Pozorowanie dzieworództwa przez kabałę dla dla Lidera Światowego pozorującego Jezusa Chrystusa syna Marji

 

Starachowice na dzień 24.03.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Sygnatura SO Toruń IIK33/17

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Podmiana osób przez pozorowanie jako zdobycie wyroku do windykacji carskich depozytów

W SR Kielce IIIK 131/11 i SR Kielce IXK 131/11 na dane Bożena Piórecka i Dariusz Piórecki dotyczy sprawy . podstawiono fałszywe akta SOF-ART Sp. z o.o i podmieniono Dariusza Pióreckiego na mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i skazano na takie fałszywe dane jako niezgodność pesel tworząc w Tomaszowie Mazowieckim, że z e maż ma chorą żonę przez fałszywego męża. Sprawy prowadzone były przez wywiad czyli Czesława Daleszak , który podstawił swoją żonę Lidię Marie Daleszak pod Beatę Marie Idziak jako Marię Bochyńska pozorując za jedyną córkę i podstawiono sąsiada za byłego męża Dariusz Pióreckiego, który był skazany i podmieniono na Jerzego Dariusz Kaźmierczyk co podłożono do Torunia do SO Toruń IIK 164/11 i skazano mojego męża na sfabrykowane akta przez SR Kielce IIIK 131/11 i SR Kielce IXK 131/11 ukrywając moją wygraną sprawę w SO Kielce IXKa 280/12 , gdzie wykazałam mienie moich dwóch dziadków pod które podstawiono rosyjski wywiad czyli Zakon Maltański pracujący dla Rosji. Podstawiono akta psychiatryczne Teresy Szmytka , która pozorowała moja mamę i podstawiono Teresę Daniszewską dorabiając jej akta psychiatryczne jako wszystkim chrześcijanom, aby miała wybór albo ja albo ona co świadczy o faszyźmie. Osoby w Kościele Zielonoświątkowym, które się nawracają dając świadectwa o zwolnieniu z winy przez sądu a ich winy sądy podrzucają pod katolików dla osób, które odrzucają dorabiają opinie psychiatryczne, Mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk skazany w Kielcach za działania Dariusza Pióreckiego co ukryto w SO Toruń IIK 164/11 u przez podmianę akt i fałszywą opinię psychiatryczną zamieniając mnie na mężczyznę pod Sebastiana Turowskiego syna Elżbiety Włodarczyk za którego wstawiono Sebastian K. Oznacza to że Zakon Maltański pracował dla wywiadu rosyjskiego planując nas obecnie zastrzelić , gdyż mamie dorobiono otwór w głowie. Sędziowie w Kielcach skazali męża i takie dane podstawiono do Torunia, Łodzi i Tomaszowa Mazowieckiego i Starachowicach przekroczyli swoje uprawnienia co dowidzi, że kabała miała zamordować chrześcijan z Kościoła Katolickiego . A wyroki są nieważne, gdyż dotyczyły Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewskiego w sprawie, którą wygrałam i pozwoliłam pobrać pieniądze do pokrycie zobowiązań firmy co wykorzystał sąd do kradzieży i próby naszego morderstwa. Upozorowano cofniecie spawu przez zamiany mnie kobiety na mężczyznę i skazano za Dariusza Pióreckie w sprawie samochodów, które wykazałam ,że można pobrać pieniądze z depozytów wypłacanych dla hrabiów Tarnowskich, gdyż nie są prawdziwą rodziną . Sędziego Andrzeja Jankowskiego podstawiono pod Andrzeja Dudę prezydenta Polski pozorując brata Tadeusz Maksalon dorabiając mu guza , którego nie miał, ale jego żona i podstawiono pod niego profesora doktora medycyny Tadeusza Jankowskiego z małżonką lekarzem pediatrą doktor Eleonorą Jankowską pod którą podstawiono Eleonorę Zwolińską. Podmieniono sprawę o wodę Heleny Surma numer INs 56/10 pod akta do Sądu Apelacyjnego w Krakowie wysłane przez sąd w Kielcach początkowo sygnatura akt VIu863/09 następnie przybrała sygnaturę VU56/09 i podstawiono INs 956/09 fałszywą sprawę przez którą zginęła moja mama dla której dorobiono otwór w głowie, aby podstawić pod zastrzelonego Władysława Tarnowskiego jako Mazurek przez księdza w sadzie jako dziecko pod które podstawiono fałszywych Tarnowskich, którzy zamierzali mordować czego dowodem jest śmierć moich rodziców , dla których pracował sąd w Toruniu. Oznacza to, że papież jest w niewoli i wykonuje polecenia wydając wiernych na śmierć. Wygrałam sprawę , pieniądze pobrano co powoduje bezprawność skazanie mojego męża w Toruniu, który zakupił firmę i nie tworzył długów, ani nie kradł ale nas okradziono uniemożliwiając egzystencję, abyśmy musieli pożyczać na życie.

Dokumenty fałszywe dostarczono do Katowic, aby podstawić mnie za żonę Jerzego Bochyńskiego i za jego córkę i żonę podstawiając również moja siostrę dlatego miałam zginąć ponieważ za mnie miała wejść Magdalena Jarczyk pozorowana na chrześnicę papieża Magdalenę Kozłowską.
Podmieniono mnie fabrykowanym dokumentem wykorzystując pieczątkę zmarłego lekarza Czesława Sadaj , aby wykazać przy dowodzie WL 5334137 czyli papierowym , który był przy rozwodzie z pierwszym mężem podmieniając mnie na Elżbieta w celu ukrycia istnienia Adam Pióreckiego, który jest wpisany w dowodzie WL 5534137 planując jego morderstwo przez sąd według kabały za śmierć pierworodnych w Egipcie. Doszło do zamiany Adama Pióreckiego na Sebastiana Turowskiego w USA jedynaka syna Elżbiety Włodarczyk panny zamienianego na Sebastiana K. w Oświęcimiu.

