Kreowanie sprawy o gwałt w Gdańsku jako 33 stopień masonerii zamieniony na numer mapy 33 w Starachowicach zwrotu lasów z fabryki dziadka do lasów dziadka jako WTZ wojskowe tereny zbrojeniowe

Brunon Bochynski Michalów 1934

Starachowice 10.04.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Zamiana kolizji w Oświęcimiu do wykorzystania gwałtu mojej córki Anny Marii Pióreckiej pod którą podstawiono premier Beatę Szydło.

Doszło medialnej manifestacji wykazania Żydów udających działania mojej arystokratycznej rodziny w obronie Polski. Z tego powodu pokazano Żyda na krześle, gdzie widoczny był Rosyjski Orzeł bez dwóch głów jako pokazanie zamiaru Żydów, którzy przybrali polskie nazwiska i zamienili Polaków na gojów według tajnej organizacji Adolfa Hitlera Nowi Temple Order i Thule, gdzie Polacy są traktowani jako małpoludy co obecnie próbowano ukryć przez podstawienie Żydów.

Małpoludy według encyklopedii Białych Plam w haśle hitleryzm są przeznaczone do zabijania jako oczyszczanie narodu Niemieckiego. Powoduje to kontynuacje polityki Adolfa Hitlera połączonej z Józefem Stalinem , którego podstawiono pod mojego ojca. Następnym podstawieniem jest podstawienie Leonida Breżniew jako Lonia Breżniew i podstawiono Leokadii Kowalczyk z domu Śledzik podstawiając Dariusz Jęderko i Wiolettę Jęderko z domu Śledź na Oświęcim podstawiając im moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską córkę mojego syna Adam Kornaszewskiego i Agnieszki z domu Krześniak podstawionej pod Agnieszkę Kowalczyk z Łodzi jako centrum wywiadu połączone z Krakowem. Zamierzano zabić moją wnuczkę , aby podstawić Bohdana Żakiewicz udającego Bochyńskiego. Zamieniono córkę mojego syna pod akta gwałciciela przygotowane do pobrania pieniędzy pozorując gwałt i podstawiono Edytę Maksalon , która ma dziecko zgwałconej mojej córki Anny Marii Pióreckiej przez prezydenta Rosji W. Putin podmieniając na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk do kradzieży mienia przez Sąd w Kiecach w Sądzie w Toruniu podmieniając w 1999 roku 16 lipca mojego ojca przez STBS „Wspólny Dom” Sp. z o.o. Starachowice Majówka 21A przy rozliczaniu wody jako zarządca podmieniając adres na Bohaterów Westerplatte 11 i wstawiono tylko mojego tatę Józefa Bochyńskiego w piśmie numer ewidencyjny 110106076 numer budynku 25610 i podstawiono Mariusz Klusek za którego wstawiono Mariusz Kołodzińskiego , aby pozorować pracownika SOF-ART Sp. z o.o.

Spowodowało to próbę zagrabienia moich nieruchomości i ukrycia przez dorabiane sprawy w 2016 roku , który deklarował do Torunia za zwolnienie męża z długu. Dokumenty w SO Toruń IIK 164/11 ukryto, a męża skazano , gdyż dorobiono potajemnie gwałt na Edycie Maksalon , aby pobrać pieniądze z męża weksli PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i akredytyw kryjąc to dorabianiem fałszywych opinii psychiatrycznych jako człowiek niebezpieczny gwałciciel i ukryto, że jestem jego żoną podmieniając mnie na Elżbietę zamierzając podstawić Paweł Kwiecień pracownika SOF-ART Sp. z o.o pod Paweł Kaźmierczyk i Paweł Idziak skarżąc Brunon Kwiecień w Krakowie , aby pozorować za ich dziadka jako akcja wywiadu celowa. W tym celu podstawiono Mirosław Gąsiorowski pracownika SOF-ART Sp. z o.o pod pana Gąsiorowskiego z ART -B co dowodzi przestępstwa rządu, który studiował oscylator na Fundację APEX-STAR , aby ją okradać przez Urząd Skarbowy w Starachowicach na dane wstawiając Marka Lesiak na 20% wykorzystując unieważniony dokument na 20 % dla Marka Katzer , który podstawił Katarzynę Katzer pod Katarzynę Kaźmierczyk za którą wstawiono Beatę Idziak za która wstawiono premier Beatę Szydło co ukryto przez podstawienie Jana Śledzik pod Janusz Rakowski na Dolne Starachowice pod dom Rakowskiego , którego połączono z Janem Kasprzyk , którego połączono z kierowcą Arkadiuszem Kasprzyk zamienionym na Arkadiusza Durlej podstawiając Arkadiusz Słodkiewicz. Podmieniono 50% dofinansowania PFRON podstawiając pod kredyt na 50% drugą część na samochód numer umowy 2001-3194, który podstawiono na Kraków pozorując, że zginęłam w wypadku w Suchedniowie, gdzie nikt nie zginął nawet kierowca malucha , który zajechał drogę co podstawiono Adama Pióreckiego pod Sebastiana K. na Oświęcim. Spowodowało to oszustwo w sądzie SO Toruń IIK 164/11 sędziego Wojciecha Pruss , który aby to ukryć za eksperta wziął studentkę z Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie imienia Łazarskiego panią Edytę Zyśk i podstawioną pod mojego syna Adama , który studiował na uczelni w Warszawie jako Adam Piórecki, których nie skończył i wyjechał do Irlandii i zmienił nazwisko na Adam Kornaszewski. Podstawiono za mojego syna Adama Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski w Ostrowcu Świętokrzyskim Adama Kaźmierczyk i upozorowano gwałt na Edycie Maksalon w celu ukrycia pobrania przez nią pieniędzy z mojego konta na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w PKO BP SA zamieniając mnie kobietę na mężczyznę przez Ko 336/13 przez prokuraturę Starachowice co wykazał sąd , gdyż moje konto zasilone zostało z konta mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Szwajcarii przez pełnomocnika, który uruchomił pieniądze z konta mojego dziadka Brunona Bochyńskiego pod które podstawiono Bruno Kwiecień, a sejm pobrał pieniądze jako odszkodowanie przez sprawę w Krakowie kryjąc wszystko podstawieniem akt psychiatrycznych na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach w podstawienia Romana Polańskiego , gdyż dziadek w wojsku były wykazany jako Roman.

Spowodowało to podstawienie mojej córki Anny Marii Pióreckiej oraz siostry męża Marty Cybulskiej pod Martę Kaczyńską , a drugiej siostry Wioletty Wiatrowskiej pod Wiolettę Jęderko za które wstawiono Edytę Maksalon jako Elżbietę Maksalon w celu oskarżenia o gwałt co miało być finalizacją przez sprawie odwołania do SO Toruń IIK 33/17 w Gdańsku , gdzie zamierzano podstawić wszystkie dzieci i alimenty jako gwałt w celu pobrania pieniędzy i ukrycia tego przez dorobienie regencji przez Stanisława i Janinę Pikul oraz Hannę i Jana Kasprzyk w Łebieńcu koło Łeby.

