Wawel wspomnienie dawnych czasów.

Starachowice 15.04.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Podmiana carskiej rodziny na Wawelu.

Doszło do protestów w Krakowie przeciw Jarosławowi Kaczyńskiemu, który w Krakowie udaje królewską rodzinę i zawłaszczono pieniądze z konta męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG jak i w Polsce w PKO BP SA w Starachowicach, gdzie zostało przesłane początkowo sto milionów euro potem miliard euro, co spowodowało upozorowanie, że nie żyjemy i utworzono sądowy zarząd depozytem . Podstawiono Jarosława Kaczyńskiego jako carską rodzinę czyli Żyda, który nie zamierza powiedzieć prawdy i odwrócić się od swoje postępowania.

W Starachowicach podmieniono nasze dane osobowe przez błędy pisarskie i dopuszczono się zniesławienia ośmieszając nas przez włamanie się na naszą stronę internetową www.polskaprzyszlosc.wordpress.com wpisując obraźliwe i cyniczne treści jak „parufki i pierogi” oraz tworząc karykatury. Jednocześnie w Urzędzie Miasta Starachowice fabrykowano dokumenty bezpośrednio do prokuratury Krakowie , gdzie na Wawelu wpuszczono Żyda udającego królewską rodzinę przy jednoczesnym, dorobieniu przesyłek rejestrowanych czyli osób chorych psychicznie dla prawdziwego właściciela Wawelu podkładając na ulice Bohaterów Westerplatte 1/1 fałszywe opinie psychiatryczne , przez zamianę sąsiadów na spadkobierców po nieżyjących moich rodzicach.

Prokuratura i sąd w Stachanowcach odmówił zwrotu zawłaszczonego mienia w tym skradzionych pieniędzy na kontach bankowych jako działu spadku po nas żyjących wstawiając za spadkobiercę nieżyjących rodziców za których wstawiono służby wywiadu i moją skradzioną wnuczkę Zuzannę Maksalon córkę Anny Marii Pióreckiej z W. Putin.

Pan Jarosław Kaczyński nie umie powiedzieć prawdy i rozstać się z kradzionymi pieniędzmi, które do Polski wprowadziliśmy legalnie do realizacji projektów inwestycyjnych jako eksperyment na który wprowadzono 24,- miliardy euro oraz stu milionów euro powiększonych o miliard euro ze Szwajcarii z UBS AG przez konto męża Jerzy Dariusz Kaźmierczyk w Credit Suisse AG do PKO BP SA na prywatne moje konto Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk , które okradziono i wstawiono spadkobierców po nas żyjących.

Skazano męża na trzy tożsamości w trzech sądach w jednej sprawie SO Kielce IIIK 207/07 powielając na SA Łódź jako roszczenie Metron SA, gdzie potajemnie zawłaszczono 10.000,- PLN z pieniędzy z SO Kielce IIIK 207/07 jako kary na 10.500,- PLN pozostawiając tylko 500,- złotych. Doszło do podmiany wyroku w SO Kielce IIIK 207/07 co uczyniono wielokrotnie powielając inny do SO Toruń IIK 164/11, gdzie okradziono męża przez sąd, który nie miał dokumentu przelewu METRON SA do Szwajcarii na konto męża kwoty 300,- tysięcy i ukrył istnienie tego konta przez fałszywe zeznania świadka i postępowanie prokuratora czym wykluczył możliwość przekazania pieniędzy z METRON SA co wynika z analizy postępowania sądu i skazał za zawłaszczenie 300,- tysięcy wykazując brak konta do przelewu co jest zaprzeczeniem samemu sobie przez sędziego Wojciech Pruss , który znieważył moich rodziców pisząc , że mój tata nie był arystokratą i tworząc kolejna fałszywą opinie psychiatryczną w Toruniu dla męża do wstawienia Jarosława Kaczyńskiego.

