Wykorzystanie MOPS w Starachowicach do kradzieży precjozów carowej Katarzyny II w PEKAO SA w Łodzi przez fałszywe opinie psychiatryczne.

Starachowice na dzień 30.03.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Sygnatura SO Toruń IIK33/17

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Szanowni Państwo.

Prezydent Polski Andrzej Duda rozpoczął procedurę ułaskawienia męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk skazanego w SO Toruń IIK 164/11. W tym momencie doszło do połączenia dostarczanego listu od Prezydenta Polski z awizo na Bożena Bochyńska co oznacza wykorzystanie służb, które posługują się tym nazwiskiem obecnie do podmiany mojej rodziny aby zająć nasze miejsce. Zamierzano wprowadzić byłego męża i Dariusza Pióreckiego i sekretarkę Urzędu Skarbowego w nasze miejsce pozorując ich na Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak pozorując małżeństwo homoseksualne co wynikało z rozmowy z panią Ewę Eugster, która jest podstawiona pod Ewę Kornaszewską. Zamierzano podmienić męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na byłego męża Dariusza Jerzego Pióreckiego a mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk zamienić na Ewę Kornaszewską , którą według słów mojej siostry Beaty Idziak jest pozorowana na mężczyznę. Celem było podstawienie Ewy Eugster z domu Jakubczyk, która po rozwodzie zmieniła nazwisko na Jakubczyk, która zwracała się jak mężczyzna. Doszło do próby wywiezienia nas przez służby w Starachowicach, które podłożyły fałszywe akta psychiatryczne na Bohaterów Westerplatte 1/1 w celu wprowadzenia Dariusza i Ewy Kornaszewskich jako małżeństwa homoseksualnego drwiąc z prezydenta Polski i prawa.

Zamierzano wykorzystać zapis słowny sędziego Wojciech Pruss odczytującego wyrok w SO Toruń IIK 164/11, gdzie odczytał wyrok na Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak jako małżeństwo homoseksualne pod które podstawiono wyrok w SR Kielce IIIK 131/11 i SR Kielce IXK 131/11 ukrywając fakt, że ja wygrałam te sprawy jako SO Kielce IXKa 280/12 co podmieniono na skazanie Dariusza Pióreckiego i Bożeny Pióreckiej zamienionej na Ewę Koraszewską zamienioną na mężczyznę w celu podstawienia Ewy Jakubczyk jako mężczyzny do ukrycia podłożenia akt sądowych z SR Kielce do SO Toruń IIK 164/11 , gdzie odczytano moje zeznania w mojej sprawie do innej firmy niedotyczącej prowadzonej sprawy w celu ukrycia i naruszenia pieniędzy w Credit Suisse AG w Zurychu.

Doszło do dorobienia akt psychiatrycznych dla moich trójki dzieci. W tym celu podstawiono mojego syna Jakuba Jana Pióreckiego jako Jan Piórecki podstawiony pod Jan Kaźmierczak , i takiej wykreowanej osobie dorobiono udar i związek z Elżbietą w Kielcach, który jest na wózku. Upozorowano dla niego udar, którego mój syn nie miał, ale podłożono prawdziwe akta udaru mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, którą leczono niewłaściwie wpisując nowotwór i zamieniając na mężczyznę w celu podstawienia pod hrabiego Władysława Tarnowskiego, którego faktycznie zastrzelono jako dziecko w sadzie przez księdza, ale dorobiono fałszywe akta, że przeżył i był na wózku sparaliżowany, którym opiekowała się Niemka podstawiając Elżbietę Barbarę Bochyńską, która wyjechała ze Starachowic do Niemiec, aby ukryć podstawienie agentów o imieniu Tarnowski do zakonu maltańskiego ukrywając ich w Kanadzie. Wstawiono siostry Dąbrowskie przez Kanadę a za mojego drugiego syna wstawiono Adama Dąbrowskiego, który komentował sprawę na Lazurowym Wybrzeżu. Zamierzano dorobić dla syna akta o eutanazji, promując audycje radiową. Syn wyszedł w połowie uroczystości rozdawania dyplomów , a ja i mąż pozostaliśmy do końca uroczystości co oznacza, że zdjęcia miały zamienić syna na mojego męża i upozorować, że robił habilitacje co jest nieprawdą. Drugiego syna Adama Pióreckiego zamierzano podstawić pod zastrzeloną osobę we Francji na Lazurowym Wybrzeży, tam gdzie proponowałam synowi pracę po odzyskaniu 7 zamków.

