Windykacje w USA carskich depozytów przez Toruń

Starachowice na dzień 20.03.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Sygnatura SO Toruń IIK33/17

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Współpraca Agencji Rozwoju Regionalnego i Radia Maryja jako kabała 33 jako cmentarz.

Doszło do podstawienia Maryja Królowa Korony Polskiej pod Mariana czyli mężczyznę pozorując małżeństwo z moja siostrą Beatą Marią Idziak. Żydzi i kabaliści przedstawiali głowę cara na kurze. Antoni Włodarczyk przysłał mi kartę świąteczną internetem głowy dzieci na kurach. Doszło do podmiany mojej teściowej Łucji Kaźmierczyk na Łucję Kaźmierczak i podstawienia pod kurnik wstawiając jej dzieci za spadkobierców na kurniku pozorując moją rodzinę carską na drób oraz pracowników SOF-ART Sp. z o.o. jako drób.

Zabrano mienie warte około 6,- milionów na Lipie Henryk Szyb 1 na SOF-ART Sp. z o.o nie odpisując śmiesznych długów w tym telefonów komórkowych pobranych na SOF-ART Sp. z o.o., które zostały wyłączone w 2003 roku. Przywrócono numery i podstawiono na trzy miejsca.

W Katowicach podstawiono Magdalenę i Zbigniewa Jarczyk jako Zbigniew Nowicki podstawiony pod Elżbietę Włodarczyk jako Nowicką, którą maż umieścił w zakładzie psychiatrycznym i podmieniono moje dane na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i przysłano do męża list na adres teściów z prokuratury Tomaszów Mazowiecki sugerujący mężowi, aby skierował żonę na leczenie z szpitalu psychiatrycznym, aby podstawić pod Elżbietę Nowicką co połączono przez pana Zbigniewa Nowickiego jako przedstawiciela Radia Maryja w USA w tym połączono drugiego pracownika Radia Maryja pana Pieńkos z kancelarią Pieńkos , który zaczął egzekucję po kilkunastu latach na nazwisko Bożena Piórecka . Komornik z Pruszkowa połączono z drugim jako Marta Królikowska podstawiona pod rodzinę Podczaskich i Orzechowskich co przez nazwisko jest połączone z Chicago w USA jako windykacja dla Radia Maryja z Torunia. Następny numer telefonu został podstawiony na Łódź , gdzie podstawiono Ewę Eugster z domu Jakubczyk pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk pozorując, że jest żoną swojego brata Adama Jakubczyk i podstawiono mojego syna Adam Pióreckiego za mojego męża. Wstawiono pana Dariusza Dąbrowskiego na Łódź i połączono z panią Zofią Dąbrowską na Końskie, aby przejść na numer Polna 33 w Końskich i połączyć z ulicą Polna 3A,33 w Warszawie zamieniając Mariana Budkę na Marię Tarnowską jako Maryja czyli szyderstwo z Boga i podstawiono pod sprawę SO Toruń IIK 33/17 o urlop w odbywaniu kary pozbawienia wolności dla męża w sfabrykowanym akcie oskarżenia fałszując historię Polski w SO Toruń IIK 164/11 posługując się sfabrykowanymi opinia psychiatrycznymi, aby połączyć z cmentarzem na ulicy Polnej w Starachowicach zamierzając wywieźć nas jako eksmisja z domu do więzienia , zakładu psychiatrycznego i na cmentarz co połączono z Zofię Dąbrowską z Zofią Szkudlarek z Gdańska z Zofią Strączyńską z Zofią Dobrowolską z Radomska oraz Zofią Kornecką wszystkich łącząc w jedno jako grupa ZOFIA podstawiając pod Zofię Życińską podstawiając umowę SOF-ART Sp. z o.o. , gdzie widnieje jako księgowa Eulalia Kowalska i moje dawne dane na Bożena Piórecka , które obecnie podmieniono na Elżbieta Piórecka wstecz wykorzystując pieczątkę zmarłego doktora Czesława Sadaj do podmiany mojego dowodu WL 5334137 na Bożena Elżbieta Piórecka z domu Bochyńska papierowy dowód i podstawiono niezgodność pesel w SR Kielce IIIK 131/11 i SR Kielce IXK 131/11 podmieniając na USA jako Elżbieta Doda, aby przejść na Chicago na USA na komornika Pieńskos dla windykacji dla Radia Maryja weksli mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk skazanego w tym celu w SO Toruń IIK 164/11 przez podłożenie fałszywych opinii psychiatrycznych znieważając przez sędziego mojego tatę, że nie był arystokratą w celu wytworzenia windykacji do kradzieży przez prokuratora i sędziego, którzy podali się za spadkobierców pieniędzy 300,-tysięcy PLN pochodzących z Fundacji męża APEX-STAR , gdyż świadkowie pobrali 2,7 miliona euro co ukryli. Zofię Życińską połączono z Anną Marciniak -Życińską z domu Sołtys pozorując za córkę Ewy Kornaszewskiej z domu Niewczas podstawiając pod Annę Marie Piórecką. Lekarz Anna Marciniak-Życińska zmarła po wystawieniu zaświadczenia lekarskiego dla mnie do sądu do Kielc , gdy zaziębiłam się i nie mogłam uczestniczyć w kolejnym badaniu psychiatrycznym, z którego prokurator zrezygnował po okazaniu z Sądu Apelacyjnego w Krakowie badań do renty, że jestem zdrowa czego nie chciał umieścić w aktach sprawy i zrezygnował z badania co oznacza, że podstawiono fałszywe opinie psychiatryczne na Tomaszów Mazowiecki przez osoby, które udawały moich mężów i zadłużały mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, aby go skazać i zamordować w więzieniu, gdyż podmieniono nam dane i połączono Radio Maryja w Toruniu z Fundacją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach przez nazwisko Nowicki.

