Podmiana carskiej rodziny w Starachowicach przez opłatę gaży filmowej.

Starachowice na 13.04.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Podmiana carskiej rodziny na służby jako film opłacony przez sąd.
Zamiar pobicia w celu wytworzenia nieprzedawnionego roszczenia

Wykazaliśmy z mężem w piśmie informację , gdzie określiliśmy swoje żądanie, aby Polski Rząd do czasu zwrotu mienia wypłacał nam 50,- tysięcy miesięcznie w SO Kilce IC 2627/10. Nie otrzymaliśmy mienia a obce osoby podały się za nas wprowadzone przez oszustwo przez Waldemara Maksalon, który był winny ponad 50,- tysięcy według nakazu sądu INs 716/10 co zamieniono, że ja jestem jemu dłużna i prowadzono przez niego windykacje , gdyż udawał, że jest moją książęcą rodziną posiadając moją wnuczkę z gwałtu Anny Marii Pióreckiej , a jego wnuczka jest w ręku W. Putin. Spowodowało to wprowadzenie policji do sprawy, gdzie zamienio9no mnie za dłużnika w celu stworzenia roszczenia i pobrania pieniędzy z na rzecz policji wprowadzając dzielnicowego w trzech nieruchomościach co jest niewidoczne.

Wprowadzono panią Bernadetę Celany oraz pana Bartłomieja Różalskiego policjantów wykorzystując ich dane do podstawienia pod kreowane w Białej Podlaska Barona Różyczkę , którego podstawiono na lotnisko pod mienie moje rodziny, Spowodowało to podstawienie Pawła Krzymowskiego , który bezprawnie posługuje się herbem Ślepowron do wprowadzenia do Bielska Białej tworząc milion nawiżki do ukrycia wypłaty 50,- tysięcy złotych co miesiąc dla Bartłomieja Misiewicz , który jest slupem i kryje Waldemara Maksalon , który zamienił policję za moją rodzinę. Czyli wykorzystano aparat państwowy do swoich własnych celów oszukując naród, gdyż my nie otrzymaliśmy żadnych pieniędzy, ani nie zwrócono nam mienia i zawłaszczono mienie , które posiadaliśmy w tym przelane pieniądze z zagranicy na konto moje miliard sto milionów euro do Starachowic.

Wyplata 50-,- tysięcy dla Bartłomieja Misiewicz z PGZ dowodzi zawłaszczenia pieniędzy przez wojsko na finansowanie zakładów zbrojeniowych jako reaktywacja tajnie prowadzona co ukrył Sąd w Kielcach przez próbę wymuszenia na nas otwarcia spółek z dawnymi nazwami jako nowe. Z tego powodu policja dorabia dokumenty , które są potrzebne do ukrycia fałszywych opinii psychiatrycznych dorobionych przez Waldemara Maksalon , gdzie dorobiono uszkodzenie ciała pozorując, że zrobił to mój mąż i takie dokumenty fałszywe były podstawione do Tomaszowa Mazowieckiego i Torunia, gdzie męża skazano i ukradziono pieniądze przez dziania prokuratora i sędziego .

Wykorzystano mój wniosek do prokuratury w którym zgłosiła, że wycofuje wszystkie doniesienia, a jedynie w przypadku zaskarżenia przez którąś z osób zgłaszam , aby podjęto przeciw tamtej osobie działania. Doprowadzono do użycia dokumentów i podstawienia innej osoby , która pozorowała żonę mojego męża, aby oskarżyć go za uszkodzenie ciała, którego nie było. Dowodem na to jest sprawa Ds 1001/14 , gdzie upozorowano chorobę psychiczną pozorując uszkodzenie ciała. Z tego powodu zwielokrotniono sprawę co było widać w przesłanej korespondencji z prokuratury, gdzie podstawiono dwóch prokuratorów do jednej sprawy pana Jezierskiego i pana Grudniewskiego , którego zwolniono, aby wprowadzić trzecia osobę panią Elizę Juda, gdyż moje pochodzenie jest z Judy , która jest berłem w reku Boga. Spowodowało to kradzież moich dzieci i wnuków i podstawienie na Atos według kabały W. Putin co oznacza , że kościół prawosławny stosuje okultyzm po oficjalnym zamordowaniu cara Mikołaja II , który przeżył, a został zamordowany w Polsce.

Pan Bartłomiej Misiewicz został wytypowany do podstawienia pod moja pierwotną sprawę w Opolu Lubelskim w 2009 roku, gdzie mimo , że byłam pierwsza na wokandzie w sprawie z mojego wniosku o odtajnienie przez wywiad majątku książąt Bochyńskich/ Bocheńskich wszedł pierwszy mężczyzna, który był bardzo krótko i dla niego próbowano wykorzystać paszport mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, gdyż Żydzi idą przez kobietę co jest widoczne na nieruchomościach, które okradają w sprawie Waldemara Maksalon, który w sądzie IC 178/15 stwierdził, że musi płacić wszystkim.

Rok 1969 na który powołała się policja się jest rokiem urodzenia Katarzyny Kaźmierczyk za którą podstawiono Edytę Maksalon , która jest dzieckiem z pierwszego małżeństwa Waldemara Maksalon z Lidią Maksalon, którzy zawłaszczyli 50,- tysięcy i zamierzali podstawić paszport mojej mamy Filomeny Bochyńskiej dla Edyty Maksalon i jej matki Lidii Maksalon podstawionej pod Lidię Daleszak, której sprzedałam działkę na Nowowiejskiej co zamieniono na sprawę spadkową nie uznając sprzedaży i naliczając podatki od sprzedaży po czym dorobiono fikcyjną sprzedaż, gdzie tradycyjnie zamierzano mnie powiesić przez działania Kościoła, który doprowadził do śmierci niewinnych ludzi, gdyż pozorował kościół, że porwane moje dzieci Anna Piórecka i Michał Piórecki są jedną carską rodzina , która przeżyła i na nich pobrał kościół pieniądze co starał się ukryć obecnie przez wpisanie za dzieci Jerzego Dariusza Kaźmierczyk wykorzystując opłacane przez Kościół fałszywe opinie psychiatryczne.

