Zagnańska 155 zamieniona na Ko 155/12 zamieniona na Ko 58/09 jako ukrycie kradzieży obrazów z Pałacu w Kruszynie.

Szanowni Państwo

Doszło w Polsce do oszustwa i windykacji z aktu notarialnego przyjęcia spadku przeze mnie po  taty Józefa Ludwika Bochyńskim jeszcze pod danymi osobowymi Bożena Elżbieta Piórecka  przez podmianę  nazwiska Bożena Piórecka na Bożena Bochyńska-Kazimierczyk przez błąd “zi” podstawiając różne żony dla mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, którego skazywano podstawiając fałszywe opinie psychiatryczne przez prokuratorów, aby ukryć wielokrotność  prowadzenia tej samej sprawy do tworzenia wielokrotnych windykacji z Fundacji APEX-STAR w Katowicach podstawionej pod konto w Jerzy Dariusz Kaźmierczyk w CREDIT SUISSE AG W Zurychu w Szwajcarii co połączono z  Bankiem Watykańskim, gdzie wpisano błędne dane , że moje porwane dzieci Anna Maria Piórecka i Michał Piórecki są jedynymi członkami rodziny carskiej, które żyją. Było to uzgodnienie kościoła  z komunistami, że dzielą się kradzionym mieniem carskim  po 1/2.

Starachowice na dzień 26.03.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Sygnatura SO Toruń IIK33/17

