Pałac w Białaczowie planowanym miejscem rozpoczęcia wojny

Scanned-1

Szanowni Państwo

Pan Jarosław Kaczyński zamierzał zabić naszą rodzinę jako dorobkiewicz podstawiony na mienie naszej cesarskiej i książęcej rodziny posługujący się fałszywymi dokumentami stworzony w Starachowicach przez instytucje państwowe, które powtarzają działania w czasie II wojny światowej i oddały  królewskie lasy dla fałszywych spadkobierców, aby je wyciąć jako plan zamordowania naszej rodziny.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice na dzień 03.04.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Pałac w Białaczowie jako planowane miejsce rozpoczęcia wojny przez Łódź

Zamierzano ma święta Wielkanocne wymordować naszą carską rodzinę za zgodą papieża Franciszka, który miał wprowadzić K-9 jako psy gończe podstawiając biskupa Burke jako psa Burek, którzy mają skradzionych moich dwoje dzieci planując przejąć władze na świecie przez Kościół katolicki do czego nie ma prawa, gdyż prawo do dziedzictwa rodowego otrzymałam ja z obecnym mężem od moich prawdziwych rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich. Kabała miała powtórzyć mękę pańską na moich dzieciach czyli jest to faszyzm. W tym celu zaplanowano podstawić Martę Kaczyńską pod Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk pozorowaną na Bochyńską pod moją córkę Martę i wstawić za jej męża Artura Cybulskiego męża Marty Cybulskiej , którego podstawiono pana Artura Szmytka brata Grażyny Szmytka pozorując na Grażynę Kulczyk i podstawiając Bochyńskich z Katowic. Natomiast brata Grażyny Szmytka pana Konrada Szmytka zamieniono na Bochyńskich i podstawiono ich matkę Teresę Szmytka z domu Bochyńska upozorowaną za siostrę jej syna Konrada Szmytka i podstawiono Teresę Daniszewską pozorując za siostrę Cezarego Tkaczyk przez Kościół Katolicki na moją działkę w Starachowicach na ulicy Nowowiejskiej w Starachowicach zamieniając na Pałac w Białaczowie co ukryto przez wstawienie Konrada Wiatrowskiego zwanego Cezary i podstawiono Cezary Tkaczyk na Specjalna Strefę Ekonomiczną w Starachowicach i jego żonę Ewę Tkaczyk . Moje dzieci miały być zlikwidowane na święta wielkanocne jako odniesienie do Idów Marcowych , aby podstawić Zakon Maltański za spadkobierców na naszym mieniu jako psy. W tym celu zamierzano wykorzystać moją wygraną sprawę w Kielcach w SO KielceIXKa 280/12 , gdzie wykazałam mienie moich dziadków, gdzie połączono sędziego Tomasza Nowak z moim synem Adamem Kornaszewskim wcześniej Piórecki podmienionych na jedną osobę jako Tomasz Adamek czyli zawodnik bokser, aby podstawić ojca Elżbiety Gudewicz obecnie Elżbieta Doda, której ojca boksera zamordowano w Białymstoku.

Takie działania oznaczają , że zaplanowano morderstwo mojego syna Adam Konaszewskiego oraz sędziego Tomasza Nowak przez Kościół Katolicki, którym dowodzi papież Franciszek co spowodowało upozorowanie abdykacji jako wymycie rąk i podstawienie Benedykta XVI jako Niemca, który miał wykonać wyrok symbolicznie odnosząc się do Jezusa Chrystusa podstawiając Lebensborn w Pałacu w Białaczowie za jego rodzinę. Następnie podstawiono Dom Starców w Ustroniu , gdzie jest Teresa Szmytka , która miała być zlikwidowana, gdyż się podała za carską rodzinę i wstawiła swojego syna Konrada Szmytka na Płac w Białaczowie pobierając kredyty przy współudziale wojewody Łódzkiego. Obecnie miało nastąpić podstawienie mojej siostry Beaty Idziak po zabiciu szeregu osób , które były opłacane , aby udawały inna rzeczywistość traktując nas jako więźniów pozbawiając wszelkich środków do życia i naliczając podatki przy zabranym mieniu. Papież Franciszek na święta wielkanocne z 16 kwietnia na 17 kwietnia zamierzał wprowadzić NWO czyli zamierzał wprowadzić Polskę w stan wojny pozorując wojnę w 1939 roku odwołując się do 1926 kiedy był chaos po zamordowaniu cara Mikołaja II Romanow w 1924 oku. Zamierzano wprowadzić siostrę męża Martę Cybulską na mienie moich rodziców , gdyż udaje że jest córką mojej mamy Filomeny Bochyńskiej a jej mamę Łucję Kaźmierczyk podstawiono za moją dla kościoła i podstępem zamieniono ją na Łucję Kaźmierczak co było widoczne przez błąd mecenasa Łukasza Drapisz co wynikało z rozmowy jako konflikt interesów. Wprowadzono Łukasza Jakubczyk na Sandomierz co miało spowodować podstawienie Dariusza Kot i Bożeny Kot na Pałac w Białaczowie oraz Ewy Eugster-Jakubczyk podstawionej pod moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, aby wprowadzić jej brata Adama Jakubczyk jako spadkobiercę ma moim mieniu po rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich.

