Okradanie carskich depozytów w USA przez fabrykowane dokumenty w Toruniu

Starachowice na dzień 12.03.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Fabrykacja dokumentów przez Sąd w Toruniu do ukrycia kradzieży w USA carskiego mienia.

Doszło do przestępstwa przez SR Starachowice i Pocztę Polską SA, która wydała do mnie list dla innej osoby aby ukryć prowadzenie tajnie spraw i podstawić córkę teściów Martę Cybulską za spadkobierce po moim dziadku Franciszku Janie Mazurek. Wykorzystano wniosek o przywrócenie sprawy mojego męża SO Kielce IIIK 2007/07 jako zbieg egzekucji w skład której również wchodziła sprawa o fakturę 300,- tysięcy, która była prowadzona ponownie przez Prokuraturę Toruń VDs 31/07/Sp jako sprawa Metron SA od 1999 roku jako SO Toruń IIK 164/11co łączy z datą śmierci mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek czyli hrabiego Jana Tarnowskiego przez datę w imieniu Skarbu Państwa, w sytuacji , gdy Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa e-mailem potwierdziła, że nie prowadziła żadnych spraw przeciw mężowi Jerzemu Dariuszowi Kaźmierczyk. W SO Toruń IIK 164/11 podstawiono fałszywy krąg spadkobierców i podmieniono dane osobowe przez pomyłki pisarskie. Spowodowało to wykorzystanie mecenasa Łukasza Drapisz , który prowadził męża sprawy w SA Gdańsk IIAKa3/16 jako błędne ustalenia faktów przez SO Toruń IIK 164/11 po czym miał prowadzić przywrócenie pierwotnej sprawy SO Kielce IIIK 207/07 jako SA Kraków IIAKo67/16. Po zwróceniu dokumentów i utrzymaniu skazania męża oraz zgody na przywrócenie sprawy z tytułu obowiązującego prawa z powodu kasacji, do której nie dotrzymał terminu adwokat okazało się ,że prowadził sprawę moją Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk o przywrócenie przez Sąd Apelacyjny sprawy z SR Starachowice INs 956/09, ale określając, że prowadzi sprawę mojego męża IC 178/15, w której ja zostałam eksmitowana ze swojego domu a mąż skazany pozorując, że nie jesteśmy małżeństwem , aby podstawić sąsiadów na miejsce domu moich dziadków, którzy mieli ukryć podstawienie córki teściów na Nad Kamienną 25. Oznacza to, że pan mec Łukasz Drapisz zamiast prowadzić męża sprawę w Krakowie i Toruniu poprowadził sprawę z mojego powództwa , gdzie ja występowałam co znaczy, że podmienił mi męża, aby podstawić jako spór Nad Kamienną 25. Wykorzystany został mój wniosek o przywrócenie sprawy SR Starachowice INs 956/09 , gdzie Waldemara Maksalon doprowadził do śmierci moje mamy Filomeny Bochyńskiej i zamienił sprawę o zniesie współwłasności na nieruchomości mamy po jej mamie na sprawę po dziadku czyli mamy ojcu Franciszku Janie Mazurek , aby podstawić fałszywych Tarnowskich. Wstawienie sprawy INs 956/09 jako sprawa po moim dziadku została umieszczona w Księgach co oznacza , że nie ma przejścia , aby mnie wyrzucić , gdyż dziadkowie mieli tylko jedną córkę moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską, która miała jedynie mnie z siostrą z jedynego małżeństwa z naszym ojcem Józefem Ludwikiem Bochyńskim co powoduje uniemożliwienie wprowadzenia kogokolwiek na nieruchomość , ale doszło do przerobienia mojego taty Józef Bochyński na Józef Mazurek przez Urząd Miasta , gdzie pracuje Marta Cybulska z domu Kaźmierczyk , którą podłożono za spadkobiercę po moim dziadku Franciszku Janie Mazurek czyli po mamy ojcu, który był prawdziwym hrabią Janem Tarnowskim. Doszło do podstawienia Marty Cybulskiej za żonę jej brata czyli mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, którego podmieniono na byłego męża Dariusza Pióreckiego i podmieniono na Dariusz Bochyński, aby podstawić jako spadkobierców nasze dzieci w celu wyręczenia się przez Kościoły naszymi rodzinami, których zniszczenie zaplanowano przy ich urodzeniu jako kabała z dwóch najbardziej szanowanych rodzin Kościoły przerobiły na rodziny patologiczne, aby wstawić w nasze miejsca wychwalane przez kościół osoby z patologicznych rodzin. W jednym przypadku chwaląc przodków państwa Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich, którzy mordowali ludzi posypując wapnem z drugiej w Kościół Zielonoświątkowy twierdził, że się nawrócili i podstawiono Jerzego Bochyńskiego jako Jerzy Kaźmierczak wstawiając na Niemcy jako rodzina Kanclerz Niemiec.