Aby ukraść pieniądze PiS w tym Jarosław Kaczyński zamierzał doprowadzić do zamachu na G-20 w celu wprowadzenia NWO w tym na polską premier Beatę Szydło podstawionej pod Beatę Idziak. Powodem jest zamiar całkowitej podmiany naszej rodziny carskiej i wprowadzenia NWO do ukrycia skradzionych pieniędzy, gdyż Żydzi nie potrafi powiedzieć prawdy i zwrócić zawłaszczonych pieniędzy, a królestwo wewnątrz skłócone nie ostanie się czyli prawica nie może działać wbrew ogłoszonym zasadom a działa wbrew. Kopie dokumentów w przeszłości przekazywaliśmy dla Beaty Kempa co wykorzystał PiS i zawłaszczył wprowadzane pieniądze doprowadzając do wielokrotnego skazywania męża , aby wytworzyć roszczenie na kilka tożsamości w jednej sprawie. Spowodowało to tajne prowadzenie postępowania w SO w Łodzi, gdzie ukryto pobieranie pieniędzy przez zamianę nazwiska Andrzeja Pachowskiego na nazwisko jego żony Piórecka i podanie się za Dariusza Pióreckiego mojego pierwszego męża. Pan Andrzej Pachowski tworzył fałszywe zaskarżenia w Łodzi podmieniając moje dane i męża na Jerzy Kaźmierczak i Bożena Bochyńska-Kaźmierczak wykreowane w SO Toruń IIK 164/11, gdzie ukryto pobieranie pieniędzy w tym samym czasie w Łodzi za które kupiono Bank Polbank i wybudowano Hutę Szkła w Ujeździe.

Doszło do podstawienia za żonę pana Andrzeja Pachowskiego mojej skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej i wstawienia za nią jej córki Zuzanny Maksalon czyli córki W. Putin wychowanej przez Edytę Maksalon w Starachowicach , która tajnie skarży mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk przez jej ojca Waldemara Maksalon , który podał się za spadkobierce pod nas w SO Kielce IC 2627/10 pobierając 50,- tysięcy na trzy tożsamości w sprawie, którą umorzono na czwartą tożsamość do ukrycia przestępstwa sądu w Kielcach. Do ukrycia pobierania 50-tysięcy użyto Bartłomieja Misiewicz, który jasno określi w prasie, że wykorzystano go do krycia co oznacza pobierania carskich pieniędzy na programy socjalne PiS fałszując przez sprawę IPN Kielce S 55/12 wstawiając Żydów za arystokratów , którzy skarżą prawdziwą rodzinę cesarską czyli wnioskodawcę sprawy przez odwrócenie zaskarżenia.

Pan Andrzej Pachowski współpracował z generałem rosyjskim Oleg Radziejewski maż Anny Wróblewskiej , którą podstawiono pod Anne Marię Piórecką na Pałac w Łańcucie, który traktowała jak swoją własność i była znajomą prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej. Oznacza to, że Marta Kaczyńska była podstawiona pod Annę Marię Piórecka i pozorowała matkę Zuzanny córki W. Putin, który pozorował zięcia zmarłej paty prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich podstawionych pod Józefa i Filomenę Bochyńskich i pod Bogusława i Marię Krasuskich czyli dwie rodziny, gdyż wynika to z faktu ukrycia zwolnionego w Radomiu z więzienia na Firleju w 1940 roku Brunona Bochyńskiego jako księcia Krzysztofa Radziwiłł co kościół ukrył i przedstawił jako trzy rodziny hrabiów Tarnowskich. Działania powyższe powodują połączenie w jedno Marty Kaczyńskiej podstawionej pod Katarzynę Kaźmierczyk podstawionej pod moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk co ukryto przez zamianę na Bożena Piórecka pod które podstawiono moją skradzioną córkę Annę Marię Piórecką wstawiając Andrzeja Pachowskiego jako Piórecki za jej męża co spowodowało podmianę danych Jerzy Kaźmierczyk na Jerzy Piórecki, aby ukryć dokonane matactwa.

Z tego powodu Jarosław Kaczyński prowokuje sytuacje w Krakowie, aby wytworzyć roszczenie przez prokuraturę zamieniając sprawę i podstawia Martę Kaczyńską za żonę Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , aby wytworzyć roszczenie na koncie Jerzy Dariusz Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu do pobrania pieniędzy co powoduje, że moja córka Marta Elligott pozoruje żonę swojego ojca Dariusza Kornaszewskiego co powoduje wyjaśnienie , że Jarosław Kaczyński pozoruje małżeństwo z Martą Kaczyńską w SO Toruń IIK 164/11 i został podstawiony pod dane Jerzy Dariusz Kaźmierczyk. Pan Paweł Krzymowski doprowadził do podmiany moich danych Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk w celu wstawienia do USA Elżbiety Doda pod moje odciski palców i Elżbiety Włodarczyk w Skarżysku Kamiennej do podziału pieniędzy co powoduje niezgodność pesel w sądzie zrobią przez sędziów.

