Jak Żydzi zamierzali uniemożliwić nam wyjazd do USA przez SS jako zakon Secret Service i nie są zniesione wizy dla Polaków do USA przez Hollywood

Starachowice 17.04.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Podmiana carskiej rodziny przez Pi w kole jako 9 kardynałów czyli Grypa WOLF cztery psy oraz Pińczów jako grupa ZOFIA pięć psów
jako umowa Duce z papieżem Piusem XI.

Doszło do szeregu podmian, aby zaistniało to co nie zaistniało a jest już opisane w literaturze, czyli metoda Kanta doprowadzając to czego nie ma jako to co już zaistniało, w celu pozorowania diabelskiego systemy opartemu na okultyźmie, a podszywają się pod chrześcijański system wartości. Określeniem była wypowiedź Lecha Wałęsy troszkę wartości i wszystko poszło łatwo. Lidzie patrzą na słowa a nie na wartości, a przy zastosowaniu kary za grzechy ludzie są pomawiani czyli oskarżani według systemu, gdzie Żydzi czekają na Zbawiciele , którzy już dawno przyszedł swoi go nie przyjęli. Próbowano zamienić wartości i zamierzali wymordować wszystkich chrześcijan, aby pozostawić przed Bogiem ludzi o innych wartościach i stosować zapłatę za grzech śmierć, co doprowadziłoby do wymordowania całego świata, gdyż nie ma sprawiedliwego ani jednego. To co zrobiono w kościołach jest określone w Piśmie Świętym jako złe, gdyż powtarza się grzechy, które nawet sam Bóg chciał ukryć dla zbawienia ludzi , a ludzie udają Boga i jego chcą zamienić na fałszywego i oddawać cześć człowiekowi zamiast Stwórcy. Spowodowało to podmianę mojej cesarskiej rodziny i prowadzenie spraw w tym dorabianie w USA sprawy o gwałt na 13 leniej Samancie, którą podstawiono pod Samantę z domu Wróblewska w Polsce, jej brata Roberta Wróblewskiego podstawiono pod Robert Piórecki i podmieniono za brata Cezarego Wiatrowskiego i Cezarego Tkaczyk, podstawiając ich za inną rodzinę Roberta Gałęzia oraz jego brata o rok starszego Cezarego Gałęzia, przerabiając w systemie za męża i podmieniono na męża Wioletty Wiatrowskiej pana Cezarego Gałęzia pozorując za brata Roberta Gałęzia zamienionego na Robert Piórecki. Dalsze podmiany idą automatycznie aby jedno wypływało z drugiego do zatarcie linii genealogicznej mojej cesarskiej rodziny.

