Podmiana spraw windykacyjnych na sprawy kryminalne w celu nieprzedawnienia.

Starachowice na dzień 13.03.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279
Zamieszkanie:

ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Naszym skarbem jest wiara co nie ma nic wspólnego z kabałą stosowaną w Kościele, który zamierzał przez 33 lata połączyć świątynię z 33 ofiarami jako trzema grupami muzyków po 11 jako Bohaterów Westerplatte 11 nieistniejący adres podstawiony pod Bohaterów Westerplatte 1/1, gdzie podstawiono słupa Helenę Surma i zaniżono wartość budynku około 3 miliony złotych na 19,- tysięcy aby ukryć matactwo wymyślone przez dawnego dyrektora ekonomicznego FSC STAR SA w celu dostania się do carskich depozytów. Wykorzystano sprzedaż przejętego od FSC STAR SA przez Urząd Miasta Starachowice budynku który sprzedał mieszkanie dla moich rodziców, z garażem i komórką z terenem na trzy zniżki ukrywając podstawienie całego budynku, a na sąsiednie trzy mieszkania wstawiono agentów jako lokatorów, którzy udawali ,że kupili mieszkanie według nakazu urzędu Miasta, aby uzyskać zniżkę, których zamieniono na spadkobierców po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich w 2001 roku w momencie zakupu podstawiając Helenę Surma na działkę 29 Zakładów Górniczych ukrytą pod garażem na Bohaterów Westerplatte 1/1 oraz Nad Kamienną 25 dawniej Pasternik 31 należącą do moje babci Anieli Reginy Mazurek co obecnie powielono na Pasternik 25 należącą do sąsiadów, gdzie jest zniszczony płot w celu podstawienia fałszywej faktury na roboty murowe sfabrykowanej w Końskich przez BUT MAT co fałszował dalej prokurator Jerzy Krystyniecki w Starachowicach. W SO Toruń IIK 164/11 sygnatura odpowiada aktowi urodzenia 164 Bolesławy Bochyńskiej z domu Podczaskiej pod którą ukryto Wielką księżną Marię Romanow. Zawłaszczono mienie carskie przez sędziego Wojciecha Pruss, który określił nieprawdę ,że carska rodzina nie żyje i zawłaszczył mienie i pieniądze męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk z jego Fundacji APEX-STAR w Katowicach przez wstawienie sekretarki US Ewy Machowskiej obecnie Ewy Kornaszewskiej żony Dariusza Kornaszewskiego, który zmienił nazwisko z Piórecki , czyli byłego męża podstawiono pod obecnego Jerzego Kaźmierczyk.

Działania rządu zaprzeczyły wyrokowi sądu w Toruniu, gdyż na moje dokumenty do szkoły dla córki moje siostry Beaty Marii Idziak w Katowicach oddano pałac w Bałtowie dla rodziny Druckich -Lubeckich co przeczy słowom sędziego Wojciech Pruss, gdyż podstawiono spadkobierców w tym Elżbietę, która jest biedna za granicą dla której dorobił akta na mojej osobie zamieniając mnie na Elżbietę i eksmitując, aby ukryć moją deklaracje poręczenia mieniem za zwolnienie męża jako rozliczenie finansowe i podstawił taką osobę za żonę mojego męża co oznacza podstawienie Filipa Jerzego Jarczyk i Magdalenę Barbarę Jarczyk jego matkę za jego żonę pod którą mnie podstawiono i podmieniono na Elżbietę Włodarczyk pannę pozorując za żonę jej ojca Zbigniewa Włodarczyk podstawiając sędziego Zbigniewa Jarczyk męża Magdaleny Jarczyk , aby przejść na wykreowane osoby na Pałac w Bałtowie. Księżna Radziwiłł żona księcia Alfreda Krzysztofa Radziwiłł księżniczka niemiecka w czasie wojny prowadziła Niemiecki Czerwony Krzyż w Krakowie. Jej mąż książę Alfred Krzysztof Radziwiłł upozorował samobójstwo w 1939 roku i ukrył się pod nazwiskiem Wincenty Jasiewicz, ukrył się w domu dziadka po czym trafił do więzienia w Radomiu z dziadkiem Brunonem Bochyńskim w 1940 roku i trafili do jednej celi.

Księżna Radziwiłł zwróciła się do Kanclerza Niemiec Adolfa Hitlera o uwolnienie męża wskazując na mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, którego wypuszczono i pojechał do Pałacu w Bałtowie jako książę Krzysztof Radziwiłł następnie wyjechali do III Rzeszy.

Po wojnie dziadek przyjechał do Starachowic pod nazwiskiem Jan Bocheński i upozorowano jego śmierć w Życzynie za podawanie alkoholu dla ludzi , którzy prowadzili parcelacje majątków ziemskich takie dane są w IPN , natomiast w Szwajcarii, że został zastrzelony na granicy, gdy pomagał kobiecie.

Pod księżną Radziwiłł z domu Ducka -Lubecka podstawiono sędzinę Barbarę Jadwigę Bochyńską podstawioną pod jej córkę sędzinę Magdalenę Barbarę Jarczyk, którą podstawiono pod moje dane Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i wstawiono pod pierwszą żonę mojego męża Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuska wnuczkę księcia Radziwiłł, którą w 1999 roku podstawiono pod Katarzynę Krakowiak czyli księżną Katarzynę Radziwiłł matkę mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek czuli hrabiego Jana Tarnowskiego pod którego podstawiono mojego teścia Jana Kaźmierczyk, aby wstawić za spadkobiercę jego córkę Martę Kaźmierczyk do ukrycia matactwa Kościoła Katolickiego, który ukradł dwoje dzieci Annę Piórecką i Michała Pióreckiego wykazując ich w 2006 roku jako jedyną carską rodzinę do kradzieży Skarbu Państwa w 2006 roku co ujawniono w 2017 roku jako likwidacja Skarbu Państwa, gdzie mienie ukryto w Nowym Jorku i dysponuje nim papież Franciszek podstawiony pod Jan Kaźmierczyk pod Jerzy Kaźmierczyk pod Jarczyk Filip Jerzy w Katowicach.

