Biznes alimentacyjny w kościele

as-6

Szanowni Państwo

Doszło do wykorzystania porwanych moich dzieci z pierwszego małżeństwa podstawionych pod alimenty mojego drugiego męża do pobierania pieniędzy przez Watykan na skradzione dzieci pozorując w systemie naszą śmierć.

zadrwiono sobie z moje rodziny i podstawiono Marię Krasuską z domu Wołek pod Mariannę Maksalon zamienioną na Marię Kołodziejczyk agenta niemieckiego pod którego wstawiono kanclerz Niemiec Angele Merkel, gdyż Niemcy zabrali dokumenty chrztu moje babci i mamy.  Potraktowano Marię  Wołek jako wół ciągnący pług  w Turka Niżna podstawiając pod Bańska Niżna na geotermalne wody pod Zakopanym i Toruń księdza Tadeusza Rydzyk. Wstawiono Sebastiana Turowski syna Elżbiety Włodarczyk panny pod moje dane zamienione na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i wstawione na USA przez tworzone fałszywe sprawy sądowe do podmiany linii pozorując inne linie genealogiczne i dokonując podmiany danych na ul. Nad Kamienną 25 przez podstawienie szeregu osób jako kręgi i wstawienie Sebastiana Dymitra Limanówki syna Jadwigi Limanówka z drugiego małżeństwa z Henrykiem Limanówka podstawiają Dymitra Miedwiediew za ojca Zuzanny Maksalon podmieniając na linie księcia Karola z Anglii i wstawiając Karola Wojtyło , czyli papieża Polaka Jana Pawła II, za króla Wielkiego do podmiany historii świata, usuwając godność ludzi przez trzy P, Próżność Pycha i Pożądanie w wykonaniu kapłanów żądnych zysku.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice 06.04.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Biznes alimentacyjny papieża Franciszka na Annę i Michała rodzeństwa Pióreckich podstawionych pod Marię Krasuską wstawiona pod Katarzynę Kaźmierczyk na Łódź.