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Prokurator Jarosław Kilkowski w Prokuraturze Toruń jest podstawiony pod Jarosława Kaczyńskiego w Toruniu. Doszło do sfabrykowania oskarżenia w SR Kielce IIIK 131/11 i IXK 131/11 na dane Dariusz Piórecki i i Bożena Piórecka do 2003 roku w SOF-ART Sp. z o.o. i umieszczono agentów w wiezieniu na Pisakach 155 w Kielcach. Takie dane podstawiono do SO Toruń II K 164/11 z fałszywymi opiniami psychiatrycznymi, aby podmienić nazwisko Piórecki na Kaźmierczyk co ukryto przez podstawienie nazwiska Kazimierczak w celu ukrycia bezprawnego obrotu pieniędzmi męża na Fundacji APEX-STAR w Katowicach skąd skradziono pieniądze na wartość 2.7 miliona ero na fakturę proforma PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na kwotę 2.7 miliona złotych na trzy tożsamości i wykupiono METRON SA za pieniądze charytatywne z Fundacji APEX-STAR na które pieniądze przekazane z konta w Credit Suisse AG w Zurychu na nazwisko Jerzy Dariusz Kaźmierczyk ukrywając fakt, że w Szwajcarii były uruchomione kredyty i przesłano z pobranych pieniędzy 3×2.7 miliona euro kwotę 300,- tysięcy do Szwajcarii jako zaliczka na dostawy mosiądzu , aby oskarżyć właściciela fundacji o kradzież i obroty niebezpieczne dla ekonomii kraju określonych na kwotę 300,- tysięcy w 2005 roku, gdyż przez 13 lat do chwili obecnej obroty wynoszą zero, ale zawłaszczono miliard sto milionów euro przekazane na moje konto żony w Starachowicach w PKO BP podstawiając sprawę Ko 155/12 w Opocznie o przywrócenie carskiego mienia na adres więzienia potocznie zwanego Piaski numer 155 na Kielce jako areszt śledczy, gdzie podstawiono Irenę Kaźmierczyk pod którą podstawiono Irenę Śledzik podstawioną pod moją mamę Filomenę Bochyńską upozorowanych na siostry Jadwigi Kaczyńskiej za którą wstawiono moją siostrę Beatę Idziak, na którą pobierała świadczenia na zmarłą mamę przez wiezienie dlatego SR Starachowice umieściło w budynku banku sąd karny jako depozyty wypłacane dla więźniów z mojego konta w PKO BOP na konto mamy w ING Bank Ślaski dalej przez areszt. Dlatego kilkukrotnie przysłano dokumenty z podwójnym potwierdzeniem stosowanym w areszcie śledczym przez Sąd i Pocztę co obecnie miało być potraktowane jako kaczka dziennikarska do podmiany osób. Zaskarżenie prokuratora Kilkowskiego spowodowało moje aresztowanie we własnym domu za włamanie się do cudzego domu, aby podstawić pod sprawę podarcia wydruki, gdzie wezwano mnie do Opoczna czyli tam, gdzie podmieniono mnie na siostrę powielając na Paradyż pod siostrę zakonna Mariole czyli Lilianę w celu wstawienia sędziny Magdaleny Jarczyk , której mąż był pracownikiem więzienia obecnie jest sędzią pozorującej Magdę Buczek i rehabilitacje modlitewne jako program bankowy w Radio Maryja w Toruniu. Pod sędziego Zbigniewa Jarczyk podstawiono ministra Zbigniewa Ziobro , który kryl wykorzyt6atanie więzienia do prania pieniędzy z kradzieży. Mechanizm miał być ukryty przez wykorzystanie prawników nie znających sprawy, że ich dane służyły do ukrycia kradzieży carskiego mienia przez te same imiona jako mec Janina do sprawy w Toruniu podstawiona pod Janinę Pikul z Tarnowa, która zamierzała po moim pobiciu wykazać, że nie ufałam mężowi, gdyż tak byłam manipulowana co spowodowało dorobienie błogosławieństwa przez czarnoskórego Gawa z Szwecji, gdzie wojsko handlowało kradzionymi dziećmi z carskim DNA. Zamierzano wykorzystać brak wiedzy dzieci, aby ich oskarżyć. Z tego powodu wydziedziczyłam wszystkie dzieci, aby unieważnić wszelkie dokumenty , które mogły być użyte przeciw rodzinie i mojemu mężowi. Janina Pikul podała się za spadkobierce w celu ukrycia Janiny Kulczyk i Grażyny Kulczyk , która pobrała obrazy mojej rodziny z pałacu w Kruszynie, które były w Muzeum Radomsku co jest jawnym dowodem oszustwa tak samo jak prowadzona podwójnie sprawa IIK 164/11 powiela na różne sygnatury obecnie SO Toruń IIK 33/17 w Toruniu, gdzie nie wykazano IIK 164/11 co powoduje możliwość podmiany akt, aby ukryć , że Prokuratura Okręgowa w Toruniu wydział V Śledczy ulica Grudziądzka 45; 87-100 wysłała pismo do Kielc przyjęte przez biuro podawcze 6.04.2009 rok do czwartego wydziału penitencjarnego i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych w Kielcach ulica Seminaryjska 12a 25-372 Kielce. Sygnatura VDs.31/07/S odręcznie wpisano IVKow855/08/uwz przekreślone następnie IVKow925/08/uwz następnie WKow924/08/Pr data 7.04.2009 w piśmie prokuratury Okręgowej Jarosław Kilkowski zwraca się z prośbą o podanie czy w wydziale zarejestrowano sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie Jerzego Kaźmierczyk syna Jana i Łucji PESEL 6701122279 zamieszały 27-307 Białaczów Miedzna Drewniana 244 w związku z prowadzonym śledztwem o sygnaturze VD.s 31/07/Sw w piśmie określony jest zwrot wymieniony aktualnie karę pozbawienia wolności” z wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach o sygnaturze IIIK207/07″ Jeśli sprawy takie zostały zarejestrowane , działając na zasadzie artykułu 158&1KPK , proszę o nadesłanie ich do wglądu. Akta po wykorzystaniu zostaną niezwłocznie zwrócone” Maż odbył karę mimo zgody na zwolnienie w całości , a był zatrzymany przy mnie w czasie, gdy ja byłam z nim w Opocznie i pozostawiono mnie samą w obcym mieście bez pieniędzy, gdyż zatrzymanie było bezprawne i spowodowało, że mąż odbył w pełni karę co ukryto. Data 6 04.2009 rok i zwrot prokuratury w Toruniu dowodzi, że sprawa był prowadzona a numer na karcie w aktach sprawy 241. Oznacza to, że sędzia Wojciech Pruss nie miał prawa prowadzić sprawy, gdyż mąż odbył w całości a oskarżenie przeze mnie prokuratora Kilkowskiego spowodowało podstawienie Jarosława Kaczyńskiego, którego matka udawała że jest herbu Rawicz. Pismo udowadnia, że mąż odbywał karę pozbawienia wolności i przebywał wówczas w areszcie w Toruniu, gdzie byłam odwiedzić z teściami co spowodowało ukrycie tego faktu przez podmianę Starachowic na Starzechowice czyli lotnisko Wrocław.

