Milion nawiązki z Sądu w Toruniu zatrzymany we Francji jako realizacja powieści Honoriusza Balzac

Szanowni Państwo

Przedstawiany ostanie szczegóły w jaki sposób obracano  na koncie męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu otwartym za zgodą MSZ w 2005 roku , na koniec zamierzano pod dane  Stanisław Santor podstawić Stanisław Pikul i Stanisław Stępień lotnik obywatel USA pod Irenę Santor pod którą  podstawiono  akta mojej mamy Filomeny Bochyńskiej na raka ,którego  nie miała , ale udar i podstawiono do sprawy  Prokuratury Kielce Ko 58/09 kradzionych obrazów Irenę Kaźmierczyk w SR Opoczno IIKp425/09  podstawiając męża Jerzego Kaźmierczyk, aby podstawić Irenę Santor pod Irenę Dziedzic i Barbarę  Blida jako strzał co oznacza podstawienie pod Władysława Tarnowskiego zastrzelonego przez Księdza w Sadzie podstawiając ulicę Sady w Gdańsku, gdzie ukryto króla Stanisława Leszczyńskiego i podstawiono  Patrycja Wrona, której matka jest z Leszczyńskich co ksiądz określił jako Deszczyńska i podstawiono Paulinę  Kotecką aby zamienić Zbigniewa  Ziobro na króla. jako Koenig i wstawić sędzia Zbigniew Jarczyk  z Katowic w celu podstawienia Sonii Jarczyk 

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice 12.04.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska

PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Windykacja pieniędzy przez SO Toruń IIK 33/17 jako koszty w SR Starachowice IIK33/06 jako koszty eksperckie i zarządu tajnie prowadzone do zamiany jako odszkodowania za wypadek samolotu w Smoleńsku zamieniony na wypadek samochodu premier Beaty Szydło w Oświęcimiu zamieniony na wypadek Mercedesa Vito, gdzie nikt nie zginął a został podmieniony na fałszywy zastaw w Krakowie Invest Bank SA zamieniony na Plus Bank SA, aby ukryć Mercedes-Chrysler Bank SA

Doszło do kradzieży Skarbu Państwa i podstawienia szeregu osób, które wykorzystały imię Łukasz , gdyż podstawiono Łukasza i Michała braci z ojca Witolda Krzemińskiego i matki z domu Śliwińskiej pod udziały gdzie występuje Śliwiński jako dyrektor zakładu. Wszystkich dyrektorów zamieniono na właścicieli dając im udziały w rzeczywistości płacąc ludzi gażę aktorską, aby udawali , że pobrali pieniądze. Dlatego podstawiono pod tajny kartel firmę ZACHM, STACH i Sp. w Dziedzicach który obejmował kartel Centroprzewód. Po za tym trzy fabryki, Bydgoska, Krakowską i Warszawska , które tworzyły tajny kartel oparty na kontyngentowaniu produkcji i sprzedaży, ale bez wspólnych biur handlowych, gdzie podstawiono po latach biuro na Łopuszańskiej 38, po podpisaniu umowy zakupu przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, firmy GBC Centrostal Bydgoszcz SA , gdzie spółka DOMSTAL Sp. z o.o w Warszawie i Kijowie na Ukrainie została przekazana do zakupu za darmo jako dodatek, i wstawiono wykreowanych w sądzie spadkobierców, gdzie połączono wszystkie dawne tajne kartele w tym tajną produkcję zbrojeniową, gdzie wykorzystano dane trzech braci Krzemińskich, Łukasz, Michał i Piotr z czego dwóch braci bliźniaków Michał i Piotr zostało podstawionych pod dwóch braci Kaczyńskich co oznacza zamiar likwidacji jednego z braci.

Podstawiono w Starachowicach Zakład Wiązek Elektrycznych , gdzie znajduje się obecnie drukarnia „Compus” co jest podstawieniem pod stary kartel , który obejmował zakłady zajmujące się produkcją drutu miedzianego i jest połączony z rokiem 1929, gdy „Polska Skoda” zaczęła wyrabiać przewody, a w 1930 roku powstała Polska Fabryka Kabli w Warszawie. W latach 1927-1928 powstały dwa duże zakłady Fabryka Kabli S.A. w Krakowie oraz Fabryka Kabli i Drutu w Będzinie.

Z tego powodu moja firma IMPERATOR ROMANOW ma wydany błędny dokumenty do wprowadzenia błędnych danych, aby wprowadzić numer 1, który kryje wstawienie bezprawne Heleny Surma i innych sąsiadów pod carskie mienie co doprowadziło do śmierci moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich.

Polska wykazując moje dane w SO Kielce IC 2627/10 o „Przywrócenie Stanu Posiadania Rodziny Carskiej” z mężem udowodniła, że jesteśmy spadkobiercami mimo iż otrzymaliśmy przed spadkiem mienie rodowe co nie zwalnia Polski ze zwrotu mienia.

Podstawiono Helenę Surma za siostrę Józefa Bochyńskiego co jest oszustwem i podstawiono Wojciecha Ruśkiewicz pod Tomasza Ruśkiewicza , który był pionierem przemysłu elektrotechnicznego , który w latach 1877-1885 uczęszczał do Gimnazjum Kieleckiego do tej samej klasy co Stefan Żeromski. Był on również pisarzem i znalazł się w Księdze Pamiątkowej Kielczan wydanej w 1925 roku. Pisywał również pod pseudonimem Gruszkiewicza co spowodowało podstawienie Beaty Gruszeckiej pod dyrektura zakładu jej ojca, którego podstawiono pod udziały i połączono z Ruśkiewiczem zwanym poetą , który był matematykiem i historykiem oraz społecznikiem według publikacji patriotą. Był on aresztowany w 1891 roku i siedział do końca 1892 roku . Miał zakaz przebywania w Królestwie na 5 lat tyle ile mąż ma zakaz prowadzenia działalności w SO Toruń IIK 16/12, która nie ma obrotów już od 12 lat z powodu podmiany akt i podstawienia danych mojego męża pod sędziego Wojciecha Pruss, którego podstawiono pod Wojciech Ruśkiewicz, aby ukryć wyprowadzenie mienia i podmianę danych osobowych przez sądy w Polsce . Pan Ruśkiewicz pojechał do Darmstadt czyli tak, skąd przychodziła korespondencja do Aleksandra Bochyńskiego do Starachowic jako Biuro na ulicy Konstytucji 1-Maja jako podmiana Konstytucji 3-Maja, które obchodził pan Ruśkiewicz Tomasz za co został aresztowany. Jego dane obecnie podstawiono pod Tomasz Nowak i wstawiono mecenasa Łukasza Drapisz pod którego podstawiono rzecznika Polskiej Grupy Zbrojeniowej Łukasz Prus podstawionego pod Lukasz Urban , który zginął w Niemczech. Powodowem jest podstawienie pod Wojciecha Ruśkiewicz pana Tomasza Ruśkiewicz, który wyjechał do Darmstadt, gdzie studiował elektrotechnikę, a potem uzyskał tytuł inżynierski z tej dziedziny w miejscowości Karlsruhe. W 1894 roku ożenił się z córką Józefa Hirschfeld w Rydze panią Heleną Hirschfeld podstawiona pod Helena Bochyńska w Chełmie i podstawiono Helenę Surma w Starachowicach co oznacza zamianę jej na córkę mojego taty co jest widocznym absurdem.

