Wojsko polskie i metody finansowania armii przez sąd w Toruniu.

Szanowni Państwo

Doszło do wykorzystania sądu w Toruniu, gdzie sędzia Wojciech Pruss prowadził  sprawy dla wojska traktując mojego męża jak więźnia od 13 lat windykowanego przez wojsko polskie do kradzieży pieniędzy  na finansowanie działań wojennych za granicą  i zakupy sprzętu wojskowego co powodu,że podstawiono nas za uchodźców w celu pobierania pieniędzy na finansowanie obozów dla uchodźców podstawiając  Macieja Frankiewicz pod Maciej Giertych i łącząc z Pauliną Machowską upozorowaną na siostrę mojego syna co jest oszustwem.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice 23.04.2017

Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Dariusz Kaźmierczyk
PESEL 67011212279

Zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
Zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Prowadzenie działań militarnych przez sędziego Wojciecha Pruss w Toruniu

Doszło do wytworzenia z jednej mojej tożsamości trzech przez Forever Living Products. Spowodowane to było podpisaniem umowy na Bożena Piórecka w Szwajcarii, którą to umowę zabrała Ewa Eugster z Zurychu po czym przyjechałam do Polski i podpisałam w Polsce umowę z tą samą osobą. Następnie zmieniłam nazwisko na panieńskie i występowałam jako Bożena Bochyńska co wykorzystał pan Antoni Ciszewski i upozorował, że jest moim mężem poniżając mnie do mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, którego zachęcał do wstąpienia do PiS. Powodem jest upozorowanie, że pan Antoni Ciszewski ma herb Zadora co doprowadziło do wstawienia Żydów na Ukrainę i niszczenie polskich pomników. Pan Antoni Ciszewski anonsował mnie jako księżna w Forever Living Products w Warszawie, gdzie został wpisany w moją sieć sprzedaży. Następną tożsamość wytworzono, gdy wyszłam za mąż za Jerzego Dariusza Kaźmierczyk i przybrałam nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk. Spowodowało to, że dopisano do mnie innego męża, a dla mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk , który sam zgłosił się do Forever Living Products i wykazał firmę Marmoroc-Polska Sp. z o.o. mimo wielokrotnych interwencji nie wpisano, że jest moim mężem , gdyż przypisano mu inną żonę wykorzystując dane na Bożena Bochyńska i podstawiono pracownika Forever Living Products panią Katarzynę Bajera.

Pan Antoni Ciszewski został podstawiony pod Antoni Macierewicz co doprowadziło do podstawienia Antoniego Macierewicz na moje konto bankowe jako spadkobierce na Forever Living Products, aby podstawić go za mojego męża. Natomiast mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk dlatego skazano w SO Toruń IIK 164/11, a sędzia Wojciech Pruss ubliżył mojemu ojcu co za tym idzie i mojej matce po ich śmierci, aby dorobić alibi do kradzionych pieniędzy przez wojsko na Marmoroc-Polska Sp. z o.o., gdzie zawłaszczono 25,- miliardów euro na projekty inwestycyjne w Polsce co ukryto na Ukrainie.

Z tego powodu na powielone tożsamości tworzona jest niezgodność pesel w Sądzie Rejonowym w Kielcach, aby dorobić windykacje do kradzionego mienia przez wojsko polskie dla Kościoła i rządu polskiego, który wytypował Michała Kulpanowicz , aby podstawić pod Stanisław Stępień na USA i wykorzystać moje dzieci z pierwszego małżeństwa, aby im podmienić rodziców podobnie dla mojego męża z pierwszego małżeństwa. Dlatego proszono o kopię paszportu mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, gdyż fałszywi spadkobiercy odbili z internetu lub sądu w Toruniu , gdzie były złożone kopie dokumentu i nie mają oryginału ode mnie co dyskwalifikuje ich wiarygodność. Następnie użyto innego paszportu z Michałem Kulpanowicz twierdząc, że numery są mojej mamy Filomeny Bochyńskiej przy dacie urodzenia 13 październik 1969 rok co jest nonsensem, gdyż mama się urodziła w 1937 roku i była kobietą o danych Filomena Jadwiga Bochyńska.

