Toruńskie pierniki jako biznes na mojej wnuczce Wiktorii

Szanowni Państwo

Doszło do bezprawnego wykorzystania Dekretu z Sądu Kościelnego w Radomiu i zaskarżenia parafii Wszystkich Świętych przez Waldemara Maksalon współpracującego z Bohdanem Żakiewicz, które współpracował z księdzem Tadeuszem Rydzyk, którzy skarżyli Kościół razem z komunistami jako podział łupów 1/2 , którzy razem skarżyli męża Jerzego Kaźmierczyk podstawić Dorotę Makslaon jako córkę księdza Tadeusza Rydzyk, która groziła. Tajnie prowadzone sprawy doprowadziły do tworzenia windykacji na koncie męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 164/11 do INs 716/10 do SO Kielce IC 2627/10 , gdzie zamieniono poświadczenie dokumentu notarialnego Oświadczenia Wioli na zawłaszczenie mienia przez fałszywych arystokratów jako arystokracje ducha, która okradała nasze konta , gdyż sąd oficjalnie odmówił  prowadzenia sprawy SO Kielce IC 2627/10 przesyłając taki dokument na adres do korespondencji czyli na adres  moich teściów, a drugi na Bohaterów Westerplatte 1/1 pozorując,że mieszkam na Lipie Henryk Szyb 1, gdzie początkowo miałam zameldowanie i podstawiono inne osoby za żony mojego męża jako islam podstawiając sekretarkę Urzędu Skarbowego, sekretarkę Czesława Daleszak , sekretarkę Pawła Krzymowskiego, Elżbietę Włodarczyk, Elżbietę Doda, Ewę Eugster , Ewę Tkaczyk i ,Ewę Bukrym, Ewę Żakiewicz córkę Bohdana Żakiewicz do pobierania pieniędzy natomiast Kościół Katolicki  podstawił zakonnice jako sekretarki i dzieci z nierządu. Wykorzystano rozwód organisty z Białaczowa, aby podstawić na Wąglany pod Żak.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice na dzień 23.04.2017

Szanowni Państwo

Doszło do podmiany po śmierci moje mamy, gdy wynajęłam mieszkanie pani Anicie Frankiewicz , która mieszka na ulicy Ślaskiej. Powodem wynajęcie urodzenie przez nią bliźniaków co powodowało brak możliwości funkcjonowania przez nią w jej domu, gdyż miała już 12 dzieci plus ona i mąż Maciej Frankiewicz. Spowodowało to , że przy wynajęciu mieszkania przepisane były dwa liczniki na nią co spowodowało, że podstawiono ją za spadkobiercę po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich na liczniku energetycznym i gazowym. Po czym jeszcze raz włączyłam gaz na mnie , w domu z którego wyjechałam i nikt nie pobierał gazu, ani energii a mimo to były naliczane rachunki na gaz a na energię podmieniono mi nazwisko. Wodociągi pozostawiły na mnie licznik, a jedynie wykazały płatnika Anitę Frankiewicz co obecnie podmieniono na Helenę Surma. Upozorowano, że e Maciej Frankiewicz ma przyjaciółkę i podstawiono moje dane pod dane Bożena Kot z Jacentowa powiat Opatów co ma przejęcie na Opatowiec i na miejscowość Krzyż w powiecie Kazimierza Wielka.

Poprosiła mnie pani Anita Frankiewicz, abym kupiła dom w Krzyżu, gdy otrzymam pieniądze zaznaczając, że będzie jeździć osobno na odpoczynek , gdyż ja mam drugie małżeństwo. Podstawiono inną osobę za mnie i naliczane są rachunki za wodę wykorzystując nowoczesny system , który wykazuje pobór wody we wszystkich miejscach jako koszty. Z tego powodu w rachunkach na wodę są wykazane nieracjonalne treści , gdyż system zbiera informacje z różnych miejsc do których mnie podstawiono, a korzystają inne osoby. Z tego powodu podstawiono panią Anitę Frankiewicz i drugą osobę udającą mnie na Krzyż jako symbol krzyża nad moim obecnym małżeństwem jako liczba 28 w odniesieniu do kodu pocztowego do miejscowości Krzyż zaplanowanym przez Kościół Katolicki, który dorobił akta kryminalne dla mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i podstawił roszczenia w Toruniu. Wykorzystano bezprawnie mój dekret z Sądu Kościelnego w Radomiu bez mojej wiedzy i podstawiono jako spór pana Waldemara Maksalon do którego przesłano nasza sprawę co udowodniło , że skarżył Waldemar Maksalon Kościół, a Kościół skarżył mnie i męża w SO Toruń IIK 164/11, aby pobierać pieniądze.

