Matactwa Starachowic pracujących dla papieża Benedykta XVI

Szanowni Państwo

Papież Benedykt XVI mając nasz list w 2006 roku wysłany ze Szwajcarii  nie pomógł wyjaśnić spraw naszej cesarskiej rodziny co doprowadziło do śmierci moich rodziców Józefa I Filomeny Bochyńskich. Ale efektem tego było przekazanie do Opoczna do parafii Św, Bartłomieja relikwii   przez papieża Benedykta XVI. Jednocześnie doszło do podmiany rodziny i podstawiania teściów Jana i Łucji Kaźmierczyk  pod moich rodziców Józefa i Filomenę  Bochyńskich przez Kościół katolicki, który zamierzał  przez szopkę  aktorska w parafii Białaczów podległej pod Opoczno wprowadzić . Wydawnictwo 24 jest podstawione pod Młyńską 23/25 Radom jako Klub Dialogu Tygodnika Ave, który fałszuje genealogie i adres ulicy jest zbieżny z siedziba biskupa w Radomiu i pierwszą ulicą, gdzie mieszkała w Katowicach moja siostra Beata Maria Idziak  na ulicy Młyńskie w jednym pokoju. Podstawiono klub inteligencji katolickiej , gdzie był mój ojciec, którego przez kościół znieważono razem z jego żoną czyli moja mamą.  List gończy przeciw mojemu mężowi został przygotowany za czasów Benedykta XVI, który przygotował akcje i podstawiono jako dług Dariusza Pióreckiego co wynikało z rozmów. Ale  podmieniono akta w sądzie co jest oszustwem sędziów na zlecenie papieża tworząc dług od 13 lat nie odejmowany czyli są kradzione pieniądze i nieruchomości na polecenie papieża Benedykta XVI co zamierzano ukryć prze podstawienie  Marty Cybulskiej jako policjantki pod paszport mojej mamy Filomeny Bochyńskiej , a męża jej siostry Konrada Wiatrowskiego podstawiono za dziecko Teresy Szmytka pozorując Konrada Bochyńskiego w Miedznej Drewnianej 244 na Pałac w  Białaczowie, gdzie  był Dom Starców co wykorzystano do pozorowania pobytu Teresy  Szmytka w Pałacu w Białaczowie, która przebywa w rzeczywistości w Domu Starców w Ustroniu. Jej córkę  Grażynę  Szmytka podstawiono pod Grażynę Kulczyk, która zawłaszczyła obrazy  z Pałacu w Kruszynie czyli mieszkała służba o nazwisku Kaźmierczak prawdziwe dane Teresy Szmytka z domu Kaźmierczak siostry Jerzego Bochyńskiego z Katowic  prawdziwe dane Kaźmierczak..
Kościół doprowadził do śmierci moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich i chciał zabić moich teściów Łucję i Jan Kaźmierczyk, aby ich obarczyć za skradzione pieniądze przez Kościół  Katolicki, który był zwolniony z podatków co powodowało ukrywanie kradzieży pieniędzy na kreowanych fałszywszych spadkobierców po osobach żyjących , których zamierzano zabić.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice na dzień 03.04.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Fałszywy list gończy wykreowany przez Urząd Miasta udziałowca SSE Starachowice do USA

W 2004 roku doszło do uruchomienia 50,- milinów euro ma otwartą przez APE-Jerzy Kaźmierczyk firmę w Szwajcarii APE UMWELTTECHNIK AG przez mecenasa Adama Zarzyckiego, który zmarł na atak serca w Szwajcarii. Spowodowało to zawłaszczenie dokumentów otwartej firmy i uruchomionych pieniędzy przez niepowołane osoby. W tym celu w miejsce zmarłego mecenasa Adama Zarzyckiego wstawiono Bohdan Żakiewicz pod zawłaszczone dokumenty firmy obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk. Upozorowano w Starachowicach ,że Wioletta Wiatrowska mająca 3% udziałów w spółce SOF-ART Sp. z o.o. jest Bożeną Piórecką mającą 20% i ukryto sprzedaż 97% udziałów SOF-ART Sp. z o.o dla Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w 2003 roku za którego podstawiono Dariusza Pióreckiego na 80 %, który zmienił nazwisko na Kornaszewski w celu podstawienia Dariusza Gudewicz syna Marii Gudewicz podstawionej na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach pod dane Marii Bochyńskiej jej matki śpiewaczki operowej z Czech podstawionej pod moją spaloną babcie w Pałacu w Kruszynie księżną Marię Bochyńską z domu Lubomirską w 1932 roku podstawić dane pod moją córkę Martę Bochyńską zamienioną przez pocztę na Marię Bochyńską. Celem było wstawienie w Szwajcarii pod dokumenty APE UMWELTTECHNIK AG pana Dariusza Gudewicz przez podstawić Bohdana Żakiewicz jako Bohdana Bochyńskiego, którego wstawiono jako brata księcia Wacława Bochyńskiego w Banku Rezerw Federalnych w USA, gdzie wprowadzono za spadkobiercę Marię Gudewicz czyli służby wokół rodziny carskiej, już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku i jej dzieci podstawiono za nasza rodzinę.