Zaznaczę ,że dnia 16 maja 2007 roku mąż przebywał w areszcie jeszcze przed naszym ślubem , gdzie odwiedziłam go za zgodą Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Kielcach pana Jarosława Bieleckiego mama mojego męża Łucja Kaźmierczyk jako sprawa VDs.29/06/S o przestępstwo z artykułu 286&1KK i inne . Pana Jarosława Bieleckiego połączono z panem Jarosławem Kilkowskim pozorując jedną osobę , gdyż sprawa była prowadzona jako połączenie wszystkich egzekucji z urzędu, ale ukryto tajnie prowadzone egzekucje w Łodzi przez Andrzeja Pachowskiego i Krystynę Pachowską podstawioną pod skradzioną Annę Piórecką. Płace zamierzano podstawić pod budowę osiedli spokojnej , zdrowej i bezpiecznej starości zamierzając ludzi eliminować do działów spadku i pobierać emerytury pozorując,że żyją. Firma EKORECYLKING została zamieniona na Biuro Doradztwa Energetycznego i Ochrony Środowiska ulica Strzelecka 4, 03-433 Warszawa. Założono karencje 3 lata okres spłaty 12 lat co oznacza, że sprawy są prowadzone na podmienione nazwisko Kaźmierczak, aby podstawić na modernizację Kazimierowa jako budowa pensjonatu Kazimierów gmina Halinów oraz zakup nieruchomości na terenie Warmii i Mazur i Bieszczad na Kurpiach. W lipcu .2003 powielono na firmę na Biuro Doradca Energetycznego Srodowiska Pasky jako podmiana terenu SOF-ART Sp. z o.o. na Halinów pod Warszawą operat szacunkowy z lipca 2004 roku. Pan Mariusz Kołodziński z Siedlec który udaje amnezję otrzymał od męża pismo jako ostateczne upomnienie do zwrotu zaliczek w następujących kwotach 10,- tysięcy PLN, 15,-tysięcy PLN, 20,- tysięcy USD, 7,- tysięcy PLN, 100,- tysięcy PLN, i 3,- tysiące euro w piśmie była zawarta informacja o kradzieży lokat złota Bocheńskich do których mamy prawo oraz zawarta była informacja komornika o przetargu nieruchomości za bezcen jako 20.06.2006 rok . Data była przed zawarciem małżeństwa po czym byliśmy w Szwajcarii i pełnomocnik uruchomił pieniądze dziadka wysyłając przez konto męża firmy już zamkniętej w w Polsce w 2007 roku czyli sprawa prowadzona w Toruniu miała podmienione dane do kradzieży pieniędzy. Zamierzano podstawić jako mandatariusz Grzegorza Schulz oraz Bohdan Żakiewicz. W dokumencie podmieniono mężna na Jerzy Kazimierczak z dnia 22 maj 2006 rok. APE-CH GmbH w Szwajcarii i podstawiono Norberta Gromek brata Bartłomieja Gromek na Niemcy pod Norberta Grochut, aby podstawić do Aramco wykorzystując do puli królewskiej wnuczkę Wiktorię Kornaszewską w celu wykazania DNA do banku w celu finansowania dostaw ropy naftowej kradzionymi pieniędzmi przez konto męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk wstawiając spadkobierców przez sąd w Toruniu , który ukrywał matactwa sądu w Kielcach, który ukrywał używanie pieniędzy od 2004 roku z Fundacji APEX-STAR , gdzie fundatorem był mąż Jerzy Dariusz Kaźmierczyk , którego skarżyli podstawieni spadkobiercy do tworzenia roszczeń jako windykacja depozytu sądowego pozorując śmierć fundatora. Powielono na cztery tożsamości, aby osiągnąć kwotę 300,-tysięcy euro jako koszt zakupu działki w biznesplanie jako budowla osiedli Dom Spokojnej Starości w Ojczyźnie i podstawiono osiedla w Jerozolimie

Podstawiono w Australii Adriana Aksan podstawionego pod Adriana Wróblewskiego na Warszawę podstawiając pod Adama Pióreckiego , który zmienił nazwisko na Kornaszewski przez Szkołę Społeczną w Starachowicach. Z tego powodu umieszczono Teresę Szmytka w domu Starców pozwalając jej na posiadanie kota. Pensjonariusze mieli być wyselekcjonowani jako elity Izraela i wyeliminowani podstępem jak Adolf Hitler proponował wyjazdy do Fabryki Czekolady obecnie budując kompleksy osiedli w atrakcyjnych miejscach jak Łysa Góra i Oliwkowe Osiedle w Łebie. Mienie eliminowanych osób miało być ukryte jako Ekorecykling i tereny rozdysponowywane przez developera w Skarżysku-Kamiennej i tworzone są osiedla dla dzieci, które zamierzano pozbawić rodziców, aby wychować je według wytycznych NWO jako spływ eliminowanych dzieci.

Tajnie prowadzono sprawy w Skarżysku Kamiennej podstawiając Elżbietę Włodarczyk, aby wstawić na nieruchomości po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich developera aby budować osiedla z kradzionych pieniędzy co wykrył młody prokurator z Końskich.

