Sąsiedzi na Bohaterów Westerplatte 1 jako akcja wywiadu Afera Żelazo jako ulica Francuska 38 w Katowicach jako Łopuszańska 38 Warszawa i samochód dziadka KL38PR

Szanowni Państwo

Przesyłamy pismo wyjaśniające  sposób zawłaszczenia naszego mienia jako pomysł realizowany przez Urząd Miasta udziałowca SSE Starachowice i wodociągów , który finansował  reaktywacje COP okradając i skazując mnie potajemnie  i męża w SO Toruń IIK 164/11.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice 20.04.2017

Starachowice 18.04.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Podstawienie akt spraw fabrykowanych udziałów sąsiadów na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 przez Miasto Starachowice na spółki męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk

Oszukano moich rodziców którzy zapłacili za trzy części za nieruchomości i wprowadzono sąsiadów udających, że mieli wcześniej nieruchomości , których nie mieli udając, że zakupili razem mieszkanie z gruntem od Urzędu Miasta w Starachowicach nieruchomość na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1, a oszukali moich rodziców i żerowali na nich i obecnie mojej firmie IMPERATOR ROMANOW wydając REGON innej osobie, aby kraść pieniądze z kont bankowych pozorując spadkobierców i doprowadzając do śmierci moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich , aby na mnie kraść pieniądze a męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk skazano i potajemnie mnie w SO Toruń IIK 164/11, aby ukryć udziały dorobione w Starachowicach jako pozorowanych na właścicieli obcych ludzi sąsiadów na firmie męża SOF-ART Sp. z o.o. jako udziały. Kradziono mienie przez oszustów czyli sąsiadów kryjąc się za naszymi dziećmi. Sprzedano grunt we współwłasności, aby ukryć wstawienie służb wywiadu podszywając się pod moją babcię Anielę Reginę Tarnowską jako Anielę Mazurek, z domu księżna Regina Glińska, za którą wstawiono Heleną Wrońska podstawiając pod Helenę Surma , która nie jest ze Starachowic, co zaczęła obecnie ukrywać, aby udawać, że jest spadkobiercą po mojej rodzinie wstawiając ją dlatego na udziały fałszywe i niegodne z rzeczywistością na naszym mieniu zakupionym w 2001 roku przez moich rodziców. Dokonano ukrycia oszustwa przez zniesienie współwłasności gruntowej nieruchomości a zamienionej na prywatne moje mieszkanie i garaż, co jest dowodem kradzieży i udowodnieniem, że upozorowano odzyskanie mienia, którego rodzice nie odzyskali. Wprowadzono inne fałszywe linie genealogiczne dla osób udających spadkobierców, którzy ukradli miliard sto milionów euro z mojego konta w PKO BP własność moją jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i skazano mojego męża w Toruniu w SO Toruń sygnatura akt II K 164/11 aby pobrać pieniądze z jego konta w Szwajcarii w Zurychu w Credit Suisse AG, przez osobę udającą mnie która nie mogła pobrać pieniędzy legalnie, ale skarżąc mojego męża udając pokrzywdzoną przez gwałt, co jest oszczerstwem. Dlatego skarżono mojego niewinnego męża. Ukryto to przez Prokuraturę i Sąd w Starachowicach, który odmówił zwrotu mojego mienia jako IIKp 314/16 Sądu Rejonowego w Starachowicach i powtórzył to samo do męża w sprawie pałacu w Kluczkowicach, pałacu Kruszynie, oraz Zamku w Wiśniczu i innych powielając na dwa adresy, aby podstawić innych małżonków. Odmówił również zwrotu terenu SOF-ART Sp. o. o., i Willi Rosochacz, o które mąż wystąpił , a która jest wybudowana z męża pieniędzy, którego okradziono jako windykacja wstawiając fałszywych spadkobierców po nas żyjących na SOF-ART Sp. z o. o. i dlatego sędzia Wojciech Pruss doprowadził do wykreślenie męża z zarządu jego spółek , aby ukryć podmianę i kradzież miliarda stu milionowe euro na moim koncie przez zamianę mnie kobiety na mężczyznę, gdyż byliśmy skazani z mężem potajemnie razem, aby ukryć windykacje na moim koncie w PKO BP SA na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w PKO BP SA i PEKAO SA na nazwisko Bożena Piórecka , które były zasilane z kona męża Jerzy Dariusz Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s