Powtórzenie historii Edit Miller w Starachowicach do Szwajcarii

Szanowni Państwo

Zadrwiono z historii i podstawiono służby jako Jacka Bocheńskiego homoseksualistę pod Jacka Małachowskiego podstawionego pod księcia Radziwiłł zwanego panie Kochanku na Ćmielów. Pod Kanclerza Jan Małachowskiego w Końskich podstawiono mojego dziadka hrabiego Jan Tarnowskiego podmienionego na Jan Dąbrowski pozorując rodzinę Barbary Bochyńskiej z domu Małachowskiej w rzeczywistości córki Roberta Weissmann szefa gestapo w Zakopanym co podmieniono na Rober Piórecki podstawiając Robert Wróblewski i wstawiono developera Czesława Kaczyński oraz Jarosława Wróblewskiego do zakupu  samolotu przez Annę Karcz pracownika PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk biuro na Łopuszańskiej 38 w Warszawie i połączono z panem Sławomirem Tatarek również pracownikiem. Odwrócono historię i zamieniono Odrowążów, że dziedziczna po Radziwiłłach co jest odwróceniem, gdyż po Odrowążach dziedziczą Małachowscy a po nich Radziwiłłowie. Takie oszustwo zastosowano w Chlewiskach w palcu i wstawiono firmę która szyła garnitury. Sfałszowano historię,   gdzie wstawiony był tajny  radca rządu hrabia  Władysław Pusłowski i przebywał mój dziadek. Znajdowała się tam fabryka zbrojeniowa i zarządcą dziadka  hrabia Basiński, który mieszkał w domu stojącym terenie parku w Chlewiskach.  Jego żona hrabina Maria Basińska znalazła w Przytułku  kolo Daleszyc i pod jej dokumenty podstawiono Czesława Daleszak oraz Hannę Kasprzyk  z domu Nowak podstawiono jako siostrę Czesława Daleszak. który zaskarżył  w spawie SO Kielce IIIK 207/7 mojego męża. Czesław Daleszak  swoją żonę  Lidię Daleszak podstawił za córkę  mojego taty Józefa Bochyńskiego  co ukryto w sprawie Dz.Kw.400/11 i Dz.Kw. 4006/11.

Spowodowało to , że Czesław Daleszka podstawił moje dane do przytułku do Łodzi , a moje dzieci umieścił  w systemie na domu dziecka Hanny Kasprzyk koło Łeby sam udając brata mojej mamy do kradzieży naszego mienia w celu zamiany mojej  córki Marty McElligott w Irlandii na Martę Wojnar w celu zamiany fikcyjnej przychodni   na ulicy Grzybowej 1 dla SOF-ART Sp. z o.o. podstawionej na Irlandię pod  Jana Wojnar co połączono z Australią , gdzie miałam emigrować. Jan Wojnar jest związany z Art-B, co spowodowało zastosowanie oscylatora , gdyż w Kościele Zielonoświątkowym przebywał  księgowy ART-B. Połączono dworek zawiadowcy Huty Rejów w Skarżysku Kamiennej z którym  został połączony mój tata  Józef Bochyński z jego ojcem ukrytym jako zakonnik  ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński   rektor  Uniwersytetu we Fryburgu  co połączono przez wojsko przez muzeum Orla Białego jako organizacji a Orła Białego   obecnie podstawiono  jako firmę śmieciową.   

Starachowice na dzień 22.03.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Sygnatura SO Toruń IIK33/17

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Willa Rosochacz jako miejsce wykorzystywane do przewozu młodych dziewczyn do nierządu

Zaplanowano, że Edyta Maksalon wyjawi tajemnice masonerii podstawiając dane jako Edit Miller jako zamordowana osoba przez masonerię według kabały, gdyż tak zamierzano ujawnić naszą sprawę po wymordowaniu rodzin. Podstawiono Annę Dymną pod skradzioną moją córkę Annę Marię Piórecką a jej dziecko również z kradzieży wychowuje Edyta Maksalon, co miało ukryć fałszowanie akt medycznych jako prywatyzacja NFZ, które to dane ukryte miały być ukryte w ośrodkach dla niepełnosprawnych intelektualnie. Bóg przez Ducha Świętego daje mądrość i wyjawia tajemnice najskrytsze, aby ratować ludzi a nie niszczyć życie. W Toruniu w sprawie SO Toruń IIK 164/11 w tym celu podstawiono studentkę Edytę Zyśk jako eksperta podstawionego pod radcę prawnego z Uczelni Łazarskiego, aby podstawić Edytę pod mojego syna Adama Pióreckiego i syna siostr6 Pawła Idziak zamieniając przez uczelnie na Sławomir Idziak, gdyż tak go zaanonsowano . Bóg jest Panem wszystkich ludzi nie tylko wierzących.

