Życzyn to wiara

Starachowice na dzień 19.03.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Jedną z ostatnich podmian jest podstawienie Stanisławy Gierek pod Bolesławę Stanisławę Bochyńską z domu Podczaską , którą podmieniono na Stanisławę Podczaską z legitymacji prześladowanych represjonowanych rodzin i podstawiono za żonę Eugeniusza Podczaskiego pozorując na herb Rawicz dla Podczaskich i kryjąc mojego dziadka Brunona Bochyńskiego herb Rawicz wstawiając moją babcię za matkę Henryka, Ryszarda i Mieczysława braci Podczaskich co jest oszustwem i wstawiono za Mieczysława w Łodzi Mieczysławę Podczaską z męża Schreiber czyli Scheibler z drugiego męża Banko czyli podmiana kobiety na mężczyznę i podstawiono Scheibler pod Kazimierę Zwolińską z domu Podczaską podmieniając na Piórkowska i tak mnie podmieniono przy sprawie rozwodowej z Dariuszem Pióreckim i wstawiono do Rudy Malenieckiej koło Końskich zamieniając mojego tatę Józefa Bochyńskiego na Józefa Zwolińskiego, który zginął w powstaniu z synem Bolesławem za którego wstawiono Bolesławę Stanisławę Bochyńską z domu Podczaska czyli moją babcię Marię Romanow, która zastępowała spaloną w Kruszynie księżną Marię Lubomirską prawdziwą babcię zamężna z carewiczem Aleksym Romanow czyli moim dziadkiem i podstawiono Ryszarda Kuklińskiego pod Ryszard Podczaski oraz Henryka Podczaskiego pod Henrykę Błędzińską zamierzając zamienić na Marię Romanow.

Podstawiono Leokadię Kowalczyk za żonę mojego syna Adama Kornaszewskiego co oznacza podstawienie mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej za córkę Adam i Leokadii Kowalczyk podstawiając Agnieszkę Kowalczyk za Leokadię udających matkę mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej z matki Agnieszki Kornaszewskiej z domu Krześniak zamieniając na Białystok , aby podstawić pod Leokadię Kraszewską i jej męża Adama Kraszewskiego pozorując mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk za ich córkę Bożenę Grażynę z domu Kraszewską podmienioną na Grażynę Klusek, której mężem jest Adam Klusek i podstawiono brata Elżbiety Włodarczyk Antoniego Tomasza Włodarczyk pozorując Tadeusza Maksalon i podstawiono Lucynę jego żonę pod Łucję Kaźmierczyk na Miedzna Drewniana 244 do podmiany rodziny. Mieczysławę Scheibler podstawiona jest pod Mieczysława Pawlak oraz Beatę Szydło jako żona Ryszarda Podczaskiego podstawionych pod Ryszarda Kalista i jego córkę Beatę. Stanisława Kalista podstawiona jest pod Stanisławę Bochyńską z domu Podczaska i Stanisławę Gierek dlatego w banku nie mam dostępu do odzyskanego mienia, gdyż podstawiono mnie jako Elżbietę, a dzieci za jej spadkobierców.

Państwo Podczascy usunęli moje zdjęcie, aby podstawić sędzinę Magdalenę Jarczyk w tożsamości jednego brata w tożsamości drugiego brata Bożenę Bochyńską emerytkę z Uniwersytetu Warszawskiego a trzecią tożsamość miała być podstawiono premier Beata Szydło oraz Marta Kaczyńska dla której wykorzystano tożsamość Ewy Kornaszewskiej, Ewy Eugster, Ewy Cichockiej itd. Państwo Podczascy nie znali nawet historii rodziny Podczaskich w której ukryła się moja babcia i pobrali carskie mienie na drugie imię jako windykacja Stanisławy Bochyńskiej pozorując , że moja siostra Beata Idziak jest jedynym spadkobiercą zamierzając mnie zamordować, aby ukryć podstawienie innej osoby i wstawić Dariusza Pióreckiego, który otrzymał pieniądze za dorobienie dla mnie fałszywych opinii psychiatrycznych potajemnie. Państwo Podczascy pobrali mienie mojej babci w Warszawie i wstawili je na swoje żony, aby ukryć zawłaszczenie terenów oraz obrazów i biżuterii oraz podstawiono za mnie Elżbietę Lucjanę Nowak co zamierzali powtórzyć obecnie na kolejne tożsamości tworzone przez służby wojskowe i podstawiono Lecha Jarosława braci bliźniaków Kaczyńskich jako braci Tarnowskich zamieniając mojego tatę Józefa Bochyńskiego na Józefa Mazurek czyli na Radziwiłł i podstawiono pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamienionego na Jerzego Radziwiłł wykorzystując jego dzieci w banu UBS AG i Credit Suisse AG. Podstawiono mojego syna Adam Pióreckiego obecnie Kornaszewski pod Adam Kaźmierczyk , Pawła Krzymowskiego podstawiono pod Pawła Idziak podstawiono pod Pawła Kaźmierczyk. Ewę Kornaszewską podstawiono pod Ewę Idziak podstawiono pod Ewę Kaźmierczyk wstawiając za nią w banku Ewę Eugster w Zurychu oraz jej brata Adam Jakubczyk za jej męża do banku, aby ukryć dokonane podmiany do dysponowania pieniędzmi podstawiając wnuczkę Emilii Miller w Szwajcarii jako Emilii Brzezińska w USA a jej męża profesora Zbigniewa Brzezińskiego podstawiono za ministra Zbigniewa Ziobro podstawionego pod sędziego Zbigniewa Jarczyk wstawionego pod Zbigniewa Włodarczyk za męża jego siostry Elżbiety Włodarczyk podstawionej pod Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk do Torunia podmienioną przez błąd „zi” jako Elżbietę Bochyńską-Kazimierczyk do Fundacji APEX-STAR jako windykacja depozytu w sądzie do USA, gdzie pobrano w Starachowicach moje odciski palców, aby je podstawić w USA do pobrania pieniędzy.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s