hej kai pan

Brunon Bochynski Michalów 1934

Starachowice na dzień 02.04.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Sygnatura SO Toruń IIK33/17

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

hej kan pan

Pan Waldemar Maksalon jest podstawiony jako formuła i nie ujawnia swoich danych w księgach , aby podstawić za Maksalon jako Feliksa Bochyńskiego pozorując za ojca Barbary Bochyńskiej z Katowic w rzeczywistości Niemki.

Drugą formułą jest Henryk jako Hen-Ryk czyli zjadanie własnego ogona czyli masoneria zjada własny ogon.

Hen Kai pan (grecki) ” jedność i wszystko”, mistyczna formułka, która brzmiała początkowo : hen to pan kai ta panta hen “jedność jest wszystkim a wszystko jest jednością”, przedstawiona była pod symbol węża, który odgryza swój ogon. Encyklopedia Powszechna Gutenberga

Podmieniono moją córkę Martę Bochyńską, która wyszła za mąż i przybrała nazwisk z męża na Marta Mc Elligott, które zamieniono na jej nazwisko panieńskie i upozorowano drugie małżeństwo z jej ojcem Dariuszem Piórecki, który zmienił nazwisko na Dariusz Kornaszewski, którego zamieniono na Dariusz Bochyński przez Urząd Miasta Starachowice, aby pozorować małżeństwo córki z ojcem na nazwisko Bochyński jako spadkobiercy po dziadkach i rodzicach., którzy skarżą mojego męża w SO Toruń IIK 164/11 i SO Toruń IIK 33/17, aby ukryć kradzione mienie z konta męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu, z którego jedynie pobierano pieniądze a nie wpłacano. Pod hen wstawiono kai jako osobę i wstawiono Gerda jako firma i policja w Irlandii. Następnie wstawiono hen kai pan jako Henryk wstawiając z nazwiskiem Korczak i historię zmyśloną, że prowadził przyzwyczajone dzieci do niego na śmierć ulicami Warszawy podmieniając imiona Janusz Korczak , który jest bohaterem i treści. Wstawiono hendiadys ( greckie figura retoryczna u Wergiliusza Enejda, I, 61);”molem et montes altos” (“masę i wysokie góry”, zamiast “molem altorum montium” (“masę wysokich gór”) Połączono masywy górskie jako masa wstawiając szczytne cele jako podmiana mojej rodziny , gdyż jest napisane, że Bóg zasadzi na wysokim szczycie gałązkę z najszlachetniejszego szczepu. Dawne umowy liczę 1 wykazywały jako “i”. Zamierzano wprowadzić Henryka Podczaskiego w Warszawie i biskupa Henryka Hoser. Podstawienie mojej córki Marty Mc Elligott jako żony Dariusza Pióreckiego, zamienionego na Dariusz Kornaszewski, którego zamieniono na Dariusz Bochyński miało doprowadzić do aresztowania Marty Cybulskiej z domu Kaźmierczyk i jej rodziców Łucji i Jana Kaźmierczyk w celu ukrycia rzeczywistego działania Kościoła Katolickiego, który ukradł moje dzieci i mienie carskie mojej rodziny i zamierzała obciążyć innych. Układy Starachowickie miały się skończyć aresztowaniami likwidacją elit Starachowic i elit Polski podstawionych pod moją rodzinę w Starachowicach pod nazwiska arystokratyczne, aby powtórzyć obecnie wymordowanie eli w Smoleński jako katastrofy samolotu do podmiany pod ofiary w Smoleński i Katyniu.

Kościół nie miał odwagi przyznać się do kradzieży moich dwojga dzieci i wykorzystania ich do kradzieży pieniędzy brnąc dalej w przestępstwa dążąc do morderstw i wywołania wojny, wierząc , że przeszkodą jestem jak i mój obecny maż co spowodowało skazanie męża w SO Toruń IIK 164/11 na sfabrykowane dokumenty określając , że mój ojciec Józefa Bochyński arystokrata z urodzenia nie jest arystokratą, aby podstawiając pana Niewczas ojca drugiej żony Dariusza Kornaszewskiego czyli Ewy Kornaszewskiej dawnej sekretarki Urzędu Skarbowego podstawionej pod Ewę Tylman i rozpowiadanie, że muszę zginąć, bo papież Franciszek nie ma odwagi powiedź prawdy, gdyż Bóg brzydzi się tchórzami. Papież Franciszek nie ma odwagi powiedź było źle naprawiamy i co zamierzał ukryć przez morderstwo , gdyż wprowadził kabałę do Kościoła pozorowaną na ducha świętego co jest oszustwem i prowadzeniem do pozorowania grzechów innych ludzi w tym ofiar przestępstw. Podstawiono moją córkę Martę Mc Elligott i Dariusza Kornaszewskiego pozorujących małżeństwo Bochyńskich na zwierzęta jako psy.