Dowodzi to, że policja kpi sobie z nas i szydzi i podstawiono Agro Plus pod Bank Plus SA jako zakup sprzętu rolniczego pod którym ukryto sprzęt wojskowy oraz maszyny do nawozów sztucznych, które nie odebrał Bohdan Żakiewicz, który wykorzystał nasze dane i naszej rodziny.

Oznacza to, że rząd polski użył armii polskiej przeciwko dwóm cywilom zawłaszczając firmy męża z których zarządu wykreślił męża sędzia Wojciech Pruss pozorując, że nie żyjemy i podłożono akta z zakładu psychiatrycznego, aby na firmy męża podstawić wojsko polskie które prowadziło działania wojskowe finansując zagraniczne wojny. Z tego powodu armia polska oskarżyła w SO Toruń IIK 164/11, SO Toruń IIKo186/16 i SO Toruń IIK 33/17 mojego męża na fabrykowane dokumenty z udziałem Antoniego Macierewicz, który ukrył wyspę w Nowym Jorku jako zakład za 1 dola na Goverrner`s Island i zamierzał zamienić na śmigłowce Karakale i sprzęt wojskowy jako Agro Plus powielając sprawę spadkową po tacie Józefie Ludwiku Bochyńskim do Invest Bank SA z 2008 roku zamienionej na Plus Bank SA w 2017 roku fabrykując wstecz dokumenty w sądzie na na 2010 rok, aby odnieść się do śmierci mamy Filomeny Bochyńskiej i ją podmienić na linie taty zamieniając na Jadwigę Bochyńską , którą podmieniono Katarzynę Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim, którą zamierzali zabić, gdyż za nią podstawiono Katarzynę Bajera w Forever Living Products, gdzie przez fikcyjne działy spadku ukryto kradzież 25,- miliardów euro dla wojska i Kościoła.

Z tego powodu dorabiano obroty na spółce Marmoroc-Polska Sp. z o.o przez Warszawę połączoną z Kielcami co wynika z dokumentów przysłanego z Biura Pracy w Kiecach do mnie w 2017 roku mimo, że firma nie prowadzi działań od 13 lat, a ja nie jestem zatrudniona w spółce. Oznacza to podstawienie innego męża , który w Toruniu skarżył mnie potajemnie i dorobił fałszywe opinie psychiatryczne kradnąc stronę internetowa www.rodzinaromanow.wordpress.com aby ukraść dokumenty oraz podmieniono treści na stronie www.polskaprzyszlosc.wordpress.com wpisując „parufki i pierogi” co jest wyznacznikiem dążenia armii polskiej, która wystąpiła przeciwko własnemu narodowi, grabiąc mienie. Dlatego mężą skazano co jest dowodem, że Polska nienawidziła carskiej rodziny , gdyż prezes Sądu Najwyższego w Warszawie z którym mnie poznano wiedział, że jestem z carskiej rodziny Romanow po czym skazano męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w SO Toruń IIK 16/11 i SA Gdańsk IIAKa3/16 i podtrzymano wyrok w Sądzie Najwyższym co jest dowodem korupcji sędziów pracujących dla armii polskiej jako agentów, ktorzy przygotowali już akra kryminalne dla dzieci i kreują ich zachowania.

Antoni Ciszewski, który mnie anonsował i zapoznał do Prezesa Sądu Najwyższego wysłał e-mail, który jest paszkwilem , a który przedłożyłam do Sądu Okręgowego w Toruniu wierząc w uczciwość sądu.