Nie zaskarżyłam wikariuszy, a jedynie wniosłam o poświadczenie dokumentu Oświadczenia Woli mojego taty co Sąd Okręgowy w Kielcach zamienił na sprawę sporną samoistnie bez naszego udziału pozorując, że sprawę zamknął i przesłał część dokumentów do pana Waldemara Maksalon, który z ramienia komunistów skarżył Kościół Katolicki i wykorzystał Oświadczenie Woli mojego taty zamieniając na Bożennę Peryt czyli kapelusznika , aby odnieść się do Honoriusza Balzac. Miejscowość Krzyż łączy wykazane nazwy , ale również wykorzystano miejscowość w powiecie Kazimierza Wielka o nazwie Czarnków i wstawiono Renatę Czarnkowską, która pracuje w Teatrze , aby podstawić pod miejscowość Czarnkowo w powiecie Piotrków Trybunalski, aby przejść na Cerkiew Prawosławną na chrzest mojej babci księżnej Reginy Glińskiej z domu i mamy z domu hrabiny Marii Tarnowskiej co połączono przez herbe Pomian gminy Kruszyna , aby przejść na Pałac w Kruszynie i herb Pomian, którym bezprawnie posługuje się rodzina Jarosława Kaczyńskiego, który został podstawiony pod mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego w Starachowicach.

Jarosław Kaczyński z Waldemarem Maksalon skarżyli Kościół Katolicki wykorzystując mój dekret z Sądu Biskupiego w Radomiu i dzielili się w Toruniu pieniędzmi uzyskiwanymi w wyniku prowadzenia fabrykowanej sprawy SO Toruń IIK 164/11 jako tytułu egzekucyjnego do windykacji kont w Zurychu na nazwisko Jerzy Dariusz Kaźmierczyk w Credit Suisse AG dzieląc się ½ komuniści oraz i ½ kościół Katolicki wstawiając rachunki na wodę na Bohaterów Westerplatte 1/1 łącząc Nad Kamienną 24 działka 29 i Willa Rosochacz na Lipie Henryk Szyb 1 gmina Brody Iłżeckie pozorując, że ja z mężem skarżymy wikariuszy w parafii Wszystkich Świętych co jest nieprawdą.

Podstawiono Galerię Czarnowską w Kielcach , gdzie tworzono pracę telemarketer przy udziale tych samych osób co na ulicy Leonarda , aby podstawić inną firmę Galerię Czarnowska , aby połączyć z sercem Jana Pawła II w Kościele obok, gdzie podłożono serce mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego. Dlatego podmieniono akta medyczne ze Szpitala w Końskich, aby na przyszłość wykazać dlaczego nie ma części ciała w grobie. Następnie połączono z Czarnkowem w Toruniu oraz Czarnów w Piotrkowie Trybunalskim zamieniając Kruszynę obok Częstochowy na Kruszynę koło Włocławka, gdzie są relikwie włosa papieża Jana Pawła II, który ma wyjęte serce, aby dokonać podmiany. Miało to na celu podstawienie miejscowości Krzyż, po Renatę Czarnkowską zamienioną na Renatę Aksan i inne jak Pokorska , aby podmienić rodzinę przez wstawienie osoby z Nowego Jorku, która zakupiła Płac w Kruszynie ze skradzionych nam pieniędzy windykując na śmiecie moją córkę , która w Polsce nie mieszka i została podstawiona jako spadkobierca po Jerzym Dariuszu Kaźmierczyk , aby ukryć wstawienie Jarosława Kaczyńskiego pod wyprowadzane pieniądze do Nowego Jorku pod herb Pomian gminy Kruszyna, podmieniając moje dane na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk w celu podstawienia Elżbiety Doda córki Marii Gudewicz zamieniając mojego tatę Józefa Bochyńskiego na mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk następnie na Józefa Zuwała, aby przejść na panią Zuwała byłego pracownika Domu Nauczyciela w Starachowicach, gdzie wytworzono windykacje na męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, którego podmieniono na nauczyciela Piotra Michtę podstawionego pod Piotra Główkę i Piotra Idziak.

Upozorowano pobicie mojej córki Marty Pióreckiej w szkole i podłożono akta mojego pobicia mimo, że nie składałam takiej sprawy , ale podmieniono byłego męża Dariusza Pióreckiego sprawy o znęcanie się nade mną i podmieniono go na Dariusza Dąbrowskiego i podłożono tak sfabrykowane akta pod Jerzego Dariusza Kaźmierczyk podstawiając z Kościoła Katolickiego akta gwałtu na mojej córce Annie Marii Pióreckiej skradzionej po urodzeniu do Kościoła Katolickiego, aby osoby uczestniczące w jej gwałcie upozorować na małżonków przez kabałę jako roszczenie do pobrania pieniędzy, którego dowodem jest jej córka Zuzanna w rękach Edyty Makslaon córki Waldemara Maksalon, którzy wykorzystali dziecko z gwałtu do wykazywania DNA carskiej rodziny w sprawach sporu komunistów z kościołem. Upozorowano, że ja znęcam się nad dzieckiem , aby podstawić pod Annę Marię Piórecką i wykazać siniak mojej córki Marty Pióreckiej na basenie w Starachowicach po czym upozorowano sytuację na którą córką się skarżyła , gdyż nie rozumiała przyczyny dlaczego mówią tak na jej matkę czyli na mnie.

