Fatima i pałac w Białaczowie jako dawny Lebensborn czyli fałszywi hrabiowie Tarnowscy.

Szanowni Państwo

Doszło do celowych działań kościoła, aby doprowadzić  do skłócenia rodzin, których dane podmieniono,  aby wykazać  słabość chrześcijaństwa zamierzając zamienić  Fatimę  na kabałę i podstawić  do Pałacu  w Białaczowie ukrywając skradzione pieniądze przez Ceramikę  Paradyż jako Beata Kaźmierczak pod którą podstawiono premier  Beatę Szydło co połączono z Ceramiką Paradyż w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie fabrykowana fałszywe akta psychiatryczne przez podmianę  akt pracowniczych zakładu pacy chronionej SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1; gmina Brody Iłżeckie, którą wykorzystuje rząd polski przez wstawienie zarządcy przez sąd w Starachowicach pozorując naszą śmierć w systemie bankowym co powoduje wielokrotne skazywanie męża na powielone tożsamości do kradzieży mienia przez rząd polski. Brody Iłżeckie w Polsce połączono z Brodami na Ukrainie obok Poczajów, aby zamienić rodziny do  Ławry  Poczajowskiej przez Starachowice wstawiając fałszywe dane do Pałacu w Kruszynie kolo Częstochowy, aby ukryć Fatimę i pałac w Białaczowie jako dawny Lebensborn czyli fałszywi Tarnowscy.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice 22.04.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Zamiana Fatimy na kabałę do ukrycia kradzieży pieniędzy jako złota lipa.

Doszło do wykorzystania fałszywych postanowień sądu tworzony dla volksdeutschy, NKWD i UB , którzy fałszują historię pozorując inne fakty. W tym celu upozorowano, że moi rodzice odzyskali mienie pozorując, że nie mieli dzieci i podstawiono nasze dzieci pod fałszywe linie genealogiczne tworzone dla volksdeutschy , aby ich skazać wprowadzając ich w kabałę na co nie zezwalam , gdyż moje dzieci i mojego męża dzieci mają prawo do godności i my jako rodzice zabezpieczamy ich przyszłość co nam udaremniono wykorzystując byłych małżonków, których również zamierzano oskarżyć.