Odczytanie przez sędziego Wojciecha Pruss oskarżony jako Jerzy Kaźmierczyk i Dariusz Kaźmierczak jest dowodem, że pani Jolanta Mazur z Lublina, która podmieniła moje i męża nazwisko będąc detektywem w sprawie odzyskania carskiego mienia z Jerzym Winsztal podała się za moja rodzinę i podstawiona została pod lekarza SOF-ART Sp. z o.o. panią Jolantę Kręcką , która z tego powodu dostała nominacje na szefa NFZ w Łodzi udając spadkobiercę i pozorując, że jest tą samą osobą co Jolanta Mazur, aby podstawić ich pod mojego dziadka dane Franciszek Jan Mazurek, który w Klasztorze w Wąchocku występuje jako Jan Mazur czyli ostatni mazur Tarnowski. Spowodowało to podmianę akt w NFZ i wprowadzenie fałszywych danych do Marmoroc-Polska Sp. z o.o jako Bochyńska-Kaźmierczak bez imienia do kradzieży mienia co połączono z Krakowem , który również powielił ten sam błąd i skrócił moje nazwisko , aby pozorować konkubinat z moim mężem. Aby sprawy nie wyszły zamierzano zamordować byłych naszych małżonków pozorując sprawiedliwość Bożą przez morderstwo co jest w sprzeczności z chrześcijaństwem, gdyż Jezus Chrystus umarł za każdego.

Sąd Okręgowy w Toruniu sygnatura akt IIK 164/11 fałszował dokumenty i skazał męża, aby ukraść pieniądze dla wojska i podmienił moje dane osobowe , aby takie dokumenty podstawić do Szwajcarii i USA. Oznacza to, że armia polska prowadziła działania wojenne przeciw cywilom za zgoda rządu polskiego i Kościoła Katolickiego, aby garbić mienie co jest rozbojem i dowodem , że osoba bogata nie ma prawa być w Polsce , gdyż będzie okradziona i skazana, aby pozbawić mienia przez realizację programu SS jako NWO. Ewa Eugster pracująca dla Watykanu obecnie papież Franciszka, która była moim świadkiem na ślubie i sponsorem w Forever Living Products podała się za żonę mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk wykorzystując moje dane na Bożena Piórecka z domu Bochyńska w Szwajcarii i wprowadziła pozory, że ja nie żyję robiąc działy spadku na spółce Marmoroc-Polska Sp. z o.o. co spowodowało wytworzenie niezgodności pesel również dla Wioletty Wiatrowskiej , którą również podstawiono pod te dane i zastąpiono przez moją siostrę Beatę Marię Idziak za która wstawiono premier Beatę Szydło jako biały wywiad w którym był Iwona Rychter. Firma Forever Living Products prowadzona jest przez Żydów , którzy podali się za spadkobierców na moim mieszkaniu po rodzicach na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach współpracując z armią polską. Dlatego Forever Living Products.

Zakon Maltański w przeszłości ukrył mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego przez wprowadzenie Adolfa Bocheńskiego , który krył podstawienie regencji Adolfa Hitlera. Śmierć Adolfa Bocheńskiego spowodowała zrobienie działu spadku na Adolfie Hitler i podział na faszystów i katolików po czym do Kościoła weszli faszyści co spowodowało próbę wyrzucenia mnie z domu po rodzicach, aby podstawić Brunona Kwiecień w Krakowie pod mojego dziadka Brunon Mariana Bochyńskiego zamienionego na Brunen Strasse w Szwajcarii w Zurychu wstawiając mojego teścia, który tam nie był na Wiadomościach z Misji we Fryburgu po czym połączono z Zurychem , który wydaje czasopismo Źródło co spowodowało podstawienie Stowarzyszenia Źródło w Łodzi, które miał kontrolować mój maż po czym , stowarzyszenie w Łodzi zlikwidowano i powielono na Warszawę i Lublin jako finansowanie zakładów psychiatrycznych. Działania powyższe ukryto jako dział spadku pod Adolfie Hitler podstawiając obecnie Adolf Kudliński na Świętym Krzyżu pod którego podstawiono Ryszarda Kudliński za którego wstawiono Ryszarda Kuklińskiego. Podstawiono panią Małgorzatę w zakładzie psychiatrycznym jako Małgorzatę Kamińską pedagoga, która podawała się za cygankę,do podmiany na Bochyńskich czyli carską rodziną , aby podstawić króla cyganów jako Roma czyli Rzym łącząc z Bohema jako cyganeria co połączono z utworem muzycznym.

