Gaża filmowa

Starachowice na dzień 18.03.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Oszustwo w Toruniu i kradzież miliarda stu milionów przez depozyt sądu w USA i Polsce oraz udziałów w Skarbie Państwa.

Doszło do podstawienie Dariusza Pióreckiego pod Bożena Piórecka, aby ukryć, że sprzedałam firmę SOF-ART Sp. z o.o. dla Jerzego Kaźmierczyk , co stało się powodem do manipulacji przez byłego męża, który nie przestał nikczemnych praktyk i wprowadził dzieci w kabałę oraz jest promowany przez kościoły podstawiając policjanta Dariusza Serwickiego, który przyjmował sprawę pierwotnie faktury fałszywej na konto mojego męża dorobionej i zgłoszonej przeze mnie kilkukrotnie wykazując po przyjeździe pana Chałubińskiego z innymi osobami. Sprawę fałszywej faktury prowadziło kilka osób czyli policjant Bartłomiej Chmiel tak jak obecnie sprawę o zwrot mojego mienia które mi odmówiono oraz pan policjant Dariusz Serwicki podstawiając go jako męża Oleńki z domu Będzińskiej jako Alessandra Kwaśniewskiego podstawiając generała rosyjskiego Olga Radziejewskiego i Annę Wróblewska pod moją wnuczkę Wiktorie Kornaszewską planując ją zamordować do wprowadzenie służb wywiadu na nasze miejsce przez niewiarę ludzi. Zamierzano to ukryć przez podstawienie Roberta Wróblewskiego na SOF-ART Sp. z o.o. aby pozorował prowadzenie firmy jako spadkobierca dla policji. Moja mama miał dwie córki i już zakończone sprawy prowadzenie obecnie spraw jest znieważeniem rodziców przez sądy. Działanie sądów pokazuje jak nikczemny może być człowiek, który nie ma uczyć a nie można mówić o chrześcijańskiej miłości, której obecnie jest niewiele. Kabała nie jest mądrością, ale ludzkim sposobem bez Ducha Świętego i sposobem ukrycia grzechów kapłanów, którzy nie wierzą i nie uznając matki Jezusa Chrystusa jako matki Boga i człowieka, który stał się naszym zbawicielem. Dorabiania akt psychiatrycznych miało na celu wykreowanie własnej wizji świata która przekracza wszelkie normy ludzie. Włączenie nikczemnych ludzi i oprawców jako bohaterów jest pewne, że nieprawość się pomnoży, gdyż jeśli nieprawi ludzie mają pieniądze wzmaga się ich nieprawość. Dlatego skazano mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, aby wprowadzić nikczemnych ludzi na moje koto bankowe okradane przez rząd polski, który zamiast oddać pieniądze, chce wywołać wojnę i nie zdaje sobie sprawy jakimi siłami rządzi się świat , gdyż nie wierzy a pozorowanie jest dowodem że prowadza grę która niszczy wszystkich ludzi dobrej woli. Moje dane kobiety podstawiono do Torunia jako mężczyzny podstawiając byłego męża Dariusza Pióreckiego, którego skazano i powielono sprawy na mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, którego skazano, aby dostać się do kradzionych pieniędzy podstawiając jako spadkobierców dzieci i rodzinę , których opłacono jako gaża filmowa.

Moi rodzice Józef i Filomena Bochyńscy mnie błogosławili i przekazali dziedzictwo rodowe dla mnie i obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk . Kościół Katolicki i Zielonoświątkowy i Armia Zbawienia dorabiali akta psychiatryczne przy pomocy rządu i dorobili dla chrześcijan akta psychiatryczne, gdyż zamienił błogosławieństwo na chorobę psychiczną, gdyż nie wierzą, a wiara jest darem przez łaskę.

