Fałszywy rozwód wykorzystany w SO Toruń IIK 164/11 do kradzieży miliarda stu milionów euro z PKO BP SA w Starachowicach

Starachowice na dzień 21.03.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Sygnatura SO Toruń IIK33/17

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Fałszywy rozwód wykorzystany w SO Toruń IIK 164/11 do kradzieży z konta w PKO BP SA

Podstawiono moje dawne na świadka o rozwód w sprawie Bożeny Olszewskiej przeciwko Józefowi Olszewskim, gdzie nie byłam wzywana co dowodzi podstawienia innej osoby pod wezwanie z dnia 2.02.2004 roku o 10,40 zamieniając podmienić rozwód Bożeny Olszewskiej SO Kielc IC1506/03 czyli data złożenia mojego wniosku o rozwód na Bożena Piórecka na ulicy WESTERPLATTE 1/1 podstawiono mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego za męża Bożeny Olszewskiej pozorując rozwód przez ARMIE ZBAWIENIA i podstawiono sprawę IC 178/15 pozorując rozwód z moim mężem Jerzym Dariuszem Kaźmierczyk co uwłacza mojej i męża mojego godności. Przekroczył sąd wszelkie prawa ubliżając mojemu mężowi i podmieniając jemu adres, aby pozorować, że jesteśmy po rozwodzie co jest oszustwem użytym w Toruniu, aby męża aresztować w SO Toruń przez sędziego dopuścił się oszustwa. Podstawiono agenta NKWD Plater pod hrabiego Plater , aby podmienić jako główną postać w Zamku Rapperswil na agenta rosyjskiego wywiadu NKWD. Wykorzystano mój faks , gdzie podpisana jestem jako Bożena Bocheńska, aby odnieść się do rodowego nazwiska i mój list do szanownego ojca dyrektora ze Szwajcarii wysłany faxem.

