Prawdziwa Aleksis w Katowicach o imieniu Barbara i fałszywy list gończy

Scanned Document-2

Starachowice na dzień 31.03.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Fałszywy list gończy

Od 2003 roku zaczęto prześladować męża oraz mnie jeszcze przed naszym ślubem z powodu pobranych pieniędzy przez Starachowice, które stworzyły z męża słupa i wykorzystały moją firmę , która cieszyła się uznaniem , aby zamienić dobro w zło. Z tego powodu doszło do sprawy z Szarego Wilka przed naszym ślubem mówiąc nieprawdę, że mąż nie zapłacił rachunku podczas, gdy faktyczne osoby z Poznania nie zapłaciły rachunku i pożyczyli pieniądze od teściów na reperacje samochodu, których nie oddali.

Spowodowało to podstawienie Elżbiety Bochyńskiej z Poznania, aby pozorować za żonę Jerzego Kaźmierczyk czyli oszustwo dokonane w 2003 roku, aby podstawić pod sprawę pierwszej żony Katarzyny Kaźmierczyk z którym się rozwiódł mąż w 1999 roku czyli w roku śmierci mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek, która go jeszcze skarżyła w czasie, gdy Jerzy Kaźmierczyk był moim mężem co było upozorowaniem podziału masy spadkowej na mieniu mojego dziadka hrabiego Jan Tarnowskiego co ukryto przez podstawienie fałszywych Tyszkiewiczów opisanych w książce o Janie Kiepura podstawionym pod mojego dziadka i zamienionym na Jan Radziwiłł czyli prawdziwe dane Katarzyny Kaźmierczyk dziadka i mojego dziadka matki , która była księżną Katarzyną Radziwiłł.

Spowodowało to wytworzenie sprawy przez Aleksandra Łąckiego, do której przyjechał mecenas Marek Lesiak z Katowic i udowodnił, niewinność męża oraz wykazał , że nie ma go w księdze gości a świadkowie nie byli świadkami co słyszałam osobiście w poczekalni sądu.

Po tej sytuacji mecenas Marek Lesiak został podstawiony pod przebywającego w więzieniu Tyszkiewicza z książki o Janie Kiepura, który jako fałszywym hrabia szedł z Janem Kiepurą , który został podstawiony pod mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego i połączony jako Jan Radziwiłł czyli nazwisko matki mojego dziadka oraz dziadka byłej żony mojego męża Katarzyny Kaźmierczyk, którego upozorowano na Tarnowskiego z nieprawego łoża co jest oszustwem.

Celem sprawy jest pobranie pieniędzy rodowych przez fałszywe linie genealogiczne tworzone w przeszłości i połączone ze Śląskiem jako sprawa Aleksis podłączona pod Aleksandra Tyszkiewicz i połączona ze sprawami tworzonymi obecnie. Podłączono sprawę Szarego Wilka pod fałszywe dane powielając sprawy, aby przejść na ulicę Warszawska na garaże w celu podstawienia na garaż na Bohaterów Westerplatte 1/1 działka 29 pozorując działy spadku i podział majątku przy rozwodach. Stworzono pod-spółki na kapitale dłużnym, aby ukryć grabione mienie obciążając prawdziwe rodziny podatkami i nie dając im mienia. Spowodowało to przez błędy pisarskie wstawienie nazwiska Łącki, Łęcki jako sprawa Szarego Wilka połączona z rozdzieleniem Gazety Starachowickiej między Jarosława Babickiego i Aleksandra Łęckiego , z których jeden pozostał przy Tygodniku Starachowickim a drugi stworzył drukarnię ukrywajć pod tożsamością Jarosława Babickiego pan Jarosława Kaczyńskiego. Uzyskany kapitał jako baza jest jeden jako Wydawnictwo na bazie kapitału dłużnego z czego również powstaje Wydawnictwo 24 jako Gazeta Starachowicka czyli jedna baza na majątku mojego dziadka pod który podstawiono budynek banku PKO BP SA i Społecznej Szkoły Podstawowej pana Jabłońskiego , który został wykupiony za 8,- milionów PLN jako Wydawnictwo 24 z przelanych z konta męża w Szwajcarii miliarda stu milionów euro na moje konto i wynajęto budynek dla Sądu Karnego w Starachowicach. Powielono obecnie sprawę , aby ukryć fałszywe linie genealogiczne i pobrane pieniądze i podmieniono męża dane Jerzy Kaźmierczyk na Jerzy Kaźmierczak , aby podstawić sędzinę Magdalenę Jarczyk z domu Bochyńska prawdziwe dane Kaźmierczak, gdyż jej ojciec Jerzy Bochyński prawdziwe dane ma Jerzy Kaźmierczak i upozorowano jej mamę Barbarę Bochyńską na Barbarę Kaźmierczak i podstawiono KANCLERZ Niemiec Angelę Merkel jako Angelę Kaźmierczak pod dane mojej babci, której śmierć w 2003 roku ukryto czyli Anieli Reginy Mazurek . Powodem tego jest ukrycie Barbary Bochyńskiej z domu Małachowskiej prawdziwych danych z domu jako córka szefa obozu Koncentracyjnego w Auschwitz, która wykorzystała nazwisko Piorkowki do ukrycia tego faktu , aby podstawić pod Piórecki i ukryć podziały majątku Niemców przy rozwodach na polskiej ziemi w Szwajcarii. Spowodowało to zastrzelenie Barbary Blida podstawionej pod sędzinę Barbarę Bochyńską , którą podstawiono pod biskupa Burke jako Zakon Maltański a następnie podstawiono Barbarę Nowek z domu Borkowska prawdziwe nazwisko Burek z wstawiając psa Buruś księdza Borkowskiego . Oznacza to, że sprawy były prowadzone w Katowicach skąd również był przelew , który zaginął do Banku Ochrony Środowiska SA, gdyż z pobrano go z fundacji mojego męża APEX-STAR w Katowicach jako windykacja konta w Credit Suisse AG w Zurychu na nazwisko Jerzy Dariusza Kaźmierczyk.

