Dział spadku na koncie Credit Suisse AG w Zurychu jako bitwa o Anglię w UE

Szanowni Państwo

Przesyłamy pismo wyjaśniające sposób posłużenia się danymi osobowymi moich skradzionych dzieci do kościoła po ich urodzeniu co powtórzono i ukradziono moje wnuki jako wcześniaki pozorując ich śmierć przez podłożenie martwych płodów odnosząc się do księcia Karola i księżnej Kamili , którzy pozorowali parę królewska jako dział spadku po królowej Elżbiecie II podstawionej w Polsce pod dane Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk jako roszczenie miliona złotych  nawiązki z Torunia pana Pawła  Krzymowskiego działającego w imieniu sędziów i prokuratorów, który podał się za arystokratę  powołując się na Kościół w Sądzie.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice 06.04.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska

PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk

PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Stworzono fikcję wstawiając akta i podłożono kryminalne sprawy pod moją skradzioną córkę Annę Marię Piórecką podstawioną pod dane jej babci Filomeny Bochyńskiej podstawionej pod dane pierwszej żony mojego męża Katarzyny Kaźmierczyk z domu Krasuska przez wykazanie jej roku urodzenia w fałszywym paszporcie do podmiany rodziny w celu podstawienia pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk przez oszustwo T-Mobile w Kielcach łącząc cztery osoby w jedną jako zmarłe w celu podstawienia danych Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk na konto Jerzego Dariusz Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu zamierzając oskarżyć mojego syna również porwanego do Kościoła Michała Pióreckiego. Posłużono się przepowiedniami Nostradamusa, który odwołał się do daty 1999 roku śmierci mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek czyli hrabiego Jana Tarnowskiego pod którego podstawiono mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego oraz mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk jako jedną osobę księcia Radziwiłł. To samo powielono na kobiety i połączono moją mamę Filomenę Bochyńską z domu Mazurek ze mną Bożeną Bochyńską-Kaźmierczyk i pierwszą żoną mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk czyli Katarzyną Kaźmierczyk wykazując jako jedną osobne księżną Radziwiłł za którą wstawiono porwana moją córkę Annę Marię Piórecką podstawiona pod dane 1% w APE-CH GmbH w Zug w Szwajcarii pod dane Marzena Kuprianowicz ukrywając w Polsce jako 1% na cele charytatywne do Kościoła. Działania takie przeprowadzono przy pomocy Rosji dla Anglii, gdzie ukryte są rezerwy złota carskiej rodziny na trudne czasy. Aby ukryć oszustwo podstawiono moja córkę jako opiekunkę dla starszych osób jako pielęgniarka z Polski.

W systemie bankowym kontynuowano Bitwę o Londyn jako próbę zajęcia Anglii przez Niemcy w celu prania kradzionych pieniędzy jako gry wojenne. Anglia zdążyła wyjść z UE zanim papież Franciszek i Benedykt XVI nie zajęli jej jako kontynuacja działań Hermanna Wilhelma Göring podstawionego pod Zakłady Starachowickie jako Hermann Göring Werke podstawiając Windsor w celu ukryci niemieckiego pochodzenia królowej Elżbiety II w czasie wojny jako Coburg.

Papież Franciszek zdetronizował królową Elżbietę , aby zrobić dział spadku dla księcia Karola podstawionego pod Jana Pawła II i dokonano podmiany Kruszyny koło Częstochowy na Kruszynę koło Włocławka kradnąc firmę IMPERATOR ROMANOW przez Kościół, ukrywając kradzione pieniądze w Anglii jako lotnisko w Kruszynie koło Włocławka.

