Zamiana posłów w sejmie przez sąd w Krakowie na spadkobierców carskiego mienia.

Brunon Bochynski Michalów 1934

Starachowice 06.04.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Akcja wywiadu Brunon Bochyński jako Brunon Kwiecień
Finansowanie Agencji Rozwoju Regionalnego

Doszło do podmiany mojego dziadka Brunona Mariana Bochyńskiego na Jerzego Brunona Bochyńskiego usuwając z istnienia mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego, który w rzeczywistości był jedynym synem Brunona Mariann Bochyńskiego prawdziwe dane Aleksy Romanow. Spowodowało to podstawienie służb i Sylwestra Kwietnia ze Starachowic , który kreował swoich spadkobierców po moim dziadku wstawił pod mojego dziadka Brunona Kwiecień na Kraków , aby podstawić sprawę wysadzenia sejmu pod fałszywych spadkobierców w sejmie czyli posłów jak Jarosław Kaczyński, Konstanty Radziwiłł, Piotr Gliński i inni . Przejściem miało być podstawienie pod sprawę SO Kielce IXKa 280/12 po nas spadkobierców czyli zamiar zabicia nas i naszych rodzin , gdyż je podmieniono przez oszustwa Waldemara Maksalon., który pracował dla Sylwestra Kwiecień wykorzystując tłumacza o nazwisku Kwiecień w Tarnowie. Do sprawy SO Toruń IIK 164/11 zostają włączona fabrykowane dokumenty w wyniku przesunięta z SO Kielce IXKa 280/12 zamkniętej i wygranej sprawie prawomocnym wyrokiem do instancji niższej po latach czyli do sprawy odwołania jako SR Kiece IIIK131/11 i SR Kielce IXK131/11, gdzie podłożono fałszywe akta o śmierci moich dzieci i podłożono razem z aktami dorobionymi dla dzieci mojego męża z pierwszych naszych małżeństw, dla których również dorabiano akta psychiatryczne i podstawiono Kraków na Tworki, aby podstawić utopionego mężczyznę pod numery paszportu mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, gdzie wstawiono Michała Kulpanowicz, aby wstawić rok urodzenia 1979 jako rok urodzenia Katarzyny Kaźmierczyk byłej żony mojego męża natomiast dzień i miesiąc 13 październik datę urzędową urodzenia moje mamy Filomeny Bochyńskiej z 1937 roku, czyli podmiana kobiety na mężczyznę, gdyż pobrano pieniądze przez Sąd w Starachowice jako depozyt miliard sto milionów euro pozorując innych spadkobierców i usuwając mnie z istnienia oraz mojego męża skarżąc 13 lat w jednej sprawie już zakończonej i ponownie wystawiając list gończy ujawniony przez sędziego Wojciech Pruss w SO Toruń IIK 33/17 , którego miejsca wystawienia nie ustalono. Powodem jest podstawienie mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej w miejsce Marii Krasuskiej z domu Wołek i jej brata Lecha Wołek, który zmienił nazwisko na Wolski podstawiono jako Lecha Kaczyński i upozorowano za brata mojej mamy Filomeny Bochyńskiej pod prawdziwymi dany hrabina Maria Tarnowska. W tym celu zamieniono mojej babci matkę Mariannę Maksalon z domu Nowak na Marię Maksalon i podmieniono drugą prababcię Mariannę Podczaską z domu Dybalska z Warszawy na Marcjannę Podczaską, aby usunąć faktyczny ślad po rodzinie i podstawić Lecha Pilarskiego pod Lecha Kaczyńskiego w miejsce Lecha Wołek oraz pod Ewę Wolską podstawić mecenas Ewę Piróg-Wolską pozorując za siostrę Lecha Kaczyńskiego wprowadzając faktyczną siostrę Lecha Kaczyńskiego na mienie książąt Radziwiłł koło Staszowa i podstawiono pod Janice Nowak-Piróg jako usuniecie pierwotnej linii , gdzie schroniła się moja rodzina. Podstawiono Lech Wałęsa i jego żonę Danuta Wałęsa pod Danutę Grabowska na Białystok i podmieniono na Danuta Gibalska . Następnie podmieniono Ewę Kaźmierczyk pod Michała Kulpanowicz podstawiając pod rok urodzenia jej matki Katarzyny Kaźmierczyk i wstawiono Ewę Idziak.