Miało to spowodować zawłaszczenie mienia prawdziwej carskiej rodziny przez zamianę sygnatury sprawy w Toruniu na numer mamy 33 zwrotu części terenów fabryki dla lasów państwowych w Starachowicach w sytuacji , gdzie fabryka i lasy należały do mojego dziadka i oskarżenia niewinnej osoby mojego męża pod gwałty wstawiając czarny tulipan i 30 dzieci jako symbol czarnej flagi Tajnej Organizacji Nowi Templi Order, którzy budują w Jerozolimie Świątynię Salomona z ludzi na Świecie, gdzie zasiąść miał Antychryst promowany przez Żydów, którzy nie uznają przyjścia Jezusa Chrystusa a wchodząc do Kościołów tworzą kabałę mordując ludzi przez powtarzanie zdarzeń w celu zamiany historii. Miało to spowodować upozorowanie na ortodoksyjnych Żydów, którzy pozorując stosowanie ortodoksji jako przerzucenie winy ojców na dzieci mimo, że Jezus Chrystus rozbroił władze i zwierzchności i wystawił je na pośmiewisko,

Zamierzano udaremnić znaczenie męki Jezusa Chrystusa i jego zwycięstwo , aby podstawić jedynie krzyż jako cierpienie jako symbol hańby. Jezus Chrystus wziął na siebie nasze grzechy i zapis dłużny został skreślony co powoduje , że każdy może z tego skorzystać , gdyż Jezus umarł za wszystkich ludzi i wykazał drogę miłości.

Podstawiono meta politykę jako filozofię tworzona przez Hoene Wroński Józef Maria właściwie Józef Hoene urodziny 24.08.1776 rok w Wolsztynie zmarły 9.08.1853 w Neuilly pod Paryżem , który został podstawiony pod Jana Wrońskiego pracownika , który jest z rodziny Wrońskich wstawionych na mienie mojego dziadka i prawdopodobnie został zabity. Wroński był po Bednarskim mężem Michaliny z Turkiettich , której mężem został Ernest Radomski, który jako wojsko został wpisany jako Ernest Bochyński i zastrzelony w 1934 roku podstawiając Barbarę Blida pod miasto Blida , aby połączyć Katowicami jako Aleksis w celu wstawienia Aleksego Romanow mojego dziadka co połączono z wizytą ABW na Bohaterów Westerplatte 1/1 . gdzie nie wykazania moje mamy właściciela Filomeny Bochyńskiej, aby wprowadzić przez teorię Kanta sędzinę Barbarę Bochyńską z Katowic i system ekonomiczno przemysłowy Adama Schmidt, który doprowadził do powstania kreatywnej księgowości co ukryto przez wpisanie mojego męża Jerzego Dariuszu Kaźmierczyk na Bohaterów Westerplatte 1/1 w 2006 toku w celu wstawienia Beaty Marii Idziak za jego żonę i spadkobiercę w Katowicach w celu ukrycia kradzionych pieniędzy w Urzędzie Skarbowym w Katowicach i podstawienia moich dwoje porwanych dzieci do Kościoła jako alimenty na koncie mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu pozorując gwałty w celu wstawienia papieża Benedykta XVI a obecnie papieża Franciszka do obrotu pieniędzmi w Zurychu co powoduje unieruchomienie wszelkich działań i możliwości zarobkowania pozbawiając nas mienia przez działania papieża Franciszka, który pozoruje, że my nie żyjemy. Działanie papieża Franciszka prowadziło do wprowadzenia W. Putin oraz Marii Woroncowej jako wojska podstawionej pod Edytę Maksalon za spadkobiercę podstawiona pod Beatę Idziak za która wstawiono premier Beatę Szydło za którą wstawiono Marię Woroncową jako Putin , która miała zostać wprowadzona na konto Jerzy Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu oraz Piotra Glińskiego podstawionego pod Piotra Idziak do podmiany historii cara Piotra III czuli Pitra von Hollstein-Gottorp męża Katarzyny von Serbst przez Watykan , który oddał mienie moich rodziców dla komunistów pozorując w Gdańsku zaskarżenie Marii Woroncowej o gwałt przeciw mojemu mężowi Jerzemu Dariuszowi Kaźmierczyk, gdyż DNA Marii Putin będzie zbieżne z DNA Zuzanny Maksalon córki W. Putin pozorując, że carowa Katarzyna II miała dzieci z Wielkim Kanclerzem Woroncowem, co jest oszustwem kreowanym jako „Klejnoty carowej Katarzyny” jako film pornograficzny podstawiając wojsko pod precjoza carskie.

Dalszą podmianą była zamian w sprawie SO Toruń IIK 33/17 jako zażalenie w Gdański w Sądzie Apelacyjnym jako zamiana męża Jerzego Dariusz Kaźmierczyk na W, Putin wykazując DNA Zuzanny zbieżne w linii Radziwiłł z DNA Katarzyny Kaźmierczyk podstawiając za nią Marię Woroncową, za którą wstawiono Kanclerz Niemiec Angelę Merkel w w celu upozorowania za matkę Zuzanny skarżącej za gwałt W. Putin w celu pobrania alimentów z konta w Credit Suisse AG w Zurychu w Szwajcarii na nazwisko Jerzy Dariusz Kaźmierczyk.

Podstawiono moją córkę Annę Marię Piórecką pod Marka Kleina w Niemczech zamienionego na Marka Lesiak w Katowicach, któremu podstawiono dokumenty gwałtu mojej córki i podstawiono mojego męża Jerzego Dariusz Kaźmierczyk, aby to ukryć . Skazano męża w SO Toruń IIK 164/11 zamieniono mnie żonę na Elżbietę, żebym nie mogła go odwiedzić planując jego morderstwo oraz w aktach wykazano mojego ojca na inną osobę jako nie arystokratę co miało spowodować moją eksmisje z domu i morderstwo przez sędziego Wojciecha Pruss i każdego prokuratora i adwokata , którzy w tym brali udział. Podstawienie miało nastąpić przez podmianę Małgorzaty Idziak na siostrę Piotra Idziak ma kuzynkę Małgorzatę Idziak mieszkającą na ulicę Kościuszko w Katowicach co połączono historię Wyszkowa pod niemiecką jednostkę wojskową Pułk Strzelców w Piechoty, gdzie nie było koszar, a jednostka zajęła dwupiętrowy gmach szkoły powszechnej u zbiegu ulic Kościuszki i Długiej obok Huty Szklanej i podstawiono Piotr Bukat i Euroglass SA następnie połączono z zajętymi przez wojsko willami i domkami letniskowymi w Rybienko Leśne po drugiej stronie Bugu.