Doktor Anna Marciniak-Życińska z domu Sołtys została podstawiona pod Annę Marię Piórecką za którą podstawiono Annę Pachowską z domu Piórecka do tajnie prowadzonych spaw w Łodzi i połączono z Henrykiem Życińskim zamordowanym przez MO w PRL . Cofnięto czas pozorując sprzedaż produktów mięsnych z PRL , aby wywieść nas jako prześladowanych w PRL do podmiany historii, aby obciążyć Polskę za wymordowanie carskiej rodziny , która przeżyła.

Następnym telefon SOF-ART Sp. z o.o. znalazł się na fermie kurzej w rękach prezesa firmy, który odebrał jego kierowca. Podstawiono SOF-ART Sp. z o.o jako fermę kur na Mazurach planując zabijać moją rodzinę carską jak kury. Z tego powodu planowano najpierw nas zamordować, gdyż mamy prawo do dziedzictwa rodowego, aby dokonać egzekucji na naszej rodzinie pozorując PRL jako powrót do przeszłości. Jedna z osób , gdy zadzwoniłam groziła mi policją i udawała, że numer telefonu komórkowego miała od początku co jest nieprawdą , ale podstawiony został na infolinie hot linię jako seksualna połączona z kancelarią prawną w Katowicach na ulicy Stefana Batorego 8/2 co połączono z Bohaterów Westerplatte 8/2 z Waldemarem Maksalon w Starachowicach. Ferma Kur na Mazurach została połączona z Bronisławem Komorowskim, dlatego ludzie skandowali na Mazury macać kury. Na Mazurach również podstawiono Juliusza Bochyńskiego, aby ukryć wymordowaną rodzinę pod którą podstawiono fałszywych hrabiów Tarnowskich z Kanady, którzy w Zakonie Maltańskim mieli wykonać wyrok na papieża Franciszka. Pan Bronisław Komorowski został podstawiony jako nazwa tulipan co połączono z Holandią oraz z Antonim Dąbrowskim, którego żona to Agnieszka Ziemba-Dąbrowska podstawiona jest pod moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską i jej matkę Agnieszkę z domu Krześniak pierwsza żona mojego syna Adam Kornaszewskiego, która dziecko z obywatelstwem Irlandii zabrała do Polski i podstawiono chrześnicę papieża Jana Pawła II panią Agnieszkę z domu Kozłowską. Sprawę SO Toruń IIK 164/11 jako odwołanie w SA Gdańsk IIAKa3/16 została połączona z adresem Mariana Budki Polna 3A/33 w Warszawie i zamieniono doktora prawa na lekarza, którego podstawiono pod adres Bohaterów Westerplatte 1/1A, gdzie wykorzystano jest jako słup pani t Helena Surma pod którą podstawiono moją siostrę Beatę Marię Idziak powielając moje dane osobowe.