Doszło do upozorowania gwałtu na Samancie z domu Wróblewska, aby podstawić moją córkę Anna Maria Piórecka zgwałcona przez W. Putin, którego dane Władimir Putin podstawiono pod Władysław Tarnowski, który został zastrzelony przez księdza w sadzie, a którego upozorowano, że zgwałcił 13 letnią moją babcię pod którą podstawiono moja córkę zgwałcona przez W. Putin, który dorabiał akta sądowe dla fałszywej genealogii stworzonej jako umowa Duce z Watykanem pod którą podstawiono papieża Franciszka oraz Jarosława Kaczyńskiego jako Duce. Spowodowało to dokonanie szeregu oszczerstw, gdyż podmieniono linie genealogiczne i powielono mojego dziadka przez Zakon Cystersów w Wąchocku i Niemcy na trzy różne linie genealogiczne hrabia Jan Tarnowski, Franciszek Jan Mazurek , Jan Mazur. Dlatego ukradziono karty pocztowe z domu mojej babci, gdzie widniał Jan Mazur czyli dziadek , którego nazywała ,że karty otrzymywała od sympatii co wykorzystano, że dziadek zgwałcił babcię, gdyż miała przy wyjściu za mąż 16 lat, a ślub był w cerkwi prawosławnej o czym nie wiedział Bohdan Żakiewicz, który prowadził tajnie sprawy , gdyż się wydał mówiąc, że mam karne sprawy , gdy miałam zamkniętą sprawę i wygraną. Po czym PFRON wydał się ,że jest prowadzona sprawa , ale do niej nie miałam dostępu, gdyż podstawiono inną osobę , aby podstawić córkę Bohdan Żakiewicz za żonę mojego męża i podstawić akta gwałtu jako Roman Polański. W pismach moich nie wszystko wyjaśniałam co spowodowało , że wyszły oszustwa w USA, które można określić wykazał sędzia , że na 50 lat miał być osadzony Roman Polański. Powodem jest podmiana akt i danych osobowych, gdzie mnie zamieniono na Elżbietę Doda , która ma siostrę Ewę , której pierwsze małżeństwo podstawiono pod córkę Bohdana Żakiewicz.. Oznacza to podstawienie córki Ewy Bukrym, , która była wcześniakiem pod mojego syna Adam Kornaszewskiego, którego pierwszego urodziłam, akta medyczne początkowo były w Białymstoku, gdzie mieszkałam u cioci jako Bożena Bochyńska. Idąc ciągiem podstawiono akta o skaleczeniu się o szklankę i zwolnienie lekarskie do firmy pan Cylwik zamienione według teorii Kanta na wybuch butli z gazem, który spowodował okaleczenie szybą dziecka , aby pozorować, że mieszkałam w Białymstoku jako dziecko co jest nieprawdą. Następny krok to podmiana mojego syna Adam na córkę Ewy Bukrym i podstawienie Ewy Kornaszewskiej z domu Niewczas sekretarki w Urzędzie Skarbowym do ukrycia tego faktu. Spowodowało to wykorzystanie drugiego imienia syna Adama jakim jest Stanisław i podmiana pod Stanisława Stępień podstawiając pod gwałt mojej córki Anny Marii Pióreckiej i podstawienie gwałtu pod mojego syna Adama , aby dorobić akta kryminalne i zamienić mnie na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk co jest widoczne i prowadzone przez Waldemara Maksalon jako moja eksmisja , aby pozorować mnie kobietę na mężczyznę w SR Starachowice Ko 336/13 i wstawiono Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk pozorując gwałt na mojej córkę i wstawiając jako milion nawiązki przez Pawła Krzymowskiego. Spowodowało to rozpowiadanie płatnych plotek, że biłam moją córkę co moja druga córka Marta Piórecka zdementowała a co było podstawieniem pod osobę , której dorobiono akta, że znęcała się nad Anna Marią Piórecką czyli dla siostry przełożonej w zakonie i podstawiono na Katowice moją siostrę Beatę Idziak na siostrę zakonną jako Boże – na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk , aby ukryć, że mama miała dwie córki i wstawić Beatę jako Elżbietę w Starachowicach podmienić mnie na Edytę Maksalon , a Beatę Idziak na Wiolettę Wiatrowską. Wykorzystano do tego Teresę Szmytka podstawioną pod Teresa Daniszewska , aby podstawić pod Krzysztofa Daniszewskiego pana Bogusława Szmytka z którym się rozwiodła Teresa Szmytka, który miał nieślubne dziecko z pielęgniarką , którą podstawiono pod Agnieszkę Stępień , która przyszła zaproponować usługi pielęgniarki domowej, gdy przyjechałam w tym, czasie ze Szwajcarii do mojej mamy Filomeny Bochyńskiej. Pozorując, że jest zgwałconą pielęgniarką zamieniając mnie na dziecko z gwałtu i podstawiono pod moją mamę , a mamę pod babcię , aby ukryć chrzest w kościele prawosławnym jako księżna Regina Glińska pozorując gwałt jako 13 letnia osoba, gdyż Bohdan Żakiewicz podmienił 16 letnią babcie jako dwa lata do tyłu w aktach niemieckich i polskich co daje trzy lata. Nie wiedział, że w Zakonie Cystersów babcia była przesunięta do przodu o dwa lata co udowadnia stosowanie kabały i teorii Kanta , która została zdemaskowana.