Doszło do próby wykorzystania leczenia dla teściowej Łucji Kaźmierczyk w celu doprowadzenia do wszczepienia kardiowertera, aby podstawić sędzinę Barbarę Bochyńską z Katowic pod akta Barbary Nowek, której trzykrotnie wszczepiano kardiowerter i nie wypłacono odszkodowania 300,- tysięcy PLN gdyż zmarła proponując 100,- tysięcy, których nie przyjęła żądając 300,- tysięcy PLN co zamierzano podmieniając na 300,-tysięcy w SO Toruń IIK 164/11 dla podstawionych osób podstawiając Iwonę Makuła za żonę jej ojca Henryka Nowek podstawiając biskupa Henryka Hoser pod Henrykę Błędzińską. Podstawiono za zmarłą Barbarę Nowek jej córkę Iwonę Makuła , aby podstawić pod Iwonę Wróblewską na Warszawę z domu Ciepielewską , której matka znalazła się w Hospicjum za którą podstawiono sąsiadów przy działce Nowowiejska, aby podstawić drugiego sąsiada Kudlińskiego idąc przez energetykę i zamienić na Kukliński, aby przejść na Warszawę i USA na Amerykańską Klinikę Serca imienia Wadiusza Kiesz w celu wypłaty odszkodowania na Iwonę Makuła podstawiając Andrzeja Kiesz w USA za którego zamierzano podstawić prezydenta Polski Andrzeja Dudę do pobrania pieniędzy. Podstawiono jego pierwszą żonę Małgorzatę Kiesz w Chicago w radiu , która prowadziła audycje Sami Swoi i podstawiono w Warszawie pana Waldemara Pawlak i jego córkę Annę Pawlak w USA pod Annę Piórecką co ukryto przez podstawienie Anny Dymnej aktorki co połączono z Biurem Prawnym Orsa w Warszawie jako Jerzy Myszkowski wpisany na Pińczów w Mirowie podstawiając Ewę Cichocką z domu Mirowska czyli córkę wojskowego w LWP. Wykorzystano jej trzy małżeństwa pozorujać jedno z jej ojcem, aby powielić pobrane pieniadze i podstawić jako cztery małżeństwa pod cztery małżeństwa Władysławy Kramp z domu Mączkowska w Gdyni. Połączono to z aferą w Starachowicach na kardiologii, aby podstawić pod Amerykańską Klinikę Serca w Starachowicach i wstawić Artura Mroza , który był drużynie harcerskiej, gdzie ja byłam zastępową w 111 Drużynie Harcerskiej LO numer 1 , gdzie Harcmistrzem Polski Ludowej była Ludmiła Mazurkiewicz poseł na sejm podstawiona obecnie pod Ludmiłę Putin jako córka hrabiny. Podstawiono Adam Mazurkiewicz pod mojego syna Adam Piórecki pod którego podstawiono Adam Jędrzejewski, który pracował z Antonim Hedą pseudonim Szary, którego siostrę Marię Heda podmieniono na Marię Szary byłego dyrektora szkoły podstawowej numer 9 w Starachowicach i podstawiono jej rodzinę Jacaka Tarnowskiego jako Jacek Bocheński. Ten pan nie jest z prawdziwej rodziną hrabiów Tarnowskich, ale podstawiono jego córkę Martę Tarnowska pod moja córkę Marię Piórecka czyli później Martę Bochyńską a obecnie mężatkę Marta McElligott. Wykorzystano adres Majów 25 należący od pani Szara podstawiona p[od Maria Szara z Kościoła Zielonoświątkowego, która ma dzieci w Kanadzie, gdzie wynajęłam mieszkanie po wyprowadzeniu się z Lipie Henryk Szyb 1.Podstawiono dyrektora szkoły w Skarżysko-Kamienna pana Józef Tarnowski pod mojego tatę zamieniając na dyrektora PKS Józefa Bochyńskiego na Tarnowskiego dyrektora szkoły idą przez Politechnikę Świętokrzyską, gdzie tata zachorował. Połączono dzieci Maria Szara w Kanadzie z Markiem Król w Kanadzie , którego matka w Starachowicach mieszkała na ulicy Czerwonego Krzyża w Starachowicach i połączono jego żonę Urszulę Król pod Ulę Wanecki, która dubluje Kanclerz Niemiec Angelę Merkel i podstawiono Urszulę Idziak pod Urszulę Ochyńską pracownika Urzędu Skarbowego w Starachowicach pod Urszule Birmele w Szwajcarii idąc na Meksyk do sponsorowania budowy ogrodzenia jako faktura na roboty murowe pana Chałbińskiego z But Mat z Końskich podstawionej pod dokumenty przekazany dla Ewy Falkiewicz jako prognoza SOF-ART Sp. z o.o. i podstawiono biznes plan Andrzeja Pachowskiego na Domy Spokojnej Starości co połączono przez siec energetyczną i wodociągową naliczając mi rachunki na wodę jako rachunki dla osiedli mieszkaniowych wprowadzając pod Adolfa Hitlera pan Adolfa Kudlińskiego jako Ryszard Kukliński na USA. Doszło do połączenia biznes planu pan Andrzeja Pachowskiego prowadzącego sprawy tajnie w Łodzi z Pałacem w Białaczowie, gdzie przeniesiono dom starców do wybudowanego domu spokojnej starości obok Żarnowa, gdzie Mieczysław Pawlak miał masarnię, którą podstawiono na Skarżysko-Kamienna pod masarnie Zygmunta Dąbrowskiego ojca Dariusza Dąbrowskiego podmieniając dane na Dariusz Piórecki co połączono ze sprawami SR Kielce IIK 131/11 i IXK 131/11 połączonymi z SO Toruń IIK 164/11 łącząc z parafią w Białaczowie, gdzie ksiądz Hieronim Serżysko utrzymywał korespondencję z Anną Pawlak i był spowiednikiem na Jasnej Gorze co zamyka koło łącząc z wojewodą Łódzkim, który zarządza Pałacem w Białaczowie ukrywając pobrane kredyty jako inwestor zastępczy na SOF-ART Sp. z o.o. co ukryto przez fałszywe opinie psychiatryczne do podmiany Dariusz Piórecki na Dariusz Kaźmierczak w SO Toruń IIK 164/11 i skazania męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk.