Połączono wszystko kabałą jako włączenie 33 gmin do Warszawy w celu połączenia wszystkich osób w jedną czyli eliminacja jako drobiu do działu spadku przez zmianę granic do ukrycia kradzionych pieniędzy. W tym celu połączono mieszkanie Henryki Błędzińskiej w bloku 33 i podstawiono pod biskupa Henryka Hoser w Warszawie zamierzając 28.03.2016 roku doprowadzić do okaleczeń i śmierci szeregu osób do działów spadku w Warszawie jako przesunięcie granicy. Fałszywa genealogia jest kryta przez wpis private przez administratora jakim jest Podczaski. Połączono Annę Marię Piórecką z moją drugą córką Martą Bochyńską podmieniając na Marie Bochyńską jako windykacja zamierzając obciążyć dziecko Marię Daniszewską podstawiając jej matkę Teresę Daniszewską pod Teresę Szmytka , a jej męża Krzysztofa Daniszewskiego pod prokuratora Krzysztofa Grudniewskiego pracującego w Starachowicach, ale mieszkającego w Ostrowcu Świętokrzyskim, który fałszował dane adresowe oraz zwielokrotnił moją osobę , aby zamienić mnie ze Starachowic na Tomaszów Mazowiecki przez oszustwo Waldemara Maksalon , który zrobił sprawę swoją własną jako zaginięcie dokumentu IC 1009/13 podstawiając za mnie Ewę Cichocką i wzywając mnie do nie mojej sprawy w celu zawłaszczenia naszego mienia pozorując sprawę przeciwko mnie, do kolejnego oszustwa ukrywając fakt, że sam był dłużnikiem według sądu , który go zamienił na wierzyciela co spowodowało kolejną podmianę obecnie na Elżbietę zamierzając wykonać wyrok dorobiony dla PRL przez IPN pod kierunkiem PiS, gdzie podmieniono mnie córkę mojego taty na jego żonę. Mordowano arystokrację i zajmowano pałace na zakłady psychiatryczne i domy starców zamierzając mnie wywieść do zakładu psychiatrycznego pozorując zwrot mienia, którego odmówiono wydania jako IIKp314/16 , ale naliczono podatek co ukryto przez samoistne podzielenie masy spadkowej z siostrą bez naszej wiedzy i uczestnictwa co widoczne jest w Urzędzie Skarbowym zamierzając zastąpić nas przez Lidię Marią Daleszak oraz grupę ZOFIA podstawioną pod zakład psychiatryczny. Córka Zofii i Jan Dąbrowskich lekarz doktor Małgorzata Dąbrowska Milczarek została wykorzystana i spreparowano dokument , aby wyglądało, że wpisała zwolnienie do ZUS jako kolejny błąd na Bożena Bochyńska-Każmierczyk przez błąd „ż” czyli tak samo jak w dokumencie przysłanym bezprawnie z Sądu Okręgowego w Kielcach ze sprawy SO Kielce IC 2627/10 z mojego i męża powództwa o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej do sprawy z powództwa Waldemara Maksalon o zniesienie współwłasności w SR Starachowice INs 716/10 do kradzieży mienia przez działy spadku wstawiając ludzi jak ryby do zabijania zamierzając zabijać. Od 17 marca czyli od dziś , aby nawiązać do 17 października 1917 roku czyli rewolucji oraz śmierci mojego dziadka Franciszka Jan Mazurek zmarłego 17.10.1999 roku co połączono z Prokuraturą Rejonową Kraków Śródmieście-Wschód sygnatura Ko 1291/13 z dnia 23.10.2013 rok, gdzie wpisano mnie i