Wojewoda Łódzki odmówił zwrotu Pałacu w Białaczowie co prowadzi do wniosku ze zamierzał wprowadzić służby wojskowe Ryszarda , Henryka i Mieczysława Podczaskich już wprowadzone na parafię w Białaczowie podstawiając ich jako rodzinę księdza Orzechowskiego ze Starachowic.

Na Pałacu w Białaczowie, Kościół zamierzał podstawić pod dane osobowe naszych trzech sióstr Beata Idziak, Marta Cybulska i Wioletta Wiatrowska podstawić trzech wymienionych braci trzech braci Podczaskich co powodowało próbę zamordowania naszych trzech sióstr, aby ukryć oszustwo likwidując nasze rodziny pozorując w NWO inne rodziny czyli zaprzeczenie chrześcijaństwa oraz wiary .

Zamierzano posłużyć się ukrytym wyrokiem SO KielceIXKa 280/12, który wygrałam wyjaśniając mienie moich dziadków, gdzie wstawiono fałszywych hrabiów Tarnowskich czyli prawdziwe ich nazwisko Mazurkiewicz jako fałszywych spadkobierców na Pałac w Białaczowie stworzonych przez osoby , które robiły zasiedzenia na naszej własności zamieniając na sprawy spadkowe poprzez zastosowanie różnych dat postanowień i wyroków w jednej sprawie.

Kościół zastosował swoje określenie co do wierzących potępiając ludzi okradanych i umieszczając wśród pogan jako inne rodziny co jest sprzeczne z Pismem Świętym, gdyż Jezus Chrystus umarł za każdego i on jest sędzią.

Papież Benedykt XVI z papieżem Franciszkiem mieli wprowadzić wojnę pozorując, że żyje Jan Paweł II i podstawiając papieża Józefa Ratzinger za regenta nad moimi dziećmi. Miało nastąpić w święta wielkanocne doprowadzenie do wojny, aby wprowadzić NWO zamierzając zamordować część mojej rodziny i Polaków. Zastosowano podstęp. W tym celu papież Jana Paweł II został podstawiony jako Jan XXIII co miało ukryć podstawienie Benedykta XVI pod Benedykta XIII czyli 1394-1415 antypapież Bonifacy IX złożony z urzędu w 1415 w Konstancji , urzędowo się nie liczy i podstawiono kota Filemona jako dziecko Bonifacego i Konstancje Krzemińskiej matki Katarzyny Kędziora z domu Krzemińska co spowodowało , że papież Benedykt XVI miał występować jako następca Benedykta XII 1334-1342 z Zakonu Cystersów , który zbudował zamek papieski w Avignonie i zreformował kurię. Obecnie podstawiono Zakon Cystersów w Wąchocku, gdzie stworzono szybkie nominacje jako Zakon Kolumba podstawiając Krzysztof Daniszewski i Teresa Daniszewska pozorując Krzysztofa Daniszewskiego za męża jego córki Marii Daniszewskiej podstawionej pod Annę Marię Piórecką, a moich synów upozorowano na generałów rosyjskich wykorzystując dyrygenta Roberta Satanowskiego czyli generała pod którego podstawiono nazwisko Piórecki i połączono z generałem Zakonu Jezuitów zwanym czarnym papieżem obecnie papieżem Franciszkiem co miało uwieńczone pielgrzymką do Fatimy, aby połączyć córkę Mahometa z pielgrzymką do Mekki, a chrześcijan do Jerozolimy jako czarny kamień pod który podstawiono Kaczyńskich. Dlatego podmieniono mojego syna na nazwisko jego żony pieńskie Laila Sergejew zamieniając po ślubie kolejność nazwisk jako Laila Kornaszewska-Segejew.

Pod dane Bożena Piórecka miała wejść była sekretarka Urzędu Skarbowego druga żona byłego męża Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewski usuwając mnie i moja prawdziwą rodzinę z istnienia co jest niemożliwe i byłoby powodem wojny o czym papież wie co oznacza świadome działanie na szkodę naszych rodzin oraz narodu polskiego, który chciał zniszczyć , aby ukryć kradzież pieniędzy pod pozorem kary za grzechy za które umarł Jezus Chrystus.

