J-23 i siedziba carska zwana STAWKA

Starachowice na dzień 01.04.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

J-23

Mój dziadek carewicz Aleksy Romanow był upozorowany za męża swojej siostry Marii Romanow a ukryty jako Brunon Marian Bochyński z Bolesławą Stanisławą Bochyńską z domu Podczaska. Oznacza to podstawienie cara Mikołaja II pod jego matkę i siostrę. Spowodowało to w momencie ukrycia podstawienie służb za rodzinę. Z tego powodu obecnie zaczęto powtarzać na moich pięciorgu dzieciach z jednego ojca i jednej matki pięć różnych linii genealogicznych . Miało to spowodować likwidacje wielu osób . Obecnie podstawiono mojego syna Adama Pióreckiego za męża jego siostry ukrytej w Kościele Anny Marii Pióreckiej i zamianę jego żony drugiej na moją córkę odwracając dwuczłonowe nazwisko. Spowodowało to podstawienie mojego syna na Rosję pod Kuzniecowa jako J-23 , aby pozorować rodzinę. Powodem jest , że wykorzystano jego chrzest w Kosicie Katolickim pozorując, że ma innego ojca , gdyż pod nazwiskiem Dariusz Piórecki nie widnieje , że zmienił nazwisko na Kornaszewski. Tak samo zrobił jego ojciec co spowodowało , że pod nazwisko Piórecki podstawiono Dariusza Dąbrowskiego, który ma dwóch synów jeden z nich to Edgar co miało wyeliminować mojego syna przez obcą osobę , która udaje jego ojca i była skazana za handel narkotykami co próbowano wykorzystać w USA do finansowania kampanii antynarkotykowej przez rząd przez podstawienie Kościoła w USA Dawida Wilkersona, który założył kościół początkowo z nawróconego gangu w tym narkomanów. Ten kościół znajduje się również w Irlandii, gdzie znalazł się mój syn poszukujący Boga. Dlatego dorobiono fałszywe akta pod dawnym adresem moich rodziców na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, gdzie wpisano jego ojca Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewski jako Dariusza Bochyńskiego. Chrzest drugi syna w Kościele Zielonoświątkowym odbył się w Skarżysku-Kamienna co spowodowało podstawienie syna Elżbiety Włodarczyk pana Sebastiana Turowskiego w USA podstawionego pod Sebastian Potocki i Sebastian K. na Oświęcimiu , aby podstawić Dariusza i Wiolettę Jęderko pod dorobionego pracownika Piotra Dąbrowskiego , którego podstawiono pod profesora Uniwersytetu Jagielońskiego pana Jana Dąbrowskiego z 1947 roku i podstawiono pod Romana Sanguszko w Krakowie na Brazylię, który udaje zamordowaną rodzinę książąt Sanguszków rodzinę pana Dąbrowskiego prawdziwego za którego podstawiono handlarza narkotyków i połączono z moim synem, aby przez windykacje mojej carskiej rodziny podstawić Romana Bochyńskiego czyli tak jak dziadek był wpisany w wojsku przy moim ojcu i zamienić na agenta Romana Sanguszko podstawionego do Tarnowa, gdzie sprzedał Gorę Marcina. Podstawiono agenta Kuzniecow pod Jan Bochyńskiego jako J-23 pod którym ukrywał się mój dziadek jako oficer niemiecki książę Krzysztof Radziwiłł od 1940 roku zwolnienia z więzienia na Firleju w Radomiu i ukryto obecnie przez Gwardię Watykańska jako wojsko składające się a szlachty szwajcarskiej, gdzie była jedna osoba polskiego pochodzenia, którą podstawiono pod mojego syna w Kościele Michała i pod niego podstawiono dwóch jego braci Adama Stanisława Pióreckiego i Jakuba Jan Pióreckiego, którzy zmienili nazwisko na Kornaszewski co spowodowało podstawienie nazwiska Dąbrowski handlarza narkotyków pod Piórecki. Z tego powodu była aresztowana w swoim domu za włamanie się do cudzego domu i potraktowana jak handlarz narkotyków przez policję, która wywiozła mnie do Łódź, gdzie pan Dąbrowski ma rodzinę.

Z zakładu psychiatrycznego w Łodzi po obserwacji wykazano, że jestem zdrową osobą.

Podstawiono w Skarżysku-Kaźmierczyk Bogusława Helbin pod Bogusław Szmytka i połączono z Bogusławem Kaczyńskim podstawionym pod prawdziwego syna księcia Radziwiłł pana Bogusława Krasuskiego. Arystokratów odgrywają aktorzy przechodząc przez Szwecję przez Malmo , gdzie mieszkała moja ciocia Barbara Krakowiak i podstawiono Jan Kiepurę i Martę Eggert oraz podstawiono premiera Jan Krzysztofa Bieleckiego pod prokuratora Janusza Bieleckiego oraz pod mojego dziadka hrabiego Jan Tarnowskiego.

Doszło do połączenia naszych rodzin i podstawienia mojego syna Adama Kornaszewskiego za brata Pawła Idziak syna mojej siostry Beaty Idziak i podstawiono rodzeństwo Pawła Kaźmierczyk i Adam Kaźmierczyk natomiast za ich siostrę Ewę Kaźmierczyk podstawiono dawną sekretarkę Urzędu Skarbowego panią Ewę Kornaszewska z domu Niewczas wcześniej Machowska jako była żona komendanta Straży Pożarnej, których dziecko Paulina Machowska jest podstawiona pod paulina Kotta żona Zbigniewa Ziobro co ukryto przez podstawienie Waldemara Pawlak członka OSP , którego zastępowała Waldemar Maksalon jako 12 członków rodziny jako odniesienie do sowieckich agentów w Równem podstawionych pod Nikołaja Kuzniecowa, który otrzymał nowe zadanie – miał wcielić się w Paula Wilhelma Sieberta, urodzonego w Królewcu porucznika 230. pułku piechoty, aby zająć jego miejsce (podobnie jak Hans Kloss ze znanego polskiego serialu) i wykonywać zadania dla sowieckiego wywiadu.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

http://facet.interia.pl/historia/news-nikolaj-kuzniecow-rosyjski-hans-kloss,nId,2375106

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s