Szyderstwo z carskiej rodziny w Polsce

Szanowni Państwo

Podpisaliśmy dokumentu umożliwiające wprowadzenie w ramach eksperymentu do Polski 12 miliardów CHF z Szwajcarii i 12, – miliardów dolarów amerykańskich z carskich depozytów i wszystkie pieniądze w koncertowy sposób ukradziono wstawiając  muzyków i sportowców. Zawłaszczono cale nasze mienie pozorując  naszą śmierć w systemie bankowym i wprowadzono fałszywych spadkobierców, którzy skazali męża i mnie kobietę  zamienioną na mężczyznę podstawioną  pod dane obecnego męża jako  druga  tożsamość w SO Toruń IIK 164/11 przez sędziego żądającego zwrotu 300,- tysięcy, który nie dysponował dokumentem przelewu, którego nie było. Działania sądu w Toruniu i przypominają  komedię „Lata 20 lata 30” jako Halo Szpicbródka jak koncertowo kogoś okraść i jeszcze go skazać i ukryć  próbę  otrucia przez podmianę akt medycznych. Zastosowano prawo średniowieczne w nowej wersji , gdzie okradana osoba jest sądzona przez złodziei, którzy dorabiają długi i utrzymują małe kwoty nie odpisując ich, aby mieć pretekst wielokrotnego skarżenia w jednej sprawie na wiele tożsamości osadzając dłużnika w areszcie na skutek umownego oddania się  go zastaw wierzycielowi  jako jus obstagii. Dlatego mąż  dożywotnio miał być  sądzony i przebywać w areszcie na powielone tożsamości, aby fałszywi arystokraci  mogli udawać na WAWELU książąt. To samo zrobił Sąd d Apelacyjny w Gdańsku i Sąd Najwyższy w Warszawie zamierzając prowadzić sprawy przez lata w celu wyrzucenia kolejno mojej rodziny z domu czyli powtarzania zdarzeń do wprowadzenia faszyzmu podstawiając  sąsiadów , którzy pozorowali spadkobierców kryjąc zmiana prawa jako prawo pierwszeństwa do zakupu. W rzeczywistości miało nastąpić ukrycie fałszywych arystokratów na naszym mieniu. Na zakończenie nasuwa się refleksja ,ze należy prowadzić wojnę  do zwycięstwa i nigdy  się nie poddawać jako jusquauboutyści według Francji.  

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk  

Starachowice na 22.04.2017

Kradzież i niszczenie jako społeczna nauka kościoła i resocjalizacja

 

