Mikołów jako zamiana Magdalena Bochyńska na Katarzyna Bochyńska.

Starachowice na dzień 30.03.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Podstęp policji.

Policja zastosowała podstęp do ukrycia wprowadzenia Bohdana Żakiewicz pod dane Waldemara Maksalon w Starachowicach w celu posługiwania się naszym pełnomocnictwem do wprowadzenia 24 miliardów euro na ulicy Nad Kamienna 25 do spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. Doszło do oszustwa w SO Kielce i zamiany spraw o eksmisję SR Starachowice IC 178/15 na sprawy rozwodowe według kabały, gdzie podanie ręki jest traktowane ja małżeństwo w celu podmiany do SR Toruń IIK 467/15 żądania miliona nawiązki przez Pawła Krzymowskiego, który podął się za arystokratę i użyto kopii z internetu paszportu moje mamy i taty i zlikwidowano stronę przez policję a moją drugą stronę przejęto i wpisano „parufki i pierogi”, aby pozorować chorobę psychiczną w celu podstawienia Katarzyny Kiełbasa jako Katarzyna Tusk pod Grosik w Gdańsku podstawiona pod SOF-ART Sp. z o.o. Sprawę umorzono, gdyż nie zgłosił się pan Paweł Krzymowski, ale pobrano pieniądze i powołano się na sprawę SO Toruń IIK 164/11 podstawiono kreowane sprawy w Kielcach jako podział majątku przy rozwodzie na fałszywe dane Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk pod które podstawiono moją córkę Annę Marię Piórecką za którą wstawiono córkę Bohdana Żakiewicz w USA pozorując list gończy dla męża przez zamianę jego nazwiska Jerzy Kaźmierczyk na Jerzy Kaźmierczak powtarzając mechanizm z 2005 roku, kiedy podstawiono fakturę męża proforma na 2,7 miliona PLN na mosiądz i 300,- tysięcy zaliczki i pobrano w Credit Suisse AG kwotę 2, 7 miliona euro z konta męża pozorują roszczenie i pozostawiono zaliczkę 300,- tysięcy wykazując list gończy na wniosek Bohdana Żakiewicz , który pozorował straty dla jego zamkniętej i zadłużonej firmy w Anglii o nazwie Seven Rock Mining Ltd. Pan Waldemar Maksalon na wiele tożsamości trzy razy tworzył sprawy o eksmisję w SO Kielce , które podkładano do SR Toruń IIK467/15 i tak spreparowane akt przedkładano do Banku Rezerw Federalnych w USA podkładając pod dane Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk moją porwana córkę Annę Marie Piórecką , pozorując jej ślub i rozwód z moim mężem Jerzym Dariuszem Kaźmierczyk co robił Mieczysław Pawlak podstawiając jego córkę Annę Pawlak co zamierzano ukryć przez wstawienie mojej córki Marty McElligott jako żony jej ojca Dariusza Kornaszewskiego, na którego dane skradziono pieniądze z windykacji na moim koncie Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w PKO BP SA i PEKAO SA oraz na koncie męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu podstawiając pod dane Dariusz Kornaszewski pana Jerzego Bochyńskiego z Katowic , którego córkę sędzinę Magdalenę Jarczyk podstawiono pod moją skradzioną córkę Annę Marię Piórecką w celu ukrycia skradzionych pieniędzy. Zamierzano przez policje mnie i męża wywieść na fałszywe dane osobowe Kaźmierczak przez fałszywy list gończy jako tytuł egzekucyjny w banku jako powtórzony fortel Bohdana Żakiewicz z 2005 roku w SO Toruń IIK 164/11, gdzie wniósł , aby ścigać męża potajemnie gdy się z nami spotykał i był naszym pełnomocnikiem, co wykorzystał, aby nas okraść.

