Straszny Dwór jako sposób okaleczenia dzieci z carskim DNA aby nie złożyły zeznań co z nimi robiono.

Starachowice na dzień 25.03.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Sygnatura SO Toruń IIK33/17

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Zaplanowane okaleczenie dzieci z carskim DNA przez rząd polski aby nie mogły zeznawać

Na ulicy Nad Kamienną 25 nie ma gazu, l upozorowano przez fałszywe rachunki podstawione pod Anitę Frankiewicz na ulicy Ślaskiej, aby połączyć z Katowicami. udających spadkobierców po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich i podstawiono Wiktorię Olszewska córę Kamila Olszewskiego pod Kamila Cybulskiego , aby pozorować, że moja wnuczka Wiktoria Kornaszewska jest córką Marty Cybulskiej i Kamila Cybulskiego czyli jej syna , aby podstawić pod Sandomierz w celu przejścia na fałszywe akta policji w Sandomierzu podstawione pod mojego dziadka jako Mariana Bochyńskiego w Seminarium co podstawiono na Marię jako otwór w głowie mamy Fi,omeny Bochyńskiej prawdziwe dane panieńskie hrabina Maria Tarnowska co połączono z Krakowem , gdzie dokonano zgłoszenie na policję zajścia gróźb karalnych na drodze nagranych na kamerę jako “strzelę ci w łeb” przez człowieka, który nie ma broni zamierzając wysadzić butlę z gazem , aby podłożyć akta medyczne otworu w głowie pozorując raka w sytuacji, gdy był to udar ale , mamę doprowadzono do śmierci co jest morderstwem zamierzając na mnie wykonać wyrok śmierci na mężu, gdyż dorobiono nam takie fałszywe akta psychiatryczne i podmieniono sygnatury do ukrycia wyprowadzonego mienia na fałszywych arystokratów w rządzie polskim, którzy tak jak pan Gliński nawiązali do lochów w celu nawiązania do opery Straszny Dwór co oznacza, że zamierzano w podziemiach poparzyć moich trzech synów i dwie córki , i wykorzystać dokument , który odbił IPN sfałszowany w USC Końskie , gdzie podmieniono daty. Celem było poparzenie dzieci, aby nie mogły mówić co zaszło a ludziom powiedź, że nastąpił wybuch gazu w butli. Jest to sposób przekazu informacji wykazany w Seksmisji . Ludzie są oszukiwani. Kościół porwał dzieci i wykorzystał do gwałtu co zamierzano ukryć przez ich poparzenia, gdyż oznacza to, że Piotr Gliński oraz Adam Karol Czartoryski , Konstanty Radziwiłł m i fałszywi Lubomirscy zgwałcili moją córkę i posiadają dzieci z DNA carskiej rodziny kryjąc za Zuzanną Maksalon przekazaną przez Kościół dla Waldemar Maksalon do prowadzonych spraw w sądzie wykazując jako jedyną żyjącą rodzinę spadkobierców pod Jerzy Dariuszu Kaźmierczyk podmienionym mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego dokumentem sfabrykowanym przez USC Końskie, który podmienił śmierć mojego taty z 21 kwiecień na 23 jako urodziny 23 marca zamienione na 23 kwiecień jako imieniny Jerzego czyli mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk.

Kościół Katolicki nie zamierzał dopuścić do uwolnienia mojej porwanej córki Anny Marii Pióreckiej wstawiając moje zeznania w jej miejsce a jej córkę Zuzannę podstawiono jako spadkobiercę po moim żyjącym mężu Jerzy Dariusza Kaźmierczyk , którego zamierzano zabić przez SO Toruń 33/17 . Pani Ewa Eugster mówiła o NWO i tym, że zginę pierwsza, później siostra co oznacza, że następnie nasze rodziny. Jest to dowodem, że rząd polski realizuje politykę eksterminacji arystokracji czyli komunistyczną rewolucję zamierzając okaleczyć wnuczki do działów spadku i odszkodowań przez podmianę akt medycznych pozorując działania na operę Straszny Dwór., aby odnieść się do hrabiny Jadwigi de Fleury pochowanej na cmentarzu w Starachowicach jako mojej rodziny z hrabiów Moniuszko, którą połączono jako rodzina biskupa we Francji doradcy króla skąd przyjeżdżali do babci, która mieszkała u Konstancji Krzemińskiej z domu Bochyńskiej przed śmiercią w mieszkaniu służbowym Bazaltów, gdzie pracowała jako księgowa, której córkę Katarzynę Kędziora z domu Krzemińska podstawiono pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i podmieniono na Katarzynę Kaźmierczyk , a jej braci Witolda Krzemińskiego podstawionego pod mecenasa Małgorzata Witek, a mnie na Elżbietę Witek, aby podstawić Wojciech Krasuskiego brat Katarzyny Kaźmierczyk podstawionego pod Wojciecha Krzemińskiego brata Katarzyny Kędziora i Witolda Krzemińskiego. Wojciech Krzemiński żonaty jest z Marią z domu Kuszka, którą podstawiono pod Marię Krasuską żonę Bogusława Krasuskiego zamienionego na męża Katarzyny jego córki podstawiając Katarzynę Kędziora z domu Krzemińską żonę Bogusława Kędziora , aby ukryć, że Bogusław Krasuski to prawdziwy książę Radziwiłł , a nie z nieprawego łoża Tarnowski co wytworzył Zakon Maltański w Ostrowcu Świętokrzyskim aby ukryć fałszywych hrabiów Tarnowskich w Kanadzie.

