Kabała jako zamiana hymnu polskiego

Doszło do zamiany słowa King jako król na Św, Kingę czyli Kunegundę wstawiając Kinga Duda zamierzaj c zamienić na king jako miasto w Tasmanii i połączyć z inżynierem górnictwa Kingiem Clarence geologiem co połączono z king jako chiński instrument pałkowy podstawiając Beatę i Dariusza Pałka za spadkobierców carskiego mienia do Chin wstawiając instrumenty muzyczne w Zamku Radziwiłów w Szydłowcu. Podstawiono komornika Zygfryda Nowak pod Zygfryda luksemburskiego hrabiego ojca Kunegundy czyli Kingi żony Henryka II z dynastii saskiej, który walczył z Bolesławem Chrobrym co powoduje konieczność zajęcia Muzeum Żydów w Warszawie przez komornika w myśl starego prawidła kto mieczem wojuje od miecza zginie. Miecz Bolesława Chrobrego jest w ręku Boga i on prowadzi walkę. Juda poprosił o przejście jak my o zwrot dzieci i wnuków oraz mienia.

Nie posłuchali i zginęli.

Połączono w jedno Kinga Kunegunda błogosławiona księżna Krakowska i Sandomierska córka króla węgierskiego Beli IV żona Bolesława V Wstydliwego podmieniona Klasztor Klarysek w w Starym Sączu , który  ufundowała związana z legendą  o obrączce z kopalni soli należącej do króla w Wieliczce podobnie jak Bochnia, którą podmienioną na cesarzowa żonę Henryka II. Aby podmienić historię skradziono i podstawiono obrączkę  mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pod komornika Gotfryda Nowak podstawiając premiera Luksemburga jako homoseksualistę podstawionego pod Filomenę  Nowak jako żonę  komornika zamieniając  na mężczyznę podstawiając SSO w Kielcach pana  Tomasza Nowak w SO Kielce IXKa280/12 jako żonę premiera Luksemburga, aby pobrać pieniądze.  Podstawiono kapitana VI pułku kawalerii murzyńskiej wojska amerykańskiego  Piotr Kiołbasa (Keołbassa Piotr) podstawiony pod Piotr Idziak pod Piotr Gliński i zamieniony na dwóch braci Kiełbasa Tomasz  i jego brat Janusz Kiełbasa udających właścicieli SOF-ART Sp. z o.o. do finansowania Grosika w Gdańsku ze Starachowic pozorowanych na homoseksualistów podobnie jak nazwisko Idziak co było widoczne w internecie.

Starachowice na dzień 03.04.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Sygnatura SO Toruń IIK33/17

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Wersja hymnu wprowadzonego przez masonerię 33 stopień i wstawiono Elżbietę Szubart z domu Piórkowska pod Elżbieta Piórkowska zamieniona na Bożena Piórkowska zamieniona na Bożena Piórecka przez przez podmianę spraw rozwodowych w Kielcach do matactw w USA.

Doszło do podstawienia Krystyny Olchanowskiej z Belgii córki Czesława i Jadwigi Chaniewskich z Białegostoku pod Krystynę Koniarską, której maż nie żyje i upozorowano ją za żonę jej syna Sylwestra Koniarskiego podstawionego pod Sylwestra Kwiecień byłego prezydenta Starachowic, który miał swoich spadkobierców, gdyż wstawił swoje dane za męża Krystyny Olchanowskiej podmieniajc jej rodziców Jadwigę pod Jadwigę Kaczyńską następnie pod moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską natomiast Czesława Chaniewskiego podstawiono pod Czesława Maksalon zamienionego na Czesława Daleszak wstawiając wszędzie Szary jako pseudonim na garaż co połączono z Krystyna Pachowską i Andrzejem Pachowskim jako windykacje w Łodzi tajnie prowadzone, gdyż podmieniono mojego męża i moją rodzinę do kradzieży mienia pozorując mnie za córkę teściów. Podanie się Andrzeja Pachowskiego za herb Półkozic należący do mnie i mojej rodziny Lubomirskich jest dowodem podmiany rodziny na prezydenta Polski pana Andrzeja Duda, który miał zginąć i zamierzano dokon działu spadku podstawiają zapis nazwisk z błędem przez „ó” jako Dóda co w zapisie angielskim daje Doda podstawiając Elżbietę Doda przez podmianę córki Marii Gudewicz siostrę Jadwigi Chaniewskiej z domu Bochyńskiej. Dokonano podmiany mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego na Józefa Światło przez polecenie ministra Szlachcica, którego pracownik Józef Kucybała zaanonsował mojego tatę , aby umożliwić odwiedzanie mnie w Klinice jako dziecko określając jestem córką pracownika MSW od pana ministra Szlachcica co było nieprawdą, ale tak wprowadzono dokumenty do IPN , gdyż podmieniono mojego tatę na Józefa Światło, który wyjechał do USA, a jego miejsce zajął Józef Kucybała, który razem studiował z moim ojcem i chrzestnym na Politechnice w Gdańskiej, gdzie studiował również na wydziale okrętów Jerzy Bochyński, który poznał tam Barbarę Małachowską niepodobną do swoich dwóch sióstr, które nie mają brata.