Forever Living Products nie wysłał zgodnie z prośbą dokumentu PIT-11 za program motywacyjny na wskazany adres zamieszkania Nad Kamienną 25 w Starachowicach, który potrzebny był do Urzędu Skarbowego, ale wysłano na adres zameldowania co spowodowało ukrycie działu spadku na firmie męża Marmoroc-Polska Sp. z o.o. na ulicy Nad Kamienną 25 , gdzie wpisano spadkobierców na spółce męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, ukrywając zakup sprzętu wojskowego za skradzione pieniądze. Dlatego zakup śmigłowców Karakale wykazano za jeden dolar i za jedno euro jako powielenie tożsamości . Miało to spowodować wywiezienie mnie i męża przez armię polską czyli ministra Antoniego Macierewicz szefa MON do zakładu psychiatrycznego, aby ukryć kradzież naszej tożsamości i mienia do prowadzenia działań militarnych na prywatnych spółkach oraz tworzenie obozów koncentracyjnych jak nazwał papież Franciszek dla uchodźców, którzy zostali oszukani przez ludzi , którzy robią na nich biznes podstawiając pod działy spadku ich dane osobowe do Forever Living Products, który w tym celu zakupił budynek, gdzie był kręcony w USA film co połączono z oprogramowaniem komputera i filmem i galerią Feniks i Milenium we Włocławku w Polsce jako zakłady bukmacherskie.

Mój maż Jerzy Kaźmierczyk nie pełnił służby wojskowej i ja nie podlegam pod wojsko. Użycie naszych danych osobowych przez wojsko i podmiana ich jest przekroczeniem wszelkich norm prawnych przez sędziów i dowodem dewiacji sędziów, działających na zlecenie Kościoła, który udaje Boga sycąc się plotkami, które sam opłaca z kradzionych pieniędzy oraz tworzy historię na własne potrzeby do kradzieży pieniędzy jako kabała dopuszczając się nawet dorabiania akt kryminalnych do podmiany osób i zdarzeń podstawiając podstawienie Bogusławy Sroka z Forever Living Products pod pastora Kościoła Zielonoświątkowego w Żywcu podstawionego pod Bogusław Krasuski do Ostrowca Świętokrzyskiego.

Działanie Forever Living Products doprowadziły do powieleni tożsamości mojej córki Marty Bochyńskiej w sieci Forever Living Products co oprowadziło do jej wypadku w Irlandii, aby wstawić Martę Kaczyńską, co umożliwiło kradzież pieniędzy przez Forever Living Products z mojego konta na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk w PKO BP SA w Starachowicach , gdzie zostało wpłacone miliard sto milionów euro ze Szwajcarii przez konto męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk w Credit Suisse AG w Zurychu. Podstawiono księdza Tadeusza Rydzyk pod wykreowaną w komuniźmie linię genealogiczną na Zakopane , aby przejść na SS jako sport i podstawiono muzyka Tadeusza Bocheńskiego poetę i tłumacza z wykształcenia, którego syn Jacek Bocheński urodzony w 1926 roku był pisarzem i podstawiono księdza Jacka Orzechowskiego według Kabały na parafię w Białaczowie, aby pozorować prawdę według teorii Kanta i ukryć dorobioną linię komunistyczną Aleksandra Bocheńskiego podstawionego pod Aleksandra Bochyńskiego , który był bratem Józefa Marii i Adolfa Marii braci Bocheńskich. Połączono Tadeusza Rydzyk ze spikerem Tadeuszem Bocheńskim co połączono z dyrektorem wodociągów Tomaszewskim, aby połączyć z Kościelną Fundacją Zaopatrzenia Wsi w Wodę w Starachowicach co połączono z windykacją męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk, który na stale jest zameldowany w Miedzna Drewniana 244 gmina Białaczów co spowodowało podmianę rodzin ukrywajć windykacje w Katowicach na fundacji męża APEX-STAR w Katowicach ulica Francuska 38 zamieniona na Łopuszańską 38 w Warszawie co połączono z Lipie Henryk Szyb 1 . gmina Brody Iłżeckie łącząc z Nad Kamienną 25 działka 29 jako garaż na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach co połączono z Militare Strasse jako gra co połączono z drugą siecią Oriflame.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. Mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s