Słowo panem oznacza chleba i podstawiono pod dom chleba, gdzie w Betlejem urodził się Jezus Chrystus podstawiono piekarnie, a młyny miały być zamienione na młyny mielące kości ludzkie do przerabiania przez przemysł szczątków ludzi mordowanych jako EKO przez Centralną Organizację Pozarządową, która miała decydować o losie ludzi zamiast rodzin, które podmienioną przez system ZUS. Panem et circenses! Chleba i igrzysk! Potraktowano programy bankowe jako igrzyska w których giną prawdziwi ludzie. Jezus Chrystus umarł za każdego, aby każdy mógł żyć i do pokoju nas przeznaczył dając się poznać tym , którzy go nie poznali jako miłość , która ratuje życie co zamierzano zamienić na wolną miłość jako nierząd czyli wstęp do NWO jako zapis praca czyni wolnym zaczynając od Oświęcimia , gdzie szefa obozu Alekxander Piorkowski podstawiono pod Elżbieta Szubart z domu Piórkowska i podstawiono na Pałac w Rudzie Malenieckiej na dane Bożena Piórkowska pod moje dawne dane Bożena Piórecka podstawiona pod mój rozwód zamieniony na Katarzynę Kumek, której były mąż mieszka w USA a drugi Dariusz Dąbrowski jest podmieniony na Dariusz Piórecki czyli pod Dariusza Kornaszewski zamieniany na Dariusz Bochyński za którego żonę podstawiono Martę Mc Elligott jako Eli bóg przez Bank Ochrony Środowiska SA, który zawłaszczył 24 miliardy euro przeznaczone do spółki MARMOROC-POLSKA SP. z o.o. i stworzył konsorcjum przeciwko naszej rodzinie w 2009 roku co spowodowało katastrofę w Smoleńsku zamierzając obecnie powtórzyć obecnie zamierzano podstawić marszałka Kuchcińskiego pod Kucha i sędziego Wojciech Kucharski pod ojca W. Putin, który był kucharzem i wojsko podstawiło teścia, który był kucharzem w wojsku.

Przyczyna wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Miał być powtórzony zamach na samolot w Smoleńsku z 2010 roku i miał zginąć prezydent Andrzej Duda jako Andrzej Doda jako mąż Elżbiety Doda do banku w USA podstawiając Krzysztof Duda pod Krzysztof Daniszewski zamieniony na Radziwiłł na stary mój adres na Konstytucji 3-Maja 23 do banku PEKAO SA zamieniając na Krzysztof Cybulski podmieniając na aktora Zbigniew Cybulski podstawiony pod Zbigniew Włodarczyk i Zbigniew Ziobro do , którego wysłała kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy, został przesłany rozpoczynający uwolnienie mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na ulicę Nad Kamienna 25 podmieniając na Jerzy Ziobro, aby upozorować że mąż jest tą sama osobą i nie żyje do pobrania pieniędzy. Gdzie zamierzano podstawić pod dane Bożena Bochyńska moją córkę jako Marta Bochyńska pozorując na żonę Dariusza Bochyńskiego podstawiając jej ojca Dariusza Pióreckiego obecnie Dariusz Kornaszewski co miało spowodować zlikwidowanie siostry męża Marty Cybulskiej z domu Kaźmierczyk pod którą podstawił mnie ZUS zamieniając na Bożena Kaźmierczyk. Aby to ukryć podstawiono no króla Anglii Henryka II pod cara Mikołaja II , aby podmienić historię i stworzono dział spadku we Francji na carski mieniu. Marek Kowalski syn chrzestnego Józefa Kowalskiego miała być podstawiony pod Marek Katzer zamieniony na Marek Kleina a mój syn Jakub Jan Piórecki obecnie Kornaszewski miał być zamieniony przez Janusza Smyczyńskiego. Media nazywając zmarłego trenera podnoszenia ciężarów sztangisty papieżem dokonały odniesienia do pracownika MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. pana Papierz pod którego wstawiono papieża Franciszka.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s