Podstawiono Dariusza Jerzego Pióreckiego obecnie Kornaszewski pod konto mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk potwierdzone przez MSZ w Szwajcarii i tak pobierano pieniądze przez podstawienie byłej sekretarki Urzędu Skarbowego w Starachowicach pod moje dane z pierwszego małżeństwa na Piórecka i połączono to z Irlandią, gdzie wyjechali podmieniając moją siostrę Beatę Marie Idziak na mnie i na sekretarkę czyli drugą żonę Dariusza Pióreckiego, który po rozwodzie zmienił nazwisko na Kornaszewski i ożenił się drugi raz z Ewą Machowską z domu Niewczas byłą żoną Marcina Machowskiego podstawionego za męża jego córki Pauliny Machowskiej podstawionej pod moją córkę Martę Jadwigę Piórecką, która przybrała później moje panieńskie nazwisko Bochyńska i podstawiono jej ojca za męża, aby podstawić pod moje konto bankowe wiele osób jako krąg spadkobierców pobierając pieniądze przez windykację mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk dokonując jego skazania, aby podstawić jego dane dla innej osoby za męża czyli mojej siostry Braty Marii Idziak podstawionej początkowo pod Jerzego Brunona Bochyńskiego w Katowicach i podstawiono jako jedno pod jej teścia nieżyjącego Jerzego Idziak zamieniając rodziny. Podstawiono moje dzieci skradzione do kościoła jako dzieci państwa Idziak, podstawiając moją siostrą Beatę Marię Idziak z domu Bochyńska w moje miejsce. aby ukryć użycie bezprawne Oświadczenia Woli mojego taty przez służby UB czyli Maksalon, którzy dokonali podmiany mojej rodziny i użyli naszych dokumentów podając się za spadkobierców po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich, co jest dowodem zamiaru morderstwa całej naszej rodziny, gdyż sędzia Wojciech Pruss w SO Toruń określił naprawdę jako kabała żydowska czyli babilońska, że rodzina carska nie żyje i właścicielem jest Skarb Państwa , który po tym zlikwidowano i skradziono nasze udziały dla Żydów z Nowego Jorku z rodzin gestapowców z Palace Zakopane katowni Podhala, i oskarżyli mojego męża, aby przez dług dokonać pobierania pieniędzy jako zmuszenie chrześcijan do niegodziwości i dokonano podmiany sygnatur w 2017 roku dorobiono dłużników do spraw zakończonych z 2007 i 2010 roku, aby pobierać pieniądze z mojego osobistego konta pozorując, że nie żyję. Kradzione pieniądze ukryto w Irlandii wykorzystując firmy, gdzie udziałowcami są Irlandczycy takie jak Cementowania Ożarów S.A , Bank WBK, co połączono z firmą ENECO jako Sosnowica, aby przejść na Pałac w Sosnowicy, dawniej Sieniawskich i połączono z Sosnowicą pod Krakowem przez Przemysła Król z Włocławka gdzie znalazł się REGON mojej firmy „IMPERATOR ROMANOW” który mi nie wydano, gdyż nie ja wystąpiłam, ale obca osoba. Zamieniono Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na moją siostrę Beatę Idziak mieszkającą w Irlandii, a za mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk podstawiono Dariusza Kornaszewskiego w Irlandii, byłego mojego męża i podstawiono moją siostrę Beatę Marię Idziak pod moją córkę Martę Bochyńską, za których męża podstawiono wicepremiera Mateusza Morawieckiego, którego połączono z kontem Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse, i połączono z Donaldem Trump jako Pole Golfowe w Irlandii łącząc z Donaldem Tusk, których połączono z cmentarzem na ulicy Polnej w Starachowicach łącząc z Biurem Prawnym w Warszawie i Zofia Dąbrowską jako grupa Zofia przez Końskie. Operacja cioci Henryki Będzińskiej 28 marca 2017 roku miała nawiązać do daty 28 lipiec 1968 roku Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej jako wytyczne w sprawie nadawania nazw ulicom oraz numeracji nieruchomości Uchwała numer XXX45/68 Rady Narodowej z dnia 5 wrzesień 1968. Wydano na podstawieni paragraf 9 rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki komunalnej z dnia 25 czerwca 1968 roku w sprawie numeracji nieruchomości i zarządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej jak wyżej. Decyzja z dnia 5 grudzień 1969 rok dotyczyła zmiany ulicy Pasternik 31 na ulice nad kamienna 25 podpisana przez Zdzisław Majewski kierownik wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej co powielono na trzy miejsca

  1. Prezydium Rady Narodowej na ulicy Aleja Wyzwolenia

  2. Zarząd Miejski w Starachowice -Wierzbniku

  3. Radomska 29 czyli połączenie z działką 29 jako Urząd Miasta Starachowic wstawiony na ulicę Nad kamienna 25 działka 29 jako formuła