Doszło do przysłania z sądu pisma z sygnaturą jako spór, abym wniosła opłatę do czego się nie odniosłam , gdyż w sądzie pokazano mi ,że umieszczono moją sprawę z Krakowa co nie było sporem co oznacza, że Waldemar Maksalon stworzył spór na Kraków co obecnie ukryto przez podmianę mnie Bożeny na drugie imię Elżbieta ponownie przysyłając pisma z Sądu Rejonowego Starachowice o uiszczenie opłaty 100,- złotych dla mnie i osobno dla męża przy czym podmieniono mnie na Elżbieta jako błąd systemu tworząc niezgodność pesel. Doprowadziło to do ukrycia podstawienia mojego teścia Jana Kaźmierczyk pod mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek a mojego męża Jerzego Dariusz Kaźmierczyk pod mojego ojca Józefa Bochyńskiego zamieniając na Jerzego Kaźmierczak czyli Jerzego Bochyńskiego z Katowic, który miał mnie wyrzucić z domu pozorując awanturę i zamieniając mnie na mężczyznę, gdyż dorobiono akta, że zostałam pobita przez pięciu policjantów podkładając akta mężczyzny z Krosna i podstawiono Elżbietę Piórkowską siostrę Jerzego Kucha w nasze miejsce, którzy mieli być pobici, gdyż podmieniono moje dawne dane w sprawie rozwodu z Dariuszem Pióreckim przez USC Białystok do SO Kielce na Bożena Piórkowska, a Urząd Miasta Starachowice anonsował mnie jako Kazimiera czyli matka Elżbiety Szubart z domu Piórkowska, którą podstawiono pod drugie moje imię  podmieniając mnie na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk  i dalej podmieniając mnie Bożenę  dodatkowo na Bochyńska-Kaźmierczak, aby to ukryć. Sprawa IC 178/15 została zakończona przez SO Kielce IICZ 422/16 , gdzie wykazano, że mąż może pozostać oraz przyjęto moją skargę podmieniając mi nazwisko na Kaźmierczyk-Bochyńska co nie zostało sprostowane. W sprawie mogliśmy pozostać co było nieodwołane i nie można się od tego było odwołać, ale prowadzono tajnie sprawy tworząc kolejne dwie sygnatury przez ten sam sąd na trzy tożsamości wykazując w ostatniej moją eksmisję jako zamiana sprawy przywrócenia SO Kielce IIIK 207/07 zamienionej na SA Kraków IIAK067/16 podmienionej na INs 956/09 , aby podmienić dane do Torunia, gdzie wykazano Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk za żonę męża z Torunia co jest oszustwem do wyprowadzenia pieniędzy z mojego konta w PKO BP SA, gdzie przesłano pieniądze przez pełnomocnika przez konto mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Szwajcarii co stworzyło wyrok skazujący na zamkniętą firmę od 2007 roku, aby wytworzyć roszczenie jako niebezpieczne obroty zagrażające ekonomi kraju do kradzieży pieniędzy z mojego konta w Starachowicach tworząc oszustwa jako INs 554/16 , gdzie stworzono ze mnie i siostry dłużniczki odwołując się do sprawy po śmierci rodziców Km 336/10 w 2016 roku co jest oszustwem i próbą wprowadzenia mnie na miejsce mamy , aby mnie zabić i męża oskarżyć pozorując spór. Dlatego Sąd Okręgowy Kielce rozdzielił mnie z mężem przysyłając na dwa adresy sprawy na Miedzną Drewnianą i Starachowice , aby podmienić rodzinę do Torunia pozorując mnie Bożenę na Elżbietę. Wytworzenie trzy sygnatury sprzeczne ze sobą z jednego sądu do jednej sprawy co jest dowodem podstawienia trzech osób wytworzonych z jednej do kradzieży mienia i oskarżenia męża , aby dokonać kradzieży zamierzając go zabić.