Upozorowano dział spadku na sprawie IC 2627/10 , i poszukiwano spadkobierców co oznacza, że mnie już uśmiercono i zamierzano oskarżyć mojego męża z którym mnie potajemnie Waldemar Maksalon rozwiódł , aby ukraść nasze mienie pozorując, że jestem pobita i mam opiekę Waldemara Maksalon, który udawał moją rodzinę bo kradł mienie. Agent kościelny nas potajemnie rozwiódł i zamierzał z Kościołem Katolickim nas zamordować l zamordować. Akta pobitego Marian Bochyńskiego przez bezpiekę gdzie miała się e całe ciało zamierzano podstawić pod osoby zamierzając ich po naszym pobiciu również pobić przechodząc na numer 33 podstawiony pod Dzierżyńskiego 15m33, który to adres był następny po ulicy Tychowskiej wujek zaznaczył podmianę na 8 co oznacza, że Waldemar Maksalon miał być katem von Szczepańskim największym zbrodniarzem Kielecczyzny co miało zakończyć się zerem. Wykorzystano list do ojca Rydzyka, gdzie w nawiasie wpisałam Bocheńska odnosząc się do dziadka w Szwajcarii i podstawiono złoto do USA pod Faustyna Romanow , który otrzymał złoto, a które znalazło się w Szwajcarii. Tak sfabrykowanymi akta posłużył się wykorzystując fałszywy rozwód sędzia Wojciech Pruss na wniosek Kościoła Katolickiego , który mnie podmienił jako zemsta za wpisanie Bocheńska z domu Bochyńska i podłożono fałszywe opinie psychiatryczne pod nazwisko Bocheńska dlatego byłam aresztowana we własnym domu co oznacza wykorzystanie listu do księdza Tadeusza Rydzyk i podstawienie sprawy Ds 229/02 oraz powielonej na Ds 1921/02 czyli na dwie osoby o znęcanie się Dariusza Pióreckiego jako dwie sprawy łącznie prowadzone przez mgr Mirosława Jezierskiego Starachowice 25.07.2002 rok co podstawiono do SO Kielce IIK 207/07 i SR Toruń IIK 164/11 co jest złamaniem prawa w tym przez SA Gdańsk IIAKa3/16 i Sąd Najwyższy przez sędziego Wojciecha Puszkarskiego, który znieważył mojego męża , moich rodziców , mnie niszcząc godność rodziny, która była filarem polskości przez sądy w tym Sąd Najwyższy, który posłużył się fabrykowanymi dokumentami i podstawiono nad komendanta Tomasza Marczak, który prowadził sprawę gróźb karalnych przez komendanta Tomasz Bogdańskiego z KPP Starachowice podstawiając Bohdan Żakiewicz do podmiany spraw 31.07.2002 roku D-I-TB/550/1229/02RSD1229/02 podstawiając druk z kratkami , aby podstawić pod druk z kratkami, gdzie zamierzano wpisać uszkodzenie ciała podmienia na Tomaszów Mazowiecki obecnie jako sprawa 2Ds207/13 podstawiona pod SO Kielce IIIK 207/07 i kościół katolicki przekonał teściową, że jestem chora psychicznie a maż jest wielkim grzesznikiem w celu ukrycia kradzieży przez Kościół Katolicki, który wykorzystał mój list do Radia Maryja do księdza Tadeusza Rydzyk , który myślał jedynie o zysku co doprowadziło do śmierci moich rodziców i Józefa i Filomeny Bochyńskich. Sędzina Broda w SO Kielce IIIK 207/07 dopuściła się przestępstwa i kradzieży mienia w Kielcach podstawiona pod Michała i Marcina braci Broda na ulicy Nowowiejskiej podstawiając mediatora pana Rafała w SO Toruń IIK 164/11 podstawionego pod Rafała Popławskiego syna Marioli siostry byłego męża Dariusza Pióreckiego z Elbląga , gdzie podłożono dokument na nc+ i podstawiono Kanclerz Niemiec Angelę Merkel z Elbląga na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach podstawioną pod Mariolę z domu Kędroń i Wojciecha Idziak, który miał zginąć przez matactwa kościoła jako święty męczennik. Psychiatrzy dopuścili się oszustw do podmiany tożsamości , których fałszywe opinie fałszującymi historię Polski posłużyli się sędziowie do kradzieży pieniędzy.

Kościół Katolicki mnie rozwiódł z były mężem Dariuszem Pióreckim i podstawił akta pod mojego obecnego męża Jerzego Dariusz Kaźmierczyk , którego potajemnie rozwiódł z pierwsza żoną Katarzyną Kaźmierczyk z domu Krasuska zamierzając nas zabić, aby to nie wyszło , gdyż podstawiono córkę teściów Martę Cybulską za moją córkę Martę Bochyńską, aby kryć oszustwo dokonane przez Kościół Katolicki. W Opocznie dlatego w sądzie do sprawy prokuratury Kielce Ko 59/09 jako IIKp425/09 zwrotu obrazów sędzia powiedział , że mąż nie ma praw do obrazów, gdyż podłożono fałszywe dokumenty rozwodu. Natomiast sędzia stwierdził, że mam ja prawo do obrazów i podmieniono sprawę spadkową na wypadek na RDS 67/08, że mam prawo do obrazów nie otrzymałam ich i odmówiono mi zwrotu, gdyż podstawiono Martę Cybulska z domu Kaźmierczyk podstawiając akta o pobicie dla jej brata pozorując ,że jest jej mężem do pobrania pieniędzy przez SSE Starachowice podstawiając Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewski i jego drugą żonę Ewę Kornaszewską z domu Niewczas podstawiając jej pierwszego męża Marcina Machowskiego pod Marcin Dubieniecki, aby wstawić Martę Kaczyńską. Dlatego pismo z prokuratury o zwrot pałacu Szczekarków, Zamku Wiśnicz, Pałac w Kruszynie co zostało wysłane do Miedznej Drewnianej 244, którego to adresu nie wykazałam, gdyż teściowa sobie nie życzyła, aby przysyłane były moje sprawy, ale podstawiono Martę Cybulska , której teściowie przepisali dom pozorując, że jest mojej mamy córką.