Podstawiono Ludwika Kaźmierczak pod drugie imię mojego taty Józef Ludwik Bochyński i podstawiono pod profesora Ludwika słynnego odkrywcy grupy krwi, który miał stryja Bolesława Hirschfeld, zwany był pod pseudonimem BOŚ 1849-1899 i podstawiono Bank BOŚ SA, gdzie zawłaszczono 24,- miliardy euro do MARMOROC-POLSKA SP. z o.o. podstawiając moją babcie Bolesławę Bochyńską z domu Podczaska pod Bolesław Hirschfeld wstawiony do banku BOŚ SA co oznacza wstawienie Marii Romanow. Na ulicy Koszykowej znajduje się biblioteka Publiczna na którą zapisał Bolesław Hirschwfel znaczną część rubli jak również na polskie cele kulturalne. Zamieniono moje badanie lekarskie na ulicy Koszykowej w Warszawie pod odkrywcę grupy krwi, aby podstawić badania na osoczu, gdzie zdefraudowano dużą ilość pieniędzy i nikt za to nie odpowiedział. Natomiast przy już odbytym wyroku, męża skazano drugi raz na dwa lata i sześć miesięcy z trzysta tysięcy złotych i podstawić pod dawne wyroki innych osób w tym Piaseckiego. Podstawiono kapilaroskopii pod NFZ do podmiany danych i zamiany na księgarnię i biblioteki następnie podstawiono Wydawnictwo 24 , które zakupiło z moich pieniędzy za 8,- milionów złotych i wynajęło budynek dla Sądu Karnego a nie innego, aby ludzi trzymać na uwięzi po zmianie danych osobowych, gdyż płacono im pieniądze za podmianę danych.

Bolesław Hirschweld był aresztowany w Warszawie za akcje patriotyczną i wypuszczony tego samego dnia co Ruśkiewicz 12.12 1892 rok co jest zgodne z datą wyroku 12.12.2007 roku w sprawie SO Kielce IIIK 207/07 , którą maż poprosił o przywrócenie, gdyż bezpodstawnie przyznał się do winy i wskazano w Kraków , gdzie przybrał sygnaturę SA Karków AKo67/16 co oznacza podstawienie pod sygnaturę Starachowice INs 67/08 przyjęcia spadku przeze mnie i siostrę oraz mamę z powództwa Invest Bank SA , gdzie dorobiono jeszcze dwie sygnatury co oznacza podstawienie pod bank BOŚ pana Bolesława Hirschfeld.

Helena Hirschfeld była jego bratanicą i podstawiono Helenę Surma pod cały dom kradnąc moją firmę IMPERATOR ROMANOW, aby to ukryć wstawiając cały dom oddając regon dla wybranej osoby przez służby wojskowe. Została połączona firma EKO-TECH , która organizuje Targi w Kielcach pod biuro nieruchomości EKO-TECH w Starachowicach, które współpracuje z BOR, które doprowadziło do podmiany danych na Bohaterów Westerplatte 1/1 wykorzystując moją umowę na sprzedaż nieruchomości co podmieniono w 2016 roku i dorobiono wstecz zadłużenie tworząc sprawę INs 554/16 , aby ukraść nieruchomość i podstawić pod Fabrykę Zbrojeniową w Radomiu , gdzie zainwestowano 100,- milinów euro z mojego konta w PKO BP SA przez sąd, a męża skazano co jest dowodem , że obecny system jest kontynuacją komunizmu i faszystowski w stosunku do nas.

Zamierzano wykorzystać Stanisława Stępień obywatela USA , którego podstawiono za mojego męża, który w Szwajcarii przesyłał 10.000,- CHF należące do mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk dla mojego syna z pierwszego małżeństwa Adama Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski co spowodowało podstawienie za niego Stanisława Stępień w USA do pobrania pieniędzy jako windykacja kreowana w Starachowicach podstawiając akta kreowane przez policję jako narkomania po zatruciu syna Natura Astramonium w celu pobrania w Banku Rezerw Federalnych w USA pieniędzy w USA jako windykacja do konta na Jerzy Dariusz Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu, skąd pochodziły pieniądze. Spowodowało to zaskarżenie drugi raz mojego męża w już w zamkniętej firmie PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk i powinien na PPH APE-J.Kaźmierczyk, aby wstawić Jan do podstawienie pod Jan Lubomirskiego kreowanego na Misji we Fryburgu razem z Jerzym Lubomirskim pod którego podstawiono mojego męża Jerzego Dariusz Kaźmierczyk i zamieniono za naszego spadkobiercę naszych synów dwóch Adamów z pierwszych małżeństw powielając mojego syna na Adam i Stanisław po czym wstawiono Stanisław Pikul w Tarnowie oraz jako jedna osoba pod Stanisław Stępień w USA czyli ten sam , co był w Szwajcarii w zarządzie APE-CH GmbH firmy męża. Spowodowało to próbę zaskarżenia mnie przez inna osobę o nazwisku Stępień, aby podstawić pielęgniarkę Agnieszkę Stępień za spadkobiercę po moim synu zamierzając zabić pana Stępień w Starachowicach za którego podstawiono prokuratora Stępień, który mnie przeprosił, gdyż było to zaplanowane wcześniej. Nastąpiło wydanie eksmisji z domu z mojej prywatnej własności bez zapłaty uniemożliwiając mi rozliczenie z Urzędem Skarbowym jako spadek po mamie, gdyż podstawiono w to miejsce inną osobę córkę pana Waldemara Maksalon panią Edytę Maksalon, która wychowuje Zuzannę Maksalon dziecko mojej skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej z W Putin wykorzystanej do sponsorowania PGZ czyli W, Putin sponsoruje PGZ i wstawiono Jekatarinę Putin za Katarzynę Kaźmierczyk pierwszą żonę mojego męża, która miała wyeliminować wszystkie osoby. Ostatnim elementem do zniszczenia Polski i przejęcia władzy przez W. Putin było utrzymanie zaskarżenia męża w SO Toruń IIK 16/11 i dorobienia innej żony, która go skarży a dla mnie innego męża, który mnie skarży, którym miał być pan Stanisław Stępień podstawiony pod mojego syna Adama Kornaszewskiego co w przypadku zderzenia tych dwóch zaskarżeń bilans wyszedłby na zero, gdyż syn jest dłużny mężowi.