Adres Wierzbnik potraktowano jako oddanie mienia mojego dziadka dla Żydów i łącząc z Aleją Wyzwolenia, gdzie wstawiono drugiego dziadka jako jedno i połączono z trzema sąsiadami na Bohaterów Westerplatte 1/1 , którzy mieli wyrzucić prawdziwych właścicieli dorabiając fałszywe długi i podkładając fałszywe opinie psychiatryczne , aby połączyć z SO Toruń IIK 33/17 jako urlop w odbywaniu katy, gdzie mieli podłożyć dokumenty upozorowanego rozwodu jako SR Starachowice IC 178/15 , gdzie mnie eksmitują przez SO Kielce IICZ1297/16 i podstawiono Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk pozorując, że ja już nie żyję i męża skazano na fałszywe akta, gdyż pieniądze były pobrane z jego konta w Szwajcarii na które wyraziło zgodę MSZ co ukrył prokurator i sędzia w sprawie SO Toruń IIK 164/11 zamieniając przelew 100,- tysięcy dla Mariusza Kołodzińskiego na przelew z męża konta w Szwajcarii na moje w Starachowicach miliarda stu milionów euro w celu tworzenia windykacji do kradzieży pieniędzy przez prokuraturę , która wykorzystała do podmiany zabraną deklarację członkowską Kościoła Zielonoświątkowego w Kościele na nazwisko Bożena Elżbieta Piórecka pod którą podstawiono Ewę Machowską z domu Niewczas , którą podmieniono na Bożenę Bochyńska dorabiając ślub z Jerzym Dariuszem Kazimierczyk przez błąd „zi” jako Bożena Elżbieta Bochyńska-Kazimierczyk i tak mnie wezwano na policję a na kopercie wpisano odwrócony zapis Bochyńska-Kaźmierczyk Bożena, aby pozorować, że jestem z domu Kaźmierczyk i wstawiono Martę Cybulską za żonę Dariusza Kornaszewskiego jako Bochyńska. Dlatego sędzia Wojciech Pruss skazał męża w SO Toruń IIK 164/11, aby ukryć kradzież pieniędzy przez Urząd Skarbowy, który powielił moje dane i zamknął moją firmę, którą mi wydano niezgodnie z deklaracją, aby moja firmę oddać dla Ewy Kornaszewskiej jako IMPERATOR ROMANOW i podstawiono pod moje konto w PKO BP SA. Urząd Miasta wydał dokument z odwrotnym wpisem bez nazwy firmy jako Bochyńska- Kaźmierczyk Bożena , aby dorobić opinie psychiatryczną na Miedzną Drewnianą 244. W deklaracji było właściwie „IMPERATOR ROMANOW” Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk. Wydano mi dokument Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk „IMPERATOR ROMANOW” . Dlatego Urząd Skarbowy skierował skargę, aby zatrzymać osoby, które mają fałszywą firmę i zamiast sprawców zamierzano mnie zgłaszającą zatrzymać i zamknąć w zakładzie psychiatrycznym, aby wstawić dawną sekretarkę Urzędu Skarbowego z byłym mężem Ewę i Dariusza Kornaszewskich dla których fabrykowano dokumenty i skazano w SO Toruń IIK 164/11 mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk twierdząc, że mój ojciec nie był arystokratą i podstawiono sekretarkę Urzędu Skarbowego pod sekretarkę Pawła Krzymowskiego, która według jego słów była księżniczką i podstawiono w Skarżysku-Kamiennej panią Elżbietę Włodarczyk pod dane Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk jako błąd systemu podstawiony pod dawny mój dowód WL 5334137, gdy pracowałam w Nauczycielstwie i podłożono przez Ministerstwo dane Elżbiety Włodarczyk zamienione na Elżbieta Piórecka podłączając adres Rynek w Skarżysko-Kamienna pod adres Rynek 3 w Starachowicach jako adres LamiArt późniejszej spółki SOF-ART Sp. z o.o.. Następnie pobrano kredyty na Elżbieta Piórecka co zamieniono na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk jako Rynek 30 jako kredyty w firmie „OK” co jest oszustwem i skradziono mi pierścionek w firmie Karol nie oddając umowy , aby uwiarygodnić oszustów wydając atrapę pierścionka mojej mamy, który dała mi przed śmiercią.

Zamieniono ludzi bezdomnych i przerobiono ich na rodzinę carską a rodzinę carską na bezdomnych jako wiatr Północy przerabiający ludzi na Wikingów, a Wikingów jako bezdomnych podstawionych pod plemię ze Skandynawii skąd przerobiono jako recykling do tworzenia z opon paliwa jako handel oponami używanymi co zmieniono na naukę języków jako opony mózgowe.