Zamierzano mnie Bożenę Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk i moją siostrę Beatę Marię Idziak zastąpić przez dwie siostry Dąbrowskie z Kanady w tym Dorota Dąbrowska , którą podstawiono do Izraela i na Hiszpanię. Połączono Biuro Rachunkowe AKMA połączono w Białymstoku z ulica Rynek w celu połączenia z LamiArt zamienionej na SOF-ART Sp. z o.o. łącząc z ulica Rynek w Skarżysku-Kamienna mieszkaniem służbowym nauczycielskim Elżbiety Włodarczyk zamieniając na mnie jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i podmienionej na Małgorzatę Cieślar, aby wstawić Małgorzatę Kwaśniewską na Wisłę , gdzie mieszkała Teresa Szmytka i podstawiono Jaś i Małgosia jako bajka do podstawienia cukrowni jako Bank Cukrownictwa zamieniony na Noble Bank zamieniony na Getin Bank windykujący na lizing PEUGEOT 607 , używany do produkowania odszkodowań i podstawienia odszkodowania pod zmarłego dziadka zamienionego na teścia.

Zrealizowano hymn polski jako kabałę.

Marsz marsz Dąbrowski ( wstawiono Dąbrowskich do wyrzucania ludzi z ich domów i narodu polskiego) z ziemi włoskiej do Polski ( wstawiono na Watykan komunistów), za twoim przewodem ( wstawiono przewody sądowe do podmiany ludzi) złączym się z narodem ( połączono system ZUS wprowadzający fałszywe dane jak nieistniejącą Bożena Kaźmierczyk, aby podstawić teścia pod mojego dziadka łącząc Kaźmierczyk-Tarnowski-Bochynski) Przejdziem Wisłę ( podstawiono mieszkanie Teresy Szmytka służbowe nauczycielskie w Wiśle podstawiając Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk podstawiając Małgorzatę Kwaśniewską w Wiśle pod Małgorzatę Cieślar) przejdziem Wartę (podstawiono Ewę Tylman i oskarżonego Adam Z., aby podstawić pod Zbigniewa Marniak na garaż, aby wstawić prokuratora Zbigniewa Ziobro) będziem Polakami ( pozbawienie Polski Skarbu Państwa mordując i skazując ludzi jako więźniów dorabiając opiekę jako zakład psychiatryczny czyli terapia zajęciowa dla chrześcijan) dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy ( wprowadzono Rosję bo przegrał Bonaparte i wstawiono Zuzannę Maksalon córkę W. Putin z moją skradzioną córą Anna Marią Piórecką jako spadkobiercę po moim żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk zamierzając go zabić jak i mnie i nasze rodziny)na koniec mówi ojciec do swej Basi cały zapłakany słuchaj jeno pono nasi biją w tarabany (wstawiono sędzinę Barbarę Bochyńską z domu Małachowska w rzeczywistości Niemka , która doprowadziła do ucięcia nogi swojemu mężowi, aby pozorować go na Feliks Maksalon odlewnika , którego zamieniono na sędziego , aby podstawić pod księcia Glińskiego ojca mojej babci na Cmentarz na Firlej pod sfabrykowane akta przez Archiwum co widziałam osobiście jako Feliks Bochyński , gdyż w Radomiu pracował Zygmunt Solorz-Żak podstawiony pod Zygmunt Dąbrowski zamieniony na Zygmunt Piórecki jako hiena cmentarna podmieniająca dokumenty i ciała w grobach, aby dorobić się pieniędzy na mojej rodzinie co ukryto przez podstawienie Jana Dąbrowskiego i Zofii Dąbrowskiej z Końskich pod moich dziadków Franciszkę Jana Mazurek i Anieli Reginy Mazurek w Starachowicach czyli podstawienie pod inne Zofię do zamiany na grupę ZOFIA z gestapo jako 33 stopień masonerii zamieniony na numery w adresie)

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s