Wykorzystano nawet podstawienie Adolfa Warchałowskiego , który skonstruował samolot, którego silnik był o mocy 85KM a lot trwał 45 minut i 46 sekund i podstawiono Adolfa Kudlińskiego oraz Adolfa Hitler, aby połączyć budowę domów z lotnictwem w celu zamiany katastrofy lotniczej na budowlaną do pobierania roszczeń jako odszkodowania. Powyższe działania połączono z konstruktorem i lotnikiem monarchii Austro-Węgier panem Czesławem Tańskim i Stefanem Drzewieckim, którego matka była z domu Jaroszyńska , co jest inną rodziną niż Karol Jaroszyński, którego matka jest z domu Drzewiecka.

Tomasz Ruśkiewicz został dyrektorem Polskiego Towarzystwa Przedsiębiorstw Elektronicznych w 1913 roku buduje i eksploatuje elektrownie w Kielcach i Końskich. Ma to połączenie z terenami w Końskich należących do Starachowickich Zakładów Górniczych , gdzie się dokonuje podmiany, na których terenie leży Starostwo Koneckie skąd wysłano nas do Kielc w sprawie fałszywych Tarnowskich , którym wypłaca pieniądze jako wynajęcie pomieszczeń przypałacowych UM Końskie. Jest to dowodem oszustwa sądu działającego na zlecenie NON do chwili obecnej, który zamierzał wprowadzić Marię Putin pod danymi Maria Woroncowa jako hrabinę Marię Tarnowską podstawioną w Ostrowcu Świętokrzyskim pod dane Marii Krasuskiej wstawiając pod jej córkę Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuską wnuczkę księcia Radziwiłł.

Reaktywo0wano tajnie Centralny Okręg Przemysłowy kryty jako Polska Grupa Zbrojeniowa, która od 2004 roku nas okrada i podstawiono 10.000,- złotych z grzywny z kwoty grzywny 10.500,- PLN w SO Kielce IIIK 2007/07 do SO Łódź, aby podmienić wybrane 10.000,- PLN z długu pana Oskara Szonert do podstawienia innej osoby pod historię w 1924 roku , gdzie Simens uruchomił fabrykę KABLI w Pabianicach, ale po waloryzacji Grabski zlikwidował ją. Podstawiono obecnie udziały Państwa jako Kartel Wojskowy i połączono z dawnym kapitałem mojej cesarskiej i książęcej rodziny , która zasilała firmy.

Wykorzystano dane Konstancja Władysława Krzemińska z domu Bochyńska urodzona 20.01.1928 roku w Starachowicach powiat Iłżecki do podstawienia Konstantego Radziwiłł i Władysława Tarnowskiego i wykorzystano prywatne gimnazjum koedukacyjne w Starachowicach z 22 czerwca 1939 roku , gdzie uczęszczała Konstancka Krzemińska. Oraz Świadectwa Konstancji z Warszawy , która występowała jako siostra mojego taty zostały podmienione na akta psychiatryczne Pc 44/13 czyli podmiana Katarzyny Kędziora z domu Krzemińskiej podstawionej pod moje dane przez Tomaszów Mazowiecki, aby podstawić jej męża Bogusława Kędziora pod moje dane, a jego pod Bogusława Krasuskiego do Ostrowca Świętokrzyskiego czyli ojca Katarzyny Kaźmierczyk pierwszej żony mojego męża. Wykorzystano świadectwo Konstancji wówczas Bochyńskiej Generalgouvernement Distrikt Warszawa numer 27 jako Zeugnis czyli świadectwo szkolne 1943/44 jako prywatna żeńska szkoła krawiecka S. Natalli Neumanówny Warszawa Opaczewskastr. 38-Warszawa i podstawiono pod Szwalnię Nida na Lipie Henryk Szyb 1, aby podstawić jako filia Warszawska, gdyż fabryka miała tereny w Warszawie. Świadectwo z dnia 5 lipie 1944 rok podstawiono moją teściową, która była Łucję Kaźmierczyk podstawiając jako Łucję Kaźmierczak przez błąd mecenas Łukasza Drapisz.

Aby podstawić Władysława Tarnowskiego pod Konstancję jako Władimir Putin i Konstanty Radziwiłł podmieniono sprawę IN 169/00 przyjęcia spadku po Franciszku Janie Mazurek przez moja babcię Anielę Reginę Mazurek i mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską usuwając sprawę przyjęcia spadku po babci przez moja mamę wstawiając na 2009 rok, aby podmienić sprawę mojego dziadka INs 169/00 powielając na inne i podstawić pod wniosek pana Waldemara Maksalon z dnia 15.11. 2001 rok o jego nabycie spadku po jego rodzicach postanowienia sądu 15.02.2002 rok sygnatura akt INs 790/01 co oznacza, że w 2002 roku otrzymał przyjęcie spadku po jego rodzicach i podmieniono na mojego dziadka zamieniając na Władysława Tarnowskiego pod W. Putin.

Do kosztów sądowych dopisano podatki od nieruchomości pozorując zarządców i podstawiono zmarłe osoby za żyjące, aby dorobić koszty i windykacje. Dowodem jest moja babcia Aniela Regina Mazurek , która zmarła w 2003 roku. Po śmierci miała wystawiony podatek 23.12.2003 roku na kwotę 321,- złotych za Nad Kamienną 25 numer konta 0147-0010, wystawiony na adres Bohaterów Westerplatte, gdzie zamieszkała przed śmiercią i powielono babcię na dwa adresy dokument podpisała podinspektor Barbara Borek.