Podstawiono moje doniesienie w obronie męża, gdy był aresztowany na sprawę przeciwko przez prokuratora Jerzego Krystynieckiego w Starachowicach i pokazano taki spreparowany dokumenty dla mojego teścia , aby z ich rodziny zrobić rodzinę patologiczną wykazując nieprawdę ,że ma syna oszusta okradając mnie ze wszystkich nieruchomości, które wykazałam do poręczenia mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk do SO Toruń IIK 164/11 w celu zwolnienia go z długu , gdyż sprawa była podwójnie prowadzona i zagrażało to życiu męża. Po czym przewłaszczono nieruchomości podstawiając słupa Helenę Surma na nasze mienie i podstawiono sprawę IC 178/15 jako sprawę zamiany zamiany mojego dziadka na mojego teścia, aby wprowadzić jego córkę Martę Cybulską na miejsce mojej Marty Bochyńskiej czyli dokonano podmiany rodziców i podstawiono nasze dzieci jako spadkobierców dorabiając im już akta kryminalne jako kabała czyli plan zniszczenia rodzin najbardziej szanowanych na świecie przy udziale kościoła i rządu.

Według obowiązującego prawa Sąd Apelacyjny w Krakowie miał obowiązek przywrócić sprawę SO Kielce IIIK 207/07 do czego wezwał trzykrotnie czego nie zrobił adwokat Łukasz Drapisz co spowodowało zaakceptowanie sfabrykowanego aktu oskarżenia VDs31/07/Sp przez Sąd Najwyższy w celu ukrycia wyprowadzone carskiego mienia pod które podstawiono listy dłużne Żydów przez działania adwokata reprezentującego interes prawny Aleksandra Tarnowskiego i Juliusz Tarnowskiego z Kanady synów Bronisława Mazurkiewicz tłumacza gestapo w Zakopanym skazanego na śmierć w PRL za sadyzm wobec więźniów w celu ukrycia dokonanych kradzieży w Krakowie w tym na Wawelu. Fałszywi Tarnowscy uwierzytelnili się przez sprawę agentów prowadzone nielegalnie Waldemara Maksalon i Wiesława Maksalon oraz Czesława Maksalon zamienionego na Czesława Daleszak , który prowadził sprawy w Kielcach co ukryto jako niezgodność pesel, aby podstawić za mnie jego żonę i za moją siostrę. Wykorzystano moją skradzioną córkę Anne Marię Piórecką jako spadkobiercę i jej córkę Zuzannę, którą kościół oddał w ręce Edyty Maksalon córki Waldemara Maksalon, który pozorował spadkobiercę po mnie i mężu w celu tworzenia windykacji do Fundacji APEX-STAR realizowanych przez konto męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu.

Oznacza to, że Sąd w Toruniu pobrał nieruchomości za 300,- tysięcy i to ukrył skazując męża, aby ukraść pieniądze z konta w PKO BP SA w Starachowicach na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i ukryć, że pobrano już wcześniej pieniądze z Fundacji męża w Katowicach APEX-STAR, a sprawa jest prowadzona na powielone dane dla służb wywiadu do USA. Z tego powodu podstawiono najlepsze rodziny w świetle rodzin kryminalnych i podstawiono roboty murowe jako zniszczenie faktycznego ogrodzenia Nad Kamienną 25 , które jest sukcesywnie niszczone i podmieniane, a obecnie następuje próba obalenia. Gdyż już przesunięto granicę i u sąsiadów i wbito paliki jako nowe ogrodzenie w celu zamiany rodzin, aby pozorować, że ktoś inny jest właścicielem nieruchomości po wymordowaniu rodziny co miało być ukryte jako postawienie ogrodzenia na działce Pasternik 25 przez sąsiadów jako roboty murowe w USA finansowane przez Meksyk. Powodem niszczenia dwóch najbardziej szanowanych rodzin jest to , że ja z obecnym mężem mamy drugie małżeństwo co oznacza, że prezydent Donald Trump przy trzech jego małżeństwach jest wykorzystywany, aby sam dla siebie postawił ogrodzenie jako zamknięcie w wieży własnymi rekami jak to czyni masoneria niszcząc nasze rodziny i nastawiając przeciwko mordując moich rodziców, a ludziom w Kościołach wykazując, że jest to duch święty, który niszczy i morduje i wytyka grzechy, które Jezus Chrystus przebaczył. Oznacza to,że w Kościele są Żydzi, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa co oznacza nie uznają Jego matki Maryi, aby ją zastąpić i wstawić moją wnuczkę za żonę Antychrysta w celu uzyskania DNA.