Zamieniono w piśmie IDs102/09/St Kielce 31 marca 2009 rok prokuratura okręgowa Mickiewicza 7 Kielce do Prokurator Rejonowy w Opocznie błąd zamiast Jerzy Kaźmierczyk to Irena Kaźmierczyk przez Prokurator Okręgowy jako zastępca Teresa Szwagierek i podstawiono Teresę Szmytka pod adres Teresy Daniszewskiej, aby podstawić pobicie pod dawny mój adres i oskarżenie nowych właścicieli, gdyż Krzysztof Daniszewski jest patomorfologiem, którego syna Jakub Daniszewski jest podstawiono pod mojego syna Jakuba Pióreckiego zamienionego na Michał Piórecki do Kościoła, jej córka Maria Daniszewską została podstawiona pod moją córkę Martę Piórecka i dorobiono dauna , którego nie ma zamieniając w systemie na Maria Bochyńska. Zamierzano wykorzystać materiały wykazane w piśmie jako Ko 299/08 (13 kart) do prokuratury Starachowice w sprawach do sprawy Ko 58/09 Opocznie.

Zamierzano zamienić mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na dane męża Jerzy Kaźmierczyk , a jego dane zamieniono na kobietę Irenę Kaźmierczyk co miało pasować jako oskarżenie mnie za pobicie mężczyzny czyli męża Jerzego i podstawić Irenę Śledzik, która miała być pobita przez policję , aby podstawić Leonid Breżniew pod Lonię Kowalczyk, której ojciec Jana Śledzik podstawiono pod Jan Kaźmierczak za którego wstawiono mojego syna Jakuba Jan Pióreckiego obecnie Kornaszewski w Irlandii zamieniając na Jan, którego zamierzano oskarżyć i podstawić pod Michał Kulpanowicz jako Michał Piórecki i połączyć Adam Piórecki , który zmienił nazwisko na Kornaszewski. Zamierzano podstawić pana Przemysława Czmoch pod Przemysława Słodkiewicz, który pracuje da policji.

Podstawiono pod Helenę Surma panią Helenę Pożoga i Ryszarda Pożoga pod Ryszard Podczaski na ulicy Lipowa 44/16 przez zaopiniowanie działki do podziału numer 769 przez Stefana Mazurek z Zachodniej 1/106 27.10.1998 rok Znak:AM.IV.7334/151/98 co spowodowało śmierć mojego dziadka w 1999 roku co połączono z VDs 31/07/S w Prokuraturze Toruń jako sprawa METRON SA od 1999 roku i podstawiono prezydenta Polski Andrzej Dudę i papieża Franciszka i Angele Merkel co ukryto przez podstawienie Andrzeja Pachowskiego podpisał inż. Andrzej Anielski podstawionych pod Anielę Mazurek moją babcię.

Podstawiono dokument jako zmiana geodezja 920 m2 jako 1/2001 a AN2193/2001 podpisał Andrzej Śliwa dokument stworzony po śmierci wójta gminy Andrzeja Śliwy numer 0009-0140 na Dariusz Piórecki syn Roberta współwłaściciel w części ½ Lipie-Henryk Szyb 1; 27-230 Brody później Piórecka Bożena córka Józefa współwłaściciel w części ½ jako decyzja z dnia 27 lipiec 2001 rok w sądzie zmiany wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2001 czyli w roku , gdy mieliśmy wspólnotę majątkowa i nie było 1/2 nieruchomości po odkupieniu części budynku z gruntem od SOF-ART Sp. z o.o co oznacza podstawienie pracownika Roberta Wróblewskiego jako współwłaściciel na 1/2 części do ukryć skradzionych pieniędzy na budowę Willi Rosochacz hotelu z windykacji Jerzego Dariusza Kaźmierczyk dlatego określono, że ja tak mieszkam przez Urząd Miasta Starachowice co jest oszustwem i podstawiono za mnie inną osobę. Powielają dane na Dariusz Piórecki syn Edwarda pod którymi występował w 2001 roku. Podstawiono Bożena Piórecka córka Józefa wstawiając Józef Wróblewski pod Woblewsky a jego córkę Samantę za jego żonę do ukrycia kradzieży Pałacyku w Szczekarkowie do ukrycia windykacji przez Urząd Skarbowy na nazwisko Bożena Piórecka zamieniając mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Jerzy Kaźmierczyk podstawiony pod dane Bożena Piórecka. Spowodowało to, że na wniosek męża o zwrot karty na nazwisko Jerzy Kazmierczyk z PostFinance zatrzymanej przez bankomat banku PEKAO SA co spowodowało, że dyrektor baku pan Orzeł w PEKAO SA nie zwrócił karty ze Szwajcarii z PostFinance i upozorowano, że zaginęła akta na nazwisko Bożena Piórecka do konta , którego wyciągi na 4 dolary są wysyłane dla Teresy i Krzysztofa Daniszewskich na nazwisko Bożena Piórecka odmawiając mi wydania karty przez bank PEKAO SA. Działanie takie udowadnia, że bank PEKAO SA windykując na Bożena Piórecka pobiera pieniądze z konta męża z Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu na Parade Platz 8 , gdzie podstawiono za mnie Ewę Eugster zamienioną na mężczyznę przez fałszywe opinie psychiatryczne opłacone przez Kościół Katolicki, ukrywajć oszustwo przez windykacje EOS jako Westerplatte 1/1 na Bożena Piórecka podstawiając pod dane Jerzy Dariusz Kaźmierczyk co wynikało z rozmowy pozorując opiekę nad moim mężem co udowadnia podłożenie fałszywych opinii psychiatrycznych na Bohaterów Westerplatte 1/1 i wykorzystanie grupy niepełnosprawności przed 16 rokiem życia dokument wystawiony na nazwisko Bożena Piórecka, gdzie mam wykazaną częściową pomoc osoby drugiej co podstawiono dla mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk zamieniono na Bożena Piórecka i wstawiono tajnie Dariusz Piórecki wypłacając pieniądze dla Dariusza Kornaszewskiego wypłacając duże pieniądze na wiele tożsamości na podłożone fałszywe opinie psychiatryczne na Bohaterów Westerplatte 1/1 dla Beaty Marii Idziak, sędziny Barbary Bochyńskiej, Jerzego Bochyńskiego z Katowi, sędzinę Magdalenę Jarczyk podstawiając pod Magdalenę Kozłowską córkę Agnieszki, aby wstawić Wiktorie podstawiona pod chrześnice Jana Pawła II i tak zamieniono moją córkę Martę Bochyńską na Magdę Piórecką w Szpitalu w Kiecach i co zamierzano podstawić do Krakowa w celu wprowadzenia Kościoła przez studentkę w Krakowie na powielone tożsamości przez podmianę adresów przez MOPS, gdyż ja pobieram tylko 153,- złote na dowód osobisty na dane Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk.