Działania ukryto przez PiS podstawiając Jarosława Kaczyńskiego podstawionego pod Jarosława Maślisz syna I sekretarza PZPR w Katowicach co ukryto przez podstawienie Jarosław Rosina jako wspólnota zakupowa na długu do windykacji Fundacji męża APEX-STAR w Katowicach podstawionej pod konto w Credit Suisse AG na nazwisko Jerzy Dariusza Kaźmierczyk, gdzie męża i mnie uśmiercono w 2004 roku wstawiając za spadkobiercę syna Magdaleny Jarczyk w Katowicach Filipa Jerzego Jarczyk jako Filipa Jerzego Bochyńskiego przez wstawienie Jerzego Bochyńskiego na Bohaterów Westerplatte 1/1 przez ABW z Torunia ze sprawy SO Toruń IIK 164/11, gdzie zakupiono firmę METRON SA przez zastępczych inwestorów na mnie wstawiając Filipa Jerzego Jarczyk jako jego dziadka Jerzego Bochyńskiego z pieniędzy męża Jerzego Kaźmierczyk z Fundacji APEX-STAR, gdzie uruchomiono pieniądze w 2004 roku czyli rok wcześniej zanim wystawiona była faktura proforma do METRON SA. Zamieniono roszczenia pracownicze na dług , na którym pracowników METRON SA wstawiono jako spadkobierców na carskim mieniu, gdyż taki mechanizm zastosowano w Kielcach w SO Kielce IIIK 207/07 przez sędzinę Broda co jest dowodem oszustwa sądu działającego na zlecenie kościoła, który ukradł dzieci a dowodem jest DNA Zuzanny córki Anny Pióreckiej przekazanej przez Kościół na wychowanie dla Edyty Maksalon córki Waldemara Maksalon członka komitetu PZPR w Starachowicach, który zgodnie z książka Polskie Obozy koncentracyjne miał według kabały wywieść nas do zakładów karnych, aby przejąć mienie, gdzie nie jest on uwzględniony a prowadził sprawy nie wprowadził zmian, gdyż prowadził nielegalne sprawy dla wywiadu do podmiany danych osobowych i powielenia osób.