Wstawiono Niemców do Willi felczera Franciszka Pawlaka w Rybienku Leśnym podstawiając za Franciszka Bochyńskiego mojego pradziadka połączone z Kleina jako plan SS zwany Klina-Amerika co zostało połączone spalenie Wyszkowa jako pogorzelców, którzy koczowali w willach Rybienka i podmieniono teren Kluczkowic jako podział wstawiając Pogorzelec, aby wstawić akta Niemców w tym podmiana pod sanatorium neuropsychiatryczne dla dzieci w Wyszkowie pod zamordowanie cara przez księdza w Kluczkowicach powiat Opolu Lubelskim w 1924 roku pod którego podstawiono Żydów. Podstawiono Donau-Dnepr pod spływy Dunajcem dzieci, aby podstawić pod spływy drzewa jako szlak wodny do Gdańska co połączono z biskupstwem Płockim i zamieniono Stefana Wyszyńskiego prymasa Polski podstawiając Wyszyńskiego Andrzeja sowieckiego prokuratora i dyplomatę 1883-1954 i połączono z Wyszyński Kazimierz 1890-1935 działacz polityczny podmieniony na Kazimierz Bania i podstawiono SO Kielce IIIK 131/12 pod śmierć w zakładzie w psychiatrycznym w Tworkach jako karetka numer rejestracyjny KR131 przez utopienie, aby przejść na śmierć Gertrudy Komorowskiej w celu połączenia z zakładem psychiatrycznym w Pałacu w Komorowie co oznacza, że zamordowano ją w zakładzie psychiatrycznym i ukryto akta przez Polskę mordując Alicję Hessen-Darmstadt w Polsce jako carowa Aleksandra Romanow za którą podstawiono Aleksandra Kwaśniewskiego wstawiając jego matkę Marię Stolzman honorowego obywatela Starachowic założyciela Kościelnej Fundacji Zaopatrzenia Wsi w Wodę pod windykację Fundacji APEX-STAR w Katowicach pobierając pieniądze z konta Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse Ag w Zurychu na Parade Platz 8 na Banhof Strasse. w Szwajcarii

Jedno zdarzenie powielono na cztery różne wykorzystując podmianę znaczeń jak wykorzystanie paszportu pozorując na wykorzystanie seksualne co w przypadku mojej mamie jest oszczerstwem i zamieniony wypadkiem premier Beaty Szydło jako trzecie znaczenie stłuczka komunikacyjna powielając na gwałt pod stuknięcie co zostało podstawione na czwarte znaczenie jako zakład psychiatryczny.

Zespół kwater zwany blokowym nazwali Niemcy między sobą nazwali Klein-Amerika co połaczono z Warmią i Mazurami skąd przychodzili Niemcy mówiący po polsku. Dowódcą batalionu Iortskommandantem był major Grabowsky i podstawiono Henryka Grabowskiego obecnie chrzestnego ojca Adam Kornaszewski w USA. Dowódcami kampanii byli lejtnmanci Wroblewsky, Podbielsky i Samosch ( Samoś) .

Następnie dokonano połączenia z Lotniskiem w Modlinie, gdzie walczył 13 pułk piechoty z Pułtuska i podstawiono Henryk Grabowski z Białegostoku pod Henryka Gałązka wstawiając księdza Gałązkę z Sądu Biskupiego w Sandomierzu pod Grabowsky. Podstawiono Czesława Kowalskiego jako piekarza oraz zduna Kaczmarskiego pod notariusza z Krakowa zamienione przez błąd pisarski Bohdana Żakiewicz, który nazwisko Kaźmierczyk zamienił na Kaczmarski. Po poprawie również dokonał błędu w moim nazwisku, aby pozorować córkę Bohdana Żakiewicz za żonę mojego męża dlatego męża skazano.

Prezydent Donald Trump zamierzał za Lidera Światowego wydać swoją córkę i uprzedzić działania W. Putin i Kanclerz Niemiec Angelę Merkel co oznacza,że wizyta Angeli Merkel w USA była pozorowanie skarżenia Donalda Trump o gwałt .

Wstawiono niemieckie znaczenie ring jako rynek pod dawny adres SOF-ART Sp. z o.o w Starachowicach oraz Przedszkola, gdzie mieszkała Elżbieta Włodarczyk w Skarżysko-Kamiennej na ulicy Rynek podstawiając jej syna i moje dzieci pod ring sportowy jako miejsce meczu bokserskiego wstawiając ojca Elżbiety Doda pana Gudewicz, który był bokserem w celu postawienia pułkownika Gudowicz kuriera carskiego za którego wstawiono pułkownika W. Putin jako prezydenta Rosji podstawiając drugiego zawodnika prezydenta Donalda Trump jako dwóch zawodników oskarżonych o gwałt przez Angele Merkel podmieniając Elżbiety Doda dziadka Bohdana Bochyńskiego na Bohdana Żakiewicz, aby to ukryć.

Znika w Pabianicach Oskar Szonert i jest podstawiony pod Oskar Flat , który widnieje na mapach Łodzi opracowanych w Warszawie w 1853 roku. Skazanie mojego męża przebiega według planu jaki mąż opracował do banku Credit Suisse jako obieg finansowy, gdzie pod zapis ZYSK podstawiono Edytę Zyśk podstawioną pod Edytę Maksalon co oznacza podstawienie pod lokaty i oznacza, że Credit Suisse miał zapłacić producentowi co zamieniono na skazanie męża, gdzie podstawiono METRON SA jako windykacja nie ujawniając ,że zapłacono z męża środków.

Celem działania sądu w Polsce jest fałszowanie danych do fałszowanych statystyk .Podstawiono prokuratora Wilczyńskiego pod Wilkowskiego dyrektora Polskiego Banku Ludowego , którego zdemolowano w Strzelcach Opolskich.

„Próżna fatyga kata w Gdańsku” – Tadeusza Kur

„Fałszowali statystyki, unikali rubryki „narodowość”, a wstawili „przynależność państwowa” wreszcie , kiedy ludność polska na niemieckim Śląsku masowa podawała jako język macierzysty (mutter-sprache ) nawet nie zalecany przez Niemców -Ślaski lecz „Polski” zasadzali do roboty specjalistów od fałszowania historii i dokumentów archiwalnych . Ci w raporcie dla Policji Bezpieczeństwa (Sicherheitspolizei) wywiedli, że Ślązacy dlatego tak uparcie mówią po Polsku, bo są … Niemcami mówiącymi po Polsku”

Podstawiono generała SS Bruno Streckenbacha pod tłumacza Bruno Mazurkiewicz podmienionego na mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, aby dorobić w PRL karę śmierci i podstawiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pod Brunon Kwiecień w Krakowie wykorzystując Bronisława Komorowskiego w SO Toruń, który udawał, że obawiał się jakiegoś mężczyzny, aby połączyć sprawy do ukryci kradzieży carskiego mienia przez rząd polski, zamiast zwrócić nam mienie. W celu ukrycia oszustwa rządu i prezydenta podmieniono fakty w sprawie SO Toruń IIK 164/11 pozorując Elżbietę za żonę mojego męża i usunięto pochodzenie arystokratyczne mojego ojca, aby podstawić Bruno Streckenbacha generała SS -przez sędziego Wojciecha Pruss i podstawiono Cecylie Wilczyńską pod Cecylie Włodarczyk matkę Elżbiety, aby podstawić pod akta aresztowanych kobiet zsyłanych do Ravensbrück 11-12 wrzesień 1939 , gdzie była Cecylia Broda z Sząbierek oraz Maria Buczek z Gwoździanów i inne.