Co dowodzi, że prokuratorzy w Starachowicach wykreowali fałszywą sprawę o pobicie jako IDs 1001/14 w której ukryto, że ktoś wystąpił przeciw mnie i była prowadzona jako dorobienie akt o pobicie do fałszywej opinii psychiatrycznej nawiązując do wniosku, aby wystąpić przeciwko danej osobie w przypadku, gdy mnie zaskarży. Zastosowano manewr, że z własnego wniosku jestem przesłuchiwana przez zamianę świadka na oskarżonego do SO Toruń IIK 164/11 dlatego było dwóch adwokatów u męża, aby pozorować, że jeden dla mnie jako pomoc prawna co jest oszustwem i prowadzenia sprawy z Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie wykorzystano sprawę prokuratury ze Starachowic do której byłam wezwana do Opoczna, aby podmienić mnie na Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk pozorując spadkobiercę po mojej mamie Filomenie Bochyńskiej do czego potrzebny był paszport moje mamy Filomeny Bochyńskiej i podstawienie sprawy podarcia wydruku z mojego doniesienia na skutek czego byłam potraktowana jak przestępca i wywieziona do zakładu psychiatrycznego do Łodzi pozorując, że jestem inną osobą i włamałam się do cudzego domu będąc w swoim własnym domu, gdy podstawiono córkę teściów Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk , którą upozorowano na Martę Bochyńska moją córkę, która miała zostać podstawiona pani premier Beata Szydło pod firmy mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pozorując, że Skarb Państwa przejął mienie przestępcze przy obrocie „ZERO” , ale prowadzone były obroty przez Urząd Skarbowy, którego komornik odejmował wykazując „ZERO”, skarżąc męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk.

Panią premier Beatę Szydło zamierzano podłożyć pod dokument SR Starachowice INs 716/10 z dnia 16.11.2010 , gdzie jestem wykazana jako uczestnik i jednocześnie jako pełnomocnik siostry Beaty Idziak wykazując adres Bohaterów Westerplatte 1/1 , 27-200 Starachowice, że moja siostrę Beatę Idziak zamierzano również pobić , aby podstawić opiekę, która dorobił sędzia Huber Wicik dając dokument od siostry z Irlandii dla Heleny Surma, która udawała opiekę nad moją siostrą Beatą Idziak podstawioną na Miedzną Drewnianą, aby finalnie wstawić Beatę Idziak za moją teściową Łucję Kaźmierczyk zamienioną na Łucję Kaźmierczak przez błąd mecenasa Łukasza Drapisz w celu wstawienia premier Beaty Szydło do Miedznej Drewnianej, aby wstawić na konto w Szwajcarii i dokonać przejęcia Zamku w Rapperswil , który zamierzano nam zwrócić co określił ksiądz Krystian Gawron.

Akra o pobicie zamierzano podstawić do sprawy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Biuro Obywatelstw i Prawa Łaski Warszawa 16 marzec 2017 BOŁ.510.371.2017 podpisano Małgorzata Lesisz. Zamierzano wykorzystać panią Małgorzatę Dąbrowska-Milczarek do poświadczenia nieprawdy po dorobionym pobiciu , aby podstawić takie dane pod sprawę Prokuratury Rejonowej Karków Śródmieście Wschód ulica Mosiężnicza 2 z dnia 23.10.2013 rok jako Ko 1291/13, gdzie wpisano mnie przez „ż” jako Bożena Bochyńska Każmierczyk, a męża jako Jerzy Kaźmierczyk, aby pozorować konkubinat do dorobionej awantur, której nie było przez policje do podstawienia pod Tomaszów Mazowiecki, gdzie wydano druk o uszkodzeniu ciała jako ujednolicony do sądu w Toruniu przeciwko Bohdanowi Żakiewicz co zostało zamienione przeciwko mojemu mężowi. Pod dokumentem podpisał się prokurator Janusz Niziołek co oznacza wykorzystanie adresu , gdy wynajmowałam ,mieszkanie w Starachowicach od Marka i Urszuli Król, którzy mieszkają w Kanadzie i podstawiono sąsiadów Janusza i Alicję Niziołek, aby podstawić Alicję Niziołek pracownika Sądu w Starachowicach wykorzystując dane do podstawienie Alicji Maksalon z domu Kowalska, którą podmieniono na Mazurek w celu kradzieży mienia co oznacza podstawienie podmian w Raiffeisen Bank , mnie na Mazurek, gdzie Alicja Maksalon z domu Kowalska zamierzała wykorzystać paszport mojej mamy również do Banku PEKAO SA ,gdzie pracuje i wypłaca pieniądze dla Kościoła udając spadkobiercę.

