Zlecenie morderstwa przez Izbę Skarbową z Kielc w celu ukrycia kradzież carskiego mienia przez fiskusa.

Starachowice na dzień 14.03.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Zlecenie morderstwa przez Izbę Skarbową w imieniu rządu polskiego

Dowodu oszustwa, które są przyczyną próby morderstwa, gdyż podstawiono Maksalonów pod ulice Nowowiejską i sąd odmówił wydania oryginałów tych dokumentów, a Urząd Skarbowy naliczył podatek od sprzedaży wpisując 1/2 a pod następną 1/2 dokonano sprzedaży już przez Lidię Daleszak co jest dowodem, że rząd polski morduje. Waldemar Maksalon wprowadził 12 spadkobierców co jest dowodem,że pochodzi z rodziny oprawców i zrobił dziadka spadku dla fałszywych Tarnowskich ukrytych w zakonie maltańskim. Z tego powodu upozorowano że nic nie mam, gdyż została okradziona przez Urząd Miasta na zlecenie Kościoła. INs 72/97 nie pokazuje drugiej sygnatury , gdyż upozorowano inny stan prawny niż jest w rzeczywistości do wyprowadzenia mienia przez podstawienie Lidii Daleszak pod Lidię Maksalon na Kielce co stało się przyczyną podmiany mojego ojca Józefa Bochyńskiego na Józefa Mazurek do kradzieży Oświadczenia Woli mojego taty z dnia 28.06.2006 roku. Dorobiono 12 spadkobierców jako krąg na jednej całości, gdzie była tylko mama i podstawiono fałszywe sprawy dla PRL co oznacza, że Waldemar Maksalon zamierzał doprowadzić do naszego morderstwa na co oczekuje Izba Skarbowa w Kielcach, gdyż wpisana udziały 4/12 na działce 1686 m2 oznaczonej jako 768 zamiast 1/1 oraz 2/12 JAKO CZĘŚĆ PO OJCU , gdzie tata nie występował. Działanie takie kryla prokuratura i podstawiono sprawę SO Kielce IC 2627/10 z naszego powództwa w SO Kielce przekierowane przez służby wywiadu do Waldemara Makslaon co spowodowało poszukiwanie spadkobierców carskiej rodziny i wstawienie służb wojskowych co powodowało kradzież i próbę morderstwa na zlecenie rządu i kościoła. Zamierzano nas zabić rękami sędziego Wojciecha Pruss przez Sąd Okręgowy w Toruniu, aby nie wyszło wprowadzenie 12 Maksalonów do sprawy Dz.Kw. 4005/11 i Dz.Kw.4006/11 dotyczące założenia księgi wieczystej dla kupującej Lidii Daleszak, gdyż postanowienie wykazuje oszustwo, gdyż działka należała w całości do moje mamy i wydzieliła część na drogę ze swoje własności co stworzyło współwłasność w drodze , gdzie wpisano jedynie tatę na własności mamy po jej ojcu. Data 2011 roku jest zbieżna z przekazaniem ze Szwajcarii przez konto Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG do Starachowic kwoty 100,- milionów euro do PKO BP SA na moje konto powiększonej o miliard na podstawie uzgodnień pełnomocnika z bankiem UBS AG w Zurychu dokonując operacji przez Credit Suisse AG po czym dokonano wypadku córki Marty Bochyńskiej w Irlandii. Obecnie zamierzano okaleczyć ją i jej męża, gdyż system nie wykaże go jako jej męża, gdyż podmieniono za mnie moja siostrę Beatę Idziak i podstawiono za jedyną córkę naszego ojca i żonę mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , gdyż pieniądze pobrane zostały z fundacji męża APEX-STAR. Dlatego zaczęto promować protezy dla dzieci, gdyż zamierzano ich okaleczyć co miało mieć miejsce od sprawy UB jako INs 956/09 i INs 716/10 zamieniane na wypadki drogowe, aby dawać mandaty dla innych państw oddając Skarb Państwa . Oni zamierzali okaleczę i mordować dla pieniędzy i chorych ambicji władzy niszcząc godność moich rodziców przez dorabianie długów. . INs 956/09 ma podwójne postanowienia jedno z dnia 21.05.2010 o zawieszeniu postępowania z powodu śmierci mamy a drugie ,że w zakresie działu spadku zostało już skończone i wpisując jako sprawa po moim dziadku INs 72/97 co stało się powodem wpisania 12 spadkobierców na Nowowiejską i ukryto babci sygnaturę co dowodzi dokonaj kradzieży przez sędziego i oznacza , że sprawa INs 716/10 była prowadzona bezprawnie przez agentów wywiadu Maksalon jako z udziałem i przeciwko na dwie osoby do kradzieży mienia na Bożenę Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk i Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk czyli tą samą osobę a wpisując na Miedzną Drewniana 244 i podstawiono Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk na moje mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1/1 udając po mnie i mężu spadkobiercę jako sygnatura akt SO Kielce IC 2627/10 jako zażalenie. Sprawa INs 956/09 z dnia 7 czerwca 2010 roku została przysłana do mnie po śmierci mamy wpisując adres B. Westerplatte 1/1 , 27-200 Bożena Bochyńska-Kaźmierczak zostawiając puste miejsce przy mamie , aby wpisać inne nazwisko bądź inne imię oraz puste miejsce po Grażynie Klusek przed Ewą Cichocką , aby wpisać inne imiona nie wpisując dnia roku w postanowieniu. Spadek po Katarzynie Mazurek z domu Krakowiak Ns 365/65 zamienione na Franciszek Jan Mazurek  z 23.08.1965 rok. Nakaz płatniczy numer 47/65 po czym Urząd Skarbowy odniesiono się do INs 72/97 w stosunku do dziadka, który oddał działkę mamie a sprawa nabycia spadku to INs 169/00 nabycia spadku przez babcię i mamę.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s