Zakon SS używał Czarny Sztandar, który wręczono manifestującym w Polsce jako realizacja mistyczna odwrócenia Pisma Świętego co spowodowało ścięcie Jana Koniczko w Berlinie z Grażdżów jako symbol ścięcia Jana Chrzciciela co realizuje obecnie papież Franciszek wprowadzony w kabałę zakonu SS , który zamierzał doprowadzić do ślubu Zuzanny Maksalon podając za rodziców W. Putin o Angelę Merkel , którzy zamierzali zostać teściami Lidera Światowego

Należy zaznaczyć, że Mysłowice , gdzie było wiezienie zastępcze policyjne, a był to przedsionek do Oświęcimia, gdzie jednym z Kierowników był Thumler kierownik taśmy eksterminacyjnej były szef gestapo w Katowicach i przewodniczący Hitlerowskiego Sądu Policyjnego , który działał w Obozie Koncentracyjnym w Oświęcimiu, żył spokojnie w RFN i połączono go z Alexander Piórecki szef Auschwitz na Pałacu w Rudzie Malenieckiej, gdzie w 1985 roku zrobiono reaktywacje Rudy Malenieckiej jako jedynej w PRL przez Radę narodową i dokonano reaktywacji Centralnego Okręgu Przemysłowego wstawiając akta Niemców w celu podstawienia Żydów.

Nic nie zrobiono w sadzie w RFN mimo przekazania dowodów zbrodni przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce co zamierzano wykorzystać obecnie po podmianie danych przez system informatyczny, który działał pierwszy w Katowicach, który nie przyjął się w Polsce , gdyż nie zgadzały się dane , gdyż zamierzano wymordować Polaków i wprowadzić Żydów pod dane Niemców.

Męża skazano ubliżając mojemu zmarłemu ojcu przez sędziego Wojciecha Pruss , który chciał podmienić historię mojej rodziny na Gerharda Denhoff rezydującego w Malborku jako wojewoda pomorski podstawiając Ewę Wielochowską a pod Stanisława Lubomirskiego podstawiając Stanisława Denhoff wojewodę płockiego natomiast mojego teścia Jana Kaźmierczyk podstawiono pod Jan Kazimierz Denhoff i wstawiono Brunona Marian Bochyńskiego jako Marian Bochyński podstawiony pod Marion hrabia Denhoff.

Waldemar Maksalon zawłaszczył pieniądze z firm męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk co zamierzał ukryć przez podstawienie fałszywych akt przez Urząd Miasta Starachowice na Bohaterów Westerplatte 1/1 jako akta psychiatryczne o gwałt podstawiając dane mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk zamieniając mnie na Elżbietę pod która podstawiono Edytę Maksalon pannę udającą zgwałconą księżną Glińską, aby wydobyć pieniądze w Gdańsku przez alimenty , które są pobierane jako windykacja na koncie mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG wykorzystując do tego PEKAO SA na dane Bożena Piórecka w Łodzi i podstawiono Adama Pióreckiego oraz Adama Kaźmierczyk zamienionych na Michał Piórecki podstawionego pod Michał Kulpanowicz co oznacza, że Edyta Maksalon przy pomocy policji zamierzając wyłudzić paszport mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, aby ukryć kradzież miliard stu milionów euro z konta w PKO BP SA w Starachowicach z mojego konta na dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i podstawiono fałszywego księcia Piotra Glińskiego podstawionego pod Piotra Idziak i innych.

Oznacza to, że premier Beata Szydło miała wejść w miejsce mojej siostry Beaty Idziak , której dorobiono fałszywe akta , aby wprowadzić Leonida Breżniew podstawiając Leokadię Kowalczyk , której rodzince są pozorowani na Carską Rodzinę i upozorowano panią Irenę Śledzik za siostrę pani Jadwigi Kaczyńskiej udających Romanow, aby pozorować , że dziadek miał wiele dzieci , które są dorabiane przez infolinie jako telemarketerzy , gdzie wprowadzana jest literka R. Podstawiono Gayer jako przemysłowca pod Gayer jako aktora i podstawiono sprzedaż garniturów w Irlandii jako Gajerek wstawiony jako aktor pod Vital jako kapelusz do garnituru pod Bożenę Peryt podstawiona pod dane Józef Bochyński przez sędziego w Starachowicach co posłużyło do kradzieży za co odpowiedzialni są sędziowie i rząd polski i podstawiony wymordowanych Żydów Scheibler do Niemiec jako arystokratów, który był pisarzem Schreiber pracującym dla cara Mikołaja II.

Dariusz Jęderko podmieniono na Dariusz Kaźmierczak i podstawiono Sebastian K. w celu podłożenia pod Sebastian Turowski , który jest nieślubnym dzieckiem Elżbiety Włodarczyk podstawionej pod dane Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk tworzonej jako błąd systemu w stosunku do mnie. Powodowało to podstawienie akt sprawy premier Baty Szydło w wypadku w Oświęcimiu aby Sebastiana K., podstawić jako fikcyjny Sebastian Kaźmierczak i Sebastian Kwiecień w celu wstawienia Sebastiana Kulpanowicz w celu połączenia z mandatem w Nowej Wsi dla Jerzego Dariusza Kaźmierczyk z fotoradaru zamienionego na sprawę karną w SR Łęczycy co połączono z podmianą na Sebastiana K, gdyż do zdjęcia z fotoradaru sędzia odwołał się do opinii psychiatrycznej co oznacza świadome i celowe niszczenie mojej rodziny przez premiera Polski panią Beatę Szydło przy pomocy wykorzystania samochodu mojego teścia, gdzie podmieniono ubezpieczenie na Wiolettę Wiatrowską w celu połączenia z Sebastianem K., jako Kulpanowicz i jest to połączone z SO Toruń IIK 164/11, gdzie podłożono akta gwałtu wykreowane na Bohaterów Westerplatte 1/1 tworząc od dawna historię, że niegdyś pod adresem Beaty i Dariusza Pałka były związki kazirodcze. W rzeczywistości jest to podmiana danych i podstawienie Beaty i Dariusza Pałka pod Beatę i Dariusza Jęderko z Oświęcimia co połączono z Betą Szydło z Chełma podstawionej za córkę kapitana straży granicznej Józefa Bochyńskiego podstawionego na Bohaterów Westerplatte 1/1 pod którego siostrę Helenę podstawiono Helenę Surma wpisując ją na garaż przez sąd co jest przestępstwem i dowodem zamiaru morderstwa przez sprawę INs 544/16 dorabiając sprawę spadkową dla pani premier Beaty Szydło, aby ukryć moje oświadczenie do sądu w Toruniu IIK 164/11 , gdzie ukradziono nieruchomości. Po tym fakcie skazano męża wykorzystując świadków i podstawiając pod gwałt drugiego mojego syna Jakuba Pióreckiego, aby zniszczyć dzieciom przyszłość przez Urząd Miasta Starachowice, którzy wytworzyli więźniów jako prace w programach bankowych finansowanych z kradzionych pieniędzy z męża konta jako obrót z zagranica w Sądzie Okręgowym w Kielcach w celu przejścia na weksle męża. Upozorowano męża i mnie, że jesteśmy więźniami w USA i podstawiono jako stroje pomarańczowe na Polsce , aby połączyć pomarańczową rewolucją finansowaną z kradzionych pieniędzy na Bohaterów Westerplatte przez USA przy czynnym udziale Urzędu Miasta i Kościoła Katolickiego, który dał przyzwolenie na niszczenie naszej rodziny pozorując zapis, że na zniszczenie ciała i zbawienie ducha promując przestępców a skazując niewinnych na podstawie fabrykowanych dokumentów w Toruniu. Wykorzystano fakt podstawienia w USA pana Ryszarda Kuklińskeiogo na podstawie dorobione genealogii przez Ryszarda Podczaskiego, który wykorzystała dane Ryszarda Kalista, gdyż jego córka jest pozorowana za moją siostrę Beatę Marię Idziak wstawioną pod Ryszarda Podczaskiego jako Maria Lubomirska, natomiast pod Henryka Podczaskiego wpisano moja siostrę jako Maria Tarnowska wykorzystując Mniów do podmiany na Kościół Satanistyczny wstawiony w okolice Chęcin nad Czarną Wodę , aby odnieść się do piosenki Hej tam gdzieś z nad Czarnej Wody siada na koń ułan młody czule żegna się z dziewczyną jeszcze czulej z Ukrainą i podstawiono mojego dziadka , który miał ułański mundur i moją babcię księżną Lubomirską wykorzystano obecnie dla Ryszarda Kalista , aby podstawić jego córkę Beatę jako żonę Ryszarda Podczaskiego za którą wstawiono obecnie Beatę Szydło w Warszawie co połączono z Toruniem przez podłożenie akt zawału Miczysława Podczaskiego pod pozorowany świeży zawał mojego męża w szpitalu w Toruniu do sprawy SO Toruń IIK 164/1 łącząc z Mieczysławem Pawlak pod Franciszek Pawlak felczera jako doktor Bocheński w Palace Zakopane katowni Podhala. Ryszard Kalista dał mi zdjęcia mojej babci księcia Marii Lubomirskiej po czym zamierzano obciążyć planując spalenie domu, aby połączyć ze spaleniem w Komorowie w celu podstawienia premier Beaty Szydło w Komorowie pod dane Beaty z domu Kalista w Starachowicach. W tym celu uszkodzono już zbiornik z benzyną w nowym agregacie prądowym na gwarancji, którego już nie mamy. Wstawiono Czesława Daleszak nad Czarną Wodę i podstawiono jego żonę Marie Daleszak pod Marię Kalista byłą żonę Ryszarda Kalista zamierzając ich zlikwidować w celu ukrycia kradzionych pieniędzy przez podstawienie trzech braci Podczaskich.