Podmieniono sprawę darowizny mojego dziadka dla jego córki moje mamy Filomeny Bochyńskiej i podstawiono sprawę INs 72/.. o zasiedzenie do sprzedaży działkę , aby podstawić sprawy Maksalonów , którzy robili zasiedzeniu na własności mojej babci co po śmierci mamy po której ja jestem spadkobiercą z siostrą podmieniono dla Maksalonów czyli W. Putin ukrywając wniosek mojej mamy do Sądu Rejowego w Starachowice 20.01.2010 roku złożony 27.01.2010 roku do INs 956/09 , gdzie wykazuje cytuję „Dopiero bez mała po trzech latach 01.09.2005 rok wnioskodawca Wiesław Maksalon wniósł wniosek w sprawie do sądu o zasiedzenie sygnatura Akt INs 641/05 co oznacza, że powielono sprawy na dwóch braci pod dwóch braci Tarnowskich w Kanadzie pracujących dla W. Putin podstawionych pod Jana Tarnowskiego i Władysława Tarnowskiego wstawiając mojego teścia i teściowa w miejsce mojego dziadka i mojej mamy zamienionej na mężczyznę ,aby w stawić dwóch braci Tarnowskich dla których dokumenty przygotowana w okresie ZSSR w PRL w latach 60-tych ubiegłego wielu za Władysława Gomółki przez sędziego Merta co obecnie podstawiono Wojciecha Merta prezesa SO Kielce ukrywając w Czecha w Skodzie podstawiając fałszywego hrabiego Nowak i podstawiono Jadwigę Zielińską pod moja mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską, aby podmienić do sprawy Prokuratura Okręgowa w Toruniu jako IIIKo 453/14, gdzie wykorzystano numery paszportu mojej mamy podstawiając osobę z 1969 roku Michała Kulpanowicz pod T-Mobile w Kielcach, aby pobrać paszport mojej mamy obecnie przez policje do podłożenia pod pana Pawła Krzymowskiego , który powołał się na stronę, którą hakerzy wyłączyli , gdzie zawierała między innymi paszport mojej mamy i metryki urodzenia moich dzieci co przeszkadzało w kradzieży milionowej nawiązki i podstawiono Hańskich pod Tańskich, aby wstawić Rzewuskich jako rodzinę Andrzeja Brzeziny-Winiarskiego podstawionego pod Fundację Stowarzyszenie Patriotyczne im. generała Bolesława Wieniawa -Długoszewskiego z/s w miejscowości Krzemowskie podstawiając nierząd , aby wykazać wielkość podstawionych osób znieważając tym samym moją rodzinę . Pan Krzymowski odniósł się do Cmentarza Firlej w Radomiu, gdzie jest tablica z moim dziadkiem wstawiając Jarosława Kaczyńskiego, aby połączyć METRON SA do podmiany sprawy w SO Toruń IIK 164/11 na którą się powołał i podstawiono pod matkę mojego dziadka księżną Katarzynę Radziwiłł jako Krakowiak powołując się sam na swoje pochodzenie, które wyczytał w literaturze wytworzonej przez UB i Kościół. Na tą rozprawę w SR Toruń IIK 467/15 nie zgłosił się podmienił mnie na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk i zaskarżył mojego męża, aby ukraść pieniądze z mojego konta zamieniając mnie na Elżbietę w USA upozorowaną za żnę Stanisława Stępień, który miał mnie oskarżyć udając mojego syna Adam Stanisława Pióreckiego obecnie Koraszewski.

Oznacza to, że wypadek samochodowy mojej córki Marty w Irlandii w 2011 roku był na zlecenie Władimira Putin, aby ukraść pieniądze miliard sto milionów euro przekazane z przez konto Jerzy Dariusz Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu przez pełnomocnika na konto w PKO BP SA w Starachowicach na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk wstawiając fałszywych spadkobierców jako dwa kościoły prawosławny i katolicki a na trzecią nieruchomość wstawiono rząd co oznacza zamiar umieszczenia mojej córki w zakładzie psychiatrycznym do podmiany danych w Irlandii na mnie aby ukryć pobranie pieniędzy w Starachowicach i podstawienie Zuzanny Maksalon dziecka W. Putin przez Waldemara Maksalon.

Wykorzystano pod zastawy księgę Wieczystą Starachowice 33881Dz.Odp.14.19.03 podstawiono sprawę zakupu samolotu przez GBC Centrostal Bydgoszcz SA jako firma PPH APE Biuro Handlowe Warszawa import Rosja dla Anna Karcz podstawiona pod Anna Maria Piórecka matka dziecka W. Putin pismo od Jarosław Wróblewski podstawiając Jarosław Kaczyński 7.maj 2004 rok 13 GBC Centrostal Bydgoszcz SA ulica Srebrna 12; 85-461 Bydgoszcz. Zastawiono tereny Starachowic pod transakcje dla Rosji o dorobiono opinie psychiatryczne, aby to ukryć , gdyż jest to zdrada stanu rządu co miała ukryć moja eksmisja do czego zamierzano wykorzystać Dariusz Kornaszewskiego za którego podstawiono moje dzieci, które zamierzano aresztować, gdyż już przygotowano akta sądowe do ich podmiany.

Z tego powodu dorobiono sprawę INs 450/05 jako przyjęcie spadku przez moja mamę Filomenę Bochyńska do ukrycia innej sygnatury prawdziwej z 2003 roku po śmierci babci pod którą podstawiono INs 169/00 powielając na INs 956/09 dla dwóch barci Tarnowskich , którzy mieli czelność dorobić sprawę o eksmisję SO Kielce IICZ 1297/16 , gdzie wpisano mnie jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk co oznacza, że W. Putin zamierzał mnie wywieść do zakładu psychiatrycznego , aby wprowadzić jego córkę Zuzannę Maksalon i dlatego utrzymano w Toruniu skazanie mojego męża pozorując, że ma inną żonę i twierdząc , że mój tata nie był arystokratą przed sędziego Wojciech Pruss, który wprowadził Władimira Putin do PGZ i na moje nieruchomości wstawiając sprawę KM 44/14 z 2014 roku, aby wpisać policjanta Bartłomiej Różalski pod Bartłomiej Misiewicz natomiast policjantkę Bernadettę Celany podstawiono pod Cecylię Włodarczyk siostrę Konstancji podstawiając jej córkę Elżbietę Włodarczyk w moje miejsce i skazując w USA pozorując, że skazuje mnie syn przez wpisanie Adama Klusek męża Grażyny Klusek , który jest obcą rodziną wpisaną pod mojego syna Adama Kornaszewskiego, którego zamieniono na Stanisława Stępień w USA lotnika pod którego podstawiono w SO Toruń IIK 33/17 zamieniono na mecenas Janinę Błasiak zamienioną na pilota Błasik pilotującego Samolot w Smoleńsku 10.04.2010 roku w celu podstawienia pod koszty sądowe 200,- złotych w SR Starachowice IIK 33/06 jako odszkodowanie dla ofiar katastrofy w Smoleńsku wypłacane jako windykacja SO Toruń IIK 33/17 na koncie w Credit Suisse AG w Zurychu pobrana z Banku Rezerw Federalnych w USA w Nowym Jorku, gdzie przebywał już wicepremier Mateusz Morawicki w USA. Wpisano Piotr Cichocki, aby wprowadzić Piotra Glińskiego oraz moje nazwisko kreowane z błędem prze „ż” jako Bochyńska-Każmierczyk Bożena wpisując jako dłużnik co jest oszustwem, gdyż pan Waldemar Maksalon nie zapłacił za dom, który ukradł i uniemożliwił rozliczenie, gdyż zrobiono dział spadku po moich rodzicach i ukradł pieniądze na spółkach męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk windykując w Zurychu konto Jerzy Dariusz Kaźmierczyk prze W. Putin, który wykazywał Zuzannę Maksalon za spadkobiercę po Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk co oznacza, że pani Ewa Eugster miała być zamknięta w zakładzie psychiatrycznym w Szwajcarii przez W. Putin po czym inne osoby w celu ukrycia kradzieży pieniędzy, do których nie ma prawa W. Putin, gdyż Roska zrzekła się carskiego mienia, a my nie oddamy dziedzictwa rodowego, gdyż jest to błogosławieństwo, które otrzymałam od rodziców, którzy nam przekazali dziedzictwo rodowe niezbywalne dlatego zamierzali nas zabić i nasze rodziny. Upozorowani rozwód w sprawie SO Kielce IICa 392/16 do sprawy IC 178/15 w Starachowicach jako sprawa do INs 956/09 i INs 716/10.