Zamierzano zamienić po poparzeniu dzieci i wymordowaniu nas podstawić naszych byłych pełnomocników Stanisława Pikul i Janinę Pikul podstawiono pod Janinę Kulczyk wykorzystując odwołanie pełnomocnictwa ogólnego na podstawie artykuł o 101&1KC z dnia 21.07.2012 rok spisany w Miedznej Drewnianej 244, a podpisany w Tarnowie ze świadkami jako wycofanie się z pełnomocnictwa dla Stanisława Pikul DO AHS 150135 wydany przez Prezydenta Miasta Tarnowa numer paszportu AU 7285042 zamieszkałego w Tarnowie. Świadkowie to Krzysztof Czupryński numer DO AES 838920 wydany przez prezydenta miasta Wodzisławia Ślaskiego, którego zamierzano podstawić za Krzysztofa Daniszewski pozorując za Radziwiłł. Następny świadek to Agnieszka Iksal numer DO ABB 360010 wydany przez prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego, którą zamierzano podstawić pod Agnieszkę Kornaszewską z domu Krześniak , aby ukryć jej córkę z moim synem Adamek Kornaszewskim czyli Wiktorię Kornaszewską zamierzając ją zabić , a resztę dzieci poparzyć i uszkodzić ręce, aby nie mogły zeznawać, ani pisać . Dlatego w sprawie 1Ds1001 /14 nie pobrano ode mnie podpisu a moje uzupełnienie podstawiono pod Tomaszów Mazowiecki. W odwołaniu nie wpisaliśmy drugich imion co spowodowało powielenie nas do podstawienia innych osób.

Dokumencie wymówienia wskazaliśmy Kancelarie Grundler end partner Rechtsanwalte Kesslersrasse 9 CH-9001 St, Gallen, Schweiz w terminie 7 dni za potwierdzeniem odbioru wpisując, że dalsza współpraca jest możliwa prze to biuro co spowodowało przesłanie pustej koperty na adres teściów z domieszką trucizny. Pełnomocnictwo straciło moc z 21.07.2012 roku. Pełnomocnictwo było wydane 11.06.2009 rok. Doszło do wykorzystania błędnego wpisania w rubryce wniosku mojego adresu wpisując adres babci Bolesławy Bochyńskiej z domu Podczaskiej , której nie wpisałam drugiego imienia, które wykorzystali Podczascy pracujący z Watykanem pozorując, że wnioskodawcą jest moja nieżyjąca babcia. Podstawiono moją córkę Martę Jadwigę Mc Elligott jako Jadwigę Kaczyńską i Martę Kaczyńską do podmiany. Sadyzm prokuratorów widoczny jest w sprawie 1Ds 1001/.14 prokuratury Starachowice jako plan poparzenia dzieci i pozbawienia ich rąk przez prokuratorów i sędziów w celu ukrycia znęcania się nad dziećmi i dokonanych gwałtów , aby nie mogły zeznawać dzieci i wnuki. Sfabrykowano dokument dotyczący twórczości, który był właściwie wpisany a został podmieniony na Bożena Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk przez manipulacje notariusza.

Zamierzano upozorować wybuch butli z gazem , aby nawiązać do spalenia babci księżnej Marii Lubomirskiej w Pałacu w Kruszynie w 1932 roku pod która podstawiono moją córkę Martę Jadwigę Bochyńską wpisując przez pocztę Maria Bochyńska., aby podmienić na Marie Putin w Holandii przez podmianę jej siostry Jekatariny Putin córki Edyty Maksalon pod Katarzynę Kaźmierczyk a moją wnuczka Zuzanna jest w rękach Edyty Maksalon jako Zuzanna Maksalon córka Anny Marii Pióreckiej i prezydenta Rosji W. Putin, którego podstawiono na Kozienice jako Igor Putin pod Igor Daleszak na Kijów i Kielce.

Wybuch butli z gazem miał ochronić prokuratorów i sędziów, który zaplanowali w ten sposób uzasadnić po dokonaniu okaleczenia brak rąk u dzieci i brak możliwości mowy co nawiązuje do wypowiedzi Piotra Glińskiego udającego arystokratę.