Tak fabrykowane akta użyto w Toruniu w SO Toruń IIK 164/11, gdzie fabrykowano oskarżenie mojego męża Jerzego Dariusz Kaźmierczyk, aby kościół i komuniści podzieli się po ½ ukradzionych pieniędzy ukrywając kurs bezpłatny z Urzędu Pracy w Starachowicach na nazwisko wówczas Bożena Bochyńska, aby podmienić obecnie na płatny kurs informatyczny , a opłatę mojej mamy Filomeny Bochyńskiej na studia dla mojego syna Adam Pióreckiego i syna mojej siostry Pawła Idziak na które pobrała pożyczkę z Prowident upozorowano na inne zdarzenia. Podstawiono moją siostrę Beatę Idziak do której syn wyjechał i nie skończył przez to studiów.

Analiza faktów wykazuje, że Radio Maryja w tym ksiądz Tadeusz Rydzyk podmieniło moje dane , gdyż pobierano pieniądze skarżąc Kościół Katolicki i mojego męża pozorując spor opisany dekretem, którego nie było, gdyż nie wniosłam takiej sprawy. Doszło do pobierania pieniędzy przez Radio Maryja wykorzystując Annę Wojciechowską kasjera w sądzie podstawioną pod Anne Marię Piórecką pozorowaną na matkę mojej wnuczki Wiktorii , która jest córka Adama jej brata i podstawiono Anne Wojciechowską ze Starachowic na Karków. Radio Maryja w Toruniu tworzyło windykacje przez skarżenie mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w imieniu właściciela METRON SA czyli Skarbu Państwa zlikwidowanego 01.01.2017 roku za fikcyjną kwotę , której METRON SA nie przekazał do Credit Suisse AG na konto Jerzy Dariusz Kaźmierczyk , które było windykowane przez fabrykowane sprawy, których jest bardzo dużo co potwierdził adwokat co powodowało podział pieniędzmi w Zurychu w Szwajcarii i USA dzieląc się z komunistami po ½. Zamierzając wykorzystać obecnie moją wnuczkę Wiktorię jako woda „Viktoria” w Toruniu.

Wykorzystano w Katowicach moje dane jako chrzestnej matki Wojciecha Idziak , którego ojciec chrzestny zginął w wypadku w Turcji co połączono z bratem pani Otylii Jędrzejczak, który zginął w wypadku , gdy prowadziła pani Otylia. Trenowała ona razem z Wojciechem Idziak , który miał lepszy czas, ale musiał przerwać treningi i zmienił szkołę co spowodowało powielenie jego danych i podstawienie jego córki pod córkę Otylii Jędrzejczak, aby ukryć Mariolę Idziak jego żonę , którą podstawiono pod Mariolę Popławska z domu Piórecka w rzeczywistości Kornaszewska, która obecnie wyszła drugi raz za mąż i ma inne nazwisko. Jej syna Rafała Popławskiego podstawiono pod mediatora do Torunia pana Rafała jako obserwatora mecenas Ewy Piróg-Wolskiej. Panią Mariolę Idziak połączono z zakonnicą Lilianą w zakonie zamkniętym, którą podmieniono pod moje dane na Bożena Bochyńska przez Zakon Sióstr na dom Pocieszanek w Paradyżu podstawionych pod nazwisko Pociecha występujące przy moim dziadku Franciszku Janie Mazurek jako Mazur , gdzie występuje Andrev Pociecha co połączono z Pałacem w Niezdowie sprzedanym przez siostry Pocieszanki należącym do moje babci księżnej Marii Lubomirskiej spalonej w Kruszynie.

Podmieniono księdza Domańskiego na moja mamę Filomenę Bochyńska przez podmianę akt medycznych na raka i podstawiono pod pracownika Domańskiego w energetyce łącząc z Rycerzem Niepokalanej. W SO Toruń IIK 164/11 wykreowano sprawę zwrotu fikcyjnego przelewu 300,- tysięcy PLN podmienionego na akta gwałtu skradzionej mojej córki do Kościoła w celu pozorowania prawa księży do carskiego mienia przez kabałę jako pozorowanie małżeństwa przez gwałt jako regencji co połączono z Islamem jako wielożeństwo, aby to ukryć. Papież Franciszek jest podstawiony pod ostanie imię mojego dziadka Franciszek jako syna muzułmanina na świadectwie numer 106 i podstawiony został papież Franciszek pod akta gwałtu Anny Marii Pióreckiej do pozorowania prawa Kościoła Katolickiego do skradzionego carskiego mienia dążąc do zabicia papieża Franciszka w Fatimie i zabicia nas z rodzinami, aby wprowadzić spadkobierców jako Islam, gdyż wykorzystania do tego faktu ślubu carskiej córki z synem cesarza Turcji co ukryto i podstawiono moje wnuczki z gwałtu jako Islam zamierzając wstawić papieża Benedykta XVI jako Józef Ratzinger pod dane ojciec Józef Maria Innocenty Bocheński podstawiony pod Józef Bochyński podstawiony pod dane Jerzy Dariusz Kaźmierczyk zgodnie z Oświadczeniem Woli mojego taty z dnia 28.06.2006 roku.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s