Aby ukryć oszustwo wykreowano zaskarżenie przez Czesława Daleszak, Arkadiusza Durlej i Artura Kamińskiego, co doprowadziło do wykreowania listu gończego w 2004 roku przeciw mojemu mężowi Jerzemu Dariuszowi Kaźmierczyk w celu ukrycia kradzieży 50,- milionów EUR w 2004 roku i dokumentów firmy APE UMWELTTECHNIK A. G.

Bohdan Żakiewicz w SO Toruń IIK 164/11 w 2005 roku domagał się ścigania męża za rzekome straty dla jego zamkniętej i zadłużonej firmy w Anglii o nazwie Seven Rock Mining Ltd. , która nie zapłaciła za maszyny do Włoch do produkcji siarkobetonu i do firmy w Częstochowie której dłużnikiem był Bohdan Żakiewicz według wyroku SO Częstochowa Nc 44/09 , co spowodowało zajęcie Pałacu Paderewskiego przez komornika i podstawienie jego żony Marii Żakiewicz pod dane Marii Gudewicz podstawionej pod dane mojej babci księżnej Marii Bochyńskiej z domu Lubomirska na Pałac w Kruszynie w celu pobrania zawłaszczonych pieniędzy 50 milionów EUR jako windykacja zawłaszczonych pieniędzy, co powodowało pranie kradzionych pieniędzy przez 13 lat prze komorników na Pałacu Paderewskiego jako Villa Anin. Działania te spowodowały wstawienie Dariusza Gudewicz i jego siostry Elżbiety Doda z domu Gudewicz i Ewy Bukrym na moje mieszkanie w Starachowicach na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 oraz na firmy mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, co ujawniło się w Toruniu jako zakaz wykonywania działalności za obroty niebezpieczne dla ekonomii kraju w sytuacji , gdy obroty męża wynosiły zero przez 13 lat. Oznacza to, że mąż mój zamieniany jest na mojego brata, którego nie miałam, a to oznacza, że moja siostra Beata Maria Idziak jest zamieniana na mężczyznę, aby podstawić pod Dariusza Gudewicz, brata Elżbiety Doda i jej siostry Ewy z domu Gudewicz podstawionych pod Ewę Kornaszewska z domu Niewczas i Elżbietę Włodarczyk, pod moje dane zamieniając mnie na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk, co oznacza, ze sprawy są prowadzone jako błędy systemu i mój PESEL jako niezgodność PESEL i jest włączony tam pozorując wielożeństwo.

