Elżbieta II herbu Coburg jako eksmisja SO Kielce zamieniona na detronizację królowej.

Brunon Bochynski Michalów 1934

Szanowni Państwo

Doszło do oddanie mienia naszej cesarskiej i książeckiej rodziny na podstawionych osób wykreowanych przez zakon maltański jako fałszywej arystokracji do ukrycia kradzieży kościoła katolickiego. Procederu nie można było powstrzymać, gdyż stal za nim sam papież co powodowało kreowanie fałszywych dokumentów sądach polskich, które służyły do kradzieży mienia. Umorzono postępowania pozostawiając fałszywe dokumenty i linie genealogiczne pozorując naszą  śmierć w systemie bankowym. Podstawiono Lecha Kaczyńskiego i Jarosława Kaczyńskiego pod Lecha i Czecha jako tablice w językach Lecha i Czecha w miejscu , gdzie ponieśli śmierć Stanisław Wigura i Franciszek Żwirko w 1932 roku w Cierlicku w lesie około 0,5 km od Kościelec co podmieniono na Kościelec w Zakopanym i podstawiono dwóch lotników jako katastrofa 11 wrzesień 1932 rok pod 11 września 2001 rok w USA w Nowym Jorku jako dwie wieże podstawiają wszystkich moich dziadków pod papieży jako dwie wieże co oznacza, że mieli zginąć. Obroną jest powiedzenie prawdy. Papieża Franciszka podstawiono na Czechy. Podstawiono Zygmunta Dąbrowskiego jako Zygmunt Piórecki w Kielcach, aby podstawić pod Zygmunta Olszewskiego z Grodna profesora fizyki i podstawiono księżną Kamilę pod Kamila Olszewskiego, aby podstawić wiktorię Olszewską pod wiktorię Kornaszewską i połączyć z matką Józefa Olszewskiego również Wiktorią, aby podstawić Wiktorię Hall-Kornaszewską . W Zaniemniu w kościele Franciszkanów rozpoczęto wydawanie Rycerza Niepokalanej św. Maksymilian Kolbe, gdzie z gotyckiej fary pod wezwaniem NMP fundowanej przez księcia Witolda zostały tylko0 gruzy, gdyż Nikita Chruszczow rozkazał wysadzić gotycka farę w 1962 roku, aby zatrzeć ślady i podstawiono Ewę Mirowską pod księcia Świętopełek -Mirski podstawiając na Mirów na Pińczów pod Cerkiew Prawosławną zamienioną na Kościół Katolicki, który zamyka ludzi w zakładach psychiatrycznych, którzy mają korzenie prawosławne.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice 05.04.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Doszło do wielkiego nietaktu i przekroczenia wszelkiego prawa , gdyż papież Franciszek za życia uśmiercił królową angielską Elżbietę II, którą podstawiono pod moje dane jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk pozorując taką żonę dla mojego męża z Torunia co sędzia nie sprostował , ale dorobił do tego akta psychiatryczne. Dowodem na nietakt jest określenie pary książęcej jako para królewska za życia królowej Elżbiety II co sugeruje próbę jej morderstwa na zlecenie papieża Franciszka do zrobienia działu spadku i podstawienie firm mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk do windykacji w tym APE UMWELTTECHNIK AG w Szwajcarii. Pośpiech papieża Franciszka wynika z faktu umorzenia spraw w Polsce i podstawienia mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk za syna mojej matki Filomeny Jadwigi Bochyńskiej i podmieniając mnie na różne błędy, aby pozorować inne rodziny dla mojej mamy i ojca do ukrycia skradzionych pieniędzy przez Kościół katolicki. Oznacza to również, że uśmiercono w systemie moją córkę podstawioną pod moje dane co oznacza zagrożenie moich dwojga dzieci porwanych do Kościoła Katolickiego co spowodowało równość określaną przez papież Franciszka jako okradanie nas i dzielenie się po równo z tymi, którzy nas niszczą podstawiając na front nasze rodziny , aby wykazać inną rzeczywistość. Celem było pozbawienie nas środków, aby nie obronić rodziny. Jest to działanie faszystowskie kościoła, który nie stosuje nawet swojego własnego prawa czego dowodem jest niszczenie moich dziadków i rodziców po ich śmierci oraz naszych rodzin , aby pozorować, że rodzina carska nie żyje.