Szanowni Państwo,

Encyklopedia Gutenberga: Jur święty, rusińska nazwa świętego Jerzego. We Lwowie katedra grecko-unicka pod wezwaniem Świętego połączona z siedzibą arcybiskupa unickiego. Jura po łacinie “prawa” nauka praw; stąd “jurysta” co połączono z Jurjewskaja Katarzyna Michajłówna, księżna Dougorukowa, (1846-1922), kochanka cara Aleksandra II od 1980 jego żona , napisała pod pseudonimem Victor Laferte: “Alexandre II Details inedits sur sa vie intime et sa mort” i podstawiono Alexander Piorkowski szef Auschwitz przez IPN pod Bożenę Piórkowska wykreowana przez SO Kielce z Bożeny Pióreckiej w Rudzie Malenieckiej pod majątek księcia Karola Hessen zarządzany przez Rothschildów, którzy dokonali matactw w Łodzi i podstawili Karola Wojdyło pod Karol Jacek opłacając polskich sędziów, aby zadrwić z polskiego narodu. Zamieniono rodzinę żydowską Scheibler na nimieckich arystokratów, aby podstawić pod mienie mojej prababci księżnej Alicji Hessen-Darmstadt ukrywając nasz majątek zabezpieczony w Banku Przemysłowo Handlowym Łódzi przez przejęcie przez Alior Bank przez windykacje syndyka METRON SA w Łodzi tajnie prowadzone, który skarżył męża jako przekazanie 10,-. tysięcy PLN do SO Łódź z SO Kielce IIIK 207/07, gdzie fałszywie zeznawał w SO Toruń IIK 164/11, że nic nie pobrał czego zaprzeczeniem jest ukrycie skradzionego majątku w Alior Banku kontrolowanym przez PZU , który z kradzionych pieniędzy dwa razy zakupił PEKAO SA raz w 2005 dla UniCredito i w 2017 dla PZU zakupując drugi raz te same akcje za nasze pieniądze. Pozyskiwano pieniądze przez wypłatę odszkodowań przez PZU za błędy pisarskie urzędników państwowych wypłacane z PZU , które pokrywał Skarb Państwa, który zawłaszczył nasze pieniądze wprowadzane do Polski na projekty inwestycyjne od 2004 roku pozorując naszą śmierć w systemie bankowym. Syndyk w Toruniu nie mógł pobrać legalnie żadnych pieniędzy od PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, gdyż Metron SA nie przekazał do Szwajcarii żadnej zaliczki, ale podstawiono na konto męża fałszywe windykacje na cztery tożsamości. Aby ukryć kradzież skazano męża w SO Toruń IIK 164/11 na podstawie fałszywych zeznań podkładając akty o gwałt na moje córce w zakonie , aby podstawić papieża pod pozorowanie rodziny jako małżeństwo z moją porwaną córką pozorując małżeństwo przez gwałt jako prawo do pieniędzy. Nasz pełnomocnik Bohdan Żakiewicz współpracował z Rothschildami co ukryło dokonane matactwa. Podpisaliśmy zgodę na wprowadzenie do Polski z depozytów carskich 12,- miliardów CHF ze Szwajcarii i 12,- miliardów USD z USA, są to pieniądze wykazane w Polsce jako dział spadku po mnie i mężu żyjących jako legalne co oznacza, że sąd dokonał kradzieży 25,- miliardów euro , gdyż wprowadzony został jeszcze miliard euro sto milionów na prywatne konto w PKO BP SA w Starachowicach na moje konto, który skradziono. Nikt w Polsce nie ma takich pieniędzy i nie można ich ukryć. Sąd w Toruniu wykazał obroty niebezpieczne dla ekonomii kraju przy jednoczesnym zawłaszczeniu pieniędzy przez Skarb Państwa , który zlikwidowano 1.01.2017 roku co dyskwalifikuje system prawny w Polsce, który wydał nasze mienie dla fałszywego kręgu spadkobierców cynicznie określając, że jak się jest arystokratą to ma się pieniądze w Toruniu przez sędziego Wojciecha Pruss. To znaczy, że osoby które kradną są arystokratami a okradani arystokraci są przestępcami i złodziejaszkami według wprowadzonego prawa i społecznej nauki kościoła , który wprowadził Izabelę Pokora jako mającą czynną legitymacje do żądania interpretacji postanowienia , gdzie dla obcej osoby odniesiono się do sprawy spadkowej po moim tacie, aby zamienić panią Izabelę Pokora na Matkę Boską Pokorną , której obraz przekazał papież. Interpretacja prawa miała odniesienie do wyrażenia Jus respondendi prawo , przyznawane przez Rzymskich Cesarzy wybitnym prawnikom, wydawania opinii obowiązujących sędziego w interpretacji prawa. Pokora poprzedza chwałę co miało być w tej kwestii szyderstwem i wprowadzeniem zamiast bojaźni Bożej oszczerstwa sądu jako nazwisko człowieka , aby podstawić na Watykan państwo Izabelę i Wojciecha Pokora , którego podstawiono pod sędziego Wojciech Pruss, który naruszył prawo do obrony, prawo posiadania i ogólne prawo skarżąc męża i kradnąc mienie przez podmianę danych osobowych do NWO. Jus congrui prawo, które orzekało, że trzecia osoba (lub też dalsi posiadacze), nabywająca pewną rzecz( najczęściej grunt) od właściciela , ma obowiązek zwrócić mu tę rzecz za zwrotem ceny kupna. Prawo to dziś zastąpiono prawem pierwokupu. Eksmisja z mojej własności za którą mi nie zapłacono, a podstawiono osoby przez zasiedzenie Maksalonów nie może być potraktowana poważnie i jest szyderstwem z prawa i podmianą danych osobowych do ukrycia kradzieży naruszając dobro mojej rodziny od wieków szanowanej.

Nie ma społecznej nauki kościoła jest tylko kradzież.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s