W sprawie SA Gdańsk IIAKa 3/16 sędzia Jacek Pietrzak stwierdził, że zakupione akcje są bez wartości i zeznania męża są w sprzeczności z aktem oskarżenia, a prokurator podstawił moje dokumenty w obronie męża , które użył przeciwko kłamiąc i fałszując daty oraz preparując treść , aby można było według wskazówek NKWD odczytać w różny sposób. Oznacza to, że spreparowano akt oskarżenia , którego nie wydano do IIK 164/11 powołując się na V 31/07/Sp do sprawy IIK 197/10 co oznacza,że akt ten był już w sprawie SO Kielce IIIK 207/07 a mąż odbył kar ę w całości co zabrania prowadzenia drugi raz sprawy, gdyż cały akt oskarżenia łącząc różne elementy od 1999 roku, aby podstawić śmierć dziadka Franciszka Jan Mazurek pod rozwód Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w 1999 roku podmienionego na Jan Kaźmierczyk w celu wstawienia Marty Kaźmierczyk za spadkobiercę po carskiej rodzinie w celu podstawienia Marty Kaczyńskiej i Jarosława Kaczyńskiego pod Jarosława Maślisz co ukryto przez zamianę świadków na ślubach na osoby, których byli świadkami do ukrycia podstawienia Roberta Weissmann i Ingard Weissmann jako podziału przy rozwodzie we Fryburgu w Szwajcarii, gdzie skradziono Pałac we Fryburgu i przeniesiono Misję na przedmieścia do Marly, wstawiając dzieci Roberta Weissmann czyli sędzinę Barbarę Bochyńską i Marię Żakiewicz za spadkobierców carskiej rodziny przez wykorzystanie dokumentów zawłaszczonych przez szefa gestapo w Zakopanym pana Roberta Weissmann, którego rozwód podstawiono pod rozwód Katarzyny Kaźmierczyk i Jerzego Kaźmierczyk w 1999 roku co wykorzystano do podziału majątku książąt Radziwiłł pod nazwiskiem którym ukrył się mój dziadek w 1940 Brunon Marian Franciszek Bochyński czyli carewicz Aleksy Romanow podmieniony na księcia Krzysztofa Radziwiłł podstawiony na działkę drugiego dziadka Franciszka Jana Mazurek, którego matka Katarzyna Krakowiak czyli księżną Radziwiłł została podstawiona jako żona, dlatego ksiądz w parafii Wszystkich Świętych nie wyczytał jego danych razem z żoną. Podstawiono Jerzego Brunona Bochyńskiego (prawdziwe nazwisko Kaźmierczak) jako Brunon Bochyński a Filipa Jerzego Jarczyk jako Jerzy Bochyński przesuwając pokolenie. Dlatego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk skazano na fałszywe dane przez wywiad w Toruniu, gdyż pod jego prawdziwe dane podstawiono Filipa Jerzego Jarczyk syna Magdaleny i Zbigniewa Jarczyk , gdyż Magdalenę Jarczyk podstawiono pod Katarzynę Kaźmierczyk , którą podstawiono pod Katarzynę Krakowiak, którą wstawiono za Drucka-Lubecką jako żonę księcia Krzysztofa Radziwiłł wykorzystując dane Krzysztofa Daniszewskiego i jego żony Teresy Daniszewskiej podstawionych pod Teresę Szmytka jako siostra Jerzego Bochyńskiego o prawdziwym nazwisku Kaźmierczak dzieci służących w Pałacu w Kruszynie. Magdaleny Jarczyk wpisano na moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i podmieniono mnie na Jadwigę Bochyńską-Kaźmierczyk na Miedzna drewniana 244 co oznacza podstawienie pod drugie imię mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej i mojej córki Marty Jadwigi Bochyńskiej wstawionych jako Jadwiga pod Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk a dane mojej córki zawłaszczyła Marta Kaczyńska z Marcinem Dubienieckim podstawionym na Irlandię , gdy córka miała wypadek. Dlatego prokuratura nie wysłała do mnie i informacji o zwrocie Zamku Wiśnicz i Pałacu w Kruszynie, Pałacu w Szczekarkowie ale przsłała na nie wykazany w piśmie adres zamieszkania teściów Jan i Łucji Kaźmierczyk w Miedznej Drewnianej 244 co oznacza podstawienie ich córki Marty Cybulskiej pod dane Jadwiga Bochyńska-Kaźmierczyk tak jak podmienił mnie Sąd w Starachowicach. Prokurator nie miał prawa przesłać pisma na niewykazany adres co oznacza, że na mój adres wydał dokument dla Marty Cybulskiej z domu Kaźmierczyk, którą podmienił na Kaźmierczak i przekazano dokument dla sędziny Barbary Jadwigi Bochyńskiej z Katowic żony Jerzego Bochyńskiego prawdziwe nazwisko Kaźmierczak. Należy zaznaczyć, że w sprawie zwrotu Pałacu w Starachowicach otrzymałam kserokopie z policji a nie z prokuratury i sąd odmówił zwrotu jako IIKp 314/16 , gdyż oryginał dokumentu przesłał dla sędziny Barbary Bochyńskiej do Katowic dlatego zamknięto salę rozpraw , abym nie mogła wejść na salę pozorując,że się spóźniłam co nie ma uzasadnienia logicznego. Budynek sądu znajduje się wynajętym budynku od Wydawnictwa 24 zakupionym za 8,- milionów PLN od banku PKO BP SA,. gdzie przez konto męża przelał pełnomocnik 100,- milionów euro powiększonych o miliard euro przez kono w Credit Suisse AG męża Jerzego dariusza Kaźmierczyk, które zawłaszczył rząd polski. Dlatego przeslano dla meża na Miedzną Drewnianą 244, aby podstawić Barbarę Jadwigę Bochyńską a jej wnuka Filipa Jerzego Jarczyk jako Jerzego Bochyńskiego podstawionego pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Miedzną Drewniana 244 przez oszustwo SO Kielce IICa 392/16 , gdzie dla mnie przysłano na adres Nad Kamienną 25 podmieniajc na Elżbietę, aby podstawić Zbigniewa Jarczyk jako Zbigniew Włodarczyk ojciec Elżbieta Włodarczyk pismo z dnia 14.09.2016 roku termin 15 listopad 2016 godzina 14 sala 8, aby odnieść się do mieszkania pana Waldemara Maksalon numer 8 na Bohaterów Westerplatte 8/2, który podzieli mnie z siostrą na nieruchomości Nowowiejska co jest absurdem i spowodowało to sprawę SO Kielce IICZ 1297/16 również na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk jako eksmisja na SR Starachowice IC 178/15 do sprawy INs 965/09 prowadzonej po śmierci mamy Filomeny Bochyńskiej jako INs 716/10 jako zniesienie współwłasności w stosunku do nas co wygrałam w sprawie SO Kielce IICz 422/16 lecz wstawiono mnie jako Bożena Kaźmierczyk-Bochyńska odwołując się do mojego pisma do SR Starachowice IC 178/15 jako sprzeciw, który miał uzasadnienie i mogę pozostać z mężem Nad Kamienna 25 z mężem bez możliwości odwołania. Dlatego męża skazano i zamierzano zabić, a mnie dorobiono eksmisję pod inna sygnaturą jako zemsta sędziów, którzy podmienili i okradli moją rodzinę pobierając pieniądze z fundacji męża APEX-STAR, którego skazali pod którego podstawiono Filipa Jerzego Jarczyk syna sędziego Zbigniewa Jarczyk. Podmieniono dla męża żonę na Bożena Bochyńską na 23.10.2015 przez Kraków podczas, gdy od 2008 roku nazywam się Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk , ale powielono mnie przez Prokuraturę Apelacyjna w Krakowie wydział IV dział nadzoru na postępowaniem przygotowawczym ulica Cystersów 18 31-553 Kraków sygnatura akt AP IV Ko 261/15 skierowany do prokuratury Okręgowej w Krakowie przez prokuratora Marek Wełna, gdzie wykazał do wiadomości moje dane zamienione na Bożenę Elżbieta Bochyńska na adres nad kamienna 25, 27-200 Starachowice natomiast w piśmie odnosząc się do pełnego nazwiska . Celem jest podstawienie Wioletty Willas i jej opiekunki pani Elżbiety B. podstawiając Wiolettę Wiatrowską i moje dane odwrotnie wpisane w sprawie SO Kielce IICa 392/16 pozorując, że mam opiekę nad Wiolettą Wiatrowską dzieląc mnie i męża na dwa adresy i eksmitując jako IICZ 1297/16 SO Kielce .