Obecne działania policji udowadniają, że posłużono się paszportem mojej mamy Filomeny Bochyńskiej w celu podstawienia w Szwajcarii pani Marzeny Kuprianowicz, która, miała 1% udziałów jako Szwajcarka w spółce męża APE-CH GmbH co podmieniono na Marzenę Kaźmierczak w Łodzi pod Firmę Ubezpieczeniową A`Egon podstawionego pod Karol Scheibler w Łodzi w rzeczywistości Schreiber pisarz cara Mikołaja II Romanow. Pod 1% w APE-CH GmbH wstawiony został później pan Dieter Duppenbekecker brat przyrodni pana Bohdana Żakiewicz. Działania powyższe prowadzą do wniosku, że tworzono sprawy spadkowe po mnie i mężu Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk pobierając carskie depozyty dla Kościoła jako 1% podstawiając moją skradzioną córkę Annę Marię Piórecką i Michała Pióreckiego podstawionego za brata Marzeny Kuprianowicz pozorując spadkobiercę i podstawiając poszukiwanych przez policję Kulpanowski Michał , aby podstawić numery paszportu mamy , które złożyłam do sądu w Toruniu IIK 164/11 pod inne dane osobowe w celu wstawienia 13 październik 1969 rok czyli pod rok urodzenia Katarzyny Kaźmierczyk a datę 13 październik urzędową datę urodzin mojej mamy Filomeny Bochyńskiej z domu Mazurek z 1937 roku co oznacza podstawienie Magdaleny Jarczyk z Katowic pod moją mamę Filomenę Bochyńską podstawiając działkę 85 pod 29 i podstawiając telegram policji 185 jako poszukiwanie osoby, która nabyła maszyny rolnicze zamierzając podstawić pod Konrada Wiatrowskiego , który nie ma nic z tym wspólnego a jest mężem siostry męża. Oznacza to podstawienie Magdaleny Jarczyk pod dane Wiolety Wiatrowskiej i handel maszynami przez Łódź jako szkoła rolnicza podstawić pana Mieczysława Pawlak i jego córkę Annę Pawlak w USA pod Annę Pachowską zamienioną na Krystynę na Belgię pod Krystynę Olchanowską, aby podstawić jej rodziców Czesława i Jadwigę Chaniewskich pod moich rodziców Józefa i Filomenę Bochyńskich jako program Plus i Bank Plus SA.

Podstawiono Marzenę Kaźmierczak wykorzystując dane jako ubezpieczalnia w Łodzi i podstawiono Marzenę Łuczak i jej brata Myszka oraz Marzenę Jasztal z domu Główka podstawioną pod Marzenę Jamamoto z domu Bargiel córkę policjanta ze Starachowic później Warszawa co połączono z Japonią , gdzie jest krew określana jako cara w rzeczywistości mojego syna Michała Pióreckiego , który się skaleczył mieczem samurajskim i podstawiono przybranego jego ojca, który sprzedał patent na maszynę tkacką do tkania powietrzem do Japonii co zamierzano podmienić na maszyny rolnicze planując aresztować mojego syna, aby podstawić pod listy gończe wytworzone na Michała w celu pobrania pieniędzy przez kościół dla księży przez podstawienie księcia Karola jako spadkobiercy po moim ojcu i dziadku zamieniając na Jan Paweł II podstawiony pod Franciszek Jan Mazurek. Maszyny rolnicze miały się odnieść do broni i handlu produktami rolnymi w tym piwem podstawiając zielona mila co miało być połączeniem paliw, sklepów, rolnictwa oraz filmu Zielona Mila jako zabicie czarnoskórego jako wyrok śmierci za zabójstwo dokonane przez ogrodnika na bliźniaczkach co oznacza, że zamierzano zabić uznane za zmarłe , ale żyjące Lili i Lile siostry Kornaszewskie przez zgodę papieża Franciszka oraz księcia Karola i księżnej Kamili pod które podstawiono moje wnuki jako owoce i płody rolne.

Połączono moją mamę Filomenę Bochyńską podstawioną pod jej babcię Katarzynę Krakowiak czyli księżną Katarzynę Radziwiłł z Katarzyną Kaźmierczyk z domu Krasuska wnuczką księcia Radziwiłł i moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i podstawiono za nas sędzinę Magdalenę Jarczyk z Katowic , którą nazywano Katarzyną. Podstawiono Edward Kowalski pod Edward Janikowski, a Mieczysław Pawlak pod konstruktora fotografika Mieczysława Kowalskiego. Wykorzystano nieżyjącego jako kawaler Tadeusza Maksalon i podstawiono cztery małżeństwa dla matki księdza Tadeusza Rydzyk co spowodowało śmierć młodego człowieka o nazwisku Banach , którego części pobrano , aby ksiądz pozorował spadkobiercę na fabryce FSC STAR SA wstawiając Jarosława Kaczyńskiego zamiast mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego. W tym celu podstawiono dyrektora naczelnego Tadeusza Banach do czego było potrzebne podstawienie części ciała zmarłego człowieka w celu podstawienia księdza Tadeusza Rydzyk matki, który podmienił moje dane osobowe w petycji Przestańcie Szkodzić Polsce i wykorzystał dane mojej mamy do podstawienia na Szwajcarię pod Marzenę Kuprianowicz jako 1% podatku charytatywnego na rzecz instytucji jako Agro Plus wykorzystując moje dane na Bożena Piórecka w tej samej firmie jako wiceprezes w APE-CH GmbH w Zug w Szwajcarii, aby podstawić córkę W. Putin z Anną Marią Piórecką jako Zuzanna Maksalon w Starachowicach skradzioną mojej córce Annie Marii Pióreckiej i podstawiono bliźniaczki mojego syna Adama.