W przesłuchaniu Bohdana Żakiewicz do sprawy w SO Toruń IIK 164/11 nie wykazano tej sygnatury w systemie , ale wpisano ręcznie, gdyż sprawa była zamknięta i tak była prowadzona na fałszywe dane jako VDs 31/07/Sp do pobrania 35 milionów z Fundacji APEX-STAR SR Warszawa IIIKo1994/14 jako wartość METRON SA w dokumencie ABW łącząc z SOF-ART Sp. z o.o jako RHB 1937 wydany w 1994 roku jako czas zamieniony na numer sygnatury co połączono z SO Kielce IIIK 207/07 przez człon IIIKo jako odniesienie do mapy 207.01 w którym FSC STAR SA oddała część terenów do lasów państwowych przez mapę numer 33 w celu zmniejszenia podatków co przy reaktywacji jest fikcją, gdyż fabryka i lasy były własnością mojego dziadka i zamierzano podstawić fałszywe akta do SO Toruń IIK 33/17. Nie jest możliwe , że od 2009 roku , gdy mąż już odbywał karę z urzędu prowadzono sprawy w 2016 roku tą samą zamkniętą sprawę o 300,- tysięcy złotych co mieściło się z zakresie sprawy SO Kielce 207/ 07, gdy maż został przewieziony do Torunia jako zbieg egzekucji.

W przeszłości doszło na wniosek prokuratora Jarosława Kilkowskiego z Torunia do sprawy SO Toruń IIK 164/11 przeszukania przez ABW mieszkania mojej teściowej Łucji Kaźmierczyk w Miedznej Drewnianej 244 i mojej mamy Filomeny Bochyńskiej na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach sprawie Metron SA o wartości księgowej 35,-milionów złotych wykazanych w dokumentach ABW do dokonania podmiany osób i ukrycia oszustwa dokonane przez rząd polski.

W 2004 roku doszło do uruchomienia pieniędzy na zakup GBC Centrostal Bydgoszcz SA przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, które zawłaszczył rząd przez upozorowanie mojej i męża śmierci i umieścił pierwsze 50,- milionów euro jako depozyt sądowy na Fundacji męża APEX-STAR w Sądzie w Katowicach na ulicy Francuskiej co podmieniono na ulicę Francuską w Starachowicach obecnie ulica Bohaterów Westerplatte 1/1 i podstawiono sąsiadów jako słupów do pozorowania spadkobierców podstawiając dane na działkę pod garażem 29 co połączono z ulicą Nad Kamienną 25 działka 29 i podmieniono na parafię Kamienna i Hutę Kamienna , która znajdowała się w Skarżysku-Kamiennej pod którą podstawiono Elżbietę Włodarczyk podmienioną pod sekretarkę w PKS podstawiając sekretarkę US Starachowice pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk zamienione na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i prowadzono tajnie sprawy do pobierania pieniędzy z Fundacji APEX-STAR.

