Buruś pies księdza Borkowskiego

Szanowni Państwo

Wyjaśniamy mechanizm pobierania pieniędzy przez windykacja z banku PEKAO SA na dane Bożena Piórecka pod które podstawiono precjoza carowej Katarzyny II oraz pod konto PKO BP SA w Starachowicach, gdzie  na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk przelane zostało z konta męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk miliard sto milionów euro w Credit Suisse AG w Zurychu na Parade Platz 8. Upozorowano abdykacje cara co jest fizycznie niemożliwe, gdyż łączy si,e to z pomazaniem. Podstawiono J-23 jako film “Stawka większa niż życie, aby podstawić Jan Mikulskiego pod mojego pradziadka cara Mikołaja II  i jego syna czyli mojego dziadka Aleksego Romano łącząc z drugim dziadkiem Franciszkiem Janem Mazurek podstawiając  stawkę jako Główną Kwaterę Cara. Podstawiono pod cara Mikołaja II wnuczka Barbary Nowek z domu Borkowska prawdziwe nazwisko Burek w celu zamiany przez zamianę kolejności liter na Burke w celu wstania biskupa Burke jako cara do Zakonu Maltańskiego . Wykorzystano w tym Michała Makuła pozorując za męża jego matki Iwony Makuła z domu Nowej podstawiając do Łodzi na kościoła ewangeliczni Karola Scheibler zamienionego na księcia Karola Hessen pod którego wstawiono Korola Wojtyło jako papież Jan Paweł II pod J-23 na plac Notre Dame w Paryżu jako 23 w miejsce papieża Jana Pawła II wydzielając imię Paweł i Jan dzieląc na dwa co powoduje powstanie papieża Jan 23. Podstawiono Ostrożanke w Starachowicach pod dobra Ostrożanka Aleksandra Tyszkiewicz podstawiając Bochyńskich pozorując mojego tatę Józefa Bochyńskiego na Józefa Tyszkiewicz żonatego z Zofią Horwattówną. Wykazana informacja jako dziwactwa o łóżku w klatce w celu ochrony przed myszami i szczurami ma związek, ze był to wojskowym i miał wiedzę zamykania arystokratów w wieżach ze szczurami i myszami co przeżył moje babci ojciec osiem lat w Twierdzy  Przemyśl Fort 13. Sposób komunistów zakupienia połowy domu i wyrzucenia współwłaściciela przez niedźwiedzia dziś jest odzwierciedleniem jako wyrzucenie właściciela przez  osoby, którym  upozorowano  zasiedzenie czyli wstawiono Rosję jako niedźwiedzia jako dziecko W.. Putin z Anną Marią Piórecką porwane i wychowywane jako Zuzanna Maksalon, aby pozorować arystokratów. Poseł Cywiński, który był  w Starachowicach został  podstawiony pod Bochyńskich wstawiając  Antoniego Tyszkiewicz żonatego z Cywińską jako Antoni Bochyński pod które podstawiono imię  z bierzmowania mojego taty i wstawiono Antoni Macierewicz. Podstawiono trzech dyrektorów Banku Ziemskiego pod mienie królewskie wstawiając Józef Tyszkiewicz i podstawiono jako aktorów bankierów jako trzej królowie;  Kacper podstawiając Denhoff,  Melchior podstawiając Wańkowicz i Baltazar czyli Daniel zamieniając na Danielę  Słodkiewicz jako kabała banku przez podstawienie Agencji Rynku Rolnego za która wstawiono Agencję Rozwoju Regionalnego połączoną z fundacją zasilana przez depozyt sądowy jako Fundacja APEX-STAR.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk 

Starachowice na dzień 31.03.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Zamiana ludzi na psy do ukrycia kradzionych pieniędzy
Buruś pies księdza Borkowskiego