Z analizy faktów wynika, że został użyte numery paszportu mamy Filomeny Bochyńskiej przez Pawła Krzymowskiego, Bohdana Żakiewicz, którzy zaskarżył męża w SO Toruń IIK 164/11 oraz zażądał milion złotych nawiązki w SO Toruń IIK 467/15 wykorzystując dokumenty ze strony www.rodzinaromanow.wordpress.com , którą wyłączono, aby ukryć wykorzystanie danych moich rodziców do zakupu maszyn rolniczych pod Agro Plus żądając na fałszywe dane miliona nawiązki i takie dane wykazał również Waldemar Maksalon który użył mojego i męża pełnomocnictwa dla Piotra Waydel i Bohdan Żakiewicz do uruchomienia do Marmoroc-Polska Sp. z o.o 24,- miliardów euro na finansowanie projektów inwestycyjnych i podstawiono pod sprawy Waldemara Maksalon jak zniesienie współwłasności przerobione na dział spadku w celu ukrycia kradzieży 24,- miliardów euro dorabiając akta psychiatryczne do ukrycia powielonych tożsamości podmieniając rodziny. Wincentego Witos podstawiono jako syna Wojciecha i Katarzyny podstawiając Wojciecha Idziak i Katarzynę Bochyńską czyli sędzinę Magdalenę Jarczyk w Katowicach.

Robiono działy spadku w Szwajcarii na APE-CH GmbH , gdzie podstawiono 1% dla kościoła pobierając pieniądze z konta Jerzy Dariusz Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu a za mnie podstawiono Marzenę Kuprianowicz , aby pobrać pieniądze przez kościół na moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską podstawioną pod mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego na konto mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG i wstawiono rachunki Bohdana Żakiewicz na maszyny do produkcji nawozu Bohdans i nawozów sztucznych w tym na zakup Azoty Tarnów SA i Azoty Puławy SA tworząc list gończy przeciwko nam jako właścicielowi środków, które okradają. Paszport mojej mamy i taty został wykazany w SO Toruń IIK 164/11 co oznacza, że został użyty przez Pawła Krzymowskiego, który podmienił mnie na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i zażądał miliona nawiązki podstawiając królową Elżbietę II po której zrobiono dział spadku jako 1/2 dla księcia Karola i Karola Wojtyły za którego wstawiono papieża Franciszka jako równy podział na konto Jerzego Dariusza Kaźmierczyk zamienione na charytatywne w Credit Suisse AG w Zurychu pozorując moją i męża śmierć w systemie bankowym co jest pozorowane przez prokuraturę i sąd w Starachowicach jako IIKp314/16 odmowa zwrotu mienia naszej cesarskiej i książęcej rodziny wydanej obcym osobom w tym spółek męża zawłaszczonych przez komornika na windykacje , które nie są odpisywane po pobraniu pieniędzy.

Podstawiono sprawę sądową na Tarnów pod sprawy Witosa córkę Julię Masiową oraz żonę Katarzynę podstawiając Katarzynę Jarczyk pod zajęte rzeczy przez uwzględnienie Trybunału Sądowego w Tarnowie oddalającego pretensje skarbu skazując na zapłacenie kosztów sądowych , które podstawiono w Starachowicach, Kielcach i Toruniu a spółka rolniczo-przemysłowa w Wierzchosławicach została podstawiona pod mienie Radziwiłłów rozgrabione przez Skarb Państwa i podstawiono maszyny rolnicze jako Argo Plus na Tarnów.

Podstawiono w kwietniu 1939 roku wiezienie w Siedlcach jako doprowadzenie o godzinie 22 więźnia Wincentego Witosa do naczelnika więzienia st. komisarz Stanisław Łuczak i podstawiono Marzenę Łuczak ze Starachowic oraz Mariusza Kołodzińskiego z Siedlec podstawionego pod zmarłego Mariusza Słodkiewicz w Starachowicach, który zabił psa. Podstawiono 500 złotych Julii Masiowej z Zakopanego 11.12.1940 roku wystawiony przez SS Obersturmfuhrer pod karę w SO Kielce IIIK 207/07 podmieniając kwotę 10.500,- PLN na 500,- PLN i podstawiono Katarzynę Kumek i Dariusza Dąbrowskiego podstawionego pod Dariusz Piórecki i Katarzynę Kaźmierczak do podmiany na Nowak przez sklep PIK w Zakopanym oraz Kraków jako distrikt Krakau.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s