Budowa Muzeum Żydów w Warszawie z pieniędzy kradzionych przez windykacje w SO Toruń IIK 164/11 na miedź dla METRON SA jako czas.

as-6

Starachowice na dzień 01.04.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Sygnatura SO Toruń IIK33/17

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Jak wybudowano Muzeum Żydów w Warszawie za 300,- tysięcy PLN

-windykowanych na mosiądz dla METRON SA w Toruniu w SO Toruń IIK 164/11.

-jak zlikwidowano Skarb Państwa za 300,- tysięcy windykowanych przez METRON SA

Podstawiono mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego pod Jan Kulczyk wstawiając obecnie Janinę Pikul, która zamierzała wykorzystać mecenas Janinę w sprawie SO Toruń IIK 33/17 , aby podstawić w miejsce mojego nieżyjącego dziadka i mojej babci rodzinę Jana Kulczyk i Eugeniusza Podczaskiego. Powodem jest wybudowanie Muzeum Żydów w Warszawie za kradzione pieniędzy i ukrycie tego faktu przez pozbawienie nas mienia i pieniędzy, aby wytworzyć dług podatkowy pod fałszywe sprawy w celu licytacji i stworzenia z naszych rodzin bezdomnych. W tym celu tworzone są sprawy i następuje zamiana mężczyzn na kobiety a kobiety na mężczyzn jako zamiana stron na nieruchomości po wojnie Pasternik 31 później Nad Kamienna 25 działka 29 czyli Zakładów Starachowickich, które tajnie reaktywowano i obecnie podstawiono Jarosława Kaczyńskiego i Martę Kaczyńską do ukrycia reaktywacji.

Doszło do zamiany mecenas Janiny na mężczyznę jako J. Kaźmierczyk w celu podstawienia teścia Jana Kaźmierczyk do ukrycia podstawienia Jana Kulczyk , który przez fałszywe windykacje pobrał 20,- milionów dolarów amerykańskich z konta Credit Suisse AG w Zurychu należącego do męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, którego skazano w SO Toruń IIK 164/11 za działania na szkodę METRON SA za 300,- tysięcy wydane z konta w Credit Suisse AG w Zurychu należącego do męża a zasilanego z depozytów carskich mojego dziadka co próbowano ukryć i dorobić nam opiekę przez co pan Stanisław Pikul z Tarnowa wysłał pustą kartkę na adres teściów Miedzna Drewniana 244, aby pozorować mnie na córkę teściów do podstawienia regencji wstawiając mojego syna ,Jakuba Jan Pióreckiego którego zamieniono na Jana i podstawiono pod mojego teścia Jana Kaźmierczyk. Miało to spowodować podstawienie pod sprawę SO Toruń IIK 33/17 pod windykacje długów dla Muzeum Żydów w Warszawie i Lotnictwa, gdyż podstawiono pod moją rodzinę Żydów co próbowano ukryć jako łączenie muzeów w Gdańsku.

Aby ukryć pobranie 20,- milionów dolarów przez Jan Kulczyk podstawiono Dominikę Maślisz i jej ojca Jarosława Maślisz za jej męża, aby podstawić faktyczną żonę Jarosława Maślisz panią Annę Maślisz z Katowic urodzoną na Św. Krzyżu podstawioną pod skradzioną moją córkę Annę Marię Piórecka wstawiając lekarza Anne Marciniak-Życińską z domu Sołtys, która nie żyje.

Dominika Maślisz jest podstawiona pod Dominikę Kulczyk upozorowaną na żonę Jarosława Kaczyńskiego podstawionego pod mojego dziadka Jan Tarnowskiego zamienionego na Bocheński podstawiony do SO Toruń IIK 33/17, który miał być poszukiwany listem gończym dlatego nie wpisano imienia ale J. Kaźmierczyk co jest ukryciem podstawienia Jerzego pod Jan w pobrania pieniędzy na Jan Tarnowskiego czyli mojego dziadka , który z marł w 1999 roku i nie miał żadnych długów, a po którym wstawiono krąg spadkobierców w 2009 roku co jest przestępstwem i podstawionego pod mienie mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na jego konto w Credit Suisse AG z które wybudowano Muzeum Żydów w Warszawie skazując męża w SO Toruń IIK 164/11. Powoduje to konieczność zwrotu pieniędzy przez Muzeum Żydów w Warszawie, które okradało moją rodzinę , która im pomagała w czasie wojny, gdyż Żydzi niszczą godność moich dziadków i rodziców i nas podstawiając Angelę Merkel za moja babcię księżną Reginę Glińską, która wyszła za hrabiego Jan Tarnowskiego mojego dziadka i ukrywali się jako Franciszek Jan Mazurek i Aniela Regina Mazurek z domu Maksalonów urodzona w Hucie a mieszkali początkowo Pasternik 31 przez zmianę nazwy tej samej posesji Nad Kamienną 25 działka 29. Aby to ukryć zamierzano aresztować Martę Cybulską podstawiona przez Urząd Miasta Starachowice za opiekunkę mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , którego podmieniono przez imię z bierzmowania na Jan i podstawiono jego ojca Jana Kaźmierczyk za którym przez wiele lat ukrywał się Jan Kulczyk pobierający bezprawnie pieniądze prze fałszywe windykacje na kocie w Credit Suisse AG w Zurychu na nazwisko Jerzy Dariusz Kaźmierczyk. Aby to ukryć podstawiono za spadkobierce Helenę Surma na Bohaterów Westerplatte 1 podstawiona pod babcię męża Helenę Podpłońską i wstawiono jej wnuczkę Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk pod moją córkę Martę Bochyńską, która miała wypadek w Irlandii pod który podstawiono Martę Kaczyńską.

Eli bóg oznacza podstawienie boga Elżbiety pod którego podstawiono Dariusza Pióreckiego i Elżbietę Doda i moje odciski palców do USA, który zmienił nazwisko na Dariusz Kornaszewski i tak wstawiono na Lipie Henryk Szyb1 na teren spółki SOF-ART Sp. z o.o. zawłaszczony przez komornika przez fałszywe windykacje, gdyż na moje konto w PKO BP SA w Starachowicach zostało przelane przez pełnomocnika miliard sto milion euro z konta w Szwajcarii w Credit Suisse AG na nazwisko Jerzy Dariusz Kaźmierczyk.

Żydzi skazali w SO Toruń IIK 164/11 moją rodzinę , która pomagała Żydom i znieważyli moich rodziców przez fałszywe opinie psychiatryczne i wybudowali Muzeum Żydów w Warszawie za skradzione pieniądze zamierzając obecnie aresztować okradzione osoby w celu ukrycia przestępstwa.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s