Natomiast córkę zamierzano zniewolić jako kurtyzanę i podstawić pod gilotynę odnosząc się do Honoriusza Blazac, który opisał prawdziwą historię osoby, która się uratowała pozbawiając jej imion podstawionych pod moje dane, gdyż bank PKO BP SA pozbawił mnie imion na kartach bankomatowych oraz ZUS wydał dokument na Bochyńska-Kaźmieczak bez imienia z błędem przez „a” wprowadzając takie dane do Marmoroc-Polska Sp. z o.o.

Doszło do wytworzenia akt psychiatrycznych na nazwisko Dariusz Piórecki i Bożena Piórecka i podstawiona została Ewa Kornaszewska i Dariusz Kornaszewski do pobierania pieniędzy z PEKAO SA na nazwisko Bożena Piórecka z adresu Konstytucji 3-Maja 23/b przez MOPS tak wykreowane akta podstawiono pod moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i z kradzionych pieniędzy wybudowano Wille Rosochacz za 10,- milionów podstawiając Ewę i Dariusza Kornaszewskich. Doszło do współpracy z bankiem w PKO BP SA, gdzie z konta męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Szwajcarii w Credit Suisse AG zostało wpłacone miliard sto milionów euro w 2011 roku, które są windykowane przez weksel męża , którego odmówiono zwrotu i jest windykowany jako depozyt w sądzie Kielcach, przez który wypłacane są pieniądze na programy więźniów jako praca. W czasie do wtorku mieliśmy być podmienieni, aby wprowadzić Dariusza i Ewe Kornaszewskich za nas jako Bożenę i Dariusza Bochyńskich, aby ukryć podstawienie danych Jerzy Kazimierczyk i Jerzy Kaźmierczak na Fundacje APEX-STAR, gdzie pieniądze w kwicie 50,- milionów euro wprowadzone były w 2004 roku.

Zamierzano wprowadzić Małgorzatę z domu Kwaśniewska podstawioną pod Małgorzatę Idziak oraz mojego teścia Jana Kaźmierczyk podstawiając jako Jan Kulczyk. Upozorowano, że pobiera pieniądze na Nad Kamienną 25 oraz tak dorobiono dla mnie fałszywe akta psychiatryczne na Bożena Piórecka i podstawiono byłego męża Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewski i jego drugą żonę sekretarkę Urzędu Skarbowego pozorując moje dzieci z pierwszego małżeństwa na rożne linie genealogiczne, aby pozorować, że są z nierządu w celu ich zniszczenia.

Podstawiono wyrok z SO Toruń IIK 164/11 do windykacji na koncie na nazwisko Bożena Piórecka w PEKAO SA, gdzie windykowane są precjoza mojej praprababci carowej Katarzyny II i PKO BP SA na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk , gdzie wpłynęło w 2011 roku sto milionów euro następnie miliard euro z konta męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu na Parade Platz 8 na koncie otwartym za zgodą MSZ. Podstawiono akta udaru Wandy Serwickiej pod moją mamę Filomenę Bochyńską i zamieniono na mężczyznę w Kielcach zamieniając na dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w celu ukrycia windykacji mojego konta w banku i podstawienie Wandy Idziak w Katowicach co powoduje, że nie było widoczne, gdyż pieniądze były wypłacane przez Anglię wykorzystując zmarłego jej męża Jerzego Idziak pozorując za męża jej synowej Beaty Marii Idziak, a Piotra Idziak pozorując za męża Urszulki Idziak zamienionej na mężczyznę i wstawiając Kaźmierczak pod sobowtóra Kanclerz Niemiec Angeli Merkel i wstawiono pracownika Urzędu Skarbowego Urszulę Ochyńską do ukrycia kradzionych pieniędzy. Oskarżenie o 300,- tysięcy w sytuacji wybudowania Willi Rosochacz za 10,- milionów z męża pieniędzy podważa sens oskarżenia w SO Toruń IIK 164/11, gdyż 300,- tysięcy pochodziło z fundacji męża APEX-STAR. Kościół Katolicki doprowadził do znieczulicy, aby ukryć dorobienie dzieci z nieprawego łoża dla moich rodziców i dziadków, aby podstawiać fałszywych spadkobierców na firmach męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

 

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s