Sędzia Wojciech Pruss i prokurator Wilczyński dokonali kradzieży miliarda stu milionów euro w SO Toruń IIK 164/11 włączając do sprawy faktury z 2005 roku o 300,- tysięcy zeznania Bohdan Żakiewicz wobec Kazimierza Bani pełnomocnika z 2011 roku, który wprowadził miliard sto milinów euro pieniędzy dziadka Brunona Bochyńskiego z UBS AG w Zurychu przez konto męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu na moje konto Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w PKO BP SA w Starachowicach do budynku na ulicy Konstytucji 3-Maja 27, który z przelanych pieniędzy zakupiono za 8,- milionów PLN dla Wydawnictwa 24 i wynajęto dla Sądu Rejonowego Starachowice, aby z przelanych pieniędzy utworzyć depozyt sądowy windykowany przez podmianę zamkniętej firmy PPH-APE Jerzy Kaźmierczyk w 2007 roku na spółkę SOF-ART Sp. z o.o. przez włączenie do sprawy SO Toruń IIK 164/11 spraw SR Kielce IIK 131/11 i SR Kielce IXK 131/11 jako niezgodność pesel podmieniając na Bożena Piórecka i Dariusz Piórecki co ukryto przez fałszywe opinie psychiatryczne w celu podmiany mnie kobity na mężczyznę przez sprawę SR Starachowice Ko 336/13 jako zamiana Bożena Piórecka na Dariusz Piórecki co ukryto przez opinie psychiatryczną i zamieniono na Dariusz Kaźmierczak w SO Toruń IIK 164/11 i tak odczytał sędzia Wojciech Pruss wyrok w sprawie SO Toruń IIK 164/11, gdyż dokumenty są podmieniane , aby podstawić moją siostrę Beatę Marię Idziak w miejsce naszej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej czyli prawdziwej hrabiny Marii Tarnowskiej zamienionej obecnie na Marian Budka czyli na mężczyznę wstawiając w akta mojego wujka Marian Bochyński do sprawy Waldemara Maksalon INs 956/09 w sprawie o dom na ulicy Nad Kamienna 25 ,którą podmienił przez wycenę do banku na ulicę Nowowiejską, gdzie stoi atrapa domu i podstawiono prokuratora Wilczyńskiego pod dawną sąsiadkę Cecylię Wilczyńską, aby podstawić pod Cecylię Włodarczyk z domu Bochyńska i wstawić jej córkę Elżbietę Włodarczyk pod dane Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk jako panna samotnie wychowująca dzieci , której syna Sebastiana Turowskiego w USA podstawiono pod Sebastiana K. , który Seicento miał kolizje z premier Beatą Szydło podstawioną pod dane siostry Beata Idziak, która została podstawiona za żonę mojego męża w SO Toruń IIK 164/11, która tajnie skarży męża przez podłożenie akt osoby z Krosna, która po wybudowaniu domu zaskarżył męża, którego pobiło 5 policjantów i umieściła go w zakładzie psychiatrycznym w celu zawłaszczenia domu w tym wypadku Willi Rosochacz wybudowanej za skradzione pieniądze przez windykacje męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, którego dlatego skazano, aby wytworzyć roszczenie w celu zamiany na moje Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i wstawić sprawę SR Kielce IIIK 131/11 , gdzie prosiłam o zeznania świadków Kazimierza Bani i Mariana Budki, aby wykazać moje carskie DNA i podstawiono moją siostrę Beatę Idziak, która skarży mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk zamienionego na Dariusza Pióreckiego podstawionego pod policjanta Dariusza Serwickiego, który prowadził tą samą sprawę z Bartłomiejem Chmiel, który poszedł na urlop. Celem było powielenie sprawy w celu kradzieży mienia mojego i męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk przez fabrykowane akta przez prokuratora Jerzego Krystynieckiego, który wykorzystał moje doniesienie wbrew prawu i wbrew prawdzie w dodatku nękając moich teściów, aby udawać, że mają syna przestępcę w sytuacji, gdy prokurator i policjanci dokonali oszustwa, aby pobrać pieniądze przez fałszywe windykacje w SO Toruń IIK 164/11.