męża podmieniając mój drugi człon nazwiska na Kaźmierczyk z błędem „ż” bez myślnika wpisując prokurator Janusz Niziołek, aby podstawić pod Janusz Niziołek, którego żona Alicja Niziołek jest pracownikiem SR Starachowice, która była sąsiadką Urszuli i Marka Król, którzy są w Kanadzie, w których mieszkaniu zamieszkałam z Dariuszem Pióreckim, gdy mieliśmy jedno dziecko Adama Pióreckiego co zamierzano wykorzystać i podstawić na ulicę Murarską podmienione osoby przez prokuraturę. Połączono następnie na Bochyńska-Każmierczyk Bożena przez oszustwo komornika sygnatura akt KM 447/14, gdzie odwołał się do sprawy INs 716/10 i podstawił Adama Klusek , Wiesław Maksalon, Waldemara Maksalon i Piotr Cichocki oraz komornik podstawił moje podmienione dane w obecności policji pani Bernadety Celany dzielnicowej oraz pan Bartłomieja Różalski , który jest podstawiony pod Bartłomiej Chmiel, a pani Bernadeta pd moje imię z bierzmowania jako szyderstwo z Ducha Świętego pozorując spór , którego nie było w celu tworzenia spraw spornych do podmiany pierwszej sygnatury spadkowej po moim tacie , gdy sama przyjęłam komornika z mężem, gdy mamy nie było i wykazałam Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego z dnia 28.06.2006 roku jako wyłączenie ze sprawy spadkowej , traktowane przez Urząd Skarbowy jako darowizna, które obecnie jest windykowane bezpośrednio z aktu notarialnego. Pan Nowicki działał w Agencji Rozwoju Regionalnego, gdzie się bawił na przyjęciu na parterze w bloku przy Konstytucji 3-Maja 23, z grupą osób w lokalu, który znajdował się pod moim mieszkaniem, gdy miałam małe dzieci. Zamierzano podstawić zabawę agencji Rynku Rozwoju Regionalnego jako Agencję Towarzyska podstawiona pod Agencję Rynku Rolnego do wyprowadzania mienia carskiego przez USA i połączyć z zabawą w dniu dzisiejszym z dyspensą papieża Franciszka w post jako plan rozpoczęcia uderzenia w chrześcijan od naszej rodziny z udziałem Radia Maryja przez Chicago , gdzie podstawiono Zbigniew Nowickiego pod Zbigniew Jarczyk i Zbigniewa Ziobro pozorowanego na Zbigniewa Włodarczyk ojca Elżbiety Włodarczyk zamienionego za jej męża. Oznacza to, że mojego syna Jakuba Pióreckiego obecnie Kornaszewski podstawiono również za mojego męża i dorobiono opinie psychiatryczną pod adres teściów pod którym nie mieszkał, co wykorzystano do podmiany drugiego syna Adam Kornaszewskiego podstawionego pod Adam Kaźmierczyk. Natomiast moją córkę Martę Piórecka, która zmieniła nazwisko na Kornaszewska i po mężu przyjęła nazwisko Marta McElligott podstawiono pod Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk , natomiast Ewę Kornaszewską wstawiono za Ewę Kaźmierczyk traktując dzieci jako drób. Darem o Boga są dzieci i jesteśmy źrenicą oka Bożego, a kto niszczy nas tego zniszczy Bóg. Zamierzano okaleczyć Henrykę Błędzińską jako kabała masońska w celu upozorowania okaleczenia źrenicy oka Bożego zamierzając mordować, gdyż Żydzi nie uznają łaski Bożej danej przez Jezusa Chrystusa.