Oznacza to, że rodzeństwo z Białegostoku Elżbieta Doda z domu Gudewicz z pierwszego małżeństwa Pękalska i jej siostra w USA Ewa Bukrym z pierwszego małżeństwa z domu Gudewicz oraz ich brat Dariusz Gudewicz są podstawieni pod moją rodzinę i moje dane są podstawione dla Elżbiety oraz moje dla mojej siostry a Dariusza Gudewicz pod byłego męża do podstawienie weksla na Dariusz Piórecki na SOF-ART Sp z o.o. i zmieniony na mojego obecnego męża na Jerzego Kaźmierczyk, aby pobrać pieniądze w USA. W zestawieniu Starachowic wypada, że moja siostra Beata Maria Idziak z domu Bochyńska jest podstawiono pod mężczyznę i udająca mnie kobietę, pozorując mojego brata, aby to ukryć do podstawienie trzech braci Maksalonów w miejsce dwóch czyli babci braci, oraz trzech braci Podczaskich z Warszawy podstawionych na Białaczów, jako powielenie do banków w celu pobrania pieniędzy co jest pracą nad likwidacją ludzi. Trzy nasze siostry połączono w jedno, jako Marta Cybulska z domu Kaźmierczyk , Wioletta Anna Wiatrowska z domu Kaźmierczyk oraz moja siostra Beata Maria Idziak z domu Bochyńska pozorując na Bochyńskie z domu. Podmieniono siostrę na mnie podmieniając przez Prokuraturę i Sąd w Starachowicach na mężczyznę i podstawiając mojego męża czyli Jerzego Kaźmierczyk za brata mojej siostry pozorując rodzeństwo z moja siostrą, co jest oszustwem. Wykreowano cztery komplety dwie siostry i brat na Białystok, Starachowice, Katowice oraz Miedzna Drewnianą podstawiona na pałac w Białaczowie, gdzie zamierzano wprowadzić Dariusza Gudewicz i jego siostry aby ukryć kradzież pieniędzy w Banku Rezerw Federalnych w USA przez podstawienie aktorów jak Roman Polański pozorując na Bochyński. Osoby ze środowiska aktorskiego wiedzą, że zostali wykorzystani do grania arystokratów dla bezpieki która okradała Muzea w tym Muzeum Czartoryskich, obecnie przybierając nazwiska arystokratów do ukrycia tego faktu.

Podmiana dla Elżbiety Doda z domu Gudewicz na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk czyli błąd w systemie dla mnie i podstawiając Elżbiety Dody z domu Gudewicz siostrę Ewę z domu Gudewicz pod Bożena Bochyńska czyli moje zameldowanie uu ich matki w Domu podczas gdy uczyłam się w Białymstoku , oraz podstawiono ich brata Dariusza Gudewicz udających moją rodzinę w USA podstawiając pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i podmieniając Broniewskiego 11/16 w Białymstoku , na adres pierwszej żony mojego męża Katarzyny Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim na Osiedlu Patronackim 31/16 podstawiając Pasternik 31 gdzie ja się urodziłam obecnie ul Nad Kamienną 25 pozorując dwa adresy i jedna działkę 29 podmieniając moją babcię na dziadka, gdyż w 1999 roku po śmierci mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli prawdziwego hrabiego Jana Tarnowskiego podmieniono rodzinę i podstawiono rozwór Katarzyny Kaźmierczyk pozorując podział majątku na sprawie rozwodowej na sprawę spadkową po moim dziadku Franciszku Janie Mazurek na nieruchomość mojego dziadka , podstawiają była żonę mojego męża Katarzyna Kaźmierczyk za żonę mojego dziadka podstawionego pod mojego teścia, czyli również byłego teścia Katarzyny Kaźmierczyk powielając przez błąd jako Kaźmierczak. Działkę mój dziadek dał swojej jedynej córce Filomenie Jadwidze Bochyńskiej z domu Mazurek na własność nie ma przejścia, a reszta nich zamilczy. Podstawiono dziadka matkę Katarzynę Krakowiak czyli Radziwiłł pod Katarzyna Kaźmierczyk czyli prawdziwa wnuczkę księcia Radziwiłł, co było zamieram kościoła jako podmiana mojej carskiej rodziny na Radziwiłł i zniszczenie wszystkich rodzin ich rekami jako spory, które tworzono w kościele z komunistami.

Dorobiono alimenty w Starachowicach i kradnąc pieniaczę przez nieruchomości przez Komornika na powielone fałszywe dane osobowe wykorzystując moja teściową starowna przez Urząd Miasta Starachowice gdzie pracują jej siostrą udającą córkę mojej mamy jako Kaźmierczak, czyli użyta do kradzieży moje i mojego męża mienia.