Powyższe działania dowodzą, że rząd polski pobrał 50,- tysięcy i wypłaca jako działy spadku na naszym pieniądzu wprowadzonym do kraju od 2004 roku do 2017 na wiele osób co jest niebezpieczne dla ekonomii kraju czego sędzia Wojciech Pruss nie dopowiedział, gdyż my nie otrzymaliśmy żadnych pieniędzy, a dokumenty są tworzone do sprawy SR Starachowice INs 716/10 czyli oszustwa dokonanego przez Waldemara Maksalon w Starachowicach, gdzie posłużył się bezprawnie sprawa INs 67/08 po śmierci mojego taty w dodatku dokumentem z błędem na Oświadczenie Woli na fikcyjną Bożennę Peryt co zamierzano podstawić Michała Kulpanowicz dlatego wpisano, że ze sprawy własnej co jest oszustwem dzielnicowego, gdyż nie wnosiłam użycia paszportu mojej mamy , ani taty. Dokumenty później wykazany przez policję nie miał nic wspólnego z moimi rodzicami co oznacza świadome działanie Sądu w Kiecach w tym Sądu w Starachowicach, który zamierzał nas zamordować i ukryć przez 50,- tysięcy wypłacane dla Bartłomieja Misiewicz w PGZ i powielonych osób przez Waldemara Maksalon jako windykacja na apteki wykorzystując miejsce wynajmu powierzchni w Carefure wcześniej pod inną nazwą jego pod-spółki, gdzie SOF-ART Sp. z o.o w obecności mecenas Ewy Tkaczyk wynajął powierzchnię do sprzedaży mebli w Starachowicach od właściciela, którym jest Francuz co nie doszło do uruchomienia stoiska, gdyż firma , która robiła stoisko nie wykonała w termie nie, byli pijani i zrobili krzywe ściany co spowodowało zrobienie ekspertyzy, która wykazała brak podstaw do wypłaty pieniędzy z powodu źle wykonanej pracy. Oszukano mojego obecnego męża Jerzego Dariusz Kaźmierczyk , który w momencie zakupu SOF-ART Sp. z o.o. był obcą osobą i prokurator Janusz Bielecki wprowadził odrzuconą fakturę jako obowiązującą, aby wprowadzić ekipę budowlaną byłych wojskowych, którzy również robili pomieszczenie innej firmy na ulicy Zachodniej czyli tam, gdzie Piotr Główka miał Kawiarnie Internetową , a którego podstawiono na moje mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1/1 co jest oszustwem i połączono z apteką. Stoisko nie zostało uruchomione co powodowało straty dokonane przez przez firmę budowlaną wojskowych. W miejscu planowanego stoiska Carefure wynajął pomieszczenie na Aptekę co można odebrać, że stworzono ją na kapitale dłużnym przez Francuza z Carefure i podstawiono na Grzybowej 7 fikcyjną przychodnie przy SOF-ART Sp. z o.o. , aby ukryć podmianę przez akta medyczne pracowników , gdyż był to zakład pracy chronionej.

Spowodowało to podstawienie pod pracownika homoseksualistę o imieniu Bartłomiej pana Bartłomieja Misiewicz jako praktykanta w aptece podstawionego pod stolarza, który pracował na tym stanowisku ze swoim partnerem co spowodowało wykreowanie na homoseksualistę w banku W. Putin, aby podstawić pod pracownika Raiffeisen -Polbank SA pana Dąbrowskiego.

Prezes Sądu Okręgowego Wojciech Merta otrzymał od nas pismo ze Szwajcarii do sprawy SO Kielce IC 2627/10, gdzie nie ma polskich znaków jako Jerzy Kazmierczyk i Bozena Bochynska-Kazmierczyk co podmieniono przez błąd „ż” jako zmarłe osoby pozorując dział spadku i podstawiono do sprawy Waldemara Maksalon w SR Starachowice INs 716/10 wykazując moją wnuczkę Zuzannę córkę Anny Marii Pióreckiej i W. Putin za spadkobiercę wykorzystując tak wykreowane dane przez sąd do do ukrycia zawłaszczenia całego naszego mienia czego dowodem jest pismo z prokuratury i sądu odmowy zwrotu mienia jako SR Starachowice II p 314/16, które było w rekach państwa, a które zwrócono niepowołanym osobom , którym wypłaca rząd polski 50,- tysięcy złotych miesięcznie. Dlatego zlikwidowano Skarb Państwa , gdyż tak powielono spadkobierców na 34 tysiące osób ukrywając jako 34,-tysiące ha koło Torunia , aby pozorować, że carowa Katarzyna II miała dzieci z wojskowymi oraz z kucharzem , aby podstawić kanclerza Woroncowa i wykazać DNA córki Edyty Maksalon w rekach W. Putin , które miało być zbieżne z DNA mojej wnuczki w ręku Edyty Maksalon co oznacza, że Edyta Maksalon ma dziecko z Dariuszem Pióreckim, wychowane przez W. Putin, dlatego podstawiono do ukrycia Lidię Maksalon podstawiono Lidię Daleszak. Z tego powodu moje dzieci zostały podstawione za dzieci sekretarki Urzędu Skarbowego, a dane osobowe są powielane przez błędy pisarskie, aby ukryć fałsz na temat carowej Katarzyny II . Dlatego wstawiono gród Nad Kamienną zamiast ulicy, a za ulicę wpisano Bohaterów 1 mieszkanie 1 sygnatura akt SR Starachowice IIL.Dz.47/15 do Prokuratury Rejonowej w Starachowicach Leśna 33 z naszego powództwa z dnia 29.10.2015 i podpisał Agnieszka Dwojak co jest podstawieniem pod Agnieszkę z domu Krześniak. Wstawiono moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską do ukrycia Zuzanny Maksalon córki Anny Marii Pióreckiej podstawionej pod Marię Putin dla której pracuje Maria Władymirowna . Prokuratura Rejonowa w Starachowicach kolejną sprawę z 4 listopada 2016 rok wykazała na pełne dane Nad Kamienną 25 w Starachowicach podpisane przez prokuratorka rejonowego Eliza Juda PR1Ds1010.2016.D.