Sprawa IIK 164/11 została podstawiona pod numer ewidencyjny 194/78 , gdzie wpisano dziadka z Zakładów Starachowickich STAR SA 27-202 Starachowice ulica 1 Maja 12 pismo z pośmiertnej kasy wpisując adres jako Mazurek Franciszek zam. Starachowice Nad Kamienną 25 , P-TA 27-200 Starachowice co odstawiono jako 27-200 Starachowice działka 29 , aby odnieść się do kodu 27-202, gdyż wcześniej były rożne kodu w Starachowicach co później ujednolicono, aby powielić działkę w tym samym liście są dwa kody P-TA, aby podstawić pod pałac mojego drugiego dziadka carewicz Aleksego Romanow występującego jako Brunon Marian Bochyński.

Podmieniono zapis 194 przez optyczną podmianę na 164 czyli akt chrztu Bolesławy Bochyńskiej z domu Podczaskiej , gdzie chrzestnym jest Nowicki i podstawiono akta psychiatryczne Elżbiety Nowickiej do fabrykowanych spraw w sądzie pod Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i doszło do połączenia z SO Toruń IIK 164/11, gdzie podstawiono fałszywe sprawy Waldemara Maksalon, który wpisał się jako spadkobierca po mojej mamie Filomenie Bochyńskiej w sprawie spadkowej INs 426/10 tworząc ze mnie i siostry dłużniczki jako INs 554/16 i wykazując Plus Bank SA, aby podstawić Martę Kaczyńską i Beatę Szydło, którą podmieniono sprawę spisu z inwentarza INs 395/10 na spadkową co dokonano przez podmianę optyczną zamianę na INs 365/65 jako zasiedzenie Franciszka Jan Mazurek na ulicy Nowowiejskiej podstawiając na ulice Nad Kamienną 25 i wstawiono fałszywych Tarnowskich z Kanady, który zaczęli mnie eksmitować z własnego domu co dowodzi morderstwa mojej mamy a obecnie zamierzano zamordować moich teściów , aby to ukryć , gdyż pieniądze zawłaszczył Kościół rząd polski, który zamierzał nas zabić.

Oznacza to, że wszystkie sprawy prowadzone od 2004 roku w sądach opierały się na fałszywych dokumentach rozwodu w celu wykazania braku mienia dostępu do mienia carskiego wprowadzanego do Polski przez męża, który był skazywany w celu wytworzenia windykacji do jego kradzieży i nie można było wcześniej ustalić przyczyny. Kościół wydaje wiernych na działy spadku dla kupców co oznacza, że jednych zamierza potępić a drugich zrobić świętych, a trzecich nagrodzić za pomoc w zdobyciu pieniędzy, gdyż uzurpuje sobie prawo do sądzenia ludzi, aby ich zabijać rękami innych osób.

Upozorowano moją siostrę Beatę Marie Idziak na moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk wstawiając za córkę Jerzego Brunona Bochyńskiego z Katowic czyli za sędzinę Magdalenę Jarczyk zwaną Katarzyną co oznacza, że zawłaszczenie przez bank PEKAO SA karty mojego męża ze Szwajcarii zatrzymanej w bankomacie było podstawieniem pod sędzinę Magdalenę Jarczyk pod moje dane pozorując, że jestem żoną Jerzego Bochyńskiego. Takie dane podłożono dla męża pozorując  Madzie Buczek za sędzinę Magdalenę Jarczyk, aby pobierać pieniądze na programy niepełnosprawnych stworzone dla chrześcijan jako obraz dzisiejszego kościoła stworzony przez psychiatrów.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s