Zwrot udziałów Skarbu Państwa

Starachowice na dzień 30.03.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Udziały Skarbu Państwa

Doszło do wykorzystania danych osobowych mojego syna mgr inż. arch. Jakuba Jana Pióreckiego obecnie Kornaszewski, dzieląc na dwa jako Jakub Piórecki i Jan Piórecki. Wykorzystano jako Jan Kornaszewski , aby dokonać pobrania pieniędzy z mojego konta na dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk pozorujć mojego dziadka za spadkobiercę , który zmarł w 1999 roku. Wykorzystano do tego paszport mojej mamy Filomeny Bochyńskiej przez osoby z rodziny byłego komendanta MO pani Lidii Maksalon pozorując za żonę jej ojca o imieniu Józef zamienionego na mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego. Spowodowało to podstawienie jej córki Edyty Maksalon jako żonę jej ojca Waldemara Maksalon, aby pobierać pieniądze z mojego konta na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk podstawiając Lidię Daleszak, która zakupiła ode mnie działkę co usunął sąd. Powodem jest podstawienie na moje konto Edyty Maksalon pozorując opiekę nad córka jej ojca upozorowanego za męża i podstawionego pod mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk dzieląc go na dwie tożsamości Jerzy Kaźmierczyk i Dariusz Kaźmierczyk pod którego podstawiono Dariusz Piórecki i Jan Piórecki zamieniony na Jan Dziedzic zamieniony na Jan Kaźmierczak oraz Jerzy Kaźmierczak. Tak wpisane dane zostały przez prokuraturę wojskową na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach jako sprawa Prokuratury Rejonowej Starachowice 12.01.2011 roku przesłuchanie 21.01.2011 o godzinie 10 sygnatura akt Ko12/11. Można zauważyć zbieżność 12 styczeń jako Ko 12/11 a przesłuchanie 21.01.2011 ze sprawa IIIKO21/17 w SN oraz z podmianą moich danych przez policję w Starachowicach.

Podobnie moje dane zamieniono na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak i tak przesłuchano mnie przez policje w Starachowicach w dniu 28.03.2017 roku , gdzie wykazano fałszywe dane jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczak na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1. Policjant mimo zapewnienia w mojej obecności nie poprawił pomyłki i nie zgodził się wydać kopi protokołu mimo przedłożonego dowodu osobistego.

We wniosku nie jest wykazane drugie imię co pozwala na fałszowanie dokumentów urzędowych. Podstawiono mojego syna Jakuba Jana Pióreckiego pod Jan Kaźmierczyk co miało spowodować dorobienie wypadku w celu podłożenia na dzień 31.03.2017 rok przesłuchanie Sebastian K. jako stłuczka z premier Beatą Szydło do pobrania pieniędzy z mojego konta w PKO BP SA w Starachowicach przez wstawienie fałszywych spadkobierców jak Lidia Maksalon wstawiając Lidię Daleszak, osobę która ma umowę zakupu mojej działki , którą odrzucił SR Starachowice wykazując fałszywe dane jako krąg spadkobierców, którego tam nie było. Zamierzano podstawić Zuzannę Maksalon czyli córkę skradzionej Anny Marii Pióreckiej pozorowanej na córkę małżeństwa homoseksualnego jako W. Putin i Dymitr Miedwiediew. Podstawiono Fundację hrabiego Jakuba Potockiego, która wstawiła przez Bohdana Żakiewicz osobę z Wąchocka pana Andrzeja Potockiego jako Sebastian Potocki wstawiając Sebastian K. Prezydent Andrzej Duda został podstawiony pod Andrzej Potocki jako Sebastian Potocki czyli stłuczka Sebastiana K. z premier Beatą Szydło podstawioną pod moją siostrę Beatę Marię Idziak, która przekazała swoją część nieruchomości po naszych rodzicach dla mnie poświadczając przez policję w Irlandii jako Garda. Spowodowało to upozorowanie wypadku i podstawienie sąsiadki Heleny Surma za opiekunkę pani premier Beaty Szydło i zamiany prezydenta Polski Andrzeja Dudy na pana Andrzeja Dudę ze Starachowic oraz Krzysztofa Dudę podstawiając pod Krzysztof Jabłoński wykorzystując dane Krzysztof Daniszewski, aby wykorzystać jego syna Jakuba Daniszewskiego podstawionego pod Jakub Piórecki. Zamierzano tego dokonać przez podstawienie paszportu mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej , która zmarła 30.04.2010 roku do podmiany na wypadek na 2017 rok. Spowodowało to dalsze podstawienie Rosji co miało spowodować zamach na prezydenta Polski Andrzeja Dudę i premier Polski Beatę Szydło, aby wstawić marszałka Kuchcińskiego pod kucharza czyli ojca W. Putin, a drugie imię mojej córki i mamy wpisać jako Jadwiga Kaczyńska i Jadwiga Laurman Kucharka z Palace Zakopane katowni Podhala siedziby gestapo.