Według ślubu z dziadkiem dorobionym przez Cystersów do ukrycia babcia miała 18 lat co minus 2 daje 16 lat a nie trzynaście odejmują 1 daje 15 lat czyli przesuniecie od akt Romana Polańskiego, w Los Angeles jako los anioła prowadzonej obecnie przez sędziego Gordona Schmidt, aby podstawić pod Bogusława Szmytka , którego prawdziwe nazwisko jest Schmidt co oznacza podstawienie mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej córki Adam Stanisława Kornaszewskiego z Agnieszką z domu Krześniak pierwszą żoną pozorując na gwałt sędziego w USA, aby pobrać pieniądze przez sąd jako zarząd depozytem w Kielcach, Starachowicach , Katowicach i Warszawie oraz Szwajcarii i USA, gdyż Roman Polański jest podstawiony pod Gwiezdne Wojny na 1977 rok jako połączenie zamiaru budowy bomby neutronowej w USA co połączono z Bohaterów Westerplatte 11 jako matka bomb czyli 11 ton trotylu jako saga kosmiczna Gwiezdne Wojny co połączono z prezydentem Ronaldem Regan i papieżem Janem Pawłem II oraz Bohdanem Żakiewicz. Oznacza to podstawienie Agnieszki Stępień pielęgniarki za matkę Wiktorii Kornaszewskiej zamienionej na Krześniak przez SR Starachowice czyli na nazwisko rodowe jej matki zamienione na mojego syna, aby pozorować jego na Krześniak do USA co jest oszustwem. Jest to podstawieniem rządu polskiego za rodziców mojej wnuczki co było widoczne w postępowaniu Beaty Szydło i Jarosława Kaczyńskiego w przebraniu z filmu Gwiezdne Wojny z trzecią osobą. Oznacza to, że Beatę Szydło podstawiono za żonę Jarosława Kaczyńskiego wstawionego za Jarosława Maślisz podstawionego za męża mojej siostry Beaty Idziak na której ślubie był świadkiem, męża Bety Idziak pana Piotra Idziak upozorowano za mojego męża, gdyż ja była świadkiem na jej ślubie i podstawiono go jako Piotr Małachowski pod wymordowaną rodzinę, a kreowaną w literaturze na które to dokumenty powołał się Aleksander Bocheński jako sprawa wojska w Krakowie.

Upozorowano w 2006 roku, że Beata Idziak jest żoną mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , którego tajnie Beata Idziak zameldowała na Bohaterów Westerplatte 1/1 co wynikało z rozmowy w Urzędzie Miasta Starachowice , przy faktycznym zameldowaniu mojego męża w 2015 roku, gdzie nie wpisano dokładnych danych, gdyż pani wydała , że był wcześniej zameldowany co jest nieprawdą , ale został wykorzystany ten fakt do podłożenia fałszywych opinii psychiatrycznych , aby podstawić Jerzy Małachowski , który się pojawił w sprawie SO Toruń IIK 164/11 jako adwokat oskarżonych wojskowych , których uniewinniono , a męża skazano, aby nigdy pojechał do USA jak również abym ja nie mogłam tam pojechać, gdyż podmieniono mnie na mężczyznę i dorobiono gwałt na nieletniej i zamierzano za nas podstawić sztuczna inteligencję w USA co wynikało z wypowiedzi Donalda Trump w czasie kampanii wyborczej w USA.