Połączono 33 gminy wokół Warszawy, przez liczbę 33 połączono jako trzy grupy muzykantów po 11 odnosząc się do fikcyjnego numeru Bohaterów Westerplatte 11 wstawionego pod numer Bohaterów Westerplatte 1/1 odnosząc się do 33 muzyków zabitych na Haiti przez kierowcę autobusu podstawiając kierowcę , pod telefon SOF-ART Sp. z o.o· przekazany dla prezesa Fermy Kur na Mazurach podstawionej pod SOF-ART Sp. z o.o jako działu spadku wstawionego na Muzeum Instrumentów Muzycznych na Zamek książąt Radziwiłł w Szydłowcu w województwie Warszawskim.

Połączono 30 dzieci jako dzieci z in vitro podstawione pod czarny tulipan jako symbol dorabianych dzieci z nieprawego łoża co prezentował Jarosław Kaczyński jako czarne serce co połączono z Bronisławem Komorowskim, aby podstawić w Holandii panią Marię Putin pod Marie Daniszewską i Annę Marię Piórecką jako Jokatarina Putin wstawiając Alinę Kabajewa jako kabała pod Alicję Maksalon domu Kowalską na garaż Nad Kamienną 25 , aby wymordować rodzinę Maksalon, gdzie Edyta Maksalon wychowuje Zuzannę Maksalon córkę skradzionej Anny Marii Pióreckiej z W. Putin co powoduje podmianę osób na inne dzieci W. Putin opłacając sędziów i prokuratorów, którzy się nie liczą z ludźmi ani prawem.

Pan sędzia Wojciech Kucharski został podstawiony pod ojca W. Putin, który był kucharzem, który sfabrykował moje dane do sądu na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk co spowodowało, że SO Kielce wydał na trzy tożsamości trzy różne postanowienia w tym eksmisja w każdej chwili zamierzając to ukryć w drugiej sygnaturze jako pobicie mnie przez dorobionego przez sąd męża , a prawdziwego męża zamierzano aresztować i oskarżyć za to co zrobili sędziowie i policjanci oraz prokuratorzy żądni zysku kosztem życia, które jest bezcenne i nikt nie ma prawa je odbierać.

Z analizy faktów wynika, że Agencja Rozwoju Regionalnego i Radio Maryja podłączyły swoje fundacje pod fundację mojego męża APEX-STAR z której pobierają pieniądze przez zadłużanie mojego męża i mnie podstawiając za nas byłą sekretarkę Urzędu Skarbowego panią Ewę Kornaszewską i byłego męża Dariusza Kornaszewskiego jako klakierów w teatrze do pobierania pieniędzy dla rządu, który eliminuje ludzi jako ferma kur co połączono z grą jako ferma do której zaprosił mnie pan Piotr Pedryc podstawiony pod Piotr Idziak, którego podstawiono za Piotra Michtę podstawiając Elżbietę Nowicką za żonę pod wynajem budynku nauczycielstwa za który pobrano od niego pieniądze za rachunek mojego męża co oznacza, że zamiana mnie na Elżbietę mila być wywiezieniem mnie jako eksmisja do zakładu psychiatrycznego, gdzie pani Elżbieta Nowicka wysłana została przez jej męża.

Na całym świecie stworzono więzienie w systemie bankowym i obozy dla jeńców w systemie wojskowym i wszystkim dopisano akta psychiatryczne i akta kryminalne do podmiany ich tożsamości w celu ukrycia pobranych pieniędzy z carskich depozytów jako udział w programach bankowych przez działy spadku na osobach żyjących podstawiając dane ich zmarłych przodków za żyjących co powoduje cofnięci czasu przez jego zmianę co próbowano ukryć przez zmianę prawa jako wejście Antychrysta czyli Lidera Światowego.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s