Podstawiono księcia Karola pod Karola Wojtyło czyli papieża Jana Pawła II podstawiając moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską pod Magdalenę Kozłowską chrześnice papieża Jana Pawła II pozorując jedną matkę z dwóch ; Agnieszka Kozłowska oraz Agnieszka Kornaszewska z domu Krześniak drugi mąż Janiszewski aby podstawić pod Januszewskich . Następną podmianą jest podstawienie księżnej Kamili pod Kamila Olszewskiego córkę Wiktorię Olszewską pozorowaną na moją wnuczkę podstawiając Bożenę Olszewska jej babcię i Józefa Olszewskiego jej dziadka w miejsce mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego, aby podstawić Wiktorię za dziecko księżnej Kamili do wykazania DNA carskiej rodziny do konta w Credit Suisse AG w Zurychu w Szwajcarii na nazwisko Jerzy Dariusz Kaźmierczyk , które zamieniono na charytatywne i podstawiono moje dane jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk przez zamianę na mężczyznę jako Ko 336/13 w SR Starachowice, aby podstawić królową Elżbietę II jako mężczyznę na konto Jerzy Dariusz Kaźmierczyk w Zurychu. Działanie takie zamierzano ukryć przez umorzenie w spawie pozorując nasza śmierć i jednocześnie wydane i eksmisji SO Kielce ICa 1297/16 z Nad Kamienną 25 na kopercie wpisując Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk , gdyż Waldemar Maksalon pracował dla królowej angielskiej mając moją wnuczkę Zuzannę z kradzieży, która nie ma żadnych praw bo jest wydziedziczona jak wszystkie inne dzieci. Kościół zastosował zasadę,że maż i żona to jedno.

Wszystko miło być ukryte przez podstawienie Hotelu Ester w dzielnicy Krakowa , gdzie byłam z Ewą Eugster-Jakubczyk, gdzie wykazano jedynie Ewę, aby pozorować, że ja nie żyję i podstawić Emilii Miller wnuczkę Ewy Eugster-Jakubczyk pod moja wnuczkę Wiktorię Kornaszewską na dzielnicę żydowską na Kazimierzu, gdzie był książę Karol i podstawiono Kazimierza Banię jako Kugel pod Le Pen oraz Gustawa Schmidt na Białoruś w celu podstawienie wykreowanych w Nieświeżu fałszywych Radziwiłłów łącząc z Hotelem Ester podstawiając Esterę Kowalską i łączą z Esterą z Izraela . Ojciec Estery Kowalskiej jest podstawiony pod Edward Kowalski podstawiony pod Edward Piórecki co oznacza, że Mirosława Kowalska jest podstawiona pod moją wnuczkę, którą zamierzano zabić i podstawić pod dwa małżeństwa Kowalskiej Mirosławy z dwoma Kowalskimi z pierwszego miała córkę Ilonę Kowalską, z drugiego Samuela Kowalskiego i Esterę Kowalską pozorując dwie różne rodziny dorabiając mojej mamie Filomenie Bochyńskiej dzieci z nieprawego łoża i wnuki, których nie było. Muzeum Instrumentów muzycznych mieści się w zamku Szydłowcu siedzibie Radziwiłł, gdzie wykazano ostatnia osobę Sapiehów. Celem jest połączenie pod wojewodę mińskiego Bogdan Sapiehę pod Bogdana Żakiewicz co połączono z Pawłem Cybulskim, aby podstawić Pawła Sapieha z Kodnia oraz Stefana Mazurek, który występował jako brat dziadka podstawiony pod Pawła Stefana Sapiehę pozorując, że miał trzy żony i podstawiono pana Antoniego Romanowskiego , którego nazwisko z Antonim Masalskim znajduje się na tablicy na Holszanach, aby podstawić pod Cmentarz Firlej pod pana Romanowskiego podmieniając rodziny pana Kopeć ze Starachowic, któremu zamordowano rodziców oraz opiekunów Romanowskich i podstawiono panią Bożenę z notariatu pod moje dane na Bożena Piórecka, aby podstawić dorabiane małżeństwa dla Sapiehów i innych.

Działanie papieża Franciszka, księcia Karola i księżnej Kamili jest przekroczeniem prawa nawet zwyczajowego i znieważeniem osoby królewskiej podstawionej pod moją cesarską rodzinę Romanow podmieniając Mariannę Podczaską z domu Dybalską na Mariannę Maksalon w Starachowicach co miało ukryć aresztowanie mnie w swoim domu za włamanie się do cudzego domu.

Oznacza to, że papież Franciszek doprowadził do oszustwa, które doprowadziło do aresztowania mnie we własnym domu, gdyż wytworzył w kościele fałszywe linie genealogiczne i wykorzystano agentów do fabrykowania spraw sądowy do kradzieży pieniędzy podstawiając Czesław Daleszak z Kielc pod księdza Czesława Wilczyńskiego . W Anglii znajdują się cztery pociągi złota jako depozyty złota carskiej rodziny, które zamierzano ukraść jako dział spadku po królowej angielskiej Elżbiecie II za jej życia podstawiając pod wykreowane dane Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk jako błąd w systemie i niezgodność pesel w Polsce i zamiany Elżbiety II na mężczyznę do banku Credit Suisse AG w Zurychu pod konto Jerzy Dariusz Kaźmierczyk.

Papież Franciszek zamierzał ukraść pieniądze wykorzystując żyjącą królową angielską Elżbietę II, którą już uśmiercił w systemie bankowym i podstawił młodsze pokolenie, aby rządziło starszym.