W 2006 roku pojawiła się moja siostra Beata Idziak w towarzystwie Czesława Daleszak i Arkadiusza Durlej oraz policji z Katowic, która zabrała męża samochód Peugeot 607 , który był w lizingu i zapłacony powyżej połowy kwoty . Celem tego była podmiana akt na złodziejaszka i podstawienie akt złodzieja samochodów , który przyjaźnił się w młodości z Wiolettą Jęderko z domu Śledź, która obecnie mieszka w Oświęcimiu. Spowodowało to podstawienie Wioletty Wiatrowskiej pod Wiolettę Śledź i wstawienie Sebastian K., pod Sebastian Turowskiego syna Elżbiety Włodarczyk panny pozorując, że jest zgwałcona i podstawiono akta Romana Polańskiego. Podstawiono Sebastian Dymitra Limanówkę , aby połączyć drugie imię z Dymitrem Miedwiediew pozorując związek z W. Putin podstawionym pod mojego dziadka pozorując, że dziadek zgwałcił moją córkę zamienioną na babcie jego żonę. Dlatego Kościół katolicki nie odczytał wypominków mojego dziadka , urodzonego 3.12.19012 roku, gdyż podmienił dziadka wiedząc, że ślub mieli w cerkwi prawosławnej , gdzie podstawiono W. Putin co połączono z drugim moim dziadkiem carewiczem Aleksym Romanow jako Brunon Marian Franciszek Bochyński.

Ewa w systemie jest podstawieniem Ewy Braun pod moją babcię księżną Marię Lubomirską dlatego otrzymała srebrną zastawę stołową mojej babci od Adolfa Hitlera, który udawał , że jest ojcem mojego taty i podstawiono Angele Merkel za córkę Adolfa Hitlera jako siostrę mojego taty , aby wstawić moją babcię pozorując gwałt.

Z tego powodu zgłoszenie nieprawidłowości w postępowaniu Bohdana Żakiewicz na prokuraturę Kielce spowodowało przekazanie sprawy na Policję Paradyż, gdzie w przeszłości była Szkoła Luftwaffe , gdzie przedłożono dokument druku jako obligatoryjny druk o uszkodzeniu ciała i zamieniono Bohdana Żakiewicz na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby pozorować gwałt i podstawiono mecenas Martę Sztachelską za córkę z gwałtu co jest oszustwem Sądu w Toruniu i Gdańsku, którą Sąd połączył z moim e-mailem na którą korespondencję powołał się Paweł Krzymowski w SR Toruń IIK 1467/15, aby wykorzystać moje pisma w których podałam szczegółowe dane numerów ksiąg parafialnych dla Bohdana Bochyńskiego w Wilkowie , które zamierzano użyć dla Bohdan Żakiewicz, którego podstawiono pod Roman Bochyński za którego wstawiono reżysera Roman Polański. Oznacza to, że Bohdan Bochyński były to służby wywiadu wokół dziadka , a jego córkę podstawiono do Banku Rezerw Federalnych co oznacza, że Marię Gudewicz podstawiono pod dane hrabina Maria Tarnowska pod moja mamę Filomenę Bochyńską zamienioną na Marię Żakiewicz i podstawiono moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską za córkę Bohdana Żakiewicz podstawiając Agnieszkę Stępień łącząc z Agnieszką Przygoda podstawioną pod Martę Przygoda. Martę Piórecką zamieniono na Magdę Piórecka przez szpital w Kielcach i podstawiono Magdę Kozłowską córkę Agnieszko Kozłowskiej łącząc z Izabelą z domu Lichtoń obecnie Błaszczyk żonę policjanta podstawioną pod Izabelę Krzemińską z domu Śliwińską.

Wykorzystano podane informacje do SO Toruń IIK 164/11 i dlatego mecenas Marta Sztachelska obrońca z urzędu zaskarżyła mojego męża co jest wbrew prawu do Gdańska pozorując gwałt i złodziejaszka aut, aby połączyć według teorii Kanta skazując męża wielokrotnie , aby nigdy nie pojechał do USA skazując mojego męża wielokrotnie pod pozorem jednej faktury co jest kryte przez powielanie sygnatur pod które podstawiono akta Roman Polańskiego i innych osób, aby przejść na USA i Oświęcim w celu połączenia w jedną sprawę przez wypadek premier Beatę Szydło podstawionej pod dane Beaty Idziak podstawionej pod ubezpieczenie TU Warta na Wioletta Wiatrowska do Peugeot 106 zamieniony na PEUGEOT 607 do podmiany na Szwajcarię i USA.

