jest niebezpieczny podkładając akta Dariusza Pióreckiego pod moją obecną teściową Łucję Kaźmierczyk zamienioną na Łucję Kaźmierczak, aby podstawić pod Elbląg skąd pochodzi Dariusz Piórecki a jego matka z Gdyni.

Podłożono sprawy rozwodowe byłej teściowej Tramp oraz podstawiono pan Niewczas ojca Ewy Kornaszewskiej z domu Niewczas z pierwszego męża Machowskiej , aby podstawić Dariusza Kornaszewskiego za spadkobiercę po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich, mnie i siostrę podstawić pad pana Niewczas , którego mienie sprzedał jako dług komornik przez Ewę Machowską z domu Niewczas podstawiając dług mojego taty Józefa Bochyńskiego na Warszawę , aby wstawić panią Kruk jako udziały po moim ojcu kryjąc za słupem Helena Surma, która nic nie miała jako emerytka nagle otrzymała majątek po moich rodzicach wpisując ją na numer 1 do kradzieży mienia i tak wpisano moja firmę IMPERATOR ROMANOW z zamiarem zadłużania wydając regon obcym osobom. Badanie DNA wykaże fałszywe opinie psychiatryczne użyte do kradzieży mienia przez Zakon Maltański, który wykorzystał prawników jako konflikt interesów.

Połączono Hutę Szkła wybudowaną w Ujeździe przez kradzież naszego mienia przez oszustwo Andrzeja Pachowskiego, który podmienił moje dane i podstawił swoją żonę pod skradzioną moją córką Annę Piórecka i weksel Piotra Bukat podmieniono na weksel męża PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na Łódź. Podstawiono historię urodzenia diabla w Krakowie pod Kartezjusza pływak (diabełek, laleczka z kolorowego szkła wewnątrz pusta, z bardzo wąskim otworkiem na końcu zgiętego ogona) Pełni funkcję pływaka, który się zanurza w wodzie. Wykazano, że urodzony diabeł miał przerośnięty kręgosłup i podstawiono laleczkę z kolorowego szkła. Połączono to z Kartuzi (Ordo Cart(h)usensis, skrócine O.carth) Zakon pustelniczy założony przez świętego Brunona w samotni La Chartreuse pod Grenoble w 1048 roku , zatwierdzony w 1176 przez Aleksandra III. Siedzibą generała była Certosa di Lucca ( Włochy) . Podstawiono zakonnice Kartuski mające regułę Kartuzi założone przez Św. Anhelma w 1147 roku w Polsce. Znajdowały się Kartuzi w Kartuzach czyli dawniej Paradyż (Raj Maryji) , w Berezie nad Jesiołdą i w Gidlach. Połączono mojego dziadka Brunona pod zakon Św. Brunona na Paradyż jako rodzina Maryi i wstawiono Luftwaffe czyli podstawiono Hermana Gerling Werke , aby połączyć z Zakładami Starachowickimi, które oddano dla fałszywego kręgu spadkobierców podstawiając Jarosława Kaczyńskiego i Martę Kaczyńską.

Potraktowana zostałam jako pływak przez Kościół, który traktuje ludzi jako chodzące działy spadku w celu uzyskania zysku.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s