Wykorzystano wielokrotnie dokumenty ABW do sprawy VDs.31/07/S określający wartość METRON SA na 35,- milionów złotych i pobrano pieniądze z Fundacji APEX-STAR w Katowicach o tej wartości nie dokonując zakupu firmy od syndyka, ale dokonano wykupy terenu przez jego licytacje za małą kwotę. Dokumentem ABW do sprawy VDs.31/07/S posłużono się w kilku sądach pod różnymi sygnaturami tworząc roszczenie do pobrania pieniędzy z Fundacji pod którą podłożono moje prywatne konto w PKO BP SA na które zostało przelane w 2011 roku z konta męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w CREDIT Suisse AG w Zurychu , gdzie za wiedzą MSZ było konto i przelano miliard sto milionów euro co ukryto przez fabrykowaną sprawę Km 336/10 powielając sprawy w 2016 na inne sygnatury tworząc ze mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i moje siostry beaty Idziak dłużniczki jako spadkobiercy bez dobrodziejstwa inwentarza , aby pobierać pieniądze z mojego konta pozorując mnie i z siostrą za żony naszego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego podmieniając na mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk zamienionego na jego ojca Jana Kaźmierczyk. Upozorowano mnie i siostrę, że już nie żyjemy i podstawiono moją nieżyjącą mamę Filomenę Bochyńską jako żyjącą, którą w tym celu skazano i umieszczono jej dane w wiezieniu podstawiając moją siostrę Beatę Idziak do pobierania emerytury przez wiezienie na koncie ING Bank Ślaski, gdzie mama miała konto. I powielono dane mamy na jej panieńskie prawdziwe nazwisko hrabina Maria Tarnowska za którą wstawiono moją siostrę Beatę Idziak i Marię Żakiewicz upozorowaną na Bochyńską podstawioną pod Marię Bochyńską z domu Lubomirską moją babcię księżną Marię Lubomirską podstawiając na pałac , który Bohdan Żakiewicz zastawił pod zakup Kazimierowa, którym poręczyła mojego męża żona Andrzeja Pachowskiego podstawiając jej matkę Piórecką. Podstawiono Krystynę Pachowską pod Krystynę Olchanowska na Belgię, a jej syna Michała Ponard podstawiono na Litwę zamieniając na Michał Piórecki mój skradziony syn. Pan Bartosiak i Wit w Warszawie dokonali kradzieży poręczenia Kazimierowem na 500,-tysięcy i go tajnie użyli z Andrzejem Pachowskim w Łodzi , gdyż jego teściowa zgodziła się na poręczenie , ale dla mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk. Znała ona świetnie Zurych co oznacza, że tam mieszkała. Oznacza to, że zastawiono tereny w Zurychu naszej carskiej rodziny, które oddał prezydent Lech Wałęsa do Niemiec podmieniając dane mojego taty Józef Ludwik Bochyński na dwa Józef Bochyński i Ludwik Kaźmierczak do ukryto w USA jako rodzina Donalda Trump a w Niemczech jako Donalda Tusk podstawiając pod księcia Radziwiłł. Poręczenie Pachowskiej było odniesienie się do terenu w Zurychu, gdzie podstawiono dług jako listy dłużne Żydów. Dlatego podłożono sygnaturę Lecha Wałęsy IICZ 422/04 pod SO Kiece IICZ 422/16 co oznacza, że robiono sprawy na nazwisko Bocheńska. Dlatego dorobiono kryminalne akta i podmieniono mnie na córkę teściów, aby ukryć istnienie moich rodziców. Wszystko jest ukryte przez wojsko jako Józef Bochyński syn Romana i podstawiono Roman Polański oraz Sławomir Idziak jako Helikopter w Ogniu