Afera żelazo i udział kościoła katolickiego.

Starachowice 21.04.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Udział Kościoła Katolickiego w Aferze Żelazo

Obecnie można stwierdzić, ze zamierzano prowadzić nadal eksterminacje mojej rodziny zaplanowaną już w PRL jako Afera Żelazo o której wszystko wiedział pan Jerzy Zawadzki, który był mediatorem w sprawie alimentów mojego obecnego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk z jego byłą żoną Katarzyną Kaźmierczyk podczas, gdy był już moim mężem i comiesięcznie wpłacana jest zaliczka.

Była żona wystąpiła do sądu, aby mąż nie zbliżał się do dzieci bez żadnej logicznych przyczyn . Powodem tego była zaplanowana akcja Kościoła Katolickiego do podmiany carskiej rodziny na książąt Radziwiłł usuwając moją rodzinę i męża, aby wprowadzić moje wnuki , które mają również DNA książąt Radziwiłł. Spowodowało to zamordowanie moich rodziców pozorując dalej, że żyją wprowadzając matkę Katarzyny Kaźmierczyk czyli Marię Krasuską w miejsce mojej mamy Filomeny Bochyńskiej jako hrabina Tarnowska. Z tego powodu policja wystąpiła o prośbę wykazania paszportu mojej mamy z powodu użycia jej paszportu przez osobę wyznaczoną przez Kościół pod którą podstawiono według kolejnego przesłuchania Michała Kulpanowicz pod Michał Piórecki, który jest w reku Kościoła, który dorabia kryminalne akta przez Łódź i opinie psychiatryczne. Z tego powodu wybrano policjantkę Bernadetę Celany., aby podstawić pod moje imię z bierzmowania Bernadetta i podstawiono byłego męża Dariusza Jerzego Pióreckiego, który miał bierzmowanie w parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach jako Albert pod którego podstawiono pierwszą moja sprawę w SOF-ART Sp. z o.o. od której nie pozwolono mi się odwołać co było złamaniem prawa ponieważ było robione na rzecz Kościoła Katolickiego, który dorabiał tajnie akta psychiatryczne dla ludzi, których okradał. Podstawiono za moją mamę Filomenę Bochyńską panią Zofie Dąbrowska podstawiając Zofię Szabo, a Jana Dąbrowskiego podstawiono pod mojego tatę Józefa Bochyńskiego zamienionego na József Szabo ojciec Alberta Szabo, który urodził się w Ostrowcu Świętokrzyskim a mieszka w Starachowicach na ulicy Sportowej . Podstawiono jego dane pod imię z bierzmowania byłego męża Dariusza Pióreckiego jako Albert, któremu dorobiono akta psychiatryczne pana Szabo Alberta, który zeznał jedynie że był chory na serce do czego podstawiono akta dorobione na moim mężu Jerzym Kaźmierczyk w Szpitalu w Toruniu, gdzie sędzia wymienił go jako Dariusza Kaźmierczak, aby podstawić pod pan Szabo czyli sprawę , którą przegrałam i nie pozwolono mi się odwołać po czym tą samą sprawę ze wszystkimi pracownikami wygrałam finalnie i wykazałam mienie moich dziadków do pokrycia wszelkich roszczeń , które w skali majątku stanowią kroplę w oceanie. Spowodowało to podstawienie akt psychiatrycznych pana Szabo pod moje dane i podstawiono Bernadetę Celany pod dane Dariusza Pióreckiego, jako zamiana kobiety na mężczyznę Ko 336/13 i podstawiono Michała Pióreckiego na którego Kościół Katolicki wyprowadzał carskie mienie szargając moją matkę i ojca , aby podstawić pod byłych teściów mojego męża szargając również moich dziadków, jak również całe nasze rodziny, aby wytworzyć psychozę strachu, gdyż do Polski na moje konto wpłynęły pieniądze miliard sto milionów euro , które zostały skradzione podstawiając mojej mamy zeznania, że były zięć zrobił ogromne długi. Było to liczone w skali zarobku emeryta, gdyż moi rodzice nie odzyskali żadnego mienia, ale dali mnie i mojemu obecnemu mężowi Jerzemu Kaźmierczyk wiedząc, że je otrzymamy co zostało skradzione a męża skazano , aby pod 24,- miliardy euro na projekty inwestycyjne wpisane do Monitora Sądowego podstawić Alberta Szabo pozorując jego ojca na mojego . Dlatego nie mogłam się odwołać co jest złamaniem prawa przez sędziego , który doprowadził do ukrycia finalnie wygranej sprawy w Kielcach w SO Kielce IXK280/12, aby ukryć dorobione fałszywe opinie psychiatryczne wywiózł mnie do Łodzi na fabrykowane akta. Sędzia upozorował , że włamałam się do cudzego domu i że molestuję seksualnie mężczyzn oraz dołączył paragraf o nadużywanie alkoholu podczas, gdy byłam ze swoim mężem we własnym domu nic nie pijąc. Jest to dowód podstawienia Alberta Szabo jako Alberta Pióreckiego i policjantki Bernadety Celany jako opiekuna pana Szabo pod osobę, która była na sali, gdy zeznawał pan Szabo. Zeznania jego były na moją korzyść określił , że jednakowo traktowałam ludzi i jednakowo wypłacałam pieniądze i chciał dalej pracować u mnie co świadczy, że był dobrze traktowany i nie miał żadnych zarzutów wykazując, że firma miała problemy. Na pytanie sądu czy on pisał wniosek do sądu powiedział, że nie on to znaczy że sprawa była sterowana , aby mnie zniszczyć a obecnie mojego męża.

