Ptasie Trele jako komentarz sportowy do windykacji na wodę.

Szanowni Państwo

Wyjaśniamy ostatnie metody podmian jakim jest łączenie imion i wykorzystane sportu do tworzenia kabały. Zabito Lecha Aleksandra Kaczyńskiego i podstawiono Aleksandra Kwaśniewskiego i Lecha Pilarskiego, aby pozorować dział  spadku wstawiając Katarzynę  Kowalczyk i  matkę  Krystynę z Lechem pozorując rodzinę Agnieszki Kowalczyk z domu Lewy.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice 22.04.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Trele ptasie audycja sportowa Tomaszewskiego.

Doszło do wykorzystywani sportu jako forma przekazu informacji na temat tego co tworzy się przez kabałę. Zauważyć można, że Kielce uczestniczą w farsie dla Jarosława Rosiny, który podstawiony został pod Jarosława Kaczyńskiego i pod więzienie na Słowację i Polskę co doprowadziło do wprowadzenia na Fundację męża APEX-STAR w Katowicach pana Możdżeń, który tworzył dokumenty , a który wprowadził błąd uniemożliwiając zarejestrowanie Fundacji APEX-STAR, którą zarejestrowano pod błędnymi danymi, aby uniemożliwić dostęp dla nas. Wprowadzono pana mecenasa Możdżeń pod państwa Lucjana i Annę Sznajder oraz pod ich syna z domu dziecka pana Mateusza Sznajder wstawiono Mateusz Morawiecki , aby ukryć podstawienie mojej firmy ALMA pod firmę Anny Sznajder Biuro Rachunkowe wstawione na Białystok jako AKMA , które prowadziło rozliczenia METRON SA w Toruniu. Podstawiono Annę Sznajder pod córkę Wadiusza Kiesz panią Annę z domu Kiesz podstawioną pod Annę Marie Piórecką skradzioną do Kościoła pozorując związek z Mateuszem jako Możdżen zamieniając na Mateusz Kupczak , aby wstawić pracownika SOF-ART Sp. z o.o pana Andrzej Kupczak syna Stanisława i Reginy urodzony w Stargardzie Szczecińskim , gdzie podstawiono dane Anieli Reginy Mazurek czuli księżnej Reginy Glińskiej pod Iwonę Rychter zamienioną na Iwonę Trela podstawiając Dariusz Piórecki jako Dariusz Trela na Kielce kryjąc podstawienie mecenasa Możdżeń w Katowicach. Usunięte zostało przez ortodoksyjnych Żydów zbawienie przez łaskę i usunięto Maryję jako tą, która nosiła zbawiciela symbolicznie zabijając ludzi jako Michael pod publikacje Triumf Niepokalanej i wstawiono Dawida Olszewskiego syna Bożeny Olszewskiej zamieniając na Dawida Nowak , aby usuną komornika Nowak i sędziego Nowak , gdyż łączenie imion miało być końcowym etapem zniszczenia Polski. Przejściem miał być Przemysław Słodkiewicz podstawiony pod Przemysław Król na Włocławek , łącząc z Przemysławem Szarek na Kielce i Kraków, aby ukryć wykorzystanie podpisu sędziego Andrzeja Jankowskiego dawnego szefa IPN Kielce do sprawy SO Toruń IIK 164/11 przez sędziego Wojciech Pruss dla przebierańców z band UPA , którzy niszczą Polski historię co nie ma nic wspólnego z pojednaniem , gdyż działania są oparte na kradzieży pieniędzy i wykorzystaniu dokumentów podpisanych przez doktor Janinę Kiesz, której maż doktor Wadiusz Kiesz pochodził z Wołynia i znał książęcą rodzinę mojej babci, którą podstawiono pod pana Kupczak na Szczecinie i Stanisława Stępień na USA przez Starachowice jako żarty z mojej rodziny przez Kościół Katolicki, który nie przebiera w środkach, aby uzyskać swoją rację do pozyskania pieniędzy. W tym celu następuje próba pozorowania Bożych Praw , które są oparte na zakonie, z którego nie ma zbawienia co oznacza, że ludzi przeznacza się na zagładę z powodu niewiary i wprowadzenia Żydów za spadkobierców mojej rodziny która jest z Judy berłem w ręku Boga. Połączono naszych znajomych pod imiona Iwona Trela pod Iwonę Jasztal, aby połączyć z Dariuszem Białoń tworząc  Dariusz Trela do windykacji.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s