Podstawiono Szwalnie Nida pod SOF-ART Sp. z o.o., który miał mapy z taką nazwa po zakupie terenu wstawiając rzekę Nida koło Chęcin zamieniając na spływ jako sport i podmieniono jako eksterminacja dzieci co połączono z Ruciane Nida, gdzie rodzice płynęli z Jadwigą i Czesławem Chaniewskich oraz ich córkę Krystyna na zjazd kolejarzy co połączono z Krystyną Piórecką i Andrzejem Pachowskim podstawiony pod pod Andrzej prokuratora rosyjskiego zaginionego na prymasa tysiąclecia Wyszyński.

Oznacza to ,że mamy ape-posłów, ape-sędziów i ape-księży, którzy posiadając pieniądze kradzione w firmie APE co miało spowodować likwidacje państwa polskiego przez AP bank w Szwajcarii, gdzie również kona miały spółki jako AP -adwokat polski do ukrycia matactw.

Można łatwo udowodnić, że pani Beata Szydło doprowadziła do skazania męża w SO Toruniu IIK 164/11 udając moja siostrę Beatę Idziak , którą urząd skarbowy i prokuratura Starachowice wprowadziła do Miedznej Drewnianej 244 co nie ma żadnego uzasadnienia logicznego. Następnie prowadzono sprawy przez Waldemara Maksalon, który zamienił mnie na Elżbietę w sądzie w Kielcach w piśmie wykazano eksmisję pod nową sygnaturą ICa 1297/16 co oznacza , że wprowadził mojego dziadka pod sprawę INs 956/09 , który miał jedną córkę moją i siostry metkę Filomenę Bochyńską domu Mazurek co oznacza ,że po nabyciu spadku moją siostrę podmieniono za jedyną córkę naszego ojca i wstawiono Beatę Szydło, która mnie eksmituje a męża skazuje, gdyż sędzia Wojciech Pruss nie dysponuje przelewem z METRON SA do Szwajcarii na konto męża a sprawa jest fikcją służb wojskowych na fałszywych danych co zamierzano ukryć przez morderstwo za wiedzą premier Beaty Szydło, która miała pobrać pieniądze dla rządu wyrażając słowami, że chce jeść przy swoim stole, ale za nasze pieniądze.

Podmieniono spółkę SOF-ART Sp. z o.o. i skazano Wiolettę Wiatrowską w 2006 roku za niepodanie do upadłości firmy na którą zostały otwarte akredytywy na wiele milionów euro przez akt oskarżenia prokuratora Janusza Bieleckiego , który był tego świadom , gdy w 2004 roku wprowadzono 50,- milionów euro, które zawłaszczono przez Katowice i podmieniono sprawę SOF-ART Sp. z o.o. na sprawę PPF APE-Jerzy Kaźmierczyk w SO Kielce IIIK 207/07 wstawiając do niej Piotra Główkę i Wiolettę Wiatrowska , której dane podstawiono pod dane Bożena Piórecka na 20% udziałów w 2002 roku w SOF-ART Sp. z o.o. pod takie dane podstawiono dane mojej siostry Beaty Idziak do Katowic i podstawiono za nią premier Beatę Szydło, aby wstawić pod dane Wioletty Wiatrowskiej pod jej ubezpieczenie w Warcie co ukryto w Urzędzie Skarbowym w Katowicach jako roszczenie Beaty Idziak , aby ukryć skradzione pieniądze pobierane przez rząd jako windykacja FUNDACJI APEX-STAR w Katowicach w sądzie na Francuskiej podstawionej pod konto Jerzy Dariusz Kaźmierczyk w Zurychu w Credit Suisse AG na Parade Paltz 8.

Wykorzystano Sonię Jarczyk córkę sędziny Magdaleny Jarczyk do podstawienia pod kreowaną Sonie jako Zofia przybrana córkę wyznania prawosławnego przez rodzinę Königów podstawioną pod dyrektora König będącego Polakiem ze Starachowic, który spad w Warszawie na samochód a Niemcy zamordowali mu syna bo nie chciał być Niemcem.