Dorobiono fałszywy Lisy Gończy czyli dokonano oszustwa, gdyż mąż już od 10 lat nic nie robi a list gończy dorobił Urząd Miasta przez Martę Cybulska z domu Kaźmierczyk udająca córkę mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej i ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego , zamierzając wymordować moją prawdziwą cesarską rodzinę jej rękami Marty Cybulskiej z domu Kaźmierczyk, byłą policjantkę, udającej żonę mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk oraz jej męża Artura Cybulskiego byłego pracownika ING Bank Śląski, który kradli z Credit Suisse w Szwajcarii. Artur Cybulski osobiście licytował SOF-ART Sp. z o.o. który mieli odgrywać główną rolę aktorów carskiej rodziny w Parafii Białaczów, jako artyści niszczą mojego męża czyli brata Marty Cybulskiej, która wysłała list Gończy za swoim bratem udając jego żonę, aby ukryć działanie Urzędu Miasta w Starachowicach i Kościoła, oraz jej siostra Wioletta Wiatrowska z je mężem Konradem Wiatrowskim udającym Konrada Szmytka i Cezarego Tkaczyk którego zona ewa Tkaczyk udawali mnie i podstawieni zostali jako Bochyńscy, według scenariusza Kościoła który zmierzał oskarżyć moich teściów, to co sam ukradł jako 2/3 na nieruchomości po babci 2 braciach, gdzie wstawiono dziadka aby przejść na obecnych fałszywych Tarnowskich i podmieniając moją prawdziwą rodzinę dokonując podmiany mojej babci mamy, na dziadka czyli memy ojca, i podstawiając pod 2 braci babci, którzy byli martwymi duszami osoby z UB Maksalon a 1/3 dla komunistów oddał Kościół, gdzie widniała moja babcia a po jej śmierci jej jedyna córka, czyli moja mama Filomena Jadwiga Bochyńska z domu Mazurek , jako właściciel po jej śmierci wyrzucając mnie jej córkę przez ludzi mając dorobione zasiedzenie na naszej własności i dlatego dokonano wpisu na mnie eksmisji aby to ukryć oszustwo do kradzieży naszego mienia przez Toruń dla USA dla Armii Amerykańskiej która oszukuje Polskę, aby ukraść nasze mienie osobiste czyli moje i mojego męża i dlatego gra na przeforsowanie wypadków na fałszywe danych do USA i dlatego wykreowano eksmisje aby wprowadzając siostrę mojego męża pod dane opuchniętej chorej osoby jako Marta Piórecka gdy chorowała na nerki ale obecnie już jest zdrowa. Później zmieniła nazwisko na moje panieńskie Bochyńska. Przy urodzeniu córki, już dorobiono w szpitalu w Starachowicach, akta chorobowe na DAUNA, i tak podmieniono akta na ulicę Nad Kamienna 25 , podstawiając córkę moich teściów Martę Cybulska z domu Kaźmierczyk podstawionej pod moją córkę zdrową gdyż wpis nie był prawdziwy. Zamierzano go wykorzystać zmieniając rodziny i zamierzając dokonać egzekucji a ukryć to przez plan aresztowania mojego męża na fałszywy list gończy, kreowany przez Bohdana Żakiewicz i Czes lawa Daleszak podmieniając mnie, za jego żonę , i dlatego wykorzystano Marty Cybulską podstawioną pod Elżbietę Doda z domu Gudewicz i podmienioną na Elżbietę Bochyńska-Kaźmierczyk pozorując, że taka osoba ściga mojego męża i tak mnie podmieniono aby pozorować spór którego nie ma , na fałszywe dane osobowe aby aresztować mojego męża i ukryć jego okradanie. Dokonano w Toruniu ukrycia przez Elżbietę z domu Gudewicz i jej brata Dariusza Gudewicz udających małżeństwo, aby ukryć kradzież przez nich naszego mienia co już kreowała ich matka dzwoniąc do mnie do Szwajcarii i udając, że jest jej mienie mojego ojca, co zostało zdementowane, a co dalej jest kreowane i wprowadzano ich na nasze mienie przez wprowadzenie fałszywych Tarnowskich przez oszustwa Maksalonów wprowadzonych przez sąd i przerobienie sprawy ich jako zasiedzenia ich zmarłych rodziców na mieniu prywatnym mojej babci po babci jej śmierci w 2003 roku podmieniając na 2005 rok i w obecnym czasie podmieniając na nieruchomości mojej babci na jej męża czyli mojego dziadka podmienionego na mojego teścia , aby go oskarżyć za działania kościoła do kradzieży naszego mienia przez lata i podmiany na Bochyńskich, Tarnowskich, przez zamiar morderstwa mojej osoby i mojej córki podstawionej pod moje dane, do podstawienia Jadwigi Kaczyńskiej pod moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską, aby dokonać podmiany na Piórecki podstawiony pod Papieża Franciszka i Józefa Ratzinger praz Jana Pawła II aby dalej dokonać podmiany na służby wywiadu wycierając się rękami rodzin, aby ich zniszczyć przez stosownie kabały babilońskiej.

Z poważaniem:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk; mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s