Doprowadzono do podzielnia mnie z mężem na dwa adresy Miedzna Drewniana 244 i Nad Kamienną 25 , aby podstawić nam innych współmałżonków do kradzieży mienia przez ING Bank Śląski i zamieniono mnie na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk podkładając fałszywe opinie psychiatryczne , aby dorobić akta dla W. Putin do Krakowa wstawiając fałszywych Tarnowskich na Wawel, gdzie zawłaszczyli obrazy i miecz paradny pozorując rodzinę królewską czego wymowa była na Górzez Atos, gdzie W. Putin zasiadł na tronie biskupim udając rodzinę carską co dopełnia wymowy teatru w sądzie polskim w Toruniu , który wykazał dwa kościoły katolicki i prawosławny , które nie uwierzyły Bogu i zabili moich rodziców, aby sięgnąć obecnie po nasze życie i naszych rodzin.

Dlatego ING Bank Śląski w piśmie z Karkowa z 10.05.2010 roku 43/280/2010/BS, które jest odpowiedzią na moje pismo z dnia 7.maj 2010 roku dotyczące udostępnienia danych dotyczący SOF-ART Sp. z o.o do Sądu za czasu mojej kadencji jak prezesa i właściciela spółki , gdzie byłam sądzona i finalnie sprawę wygrałam bank odmówił mi dostępu do informacji mianowicie bank zgodnie za rad. 104 prawa bankowego dysponentem tajemnicy bankowej jest beneficjent czyli osoba , której dotycz wiadomości objęte tajemnicą, mimo że byłam beneficjentem w okresie w którym dotyczył wniosek. Odmówiono mi wykazując Jerzy Kaźmierczyk i Piotr Główka czyli nowy zarząd , którego sprawa nie dotyczy a którą włączono w sądzie w SO Toruń IIK 164/11 , aby wstawić Piotra Główka pod Piotra Eugster i Piotr Bukat, Piotr Idzik pod Piotr Michta i innych co powodowało , że podmieniono sprawę mojego wniosku o fałszywą fakturę pan Chałbińskiego z Końskich , który posłużył się pieczątką firmy męża oraz podpisał się za niego co odwrócono i wykazano mojemu teściowi jako sprawa przeciwko mężowi co jest dowodem udziału prokuratury w kradzieży pieniędzy i podmiany na Maksalonów aby pobrać pieniądze w Krakowie.

Podstawiono zostały koszty do windykacji, które są zapisywane 31 maj 2007 numer karty dłużnika 1064/2007 sygnatura akt IIK 33/06 kwota 200,- złotych zapłacona w kasie sądu data 9.07.07 , gdyż ja miałam zapłacone sprawy i podstawiono byłego męża Dariusza Pióreckiego co podstawiono pod Jerzy Dariusz Kaźmierczyk pod SO Toruń IIK 33/17 jako windykacja kosztów co jest zaplanowaną kradzieżą sądu w Toruniu. Zbieżnością są sprawy SA Gdańsk IIAKa3/16 następnie w SO Toruń IIK 33/17 z SR Starachwi9ce IIK33/06 co przy usunięciu z karty dłużnika 1064/2007 daje 164 jako IIK 164/11 podstawiając sprawę z 2007 roku jako Vds 31/07/S jako Pasternik 31 odniesiony do 1999 roku czyli śmierci mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek i podstawiono tereny SOF-ART Sp. z o.o pozorując zwrot co ukryto przez wstawienie dawnej sekretarce US Ewy Kornaszewski i Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewski, którzy ani jedno ani drugie nie mają carskiego DNA dlatego podstawiono moje dzieci i dzieci mojego obecnego męża co wykaże wspólne DNA w Linii książąt Radziwiłł pod adres II Wydziału Karnego w Starachowicach na Konstytucji 3-Maja 27.

Doszło do podmiany pana Andrzeja Lichter pobyt czasowy Krakowa zameldowania Chorzów do podstawieni Konrada Szmytka z Chorzowa łącząc z Andrzejem Duda ze Starachowic podstawiony pod prezydenta Polski Andrzeja Duda , któremu zamierzano dopisać dług pana Andrzeja Lichter , który był dłużnikiem Jerzego Dariusza Kaźmierczyk obecnego mojego męża.

Nie oddano pieniędzy , gdyż odwrócono windykacje i windykowano Jerzego Dariusza Kaźmierczyk dla prezydenta Andrzeja Duda usunięto pierwszą kwotę pozostawiając pismo , gdzie jest wpisana kwota 24.100,- otych 73 grosze oraz kwota 446,80 zwrot kosztów sprawa SR Chorzów Nc1852)2001 czyli oznaczenie do podmiany i podstawiono w Sądzie Okręgowym w Łodzi pana Andrzeja Pachowskiego , kry udawał spadkobiercę po mojej rodzinie podstawiając klauzulę jako tytuł wykonawczy z 21.maj 2002 rok w SR Chorzów. Pan Andrzej Lichter pobyt stały miała od 1964 roku w Chorzowie na ulicy księdza Staszica 14/1 pobyt czasowy od 11.08.1998 do 11.08.1999 Kraków ulica Biała numer 6/2 co spowodowało podstawienie spraw z 1999 rok po śmierci mojego dziadka , INs 169/00 zamiana na sprawę windykacji mojego dziadka, który nie miał żadnych długów i zakupiono bank Raiffeisen-Polbank SA i wybudowano Hutę w Ujeździe Euroglass. Oznacza to, że sprawa SO Kielce IICZ 1297/16, gdzie podmieniono mnie na Elżbietę wydając eksmisję na prawdziwe dane jest eksmisją przez Waldemara Maksalon do IC 178/15 do INs 716/10 , gdzie wprowadzono W. Putin powielając na Kanclerz Niemiec przez drugą sygnaturę INs 956/10 pobierając pieniądze przez PGZ dla MON.