Sąd w Toruniu w sprawie IIK 164/11, aby pobrać pieniądze musiał przejść, ze sprawy męża na moje zeznania , aby podstawić moją sprawę do przejścia na moje konto w PKO BP SA i PEKAO SA. W tym celu wykorzystano Mariusza Kołodzińskiego, który pobrał zaliczki i skłamał przed sądem, aby zamienić przelew męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk z Credit Suisse AG w Zurychu w kwocie 100,-tysięcy PLN na konto Mariusza Kołodzińskiego w PKO BP SA w Siedlcach na przelew 100,- milionów euro na moje konto na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w PKO BP SA w Starachowicach co ukryto przez podstawienie spadkobierców po mnie i mężu oraz dokonano zakupu budynku banku na Konstytucji 3-Maja 27 i wstawiono wynajem dla sądy w Starachowicach, aby nikt nie mógł dostać się do pieniędzy podstawiając ministra Zbigniewa Ziobro za męża Elżbiety Włodarczyk panny podstawiają jej matkę Cecylię Włodarczyk pod Cecylię WILCZYŃSKĄ , pod którą podstawiono drugiego prokuratora Wilczyńskiego, którzy mnie zamienili na Elżbietę Bochyńską -Kaźmierczyk udając moich mężów i zawłaszczyli nieruchomości wydając nakaz eksmisji SO Kielce IICZ 1297/16 bez pieniędzy jednocześnie naliczając podatki, aby wytworzyć dług do windykacji przez Urząd Skarbowy, który od 2004 roku pobiera windykacje na Fundacji APEX-STAR jako windykacja depozytu sądowego podstawiając Paulinę Machowską jako Paulinę Kotta, aby przejść na Rzym i podstawić Ewy Machowskiej córkę Paulinę Machowską jej matkę z drugim mężem czyli byłym moim mężem Dariuszem Kornaszewskim, gdyż zmienił nazwisko z Dariusz Piórecki, które wstawiono na moje miejsce pod dawne nazwisko Bożena Piórecka i dowód WL 5334137 podmieniając na Elżbieta Piórecka w nauczycielstwie w Urzędzie Miasta wykorzystując pieczątkę zmarłego lekarza zakładowego Czesław Sadaj dorabiając opinie psychiatryczne przez te nikczemne osoby, które prześladowały mnie i rodziców doprowadzając ich do śmierci a obecnie niszcząc mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyki i deprawują dzieci, które udają spadkobierców po żyjącej matce.

Premier Beata Szydło została podstawiona pod dane mojej siostry Beaty Idziak podstawionej pod moje dane jako żony mojego męża podstawiając do ukrycia byłych sąsiadów Dariusza i Beatę Pałka podstawiając dalej wojewodę kieleckiego Bożentynę Pałka-Koruba co dowodzi, że na polecenie Beaty Szydło został skazany mój maż Jerzy Dariusz Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11 , któremu zamierzano podłożyć akta aresztowania byłego męża Dariusza Pióreckiego z siekierą, którą groził mojej mamie i mnie za co między innymi otrzymał wyrok w zawieszeniu i po rozwodzie wyjechał do Irlandii. Działania te ukryto przez podstawienie za mnie w Katowicach sędziny Magdaleny Jarczyk i jej syna Filipa Jerzego Jarczyk za męża w celu ukrycia wykorzystania Fundacji mojego męża APEX-STAR w Katowicach od 2004, której celem była pomoc rodzinie i Polakom na Wschodzie. Pieniądze uruchamiane są jako charytatywne przez windykacje jako depozytu sądowego do pomocy innym fundacjom między innymi w Szwajcarii dla Fundacji księdza Bohyńskiego przez „h”, natomiast w Polsce są przekazywane przez adres Nad Kamienną 25 dla fałszywych spadkobierców. Podstawiono moje dane na Kielce i wstawiono Urząd Wojewódzki jako inwestor zastępczy co spowodowało podmianę danych przez infolinię jako Kapitał Ludzi podstawiając premier Beatę Szydło za żonę mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i ukryto przez wpisanie mojej siostry Beaty Idziak za jedyną córkę naszego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego. Dlatego w sprawie o przyjęcie spadku w sprawie INs 67/08 usunięto nasze drugie imiona , aby je użyć dla rządu polskiego, który przejął kontrolę również nad moim kontem w PKO BP SA w Starachowicach na które przez konto męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu przelano miliard sto milionów euro pozorując naszą śmierć w systemie bankowym uniemożliwiając nam dostęp do pieniędzy przez banki. Podobnie w PEKAO SA w Łodzi windykując precjoza carskie Katarzyny II co połaczono z wpisaniem fałszywych spadkobierców w Rudzie Malenieckiej jako Bożena Piórkowska podmieniona na Elżbieta Piórkowska z męża Szubart i jej matka Kazimiera Piórkowska zamieniono na Kazimiera Scheibler do windykacji na Księży Młyn w Łodzi w celu zamiany Karola Scheibler na księcia Karola Hessen do podstawienia Karola Jacka pod Karola Wojtyła w celu wstawienia chrześnicy papieża Jana Pawła II Magdaleny Kozłowskiej za jego córkę za którą wstawiono Madzię Buczek w Radio Maryją ukrytą przez podstawienie sędziny Magdaleny Jarczyk w Katowicach pod Katarzynę Kaźmierczyk podstawioną za mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk do windykacji Jerzego Dariusza Kaźmierczyk. Dokonano podziału na trzy, gdzie Kościół przechodził przez imiona z bierzmowania natomiast rząd przez drugie imiona zamierzając mnie zlikwidować jako błąd w systemie bankowym czyli Matrix, gdyż oddano mienie dla fałszywego kręgu spadkobierców wykorzystując nasze dane osobowe.

Pieniądze są ukrywane przez Bank Ochrony Środowiska SA na spółce Marmoroc-Polska Sp. z o.o. , gdyż konto bankowe było wymienione w pełnomocnictwie dla Bohdana Żakiewicz i Piotra Waydel i podstawiono Dariusza Kot pod Marka Katzer wstawiając Marka Kowalskiego i jego matkę Eulalie Kowalska podstawiono pod fałszywą firmę jako Przychodnia SOF-ART Sp. z o.o. podmieniając moje dawne dane Bożena Piórecka na Elżbieta Piórecka. Wykorzystano grupa niepełnosprawności Marka Kowalskiego i podstawiono moje dane na Bożena Piórecka i podstawiono pod adaptację budynków jako Grzybowa 1 dotyczące Leśnej wstawiając decyzję 22.04.1998 rok dla SOF-ART Sp. z o.o. co ukryto za spółką Milenium Sp. z o.o. sprzedaną dla Dariusza Kot. Podmieniono doktora prawa Marian Budkę zgłoszonego do sprawy SR Kielce IXK 131/11 zamieniając na Tarnów, gdyż pismo tak wpisałam datę i podmieniono na Marian Bębenek ulica Ostrowiecka 48 Starachowice jako brak zapłaty przez SOF-ART Sp. z o.o, który podmienił dane na SOFT ART Sp. z o.o. Henryk Szyb 1 27-230 Brody Iłżeckie z dnia 08.02.2002 od naczelnika Urzędu Skarbowego numer zawiadomienia 342/02 ; Cz nr 2930, z dnia 08.02.2002 podpisał komornik mgr Jacek Kowalski podstawiony pod sędziego Jacka Pietrzak w SA Gdańsk IIAKo 3/16, który odegrał rolę jak w kabarecie straszą mnie policją, gdyż w Toruniu mieszka rodzina Józefa Kowalskiego pod którego podstawiono Jacek Kowalski komornik skarbowy i znajomego chrzestnego pana Mariana Bębenek zamieniając mnie na Renatę Bembenek koleżankę z klasy. Ukryto wyprowadzanie mienia przez podmianę nazwy firmy i tak prowadzone są sprawy wielokrotnie tworząc przez sędziów z mojego męża słupa. Podstawiono pod mojego tatę Józefa Bochyńskiego pana Józefa Wróblewskiego, który powiedział, że Pałac w Szczekarkowie jest jego własnością co oznacza podstawienie jego syna Roberta Wróblewskiego wytwarzajćego meble na miarę za spadkobiercę na SOF-ART Sp. z o.o. w celu ukrycia podstawienia policji za naszych spadkobierców wstawiając fikcyjne dane Robert Piórecki przez Gminę Brody Iłżeckie, gdyż zdjęcia Pałacyku w Szczekarkowie zostały wykonane przez męża Samanty Wróblewskiej siostry Roberta do banku w Szwajcarii. Mój chrzestny Jozef Kowalski miał świadczyć nieprawdę w stosunku do moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich, aby dorobić dziecko z nieprawego łożą , z powodu, że podstawił swojego syna Marka Kowalskiego pod moje dane osobowe zamienijac mnie kobietę na mężczyznę do czego użyto sprawy Ko 336/13 w celu pobierania pieniędzy przez Józefa Kowalskiego jako prywatną poradnię lekarską wstawiając Jolantę Kręcką na Łódz i Starachowice.