Wykorzystano do tego doktora Jolantę Pawłowską podstawiając Jolantę Kręcką w sprawie pełnomocnictwa do Katowic podłożonego pod sprawę rozwodową z Kielc z 30 listopada 2004 roku jako rozpoznanie sprawy z mojego powództwa jako Bożeny Pióreckiej usuwając drugie imię przeciwko Dariuszowi Pióreckiemu o rozwód bez jego drugiego imienia. Do podmiany sprawy z Kiec użyto nawias sygnatura akt IC 1965/04, gdzie służby czyli sąsiedzi nauczyli się pisma mojej mamy prosząc o wypełnianie druków jako przelewów pozorując, że pani Danuta Gibalska nie umie wypełnić pisma i wpisano na sprawie rozwodowej pismem podobnym do mamy panią Jolantę Pawłowską, która miała pozorować chorobę psychiczną dla mnie jako podmiana mnie na moją siostrę w Katowicach oraz na sędzinę Barbarę Bochyńską.
Podstawiono Grażynę Krupa pod Grażynę Wrona następnie mnie podstawiono na Katowice pod Bożena Wrona podstawiając w sądzie jako protokolanty Bożena Węgrzyn. Ławników podstawiono Stefana Kędzierski pod Stefan Mazurek , aby podstawić pod Katarzynę Kędziora z domu Krzemińska. Moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk zamieniono na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk podstawiając ławnika Elżbietę Łutczyk podstawiając koleżankę z mojej klasy Marzenę Łuczak za żonę Dariusza Pióreckiego co spowodowało podmianę mnie na Elżbietę jako żonę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podstawionego pod Dariusz Piórecki.
Dokumenty poszły do Katowic co oznacza , że doszło do oszustwa w sądzie w Katowicach.
W dokumencie rozwodowym z Dariuszem Pióreckim w dalszej części są pełne nasze dane, ale nie wymieniono najstarszego syna Adama Pióreckiego, który był już pełnoletni i powielono nasze dane , aby usunąć mojego syna , pozorując że się ni urodził.
Sędzia powiedział w SO Toruń IIK 164/11, że nasza rodzina nie żyje co jest oczywiste, że zamierzano nas zabić.

Aby ukryć skazanie Dariusza Pióreckiego podstawiono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk w jego miejsce łącząc sprawy z Marmoroc-Polska Sp. z o.o. jajo Bożena Bochyńska co oznacza. że podstawiono mnie na inną firmę i skazano pozorując mnie na Jerzego Kaźmierczyk, który jest właścicielem Marmoroc-Polska Sp. z o.o. pozorując konkubinat podstawiając za mojego męża Ireneusz Wasilonek podstawionego pod Ireneusz Utnicki a jego żonę Bożenę Utnicką podstawiono jako Bożenę Bochyńską, która miała skarżyć mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk czuli Kościół Zielonoświątkowy, który dorobił w tym celu opinię psychiatryczną , gdyż pastorowie sami mówił do moich dzieci i do mnie i podstawiono sekretarkę US za mnie zamieniając na mężczyznę .

Wystarczy!!!.
Zamierzano przejść przez sieci telefoniczne po wyłączeniu telefonów , gdyż karty są zeskanowane przez służby i podstawione są inne osoby.

Oznacza to, że do sądu do SR Kielce IIIK 131/11 podstawiono Bożenę i Ireneusza Utnickich, którzy skarżyli potajemnie mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk jako Dariusza Pióreckiego i podmieniono Bożenę Uktnicką na mężczyznę pozorując związek z Ireneuszem Bocheńskim księdzem w Tomaszowie Mazowieckim , który nie jest Bochyński ale są to służby wojskowe , które miały zniszczyć Kościół Katolicki.

Z tego powodu wytworzono sprawę przeciwko mnie zamieniając kobietę na mężczyznę jako Ko 336/10 i podstawiono Bożenę Utnicką w celu pozorowania mężczyzny i związku z Markiem Katzer jako 20% udziałów w SOF-ART Sp. z o.o przed objęciem 100% udziałów jako Bożeny Piórecka w SOF-ART Sp. z o.o. w celu podstawienia Marka Katzer pod Marka Król i Marka Kowalskiego co wykazuje osoby, które skazały mojego męża w SO Toruń IIK 164/11 , gdyż jest on właścicielem 97% udziałów od 2003 roku. Urząd Pracy wydał dokument, gdzie wykazano ostanie miejsce pracy Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk jako wcześniejsze miejsce jako Marmoroc-Polska Sp. z o.o. i SOF-ART Sp. z o.o. Dariusz Piórecki co jest dowodem podmiany Jerzego Kaźmierczyk pod dane Dariusz Piórecki, gdyż ostanie miejsce pracy było w firmach Jerzego Kaźmierczyk. Ukryto oszustwo w Toruniu, gdzie nie znano moich rodziców bo jest to daleko, a pracowali wszyscy dla sędziny Barbary Bochyńskiej pochodzącej z Gdańska co sędzia zamierzał ukryć jako zakaz prowadzenia działalności przez 5 lat w zamkniętej od 2007 roku firmie, aby ukryć podmianę akt i osób w sądzie w Toruniu co już wykazuje oszustwo sędziego i prokuratora i kradzież przez nich pieniędzy.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s