Arystokracja ducha w radiu jako Niewiadomska na Włocławek

Starachowice na dzień 30.03.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Mecenas Janinę podstawiono pod Janinę żonę Tadeusza Maksalon , która miała dzieci Joannę i Dorotę co spowodowało upozorowanie Doroty za żonę Piotra Idziak co jest oszustwem i podstawiono dwie lekarki, ze Skarżyska-Kamienna o imieniu Dorota pod dwie siostry z Kanadzie Dąbrowskie w tym jedna Dorota co połączono z Izraelem. Następnie powielono i wstawiono Dorotę Tarnawa z domu Maksalon za żonę jej ojca Tadeusza i jej dziadka Władysława Maksalon pozorując na Władysława Tarnowskiego co jest oszustwem.

Władysław Maksalon miał żonę Janinę , która miała operację na guza co podmieniono na jej męża i upozorowano za brata Czesława Daleszak zamieniając moją mamę Filomenę Bochyńską na mężczyznę. Spowodowało to połączenie dwóch Janin i usuniecie Tadeusza , aby wstawić Dorotę Tarnawa z domu Maksalon za żonę Władysława Maksalon zamienionego na Mazurek czyli brata mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego czyli Władysława Tarnowskiego zastrzelonego jako dziecko przez księdza w sadzie.

Upozorowano, ze przeżył i podstawiono dwóch fałszywych braci jako jego dzieci. Spowodowało to groźby do prawdziwej naszej rodziny przez fałszywych hrabiów Tarnowskich przez ich adwokata pana Boroń z Ostrowca Świętokrzyskiego co połączono z groźbami w internecie przez cofnięcie w czasie nazwisko pani Doroty pozorując za pannę a następnie za żonę Tarnowskiego podstawionego pod Władysława Tarnowskiego brata mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek wykorzystując skradzione moje dzieci do kościoła i wstawiono jako dwie siostry Dąbrowskie do Kanady co miało być podmianą na Zuzannę jako sposób kradzieży naszego mienia co połączono przez cegiełki , aby ukryć podmianę fundatorów świątyń na świątynię Maryja Gwiazda Ewangelii w Toruniu jako program okradania arystokracji i tworzenia arystokracji na kapitale dłużnym.
Ksiądz Tadeusz Rydzyk został podstawiony pod Tadeusza Maksalon ojca Doroty Maksalon-Tarnawa, którego ukryto przez jej podstawienie jako żony jej dziadka Władysława Maksalon, który przybrał nazwisko martwej duszy, gdyż został podstawiony-przez kościół jako fikcyjny brat mojej babci Anieli Reginy Mazurek urodzonej w Hucie z domu księżnej Reginy Glińskiej ukrytej jako Aniela Regina Mazurek z domu Maksalonów.
Miała nastąpić podmiana holtera Ewy Ząbeckiej na mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk z 2006 roku, kiedy nosiłam nazwisko Bożena Piórecka z domu Bochyńska. Podmiana nastąpiła następnie na holtera na moją teściową Łucję Kaźmierczyk w celu zamiany mnie na córkę teściów, a teściową na moja mamę Filomenę Bochyńską pozorując za spadkobierce po mnie w celu wstawienia Doroty Maksalon jako cofnięcie czasu przed jej ślubem z panem Tarnawa pod którego podstawiono księdza Tadeusza Rydzyk oraz dwie siostry Dąbrowskie z Kanady.

Sprawy sporne są celowo prowadzone do kradzieży mienia. Podmieniono badanie holtera mojego męża pod zawała Mieczysława Podczaskiego i wstawiono Janinę Podczaską jako pseudonim pod Janinę mecenas w Toruniu co połączono z Gustawem Szmyt w Szwajcarii zamienionym jako pseudonim Gustaw pod wiceprezydenta Łodzi, który zarządzał Palcem w Białaczowie i wstawiono sąd karny w Starachowicach w miejsce banku i szkoły społecznej założonej przez Krzysztofa Jabłońskiego zamierzając podstawić pod Krzysztof Daniszewski wykorzystując adres i dane dla pana Ireneusza Jabłońskiego wiceprezydentem Łodzi podstawionego pod Ireneusz Wasilonek i Ireneusz Utnicki pastor Kościoła Zielonoświątkowego wykorzystując jako żyranta na wekslu SOF-ART Sp. z o.o. Doszło również do wykorzystania oświadczania o przekazaniu nieruchomości po rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zwolnienie męża z roszczenia 300,- tysięcy w METRON SA w Toruniu czego nie odjęto, nieruchomości zawłaszczono a męża skazano. Posłużono się nazwiskami świadków na oświadczeniu jak Jakub Jan Piórecki pod którego podstawiono Jan Dziedzic szef armii oraz Karolina Ocetek pod którą podstawiono Karolinę Wajda córkę Beaty Tyszkiewicz w sytuacji, gdy spalono lasek dla pan Tyszkiewicz, aby z nami nie współpracował za którą zamierzano wstawić moją siostrę Beatę Idziak pod której dane osobowe zamierzano wstawić premier Beatę Szydło. Celem jest wstawienie dokumentów pod fabrykowany wypadek pod pobrania odszkodowania na paszport mojej mamy Filomeny Bochyńskiej pod którą podstawiono Beatę Idziak jako windykacja sieci komórkowej PLUS, aby podstawić Jakuba Idziak pod Jakuba Pióreckiego do wstawienia Sebastiana K. Wstawiono do banku Alicję Idziak jako Alicję Maksalon zamienioną na Alicję Mazurek.

Jakub Jan Piórecki został podstawiony jako Jakub Dziedzic dyrektor PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i podstawiono pod PPH APE -J.Kaźmierczyk generała Jana Dziedzic zawłaszczając pieniądze dla armii polskiej podstawiając Karol Jacek pod Jacek Gondek i Emilia Gondek oraz Jacek Żakowski pod Bohdan Żakiewicz, który dorabiał akta psychiatryczne w tym osób uzależnionych dla całej naszej arystokratycznej rodziny bez nałogów. Ostatnim elementem było podstanie wiceministra Bartosza w MON, który rozbił samochód w Warszawie pod Bartłomieja Gromek, któremu Anna Sznajder miała przekazać Biuro Rachunkowe pomijając przybranego syna, aby podstawić pod Biuro Rachunkowe AKMA w Białymstoku , którego rozliczało METRON SA w Toruniu w celu ukrycia zawłaszczonych pieniędzy przez windykacje konta w Credit Suisse AG w Zurychu na Padare Platz 8 na nazwisko męża Jerzy Dariusza Kaźmierczyk zamieniając konto na charytatywne i rozdając karty dla fałszywego kręgu spadkobierców, którzy ukrywali pobieranie pieniądze przez pozorowanie opiekunów dla osób chorych psychicznie w rzeczywistości okradanych , którym podkładano szereg akt psychiatrycznych wielu osób, tworząc niezgodność pesel w sądzie.

Wytworzono list gończy na podmienione nazwisko Kaźmierczak i Kazimierczyk co oznacza realizację gróźb pana mecenasa Boroń reprezentującego fałszywych hrabiów Tarnowskich czyli Zakon Maltański i gróźb pani Doroty Maksalon. Podstawiono Piotra Główkę pod Piotra Waydel pozorowanego za męża Doroty Idziak wstawiając Dorotę Maksalon.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s