Wstawiono Eulalie Kowalską jako podpisującego umowę na świadczenia usług medycznych dla SOF-ART Sp. z o.o podstawiając zmarłą pielęgniarkę Martę Głuszek podstawiając moją córkę Martę McElligott i córkę teściów Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk. Aby ukryć matactwa zawłaszczono regon do firmy Imperator Romanow , aby zawłaszczyć prawa autorskie do książki Zakazana Prawda powielając firmę na dwa adresy tak jak podała do ISBN na co wyrażono zgodę i powielono moja osobę do Niemiec i Anglii zamieniając działalność gospodarczą na spółkę.

Ukryto manipulacje przez podmianę adresy Grzybowa 1 na Grzybowa 7 i podmieniono dofinansowanie PFRON z Lipie Henryk Szyb 1 na wniosek o dofinansowanie na ulicę Leśną na SOF-ART Sp. z o.o. wstawiając na Milenium Sp. z o.o. wartości 80,- tysięcy na likwidację barier architektonicznych z którego nie skorzystała firma i została sprzedana dla Wisława Zygadło ze Skarżyska-Kamiennej firma w Suchedniowie. Spowodowało to sprzedanie przez niego firmy Milenium Sp. z o.o., gdzie przejął teren jako rozliczenie finansowe z byłym mężem Dariuszem Pióreckim i podstawiono Ewę Kornaszewska z domu Niewczas , którzy pobrali kredyty wstecz na SOF-ART Sp. z o.o. obciążając nowego właściciela od 26.03.2003 roku Jerzego Dariusza Kaźmierczyk. zarabiają na odsetkach pozostawiając główną kwotę długu nie odpisywaną co oznacza, że przy sprzedaży nieruchomości na Leśnej podstawiono sprzedaż ulicy Grzybowej, która nie była kupiona, ale wynajmowana od Spółdzielni Mieszkaniowej co ukryto przez wprowadzenie zakupu i wyminę okien przez Spółdzielnię jako inwestycję odciążając SOF-ART Sp. z o.o. w tym włączono budynek wynajęty dla Sądu , który pilnuje skradzionych pieniędzy w kwocie miliarda stu milionów euro. Oskarżony pan Rzeszotarski i uniewinniony w sprawie SO Toruń IIK 164/11 został podstawiony pod Bronisława Rzeszotarskiego , który był senatorem RP , który przesłał pismo 07.07.1998 roku z Warszawy do mojego taty anonsując pan inż. Józef Bochyński Wspólnota Rodzin Ofiar na Firleju w Starachowicach dalej wpisując szanowny panie kapitanie. W treści listu jest odniesienie o moralnym prawie do godnego zadość uczynienia dla poszkodowanych przez III Rzeszę wierząc, że będzie taki czas, aby móc to zrealizować . Mój tata umiera w 2007 roku bez żadnych funduszy i bez zwrotu mienia a nawet zadość uczynienia i wstawiono Bronisława Komorowskiego pod Bronisława Rzeszotarskiego w celu wypłaty odszkodowań z windykacji mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk. Należy zaznaczyć, że mojego ojca pisma są pisane z wielką godnością co nie zostało uszanowane a jedynie pokryte kolejnymi ofiarami w Smoleńsku, aby zastąpić ofiary w Katyniu i Smoleńsku.