Bochyński Brunon Marian numer 105 rodzice chrzestni Antonii Bochyński i Stefania Kruszewska rodzice Franciszek Bochyński i Władysława z Mierzanowskich w obecności Bartłomieja Zysk i Grzegorz Pietras podpisał ksiądz Wilk. Aby usunąć cztery linie mojej rodziny doszło do skazani mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na dwie tożsamości Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak i podstawiono mnie kobietę Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk pod dane Dariusz Piórecki zamieniony na Dariusz Kaźmierczak , aby podstawić na Bohaterów Westerplatte 1/1 akta gwałtu Romana Polańskiego , który był w Szwajcarii , gdzie ja byłam również z mężem i po przyjeździe do Polski przyjechał również Roman Polański do Polski w celu podmiany akt Romana Polańskiego na Romana Bochyńskiego w celu ukrycia podstawienia Bohdana Żakiewicz pod Bohdana Faustyna Bochyńskiego syna Władysławy z Mierzanowskich z Franciszkiem Bochyńskim w obecności Józefa Rożka i Melanii Knobloch , gdzie podstawiono Melanię Trump i podpisał ksiądz Grabowski co spowodowało podstawienie Henryka Garbowskiego , który mieszka w USA , a był chrzestnym ojcem mojego syna Adama Stanisława Pióreckiego pod którego podstawiono Stanisława Stępień obywatela USA. Podmieniono mnie na Ewa Podolską naprawdę Bożena z domu dziecka żona Wacława Podolskiego podstawionego pod jej ojczyma Wacława Mieszała podstawionego pod Wacław Bochyński numer 263 urodziny w 1888 roku z ojca Franciszka Bochyńskiego z Władysławy z Mierzanowskich , gdzie chrzestnymi byli Jan Smoliński oraz Józef Rożek, a Marianna Rożkowa zastępowała matkę do USA. Natomiast Leokadię Szyszkowska z Kuczyńskich występujących w akcie podstawiono pod Leokadię Kowalczyk zamieniając na Lonie Breżniew czyli Leonida Breżniew. Skazano przez polskie sądy na fabrykowane dokumenty i pozbawiono nas pieniędzy, abyśmy nigdy nie pojechali do USA, gdy byśmy pojechali , mieliśmy być aresztowani, gdyż podstawiono moje odciski w sprawie którą wygrałam SO Kielce IK280/12 , którą podmieniono i prowadzono za wiedzą Bohdana Żakiewicz jako SR Kilce IIIK 131/11 i SR Kielce IXK 13/11, które włączono do SO Toruń IIK 164/11 dlatego usunięto stronę internetowa www.rodzinaromanow.wordpresses.com ,gdzie były podane dokumenty i wykazywały oszustwo sądu.

Akcja Polgen, którą zgłosiłam prokuratora Zbigniewa Ziobro miała na celu dostanie się do ksiąg parafialnych,aby dorobić genealogię dla Żydów, którzy wykorzystali Roman Polańskiego i jego akta podstawiono na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach i skazano mojego męża Jerzego Kaźmierczyk , co oznacza, że upozorowano małżeństwo Marii Lubomirskiej z Romanem Polańskim wstawiając fikcyjne dane Maria Maksalon za które wstawiono Marię Gudewicz wstawioną do Banku Rezerw Federalnych w USA. Poczta w pierwszym awizo wykazała moja córkę , która mieszka w Irlandii drugi raz w systemie wykazane jako Maria Bochyńska czyli matka Marii Gudewicz z Białegostoku w Starachowicach pochodzącą z Czech.

Z tego powodu w sprawie Roman Polańskiego w Los Angeles z 1979 roku w USA są fałszywe dokumenty na podstawie , których pobierano bezprawnie carskie depozyty i pieniądze przez CIA, dla których pracował reżyser Roman Polański.