Zamieniono ulice Chałbińskiego w Zakopanym na nazwisko Chałbiński w Końskich podstawiając roboty murowe jako NKWD skazując bezprawnie mojego męża, aby pobrać pieniądze przez windykacje osobowy poszkodowanej czyli męża. Zamieniono firmę PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na PPH APE-J.Kaźmierczyk, aby ukryć wpisanie Jana i podstawienie mojego teścia i mojego syna co miało się skończyć ich likwidacją i wstawieniem W. Putin i Dymitra Miedwiediew 31.03.2017 roku planując zabić moje córki , aby wstawić w moje miejsce i zamienić mnie na Piórecka Bożena tak jak były mąż przesuwając linię genealogiczną, a mnie na miejsce mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, aby wykazać DNA mojego ojca dla mojej mamy. W dniu 28.03.2017 roku do 31.03.2017 roku miało nastąpić podmiana akt medycznych do wprowadzenia wojny przez podmianę akt różnych osób jak Henryki Błędzińskiej pod Henryka Szymańskiego, jako niekrzepliwość krwi i wstawić Bożenę Szymańską z KRS w sądzie, aby podstawić pod historię Aleksego Romanow. Natomiast zabieg na oczy miał być jako podmianą Henryki Będzińskiej na Ewę Ząbecką podmieniając jej holter na mój holter oraz na holter mojej teściowej podmienionej na moja mamę Filomenę Bochyńską pod którą podstawiono mnie. Połączono w jedno Henrykę Błędzińską zamienioną na mężczyznę wstawiając Henryk Podczaski zamieniony na biskupa Henryka Hoser wstawiając Henryk Nowek i Barbarę Nowek z domu Borkowska faktycznie Burek następnie wstawiono Henryk Limanówka pod akta Henryki Błędzińskiej i podstawiono jego syna Sebastiana Dymitra Limanówkę jako dwie osoby Sebastian K. i Dymitra Miedwiediew, który jest wstawiony jako mąż W. Putin, którego dzieckiem jest Zuzanna Maksalon, a Edyty Maksalon dziecko jest w ręku W. Putin. Policja chciała kopie dokumentów paszportu mojej mamy, aby podłożyć pod wypadek określając, że ktoś użył dokumentu mojej mamy Filomeny Bochyńskiej i wykazała mnie jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczak pod które to dane podstawiono moją córkę i córkę teściów obie Marty określając, że nie żyjemy przy likwidacji Skarbu Państwa. Upozorowano przekazanie Skarbu Państwa dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk , aby ukryć wstawienie fikcyjnego ślubu z moją porwaną córką Anna Marią Piórecką za których spadkobiercę zamierzano podstawić Zuzannę Maksalon córkę W. Putin , co spowodowałoby zawłaszczenie udziałów Skarbu Państwa dla W. Putin co wywołałoby wojnę.

Rachunki na wodę zamierzano podstawić dla mojego zmarłego dziadka w 1999 roku zamierzając podstawić żyjącego teścia jako jedno pod fikcyjna firmę stworzona przez sąd jako PPH APE-J.Kaźmierczyk. Aby to ukryć dokonano przejścia przez brata Krzysztofa Daniszewskiego , który się rozwiódł z Eweliną Kucharską i podstawiono pod ich małżeństwo mojego syna Jakuba Pióreckiego zamienionego na Jana. Podstawiono pierwsze małżeństwo Eweliny Daniszewskiej z Kucharskim , który miał wypadek i zginął. Zamierzano podstawić jego wypadek pod wypadek moje córki Marty w Irlandii, który przeżyła i podstawić na Polskę podstawiając córkę teścia jako spadkobiercę. Spowodowało to wstawienie sędziego Wojciecha Kucharskiego za męża Eweliny podstawionej pod fikcyjne dane Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk wstawiając Elżbieta Włodarczyk i jej syna Sebastiana Turowskiego pod Sebastiana Potockiego łącząc z Limanówka. Miało to spowodować likwidacje wszystkich zbędnych osób i wstawić W. Putin i D. Miedwiediew jako właścicieli Skarbu Państwa usuwając polski rząd i prezydenta RP. Wykorzystane jest zamiłowanie Eweliny Daniszewskiej do butów, aby podstawić pod fabrykę FOSKO w Skarżysko-Kamienna, gdzie obecnie znajduje się sklep meblowy Black Red White.

Zamierzano wykorzystać paszport mojej mamy do podstawienia na Skarżysko-Kamienna, gdy była pracownikiem FOSKO i wstawić za moją mamę Filomenę Bochyńską panią Cecylię Włodarczyk z domu Bochyńską i jej córkę Elżbietę Włodarczyk pannę wpisując na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach czyli na moje mieszkanie, a moją mamę upozorowano na bezdomną w Skarżysku-Kamienna . Określono to wizualnie jako sznur na biblii wstawiając w miejsce mojej mamy Filomeny Bochyńskiej mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk, a moje dzieci wykazać jako bezdomne podstawiając pod przemyt dzieci przez wojsko do Szwecji. Zamierzano do tego wykorzystać pana Jana i Hannę Kasprzyk w Łebieńcu wcześniej w Kielcach. Wstawiono do zamiany Jan Kasprzyk na PPH APE-J.Kaźmierczyk do podmiany firm w celu ukrycia skradzionych pieniędzy na terenie książąt Hessen w Łebie kryjąc jako budowa Hotelu Gołębiewski.