Wykorzystano sprzedaż mojej nieruchomości na ulicy Nowowiejskiej dla pani Lidia Daleszak nie uznanej przez sąd i odciążono mnie podatkiem od sprzedaży 8.075,- , gdzie doliczono odsetki 3400,- na dzień 04.07.2016 , które pobierane są w formie zarobku przez Urząd Skarbowy z Fundacji APEX-STAR gdzie fundatorem jest maż , która funkcjonuj tajnie jako wyplata z depozytów sądowych , gdzie sąd poszukuje spadkobierców na mojej carskiej rodzinie tworząc tzw. nierząd do kradzieży pieniędzy co jest kryte za domami publicznymi jako zajączki wstawiając sędziów, prokuratorów i policjantów oraz adwokatów za spadkobierców dla rządu polskiego. Połączono windykacje PKP LHS spółka w Zamościu, która podmieniła nazwisko męża przez błąd „zi” w SR Kielce V Wydział Gospodarczy z dnia 22 lipca 2009 w wezwaniu sygnatura akt:VGC920/09 tak jak Urząd Skarbowy i połączono przez prokuratora Krzysztofa Grudniewskiego z doniesieniem mojego taty przeciwko Fundacji Św. Jerzego w Zamościu jako Ko 303/02 z dnia 27 maja 2002 roku Starachowice, aby podstawić pod windykacje fundacji APEX-STAR w Katowicach wykorzystując zapis o sponsorowaniu innych fundacji w celu przekazania tajnie środków do Fundacji Św. Jerzego, windykując przez nią mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk. W Krakowie podmieniono sprawę spadkową mojego taty INs 67/08 z powództwa Invest Bank SA na sprawę Plus bank SA w 2016 roku wykazując wstecz fałszywą sygnaturę 336/10 do podstawienia windykacji Invest Bank SA w Poznaniu oddział w Kielcach jako zawieszenie postępowania o zastawie rejestrowym samochodu w rejestrze zastawów , którego nie było , gdyż sprawdzono przy sprzedaży. Wykazano sprawę w Krakowie dnia 05.12.2002 przez sędziego Piotrowski Paweł Kraków Śródmieście numer pozycji zastawu Rej Za 698485 sygnatura akt KrVIINsRejZa17025/02/157 i podstawiono wypadek na moje nazwisko jako sprawa RS 716/10 czego nie było, ale podstawiono pod sprawę Waldemara Maksalon INs 716/10 do upozorowania mojego kalectwa i śmierci do kradzieży mienia i podmieniono moje dane do sprawy IIDs 207/13 jako postanowienie o zasięgnięciu opinii biegłych w Tomaszowie Mazowieckim 23.10.2013 podmieniając nazwisko przez błąd „zi” jako Bożena Bochyńska-Kazimierczyk podejrzanej o przestępstwo z artykułu 276KK na podstawie artykułu 193KPK, artykuł 194KPK, artykułu 198KPK, artykułu 202 KPK i artykuł 326 paragraf 3 PKT. 4KPK jako opinia dwóch biegłych lekarzy z NZOZ”TOM-MED” w Tomaszowie Mazowieckim ulica Jana Pawła II , gdzie podstawiono chorą psychicznie osobę przez policję, która szydziła z mojej rodziny czyli była agentem , aby nie wykazać kradzieży rodowego sygnetu, która miała bezprawnie Maria Gudewicz i podstawiono Marię Żakiewicz zamierzając mnie wywieść do zakładu psychiatrycznego obecnie przez policję na ten sam błąd „zi” w nazwisku co oznacza, że umorzona sprawa była prowadzona o podarcie wydruku , która nabrała rozmachu międzynarodowego w celu kradzieży mienia przez policję podstawiając obcą osobę za męża, która dorobiła opinie psychiatryczne mimo iż jestem zdrowa. To oznacza świadome działanie policji zmierzające do okaleczenia i morderstwa, aby podstawić pod sprawę z mojego powództwa , aby obronić mnie i męża , a wykazano jako IDs1001/14 