Celem jest pobranie pieniędzy z PFRON w trybie 777 przez kapitał dłużny, który windykuje spółkę SOF-ART Sp. z o.o. , który przenosi długi na PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk poprzez podstawienie weksla w trybie 777 do ING Bank Śląski z PFRON do SOF-ART Sp. z o.o. następnie podstawiono Piotra Główkę pod Piotr Bukat co połączono z Milenium Sp. z o.o. z Dariuszem Kot następnie zamieniono Lublin na Lubin przez błąd pisarski Prokuratury do Sądu w Opolu Lubelskim i podstawiono fałszywych akt medycznych. Tak wytworzone akta podstawiono adres Szpitala Radomska 31 zakładowego w Starachowicach i zamieniono na Pasternik 31 do domu, którego przypisano do nowo powstałej ulicy Nad Kamienną 25, a adres Pasternik 31 przeniesiono na inny dom. W Starachowicach dawniej ulica Radomska nazwała się Tychowska co ma przejście na drugiego dziadka co oznacza podstawienie pod szpital Jolanty Kręckiej za spadkobiercę , którą wykorzystano, aby dorobić dokumenty , gdzie jest szefową NFZ w Łodzi i była pracownikiem SOF-ART Sp. z o.o. zamieniając stary szpital na ulicy Borkowskiego na Radomska 31 co podstawiono pod przychodnię SOF-ART Sp. z o.o., na Grzybowej 1, która nie istnieje, ale widoczna jest w internecie i służy do kradzieży pieniędzy w celu połączenia NFZ z prywatnymi firmami jako pod-spółki na kapitale dłużnym. Miało to zniszczyć NFZ , co połączono z Energetyką jako windykacja na Marmoroc-Polska Sp. z o.o podstawiając Franciszka Mazurek jako umowa ze Skarżyskiem-Kamienna i podstawiono mojego teścia Jana Kaźmierczyk pod użyczenie mojej mamy Filomeny Bochyńskiej dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk czyli syna zamieniono na teścia Jana Kaźmierczyk w celu pobierania windykacji w Miedznej Drewnianej 244 na prąd podstawiając Tauron na Kielce i Kraków. Pod kradzione pieniądze podstawiono byłego męża Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Dariusz Kornaszewski i ożenił się Ewą Kornaszewską domu Machowską z byłą sekretarką Urzędu Skarbowego, który windykuje od 2004 roku mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk podmieniając nazwisko przez błąd “zi” na Jerzy Kazimierczyk w męża fundacji APEX-STAR jako windykacja depozytu sądowego pozorując śmierć męża. Urząd Skarbowy dokonywał kradzieży przez 13 lat i skazywano męża w SO Toruń IIK 164/11, aby windykować moje konto w PKO BP SA w Starachowicach , gdzie podmieniono przelewy i akta spraw podstawiając Dariusza Pióreckiego, aby wytworzyć windykacje w Toruniu do mojego konta w Starachowicach na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, gdzie ze Szwajcarii dokonał przelewu pełnomocnik z konta Credit Suisse AG w Zurychu należącego do męże Jerzego Dariusza Kaźmierczyk kwoty 100,- milionów euro powiększonej przez bank o miliard euro na konto Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk, gdyż od 2007 roku firma PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk jest zamknięta. Firma PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk miała dokumenty potwierdzenia zgody MSZ na posiadanie konta w Szwajcarii pod które podstawiono Dariusza Pióreckiego pierwszego męża, który zmienił nazwisko na Kornaszewski podstawiono do SO Toruń IIK 164/11 dokumenty firmy SOF-ART Sp. z o.o. sprzed 2002 roku jako SR Kielce IIIK 131/11 i IXK 131/11 jako niezgodność Pesel. Podstawiono Ewę Maryjan i Katarzynę Maryjan pod Pasternik 31 a Wojciech Idziak za męża, który był tylko kolegą i narobił długów w energetyce czym go straszono co wynikało z rozmowy. Podstawiono pod teren szpitala Edytę Maksalon , której zaproponowano odszkodowanie za teren szpitala co jest dowodem, że podstawiono ją pod moją rodzinę z Bochyńskich zamieniając na księżną Glińską, gdyż wychowuje Zuzannę Maksalon dziecko przekazane przez Kościół będące zabranym dzieckiem Annie Marii Pióreckiej, którą skradziono po urodzeniu w 1985 roku i jest zakonnicą, a drugi skradziony jest syn, który został księdzem. Dlatego podmieniono dom mojej babci jako dziadka, aby przejść przez umowę na energię elektryczną, którą zawarł mój dziadek dlatego , że w 1999 roku po śmierci dziadka podstawiono jego dane pod mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i jego pierwszą żonę Katarzynę Kaźmierczyk jako książąt Radziwiłł.