Wykorzystani sprawy ICo819/14 aby wstawić windykacje Marmoroc-Polska Sp. z o.o. gdzie zawłaszczono 24,- miliardy euro i usunięto z zarządu właściciela przez sędziego Wojciecha Pruss z Torunia w sprawie SO Toruń IIK 164/11 . W adresie jest wykazane nie ma ulicy , aby pozorować, że Nad Kamienną 25 jest grodem pod działkę 29 kryjąc to zapisem 27-200 Starachowice STA1 i powielając na ICo 820/14, gdzie wpisano dzielnicowych , aby udawać spór w celu wprowadzenia ich jako spadkobierców i wstawienia Bartłomieja Pikul pod Bartłomiej Misiewicz. Do wytworzenia windykacji posłużono się sprawą o eksmisje dla mnie i spółki INs 819/14 i INs 820/14 pozorując , że jestem w zarządzie i wstawiono Edytę Maksalon byłego pracownika Marmoroc-Polska Sp. z o.o. Doszło do podstawienia Wiolety Wiatrowskiej j danych jako byłego zarządu SOF-ART Sp. z o.o. podstawiając pod doradce klienta w Raiffeisen – Polbank SA , gdy 21 maja 2014 roku złożyłam skargę po czym otrzymała telefon zapewniający naprawę danych osobowych , których nie poprawiono zamieniając mnie na Mazurek na moją mamę Filomenę Bochyńską z domu Mazurek do czego potrzebny był paszport dla policji, która udaje spadkobierców po mojej mamie, a męża skazano, aby dorobić Wioletta Pękala pod pierwszego męża Elżbiet Doda pana Pękala , którego podstawiono w Piotrkowie Trybunalskim pod mordercę co zamierzano ukryć przez wykreowany list gończy dla męża Jerzego Dariusz Kaźmierczyk przez policję , która kryje kradzież i wykorzystanie dokumentów mojej rodziny przez Waldemara Maksalon, który tworzy eksmisję w celu zawłaszczenia dokumentów po czym zamierzano nas zabić, aby to ukryć , gdyż sekretarka Urzędu Skarbowego Ewa machowska i Dariusz Piórecki obecnie Kornaszewski nie mają DNA arystokratycznej rodziny, ale zamierzano wykorzystać nasze dzieci.

Dowodem na dorabianie dokumentów przez policję jest pomyłka przez „zi” w moim nazwisku, którą nie usunął Urząd Skarbowy mimo zgłoszenia do naczelnika Michała Zacharskiego.

Zamieniono sprawę INs 716/10 z udziałem osób naprzeciwko, aby wytworzyć roszczenie przez Waldemara Maksalon na powielone sprawy , aby windykować konto mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk z którego w Szwajcarii pełnomocnik przelał do Starachowic na moje konto w PKO BP miliard sto milionów euro.

Waldemar Maksalon skłamał, że jego rodzice budowali dom na Nad Kamienną 25 , aby podmienić dokumenty i ukryć wniosek mojej mamy jako odpowiedź na dział spadku i zniesienie współwłasności Waldemara Maksalon, gdzie mama wpisała, ze jej rodzice zamieszkiwali dom od 1945 roku, który został wybudowany za pożyczone pieniądze od mojego dziadka. Dlatego podmieniono sprawę INs 956/09 o zniesienie współwłasności na spadek po moim dziadki INs 169/00 , że zabito moją mamę oraz spowodowano wypadek córki w 2011 roku w Irlandii po przelewie pieniędzy ze Szwajcarii do Starachowic w 2011 roku pozorując jej dane na moje przesuwając pokolenie.

Starachowice dorobiły kilka sygnatur jako IC 245/10 o ustalenie praw niemajątkowych, gdyż dotyczyło to potwierdzenia dokumentu już potwierdzonego notarialnie Oświadczenia Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego, które przekazano do SO Kielce postanowieniem z 3.09.2010 roku i IC 245/10 podpisał sekretarz sądowy Katarzyna Celuch co ma przejście na pana Celuch, który rzeźbił tron papieża co powielono na sprawę INs 390/10 dotyczą tego samego z 16 sierpnia 2010 roku , gdzie wpisano o nabycie spadku jako postępowanie objąć w trybie procesowym jako powództwo o ustalenie praw niemajątkowych podpisaną przez tą samą osobę na co się odwołam co spowodowało przesłanie do Kielce jako IC 245/10 . Niuansu dokonano poprzez zastosowanie w tej ostatniej sprawie braku wpisania drugich imion, a w sprawie INs 390/10 z pełnymi danymi jako dwie różne małżeństwa z jednej co spowodowało w sprawie Kielcach IC 22627/10 jako zażalenie SO Kielce IC 2627/10 z 21. luty 2011 przesłano pismo bez drugiego imienia na Bohaterów Westerplatte 1/1 czyli adres , który bezprawnie wykazał Waldemara Maksalon do sądu w sprawie INs 956/09, która przybrała sygnaturę po śmierci mamy INs 716/10 co spowodowało wypadek córki w Irlandii jako zaplanowany , aby przejąc 50,- tysięcy wypłacane przez rząd polski dla fałszywych spadkobierców podkładając dane Edyty Maksalon oraz Ewy Machowskiej z domu Niewczas obecnie Kornaszewskiej, która udaje matkę moich dzieci do ukrycia W. Putin i dziecka Dariusza Pióreckiego w reku W. Putin. Dlatego pod adres Miedzna Drewniana 244 odesłano część dokumentów pozorując zamknięcie sprawy, a prowadząc w Starachowicach pod sygnaturą INs 716/10 , gdzie przesłano sprawę IC 2627/10 i zostałam emitowana z własnego domu bez pieniędzy do ukrycia kradzionych pieniędzy przez Waldemara Maksalon, który podzielił wypłatę 50,-tysięcy co spowodowało likwidację Skarbu Państwa.

SO Kielce przesyłając dokumenty jako błędnie nadesłane ze Szwajcarii do Kielce kierując do Starachowic tworzył dział spadku na koncie męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu oraz na moim koncie w PKO BP SA w Starachowicach na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk , gdzie wpłacono miliard sto milionów euro tworząc dział spadku po nas żyjących dążąc do naszego morderstwa przez sąd , gdyż na działach spadku na nieruchomościach nie było pieniędzy, tylko na naszych kontach do czego potrzebne było Oświadczenie Wolin jako niematerialne , którego kopię złożyliśmy w Urzędzie Skarbowym. Sąd Okręgowy w Kielcach sam tworząc dział spadku zmuszał nas do wykazywania majątku i pozwanych , aby wstawić do Waldemara Maksalon dokumenty, aby nas zabić.

Podstawiono ABB film jako galeria twarzy Jerzy Dworczyk Łódź 90-554 Łódź ulica Łąkowa 29 , który miał Casting w Katowicach , gdzie pobrano ode mnie 150 złotych jako zaliczka i dostała się do drugiej części, nie otrzymałam płyty i podstawiono ludzi za aktorów podstawiając komornika Gotfryda Nowak jako Gotfryd Ernest , który według publikacji trafił do Puław i był wychowawcą synów książęcych następnie do Łańcuta, gdzie zajął się edukacją księcia Henryka Lubomirskiego strona 101 „Bedeker Gdański” co połączono z Gotfrydem, który chciał za żonę Izaurę i tak podstawiono komornika Gotfryda Nowak pod Dariusz Piórecki mówiąc, że byłam niewolnicą Izaurą.