czyli film zamieniony na Karakale i wstawiono Sławomira Tatarek pracownika APE skarżąc ponownie właściciela w zamkniętej firmie i odbytym wyroku. Wszytko zamierzano ukryć przez podstawienie za spadkobierce po Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk jego siostry Marty Cybulskiej z domu Kaźmierczyk jako modelki żony Jerzego Brunona Bochyńskiego z Katowic w rzeczywistości syna służącej w Pałacu w Kruszynie czyli Kaźmierczak. W ten sposób zamieniono sędzinę Barbarę Bochyńską na jej córkę sędzinę Magdalenę Barbarę Jarczyk zamienioną na Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk pod którą podstawiono Martę Kaczyńską jako spadkobierca na Hucie Kamienna w Skarżysku-Kamienna i podstawiono Marcina Dubienieckiego pod Marcina Machowskiego, aby przejść na Straż Pożarną , która była częścią Huty Kamienna i podstawiono premiera Waldemara Pawlak, który jest członkiem OSP , którego pozoruje Waldemar Maksalon, który dorobił dla nich genealogię niszcząc godność moich dziadków i rodziców pozorując opiekę Waldemara Pawlak nad siostrzenicą Anną Pawlak w USA córką Mieczysława Pawlak pozorując na Annę Marię Piórecką i podstawiając Zuzannę Maksalon pozorując opiekę Waldemara Maksalon ( jako Pawlak ) nade mną przy fałszywej sprawie IC1009/13 wstawiając Ewę Cichocką w moje miejsce córkę Jadwigi Limanówka z domu Maksalon z pierwszego małżeństwa Mirowska. Podstawiono Romana Polańskiego jako Roman Bochyński na Jasnej Gorze , który brał ślub w 1930 czyli Brunon Mariana Franciszek Bochyński roku z księżną Marią Lubomirską. Na sprawie upozorowano Ewę Cichocką za żonę jej ojca Mirosława Mirowskiego wstawiając za ojca Roman Bocheńskiego do USA w celu wstawienia za córę Annę Pawlak wykazując DNA Zuzanny Maksalon córki Anny Marii Pióreckiej. Aby ukryć zamianę domu teściów Miedznej Drewnianej na pensjonat podstawiony pod Pałac w Białaczowie i podstawiono Konrada Szmytka pod Konrad Wiatrowski pozorując związek homoseksualny. W tym celu umieszczono Teresę Szmytka matkę Konrada Szmytka i Grażynę Szmytka za która wstawiono Grażynę Kulczyk w Domu Starców pozwalając mieć kota przez Terese Szmytka. Dlatego w nocy podrzucono nam kota do domu Nad Kamienna 25 co oznacza, że ktoś otwiera dom, a klucze miał Waldemar Maksalon, któremu sędzia Artur Kaczor wydal klucze tworząc eksmisję dla mnie w 2014 roku w celu upozorowania działu spadku i moje śmierci z mężem jako INs 819/14 i Ins 820/14 co spowodowało wpisanie się Waldemara Maksalon a spółkę Marmoroc-Polska Sp. z o.o jako żądanie pożytków co zamieniono na windykacje sieci energetycznej na liczniku Marmoroc-Polska Sp. z o.o zawłaszczając 24,- miliardy euro, które winny być wprowadzone przez Bank Ochrony Środowiska w Warszawie, a zostały zawłaszczone na program ECO przez podstawienia spółki SOF-ART Sp. z o.o. w celu wpisania fałszywych spadkobierców do ukrycia kradzieży co zrobił Kościół Katolicki, który e stosując kabałę wykorzystując wiedzę ze spowiedzi jako dwuwierie. Żadne pieniądze wprowadzane do spółek nike dotarły , gdyż zostały skradzione jako windykacja depozytu sądowego pozorując śmierć moją i męża w systemie bankowym wstawiając sąd na miejsce banku, aby nikt nie mógł dotrzeć do prawdy i pieniędzy.