Zamierzano to ukryć przez aresztowanie nas Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk podkładając na dres Bohaterów Westerplatte 1/1 zamieniony na Bohaterów Westerplatte 11 fałszywe dokumenty i sprawy Dariusza Pióreckiego oraz fałszywe opinie psychiatryczne , które miały zostać podłożone jako fałszywy rozwód dla Jerzego Dariusza Kaźmierczyk do SO Toruń IIK 33/17 jako urlop w odbywaniu kary do sprawy SO Toruń IIK 164/11 w celu ukrycia dokonanych przez Urząd Skarbowy kradzieży od 13 lat, który skradzione pieniądze ukrył jako Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice oraz na Willi Rosochacz wykorzystywanej do przewozu młodych dziewczyn z Ukrainy do nierządu na Chateo Gütsch w Lucernie w Szwajcarii wykorzystując naszą propozycję, że najbiedniejsze dzieci będą mogły po odebraniu zamku przebywać na kolonii w najlepszych apartamentach świata , gdzie wpisano za nas fałszywych spadkobierców czyli Zakon Maltański i połączono Beatę Idziak z Beatą Kozidrak i jej piosenką „Uspokój się mamo”. Z tego powodu papież Franciszek spotkał się z prostytutką jako symbol zarabiania ludzi, którzy byli w nędzy. Wykorzystano piosenkarza Michel Jakson podstawionego pod Michale Obama co połączono z czasopismem Michel wydawanym w Kanadzie ku czci Niepokalanej wprowadzając za mnie wówczas Bożena Bochyńska podstawiono inną osobę pod którą wstawiono Ewę Kornaszewską w Irlandii, w Szwajcarii panią Ewę Eugster co ukryto przez zamianę jej nazwisk na Ewa Jakubczyk do czego wykorzystano Ewę Podolską w Krakowie, której prawdziwe imię to Bożena żona Wacława Podolskiego podmienionego na biskupa Wacława Depo w Częstochowie i Wacława Bochyńskiego w USA. Kościół połączył dwa nazwiska Kazimierczyk i Kaźmierczyk jako jedno wpisując w parafii Białaczów przed 300 laty zmianę nazwiska Kazimierczyk na Kaźmierczyk jako błąd księdza pod który wstawiono obecnie Ewę Kornaszewską , Ewę Eugster , Ewę Cichocką, pod Ewę Idziak wstawioną pod córkę męża Ewę Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Podstawiono Stanisława Mazurek pod Stanisław Nałęcz Małachowski referendarza koronnego anonsując mnie jako od Małachowskich, którzy już nie żyją , a obecnie są podstawione służby wojskowe. Z tego powodu podstawiono Kazimierz Bania pod nieżyjącego Kazimierza Błędzińskiego podstawionego pod Kazimierz Nestor Sapieha marszałek konfederacji litewskiej łącząc z jej siostrą Wandą Serwicką pod którą podstawiono policjanta Dariusza Serwickiego, który podstawiono jako Dariusz Kaźmierczak pod Dariusz Piórecki, aby połączyć z Elblągiem i Angelą Merkel i podstawiono na Kielce panią Ewę Kornaszewską pod mój pierścionek podmieniając spółkę Marmoroc-Polska Sp. z o.o. ze Starachowic na Kielce. Podstawiono Mirosławę Kubicza z domu Serwicką pod Mirosława Dulemba i Sylwestra Jamskiego podstawionego pod Sylwestra Koniarskiego jako wspólnika na LamiArt pana Dariusza Pióreckiego, którego podmieniono na Sylwester Kwiecień wstawiając na Fundację Rozwoju Regionalnego zasilaną przez sąd jako windykacja fundacji APEX-STAR, gdzie podstawiono ulicę w Katowicach siedziba Sądu na Francuskiej na dawną ulicę Francuską 1 również Westerplatte 1 co obecnie zamieniona na ulicę Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach podstawiając słupa Helena Surma na fundacje APEX-STAR kryjąc się za moja firma IMPERATOR ROMANOW. Oznacza to kradzież przez Urząd Miasta Starachowice, który podłożył fałszywe opinie psychiatryczne i podmienił adres na numer 1 na moją firmę podstawiając Helena Surma pod dane babci męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk nieżyjącej Helena Podłońska w Miedznej Drewnianej 244, aby powiązać adres Miedzna Drewniana 244 z meldunkiem moim i męża w Szwajcarii co zamierzano ukryć jako podłożenie akt medycznych Heleny Będzińskiej pod Helena Podpłońska zamienioną na jej córkę Łucję Kaźmierczyk zamienioną na Łucję Kaźmierczak. Celem było wstawienia Barbary i Jerzego Bochyńskich z Katowic przez podstawienie ich córki sędziny Magdaleny Barbary Jarczyk i jej syna Filipa Jerzego Jarczyk jako Barbary i Jerzego Kaźmierczak. Takie dane wstawiono na Miedzną Drewnianą 244 całkowicie podmieniając naszą rodzinę na rodziny służących w Pałacu w Kruszynie o nazwisku Kaźmierczak, które wychował mój dziadek Brunon Bochyński po zamachu w 1932 roku w Pałacu w Kruszynie, kiedy spalono moją babcię księżną Marię Lubomirską dzień po urodzeniu taty Józefa Ludwika Bochyńskiego w Pałacu w Kruszynie co po zamachu ukryto w Pałacu w Starachowicach. Podmieniono mnie na Kraków przez dyplom z 7.03.2008 rok wydany przez Agro Salon Augustyn-Zielińska ulica Kryniczna 17/24 jako specjalista do spraw szkoleń , która wydala dokument bez wykazania, że szkolenie prowadzone było w gminie Brody Iłżeckie co oznacza, że moje dane na Bożena Bochyńska zostały wpisane na Kraków, gdyż pierwszy dyplom z właściwymi pieczątkami był z błędem za udział w Warsztatach Florystycznych projektu Nasza Gmina Przyjazna Ludziom i Środowisku. W Krakowie dokonano następnej podmiany na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach przez błąd „ż” jako Bożena Bochyńska Każmierczyk sygnatura Ko 1291/13 z dnia 23.10.2013 Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście-Wschód ulica Mosiężnicza 2 przez pan Janusza Niziołek, aby wstawić Alicję Niziołek w pracownika sądu pod fikcyjną Alicję Mazurek zamienioną na Alicję Maksalon z domu Kowalska zamieniona na Alicję Idziak zamienionych razem Alina Kabajewa na Radziwiłł i podstawiono błąd przez sędziego Wojciech Merta wysyłając bezprawnie do służb wywiadu czyli pana Waldemara Maksalon pod sprawę INs 716/10 , która dotyczyła zniesienia współwłasności Nad Kamienną 25 pierwotnie INs 956/09 zamienionej na dział spadu na ulicy Nowowiejskiej i Bohaterów Westerplatte 1/1 na mieniu moich rodziców przez obcych ludzi co jest złodziejstwem i oszustwem służb wywiadu podmieniając sprawę przesłaną ze Starachowic do Kielc o potwierdzenie dokumentu Oświadczenia Woki mojego taty co zamieniono na przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej SO Kielce IC2627/10 i przesłano z Kielc po dwóch latach do Starachowic ponownie do obcych ludzi, aby dokonać kradzieży.