Oznacza to, że da wszystkich mieszkańców Starachowic, którzy pozorują wypłacana jest gaża statystów przez MOPS pod fałszywe akta psychiatryczne na Bohaterów Westerplatte 1/1 przez podmianę kwoty 153,- złotych jako grupa niepełnosprawności zamieniając przez fałszywe akta psychiatryczne na gazę aktorów opłacanych przez kościół z moich pieniędzy do podmiany historii podstawiając Henryk Rene Albert Małpassant Guy de, pis. Francuski 1850 urodzony w Normandyi felietonista (Gualois) i podstawiono zamek Rene i felietony filmowe we Francji łącząc z Łodzią i muzeum filmu w Pałacu Scheiblera.

Zamian mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na Irene Kaźmierczyk co miało być podmianą historii księżniczki węgierskiej Ireny żony cesarza Jana II Komnena 118-1143 jako film opłacony przez MOPS jako pozorując warsztaty zajęciowe jako rehabilitacja taktując msze świętą jako terapia zajęciowa.

Realizacja filmu miał spowodować podstawienie Bartłomieja Misiewicz pod Bartłomieja, który został zamordowany w Gdańsku przez zakon.

Dowodem jest pismo SO Kielce 26.09.2012 rok jako IC 2627/10 do SR Starachowice do sprawy INs 716/10 podpisane przez prezesa sądu Wojciecha Merta z zaznaczeniem do prowadzenia sprawy sędziego Huberta Wicik, który wprowadził sprawę Heleny Surma o przyłącze wodne pani Heleny Surma podmianę na Toruń jako żądanie miliona nawiązki w SR Toruń IIK 467/15 podkładając tytuły egzekucyjne z innych spraw jako windykacja naszych kont w Polsce i Szwajcarii miliona nawiązki z Toruniu przez aktorów opłacany z MOPS.

Pobieranie pieniędzy nastąpiło poprze energetykę dlatego faktura VAT numer 0311880730073 jako nabywca Filomena Bochyńska numer 031188073 z dnia 12 styczeń 2007 rok Skarżysko kamienna wykazuje ściąga komornik 06-12-10 Nad Kamienną 25 ; 27-200 Starachowice jako nota odsetkowa numer 03 1188 073007303 natomiast w fakturze inny rozstaw przerw w zapisie 03 1188 073 0073 03 wpisano Westerplatte 1-1 27-200 Starachowice jako inny adres do podstawienia Waldemara Maksalon jako windykacja, który dokonał grabieży naszego mienia pod ukrycie tego przez wodociągi, które wpisały oszustwo 17.06.2008 rok dla moje mamy Filomeny Bochyńskiej jako adresat : 1488 ulica Boh. Westerplatte 1/1A 27-200 Starachowice co jest adresem Heleny Surma w wezwaniu do zapłaty (I):2181/2008 podpisane przez mgr inż. Robert Pastuszak i oraz mgr. Bożena Jaroszek.

Natomiast Helenę Surma wodociągi pismem z dnia 27.09.06 EI-11614/06 wpisało Wspólnotę Mieszkaniową ulicę Bohaterów Westerplatte 1/1 27-200 Starachowice Helena Surma podpisał dyrektor mgr inż. Henryk Tomaszewski, który wpisał mojego tatę jako Józef Bochyński ulica Bohaterów Westerplatte 1/1a czyli podstawiono pod Helenę Surma, która tworzy dłużniczki w wodociągował jako INs 554/16 co obecnie miało być wezwaniem jako w sprawie z własnego powództwa . Gdyż na mnie wypłacane są pieniądze przez rzad polski. Aby pobrać pieniądze potrzebne są roszczenia, których to pieniędzy ja nie otrzymuję, ani mąż , gdy zrobione są ogromne długi w celu krycia obrotu PGZ jako ZERO i ukrycia części jako 1% podatku na rzecz Kościołów oraz organizacji charytatywnych . Ponadto ukryto w Kościołach podstawienie mnie i siostry pod dwa Kościoły po biznes kościelny na śmieci, wodę i inne mordując i traktując jak więźniów naszą rodzinę.

Sądy dokonały oszustwa pozorując naszą śmierć pod prawdziwymi danymi tworząc zarząd depozytem sądowym na naszych kontach , gdzie tworzone były windykacje do ukrycia pobranych pieniędzy. Obecnie sprawa sprzed kilkunastu lat zamknięta jest powielana przez firmę KRUK na Bożena Piórecka na Bohaterów Westerplatte 1/1 , aby podstawić KRUK SA ulica Wólowska 51-115 Wrocław podczas , gdy zmieniłam nazwisko 10 lat wcześniej i pobrano wielokrotnie pieniądze licytując nieruchomości na Lipie Henryk Szyb 1 pod wcześniejszy adres , gdzie podstawiono sekretarkę Urzędu Skarbowego pod błędne dane Bożena Bochyńska-Kazimierczyk przez błąd „zi” do Banku Pocztowego w SA w Bydgoszczy jako sekcja reklamowa i transportowa kraj i zagranica jako ulica Bernardyńska numer 15 jako zapłata za książkę wstawiając na Warszawę w celu podmiany na fałszywe rachunki na wodę na Bohaterów Westerplatte 1/1 fikcyjna kwota 861,- złotych 60,- groszy tworząc odsetki 118,- złotych NODS/238/2016 czyli oszustwo , gdzie nie ma tam licznika na wodę i nie mogę mieszkać, gdzie zawłaszczył wejście do domu oraz mienie do pobierania pieniędzy przez bank jako podmiana adresu i nazwiska. Tak podmienione dane podstawiono wykreowana żonę mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , gdzie jego licytowała komornik Anna Gocał-Kłapcia wpisując się na moje konto co nie ma uzasadnienia a powodem było podmiana małżonków jako Wrocław 28.12.2016 rok numer sprawy S/155/237/PRF przed sądowy numer PRF/1/1413 komorniczy numer KIM 489/16 wierzyciel prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundus Inwestycyjny Zamknięty ulica Wólowska 8, 51-116 Wrocław radca Prawny Łukasz Rafalski co jest podstawieniem pana Rafalskiego w Starachowicach podstawionego pod Łukasz Krzemiński zamieniony na Łukasz Prus jako windykacja na mnie co próbowano ukryć przez SO Toruń IIK 164/11 w męża sprawie, gdzie wyczytano moje zeznania do SOF-ART Sp. z o.o, którego terem ukradł komornik i wpisano, że nic nie posiadaliśmy co dowodzi wprowadzenia W. Putin, którego mieli reprezentować były mąż Dariusz Piórecki obecnie Kornaszewski i Ewa Kornaszewska jako windykacja terenów w Lubelskiem w Szczekarkowie przez oszustwo polskiego wywiadu wykazując SR Lublin-Zachód w Lublinie sygnatura akt VINc -e 303706/16