Wojewoda łódzki ukrył swoje działania zwalniając pana Ireneusza Jabłońskiego, aby wykorzystać spreparowane akta sporne hrabiów Tarnowskich w sprawie Pałacu w Białaczowie przygotowane w Seminarium w Sandomierzu co dowodzi współpracy biskupa Sandomierskiego i Biskupa Radomskiego do wprowadzenia NWO . Połączono trzech moich synów w jedna osobę zamierzając zastąpić papieżem Benedyktem XVI któremu papież Franciszek miał oddać władzę, który miał udawać spadkobiercę wykorzystując rodzinę moich teściów w Miedznej Drewnianej 244 , aby pozorować ich córki i moją siostrę za spadkobierców po nas żyjących i naszych dzieciach podstawiając moją siostrę Beatę Idziak w miejsce naszej mamy pod prawdziwymi danymi z domu hrabina Maria Tarnowska podstawiona pod linię Józefa Ludwika Bochyńskiego co oznacza podłożenie mojego ciała jako DNA dla mojej mamy przez Watykan, który zamierzał powtórzyć działania Adolfa Hitlera jako wunderwaffe po 70 latach odnosząc się do Benedykta XV w 1914 -1922, który starał się wpłynąć na walczących w czasie wojny w kierunku zawarcia pokoju w swoim przemówieniu na Boże Narodzenie 1914 odezwa z 22 lipca 1915 roku nota z 1 sierpnia 1917 w roku 1917 ogłoszono nowy „ Codex Juris Canonici”

Benedykt XVI został powiązany z Benedyktem zwanym niesłusznie sandomierzaninem w XV i XVI wieku , budowniczy pochodzenia niemieckiego, który był w służbie Zygmunta I Starego w Piotrkowie wzniósł dla króla pałac w formie wierzy w 1511-1519. Sprawował nadzór nad rozbudową zamku w Sandomierzu w 1521-1526 kierował pracami murarskimi przy rozbudowie Wawelu, prowadził warsztat kamieniarski. Spowodowało to podstawieni Kaczyńskiego Lecha i Marii Kaczyńskiej na Wawel i dorobienie rachunku jako roboty murowe dla męża , aby dorobić dług wstawiając kapitał dłużny dla fałszywych arystokratów na Wawelu oraz w Sandomierzu na zamku podstawiając Henryka Limanówkę, który prowadzi warsztat kamieniarski , którego połączono z Henrykiem Grabowskim i podmieniono na Zygmunta Dąbrowskiego ze Skarżyska-Kamienna, który miał masarnię zamieniony na Zygmunta Pióreckiego co połączono z Wieżą Trump w Nowym Jorku, która miała zastąpić dwie wieże sądownictwa w Paryżu jako zamiany ładu i podmiany małżeństw do ukrycia kradzieży pieniędzy przez fałszywe windykacje w tym na wodę.

Gran-Maitre (Wielki Mistrz Zakonu rycerskiego loży wolnomularskiej) Państwo Grandet z Honoriusza Balzac to podstawienie Grandowie hiszpańskie Grandes tytuł najwyższy szlachty kastylijskiej od XIII wieku od XIV wieku szlachta dworska podzielona na trzy klasy . Podstawiono śmierć mojego dziadka w 1999 roku , aby zabrać jedynkę i podstawić pod adres Bohdana Żakiewicz w Warszawie, a 999 pozostawiono jako lata czyli 996-999 papież Grzegorz V przedtem Bruno wyniesiony przez swego krewnego Ottona III pierwszy Niemiec na Stolicy Apostolskiej co oznacza próbę podmiany Benedykta XVI za mojego dziadka po którym miał nastąpić Grzegorz jako Michalski pod przyjaciela pani Ewy Machowskiej z domu Niewczas , aby dorobić konkubinat i podstawić mnie i mojego męża. Papież Grzegorz XI 1370-1378 wrócił z Avignon do Rzymu w 1377 roku, a papież Grzegorz XIII popierała Jezuitów i wprowadził kalendarz gregoriański, który zamierzano zstąpić chojakiem jako wycięcie Puszczy Białowieskiej łącząc z carskim Pałacem myśliwskim w Białowieży łącząc Ghateo Gütsch w Lucernie w Szwajcarii, gdzie Kazimierz Bania uzgadniał szczegóły z Kazimierzem Marcinkiewicz na królewszczyznach zamierzając wymordować carską rodzinę również królów Polski, gdzie puszczę wydzierżawiono konsorcjum angielskiemu.

Prokuratura i sąd w Starachowicach odmówił zwrotu mienia jako IIKp314/16, a Sąd Okręgowy Kielce przesłał sprawę SO Kielce IC 262/10 do Waldemara Maksalon do Starachowic do INs 716/10 czyli pracownika UB , jako wycinka naszej rodziny przez PZPR współpracujące z Kościołem Katolickim. Takie działanie zamierzano ukryć przez plan  powieszenia mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk co zamierzano ukryć przez wprowadzeni za mnie mojej siostry Beaty Marii Idziak, gdyż tylko we dwie mamy DNA naszych rodziców na całym świecie cesarskiej rodziny Romanow.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s