Z tego powodu pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk podstawiono sędzinę Magdalenę Jarczyk podmienioną na nazwisko Kaźmierczak i wstawiono jej dwoje dzieci za spadkobierców na fundacji APEX-STAR zamierzajc wykorzystać paszport mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej do ukrycia pobieranych pieniędzy usuwając trójkę moich dzieci w celu wstawienia doje moich dzieci skradzionych do kościoła.

W sprawie SO Kielce IIIK 207/07 był zbieg spraw czyli niezapłaconych faktur co powielono tworząc różne sygnatury pod dorabiane nazwiska co spowodowało wytworzenie listu gończego na fałszywe dane, aby podstawić pod sędzinę Magdalenę Jarczyk wstawiając pod siostrę Karoliny Ocetek oraz Małgorzatę Idziak jako Małgorzatę Tusk i wstawiono Małgorzatę Kwaśniewską, aby pobrać pieniądze z banku podmieniając mnie na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak pozorując, że maż zginął w wypadku łącząc z moim teściem na podmienione dane. Celem jest ukrycie pobranych pieniędzy przez Katowice na moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich próbując wyłudzić ode mnie kopie paszportu mamy Filomeny Bochyńskiej, aby ukryć wykorzystanie strony internetowej przez Pawła Krzymowskiego do podmiany mojej mamy na Radziwiłł.

Wstawiono wszędzie nazwisko Nowak jako nowa arystokracja i wytworzono kręgi oraz części wspólne kręgów, gdzie łączenia miały być wstawieniem imienia innej rodziny jako spaw dwóch rodzin co miało spowodować podstawienie Lucjana Elżbiety Nowak żona Lecha Nowak za żonę Lucjana Sznajder, a Anna Sznajder miała być podstawiona pod Annę Marię Piórecką moją skradzioną córkę do Kościoła. Fałszywe przedstawianie historii jest rażące dla kogoś kto miał prawidłowy wykład w domu rodzinnym.

Prowadzenie wielokrotnie spraw na podmienione dane czyli rozbicie jednej sprawy na wiele sygnatur miało spowodować wieczne skarżenie mojego męża na różne dane i likwidacje naszych rodzin jako podmiana do NWO i ukrycie dorobienia morderstw w mieszkaniu moich rodziców co jest haniebne dla Starachowic, które nie umieją uszanować ludzi szlachetnych , ale widzą jedynie pożądanie pieniądza kosztem nawet ludzi nieżyjących co oznacza podstawienie Barbary Bochyńskiej jako Barbary Kaźmierczak zamienionej na Piórkowską jako córki szefa gestapo podmienionej na Barbara Blida na co powołało się ABW, aby podmienić dane z Katowic do Starachowic i Torunia do podstawienia w carską rodzinę Radziwiłł skarżąc mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk.