Zamierzano wykorzystać paszport mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, dla Marii Krasuskiej w celu podmiany mojego skradzionego syna Michała Pióreckiego dla jej syna Wojciecha Krasuskiego wstawiając pod dane Michał Kulpanowicz, aby ukryć mojej babci dane podstawionej przez SR Starachowice, pod babci matkę Mariannę Maksalon z domu Nowak wstawiając ją jako Maria pod Marię Krasuską pozorując na nieistniejącą Marię Maksalon po czym wstawiono Michała Kulpanowicz jako znaczenie przez kabałę winy kulpa Nowika, jako sposób określenia winy przez Kościół. Z tego powodu podstawiono handel maszynami rolniczymi przez wstawienie Bohdana Żakiewicz i maszyn do produkcji nawozów sztucznych nie odebranych a zapłaconych z naszych pieniędzy, które pan Bohdan Żakiewicz ukradł w USA co wstawiono jako handel przez bank Zygmunta Solorz Żak , jako zmiana Invest Bank SA na PLUS BANK SA do powielenia dla Marii Krasuskiej podstawionej za Marię Maksalon, aby wstawić ją pod moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską podmieniając mnie Bożenę Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk, na córkę obcej osoby Marii Krasuskiej z domu Wołek, pod jej córkę Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuska w celu podstawienia sędziny z Katowic pani Magdalenę Jarczyk z domu Bochyńska zwaną Katarzyną Bochyńską, pod transakcje PLUS BANK SA pod jej ojca Jerzego Bochyńskiego z Katowic podstawionego pod mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego, który nie miał oddanego mienia, ale swoje małe nieruchomości zakupił, a został podstawiony pod swojego teścia czyli hrabiego Jana Tarnowskiego, podstawiając obecnie mojego teścia czyli Jana Kaźmierczyk pierwszego teścia Katarzyny Kaźmierczyk. Podmieniono teścia Jana Kaźmierczyk na Jana Bocheńskiego podstawionego tak przez Urząd Miasta Starachowice na Miedzna Drewnianą 244 powiat Białaczów na pałac województwo Łódzkie jako handel Agro Plus pod Plus Bank i Agro-gospodarstwa podstawiając na Mazurach gospodarstwo Bochyńskiego Juliusza pod Barbarę Majewską i inne ośrodki i inne formy działalności , podstawiając wynajętą naleśnikarni przez Agnieszkę Kowalczyk z domu Lewy w Łodzi, która miała dotacje państwową na ten rodzaj działalności. Doszło do podmiany Agnieszki Kowalczyk z domu Lewy i podmieniając ja na Agnieszkę z domu Krześniak, aby podstawić Wiktorię Kornaszewska moją wnuczkę córkę mojego syna Adama Kornaszewskiego wcześniej Piórecki przy urodzeniu, pod którego podstawiono szereg osób, w tym pana Adama Solak przez SO Kielce pozorując śmierć moją, aby podstawić inne osoby pod moje dane do kradzieży naszego mienia i spółek okradając osobę, która je zakupiła czyli obecnego mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, ale również okradani z naszego mienia rodowego. Ponadto okradana jestem z mienia po moich dziadkach i rodzicach wstawiając alimenty przez państwa Krasuskich jako forma zarobkowania w Ostrowcu Świętokrzyskim na moim mieniu przez Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego kradnąc moje pieniadze rodowe i precjoza Katarzyny II Romanow jako depozyt na koncie w PEKAO SA w Starachowicach i w Ostrowcu Świętokrzyskim jako konto firmowe SOF-ART Sp. z o.o. , którą to spółkę sprzedałam z terenem, dla byłego męża Katarzyny Kaźmierczyk, czyli obecnie mojego męża co podmieniono jako jej zaskarżenie i wstawiono zaskarżenie mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej i taty Józefa Ludwika Bochyńskiego przeciwko byłemu mężowi Dariuszowi Jerzemu Pióreckiemu, które podstawiono pod mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk jako podmiana imion na drugie, podmieniając mnie na dawną jego żonę Katarzynę Kaźmierczyk zamierzając ją i mnie usunąć, aby wstawić jako Katarzyna Bochyńska jako sędzina Magdalena Jarczyk pozorując na byłą żonę mojego męża, którego skazano w SO Toruń IIK 164/11. Skazano mojego męża w Toruniu udając spory i uśmiercając go w systemie bankowym do pobrania pieniędzy pod sędzinę Magdalenę Bochyńską jako Magdalenę Kozłowską podstawioną pod Agnieszkę Kozłowską za Agnieszkę z domu Krześniak matkę mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewski wstawiając drugą synowa Lailę Kornaszewska-Sergejew matkę dwóch bliźniaczek Lili i Lile podstawionych pod księżną Kamilę aby pobrać pieniądze mojej cesarskiej i książęcej rodziny dla księcia Karola udającego Króla oraz pod Karola Wojtyłę jako papieża Jana Pawła II wstawionego pod Katarzynę Kaźmierczyk, wypłacając moje pieniądze z naszego konta przesłana od mojego męża ze Szwajcarii pieniądze zamiast mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmi9erczyk to dla dla mnie obcej osoby Katarzyny Kaźmierczyk przez oszustwa w Łodzi i Warszawie udając , że jest mną i licytując dlatego na fałszywe alimenty moje mienie po moich dziadkach i rodzicach zawłaszczając mieszkanie zakupione z działką i garażem oraz komórką w 2001roku a więc po komunistycznym ustroju prowadząc nadal taki sam sposób niszczenia podstawiono moją babcię i mamę Filomenę Bochyńską pod Marię Krasuską na Ostrowiec Świętokrzyski. W tym celu wstawiono panią Marię Krasuską z domu Wołek pod moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską i wstawiono jej córkę Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuska w miejsce moje kobiety podstawiając mężczyznę pod Michał Piórecki i Anna Maria Piórecka, aby pozorować śmierć moich dzieci i faktycznie planując tego dokonać, aby zrobić dział spadku na królowej Elżbiecie II podstawiając pod moją cesarską rodzinę, której nikt nie zwrócił mienia i podstawiono księcia Karola wstawionego za spadkobierce na mojej rodzinie podstawiając Karola Wojtyłę jako papieża Jana Pawła II wstawianego pod mojego dziadka Franciszka Jan Mazurek czyli hrabiego Jana Tarnowskiego podmieniając na Bogusław Krasuski, którego żonę podstawiono za matkę moich skradzionych dzieci robiąc z nich przestępców oraz wstawiając do sprawy Sądu Okręgowego w Kiecach w mojej wygranej sprawie a cofniętej do Sądu Rejonowego jako IIIK 131/11 oraz powielonej IX K 131/11 zakończoną w wykazując świadków którzy nie przybyli jako przybyłych pana Mariana Budkę podstawionego pod Mariana Pociecha oraz Kazimierza Bania pod Kazimierza Mazur, aby dokonać podmiany rodziny w stawiając jako śmierć na Tworkach, gdzie znalazła się cerkiew później Kościół Katolicki który zaciera ślady po mojej rodzinie której korzenie są z prawosławia.

Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski przesyła roszczenia alimentów do Gminy Białaczów powiat Opoczno co powoduje prowadzenie windykacji w Łodzi na koncie PEKAO BP SA na precjozach carowej Katarzyny II podstawiając dane Katarzyny Kaźmierczyk pod dane Bożena Piórecka i takie dane przysyła PEKAO SA w Starachowicach do Krzysztofa i Teresy Daniszewskich w celu podmiany pod Fundacje APEX-STAR w Katowicach, która roszczenie zamienia na windykacje konta Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu na Parade Platz 8 zamieniając kontro jako charytatywne co powoduje pozorowanie naszej śmierci w Szwajcarii w tym w Banku Watykańskim podkładając fałszywe opinie psychiatryczne, aby przypisać porwane przez kościół dzieci na nazwisko Piórecka/Piórecki jako dzieci Jerzego Dariusza Kaźmierczyk przez Kościół Katolicki, który w tym celu dorobił fałszywe opinie psychiatryczne fałszujące historię Polski. Byliśmy na Misji we Fryburgu, która podlega bezpośrednio pod papieża , a wiec dokonywane oszustwa w pobieraniu alimentów dzieją się za pełna wiedza i zgoda papieża Franciszka, który podmienił mojego syna Adama Kornaszewskiego wcześniej Piórecki na Adam Kaźmierczyk na Łódź pozorując, że nie mam syna, gdyż jego córka Wiktoria z pierwszego małżeństwa jest podstawiona pod obcą rodzinę. Dlatego byłam aresztowana w swoim domu za włamanie się do cudzego domu, gdyż podstawiono dane Katarzyny Kaźmierczyk w moje miejsce zamieniając na sędzinę Magdalenę Jarczyk z Katowic, która miała dostęp do Fundacji APEX-STAR przesłanej przez notariusza do sądu w Katowicach.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s