Karetka numer KR 131 wykazana w internecie w Tworkach, gdzie znaleziono martwego mężczyznę jest zbieżna, ze sprawą SR Kielce IXK131/11 wprowadzone do prokuratorskiego postępowania wydział VI do spraw przestępczości gospodarczej Ds 56/07/Sp z 29 maja 2012 roku i podstawiono sprawę SOF-ART Sp. z o.o ze sprawą o rentę UV 56/12, gdzie odmówiono mi renty i podstawiono sprawę o wodę Heleny Surma INs 56/10 , gdzie dokonano podmiany spraw do podstawienia daty śmierci mojej mamy INs 426/10, gdzie wykazano w Urzędzie Miasta jako SP426/10; wykazując moje dane jako osoby zgłaszającej wpisanie sąsiadów jako spadkobierców co jest oszustwem , gdyż nie zgłaszałam i zostałam ukarana 500,- złotych za niewyrażenie zgody na wpisanie się po sąsiadach przy zniesieniu współwłasności dokonano kradzieży miliarda stu miliow euro na moim koncie w PKO BO SA w Starachowicach ukrywając już prawomocny wyrok ze sprawy SO Kielce IXKa280/12., którą wygrałam, ale ukryto, gdyż podstawiono W. Putin i podstawiono Km 336/10 jako windykacja PLUS BANK SA wprowadzając fałszywe dane przez rzeczoznawcę Andrzeja Szmajdę, aby podstawić Andrzeja Lichter i zamieniono na Andrzeja Pachowskiego do Łodzi, dlatego pracuje dwóch braci Tarnowskich i dla Kanclerz Niemiec Angeli Merkel dokonując obrotów na firmach mojego męża, dlatego sędzia Wojciech Pruss wypisał z zarządu właściciela, aby to ukryć.

Podstawiono Juliusza Tarnowskiego pod ulicę Julianowską 35 w Piasecznie jako BizeA Sp. z o.o. 05-500 Piaseczne , gdzie podmieniono na spółkę SOF-ART Sp. z o.o 10 lipca 2003 roku sygnatura IIKM 925/02 na „SOFT-ART” Sp. Z O.o. Lipie Henryk Szyb ulica Lipie Henryk 1; 27-230 Brody, gdzie z kwoty 956,- złotych zamieniono na 634.965,00 jako licytacja za pistolety pneumatyczne zamieniono na rękojmię, której nie było a dopisano jako 8.466,- a nieruchomość oszacowano jako 846.595,20- złotych w fabrykowanym dokumencie do ukrycia małej kwoty powiększonej, aby odnieść się do symulacji , która nie obligowała do niczego a została wykorzystana jako sposób do podmiany dokumentów celowo i świadomie w celu zniszczenia firmy.

Wykorzystano wiersz Konstancji, gdzie wpisała „Warszawa ludzkie miasto nie żadna macocha, kto ją raz pozna to na wieki kocha…” stworzono sprawę karną w warszawie i podstawiono Katarzynę Kędziora pod masonerię czerwonej róży pomijając dalsze treści „nie strój i piękność zdobi człowieka lecz dusz szlachetna i prosta” .

Dziś podejście proste i szlachetne jest sposobem do dorobienia opinii psychiatrycznych. Oznacza to, że Władysława Tarnowskiego podstawiono pod Władimira Putin co oznacza podstawienie osoby w moje miejsce zamykając ją w zakładzie psychiatrycznym w celu podstawienia paszportu mojej mamy Filomeny Bochyńskiej do wprowadzonych pieniędzy przez W. Putin podstawiony pod Michała Kulpanowicz , aby podstawić pod Michał Piórecki na prawosławie, które miało mnie skazać samo się unicestwiając w celu wprowadzenia NWO w Polsce jako odniesienia do paktu Ribbentrop-Mołotow przez PGZ.

Połaczono dane sprawy Ministerstwa Spraw Wojskowych oraz Poczt i Telegrafów , które wprowadziły sprzyjającą krajowej produkcji politykę celną i podstawiono moje konta na cały kraj co wynika z przysyłanej korespondencji. W przypadku idealnych płatności jest to widoczne , ale nie mato żadnych skutków w zwrocie naszego mienia , gdyż wszelkie rachunki są pobierane z naszego mienia i nie mamy żadnego długu.

Celem było doprowadzenie nas do nędzy, aby wprowadzić młode pokolenie i jego oskarżyć w celu zawłaszczanie mienia przez wojsko pracujące dla Gminy Żydowskiej z Nowego Jorku z która współpracuje z W. Putin.

Podstawiono Konrada Szmytka dawnego pracownik Philipsa oraz Kopalnia Silesia co połączono SOF-ART Sp. z o.o, gdzie był dyrektorek z Markiem Katzer, aby podmienić do dawną kopalnie Rudy Żelaza , aby podstawić i połączyć z kopalnią Uranu w Rudkach w celu połączenia dawnej holenderskiej firmy Philips jako potentata polskiego przemysłu żarówkowego, która pojawiła się jako spółka Akcyjna i wykupiła fabrykę Altmana , który posiadała w Częstochowie fabrykę żarówek węglowych po czym żarówki węglowe zastały wypierane przez wolframowe co spowodowało, że firma przeniosła się do Warszawy, gdzie Filips zbudował fabrykę małych lamp pod nazwą Uran.