Kościół Ewangeliczny podstawił Agatę Bocian za moją zgwałconą córkę Annę Marię Piórecka i dlatego pani Agata pozorowała zakonnice z gitarą, która śpiewa. Mój syn Jakub Piórecki został poproszony na jej ślub a Pałacu aby zamienić syna na gwałciciela i podstawiono na Ukrainie Leszka Balcerowicz do obrotu kradzionymi pieniędzmi pod Lech Kaczyński. Oznacza to, że upozorowano za gwałconą 13-kę , aby podstawić pod Roman Polańskiego pod W. Putin na Ukrainę skąd pochodzi matka Agaty Bocian podstawiona pod moją babcię matkę Mariannę z domu Nowak żonę księcia Franciszka Glińskiego, którego połączono przez oszustwa sądu z babci mężem oraz papieżem Franciszkiem jako układu kościoła z Duce. Oznacza podstawienie Bronisława Bocian pod Bronisława Komorowski i Agaty Kornhauser-Duda pod Agatę Bocian. Ja byłam na ślubie pani Jagiełło w Lubieni co spowodowało podmianę na mój ślub co wykorzystano do podstawienie Banku Pocztowego SA z Bydgoszczy na Lubienię w celu ukrycia zawłaszczonych pieniędzy w 2004 roku na zakup GBC Centrostal Bydgoszcz SA oraz Domstal Sp. z o.o. w Warszawie na Łopuszańskiej 38 oraz w Kijowie na Ukrainie , gdzie podstawiono DONDAS i wstawiono Lecha Balcerowicz i Martę Kaczyńską w Ukrainie pozorując gwałt, którą ukryto, że skarżyła mojego męża udając moja córkę jako Marta Bochyńska co miała ukryć mecenas Marta Sztachelska w Gdańsku. Dlatego miał czelność straszyć mnie policją sędzia Jacek Pietrzak w Gdańsku w SA Gdańsk IIAKa3/16 traktując rodzinę cesarska jak śmiecie, gdy zapytałam po zakończonej sprawie dlaczego męża skarżą drugi raz w zamkniętej sprawie co sprzeczne z prawem.

W Starachowicach Urząd Miasta podłożył fałszywe dokumenty czyli opinie psychiatryczne na Bohaterów Westerplatte 1/1 i Miedzna Drewniana 244 oraz Nad Kamienną 25 wstawiając Roman Polańskiego przekazując fabrykowane dokumenty bezpośrednio do prokuratury Kraków, aby ukryć wykorzystanie mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej jako korporacyjne dziecko przez prezydenta Polski i Bohdan Żakiewicz, skazując męża w SO Toruń IIK 164/11 na zlecenie polityczne dorabiając akta psychiatryczne dla dzieci i wnuków na przyszłość według teorii Kanta, które podłożono do Los Angeles do sprawy z 1979 roku Roman Polańskiego prowadzoną przez sędziego Gordona Schmidt kradnąc stronę internetową www.rodzinaromanow.wordpress.com , gdzie były moje dokumenty DNA wykazujące kim jestem.

Pani Ewa Tkaczyk bez żadnej logiki i sensu wrzeszczała w budynku SSE Starachowice na mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk co było dla mnie niezrozumiałe, gdyż przeszłam do niej na prośbę SSO Tomasz Nowak w SO Kilce IXKa 280/12, aby była moim świadkiem jako były prawnik SOF-ART Sp. z o.o. Odniesienie się do mojego męża, że chce zmusić panią Ewę Tkaczyk do fałszywych zeznań było nonsensem prowadzącym do podstawienia pani Ewy Tkaczyk pod moje dane czyli Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk pozorując, że była zgwałcona przez mojego męża i podstawiono jej męża Cezarego Tkaczyk na Cezary Wiatrowski podstawiono pod Cezary Gałęzia brat Roberta Gałęzia, którego podmieniono na Robert Piórecki pozorując, że ma brata z gwałtu i podstawiono mnie kobietę jako mężczyznę , aby połączyć w jedno z moim obecnym mężem Jerzym Dariuszem Kaźmierczyk co wynikało z krzyku pani Ewy Tkaczyk do mojego męża, który nie był stroną w sprawie, a takie akta odczytano w SO Toruń IIK 164/11 co jest dowodem przekroczenia uprawnień sędziego oraz prawa przez sędziego Wojciecha Pruss i Jacka Pietrzak co jest dowodem podmiany mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na byłego męża Dariusza Pióreckiego, którego obecnie podstawiono jako gwałt na swojej córce.