Sędzia Artur Kaczor wydał klucze dla Waldemara Maksalon co spowodowało wykorzystanie dokumentów w tym dokumentów podpisanego przez doktor Janinę Kiesz, której rodzina została wymordowana na Litwie, a której mąż pochodzący z Wołynia znał rodzinę książęcą mojej babci księżnej Reginy Glińskiej z męża hrabiny Tarnowskiej ukrytej jako Aniela Regina Mazurek z domu Maksalonów. Spowodowało to ukrycie sygnatury akt przyjęcia spadku przez moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską w 2003 roku po śmierci babci Anieli Reginy Mazurek i zamieniono sygnaturę na 2005 rok czyli rok dorobienia zasiedzenia dla nieżyjących Maksalonów wprowadzonych w latach 50- tych ubiegłego wieku służb wywiadu, jak Genowefa Maksalon z domu Kołodziejczyk, aby podstawić pod Inkę , której zniszczono pomnik , gdyż podstawiono Inkę Kołodziejczyk i jej męża Andrzeja Kołodziejczyk z rodziny volksdeutschów. Dlatego zniszczono pomnik, gdyż Bohdan Żakiewicz dorabiał fałszywą historie dla Łupaszki i fałszuje ją , aby zamienić na morderców do kradzieży pieniędzy przez roszczenia tworzone w Sądzie w Toruniu. Spowodowało to wykorzystanie mecenas Janiny Błasiak, aby podstawić pod doktor Janinę Kiesz i zamienić jej syna Andrzeja Kiesz na Andrzeja Kołodziejczyk sąsiada doktor Wadiusza i Janiny Kiesz. Natomiast drugiego syna Radosława Kiesz w USA wykorzystano do podstawienia l Radosława Sikorskiego byłego ministra MSZ i podstawiono pod Harvard jako nauczyciela , aby podstawić pod Radosława Kiesz , który jest w USA. Wykorzystano podpis pani Janiny Kiesz pod moim dokumentem i podstawiono panią mecenas Janinę Błasiak pod pilota samolotu generała Błasik , którego połączono ze Stanisław Stępień pilotem samolotów, którego list gończy w Szwajcarii podmieniono na list gońcy w Polsce dla męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, aby podstawić nasze dzieci z dwóch małżeństw pod linie genealogiczne tworzone dla przestępców, aby nie mogły się obronić po naszej planowanej likwidacji. Miało to wykazać, że wychowanie w miłości i szacunku do ludzi w innej religii niż katolicka doprowadza do przestępstwa, fałszując dokumenty przez sędziego Wojciecha Pruss dla Kościoła Katolickiego do kradzieży pieniędzy. Wychowanie w uczciwości w zetknięciu z rzeczywistością powoduje różne reakcje , aby się obronić powiedzieliśmy prawdę, ale sędzia fałszował historię, która się tworzy przez kabałę wprowadzając ludzi w ekstremalne warunki, aby ich poniżyć. Posłużono się dokumentem potwierdzającym kim jestem przez osobę, która znała moją książęcą rodzinę i podstawiono mecenas Janinę Błasiak i fałszywe opinie psychiatryczne co miało spowodować wywiezienie nas do zakładu psychiatrycznego na zlecenie Kościoła Katolickiego w Toruniu i Gdańsku, który dorabia historię do kradzieży pieniędzy. W tym celu wprowadzono biskupa Adama Włodarczyk w Katowicach, aby podstawić na Skarżysko-Kamienna pod Elżbietę Włodarczyk, która ma syna Sebastiana Turowskiego w USA zamienionego na Adam Włodarczyk, aby podstawić w Skarżysku-Kamienna pod chrzest mojego syna Adama Pióreckiego w Kościele Zielonoświątkowym , gdyż tam był chrzest na basenie. Zamierzano doprowadzić do wymordowania naszych trzech rodzin podstawionych na Miedzną Drewnianą 244, gmina Białaczów, aby połączyć z zakupionym przez mojego dziadka Brunona Bochyńskiego Pałacem w Białaczowie, gdzie połączono rodziny przez podstawienie mojej siostry Beaty Idziak pod Wioletę Wiatrowską pod udziały SOF-ART Sp. z o.o. zamienionego na PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk co zamierzano ukryć przez podstawienie na spółkę SOF-ART Sp. z o.o. panią premier Beatę Szydło z powodu, że sędzia Wojciech Pruss w Toruniu powiedział, że moja rodzina nie żyje co oznacza, że rząd polski ma w ręku firmę SOF-ART Sp. z o.o., którą sprzedałam dla Jerzego Dariusza Kaźmierczyk przed naszym ślubem 26.03.2003 roku co ukryto, gdyż rząd polski przejął kontrole przez zarządców co powoduje, że skarżenie męża jest bezpodstawne, gdyż zarząd pełniła osoba wyznaczona przez Sąd Rejonowy w Starachowicach pan Przygoda, za którego podstawiono Martę Przygoda na Willę Rosochacz , która miała usunąć trzy nasze siostry i podstawić premier Beatę Szydło na Miedzną Drewnianą 244 pod dane Beata Idziak zamieniona na Beata Kaźmierczak na Ceramika Paradyż w tym w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie kościół ma udziały. Powoduje to, że zamierzano w Miedznej Drewnianej 244 usunąć naszą rodzinę przez tajnie przygotowane akta psychiatryczne dla całej rodziny, aby podstawić papieża Franciszka i premier Beatę Szydło jako Fatima pozostawiając moją teściową Łucję Kaźmierczyk, aby patrzyła na tragedię swojej rodziny, aby pozorować katę za grzech co Pismo Święte nazywa , że wielu świętych zginie do czasu co zamierzano wykorzystać do odwróceni Fatimy jako kabała.

Zamierzano zamienić historie na tworzoną obecnie przez papieża Franciszka, która jest zbieżna z tworzoną fałszywą historią przez lata przez Kościół Katolicki, który doprowadził do podstawienia Hiacynty jako listy po pseudonimem Sebastian i podstawiono stuknięcie pani premier Beaty Szydło, aby podstawić pod Sebastiana Turowskiego w USA i Sebastiana Limanówkę co zamieniono na biskup Adam Włodarczyk w Katowicach. Z tego powodu zamierzano ogłosić świętymi Hiacyntę i Franciszka Marto , aby połączyć z moim dziadkiem Franciszkiem Janem Mazurkiem i jego prawnuczką Martą zamieniona na córkę teściów Martę Cybulska z domu Kaźmierczyki łącząc z Martą Kaczyńską z córką Lecha i Marii Kaczyńskich jako dom Marty , którym symbolicznie papież Franciszek zamieszkał, gdyż zna historię mojej rodziny , która jest fałszowana, aby zniszczyć Rosję skąd są moje korzenie. Papież Franciszek miał być podstawiony na Miedzna Drewniana 244, aby ukryć wykorzystanie mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego pod którego podstawiono mojego teścia Jana Kaźmierczyk , którego zamierzano zastąpić przez papieża Franciszka, a Martę Cybulską pod którą podstawiono pozostałe Marty zastąpić przez premier Beatę Szydło również wstawioną na Miedzna Drewniana 244 do ukrycia sfałszowania historii i zawłaszczenia carskich depozytów przez rząd polski i Kościół Katolicki, który kreuje historię według ich potrzeb usprawiedliwiając się , że usuwa bezbożnych mordując ich i dorabia akta psychiatryczne nawet dzieciom stosując Stary Testament , że usunięte będą całe rodziny bezbożne co w Nowym Testamencie jest określone, ze Jezus Chrystus dał szanse każdemu co jest określane jako inny lud stojący przed Bogiem. Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika i ma możliwość wszczepić w szlachetne drzewo tych, którzy byli usunięci, z natury pochodzą z tego drzewa.