Zaplanowano ukrycie wykorzystując Mirosławę Kubicza z domu Serwicką, aby jej zmarłego męża podstawić pod Jerzego Idziak , a policjanta Dariusza Serwickiego podstawić za męża Beaty Idziak , której teściową jest Wanda Idziak podstawiona pod Wandę Srrwicką matkę Mirosławy Kubicza z domu Serwickiej pozorując za brata Dariusza Pióreckiego co spowodowało podstawienie Dariusza Serwickiego pod Komendanta Policji w Kielcach pana Szydło podstawiając za jego żonę premier Beatę Szydło co powodowało podstawienie Bożentyny Koruba-Pałki pod Bożena Piórecka i podstawienie razem jako Beata i Dariusz Pałka na Bohaterów Westerplatte 2 , które mieszkanie upozorowano jako sprzedaż dla pani Katarzyny Koszarskiej podstawionej na Ostrowiec Świętokrzyski na Katarzyny Kaźmierczyk zamienione na Koszarską Mirosławę , aby wstawić Mirosławę Kubicza.

Następnie upozorowano sprzedaż dla Izabeli i Wojciecha Pokora podstawiając Wojciecha Idziak syna Beaty Idziak podstawionego pod Beata Pałka a Izabela Pokora jest podstawiona pod Izabela Krzemińska z domu Sliwińska. Zamieniono Łukasza Krzemińskiego na Łukasza Surma podstawiając Łukasza Drapisz w celu ukrycia podstawienia Heleny Podłońskiej za którą wstawiono Helena Surma jako słupa do ukrycia Beaty Idziak za którą wstawiono Beatę Szydło. Ukryto podstawienie państwa polskiego przez sprawę sądową z Cegielnią a Stark prowadzoną przez Waldemara Komisarz, gdzie sfałszowano kolejny raz granicę i podstawiono drugą sprawę jako sprawę Lasów Państwowych co miało ukryć oddane tereny przez Unistar Sp. z o.o dla Lasów Państwowych, aby zmniejszyć podatek i połączyć z Lasami Państwowymi w Starachowicach i Radomiu przez kancelarię prawną Rebus z Radomia. Dlatego wykorzystano numer sprawy SO Toruń IIK 164/11 , aby podstawić numer 164 jako oznaczenie mapy co połączono numerem aktu chrztu mojej babci Bolesławy Bochyńskiej z domu Podczaskiej pod którą ukryła się Wielka Księżna Maria Romanow. Oznacza to podstawienie pod rozebraną stróżówkę, która stała na miejscu lasów po przesunięciu granic przez gminę, aby stworzyć sprawy sporne jako rozsądzenie na rzecz Lasów Państwowych i podstawiono z drugiej strony podział jako zmianę 165/1202 zamienione z 165/1200 po prawej zamiana 164/1204 z wcześniej 164/1202.