„Oboje z żoną narodowości niemieckiej on Wirtemberczyk ona z prowincji bałtyckich urodzona w Vonkiserick porozumiewali się w języki niemieckim rzadko używali rosyjskiego oboje wyznana ewangelickiego. W książce upozorowano znęcanie się nad Sonię w celu wykorzystania akt o przemocy do podmiany osób w tym celu upozorowano w szkole znęcanie się nad moją córką Martą podstawiając pod Sonię Jarczyk jako grupa ZOFIA podstawiona pod Zofię Hohenzollern w celu wstawienia męża dla Zuzanny Maksalon jako Hohenzollern pod którym ukryto Lidera Światowego i tak miały zostać przygotowane akta w SA Gdańsk Drugi Wydział Karny jako zażalenie s SO Toruń IIK 33/17 do SO Toruń IIK 164/11 , gdzie miała wystąpić już Sonia Jarczyk upozorowana na carskie dziecko adoptowane przez niemiecką rodzinę podstawiając Polaka dyrektor Zakładów Starachowickich pana König,, któremu Niemcy zabili syna bo nie poszedł na współpracę, a komuniści zabili jego, aby dorobić dział spadku do podstawienia Magdaleny Jarczyk z domu Bochyńskiej jako Katarzyny podstawionej pod Katarzynę Kaźmierczyk wnuczkę księcia Radziwiłł w celu podmiany na carska rodzinę pozorują mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na córkę teściów w celu podstawienia Marka Krów w kanadzie pod mecenasa Marka Lesiak w Katowicach pod König za którego wstawiono ministra Zbigniew Ziobro z jego rodziną na czwarte piętro , gdzie była cerkiew w St. Petersburgu, gdzie apartamenty posiadał METRON SA co ukryto w Szwajcarii przez wstawieni księdza Gawron pod księdza Ludwika Gawrońskiego, który uczył potajemnie lekcji historii do czego doszliśmy w Polsce, gdyż za prawdę w Polsce jest się skazywanym i zabieranie jet mieni i tożsamość co zrobił sędzia Wojciech Pruss dorabiają akta psychiatryczne , aby ukryć oszustwo sądu kradnącego pieniądze .

W celu podstawienia premier Beata Szydło sędzia odmówił odroczenia odbywania kary pozbawienia wolności w SO Toruń IIK 33/17 zamierzając w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku na zażaleniu podstawić fałszywe akta o gwałt kryjąc to oszustwo przez fałszywe akta psychiatryczne, gdyż minister zdrowia udaje księcia Radziwiłł co pozorował w Rytwianach , którego wypromowali Żydzi co widoczne jest na stronie internetowej. Sąd w SO Toruń IIK 164/11 stwierdził ,że właścicielem mienia carskiego jest Skarb Państwa, który jest rozwiązany 1.101.2017 i podstawiono fałszywy krąg spadkobierców Żydów jako APE -posłowie, APE-kapłani, APE-sędziowie, APE-adwokaci na koncie Jerzy Dariusz Kaźmierczyk w Credit Suisse AG podkładając dla mnie i męża akta więźniów w USA w których nikt nie byliśmy.

Zamierzano zamordować moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską jako symbol zniszczenia zwycięstwa i podstawić Zuzannę Maksalon z gwałtu moje córki Anny Marii Pióreckiej planując wykorzystać równe osoby do podmiany matki podstawiając pierwszą żonę Adam Kornaszewskiego panią Agnieszkę Kornaszewską z domu Krześniak zamieniając również na Agnieszkę Michalską radce prawnego Organika Trade SA ulica Heweliusz 11 Gdańsk , która była kontrahentem SOF-ART Sp. z o.o.

Jędrzej Giertych zmarły w Londynie był szefem Fabryki Obrabiarek w Porębie w mieście gdzie była burmistrzem Magda Kozłowska chrześnica papież Jana Pawła II. Wykorzystano firmę TOP, gdzie pozostała maszyna nieodebrana i ukradziono z firmy SOF-ART Sp. z o.o. maszyny z restrukturyzacji i dorobiono sprawę firmy TOP dla mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , aby podmienić strukturę właścicielską do PFRON w Warszawie w celu ukrycia kradzionych pieniędzy podstawiając Roman Giertych pod Roman Musiał pod Roman Polański pod fałszywe akta wykreowane przy pomocy Edyty Maksalon, która kryła swojego ojca , który kradł pieniądze z firm Jerzego Dariusza Kaźmierczyk co doprowadziło do śmierci wielu pracowników na których robiono działy spadku w celu pobrania pieniędzy z konta Jerzy Dariusz Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu z którego zasilono konto Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w PKO BP SA w Starachowicach kwotą miliard sto milionów euro. Wykorzystano profesora Adam Krzyżanowskiego, którego myśl ekonomiczna wprowadził Ignacy Matuszewski , Jan Piłsudski , Władysław Marian Zawadzki, ministrowie Skarbu , czwartym ministrem był Eugeniusz Kwiatkowski i podstawiono do podmiany Jerzego Zawadzkiego pod rodzinę Bochyńskich i podstawiono pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w którego sprawie o alimenty był mediatorem. Podstawiono Władysław Marian Zawadzki jako dwie osoby Władysław Tarnowski i Marian Bochyński do podmiany rodziny co jest oszustwem i podstawiono Aleksandrę Krzyżanowska pod Aleksander Kwaśniewski w Gdańsku , skąd z muzeum zabrano pamiątki.

Działania rządu premier Beaty Szydło w sprawie wypadku w Oświęcimiu zmierzały do podstawienia Wioletty Wiatrowskiej za siostrę Beaty Gąsior, aby przejść na sąsiadkę na ulicy Nad Kamienną i podstawiono pod teścia inne osoby jak Jan Gąsiorek jako zarządca stołecznego Przedsiębiorstwa Handu Wewnętrznego w Warszawie, aby wstawić wydawcę firmę EFEKT S.C. , która prowadziła katalogi dla Sklepów Meblowych Emilia w Warszawie, który budynek został zburzony, gdyż podstawiono na Radom pod firmę Szulz Efekt, która robiła stronę internetową dla SOF-ART Sp. z o.o. i wstawiono Wiolettę Wiatrowska na Radom łącząc z Janem Gąsiorek zamienionym na Jan Kaźmierczyk kryjąc AKMA moją firmę reklamowa zamienioną na Biura Rachunkowe w Białymstoku, które liczy pieniądze METRON SA pochodzące z kradzieży z konta Jerzy Dariusz Kaźmierczyk w Credit Suisse AG pozorujc śmierć męża pod prawdziwymi danymi w celu zamiany konta na charytatywne. Urząd Miasta Starachowice przy pomocy Urzędu Pracy podstawiając podstawiając pod męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk byłego męża Dariusza Jerzego Pióreckiego za którego wstawiono starostę Dariusza Dąbrowskiego, który ukrywał kradzieże rządu polskiego. Podmieniono fakturę na płytki ceramiczne , którą nie zapłacono dla męża przez pana Lichter z Krakowa i podstawiano Lichtoń i wstawiono Tadeusza Jurczyk w Krakowie, który został zamordowany po tym jak dyrektor szkoły nie wypłacił mu pieniędzy za pracę za wykładanie płytek w szkole co jest zamianą na 18 nauczycieli jako wykładowcy w Starachowicach, którzy polecieli do Nowego Jorku w USA , aby podstawić NKWD. W tym celu dokonywane są różne podmiany wartości faktur w celu ukrycia 10.500, PLN z czego pozostawiono 500,- PLN w SO Kielce IIIK 207/07 i skierowano 10.000,- PLN do Łodzi, gdzie na podmieniono dla Jerzy Kaźmierczyk i Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk prowadzonej tajnie sprawy windykacji, aby ukryć wyprowadzenie pieniędzy z mojego konta w Starachowicach wchodząc na moje nieruchomości. W tym celu usunięto z telekomunikacji dane pana Oskara Szonert , który za moje prezesury był dłużnikiem na kwotę 10.479,-złotych 80 groszy co było nakazem zapłaty z dnia 7.12.2001 rok jako sygnatura akt Nc46/00 co oznacza, że Nc 44/9 Bohdana Żakiewicz w SO Częstochowa została podstawiona pod pracowników jako niewypłacanie i upozorowano , że jestem pracownikiem wstawiając Pc 44/13 jako opinia psychiatryczna , którą dorabia fałszywy mąż, aby ukryć Bohdan Żakiewicz podstawionego pod 10.000,- PLN mojego męża i wstawiono pod Oskar Szonert z Pabianic jako Sklep Meblowy a zamieszkały był w Łodzi na ulicy Pogonowskiego 24m30, który po tej sytuacji usunął sklep i nie otrzymałam pieniędzy. Następną osobą jest Kraków pozwany CELT SA z siedzibą ulica Ułanów 31-45 Kraków co połączono z Pasternik 31 i dorabianą sprawą INs 450/05 o przyjęcie spadku przez moją mamę, która przyjęła w 2003 roku co podmieniono na 2005 roku, aby podstawić zasiedzenie Maksalonów . Należy zaznaczyć , że sprawa CELT SA prowadził Sąd Rejonowy Gospodarczy ulica Wróblewskiego 4; 25-369 Kielce co stało się powodem podmiany mojej sprawy o rentę numer VU 56/09 ( początkowo jako VI u 863/09) do podmiany na sprawę Ireneusz Wasilonek w Kielcach podstawiając jego sprawy pracownicze i pozorując, że byłam pracownikiem w jego zarządzie co jest oszustwem co ukryto przez podstawienie sprawy INs 56/10 o przyłącze wodne w Starachowicach podstawiając Helenę Surma jako siostrę Józefa Bochyńskiego za którego córkę podstawiono premier Beatę Szydło.