Adama Karola Czartoryskiego podstawiono pod prawdziwego księcia Adama Stanisława Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski i wstawiono za spadkobierce po jego żyjącej matce Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk zabierając jego rzeczy przez służby, które mówiły, że ze ja nie żyje i wstawiono za mnie inną osobę czyli sekretarkę Urzędu Skarbowego w celu kradzieży mojego konta w PKO BP i zwrócono obrazy dla fałszywych Czartoryskich, przez osoby podstawione pod moją rodzinę babci księżnej Reginy Glińskiej ukrytej jako Aniela Regina Mazurek. Żart pana ministra Glińskiego o lochach dowodzi, że nie ma nic wspólnego z Glińskimi i nie przeżył piekła , które zgotowano naszej rodzinie. Pieniądze wypłacone za obrazy ukradziono z mojego konta w PKO BP ze Starachowic przelane z konta męża Jerzego Dariusz Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu w kwocie miliarda stu milionów euro podstawiając Piotr Gliński pod Piotr Idziak , którego podstawiono pod Dariusz Piórecki podstawiony pod Jerzy Dariusz Kaźmierczyk, którego w tym celu skazano w SO Toruń IIK 164/11.

Natomiast Adam Czartoryski został podstawiony za dziecko Piotra i Beaty Idziak za którą wstawiono premier Beatę Szydło i podstawiono Piotra Bukat , aby podmienić mnie pod dawnymi danymi Bożena Piórecka z domu Bochyńska na Argentynę , aby podmienić Józefa Tarnowskiego na Józefa Mazurek i tak podmieniono mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego syna carewicz Aleksego Romanow i księżnej Marii Lubomirskiej spalonej w 1932 roku w Placu w Kruszynie za która występowała Bolesława Stanisława Bochyńska z domu Podczaska wykorzystując drugie imię dla Eugeniusz Podczaski, aby pozorować, że Podczascy są dziećmi Wielkiej Księżnej Marii Romanow, gdyż babcia była siostra mojego dziadka ukryta pod danymi Podczaskich co wykorzystały służby wojskowe. Zamieniono drugą żonę mojego syna Laile Sergejew-Kornaszeską na Kornaszewską-Sergejew, aby podmienić mojego syna na generała Sergejew i obciążyć za działania wywiadu, gdyż Sergejew nie żyje co powoduje zamiar polskiego rządu zabicia mojego syna Adama dla którego podstawiono Grażynę Kulczyk za żonę, która sprzedawała kradzione obrazy i dzieła między Czartoryskich i Glińskich. Moja rodzina nie jest na sprzedaż i nie ma takiej ceny, aby ją kupić.

Pani Grażyna Kulczyk pobrała obrazy z Pałacu w Kruszynie znajdujące się w Muzeum w Radomsku co jest dowodem kradzieży, gdyż podała się za rodzinę mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej spalonej w Kruszynie w 1932 roku . Ukradziono nawet mój dom i wydano nakaz eksmisji z Nad Kamiennej 25 oraz wydano regon dla służb do mojej firmy aby podstawić dla sobowtóra kanclerz Niemiec prowadząc w Starachowicach sprawy na podmienione dane osobowe.

Angela Merkel podstawiona pod Urszulę Idziak pod Urszulę Ochyńską pracownika Urzędu Skarbowego , gdzie podstawiono mnie na Kaźmierczak po czym sprostowano błąd pozostawiając drugi , aby ukryć podstawione osoby i połączono Urszulę Ochyńską z Urszula Idziak łącząc Ursule Birmele w Szwajcarii co połączono z Meksykiem jako roboty murowe na ogrodzenie wstawiając dublerkę Kanclerz Niemiec jako Urszulę Idziak z Martą Elligott w Irlandii, którą zamieniono na Martę Kaźmierczak.

W przeszłości moi znajomi pozdrawiali Katarzynę Krzemińską myśląc, że to jestem ja co oznacza

podstawienie mnie pod obecnego męża Katarzyny pana Bogusława Kędziora podstawionego pod Bogusław Krasuski i wstawienie na Anglię, gdzie Bogusław Kędziora otrzymał spadek po cioci i podmienioną Katarzyny Kędziora z domu Krzemińska na Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuska pozorując związek małżeński ojca z córką, gdzie podstawiono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk i Bogusława Krasuskiego zamieniając na moja mamę jako hrabina Tarnowska pod którą podstawiono żonę Bogusława Krasuskiego panią Marię Krasuską pod którą podstawiono Teresę Szmytka rozwiedzioną z Bogusławem Szmytka.

Podstawiono papież Franciszka pod moja skradzioną córkę za męża , aby podstawić Antychrysta pozorując Mariana Bochyńskiego jako Marię Bochyńską zamienioną na Sarę, aby zamienić papieża Franciszka na Abrahama w celu rozpoczęcia historii na nowo bez chrześcijaństwa w Egipcie.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.