Manipulacja następuje w przekazywaniu pisma jako do wiadomości , gdzie następuje powielenie i podmiana danych. Adres do korespondencji jako Miedzna Drewniana 244 podałam do IPN w Kielcach co spowodowało robienie tajnie spraw IPN S 55/12 dlatego prokuratura w Starachowicach bezprawnie wysłała na adres teściów, który już jest adresem Marty Cybulskiej z domu Kaźmierczyk , gdyż dom został przepisany na nią oraz wykorzystano Konrad Wiatrowski, któremu druga część działki przepisali teściowie pozorując, że jest mężem Teresy Daniszewskiej i wstawiono Teresa Szmytka w systemie bankowym. Dlatego podstawiono na mojego dziadka mienie przez Izbę Skarbową w Kielcach ½ mimo jednej całości i 1/8 zamiast ¼ na drodze razem z siostrą , gdyż podmieniono mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek na teścia Jana Kaźmierczyk i podmieniono przekazanie nieruchomości teściów na przekazanie nieruchomości dla mojej mamy Filomeny Bochyńskiej przez jej ojca co ukryto i wstawiono sprawę spadkowa po moim dziadku , gdzie mama z babcią odziedziczyły mienie po dziadku i wstawiono ½ usuwając mnie i siostrę z istnienia, gdyż działka ta była własnością mamy, który otrzymała działkę jako darowizną od jej ojca co wykazuje jedną całość. Dlatego unieważniono sprzedaż co wykazano dla kupującej i naliczono podatek od sprzedaży, aby pobierać pieniądze z Fundacji APEX-STAR, gdyż moją siostrę wstawiono jako Marię Tarnowską czyli jedynaczkę naszą mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską pod panieńskim nazwiskiem Mazurek.. Zamknięte drzwi w sądzie mogą świadczyć o tajnym prowadzeniu sprawy na dorobione akta psychiatryczne jako podmiana kobiety na mężczyznę co było wykazane w sprawie Ko 336/13. Obecnie córka wyszła za mąż co spowodowało medialne zainteresowanie powrotem Marty Kaczyńską do Marcina Dubienieckiego. Oznacza to, że pod Martę Cybulską podstawiono sędzinę Barbarę Bochyńską i za mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podstawiono Jerzego Bochyńskiego , aby wytworzyć fikcję, że Barbara i Jerzy Bochyńscy są dziećmi Jana i Łucji Kaźmierczyk pozorując ich za spadkobierców po żyjącym Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk uśmierconym w systemie bankowym w Credit Suisse AG w Szwajcarii do ukrycia Zakonu Maltańskiego, pracującego dla papieża Franciszka, gdyż Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego w Polsce ukryty w Kanadzie Aleksander Tarnowski i jego brat Juliusz Tarnowski są synami tłumacza gestapo w Zakopanym pana Bronisława Mazurkiewicz skazanego na śmierć za którego wstawiono mojego dziadka carewicza Aleksego Romanow, którego poddano eksperymentom medycznym w Szwajcarii , aby przez kabałę zabić jego całą rodzinę za jego życia utrzymując sztucznie dziadka przy życiu i wprowadzając treści błędne, aby rodzina się zniszczyła nawzajem.

Nasze pisma Jerzego Kaźmierczyk i moje Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk zostały podmienione i przekazane przez administracje sadu do preparowanych spraw. Przykładem jest prezes sądu rejonowego w Starachowicach pismem z dnia 3.09.2013 roku ADM. 052-11/12 gdzie wymieniono mnie z mężem na Bohaterów Westerplatte 1/1 i jako skarga złożona 19.07.2013 roku do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie przysłał prezes do załatwienia skargi do INs 56/13 czyli przyłącze wodne Heleny Surma obcej osoby, którą jako słupa oddano nasze mienie i dorobiono akta psychiatryczne jako niebezpiecznych osób, co potwierdziły inne osoby i zabrano wejście do domu na Bohaterów Westerplatte 1/1 oddają obcej sąsiadce co jest naruszeniem prawa własności i dowodem, że nie kupili mieszkania, ale robili działy spadku na moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich, których zabili dla zysku.

Ministerstwo Sprawiedliwości uczestniczyło z sędziami i prokuratorami w kradzieży podmieniając nasze dane w członie Kaźmierczyk na Kaźmierczak i podstawiono mojego męża Jerzego na Jana, aby podstawić pod mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek w celu wstawienia działu spadku w 1999 roku jako podział majątku przy rozwodzie we Fryburgu szefa gestapo Roberta Weissmann z Ingard Weissmann na carski mieniu co połączono ze sprawą z Krakowa sygnatura AP IVKo261/15 została zarejestrowana w NWO w Nowym Jorku na kopercie Nr: E27.10.15/80 STA01O jako system NWO co połączono ze Starachowicami jako 27-200.

Dowodem na wstawienie mojej siostry za jedyną córkę naszych rodziców jest wykorzystanie mojej sprawy przeciwko sąsiadom o wybudowanie bez pozwolenia garażu , co spowodowało nakaz wezwania mojej siostry Beaty Marii Idziak co oznacza, że za słupem Helena Surma i je córka Daniela Słodkiewicz z domu Surma jest wstawiona moja siostra Beata Idziak co spowodowało żądanie zwrócenia się o pełnomocnictwo , abym ją reprezentowała i zażądanie podpisu pod zeznaniem Danieli Słodkiewicz i jej synem Przemysławem Słodkiewicz przez Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starachowicach podpisany przez mgr inż. Elżbieta Szafarczyk pismo z dnia 15.12.2012 rok numer PINB-7141-1/19/2012 i wysłany został na adres Miedzna Drewniana 244 o podstawiono Beatę Idziak pod dane Wioletty Wiatrowskiej za która wstawiono Beatę Szydło pod ubezpieczenie samochodu robiąc sprawę spadkową na fikcyjną śmierć 31. marca 2008 roku podstawiając mojego tatę zmarłego 21.04.2007 roku pod mojego męża Jerzego Dariusz Kaźmierczyk i powielając dane na Lipie Henryk Szyb 1 na Wille Rosochacz, gdzie podstawiono za mnie moja siostrę Beatę Idziak jako Bożena Bochyńską-Kaźmierczyk jako córkę Józefa Bocheńskiego, gdyż tak wstawiły służby i podmieniły Miedzna Drewniana 244 na Miedzna Drewniana 144, aby to ukryć. Oznacza to, że siostra Beata Idziak z pełną premedytacją doprowadziła do podstawienia fałszywych opinii psychiatrycznych na Bohaterów Westerplatte 1/1 dla naszego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego w 2004 roku dzieląc go na dwa:

– jako Józef Bochyński wstawiając Beatę Idziak czyli siebie na moje konto w PKO BP i PEKAO SA ;

– jako Ludwik Bochyński , aby podstawić Ludwika Kaźmierczak dla Kanclerz Niemiec Angeli Merkel jako Kaźmierczak pod Anielę Reginę Mazurek zamieniając naszego ojca na Mazurek Józef przez fałszywą opinie psychiatryczna co miało być ukryte przez skazanie męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, któremu dorobiono fałszywe opinie psychiatryczne fałszując historie Polski przez działania Beaty Marii Idziak, która upozorowała w 2004 roku zameldowanie Jerzego Dariusza Kaźmierczyk podstawionego pod dane Jerzy Piórecki na Bohaterów Westerplatte 1/1, aby dostać się do pieniędzy na Fundacji APEX-STAR w Katowicach , gdzie wprowadzono 50, milionów euro w 2004 roku i wykorzystano dokumenty spółki APE UMWELTTECHNIK AG do zadłużania męża zamieniając kredyty na działy spadku na pracownikach firm zamienianych przez tworzony w Polsce dług na spadkobierców carskiej rodziny na firmach męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk.