podpisała Olga Zyzańska, aby podstawić ulice Ślepą jako Zakład Leczenia zeza w Elblągu podstawiając policjanta Łukasza Radziejewskiego pod generała Olga Radziejewskiego męża Anny Wróblewskiej mieszkającej w Hiszpanii, gdzie jechał milion euri nawiązki z Torunia zatrzymany we Francji w polskim samochodzie.

Pani komornik Gocał Kłapcia zajęła konto w BGŻ, które zostało zlikwidowane przez bank po wpływie pieniędzy z biura prawnego w St. Gallen jako K-9 pana Thurman-Günther podstawiony pod dawną energetykę. Dlatego Pałac w Szczekarkowie miał przejąc Józef Wróblewski i jego dzieci Samanta i Robert , aby przejść na Nałęczów i Starachowice do podmiany na Piórecki.

W dniu 13.04.2017 roku miałam być pobita przez policję, która zamierzała oskarżyć pana Stępień, aby pozorować związek do pobrania pieniędzy w USA na Stanisława Stępień , a w Starachowicach przez pielęgniarkę Agnieszkę Stępień , która przyszła do moje mamy Filomeny Bochyńskiej, gdy ja wróciłam ze Szwajcarii, aby być pielęgniarką domową pozorując, że jest moją synową Agnieszką z domu Krześniak, którą służby zaplanowały. Zamierzano podmienić mnie na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk, aby podstawić pod Km 447/17 komornik sądowy z 2014 roku protokole Waldemar Maksalon przerobił na sprawę INs 716/10, gdzie upozorowano , że jest on moją rodziną bez możliwości prawnych , gdyż moją sprawę po mojej mamie INs 426/10 ukryto przez komornika Gotfryda Nowak, który wprowadził Bartłomieja Różalskiego i Bernadetę Celany na Nad Kamienną 25 pozorując spór zamierzając oskarżyć mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , który miał być aresztowany po moim pobiciu przez policję , która kryje komornika, który w protokole podmienił mnie na Bochyńska-Każmierczyk Bożena powielając na Bożena Bochynska-Każmierczyk , aby pobrać pieniądze przez SO Kiece IC 2627/10 przesłaną w SR Starachowice INs 716/10, gdzie podmieniono mnie Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk pozorując ,że ja przesłałam pismo błędnie ze Szwajcarii do Kielc co jest działaniem prezesa Sądu w Kielcach w celu podstawienia Piotra Glińskiego pod Piotra Cichockiego wymienionego w protokole razem Adamem Klusek.

Komornik przyjął protokół spisu w obecności Waldemara Maksalon , Adama Klusek, Piotra Cichockiego wprowadzając policję , aby oskarżyć · mojego męża za dokonane przestępstwa przez policję i komornika, którzy zawłaszczyli mienie dla PGZ i podstawili Katarzynę Kiełbasa jako sklepy Grosik i Tomasz Kiełbasa podstawiono pod komendanta Robert Groszyk, aby ukryć sprawę w Przasnyszu co ukryto w Gdańsku jako sklepy Grosik współpracujące z Solidarnością.

Pan Tomasz Kiełbasa podał się za właściciela SOF-ART Sp. z o.o. i kazał się tak tytułować.

Pobicie miało być na skutek mojego doniesienia przeciw prokuraturze i policji, którzy nic nie zrobili w sprawie nie wykazali śmierci moje babci Anieli Reginy Mazurek w 2003 roku pod którą podstawiono paszport mojej mamy Filomeny Bochyńskiej do pobrania pieniędzy.

Przez 10 lat prokuratura nic nie zrobiła , aby zwrócić mienie Zamierzano wykorzystać fałszywe windykacje na wodę do sprawy policji i prokuraturze w sprawie wykorzystania numeru paszportu mamy, aby pobrać pieniądze w USA po moim zaplanowanym pobiciu , aby oskarżyć mojego męża , którego podstawiono fałszywe opinie psychiatryczne i podstawiono Michała Kulpanowicz pod konto męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk pozorując za syna. Zmierzano to ukryć przez wstawienie Michała Kulpanowicz za spadkobiercę na kocie Filomeny Bochyńskiej w ING Bank Śląski w Katowicach podstawiając Michała i Anny rodzeństwo Pióreckich podstawionych przez Kościół Katolicki, który podstawił sędzinę Barbarę Bochyńską i jej córkę Magdalenę Jarczyk zza Magdalenę Kozłowską próbując ukryć Wiktorią Kornaszewska podstawiona pod Michała Kulpanowicz.

W audycji Radia Maryja występował minister Zbigniew Ziobro w dniu wczorajszym, którym określił ,że po pięciu latach sądowych przedawnione są sprawa trwające od 2003 roku wpisując oskarżenie w 2007 roku, a w 2016 skazując męża pozorując, że się ukrywa bo pobił żonę podmieniając moje dane osobowe. Oznacza to, że sprawy muszą być umorzone dlatego zamierzano mnie pobić, aby sprawę stworzyć kryminalną, która się nie przedawnia i pozwoli w pobierać cały czas pieniądze opłacając całe miasta Starachowice co opisał Honoriusz Balzac odnosząc się do drzewa i połączono z panem Gross w Gdańsku.