Takie działanie powoduje powielenie męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Sądzie Najwyższym na kilka tożsamości, gdyż mąż był sądzony na wiele tożsamości w jednej sprawie wielokrotnie co jest przestępstwem sądu jako artykuł 17&7 powodujący konieczność zamknięcia postępowania co ukrywano, aby pobierać wielokrotnie pieniądze sądząc męża od 13 lat, aby podłożyć listy dłużne Żydów na jego konto.

Dziania PiS, który nie zamierzał oddać skradzionych pieniędzy za które zdobył władzę i wykorzystał obecnie do tego Sąd Najwyższy podważa wiarygodność tej instytucji a jest napisane, że królestwo wewnątrz rozdwojone nie ostanie się.

Działania PIS prowadziły do opłacenia wprowadzenia NWO w Europie przez zamach na przywódców G-20 opłacony przez pieniądze pobrane jako windykacja zawłaszczonej ze Starachowic do Włocławka firmy „IMPERATOR ROMANOW” Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w celu oskarżenia cesarskiej rodziny i dzieci, które wykorzystano jako spadkobierców przez sędziego Wojciecha Mertę prezesa SO Kielce;, który przekazał 50,-tysięcy złotych miesięcznie ze sprawy SO Kielce IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej dla Waldemara Maksalon, który w sądzie SR Starachowice IC 178/15 określił, że musi wszystkim płacić. Jest to gażą filmową do czasu zamachu i zaplanowanego aresztowania, gdyż zorganizowali to Żydzi, którzy podłożyli listy dłużne w Szwajcarii i USA i tworzyli spółki fikcyjne ,aby podstawić pod APE, SOF-ART Sp. z o.o. i MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. jako wypłacanych odszkodowań jako zbiorowa odpowiedzialności Kielczan za Pogrom Kielecki, który był prowokacją windykując mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk przez IPN co jest zwykłym oszustwem Żydów, których zabili Żydów tworząc prowokacje jak obecnie na Wawelu przybierając polskie nazwiska do kradzieży naszego mienia.

Wyrok Sądu Rejonowego w Stachanowcach IIKp314/16 odmowy zwrotu naszego mienia tak pałaców naszej rodziny jak również pieniędzy skradzionych z naszych kont jest jawnym pogwałceniem prawa i sprawiedliwości co powoduje zblokowanie dostępu Polski do funduszy carskich we wszystkich bankach. Sąd w Toruniu IIK 164/11 wydał zakaz prowadzeni działalności przez pięć lat nieprowadzonej od 13 lat co dowodzi, że Żydzi prowadzili działania na naszych firmach podając się za naszych współmałżonków, aby nas skarżyć na fałszywych pracowników obciążając Skarb Państwa, który zlikwidowano a pieniądze wydano Żydom, którzy nie mają prawa do naszej ziemi co czyni wyroki sądów nieważnymi. Podstawiono konfiskatę Wydawnictwa w Katowicach pod Wydawnictwo 24 na które zakupiło budynek banku PKO BP SA w Starachowicach , który zajął sąd karny pozorując konfiskatę mienia, aby podstawić pod Katowice, wykorzystując Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach. Dorobiona sprawę o uszkodzenie ciała przez prokuraturę Starachowice podstawiono jako 2Ds 1001/14 jako sprawa aptek w Katowicach prowadzona w Mysłowicach przez pana Krystiana Szulz za którego wstawiono prawice w Niemczech co oznacza podmianę dokumentów celu pozorowania, że my nie żyjemy dlatego podstawiono SOF-ART Sp. z o.o. jako przychodnia lekarska na Grzybowej podstawiając Jolantę Kręcką w Polsce w Łodzi szefa NFZ pod doktor Jolantę Samochowiec doradcę prezydenta Szwajcarii podstawiając apteki i akta pracownicze, gdyż lekarz Jolanta Kręcka była w Starachowicach dyrektorem szpitala, lekarzem zakładowym lekarzem SOF-ART Sp. z o.o. i przyjmowała również w Prywatnym Ośrodku Medycyny Pracy u pana Krzysztofa Chaja podstawionego pod Krzysztof Daniszewski, aby wykorzystać adres pod windykacje na Bożena Piórecka zamienione na Jerzy Dariusz Kaźmierczyk windykacje banku PEKAO SA , który zawłaszczył kartę szwajcarską męża, gdyż go podmienił na byłego za którego podstawiono Andrzeja Pachowskiego jako Piórecki za którego wstawiono prezydenta Andrzeja Duda, a Krzysztofa Dudę, który miał sklep z butami podstawiono pod Krzysztof Daniszewski zamieniony na Radziwiłł do UBS AG w Krakowie.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z mężem mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s