Papież Franciszek wykonał telefon do banku medialnie , aby wypłacić pieniądze na dorobione przez niego tożsamości jako nierząd sakralny dorobiony dla moich rodziców i dziadków przez działanie mojej siostry Beaty Marii Idziak, której miał wypłacić pieniądze na tak sfabrykowane dane jako symbol zniszczenia carskiej rodziny co jest szubrawstwem i nawiązaniem do spalenia mojej babci w palcu w Kruszynie zamierzając mnie podstawić pod zastrzelonego pradziadka księcia Stanisława Lubomirskiego podstawiając akta kobiety oporowanej na guza mózgu w ciąży , aby połączyć z operacją moje mamy, gdy była w ciąży na woreczek robaczkowy podczas , gdy ja nie miałam takiej operacji.

Działanie siostry Beaty Marii Idziak doprowadziłoby do wymordowanie mnie i naszych rodzin do ukrycia podstawienia Beaty Marii Idziak pod Fundację APEX-STAR w Katowicach pod dane na Bożena Elżbieta Piórecka podstawiona pod Lipie Henryk Szyn 1, na Willę Rosochacz pozorując inną osobę niż ja czego dowodem jest sprawa , która jest ewidentnym oszustwem SR Starachowice w 2017 roku jako ICo 554/16, aby podstawić pod fałszywą śmierć dorobioną przez Urząd Skarbowy pod INs 67/08 pozorując śmierć 31 marca 2008 roku zamiast 21 kwiecień 2007 roku w celu wytworzenia roszczeń jako objęcie majątku bez dobrodziejstwa inwentarza, aby siostrę Beatę Marię Idziak wpisać na moje konto Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w PKO BP SA pozorując za żonę mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, którego skazano z zaskarżenia pełnomocnika Bohdana Żakiewicz, który podał się za właściciela Skarbu Państwa , jako nasz pełnomocnik występujący przeciwko mężowi co oznacza, że podstawiono moją siostry Beaty Marii Idziak pod w moje dane i w jej imieniu występował Bohdan Żakiewicz. Dlatego skazano męża w SO Toruń IIK 164/11 pozorując , że żona skarży męża zamierzając zamordować męża i mnie wywieść do zakładu psychiatrycznego, aby nie wykazać, że mamy jednakowe DNA z siostrą. Dlatego Izba Skarbowa w Kielcach pismem z dnia 17 luty 2017 roku wykazała kolejny termin odwołania w sprawie podatku od nieruchomości pokazując cały czas nieprawdziwe dane odwołując się 20 marca 2017 roku , gdzie za mnie miała wejść moja siostra na mój pesel bez drugiego imienia za żonę męża wpisano Elżbietę pod moje nazwisko Bochyńska-Kaźmierczyk czyli zamierzano zniszczyć męża i mnie, aby wykazać, że rodzina pobiła się o majątek po czym zamierzano zlikwidować siostrę , która nie otrzymała do niego prawa, jako że współpracuje z wywiadem. Z tego powodu koperty Beaty Idziak z Irlandii pojawiły się w sądzie w miejscu moich pism.

Działania sądu w Toruniu doprowadziły do wykorzystania fałszowanych dokumentów już w 2004 roku w Katowicach, które wykorzystano do upozorowania zameldowania mojego męża Jerzego Dariusz Kaźmierczyk już 2006 roku na Bohaterów Westerplatte 1/1, który tam nie mieszkał ale wstawiono Filipa Jerzego Jarczyk pozorując spadkobiercę po Brunonie Bochyńskim moim dziadku, aby usunąć nas z istnienia i wstawić Jerzego Brunona Bochyńskiego co jest przestępstwem, gdyż mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1/1 został zakupiony przez moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich w 2001 roku. A męża zameldowała w 2016, gdzie poinformowano, że maż musi przebywać pod tym adresem co oznacza, że jego dane wpisano wcześniej i wprowadzono fałszywe opinie psychiatryczne kryjąc podstawianie trzech osób w jedną co nie można wytłumaczy i posłużono się tymi opiniami do sprawy o eksmisję IC 178/15 ukrywając sygnaturę komorniczą KM 447/14 z 19 marca 2014 roku, gdzie Waldemar Maksalon występuje jako wierzyciel na działce 29 czyli tej którą zakupili na własność moi rodzice na Bohaterów Westerplatte 1/1 , gdyż była zbieżna z Nad Kamienną 25 działka 29 własności moje babci Anieli Reginy Mazurek z wybudowanym domem za pieniądze mojego dziadka. Oznacza to zamianę dłużnika Waldemara Maksalon na wierzyciela do kradzieży pieniędzy w Katowicach na Fundacji APEX-STAR co ukryto przez podstawienie Jana Kaźmierczak i tak moje dane podmieniono przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Nie wydano pieniędzy, które nakazał sąd zapłacić, gdyż upozorowano zwrot mienia i zabrano na podatki za zwrócone mienie dla fałszywego kręgu spadkobierców, którzy skazali męża w SO Toruń IIK 164/11 posługując się fałszywymi opinia psychiatrycznymi co ukryto koszty zwrotu jako koszty sądowe podmieniając sprawy jako zamiana numer karty dłużnika 1064/2007 SR Starachowice IIK333/06 z 31 maja 2007 roku na kwotę 200,- złotych zapłaconych w kasie sądu na Bohaterów Westerplatte 1/1 jako Bożena Piórecka i podmienione na różne sygnatury tworząc rożne sprawy.