W Polsce umorzono postępowania nie naprawiając fałszywych danych osobowych co spowodowało odmowę zwrotu dla nas mienia carskiego i książęcego naszej rodziny jako SR Starachowice IIKp314/16 co wskazuje, że dorobiono fałszywe dokumenty dla księcia Karola i księżnej Kamili, którzy mieli dokonać kradzieży carskiego mienia i być odpowiedzialni za wymordowanie cesarskiej rodziny jako wymycie rąk przez papieża Franciszki, który zamierzał obciążyć winą innych , aby nie powiedzieć prawdy.

Dorobiono historię w Starachowicach dla Świętopełek Mirski pozorując, że został Mir w ich rękach po 1939 roku a wcześniej był Radziwiłłów tworząc dziś kabałę w Nieświeżu i Mirze na Białorusi prowadząc sprawy w Łodzi do windykacji mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, aby pobrać pieniądze dla fałszywych Radziwiłów na Białorusi współpracujących z Andrzejem Pachowskim w Warszawie, który skarży w Łodzi prawdziwą rodzinę książęcą Radziwiłł potajemnie jako windykacja Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, aby pobrać pieniądze i dorabiane są opinie psychiatryczne potrzebne do kradzieży mienia. Podstawiono Konrada Szmytka pod naszego pełnomocnika Gustawa Schmidt w Szwajcarii, którzy mają żony z Białorusi i wspólne pierwotne nazwisko Schmidt. Zamieniono Konrad Szmytka na Konrad Wiatrowski, aby podstawić pod siostrę męża Wiolettę Wiatrowską pod moje dane Bożena Piórecka z pierwszego małżeństwa pod 20% udziałów w 2002 roku w SOF-ART Sp. z o.o. po czym 100% w 2003 roku , które sprzedałam dla Jerzego Kaźmierczyk jako 97% obecnego męża , którego pierwsza żona Katarzyna Kaźmierczyk z domu Krasuska jest wnuczką księcia Radziwiłł, a nie hrabiego Tarnowskiego jak sfałszował Kościół Katolicki i dorabiał po kilka małżeństw dla moich rodziców i dziadków. Fałszywi Radziwiłłowie współpracują z ambasadą Białorusi w Warszawie co oznacza, że dokonywana jest kradzież w Łodzi za wiedza polskiego rządu przez sąd. Podstawiono Kazimierza Banię pod wojewodę wileńskiego Kazimierza Sapiehę do podmiany historii podstawiając Aleksandra Nowak na Rosję pod Aleksandra Sapiehę biskupa wileńskiego. Zamieniono Ryszarda Kuklińskiego na ojca dominikanina Kuklińskiego, który miał obraz Stanisława Albrechta Radziwiłł podstawionego pod Stanisława Lubomirskiego zamordowanego w Kruszynie w 1932 roku, gdzie ksiądz pobierał dzieła sztuki co opisywano w mediach. Zamieniono Zamek księżniczki Sisi na Węgrzech na premiera Egiptu pana Al Sisi jako dobra współpraca z prezydentem Donald Trump w USA podmieniając na książkę “Sisi prawdziwa księżniczka z plemienia ludożerców” co przez nazwisko Scoot i Schmid połączono z Romanem Polańskim , któremu sędzia Scott odmówił zwolnienia z więzienia w USA w Los Angeles ze sprawy z 1979 roku podmienione na moja córkę. Podstawiono porucznika Bartkowskiego pod Stefana Tureckiego zamieniając na Sebastian Turowski do podmiany jego matki Elżbiety Włodarczyk panny na dane Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk jako błąd systemu pesel w moich danych. Połączono Antoniego kalinowskiego jako nabycie dóbr turczańskich i podstawiono Leszczyńskich, Kowalskich, Grabowskich, Majewskich, Polańskich jak również Radomskich, Judków, Brzozków, Cymbaliścinw jako grono starozakonnych osadników łącząc z Żydami w Turczynie , którzy wyrabiali wełnę sukno i sery. Wstawiono Józefa Nowak jako chłopa Wincentego Witos podstawionego pod Turkę Górną, którą symbolizował chłop w kapeluszu z dużą kosą trzymający w ręku topór podmieniony nad pniem drzewa i podstawiono windykacje komornika Pień Kos, który okradał wraz z komornikiem Nowakiem mienie bez odpisania długu, aby podstawić pod Hortensję jako rodzina Napoleona Bonaparte podstawiona pod Kalinowskich na Turek w 1852 roku. Gminę podstawiono Turkę Średnią symbolizował wół zaprzęgnięty do pługa roli a nad nim oko opatrzności i podstawiono programy ECO. Symbolem Turki Niżnej zwanej także Zwierzyńcem była postać strzelca strzelającego z rusznicy do jelenia uchodzącego do lasu i podstawiono spółki zoo jako zoologiczne łącząc z polowaniem na ludzi. Godłem Turka był herb sas czyli królewski herb podmieniony na szlachtę zagrodowa jak Jaworscy , Blińscy i wstawiono Bartoszewskich jako rodziny burmistrzów. Na koniec podstawiono w Szwajcarii Piotra Eugster za Piotra Idziak w Irlandii pod Piotra Główkę w Starachowicach

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,5558,papiez-franciszek-przyjal-ksiecia-karola.html

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s