Należy zaznaczyć istnienie Fabryki Żarówek Tantirs we Lwowie, która była czysto polska o czym się nie mówi. Poza Philipsem istniała firm Osram w Pabianicach oraz Tungsram w Warszawie. Wstawiono Marka Katzer z ulicy Grzybowskiej w Warszawie pod zakup firmy z 1922 roku na rogu ulicy Grzybowskiej i Karolkowej, gdzie później wznosiły się hale zakładów im. Róży Luksemburg i firma z Luksemburga wykupuje polskie sieci Żabka pod które wynajmował pomieszczenie biznesmen ostrowiecki, który skupował pod Żabki budynki do wynajmu. W 1924 roku zbudowano dom administracyjny w Warszawskie przez Philips potem w 1928 hale maszyn , kotłownie, magazyn. W 1929 Hutę Szklaną , gdyż bańki do lampek z innych hut nie odpowiadały jakościowo co oznacza podstawienie Huty w Ujeździe zbudowanej przez Piotra Bukat, który zwalnia pracowników z banku Raiffeisen-Polbank i podmienił mnie na Mazurek z domu , aby wstawić fałszywych Tarnowskich pod Hutę Szklaw Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego , aby podmienić pod Philipa . W 1936 roku dokupiono dwie parcele w Warszawie i zbudowano fabrykę lamp radiowych, Kluczowe stanowiska obejmowali Holendrzy w liczbie 15 poza tym pracowało 100 Niemców. Pod presją rządu w 1938 roku zminiejszoni9 liczbę Holendrów do 5 i szereg Polaków objęło kluczowe stanowiska i podstawiono Konrada Szymtka pod Konrada Wiatrowskiego, aby ukryć wypłacone pieniądze w sieci dla fałszywych spadkobierców wstawionych pod udziały przedwojennych fabryk, którzy skarżą prawdziwą rodzinę w Toruniu, aby uzyskać tytuł egzekucyjny bezsporny do kradzieży mienia podstawiając sędziego Wojciecha Pruss pod pracownika PGZ pana Łukasz Prus natomiast inżyniera K. Jackowskiego , który napisał Chlubna Karta w Rozwoju Radiotechnik w Polsce Warszawa 1926-1927 podstawiono pod jasnowidza Jackowskiego. Aby ukryć kradzie pieniędzy zlikwidowano 010,01,2017 roku Skarb Państwa , aby wyprowadzić do Nowego Jorku udziały mojej carskiej rodziny i skazać nas w Toruniu oraz zabić przez Starachowice , aby podstawić dawne kredyty Żydów jako listy dłużne pod carskie mienie na konto męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk.

W 1912 roku do 1932 roku w zarządzie Cegielskiego a jednocześnie w Banu Związku Spółek Zarobkowych w którym pobierał kredyty Cegielski pracował Samulski, który ożenił się z córką Jezierskiego co jest związane z Pleszewem. Dzięki kredytom Cegielski miał stały dostęp do kapitału obrotowego , który zamienił się we współwłaściciela fabryki co oznacza, że miał dostęp poprzez bank do obrotu firmą co pan Popowski w Ostrowcu zwał głównym sekretem powodzenia w minionych latach co obecnie zostało wykorzystane do skazania męża, aby ukraść pieniądze , które są naszą własnością jako stały dostęp do funduszy niszcząc właściciela przez MON co jest dowodem zamordowania cara Mikołaja II w Polsce za co Polska kontynuuje , i musi zwrócić porwane dzieci , wnuki uwolnić męża oraz zwrócić minia, które ukradziono wykorzystując wyrok sądu w SO Toruń IIK 164/11 gdzie miał czelność sędzia Wojciech Pruss ubliżył mojemu ojcu arystokracie z urodzenia po jego śmierci pisząc w wyroku, że mój tata nie był arystokratą, aby ukraść moje mienie i podmienić mnie na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk przez połączenie spraw przez świadka Pawła Krzymowskiego i fabrykował szereg nieznanych spraw w celu tworzenia windykacji do kradzieży mienia.

W 1934 roku uruchomiono produkcję Polskiego FIATA, i pan Kręglewski zarządzał mieniem mojej rodziny Ursusem i CWS przy ulicy Terespolskiej na Pradze . W 1937 roku uruchomił fabrykę obrabiarek i sprtu artyleryjskiego w Rzeszowie co spowodowało podstawienie Poręby oraz stworzono windykacje przez Rzeszów ,aby wstawić Łukasz Pruss pod Artylerię i Przemysł Zbrojeniowe , który jest tajny a dokument udziałowe były w Tajnej Kancelarii Prezydenta. Mogę twierdzić, że prezydent Polski zorientował się , że mąż jest niewinny i przesłał pismo co jednak zamierzano odwrócić w Toruniu i Starachowicach , gdyż wprowadzono posłów jako spadkobierców tworzonych przez sądy, które podmieniają wyroki i akta sądowe.

Doszło do połączenia DOMSTAL Sp. z o.o. i Fabryki Lokomotyw Bydgoszczy podstawiając koleje Skarżysko-Ostrowiec , aby połączyć Poznań i Bydgoszcz dawne połączenia z konstruktorem lokomotyw spalinowych doktor inż.; Adam Kręglewskim , który w 1915 roku objął stanowiska kierownika biura konstrukcyjnego silników Diesla do łodzi podwodnych w fabryce Gebuder Korting AG w Hanowerze. Następnie -pracuje u Cegielskiego w dziale produkcji taboru kolejowego i jego dziełem była budowa Fabryk Wagonów i Parowozów.

Jestem z urodzenia kim jestem niezależnie czy przedłę informacje czy nie co wykorzystano , gdyż przez lata nie mówiłam o swoim pochodzeniu, gdyż uczono mnie szanować ludzi niezależnie z skąd się wywodzą .

Zamieniono nazwisko Hański na Tański i odwrotnie , aby podstawić Czesława Tański pod Hański i łącząc Czesławem Daleszak z wdową panią Hańską z Rzewuskich żona Honoriusz Balzac ukrywał fałszywe faktury jako tworzenie na posiadłości Czesława Daleszak zalewu , który pochłonął fałszywe faktury na cement jako budowa zapory jako stworzenie świata w Rożnowie. Wykorzystano moje konto , które nagle zamknięto , aby podstawić Stanisława Stępień za spadkobiercę co miało być powodem mojego pobicia i oskaenia innych osób za fakturę na 1.400.000,- PLN na cement , aby podstawić akta Dariusza Kot , który pchnął mnie i uderzył męża co spowodowało podmianę nas przez błąd „zi” w zaświadczeniu do chirurga, gdzie nie byliśmy, gdyż nie było takiej potrzeby. Wykorzystano moje konto z powodu przesłania pieniędzy z St. Gallen przez biuro K-9 na konto BGŻ w Polsce. Następnie podstawiono mojego męża za konkubenta i podstawiono dane Mieczysława Pawlak oraz jego konkubiny pozorujć za mnie. Powodem jest podstawienie Mieczysława Pawlak pod inżyniera Mieczysława Günther , który był 12-14 września 1937 roku we Lwowie na Pierwszym Kongresie Inżynierów. Wykazał on plan elektryfikacji na 12 lat. W wykazie znalazła się elektrownia w Łodzi i Warszawie, Ślaskie Zakłady w Chorzowie, Elektro w Łaziskach , Fabryka Związków Azotowych Chorzów, którą podstawiono pod Azoty Tarnów obecnie. Następnie Huta Falva Świętochłowice, Mościcki Okręg Zagłębie Dąbrowski w budowie Rożnów. Z tego powód wykorzystano użyczenie mojej mamy dla męża, które jest złożone w Zakładzie Energetycznym w Skarżysku-Kamienna, gdzie określono, że ktoś inny podał się za mnie jako żona mojego męża i podmieniono kancelarię adwokacw St. Gallen , gdzie wprowadzono błąd przez „zi” do Fundacji męża APEX-STAR , aby wpisać takie dane do Szwajcarii i takie dane wykreował Urząd Skarbowy dla mnie oraz Helena Surma w wodociągach.