Podmieniono carska rodzinę na Radziwiłł , gdyż dziadek aby ratować swoją rodzinę wykazywał swoją matkę przy sobie jako żonę robiąc zasiedzenie na mieniu swoje matki jako żony co wykorzystał Urząd Skarbowy i wykazał sprawę INs 72/.. nie wykazując drugiego zasiedzenia INs 365/.. i podmieniono dziadka Franciszka Jana Mazurek czyli hrabiego Jana Tarnowskiego na księcia Radziwiłł pozorując za męża Katarzyny Kaźmierczyk z domu Krasuska podstawiając moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i teścia dane Jan Kaźmierczyk zamienionego na księcia Radziwiłł co oznacza, że mój mąż Jerzy Kaźmierczyk jest wykazywany jest jako Jerzy Radziwiłł dlatego wstawiono mojego tatę Józefa Bochyńskiego na mienie mamy zamieniając na Józef Mazurek jako książę Józef Radziwiłł i podstawiono pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk jako Jerzy Radziwiłł. Moja siostra Beata Maria Idziak upozorowała opiekę nade mną Bożeną Bochyńską-Kaźmierczyk jeszcze pod danymi osobowymi Bożena Elżbieta Piórecka pozorując,z mieszkałam w Katowicach, aby wykorzystać przelewu pieniężna do mojej siostry Beaty Marii Idziak przez naszych rodziców i dziadków w celu podłożenia pod pieniadze mojej teściowej przesyłane do syna jako zamiana i zamieniono mnie kobietę na mężczyznę mojego męża, aby obciążyć teściową Łucję Kaźmierczyk za działania siostry Beaty Marii Idziak wykorzystując rozmowy telefoniczne, aby teściowa poszła do jednostki społecznej co oznacza, że ktoś pobiera pieniądze jako pomoc dla męża w Starachowicach co jest niemożliwe prawnie. Ja nie korzystam z MOPS co nie daje powodu do ingerencji a oznacza, że ktoś obcy podał się za mnie pod dane Bożena Piórecka aby pobierać pomoc, gdyż tylko taki dokument ma MOPS jako grupa niepełnosprawności do pracy. Jednocześnie podłożono fałszywe akta psychiatryczne na Bohaterów Westerplatte 1/1, że żona skarży męża , którego pobiło pięciu policjantów, gdyż wybudował duży dom w Krośnie i podstawiono Wille Rosochacz wybudowaną na Lipie Henryk Szyb 1 gmina Brody Iłżeckie a za pieniądze skradzione mojemu obecnemu mężowi Jerzemu Dariuszowi Kaźmierczyk i podstawiono na Willę Rosochacz byłego mojego męża Dariusza Jerzego Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski i ożenił się z sekretarką Urzędu Skarbowego panią Ewą Machowską z domu Niewczas podstawioną jako Ewa Kornaszewską pod Ewę Kaźmierczyk córkę mojego męża z pierwszego małżeństwa . Oznacza to, że były mąż Dariusz Piórecki podał się za męża córki drugiego mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk przechodząc przez alimenty na Ewę Kaźmierczyk, które są wyliczane dla męża a pobierane przez Ewę Kornaszewską z pierwszego małżeństwa Ewa Machowska , która płaci alimenty dla Marcina Machowskiego, który wychowuje Paulinę Machowską. Ozncza to, że alimenty płaci Ewa Machowską czyli Ewa Kornaszewska z domu Niewczas co spowodowało podstawienie Marcina Dubienieckiego i Marty Kaczyńskiej do pobierania alimentów mojego konta, w PKO BP SA i PEKAO SA podmieniajc mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Ewę przez podstawienie Ewy Podolskiej z domu Mieszała w rzeczywistości Bożenę. W Krakowie podstawiono Ewę Podolską jako Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk pod Wacława Podolskiego zamienionego na Wacława Mieszała jako jej przybranego ojca, którego podstawiono pod księcia Wacława Bochyńskiego w USA.

Prace budowy muru w USA na granicy z Meksykiem miały być finansowane przez windykacje spółek Marmoroc-Polska Sp. z .o.o. i podstawienie sprawu ICo 819/14 i ICo 820/14 skargi na czynności komornika z dnia 22/09.2014 roku podstawiając 600 pod-spółek na kapitale dłużnym w USA doprowadzając do skazania właściciela firmy, którego przez SO Toruń IIK 164/11 pozbawiono mienia i kontroli oraz znieważono moich rodziców.

Podstawiono Donalda Tusk jako Franciszka Tusk oraz papieża Franciszka co jest konfliktem interesów dlatego Polska sprzeciwiła się wyborowi Donalda Tusk do RE, którego wstawiono na Pałac Radziwiłłów. Podstawiono aktorkę Ewę Błaszczyk jako Bożena Piórecka, która ma dziecko niepełnosprawne pod które wstawiono mnie. Pod moja córkę Martę Piórecką później Marta Bochyńska po ślubie Marta Mc Elligott podstawiono podstawiono Izabele Błaszczyk i Martę Tarnowską.

Ten kto dokonuje przestępstwa jak i ten co zleca ma taką samą odpowiedzialność co nie jest pomówieniem ani plotką, ale faktem wynikłym nie na skutek czarowania ale analizy faktów. Papież Franciszek upozorował przekazanie pieniędzy przez żółty telefon do banku dla mojej siostry na moje dane podstawiając rząd polski jako spadkobiercy, gdyż już zaplanował wymordowanie naszych rodzin, a sędzia Wojciech Pruss potwierdził ten fakt, mówiąc że moja carska rodzina już nie żyje wpisując działkę 29 jako STA 1 co oznacza świadomy z premedytacją zamiar naszego zabójstwa w wiezieniu przez eksmisję w każdej chwili jako SO Kielce IICZ 1297/16 co jest opisane w książce „Polskie Obozy Koncentracyjne” jako kontynuacja przez kabałę praktyk UB przez kościół , który opłaca prawników i sędziów. Brak zapłaty i eksmisja jest dowodem szubrawstwa sądu i kościoła, którzy przekroczyli wszelkie prawa w tym humanitarne co powoduje, że w Polska jest postrzegana w świecie jako niepoważni ludzie co jest faktem.