Podstawiono moją skradzioną córkę Annę Marię Piórecką pod Mariole Idziak z domu Kędroń pod Mariolę z domu Piórecka jako siostrę Lilianę pod rekolekcje Paradyżu , aby podstawić pod zakon zamknięty powielając na skrytki zakon w Karsnobrodzie. Następnie wstawiono państwa Broda i Czerwoną Dynastię Jaroszewiczów na Końskie wstawiając Piotra Jaroszewicz pod Piotra Idziak w Końskich co połączono z Rosją jako Krasny czyli czerwony i spółką SOF-ART Sp. z o.o. podstawiając Piotra Idziak pod Piotra Główkę pomijając fakt, że Piotr Główka nie był w moim zarządzie a w zarządzie męża od 2003 roku miał zero udziałów co podstawiono pod dyrektora Wawelu pana Petrus , który ma zero udziałów na Wawelu. Dorobiono dla mnie i męża fałszywe opinie psychiatryczne co oznacza, że ci co zrobili się spadkobiercami sami dla siebie dopisali opinie psychiatryczne.

Cytuję Mądrości z palmowego liścia

„ Można wyłamać klejnot, który morskie straszydło ma w zębie, można przebyć na statku głębię, fal wieńcami tańczącą, można nosić na głowie, jak kwiat, rozsierdzoną żmiję, lecz zakutej głupoty nie przełamią niczyje wysiłki”

Nie można zwalczać zła złem bo jedynie się go podsyca. Obroną jest prawda, którą należy publicznie powiedzieć, aby uratować naród polski, gdyż przez wypadek premier Beaty Szydło połączono Polskę z Izraelem łącząc z mandatem w SR Łęczyca koło Łodzi za mandat z fotoradaru Nowej Wsi w Nowe Ostrowy-Cukrownia, , aby podstawić pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pod teścia Jan Kaźmierczyk zamienionego na Jana Kaźmierczak w celu podstawienia pana Jana Wojnar w Irlandii co połączono z Sycylią przez zakupiony dom w celu połączenia z ART-B oraz kolejnym wypadkiem premier Beaty Szydło w Oświęcimiu podstawieniowej pod moją siostrę Beatę Marię Idziak podstawionej pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk pod które podstawiono sędzinę Magdalenę Jarczyk zwaną Katarzyną w celu ukrycia kradzieży pieniędzy z Fundacji APEX-STAR podstawionej pod adres sądu Katowicach ulica Francuska zamienionego na dawną ulicę Francuską w Starachowicach obecnie Bohaterów Westerplatte 1/1 co połączono przez działkę pod garażem 29 wspólną z adresem Nad Kamienną 25 działka 29 oznaczenie Zakładów Starachowickich ( Fabryki Zbrojeniowej) , gdzie podstawiono nasze pełnomocnictwo dla Bohdana Żakiewicz i Piotra Waydel do uruchomienia pieniędzy do Marmoroc-Polska Sp. z o.o w kwocie 24,- miliardów euro 2009 roku, które zostały zawłaszczone przy pomocy sądu pozorując, że nie żyjemy i takie błędne dane wprowadzono systemu bankowego w Credit Suisse AG i PKO BP SA, gdzie wpłacone zostało miliard sto milionów euro co połączono z Bankiem Watykańskim, który finansuje budowę osiedli nad Jordanem przez windykacje mojej rodziny i terenów w Polsce zastawianych pod kredyty, które pobierają Żydzi, których zamieniono na arystokratów i arystokratów ducha w Toruniu.

Biznes plan EKORECYLKING Andrzeja Pachowskiego upozorowano na pod-spółkę SOF-ART Sp. z o.o. i podstawiono Mariusza Kołodzińskiego pod Mariusza Słodkiewicz sąsiada, który nie żyje. Podstawiono Mariusza Słodkiewicz pod Mariusz Kołodziński, który fałszywie zeznawał i podstawiono moje sprawy dotyczę SOF-ART Sp. z o.o. do faktury 300,- tysięcy w zamkniętej firmie męża PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk przed naszym ślubem podstawiając Magdalenę Jarczyk za żonę jej ojca podstawiając pod Jerzy Piórecki , aby podstawić biznes plan Andrzeja Pachowskiego Domów Spokojnej Starości windykując w Łodzi pieniądze na SOF-ART Sp. z o.o do budowy osiedli na brzegu Jordanu przez ART-B z kradzionych w Polsce pieniędzy przez SO Toruń IIK 164/11 przez podstawienie pracownika SOF-ART Sp. z o.o pana Gąsiorowskiego pod pana Gąsiorowskiego szefa ART-B, który zastosował oscylator na Fundacji APEX-STAR w Katowicach do kradzieży mienia carskiego przez ciągłe skazywanie męża przez SO Toruń IIK 164/11 wstawiając w Starachowicach sędzinę Magdalenę Jarczyk i jej syna Filipa Jerzego Jarczyk jako Barbarę i Jerzego Bochyńskich zamienionych na Barbarę i Jerzego Kaźmierczak na Miedzną Drewnianą 244, aby skazać mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk do wytworzenia windykacji na Fundacji APEX-STAR w Katowicach podstawionej pod konto męża w Credit Suisse AG w Zurychu za zgoda MSZ co ukryto przez podstawienie pod sędzinę Magdalenę Jarczyk w Radio Maryja pod program terapii zajęciowej i rehabilitacji Madzi Buczek jako jako modlitwy podstawionej pod program bankowy. Dowodem skuteczności modlitwy miały być wzniesione domy w Izraelu oraz Domy Spokojnej Starości dla bogatych ludzi , których zamierzano okraść i zamordować pobierając na nich po śmierci emerytury. do tego czasu zapewniając rozrywkę w towarzystwie młodych dziewcząt co było widoczne w Irlandii i jest zrobione w Willi Rosochacz na terenie SOF-ART Sp. z o.o. gdzie wstawiono za spadkobiercę sekretarkę Urzędu Skarbowego i byłego męża Dariusza Pióreckiego już jako Dariusz i Ewa Kornaszewscy.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s