Historia Honoriusza Balzac i pani Eugenii Grandet jest odniesieniem się do historii Gdańska , gdzie po 1733 roku Gdańsk opowiedział się za Stanisławem Leszczyńskim co spowodowało podstawienie Stanisława Pikul i Stanisława Stępień w USA, aby zmienić historię olbrzymich odszkodowań , których zażądała carowa Anna pod którą podstawiono przez kciół Annę Marię Piórecką pozorując spadkobier po mnie przez lożę masońską w której się skrył król jako Eugenia pod Koronowanym Lwem w rejonie ulicy Ułańskiej i Sadowej na dolnym mieście w Gdańsku i podstawiono markiza de Monte stąd serki Monte wstawiając Piotra Pedryc w Australii. Pod historię z 1734 roku z 27 na 28 czerwca króla Stanisława Leszczyński, który łodzią uciekł w bezpieczny rejon w przebraniu wieśniaczym. Pod tą historię podstawiono historię Podczaskiej i Lubomirskiej. Król o wyjechał do Nancy w Lotaryngii teść Ludwika XV za których wstawiono obecnie Deszczyńskich jako Leszczyńskich i podstawiono Sonię Jarczyk pod Wiktorię Koraszewską. Masoneria Grandet jest masonerią kościelną, który tworzy historie na swój sposób co jest widoczne u Balzac opłacając wybranych ludzi.

System jest tworzony , aby znieczulić ludzi na krzywdę ludzką po czym wybrana jednostka jest niszczona , aby wydobyć z niej bunt w celu oskarżenia.

Cytuje strona 11 Poezje Wybrane Fryderyk Holderlin

Ubóstwiony przez lud odrzuca pokusę „nadczłowieka”, ale nie rychło , gdyż w najwyższym nasileniu akcji dramatu zdaje się wierzyć w swoją boskość. Kaplan zarzuca mu, ze zdradził przed ludem tajemnice władzy ziemskiej, która opiera się na opanowaniu sił przyrody”

Z tego też powodu pan Barłoni8ej Misiewicz trafił do pracy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, gdyż jest podstawiony pod Bartłomieja Pikul syna Stanisława Pikul i Janiny Pikul pod którą podstawiono mecenas Janinę Błasiak w celu podstawienia pod pilota samolotu rozbitego w Smoleński w 2010 roku w celu ukrycia pobrania pieniędzy jako działów spadku z windykacji męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk co ukryto podstawieniem Janiny i Grażyny Kulczyk pod obrazy z Muzeum w Radomsku pochodzące w Pałacu w Kruszynie. Zamierzano podstawić obraz z mojego domu rodzinnego „Kosz ze Śliwkami” , jako początek obejmowania dziedzictwa rodowego pod który zamierzano podstawić skradzione przez PGZ obrazy za które finansowali budowę fabryk podstawioną pod aferę Koloseum w Katowicach, gdzie skupowano historyczne obiekty , aby tworzyć fałszywą historię do prania kradzionych przez wojsko pieniędzy.

Największa obłudą było korzystanie z naszych pieniędzy i przetrzymywanie męża w więzieniu oraz podadanie fałszywych akt psychiatrycznych w celu niszczenia godności mojej rodziny, która finansowała od 1918 roku Polskę co jest kontynuowane przez obecny rząd PIS, gdyż zrobili się spadkobiercami na skradzionym przez MON mieniu i nie uszanowali nawet moich dziadków i rodziców , których doprowadzono do śmierci.

W 7 rocznicę Katastrofy w Smoleńsku wypadło dziecko w Biskupicach na Warmii, gdzie w przeszłości sfabrykowano dokumenty przez PFRON Warszawa w SO Warszawa jako windykacja na podmienioną nazwę SOFT-ART Sp. z o.o. w Lipnie gmina Biskupice , aby wytworzyć roszczenia na fałszywe spółki do ukrycia kradzionych pieniędzy i podstawiono prze komornika Piotra Główkę na Bohaterów Westerplatte pod podmiany Dariusza Pióreckiego w celu podstawienia Piotra Bukat, Piotra Glińskiego, Piotra Eugster, których ukryto przez podstawienie Piotra Michta jako nauczyciela co połączono z wyjazdem do Nowego Jorku 18 nauczycieli ze Starachowic, aby podstawić nauczyciela Sikorskiego pod generała Władysława Sikorskiego i jego córkę Zofie jako grupę Zofia podstawiona pod Sonię Jarczyk w Katowicach do ukrycia pieniędzy kradzionych przez MON od 2004 roku skazując męża w 2007 roku w fabrykowanej sprawie w SO Kielce IIIK 207/07 przy pełnej świadomości rządu i kcioła, którzy korzystali z kradzionych pieniędzy co zamierzali ukryć przez zamianę miesiąca kwiecień w którym zmarli moi rodzice Józef i Filomena Bochyński na pana Kwiecień Bruno w Krakowie odnosząc się do próby wysadzenia Sejmu w celu podstawienia produkcji materiałów wybuchowych w Azoty Tarnów SA i Azoty Puławy SA zakupionych z skradzionych pieniędzy w celu wstawienia posłów za spadkobierców na odszkodowania w kreowanej medialnej sprawie w Krakowie przez PIS , który zdobył władzę wykorzystując kradzione pieniądze skazując mojego męża jako osobę okradaną przez rząd przy pomocy MON.

Podstawiono Wiliam Averell Harriman pod teatr Williams na Zamku Książ jako połączenie z przemysłem. Harriman był finansistą, przemysłowcem i dyplomatą podczas II wojny światowej. W 1926 był multimilionerem synem mezoamerykańskiego króla kolei żelaznych i podstawiono go pod mojego dziadka carewicz Aleksego Romanow . Harriman kupił akcje Girschego największego obok Donnensmarcka w Lipinach producenta cynku an Górnym Śląsku . Po zakupie Girsche Harriman kupował i sprzedawał od Flicka i z nim Akce Górnośląskich koncernów. Spowodowało to podstawienie sklepów z farbami Fliska , które mają po Mieszałach Anieli i Wacławie za, których podstawiono moją babcię Anielę Reginę Mazurek, a za Wacława Mieszała podstawiono Wacław Bochyński w USA i podmieniono pod nich Ewę Podolską z domu Mieszała i pana Wacława Podolskiego z Krakowa, który Moją chrzestną Ewę Podolską z domu Mieszała podstawiono pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, a jego długi firmy Wacława Podolskiego podstawiono pod SOF-ART Sp. z o.o. z Lipnie gmina Biskupice jako Lipinach przez błędy pisarskie ukrywając jako windykacje PFRON.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s