Sędziowie wykorzystali fakt, że obcy w tym czasie człowiek dla mnie Jerzy Dariusz Kaźmierczyk w Sandomierzu przedłożył zabezpieczenie do banku terenami portowymi i podmieniono byłego męża Dariusza Pióreckiego pod rodzinę Radziwiłł czyli Jerzego Dariusza Kaźmierczyk zamienionego na Jerzy Radziwiłł w Ostrowcu Świętokrzyski bez naszej wiedzy podstawiając Katarzynę Kaźmierczyk pod Katarzynę Krakowiak matkę mojego dziadka czyli księżną Radziwiłł podmieniając na Romanow i wstawiając Katarzynę Kaźmierczyk dla Kościoła Katolickiego, gdyż niejawnie rząd podstawił tereny portowe w USA należące do naszej rodziny, gdyż wcześniej zamordowano Wacława Bochyńskiego w USA i podstawiono Wacława Piekarz i Wacława Podolskiego w Krakowie. Podmiany rodziny dokona z powodu, że mój dziadek Brunon Bochyński ukrył się jako maż księżnej Radziwiłł prowadzącej Niemiecki Czerwony Krzyż w Krakowie w 1940 roku co spowodowało , że z Więzienia Firlej wypuszczono dziadka jako księcia Krzysztofa Radziwiłł z którym wyjechała do Niemiec, gdyż dziadek był wdowcem po zamachu w 1932 roku, mój tata był wychowywany przez siostrę dziadka Wielka Księżną Marię Romanow pod nazwiskiem Bolesława Bochyńska, dlatego jej dorobioną matkę Mariannę Podczaską podstawiono pod Mariannę Maksalon z domu Nowak podstawioną za matkę moje drugiej babci Anieli Reginy Mazurek czyli hrabiny Tarnowskiej z domu księżnej Reginy Glińskiej za którą wstawiono Kanclerz Niemiec Angelę Merkel.

Mój dziadek Brunon Marian Bochyński będąc Aleksym Romanow ukrył się w 1940 roku jako książę Radziwiłł, natomiast mój maż Jerzy Dariusz Kaźmierczyk odwrócił to co dziadek zrobił, gdyż jego pierwsza żona jest księżną Radziwiłł po mieczu, natomiast ja jako druga żona jestem po mieczu rodziną cesarską Romanow.

Kościół katolicki zastosował kabałę, aby oszukać Ducha Świętego zamierzając poprzeć faszystów i wstawić za moją rodzinę Marię Romanow , Marię Lubomirską i Marię Tarnowską zamienić na Marię Krasuską podstawiając Marine Le Pen jako Mari-na czyli Maria wstawiona pod Marian zamieniony na Marię dokonując przejścia przez byłego pełnomocnika Mariana Budkę i Kazimierza Banię jako Kazimierz Kugel co wykazał w Pełnomocnictwie w Szwajcarii sporządzonym do USA i Anglii a w Polsce miał pełnomocnictwo na Polskę co spowodowało powielenie osoby na trzy i podstawienie Dariusza Pióreckiego z bierzmowania Alberta zamieniając na Alberta Szabo i podstawiono Paule Pióro z Pauliną Machowską pozorując siostry mojego syna Jakuba Pióreckiego wstawionych na Anglię. Wynika to z faktu, że po zamachu na cara Mikołaja II Romanow w Polsce zrobiono dział spadku na carskim mieniu we Francji w 1923 roku podstawiając jako dział spadku na drugim dziadku księciu Franciszku Glińskim.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s