Papież Franciszek z premedytacją zamierzał wyświęcić na świętych Hiacyntę i Franciszka Marto jako symbol według kabały żyjących obecnie a zaplanowanych na rzeź rodzin. Moich synów oraz mojego teścia , ich córki całe nasze rodziny połączone razem jako trzy siostry miały zostać wymordowane, aby teściowa oglądał nieszczęście swojej rodziny jako trzy wozy pociętego drzewa . W tym celu zamierzano doprowadzić do konfliktów rodzinnych, aby nikt nikomu nie pomógł i umieścić resztę rodziny w zakładach psychiatrycznych, gdzie mieli być w pasach wiązani co było widoczne w homilii na falach Radia Maryja , którzy planują tak zamordować nasze rodziny i poniżyć mordując również ludzi jak zwierzęta wstawiając Kaczyńskich jako ferma Kaczek połączona z Kurami jako Cura czyli wikariusz co ma odniesienie do Matki Curage czyli matki księdza , gdzie występuje Magdalena , którą poparzono i zgwałcono przez oficera a czerwone buty zostały skradzione co sceniczne wykazał papież Franciszek, który nosi czarne buty.

Otrzymałam z mężem prawo do dziedzictwa rodowego a jest napisane, że zły będzie służył dobremu . Dobry jest Bóg , który dał nam przez Jezusa Chrystusa swego Ducha, przed którym papież musi ustąpić i oddać chwałę Bogu.

Papież idzie ścieżką kłamstwa i trupów nie ustępując z powodu niewiary, która jest grzechem takim samym jak czary, bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Kto może czynić dobrze, a nie czyni grzech ma. Dorabianie opinii psychiatryczne wiernym i robienie z nich świętych stoi w sprzeczności i jest samozniszczeniem Kościoła Katolickiego, który podmienił historię i podstawił oprawców pod bohaterów narodowych fałszując historię Polski dla zysku, aby ukraść co stało się celem działania Kościoła. Doszło do realizacji celów Kościoła w Toruniu przy pomocy takich ludzi jak sędzia Wojciech Pruss czy prokurator Jarosław Kilkowski za którego wstawiono Jarosława Kaczyńskiego, co doprowadziło do podmiany w Gdańsku rodzin bohaterów narodowych zamienionych na zbrodniarzy. Doprowadziło to do zniszczenia wizerunku Łupaszki, gdzie wpisano, że jest zbrodniarzem co jest oszustwem tworzonym przez Bohdana Żakiewicz dla Watykanu, który pracuje dla zakonu SS jako Maltański czyli zamiana znaczeń wykorzystując podmianę Marii Żakiewicz na moją babcię księżną Marię Lubomirską zamienioną Marię Romanow poprzez wstawienie mojej córki Anny Marii Pióreckiej pod Marię Żakiewicz i Annę Kiesz, której niańka pani Maria gotowa również dla moich dzieci. Doszło do zamiany Marty na Annę przez kabałę. Kościół Katolicki oraz prokuratura i sędzia Wojciech Pruss posługują się świadomie fałszywymi dokumentami w tym opiniami psychiatrycznymi co jest ich przestępstwem. Miało to spowodować, że moje dzieci w fałszywych liniach genealogicznych zostałyby bezdomne na ulicy , gdyż wykorzystano by akta robione dla bezpieki przez Waldemara Maksalon i jego rodzinę, gdzie jestem usunięta z mojego domu do którego oni nie mają prawa, a ja widnieje jako właściciel. Jest to świadome działanie prokuratury i sądu, który ukrywa skradzione pieniądze przez fałszywe sprawy sądowe prowadzone przez agentów wywiadu ulokowanych w Kościele.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s