Mapę podpisał mgr inż. Zygmunt Bernaciak uprawniony geodeta numer pozwolenia 2309 Starachowice Ks. rob: 33/2000 Starachowice 20.08.2000 co oznacza, że podmieniono sprawę mojego dziadka przyjęcia spadku na podział nieruchomości pozorujać dział spadku na Lipie Henryk Szyb 1 na mojej żyjącej babci w 2000 roku , która zmarła w 2003 roku pozorując, że nie żyje co połączono ze sprawą SO Kielce IIIK K 207/07 jako dział spadku i podstawiono Ewę Machowską na Radom i Dariusza Pióreckiego co obecnie zamieniono na wypłatę odszkodowań dla Waldemara Maksalon z ubezpieczeń społecznych, który dorabia wypadki drogowe , aby podstawić pod IIICZP57/01 jako Uchwala Sądu Najwyższego jako uszkodzenia samochodu wykazana w piśmie Dyrektor Inspektoratu PZU w Starachowicach w sprawie niewyrażenia zgody na naprawę samochodu Mercedes-Benz VITO 110 CDI , ale zwrot pełnego odszkodowania na co wyraził zgodę Kraków nie zwracając VAT, które wliczone było w ubezpieczenie, gdyż podstawiono upozorowaną śmierć i połączono z Jan Paluch właściciel Mercedes-Benz Service ulica Obrońców Westerplatte 89; 40-335 Katowice co połączono z Wrocławiem jako Waldemar Dzięsław i podstawiono Ewę Fronczak pod Ewę Machowską i Andrzej Tryba pod Andrzej Duda zamieniając przez Invest Bank SA laptop taty Acer na samochód w SOF-ART Sp. z o.o. jako zastaw, który nie był wpisany a dokument był podłożony czyli sfabrykowany. Powodem był brak zapłaty za wymianę oleju przez firmę, którą notorycznie okradano, aby uniemożliwić działalność.

Sprawę męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w SO Kielce IIIK 207/07 powielono na mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk jako 2Ds 207/13 w Prokuraturze Tomaszów Mazowiecki , aby podmienić mnie na Łódź i podstawić policjanta Dariusza Serwickiego pod Czesława Daleszak podstawionego pod doktor Sadaj następnie pod doktora prawa Mariana Budka w Warszawie ulica Polna 3/33 wykorzystując mapę projektu podziału nieruchomości 1:500 Województwo Świętokrzyskie powiat Starachowicki gmina Brody obręb Lipie działka 346/11, 346/8 , gdzie właściciel wpisano Skarb Państwa a użytkownik wieczystego SOF-ART Sp. z o.o. Kw. 20701 co podzielono na 207 i połączono z 2001 rokiem jako sprzedaż nieruchomości na Bohaterów Westerplatte 1. Mapa była sporządzona we wrześniu 1999 roku na Lipie Henryk Szyb jako obręb Lipie podstawiając wieś Lipie . Wykonawcą mapy była pani Anna Bereza geodeta uprawniony 1.131 co połączono z 2010 rokiem jako śmierć mamy Filomeny Bochyńskiej i wypadek w Smoleński i podstawiono sprawę SR Kielce IIIK 131/11 i IXK 131/11, gdzie poprosiłam świadków w sprawie badania DNA na okoliczność wykazania mienia w celu możliwości odpisania długu.

Sprawa wygrana w SO Kielce IXKa280/12 co ukryto w sądzie kierując mnie do sprawy SR Kielce IIIK131/11 co oznacza, że była prowadzona na dziko przez służby jako niezgodność pesel przez podstawione osoby co ujawnił PFRON Kielce.