Spowodowało to , że jego prawdziwa córka Marta McElligott po wypadku nie umie analizować zdarzeń i jest wykorzystana do upozorowania, że ma ślub ze swoim ojcem Dariuszem Kornaszewskim. Gdyż upozowany na gwałciciela mój maż Jerzy Dariusz Kaźmierczyk ożenił się ze mną co spowodowało upozorowanie, że córka ożeniła się z jej ojcem według akt IPN , gdzie mnie podstawiono za żonę mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego w aktach rodzin represjonowanych i inwigilowanych co oznacza , że zbierane są wszystkie elementy z życia, aby je wykorzystać do zniszczenia. Celem było zniszczenie chrześcijaństwa, które zostało wprowadzone w powtarzanie grzechów co miało unicestwić dzieło Jezusa Chrystusa, aby wprowadzić NWO. Zamieniono w SO Toruń IIK 164/11 sprawę faktury proforma na które sąd nie ma dokumentu przelewu METRON SA do Credit Suisse AG w Zurychu na kwotę 300,-tysięcy PLN na sprawę gwałtu W. Putin na mojej skradzionej córce Annie Marii Pióreckiej do Kościoła Katolickiego za który skazano w SO Toruń IIK 164/11 i SA Gdańsk IIAKa3/16 mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i ukryto podstawieniem jego ojca Jana Kaźmierczyk , aby zamienić na mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego jako Jan Bocheński wstawiając w Szwajcarii jako Roman Bochyński jako Roman Polański. Wykreowano list gończy na mężem Jerzym Dariuszem Kaźmierczyk, aby podstawić pod list gończy w USA na Roman Polański jako tytuł windykacji w Szwajcarii i USA podstawiając Samantę z domu Wróblewska na Pałac w Szczekarkowie, gdzie pod Roman Bochyński wstawiono Roman Polański, aby zniszczyć godność mojej rodziny przez wywiad wojskowy, który miał ujawnić majątek mojej rodziny książęcej Bochyńskich przez Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim co spowodowało katastrofę smoleńską przez działania wywiadu, aby podmieć rodzinę cesarską co jest widoczne na Wawelu przez podstawienie grobu Lecha i Marii Kaczyńskich co miało ukryć skradzione pieniądze. Podstawiono Halinę Wróblewska pod Halinę Gałęzia.

Grupa Zofia jako:

Z – Zdzisław Wojciechowski i Zdzisława Lewandowska i Zygmunt Dąbrowski- Solorz-Żak

O – Olga zamieniona na Oleg Kwaśniewski jako Oleksy

F – Filomena zamieniona na Franciszek

I – Ireneusz Utnicki jako Ireneusz Bocheński zamieniony na Irena Kaźmierczyk

A -Alicja Kowalska

Podobnie połączono grupę WOLF jako cztery osoby z grupą ZOFIA jako pięć osób co daje liczbę 9 jako K-9 psy gończe zamienione na 9 kardynałów co oznacza usunięcie mojej cesarskiej rodziny pozorując, że dziadek będąc księdzem nie miał syna Józefa Ludwika Bochyńskiego, którego zamieniono na Marię Bochyńską zamieniając na Tarnowską jako mąż i żona jedno, aby zawłaszczyć mienie mordując po kolei dzieci i wnuki , aby wykorzystać ich krew przez Żydów jako okultyzm.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s