Podstawiono premiera Gosiewskiego pod dyrektora Fabryki Żychlińskiej, gdzie prezesem zarządu był książę Stanisław Lubomirski następca Śliwińskiego, gdzie zarząd przejął szwajcar inż Heuscher i podstawiono pana Jerzego Pilch na Pałac na Wysokiej.

W sprawie CELT SA Kraków 11 września 2001 roku wpis był na kwotę 12.407 złotych 49 groszy. Faktura numer 155/01 zamieniono na sprawę Ko 155/09 w Prokuraturze Opocznie oraz faktura 156/01 i podstawiono Wiolettę Wiatrowską , która pracuje w Opocznie jako księgowa, aby wykorzystać ją w celu oskarżenia jej brata , gdyż podstawiono premier Beatę Szydło pod dwie faktury zamienione na dwie wieże Światowego handlu podstawione przez numer Ko 155/98 jako zwrot carskiego mienia odwracając windykacje w celu podstawienia Żydów, którzy windykują mojego męża i udawali, że są sponsorowani Powstania Listopadowego , które sponsorowała moja rodzina, a książę Lubomirski był zesłany. Moja prababcia jeździła karetą po Warszawie i rozdawała złoto dla bezdomnych, aby modlili się a jej mężem więzionym w cytadeli. Nastąpiła powtórka z historii , gdzie ja za męża oddał wszystko co miałam, a Żydzi postanowili mnie eksmitować, męża aresztować wykorzystując premier Beatę Szydło , aby zniszczyć prawicę w Polsce.

Ne ma możliwości prawnej szczególnie po dokonaniu oszustwa , żeby mnie eksmitować przy wpisaniu mojego dziadka, który miał jedynaczkę moją mamę co oznacza podstawienie moich danych pod mamę i podstawienie Michała Pióreckiego pozorując, że kradł i wykorzystał dokument mamy do podmiany na Michała Kulpanowicz za którego wstawiono Sebastiana K. w Oświęcimiu jako akcja wywiadu w celu podłożenia paszportu mojej mamy dla Beaty Szydło do Fundacji APEX-STAR, gdyż tylko rodzina mogla otrzymać pieniądze. Sygnatura akt sprawy CELT SA w Krakowie to VNg4860/01/MW Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy Kielce.

Sprawy CELT SA połączono z RHB dział B 1937 co połączono z SOF-ART Sp. z o.o. założona w 1994 roku jako SR Warszawa IIIKo1994/14 do VDs31/09/Sp do SO Toruń IIK 164/11.

, gdzie zostałam wpisana jako wiceprezes zarządu Bożena Piórecka i prezes zarządu Dariusz Piórecki podmieniając w 2001 roku , aby wstawić akt notarialny sporządzony w kancelarii notarialnej w Stachowiczach 20.01.1994 roku pod numerem 208/94 czas trwania spółki nieograniczony i podstawiono akt notarialny przy zmianie z Grzybowej 1 na Lipie Henryk Szyb 1 sporządzony w dniu 29.12.1999 rok repertorium A. nr4941/99 zmiana w paragrafie 3,19,21 umowy spółki , gdzie były mąż widniał jako odpowiedzialny za spółkę co zwalniało mnie z odpowiedzialności, a mnie skażono i finalnie wygrałam sprawę , gdyż były mąż uciekł z sekretarką Urzędu Skarbowego i pobrali się wyjeżdżając do Irlandii, gdzie był aresztowano i przywieziony do Polski, którego akta podłożono pod mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk dlatego odczytano w Toruniu moje zeznania z SR Kiec IIIK 131/11 i IXK 131/11, aby połączyć Toruń z SOF-ART Sp. z o.o i wstawić Edytę Zyśk jako eksperta, który robił ramki pod dorobiony gwałt pod Edytę Maksalon, która wychowuje dziecko Zuzannę Maksalon dziecko z gwałtu Anny Marii Pióreckiej przez W. Putin co kryje Kościół Katolicki przez wstawienie Łukasza Czumy na Radom i zamieniając faktury z Krakowa do Opoczna jako Ko 155/12 windykując mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, aby wykorzystać rok 1999 czyli rok śmierci mojego dziadka 17.10.1999 roku w celu podstawienia ulicy Grzybowej 7 dla Żydów podmieniając mapę i wytworzyć ośrodek zdrowia pod sprywatyzowany NFZ do podmiany danych Polaków wykorzystując zmianę adresów do pozorowania działu spadku na Starachowicach do Ostrowca Świętokrzyskiego , gdzie podstawiono w 1999 roku rozwód Katarzyny Kaźmierczyk z Jerzym Kaźmierczyk wstawiając Szostaków i Mazurkiewiczów oraz Kaczyńskich na mienie carskie i książęce mojej rodziny, którzy pozorowali braci Tarnowskich podmieniając akta w sądach pozorując, że spółka SOF-ART Sp. z o.o. jest działalnością gospodarczą kryjąc to za kradzieżą IMPERATOR ROMANOW Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk przez wydanie fałszywego dokumentu oraz wydanie regon dla obcej osoby podstawionej pod Bohaterów Westerplatte 1 jako całości, które kryła Helena Surma podstawiona za siostrę mojego ojca za którego córkę wstawiono premier Beatę Szydło co miało spowodować likwidacje mojej rodziny , gdyż dla rządu było mało pieniędzy i zagrabionych majątków, ale zażądali naszego zabicia co określił człowiek, który przyjechał do nas wskazując na Adolfa Kudlińskiego, który buduje domki dla osób wyrzucanych przez komorników na fałszywe akta tworzone przez rzad , którego podstawiono pod Adolfa Hitlera, który zrobił sobie regencję nad moim ojcem udając,że jest dzieckiem Ewy Braun podstawionej pod Lubomirską co kontynuuje Watykan przez podstawienie sekretarek o imieniu Ewa w systemie ZUS.