Powielono moje dane przez dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 17/luty 2017 UNP:2601-17-007098

znak sprawy 261-PD.4211.33.2016,

gdzie w nagłówku wpisano moje dane z pesel bez drugiego imienia wykazując ,ze otrzymują zamiast jak wyżej to ponownie moje dane bez numeru pesel jako dwie osoby pod numerem 2 naczelni Urzędu Skarbowego, który powielił datę śmierci mojego ojca i powielił dane mojego męża przez błędy przez powielenie „ź” i „zi” w moim nazwisku oraz wcześniej omawiane błędy ukrywając pobierane pieniądze, które nie są odpisywane na alimenty dla rządu i kościoła na 500+ na dorobione dzieci w NWO.

Papież Franciszek ma świadomość, że podstawienie mojej siostry Beaty Idziak na moje miejsce Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i skazanie mojego męża Jerzego Dariusz Kaźmierczyk na fałszywe dane w SO Toruń IIK 164/11 jest wyrokiem śmierci nie tylko na nasze rodziny. Działania papieża Franciszka można przyrównać do oszustwa Abrahama, który swoją żonę oddał dla faraona mówiąc tylko, że jest siostrą co spowodowało plagi, które miały obecnie nastać po likwidacji naszej rodziny.

Były prezydent Bronisław Komorowski upozorował mnie na samotną osobę i podmieniono moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i ktoś pobierał pieniądze na fałszywe dane osobowe w MOPS w Starachowicach co próbowano wykorzystać do podmiany na zaskarżenie mojej mamy Filomeny Bochyńskiej z Józefem Bochyńskim, którzy wystąpili przeciwko byłemu mężowi Dariuszowi Pióreckiego, którego sąd podmienił dane na Dariusz Bochyński i dorobił ,że rodzina jest na skraju ubóstwa po zabraniu mienia przez komornika na Lipie Henryk Szyb 1, który sprzedałam dla obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk co proponowano ukryć pozorując, że nic nie mam. Zamierzano podmienić mnie na drugą teściową za którą zamierzano wprowadzić sędzinę Barbarę Bochyńską z Katowic w celu zamiany oskarżenia przeciwko Dariusz Piórecki podstawić oskarżenie do Torunia przeciwko mojemu mężowi Jerzemu Dariuszowi Kaźmierczyk. Aby dokonać podmiany akt zamierzano doprowadzić do zaskarżenia przez obecną teściową Łucję Kaźmierczyk, aby podstawić akta o próbie morderstwa teściowej przez Dariusza Pióreckiego, podstawiając akta zamordowanej rodziny na Mazowszu, gdzie człowiek z siekiera pokrwawioną chodził po wsi. Matka miała zamknąć syna w zakładzie karnym , aby ukryć, że dorobiono opinie psychiatryczne przez Beatę Idziak dla jej ojca Józefa Bochyńskiego w 2004 roku , pod które podstawiono Martę Cybulska z domu Kaźmierczyk pod którą podstawiono Marcina Dubienieckiego i moją córkę Martę Bochyńską wykazując ją na Facebook na wózku inwalidzkim po wypadku za którą wstawiono sędzinę Barbarę Jadwigę Bochyńską z Katowic jako Jadwiga Bochyńska-Kaźmierczyk na Miedzną Drewnianą 244 jako żona syna teściowej Łucji Kaźmierczyk przez oszustwo Sądu w Starachowicach. Wykorzystano nieżyjącą Jadwigę Kruszewska pannę w Warszawie, która miała amputowaną rękę pod którą podstawiono amputowaną nogę Jerzego Bochyńskiego z Katowic przez podmianę akt medycznych wstawiając go jako syna Łucji Kaźmierczak zamierzając okaleczyć mojego męża na skutek błędu mecenasa Łukasza Drapisz. Zamierzano pod amputacje ręki Jadwigi Kruszewskiej podstawić operację w Rosji nogi Łukasza Krzemińskiego i podmienić Łukasza Drapisz na Luck Mc Elligott powielonego na Elliot zamierzajc uciąć rękę w celu powielenia działów spadku w celu połączenia z Jerzym Bochyńskim podstawionym pod nieżyjącego Feliksa Maksalon odlewnika, który miał zmiażdżoną nogę na Odlewni. Dlatego teściowa bluźni i wyzywa moich rodziców do jej syna, czyli mojego męża, gdyż podmieniono nam małżonków do pobierania pieniędzy przez rząd i wstawiono Elżbietę Włodarczyk i jej matkę nieżyjącą Cecylię Włodarczyk na Bohaterów Westerplatte 1/1 oraz jej syna Sebastiana Turowskiego podstawionego pod wypadek Beaty Szydło dorabiając akta psychiatryczne przez samochód i Sąd w Łęczycy, który dokonał oszustwa i odwołał się do akt psychiatrycznych nie znanych do zdjęcia z fotoradaru tworząc sprawę karną co jest oszustwem sądu do podstawienia pana Komorowskiego, Ujazdowskiego, Zawadzkiego i Beaty Szydło co połączono z Bronisławem Wełna jako strzyżenie owiec. Oznacza to, że Elżbieta Włodarczyk i Elżbieta Doda pobiera pieniądze z MOPS i ukrywa, że zakupione ma mieszkanie w Skarżysku-Kamiennej pozorując, że jest jako socjalne do podstawienia pod MOPS na podwójne tożsamości pobierając pieniądze na zwielokrotnione dane jako program bankowy finansowany jako emerytura 10.000,+ czyli tyle ile przeniesiono z SO Kielce IIIK 207/07 do SO Łódź , gdzie tajnie kradziono pieniądze na zwielokrotnione dane podstawiając Elżbietę Nowicką w Starachowicach i jej akta psychiatryczne co powoduje, że fałszywi spadkobiercy pobierali emerytury około 10.000,- PLN na zwielokrotnione dane osobowe wytworzone przez ZUS. Ktoś pobiera 500+ na mnie pozorując, że mam małe dzieci podczas , gdy mam dorosłe dzieci za granicą.