Zamierzano podstawić paszport mamy Filomeny Bochyńskiej pod konto Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w PKO BP SA w Starachowicach pozorując mamę za spadkobierce po mnie i po moim mężu Jerzym Kaźmierczyk pozorując, że rodzina nie żyje tworząc krąg spadkobierców na udziałach Skarbu Państwa oraz na moim koncie, gdzie wpłynęło miliard sto milionów euro z konta mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu w Szwajcarii na Parade Platz 8 , gdzie pobierane są pieniądze jako windykacja przez wykreowanych spadkobierców jako krąg, gdzie podłożono listy dłużne Żydów oraz zastawione ziemie przez Niemcy. Zaplanowano podmienić dokumenty jako realizacja kabały do pozorowania wypadku prezydenta i premier w celu wprowadzenia W. Putin jako spadkobiercy carskiego mienia do czego nie ma prawa. W tym celu wykazać zamierzano DNA panny Zuzanny jako powód wywołania wojny do podmiany linii genealogicznych i podstawienia papieża Franciszka pod mojego dziadka Franciszka Jan Mazurek zmarłego w 1999roku, którego podmieniono na Jerzego Kaźmierczyk i Katarzynę Kaźmierczyk pod którą podstawiono moją skradziona córkę Anna Maria Piórecka jako żonę mojego męża. Małżeństwo mojego męża pierwszą żoną podstawiono pod upozorowane małżeństwo mojego dziadka z jego matką pozorując, że dziadek żyje i naliczając podatki, aby tworzyć windykacje.

Zniszczone są zdjęcia, aby podstawić gości w domu rodziców za właścicieli czyli Teresę Szmytka i Jerzego Bochyńskiego faktycznie prawdziwe nazwisko Kaźmierczak dzieci służących w Pałacu w Kruszynie. Skradziono zdjęcia babci i moje z komunii , gdzie widnieje babcia jako bardzo elegancka kobieta. Celem jest podmiana rodziny i wykazanie jej w złym świetle za zgodą kościoła. Podstawiono na policji w Starachowicach fałszywe dane na nazwisko Jan Kaźmierczak i Jerzy Kaźmierczak wstawiając list gończy pozorując, że mam takiego męża co jest świadomym oszustwem policji w celu aresztowania mojego męża na fałszywe dane osobowe pozorując, że nie jest moim mężem mimo sprawdzenia mojego dokumentu tożsamości co dowodzi świadomego działania policji co jest zbieżne z groźbą Doroty Maksalon i mecenas Boroń co oznacz podstawienie pod fikcyjne dane Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczak czyli córki Jerzego Bochyńskiego prawdziwe nazwisko Kaźmierczak zwanej Katarzyną czyli sędziny Magdaleny Jarczyk , która zamierzała aresztować mojego męża , aby ukryć kradzieże jej ojca Jerzego Bochyńskiego.

Sędzina Barbara Bochyńska i jej córka sędzina Magdalena Jarczyk oraz zięć sędzia Zbigniew Jarczyk zamienili się na spadkobierców po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich zamierzali aresztować moje dzieci, których zamieniono w systemie; syna Jakuba Jana Kornaszewskiego na Jan Kaźmierczak; córkę , Martę McElligott za Martę Kaźmierczak zamierzając wykorzystać fałszywy list gończy i powielić ją na małżeństwo z jej ojcem Dariuszem Kornaszewskim zamienionym na Dariusz Kaźmierczak natomiast syna Adama Kornaszewskiego zamierzano usnąć. Akcja policji odbyła się po uwolnieniu mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11 jako sprawa SO Toruń IIK 33/17 , a policja wezwała mnie i posłużyła się fałszywi dokumentami na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczak i wezwanie z poczty na Bożena Bochyńska-Kazimierczyk.

Upozorowano syna Jakuba Jana Kornaszewskiego za męża Karoliny Ocetek i jej mamy Ewy Ocetek zamierzając ich wyeliminować, aby ukryć kradzieże w Katowicach przez sędzinę Barbarę Bochyńską i jej rodzinę, którzy prowadzili do realizację układu Ribbentrop- Mołotow z Waldemarem Maksalon reprezentującym stronę Rosji , a Barbara Bochyńska reprezentowała Niemcy.

Nie ma przejścia ja i mąż mamy zakończone sprawy, a wykazałam majątek moich dziadków. Barbara i Jerzy Bochyńscy z Katowic w rzeczywistości są rodziną służących w Pałacu w Kruszynie.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s