Do Fundacji APEX-STAR w Katowicach wprowadzone zostały pieniądze z Credit Suisse AG w 2004 roku jako 50,- milionów euro i pobrano z niej pełną wartość faktury proforma ~2,7 miliona złotych zamieniając na ~2,7 miliona euro i przekazano do Szwajcarii jako zaliczka 300,-tysięcy PLN . Oznacza to, że SO Toruń IIK 164/11 w tym sędzia Wojciech Pruss nie mógł przyjąć oficjalnie poręczenia nieruchomościami o wartości przekraczającej 300,- tysięcy PLN, gdyż pieniądze pochodziły z Fundacji APEX-STAR z Katowic osoby oskarżonej czyli męża podstawiając Fundację pod konto w Credit Suisse AG w Zurychu. Świadek Paweł Krzymowski zeznał, że pieniądze przelano z Katowic z jakiejś firmy nie ujawniając nazwy, gdyż podmieniono Fundację APEX-STAR na spółkę APEX-STAR Sp. z o.o. podstawiając pełnomocnika Stanisława Pikul za inwestora zastępczego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na mieniu babci w Pałacu w Kluczkowicach.

Przez fałszywe zeznania świadka Mariusza Kołodzińskiego podmieniono dwa przelewy z konta męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk z Credit Suisse AG z Zurychu do STERBUD do PKO BP SA w Siedlcach na dostawy mosiądzu na drugi przelew do PKO BP SA w Starachowicach na moje konto kwoty 100,- milionów euro powiększonej przez uzgodnienia pełnomocnika z bankiem o miliard euro i zamieniono mnie i siostrę na dłużniczki w celu kradzieży pieniędzy przekazanych z konta Jerzego Dariusza Kaźmierczyk do Starachowic podstawiając Ewę Machowską i jej ojca pana Niewczas pod mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego przez sprawę Km 336/13 prowadzoną w 2016 roku mimo zamknięcia wszystkich spraw po rodzicach w celu podmiany wartości nieruchomości i podmiany kobiety na mężczyznę jako Ko 336/13 , aby pod wybudowaną Wille Rosochacz za pieniądze męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk podstawić Ewę Kornaszewską z domu Niewczas z pierwszego małżeństwa Machowska i Dariusz Kornaszewskiego wykorzystując wcześniejsze jego zameldowanie jako Dariusz Piórecki na Lipie Henryk Szyb 1. Podstawiono Adama Kornaszewski na mieszkanie moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich na Bohaterów Westerplatte 1/1 przy zmianie nazwiska z Adam Piórecki na Adam Kornaszewski pozorując , że jest synem Dariusza Bochyńskiego na Bohaterów Westerplatte 1/1 i tak podmienił dane Sąd Rejonowy w w Starachowicach. Następnie podmienił sprawę byłego męża Dariusza Pióreckiego przeciwko obecnemu Jerzemu Kaźmierczyk przez podmianę akt w sądzie do sprawy SO Kielce IIIK 207/07. Jest to system NKWD , gdzie nagradza się osoby , które niszczą uczciwych ludzi i stosuje to Kościół Katolicki jako duch święty zwany kabałą co jest szyderstwem z Ducha Świętego przez dorabianie dla uczciwych ludzi fałszywych opinii psychiatrycznych, aby ukryć kradzieże przez Zakon Maltański w tym moich dzieci, które wykorzystano do upozorowania monarchii dziedzicznej w Kościele co miało być ukryte przez powołania mężczyzn żonatych na kapłanów przez papieża Franciszka, aby pozorować, że cała nasza rodzina w Polsce nie żyje co prowadziło do ukrycia zaplanowanego morderstwa przez służby wojskowe w celu ukrycia kradzieży dzieci i mienia carskiej rodziny.

W 2012 roku podstawiono w piśmie z sądu moje dane jako Jadwiga Bochyńska-Kaźmierczyk na Miedzna Drewniana i podstawiono moją córkę Martę Jadwigę Bochyńską pod córkę teściów Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk pozorując za matkę Ewy Cichockiej , której matka zmarła i upozorowano, że jest zabita podstawiając pod pod akra mojej mamy Filomeny Bochyńskiej zamierzając zabić moja córkę podstawioną pod córkę teściów.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s