W 2006 roku pan prokurator Janusz Bielecki dokonał oszustwa dla rządu i podstawił Wiolettę Wiatrowską posiadającą 3% udziałów w SOF-ART Sp. z o.o. zakupione w 2003 roku pod 20 % udziałów w 2002 roku na dane Bożena Piórecka powielając na 100% i skazał Wiolettę Wiatrowską za niepodanie firmy do upadłości pozorując ją na Bożenę Piórecka z domu Bochyńską. Przez takie oszustwo pan prokuratur Janusz Bielecki podstawił Wiolettę Wiatrowską jako żonę Dariusza Pióreckiego. Doszło również do podstawienia drugiej siostry męża Marty Cybulskiej jako żonę Dariusza Pióreckiego w celu windykacji przez Urząd Miasta i Policję współpracującą z mafią pruszkowską podstawioną na stajnie w Pałacu w Szczekarkowie w gminie Wilków powiat Opole Lubelskie. Zażądano upadłości firmy SOF-ART Sp. z o.o. podczas, gdy sam teren był wart powyżej miliona złotych w 1999 roku a przy wycenie z 2004 roku określono z maszynami na około 6,- milionów złotych co pozwalało na pełne zaspokojenie roszczeń i pozostawienie reszty. Przez fałszywe sprawy sądowe zawłaszczono pieniądze wprowadzane do firmy co ukryto przez wprowadzenie windykacji na Bożena Piórecka podstawiając pod siostry męża w celu zawłaszczenia pieniędzy przez Urząd Miasta Starachowice, który wybudował z zawłaszczonych pieniędzy Wille Rosochacz za 10,- milionów złotych, której wartość dyskwalifikuje podstępowanie prokuratora i sądu w Kielcach.

Windykacje są stworzone na infoliniach, które pobierają pieniądze z windykacji konta męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk podstawiając za jego żony Bożeny Pióreckie pod które podstawione są osoby jak jego siostra, sędzina Magdalena Jarczyk jej matka Barbara Bochyńska, Ewa Kornaszewska, Ewa Eugster w Szwajcarii, i dowolne osoby wykreowane przez system komputerowy wstawione jako Bożena Piórecka pod wykreowany przez sąd wyrok na Wioletta Wiatrowska podstawiona pod dane Bożena Piórecka i podstawiono za mnie siostrę byłego męża Bożena Romanik z domu Piórecka w Białystoku co ukryto przez połączenie sieci energetycznej jako obszar numer 1 Starachowice i Białystok i podstawiono za męża Dariusza Dąbrowskiego pod pierwszą żonę Nelę Dąbrowską łącząc z adwokatem w St. Gallen panem mecenas Günther Thurman na USA jako jedna osoba Nell Günther z Luksemburga pod Płac w Opolu na Dolnym Śląsku jako kontynuacja Afery Koloseum w celu podmiany Pałacu w Opolu Lubelskim na pałac w Kopicach na Opolszczyźnie i podstawienia rozwodu Neli Dąbrowskiej w Starachowicach, która wyjechała do Francji jako podziału majątku na terenie SOF-ART Sp. z o.o., gdzie Dariusz Dąbrowski podał adres do banku Raiffeisen-Polbank SA i podstawiono zabitego psa na drodze do Skarżyska-Kamienna przez Dariusza Dąbrowskiego, który rozpowiadał, że ja zabiłam psa co połączono z drugim samochodem na Nela Dąbrowską, który rozbił Dariusz Dąbrowski i pobrał ubezpieczenie pozorując, że żona która była we Francji nie żyje. Pod dane Dariusz Piórecki podstawiono Jerzy Bochyński i Józef Kowalski i Jan Kowalski, których zamieniono na Kaźmierczak wstawiając za ich działania do windykacji Jerzego Dariusza Kaźmierczyk. Zaplanowano pobranie pieniędzy jako windykacja na SOF-ART Sp. z o.o. na dane Bożena Piórecka z czyli sprzed ponad 10 lat podstawione pod Nelę Dąbrowską, która była pobita przez Dariusza Dąbrowskiego podstawionego pod Dariusz Piórecki , który zmienił nazwisko na Dariusz Kornaszewski i drugą żoną Ewą Kornaszewską pracują jako slup kryjąc Urząd Miasta Starachowice udziałowca SSE Starachowice finansowanej przez policję jako windykacja na Bożena Piórecka z pieniędzy windykowanych na dane Jerzy Dariusz Kaźmierczyk ukrywanych przez podmianę nazwiska na Kaźmierczak w celu podstawienia pod wyprane pieniądze sędziny Barbary Bochyńskiej i Jerzego Bochyńskiego w Katowicach, których prawdziwe nazwisko jest Kaźmierczak .

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s