Pałac w Białaczowie i jego tajemnice

Szanowni Państwo

Komitet im. Lecha Kaczyńskiego wykrył interpretacje IPN jako odpowiedzialność zbiorową Kielczan za Pogrom Kielecki co spowodowało wykorzystanie zaskarżenia męża do kradzieży pieniędzy dla Żydów, którzy przedłożyli swoje listy dłużne na konto mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Zurychu i skazali go w Kielcach SO Kielce IIIK 207/07, aby wytworzyć  tytuł egzekucyjny do ukrycia pieniędzy, które ukradli. Zostaliśmy z mężem otruci w Szwajcarii co wykazuje, ze śmierć  moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich była zaplanowanym morderstwem, którego  motywem była kradzież  pieniędzy z Banku Rezerw Federalnych w USA i UBS AG w Szwajcarii czego dowodem jest zablokowanie nam dostępu do pieniędzy przez pozorowanie śmierci mojej i męża w systemie bankowym do zamiany konta męża w Credit Suisse AG  na charytatywne i mojego w PKO BP SA w Starachowicach celu pobierania pieniędzy przez fałszywy krąg spadkobierców. Podstawiono w tym celu Beatę Idziak pod Beatę Gonsior , aby przejść na ulicy Nad kamiennej w Starachowicach na ulice Gęsią w Miedznej Drewnianej na nieżyjących dziadków męża Jerzego Kaźmierczyk wstawiając pod dane babci Franciszki Kaźmierczyk papieża Franciszka a pod dane Józefa Kaźmierczyk podstawić Joseph Ratzinger , aby takie dane podstawić na Pałac w Białaczowie jako dwóch papieży, którzy zamierzali wykazać DNA panny Zuzanny jako carskiej rodziny co miało zakończyć kabałę.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice 03.04.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska

PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk

PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Sposób finansowania SSE Starachowice jako odszkodowania Żydów
za pogrom kielecki

W 2004 roku po założeniu firmy w Szwajcarii APE UMWELTTECHNIK AG na podstawie APE-Jerzy Kaźmierczyk po czym po uruchomieniu 50,- milionów euro doszło do zawłaszczenia dokumentów i pieniędzy co ukrył przez zaskarżenie Czesław Daleszak o 50,- tysięcy złotych w Prokuraturze Kielce, która wystawiła za mężem list gończy podkładając list gończy ING Bank Śląski przeciw panu Zającowi z NORDKOM SA. Tym sposobem doprowadzono zawłaszczenia pieniędzy przez ING Bank Śląski co zamierzano ukryć przez podstawienie fałszywych spadkobierców jako inwestorów DONBAS do GBC Centrostal Bydgoszcz SA co określił prezes Mieczysław Zamelski jako czyste resortowe pieniądze, gdyż zostały skradzione przez prokuraturę Kielce. Sąd w Toruniu umarzając postępowanie wykazał istnienie listu gończego, który zw rzeczywistości jest fałszywy z 2004 roku w 2017 roku. Sam prokurator Janusz Bielecki z Kielc, który podmienił fakturę na maszynę do pakowania płytek do NORDKOM SA na SOF-ART Sp. z o.o. fabrykę mebli i sam radził, aby wznowić postępowanie SO Kielce IIIK 207/07 , gdzie z premedytacją ukradziono 50,- milionów euro oskarżając przez Czesława Daleszak o 50,- tysięcy złotych co ukryto przez wstawienie wszystkich roszczeń z urzędu w tym alimentów połączonych razem co zamierzano po latach ukryć przez podstawienie Lidii Daleszak żony Czesława Daleszak jako spadkobiercy po moim ojcu Józefie Bochyńskim w sprawie Dz.Kw. 4005/11 i Dz.Kw. 4006/11 co dopełnia rozmiaru oszustwa.

Kradzione pieniądze ukrywano jako roszczenia Żydów wobec odpowiedzialności zbiorowej Kielczan za Pogrom Kielecki co wykazuje, że jest to prowokacja komunistyczna Żydów, aby ukraść pieniądze co jest widoczne w Toruniu, gdzie armia amerykańska zamierzała pobrać pieniądze przez odszkodowania za wypadki drogowe, aby podmienić pod inne rodziny wypłatę ubezpieczeń czyli miała czelność użyć paszportu mojej matki Filomeny Bochyńskiej pod którą zamierzano podstawić Elżbietę Doda do USA pod odciski placów pobrane na Bożena Piórecka w sprawie, którą finalnie wygrałam.

Odpowiedzialność zbiorową zastosował IPN co wykrył Komitet im Lecha Kaczyńskiego. PKO BP SA jako Powszechna Kasa Oszczędności jest podstawiona pod PEKAO SA i Bank Pocztowy SA i podstawiono IMPERATOR ROMANOW pod SOF-ART Sp. z o.o; dorabiano handel książkami telefonicznymi jako praca więźniów jako telemarketer i podmieniono mnie Bożenę na drugie imię Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk. Z tego powodu prokuratura i sąd w Kielcach ma obowiązek zwrócić APE UMWELTTECHNIK AG , bo świadomie ukradli w 2004 roku pieniądze zamierzając nas zamordować i nasze rodziny co spowodowało już śmierć moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich wypłacając pieniądze dla Żydów jako odszkodowania za Pogrom Kielecki, którzy sami zrobili i zamierzali oskarżyć moich teściów.

Wszystkie elementy łączone są przez podstawienie trzech braci Podczaskich z Warszawy pod moją siostrę Beatę Idziak i dwie siostry męża Martę Cybulską i Wiolettę Wiatrowską . Spowodowało to w zależności od sytuacji tworzonych do pobrania pieniędzy wykorzystywanie rożnych osób pozorując jedną. Moją siostrę Beatę Marię Idziak upozorowano za żonę Ryszarda Podczaskiego podstawiając Ryszard Kukliński na USA. Wykorzystano w tym celu dane Ryszarda Kalista , którego upozorowano za męża swojej córki Beaty z domu Kalista pod która podstawiono Beatę Marię Idziak . Natomiast pod jego byłą żonę Marię Kalista podstawiono Lidie Marię Daleszak zamienioną na Marię Bochyńska i podmieniono na fałszywą Marię Maksalon dorobioną z Marii Kołodziejczyk. Natomiast Ryszard Kalista został zamieniony na Wacław Podolski w Krakowie i podstawiony jako Wacław Bochyński na USA pozorując za męża Elżbiety Włodarczyk co jest oszustwem podstawiając dalej Pola Świat łącząc z Natalią NouMiller pod Natalię Ziobro co połączono z panem Żurawskim na Szczecin jako Ariel i połączono z Bazarem w Niemczech jako wjazd terrorystów co połączono z armia amerykańską w Toruniu i obozami CIA w Polsce połączonymi z nazwiskiem Miller co ukryto za Metron-Miller jako Emilii Miller w Szwajcarii co połączono z Emilii Brzezińska w USA, aby ukryć odszkodowania dla Żydów pochodzące z windykacji mojego męża Jerzego Dariusz Kaźmierczyk na kocie w Credit Suisse AG w Zurychu zamienionym na charytatywne pozorując śmierć męża i moją przez nasze otruciu, które przeżyliśmy, gdzie podłożono listy dłużne Żydów jako ich odszkodowania. Takie działanie jest szyderstwem z prawa. Podstawiono Darię Adams na USA pod bajkę Rodzina Adamsów jako więźniów w USA iw stawiono paszport mojej nieżyjącej mamy Filomeny Bochyńskiej jako żyjącej co zamierzano ukryć przez amerykańską armię, która rozbiła się w Toruniu.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s