Rejestr pomiarowy nr.Ks.rob.oc33/717 Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach filia w Starachowicach numer 224/12/493/84 w 1984 Dz.175/89 data 27 luty 1989 , gdzie wykazano oddanie przez Starmert Sp. z o.o późniejszy Unistar Sp. z o.o. części nieruchomości do Lasów Państwowych od FSC STAR SA-ZM Henryk jako numery działek do przekazania 346/1, 346/2, 346/3, 346/4 razem powierzchni 11.65 ha do przekazania 4.10 ha pozostaje 7.55ha co połączono z drugą częścią Lasy Państwowe nadleśnictwo Starachowice jako 580m2 do przekazania FSC oraz 340m2 następnie 48m2 i 388m2 jako działki165/1, 165/2 razem 27.24 ha do przekazania 0.06 ha pozostaje 27.18ha następnie 164/1 ,164/2, 164/3 razem 26.65ha do przekazania 0.03 ha pozostaje 26.61 ha do przekazania FSC. Spowodowało to prowadzenie spraw w Torunia do podmiany struktury właścicielskiej FSC jako przedwojenne Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych w Warszawie na ulicy Kruczej, gdzie podstawiono windykacje Kruk. Podstawiono pana Jarosława Kaczyńskiego oraz Bohdan Żakiewicz na USA i wykorzystano numeru działek jako numerów spraw powielonych jako 123 pod Aleksander I, Aleksander II i Aleksander III kryjąc zamianę przez błąd wykazu zmian gruntowych Skarbu Państwa na Grzybowej 1 własność Spółdzielni Mieszkaniowej zamieniając na właściciela Skarb Państwa i podstawiając Grzybowa 7 jako użytkownik wieczysty SOF-ART Sp. z o,.o Kw. 20701 SR Starachowice ogółem powierzchnia 1.405 ha Kw.29273 SR Starachowice jako SOF-ART Sp. z o.o ulica Grzybowa 7 Starachowice zamiast Grzybowa 1 w obu przypadkach. Powierzchnia 1.7500ha następnie połączono Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach jako zarządca Ostrowiecka 15 ogółem 0.0700m2 co spowodowało podstawienie pod naszą część drogi Zarządu Dróg Powiatowych tworząc wypadki na prywatnej drodze, której określono przy zakupie, że należy do SOF-ART Sp. z o.o a wykazano jedynie asfalt na co nie wyraziłam zgody i nastąpiła korekta o 30.000,- PLN jako zakończenie umowy z Unistar Sp. z o.o i pełne rozliczenie bez długu.

Następną pozycja są Lasy Państwowe jako zarządca Kw.22804SR Starachowice z siedzibą Lasów Państwowych nadleśnictwo Starachowice ulica Krywki 14d ogółem 44,4887 do przekazania 0.1000 czyli Ks.rob33/2000 co oznacza podstawienie wsi Lipie gmina Brody pod sprawę Lasów Państwowych Starachowice przez kancelarię Rebus w Radomiu podstawiając dom pana Niewczas po jego śmierci jako windykacja pod domu mojego taty na Bohaterów Westerplatte 1 do podmiany ulicy XX-lecia zamieniając obecnie nazwę ulicy , aby podstawić Bohaterów Westerplatte 11 i tak przesyłana jest korespondencja z Poczty i połączono z Willą Rosochacz jako wstawienia zarządcy przez Sąd pana Przygody, który nie zwrócił zawłaszczonego przez sąd mienia, aby podstawić policjanta Dariusza Serwickiego jako Dariusz Piórecki i akta kryminalne podstawione pod mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk zamieniając Zygmunta Bernaciak pod Zygmunt Dąbrowski, którego podmieniono przez Kiece na Zygmunt Piórecki w celu podstawienia pod decyzję Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Zdzisława Majewskiego wstawiając Zdzisław Wojciechowski i wstawiono Barbarę Majewską i jej męża Dariusz Majewskiego pod Dariusz Serwicki i Dariusz Dąbrowski podstawiając jako psa Zygmunta na fabryce Bazaltów w Starachowicach. Dariusz Majewski z Sieciechowa pracuje w Pruszkowie , a Piotr Majewski był ambasadorem w Meksyku później księgowym w Warszawie, który rozliczał firmę premiera Roman Jagielińskiego podstawionego pod Romana Musiał prezesa FSC Starachowice SA, aby ukryć wstawienie Czesława Daleszak za spadkobiercę na Hucie Ostrowiec SA w PBMiK podstawiając pod doktora Czesława Sadaj oraz doktora Brodzkiego, którego żona zamierzała popełnić samobójstwo, gdy się z nią nie ożeni.

Powrócono do czasu 1471 roku, gdy wyodrębniono z województwa sandomierskiego województwo lubelskie następnie po trzecim rozbiorze ziemie znalazły się w zaborze austriackim po 1815 roku włączone zostało do Kongresówki. Nastąpił moment, gdy Kielce zostały stolicą województwa krakowskiego i podstawiony rachunki energetyczne ze Skarżysko-Kamienna tworząc pod-spółki energetyczne do podmiany umów energetycznych Marmoroc-Polska Sp. z o.o.. W czasie tym Kielce były stolicą województwa krakowskiego dla województwa sandomierskiego stolicą był Radom. W roku 1837 roku województwa przemianowano na gubernie a ich zasięg parokrotnie zmieniano. Spowodowało to podstawienie mojego dziadka Brunona Mariana Bochyńskiego jako Marian Bochyński z Seminarium w Sandomierzu na Radom podstawiając na Rurykowiczów zakonnika Czuma, aby odnieść się do siedziby województwa sandomierskiego jako Radom, gdzie podstawiono Edytę Maksalon pod mojego wujka Marian Bochyńskiego, którego zamieniono na mojego dziadka jako Mariana Bochyńskiego czyli Brunona Mariana Bochyńskiego czyli carewicza Aleksego Romanow.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Czytaj więcej na

http://www.pomponik.pl/plotki/news-anna-dymna-byla-rozgoryczona-nie-spodziewala-sie-takiego-cio,nId,2369644#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s