Podmieniono Franciszka Maksalon , który był właścicielem nieruchomości zamienionym na mojego dziadka Franciszka Jana Mazurek dlatego Waldemar Maksalon mówił, że jego ojciec budował dom i podstawiono mojego teścia Jana Kaźmierczyk zamieniając na Jan Kaźmierczak do pobrania pieniędzy przez błąd Ministerstwa Sprawiedliwości BM-III-R-054-260/11/2 Warszawa dnia 2001.2011 podpisał Przemysła Czmoch, którego błąd miał spowodować pobicie męża i oskarżenie mojego teścia przez działania policji , którego wpisano jako Jan Kaźmierczak na Bohaterów Westerplatte 1/1 i tak moje dane podmieniła policja jako sprawa własna przez dzielnicowego pozorując pobicie o paszport pozorując, że teść użył paszportu mojej mamy podstawiając Michał Kulpanowicz, aby ukryć biznes kościelny i podstawienie Michała Pióreckiego jako Michał Kulpanowicz pod Agro Plus pod Plus Bank SA jako program 500 + pozorując, że moja rodzina nie żyje. Oznacza to , że za próbę pobicia mojego męża co jest połączono z Bohaterów Westerplatte 1/1 , gdzie wprowadzono dane Jan Kaźmierczak oraz policjanta Bartłomieja Różalski i Bernadetta Celany udających ducha świętego jako bierzmowanie. Oznacza to, że Kościół swoje obroty chciał ukryć za policją.

Upozorowano, że Michał l Kulpanowicz czyli Michał Piórecki jest synem Jerzego Dariusza Kaźmierczyk oraz Anna Maria Piórecka co dowodzi, że zrobił to Kościół Katolicki, który wykorzystał porwane dzieci jako jedynych spadkobierców i dorobił papiery psychiatryczne dla męża, aby podmienić rodziny.

Komornik umorzył egzekucje na KM 72/15 do sprawy Skarbu Państwa SR Starachowice jako IC 775/14 K.Dł. 01/2015/00024 z dnia 25.01.2016 rok odwracając mój zapis jako Bochyńska-Kaźmierczyk Bożena egzekucja na kwotę 14 złotych 64 gorszę jako wymiana zamka i oddanie kluczy dla Waldemara Maksalon, który nie zapłacił za mienie mojej mamy pozorując moją śmierć i próbując ukryć jako KM 336/10 w 2016 jako 01.08.2016 rok jako licytacja przy zamkniętych sprawach. W tym celu dorobiono zwolnienie przez błąd jako Bochyńska-Każmierczyk w dokumencie ZUS zwolnieniu lekarskim ZUSZLA seria AP numer 8355420 podpisany przez Małgorzatę Dąbrowska-Milczarek Szpital Specjalistyczny oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem diabetologicznym 26-200 Końskie złożone w ZUS Starachowice , gdzie wykazano adres Lipie Henryk Szyb 1 w 2008 roku co miało być podmianą na moją siostrę Beatę Marię Idziak pod jej akta na cukrzyce poporodową , której nie ma , a mnie dorobić guza , aby podstawić akta moje mamy Filomeny Bochyńskiej, która leżała na tym samym oddziale do podmiany mnie na mamę i podstawienia Katarzyny Murawskiej , która leżała na boreliozę do podmiany mojego DNA carskiej rodziny pod akta ugryzienia kleszcza , który miała pani Zdzisława Lewandowska w Tomaszowie Mazowieckim , która miała operację na kręgosłup w celu usunięcia kleszcza co miało spowodować podmianę mnie , aby podstawić akta do podmiany ma Ewę Eugster , która była skierowana w Szwajcarii na bule w kręgosłupa do zakładu psychiatrycznego jako podmiana osób do kradzieży mienia, gdyż w Szwajcarii upozorowano pokoje biznesowe dla carskiej rodziny w zakładzie psychiatrycznym . Skąd przesłała mnie Ewa Eugster kartę pocztową , gdyż miejsce to pokazała mi jako Dom Starców na Górze z widokiem na jezioro. Oznacza to, że W. Putin zamienił dane Ewy Eugster Jakubczyk na mężczyznę i umieścił w zakładzie psychiatrycznym w Szwajcarii co miało się powtórzyć na mnie i na mojej córce co oznacza , że e Anna Maria Piórecka była zgwałcona i umieszczona w zakładzie psychiatrycznym ,aby powtórzyć kabałę zamierzano nas pobić i umieścić w zakładzie psychiatrycznym na wyrok trzech kościołów w wykonaniu policji w Starachowicach.

Pozorujć spor o pieniądze, których nie mamy.

Podstawiono mojego syna Adama Kornaszewskiego jako związek z Bartłomiejem Gromek, gdyż jego podstawiono pod Bartłomieja Misiewicz, aby podstawić pod pracowników SOF-ART Sp. z o.o. pod parę homoseksualna zamieniając na Marmoroc-Polska Sp. z o.o. , gdzie pracował pan Bartłomiej Gromek w celu podstawienia przyjaciela Adam Z. w sprawie Ewy Tylman, aby podstawić dział spadku pod Ewę Eugster w Szwajcarii wstawiając Ewę Podolską, Ewę Tkaczyk , Ewe Idziak jako Ewa w systemie pod paszport Ewy Kaźmierczyk

Błędy pisarskie można przyrównać do filmu „Piekło Pocztowe” co można odnieść do zapisu w książce „Bedeker Gdański” strona 77 „ W oryginalnym komentarzu Mundy pisze o kacie gdańskim Grzegorzu, który na koniu z mieczem przy boku parą długich pistoletów przy siodle” dokonał egzekucji mężczyzny na Chełmie.” Na skutek podmiany akt kobiet na mężczyznę można odebrać, że siostrę Beatę Idziak zamieniono na mężczyznę i podstawiono premier Beatę Szydło z Chełma , która miała zginąć w Gdańsku na skutek podłożenia w Toruniu fałszywych dokumentów, które dorabiała policja w Starachowicach

Etymologia słowa diabeł morski zwany po polsku kurem przez pana Gabriel Rzączyński 1664 Jezuita z Podlasia określał kur jajo ryba, która zastępuje kuta, którą po wysuszeniu wiesza się na nitce pod sufitem w celach praktycznych,gdyż odwraca się pyskiem skąd wieje wiatr na wzór kurka czyli blaszanego koguta z wieży kościelnej.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s