Sprzedałam firmę SOF-ART Sp. z o.o w 26.03.2003 roku i wygrałam sprawę co oznacza, że nowy właściciel nie ma żadnych obowiązków ani jego siostra , a wygranie sprawy dowodzi , że można było pobrać pieniądze do wysokości kapitału 50,- tysięcy a resztę zwrócić po odpisaniu długów co nie zrobiono i wstawiono byłego męża z sekretarkę urzędu skarbowe dla rządu jako słup, który podłożył jego niezapłacone alimenty na Adam Piórecki podstawione pod Adam Kaźmierczyk i licytują, moje mieszkanie zostawiając udział 6,- tysięcy co jest skandalem Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski i komorników, podstawiając Gocał- Kłapcie na moje konto w sprawie mojego męża co jest niedorzeczne i dowodzi kradzieży miliarda stu milionów euro na alimenty co ukryto przez upozorowania zamknięcia konta po czym bank ze Starachowic BGŻ przeniesiono do Ostrowca Świętokrzyskiego, aby ukryć przelew z Biura K-9 w Szwajcarii do Polski , które prowadziło naszą sprawę odzyskania mienia co zawłaszczył rząd polski podmieniając przez Naczelnika Urzędu Skarbowego moje dane w piśmie OB2/7012-60-1/15 na Bożena Bochyńska-Kazimierczyk przez „zi” z dnia 5.11.2015 rok i podstawiono dwie śmierci mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego prawdziwa 21.04.2007 oraz fałszywa 31.03.2008 pod które zamierzano podstawić przesłuchanie Sebastian K. pod którą podstawiono ojca Ewy Kornaszewskiej z domu Niewczas podstawionej na Willę Rosochacz , których podstawiono pod ojca Ewy Eugster w Aleksandrowie Łódzkim, który zmarł w 2007 roku na którego pogrzeb zostałam poproszona przez Ewę Eugster ze Szwajcarii mój świadek na ślubie wstawionej na konto mojego męża w Credit Suisse AG , którą upozorowano za jego żonę, a Dariusza Kot drugiego świadka i jego żonę Bożenę Kot podstawiono pod moje dane na Bożena Piórecka z domu Bochyńska podstawionej pod udziały Wioletty Wiatrowskiej 3% w SOF-ART Sp. z o.o na które wstawiono premier Beatę Szydło oraz Jarosława Kaczyńskiego na 97 % , którego reprezentował Jarosław Kilkowski prokurator Prokuratury Okręgowej w Toruniu V Śledczy Grudziądzka 45, który sfabrykował VDs 31/07/S jako sprawy od 1999 roku podstawionej pod Pasternik 31 jako dział spadku w 1999 roku po moim dziadku Franciszku Janie Mazurek podstawiając Katarzynę Kaźmierczyk byłą żonę męża za którą wstawiono Katarzynę Tusk co zamierzano ukryć przez wstawienie Edyty Zyśk pod Edytę Maksalon pozorując, że była zgwałcona.

Artykuł 321KPK , gdzie męża wstawiono jako podejrzanego w sprawie VDs 31/07/S ponownie z dnia 8 październik 2010 rok łącząc z podstawieniem daty 18.10.2008 rok jest dowodem podstawienia roku 2010 jako śmierci mamy Filomeny Bochyńskiej pozorując mamę za żonę jej ojca podmienionego na Jan Bocheński i wstawiono 18 październik jako śmierć Jan Bochyńskiego i Filomeny Jadwigi Bochyńskiej w notariacie w Starachowice zamienionej na 17.10.1999 jako śmierć mamy ojca podmieniona na 2009 roku dla kręgu spadkobierców czyli dla Jana Dąbrowskiego z Końskich podstawiając na wózku Jan Dąbrowskiego z Końskich jako spadkobiercy powielając na Jerzy Dąbrowski. Obecnie upozorowano, że mąż się ukrywa , mimo braku obowiązku prawnego z powodu odbycia kary do pozorowania jego śmierci lub ukrycia i podstawieni sprawy SO Toruń IIK 33/17 pod SO Toruń 164/11 ale prowadzona przez Jarosława Kilkowskiego , gdyż był to wniosek o odroczenie odbywania kary bądź urlop z powodu zabrania nieruchomości za zwolnienie, ale męża skazano a dal mnie zrobiono eksmisję jako wyrok śmierci przez faszystów w Toruniu, którzy w rzeczywistości są Żydami co ujawniły media. Pani premier Beata Szydło jako premier polskiego rządu ma obowiązek oddać skradzione pieniądze, a zamierzała męża aresztować ,a mnie eksmitować w celu ukrycia kradzieży dokonaj przez rząd Polski.

Podstawiono telemarketer pod 211 firm z 1837 roku, gdzie pracowało 200,- tysięcy ludzi i podmieniono państwowe zakłady Tele i Radiotechniczne na fabrykę Kleinmann. Podstawiono AEG w Łaziskach na kapitale państwowym im licencji Simensa oraz PZ-Brykiewicz, Sucker, spółka akcyjna kryjąc S Kleinmann i synowie oraz Czechowice, gdzie podstawiono panią Dziedzic kontrahenta SOF-ART S. o.o i podstawiono Irenę dziedzic w TVP oraz panią Loską przyjaciółka Barbary Bochyńskiej. Liczni wytwarzano na ulicy Mirowskiej i podstawiono Ewę Mirowska pod METRON SA ukrywając jej trzy małżeństwa.

Podstawiono pod Kazimierza Banię pana Kazimierza Marcinkiewicz i Izabelę Marcinkiewicz podstawiono pod Izabelę Krzemińską z domu Śliwińska podstawiając na Litwę i wstawiono Kazimierz Szpotański wymieniany jako ród Łabędziów Szpotów wywodzących się od Piotra Dunin Własta i wstawiono Piotra Główkę i Piotra Bukat jako Piotr Rzymianina pod Piotra Idziak wstawiając mojego syna który jest księdzem Michała z którego zamierzano zrobić przestępcę.

Podstawiono nazwiska Renowska Bożena, Jerzy Kazimierczyk i Bożena Bochyńska, aby podstawić w 2017 roku inną osobę za żonę mojego męża, któremu dorobiono skazanie , abym nie mogla widzieć męża, gdyż podmieniono rodziny przez sąd i podstawiono dla mnie innego ojca co jest dowodem ,ze wyto w SO Toruń IIK 164/11 i SP Toruń IIK 33/17 miał służyć do eksterminacji naszej rodziny i zamierzano wyeliminować prezydenta Andrzeja Dudę , który wniósł o ułaskawienie rozpoczynaj procedurę przez przez przesłanie dokumentów do Prokuratora Generalnego w celu nadania biegi sprawa artykuł 561KPK.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s