Aby to ukryć wykorzystano moja wygraną sprawę w Kielcach SO Kielce IXKa280/12, gdzie wykazałam mienie moich dwóch dziadków oraz imię Roman , które wykazano jako imię dziadka do wojska co wykorzystano dla podstawienia Romana Giertych pozorując moją mamę za rodzinę i wstawiono w moje miejsce moją córkę , aby pozorować żonę Romana Giertych jako jego córkę zamienioną na żonę co spowodowało próbę wyeliminowania naszej prawdziwej rodziny , a Romana Giertych i jego ojca Jędrzeja Giertych, którzy mają koneksje w Watykanie upozorowano za Bochyńskich do podmiany historii służb przy carze i podmiany służących na carską rodzinę jako zamian stron. Posłużono się paszportem mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, gdyż mama była jedynaczką i nie ma przejścia na krąg spadkobierców, gdyż miała tylko dwie córki w jednego małżeństwa z naszym tatą Józefem Ludwikiem Bochyńskim, który był jedynym synem carewicza Aleksego Romanow co zostało ukryte przez zamianę mamy ojca na ojca tary i nikt nie mógł przejść o czym wiedział papież Franciszek co zamierzano ukryć przez wstawienie Beaty Szydło jako Beata Kaźmierczak, aby podstawić pod stłuczkę paszport moje mamy Filomeny Bochyńskiej. Mój tata Józef Ludwik Bochyński przekazał dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk dziedzictwo rodowe co spowodowało próbę podmiany moje siostry Beaty Marii Idziak na mnie Bożenę Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk, aby dokonać kradzieży i wstawienia służb wojskowych co zamierzano wprowadzić przez Nad Kamienną 25 przez błąd w nazwisku zamiana „y” na „a” na Bochyńska-Kaźmierczak pozorując ,że mama była panną i z dzieckiem czyli ze mną i za mnie podstawiono Katarzynę Kaźmierczyk wnuczkę księcia Radziwiłł co ukryto w Łodzi prowadzić tajnie sprawy na podmienione nazwisko Kaźmierczak i Kazimierczyk przez „zi” wprowadzając moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską córkę Agnieszki z domu Krześniak podstawioną pod Agnieszkę Nowak na której miejscu pracował pan Ireneusz Jabłoński w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, w którego gestii jest Pałac w Białaczowie, gdzie wprowadzono fałszywy krąg spadkobierców łącząc z Krzysztofem Jabłońskim i szkołą społeczną w budynku banku PKO BP SA, który zakupiono i wynajęto dla sądu, gdzie przelane zostało miliard sto milinów euro z konta męża Jerzego Darisuza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu w celu utworzenia depozytu zarządzanego przez sąd łącząc z sądem w Kielcach jako obsługa obrotów z zagranicą na wekslach męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk.

Dokonano kradzieży skanów dokumentów razem ze stroną internetową www.rodzinaromanow.wordpress.com w tym kopi skanów paszportów mojej mamy i taty, którymi posłużyła się policja podstawiając pod nie Barbarę Bochyńską i Jerzego Bochyńskiego z Katowic, którzy zostali podstawieni pod Dariusz Piórecki, który zmienił nazwisko na Kornaszewski jako maż córki Marty Pióreckiej po ślubie Elligott jako bóg Eli podstawiając drugą skradzioną córkę Anną Marię Piórecką pod dane Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk pozorując drugą córkę za żonę mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , którą rozwodzono tajnie z moim mężem i traktowano tajnie jako dział spadku do banku pod pozorem eksmisji dla mnie , a mąż miał prawo pozostać.

Aby ukryć oszustwo policja zamierzała wywieść nas i podstawić Dariusza Kornaszewskiego i Ewę Kornaszewską, gdyż wstawiono ich na Lipie Henryk Szyb na Wille Rosochacz za spadkobierców, gdzie miałam współwłasność z byłym mężem podstawiając za mnie Ewę Kornaszewska z domu Niewczas na mienie sprzedane przez komornika, który windykuje moje konta na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk wypłacał faktyczne pieniądze dla fałszywego kręgu spadkobierców przez depozyt sądowy łącząc wszystkie adresy razem. Wykazano w systemie bankowym, że Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i mój maż Jerzy Dariusz Kaźmierczyk nie żyjmy co miało ukryć wpisanie umorzenia przez Kielce, gdzie wykazano moją eksmisję zamieniając w systemie na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk pozorując żonę mojego męża wpisując za mnie moją córkę Martę i siostrę męża też Martę, aby ukryć Annę Marię Piórecką jako Annę Pawlak w USA.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s