prokuratura Starachowice , a przekazała ją bezprawnie do Tomaszowa Mazowieckiego , aby podstawić pod hrabinę Marię Tarnowską wujka Marian Bochyńskiego i wykorzystano moje wyjaśnienia do prokuratury Starachowice. Wykorzystano kserokopię wezwania jako IC 370/93 , aby wprowadzić za doktora Brodzkiego lekarza zakładowego w szkolnictwie Czesława Sadaj nieżyjącego , którego pieczątką podmieniono mnie na Elżbietę Piórecką tworząc niezgodność pesel. Sprawa Dz.Kw. 4005/11 i Dz.Kw. 4006/11 dowodzi, że był tą osobą Czesław Daleszak, który podstawił swoją żonę Lidię Marię Daleszak za córkę moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich . Połączono to z Łaziskami Górnymi jako zjazd delegatów NZZS Solidarność, aby połączyć z Wilkowem i Domek Kultury Huty Łaziska , gdzie odprawiał mszę biskup Ziemniak podmieniając mojego ojca na Józef Bodzyński jako przewodniczący komisji rewizyjnej i podstawiono Bogdan Mazurkiewicz przewodniczącego Miejskiej Rady Łazisk Górnych oraz Komisji Zakładowej z Huty Łaziska , Elektrowni Łazika i KWK Bolesław Śmiały i podstawiono Bohdana Żakiewicz pod Bogdan Mazurkiewicz , a mojego tatę Józefa Bochyńskiego wstawiono jako Józef Bodzyński na Końskie, które tak podmieniły dane , a drugie imię taty Ludwik połączono z Mazurkiewiczem jako Ludwika Marcinkowska. Za biskupa podstawiono Kaczyńskich na Niemcy jako ziemniaki. Obciążono mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk nie jego długami pozorując, że to jestem ja i podstawiono pod byłego męża Dariusza Pióreckiego do mojej sprawy o zniesienie wspólnoty majątkowej z Dariuszem Pióreckim z dnia osiemnastego sierpnia 2003 roku i podłożono zniesienie wspólnoty majątkowej Lidii Daleszak i jej męża Czesława Daleszak podstawionym przez błąd „zi” jako Jerzy Kazimierczyk , który miał mnie zamknąć w zakładzie psychiatrycznym przez policję w Starachowicach, która podstawiła siostrę męża Martę Cybulską pozorując za żonę Czesława Daleszak podstawionych pod dane jej brata Jerzego Dariusza Kaźmierczyk co spowodowało podłożenie opinii psychiatrycznych przez Urząd Miasta na adres Bohaterów Westerplatte 1/1 w celu podmiany osób do ukrycia finansowania SSE Starachowice z funduszy Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pozorując spór z Ewą Tkaczyk, która zachowała się skandalicznie w miejscu publicznym w stosunku do mojego męża, gdyż udawała, że moja sprawa dotyczy mojego męża, któremu podłożono akta kryminalne i dziś zamierzano go zlikwidować za co ponosi odpowiedzialność rząd polski. MOPS Starachowice miał mnie ubezwłasnowolnić na fałszywe dane pozorując, że jestem samotna i podmienił pismem z dnia 1.06.2009 na Bożenę Bochyńską-Kazimierczyk na Bohaterów Westerplatte 1/1 decyzją Nr MOPS.DRŚ/8122-umorz.5/BT/09 jako umorzenie sprawy o przyznanie zasiłku stałego jako bezprzedmiotowość sprawy w czasie gdy starałam się o rentę, którą odrzucono i podmieniono moje dane dla PKP LHS i dla Czesława Daleszak, który sfałszował zlecenie obsługi finansowej podmieniając dane męża Jerzy Kaźmierczyk przez błąd „zi”, aby pobierać pieniądze z mojej działki jako depozyt sądowy udając mojego męża do Urzędu Skarbowego, który tak mnie podmienił do kradzieży mienia.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s