Zamierzano aresztować męża i mnie, aby nie wyszły fałszywe listy gończe tworzone przez fałszywy krąg spadkobierców w tym wypadku dorobienie kupującej działkę Lidii Daleszak i jej męża Czesława Daleszak za spadkobierców po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich przez podstawienie Lidii Maksalon pozorując za żonę jej ojca zamienionego na mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego zamienionego na Józef Mazurek jako Józef Radziwiłł co zamierzano ukryć przez podstawienie w miejsce Katarzyny Krakowiak pani Katarzyny Kaźmierczyk zamienionej na Katarzynę Kaźmierczak w celu podstawienia sędziny Magdaleny Jarczyk jako Katarzyna Kaźmierczak , która wykorzystała paszport mojej mamy Filomeny Bochyńskiej przy pomocy Waldemara Maksalon do pobierania pieniędzy w banku. Doszło do próby zamiany mojej teściowej na moją mamę , aby ukryć wstawienie sędziny Magdaleny Jarczyk pod Katarzynę Kaźmierczyk co ukryto przez wynajem zakupionego budynku banku PKO BP SA przez Wydawnictwo 24 dla sądu i podstawienie wyroku byłego męża Dariusza Pióreckiego, aby pobierać pieniądze na Piorkowski szefa gestapo podmieniając mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na byłego męża Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewski, a jego na mnie gdyż wygrałam w SO Kielce IXKa280/12 sprawę i wykazałam mienie moich dziadków co ukryto, gdyż sędzina Barbara Bochyńska reaktywowała Rudę Maleniecką jako COP i wstawiła Bożenę Piórkowską i tak podmieniono mnie przez USC Białystok w sprawie rozwodu z Dariuszem Pióreckim obecnie Kornaszewskim, którego wstawiono za mojego spadkobierce i upozorowano naszych pięcioro dzieci na rożne linie genealogiczne , aby ukryć pobierane pieniądze przez Kościół , Niemcy, Rosję i Słowację jako zajęcie Polski w 1939 roku. Starachowice zamiast zwróci dla męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk mienie i dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk postanowiły nas aresztować na fałszywe dane Kaźmierczak, aby ukryć podstawienie sędziów Magdaleny i Zbigniewa Jarczyk oraz jej rodziców sędziny Barbary i Jerzego Bochyńskich pod moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich i mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk.

Sąd Starachowice nie naprawił błędów, ale tajnie zrobił z nas więźniów i dorobił przesyłki rejestrowane mimo wygranych spraw i zamkniętych. Podstawiono siedzibę banku na moje mieszkanie i podmieniono na Zakopane na adres dawnego sklepu PIK, gdzie był pan Dariusz Dąbrowski pracownik SOF-ART Sp. z o.o. który zrobił bezprawnie awanturę, aby wstawić Nowaków za spadkobierców i podstawiono Katarzynę Kumek w miejsce Katarzyny Kaźmierczyk oraz podstawiono Ewę Machowską za matkę moich dzieci. Na koniec podstawiono Henryka Grabowskiego z Różą Popiel ukrywając zamordowaną moją prababcię Róże Lubomirską domu Zamoyską za którą przysyłano listy i pieniądze z Krakowa do Kruszyny. Podstawiono ogrodnika Brzezińskiego pod profesora Zbigniewa Brzezińskiego w USA podstawiając sędziego Zbigniewa Jarczyk w Katowicach pod Zbigniew Włodarczyk jako Włod podstawiony pod Włodkiewicz w celu wstawienia grupy ZOFIA i połączenia z zakładami psychiatrycznymi do podmiany danych osobowych okradanych ludzi łącząc z pomyłkami pisarskimi w sądzie, które tworzą niegodności pesel.

Z tego powodu byłam wzywana do Ostrowca Świętokrzyskiego w zamkniętej sprawie w Starachowicach o carskie mienie twierdząc, że odwołałam się do Sandomierza przez fałszywego policjanta, abym się stawiła na 31 grudnia w Sylwestra do podmiany na Sylwester Kwiecień jako kwiecień na miesiąc śmierci moich rodziców. Celem było podstawienie akt pod pod pierwsze aresztowanie męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na wniosek dyrektora PKO BP SA w Sandomierzu, którego określenie niewiarygodne poręczenie portem w Gdańsku dla mojego męża spowodowało bezpodstawne aresztowanie męża próbując podstawić moją sprawę pod Katarzynę Kaźmierczyk i ukryć przez podstawienie Katarzyny Tusk, gdyż obecnie po przekazaniu miliarda stu milionów euro z kona męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na moje konto w PKO BP SA w Starachowicach Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk zakupiony został bank PKO BP SA przez Credit Suisse AG w Zurychu. Dlatego bank PEKAO SA nie zwrócił karty szwajcarskiej mojego męża, którą zatrzymał bankomat. Upozorowano śmierć męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i podstawiono byłego męża Dariusz Piórecki obecnie Kornaszewski i byłą sekretarkę Urzędu Skarbowego panią Ewę Kornaszewską pod moje konto w banku PKO BP SA na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i połączono jako charytatywne ze Szwajcarią z kontem męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu pozorując, że mi zginęła karta co było nieprawda. Ale podstawiono Ewę Kornaszewską z domu Niewczas pozorując na Piórecka do kradzieży naszego mienia. Z tego powodu ukryto sprzedaż mojej firmy SOF-ART Sp. z o.o w 2003 roku dla Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , aby wstawić byłego męża Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewski i Ewę Kornaszewską na których przez Katowice wyprowadzono mienie pozorując na syna Barbary Bochyńskiej jako Kaźmierczak i wpisano Dariusz Kaźmierczak. Oznacza to, że sprawy w sądach są prowadzone na prawdziwe dane służb , które potajemnie podstawiono pod mienie mojej arystokratycznej rodziny pozorując nieżyjących za żyjących przesuwając w systemie ojca za męża córki. Konstancję Krzemińską podstawiono jako Dziunia z Potworowskich Łopatowska i podstawiono Katarzynę Kędziora z domu Krzemińska.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s