Pod Cecilię Włodarczyk podstawiono Cecylię Wilczyńską i wstawiono prokuratora Wilczyńskiego w Toruniu, a za mojego męża Jerzego Kaźmierczyk wstawiono Jerzego Małachowskiego w Toruniu, gdzie wytworzono skazanie męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk jako tytuł windykacyjny do sponsorowania polskiego rządu z carskich depozytów na co nie wyrażamy zgody. Wykorzystywanie przez kościół starszych ludzi w celu ukrycia kradzieży mienia przez hierarchów Kościoła jest grzechem, ciężkim gorszym od kradzieży, gdyż Pismo Święte mówi , że lepiej jest ukraść niż kłamać , choć obydwoje którzy tak czynią będą potępieni. Moi rodzice nie kłamali a Starachowice zachowują się nikczemnie i nędznie w tym Urząd Miasta oraz wszyscy ci co udają, że nic nie wiedzą są nikczemnika i udowodnili, że nie posiadają szlachectwa tylko sfabrykowane dokumenty z sądu kradzione przez policję dla elit z rządu, które również nie mają szlachectwa jak również księża nie mają szlachectwa, gdyż kłamią a szlachectwo zobowiązuje.

Zamierzano w SO Toruń w dniu 28.04.2017 w sprawie o urlop w odbywaniu kary pozbawienia wolności za zawłaszczenie 300,- tysięcy pochodzące z fundacji męża APEX-STAR w Katowicach , za które został skazany przez jego fałszywych spadkobierców w SO Toruń IIK 164/11 i obecnie zamierzano posłużyć się kolejnymi fałszywymi akta psychiatrycznymi podłożonymi na Bohaterów Westerplatte 1/1. Ponadto sąd doprowadził do zawłaszczenia mienia , którym poręczyłam męża o wartości przekraczającej 300,- tysięcy PLN i doprowadzono do wydania wyroku eksmisji mnie przez SO Kielce 1297/16 z ulicy Nad Kamiennej 25 pozbawiając mnie wszelkiego mienia i ukryto ten fakt skazując męża co jest widoczne w dokumentach Km 336/10 z 2016 roku jak i decyzji sędziego Jarosława Pniak INs 554/16 , gdzie podłożono fałszywą wycenę około 19,- tysięcy pod budynek wart 3,- miliony złotych wykazując udziały moje i siostry na wartość 6,- tysięcy PLN i zawłaszczono miliard sto milionów euro na moim koncie Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w PKO BP SA zakupując budynek banku i wstawiając sąd na miejsce banku, aby ukryć kradzież przez wstawienie sprawy o morderstwo mojej mamy Filomeny Bochyńskiej IIKp 406/12, gdzie podstawiono dane Jadwiga Bochyńska-Kaźmierczyk na Miedzną Drewniana przez SR Starachowice w celu podstawienia sędziny Barbary Jadwigi Bochyńskiej pod teściową Łucję Kaźmierczyk. Z tego powodu nakłaniano teściową, aby zgłosiła doniesienie do jednostki społecznej jako MOPS na mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk co miało zostać podłożone na jej syna Jerzego Dariusza Kaźmierczyk. Z tego powodu zamierzano podstawić akta Dariusza Jerzego Pióreckiego, który był aresztowany z siekiera, gdy groził, że zabije teściową Filomenę Bochyńską co obecnie połączono medialnie z człowiekiem na Mazowszu , który zabił rodziców siekierą. Pan Dariusz Piórecki dostał wyrok w zawieszeniu i nie zbliżał się do mnie i do dzieci i nic więcej się nie wydarzyło, a obecnie przebywa w Irlandii z drugą żoną Ewą Kornaszewska z domu Niewczas byłą sekretarką Urzędu Skarbowego, gdzie pracowała jako Ewa Machowska a jej maż Marcin Machowskie został podstawiony pod Marcin Dubieniecki. W SO Toruń posłużono się fałszywymi opinia psychiatrycznymi do ukrycia kradzieży pieniędzy windykowanych tajnie w Łodzi na dane Bożena Piórecka przez PEKAO SA jako precjoza carskie Katarzyny II Romanow i podstawiono Katarzynę Tusk pod Franciszek Jan Mazurek i Franciszek Bochyński za którego podstawiono Franciszek Tusk , który miał być przesłuchany jako Donald Tusk w Polsce do podstawienia akt do Torunia o morderstwo, które zamierzano dokonać na zlecenie rządu i kościoła do ukrycia skradzionych pieniędzy w SO Toruń IIK 164/11 przez wykorzystanie fałszywych opinii psychiatrycznych podważających arystokratyczne pochodzenie mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego w celu ukrycia wydania mienia dla Żydów, którzy zadłużyli Polskę i ukradli udziały w Skarbie Państwa należące do mojego dziadka, które rząd polski miał obowiązek zwrócić.

Dorobiono akta kryminalne w tym o morderstwo co jest znieważeniem i zniesławieniem rodziny cesarskiej Romanow przez Żydów.

Załączniki
1. Sprzeciw z Apelacją
2. Dwa adresy dla męża
3. Podwójne dane dla mnie do podmiany rodziny.
4. Błędne dane wykreowane przez Sąd w Starachowicach na Miedzną Drewnianą 244 do wprowadzenia sędziny Barbary Bochyńskiej do fabrykacji dokumentów na 28.03.2017 rok do Sądu Okręgowego w Toruniu w celu posłużenia się fałszywą opinią psychiatryczną.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s