Podstawiono Plus Bank SA jako INs 554/16 pod Argo Plus jako zakup maszyn rolniczych przez Michała Kulpanowicz wstawionego według policji na numeru paszportu mojej mamy Filomeny Bochyńskiej podmieniając na Marię Krasuską z domu Wołek tworząc wielokrotne sprawy w celu wstawienia Jarosława Kaczyńskiego i Ewy Piróg-Wolskie oraz Lecha Pilarskiego pod milion nawiązki w celu pobrania pieniędzy przez dane Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk jako błąd systemu wstawiony do USA pozbawiając mnie mienia, aby to ukryć jednocześnie naliczając podatki, aby tworzyć windykacje. Wyprane pieniądze miały być przez zakup rakiet w Izraelu przez wstawienie zamachu na Sejm przez Brunon Kwiecień jako akcja wywiadu, która miała zamienić posłów na spadkobierców carskiej rodziny, którą zamierzano wymordować i wstawić posłów RP, którzy świadomie w tym uczestniczyli prowadząc potajemnie różne osoby i tworząc działy spadku przez uśmiercanie w systemie przybierając arystokratyczne nazwiska.

Posłowie uczestniczyli w próbie morderstwa naszej carskiej i książęcej rodziny i doprowadzili do śmierci niewinnych moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich, zamierzając przez podmianę spraw Brunona Kwiecień w Krakowie podstawionych tajnie pod SO Kielce IXKa 280/12 dotycząca SOF-ART Sp. z o.o. . Aby ukryć oszustwo podstawiono ba spółkę SOF-ART Sp. z o.o przez Urząd Pracy byłego męża Dariusz Piórecki i drugą jego żonę Ewę Kornaszewską jako byłą sekretarkę Urzędu Skarbowego w celu zamiany posłów pochodzenia żydowskiego na arystokratów właścicieli zawłaszczonego Skarbu Państwa czyli carskiego mienia, gdzie są udziały mojego dziadka Brunona Bochyńskiego w Skarbie Państwa, który zlikwidowano 1.01.2017 roku.

Z tego powodu wykreowana list gończy za Jerzy Dariuszem Kaźmierczyk. którego sędzia Wojciech Prus nie potrafił zlokalizować listu gończego w sprawie SO Toruń IIK 33/17, gdyż podmieniono rodziny i list dotyczy pana Zająca wykreowany przez ING Bank Śląski, którego fakturę z NORDKOM SA podstawiono pod SOF-ART Sp. z o.o. dlatego połączono z MARMOROC-POLSKA Sp.. z o.o. i wstawiono jako windykacja depozytów carskich ukrywając , że maż zakupił firmę MARMOROC-POLSKA Sp.. z o.o i nie jest związany z byłymi właścicielami, których wstawiono bezprawnie na moją firmę SOF-ART Sp. z o.o. co jest dowodem podstawienia Ireneusza Wasilonek pod żyranta Ireneusza Utnickiego dla SOF-ART Sp. z o.o do PFRON w celu podstawienia Brunona Kwiecień na Zakłady Starachowickie do ukrycia reaktywacji Rudy Malenieckiej na fałszywych spadkobierców i ukrycia posłów za spadkobierców carskiego mienia zamierzając nas potajemnie wymordować przez sprawę w Krakowie pana Brunona Kwiecień, która jest teatrem służb wywiadu zamierzając ukryć skradzione pieniądze przez Jarosława Kaczyńskiego i jego rodzinę , który nie zamierza się wycofać i chce nas wymordować, gdyż został wstawiony jako spadkobierca po jego bracie podstawiając Lecha Wołek obecnie Lech Wolski pod mienie książąt Radziwiłł wstawione na carskie mienie. Dokumenty fabrykowano w Urzędzie Miasta Starachowice i przekazano bezpośrednio do Prokuratury w Krakowie co połączono z Tarnowem podstawiając dane Wincenty Witos pod Wincenty Rawicz Jasiewicz zamieniając na Józef Nowak wstawiając szefa bezpieki oraz komornika Nowak , który udaje, że był mężem mojej mamy Filomeny Bochyńskiej zamieniając ją na chrzestną Filomenę Nowak. Dowodem na to jest odmowa zwrotu carskiego i książęcego mienia SR Starachowice IIKp314/16 jak również zawłaszczonego mienia spółek męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk oraz kradzież mojej firmy IMPERATOR ROMANOW tworząc w sądach niezgodność pesel. Sejm polski zamierzał wprowadzić NWO polegające na kradzieży mienia mojej cesarskiej rodziny przez posłów, którzy udają arystokratów razem z dostojnikami kościelnymi, którzy nie zamierzali wycofać się i dążyli do morderstwa czego przykładem jest Jarosław Kaczyński, który zawłaszczył mienie książęce mojej rodziny i manipulował instytucjami państwowymi w celu ukrycia kradzieży skazując męża przez 13 lat, aby wytworzyć roszczenie do banku Credit Suisse AG w Zurychu i Banku Rezerw Federalnych w USA na dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk podmieniając mnie na mężczyznę w celu podstawienia na konto męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Szwajcarii.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s